Moć i nemoć planeta II deo

Moć i nemoć planeta II deo – koji su to faktori koji jednu planetu čine slabom, a drugu snažnom, kvalitetnom ili nekvalitetnom?

Duat je formirao skrivenu hemisferu pod Zemljom koja ujedinjuje zapad i istok. Kako bog Sunca nastavlja svoje putovanje kroz podzemni svet, njegov ciklus se okončava u centru Duata odnosno Nadiru neba. Ovde se događa transformacija nemoćnog boga Sunca. Staro smenjuje novo i Sunce se transformiše u bebu u razvoju, koja je spremna da se rodi ponovo u zoru.

— Robert Hend —

U prvom delu teksta bavili smo se kvalitetom planeta. Videli smo da svaka planeta poseduje svoj prirodni kvalitet. Takođe smo videli da pozicija u znaku menja taj prirodni kvalitet planete, čineći ga boljim i uzvišenijim ili lošijim i prizemnijim. Pomenuli smo i stanje planete u sekti koji takođe dodaje, odnosno oduzima kvalitet.

Ono što nije pomenuto, to je da se kvalitet neke planete menja i u zavisnosti od kontakata (aspekata, konjunkcija) koje ima sa drugim planetama. Takvo dejstvo je obostrano, ali se prednost uvek daje snažnijoj planeti.

Ukoliko imamo dva kvalitetna benefika u dobrom aspektu, njihov benefični kvalitet će biti još bolji. Ali ukoliko imamo aspekt benefika u sedištu i malefika u debilitaciji, onda se situacija malo komplikuje. Benefik će da trpi pritisak malefika te će njegov kvalitet biti umanjen/oštećen. Istovremeno, benefik će svojim zracima umanjivati zlo koje potencira malefik. Na primer, Jupiter u Strelcu u trigonu sa Saturnom u Lavu. Koliko će to umanjenje biti, odnosno koliko će oštećenje trpeti benefik zavisi od toga koliko je snažan taj malefik, o čemu ću pisati nešto kasnije.

U prethodnom primeru može delovati kao da se benefična planeta žrtvuje zarad poboljšanja opšte situacije. To zapravo i jeste suštinska priroda benefika – da čini dobro tako što će umanjivati zlo. No, u toj „žrtvi“ taj će benefik, u ovom slučaju Jupiter, trpeti izvesno oštećenje od Saturna.

Slično nalazimo i u situaciji spaljenosti planete. Kada je Sunce u konjunkciji sa nekom planetom, pored toga što joj oduzima snagu, ono joj i predaje svoje vrline. Takođe, planeta sa kojom je Sunce u kontaktu predaje mu svoje vrline. Opet je vrlo važno proceniti kvalitet ovih planeta, kao što je prikazano u prethodnom primeru. Tako će kvalitetan benefik u kontaktu sa kvalitetnim Suncem predavati svoj kvalitet Suncu i obrnuto (npr. Jupiter i Sunce u Ovnu). S druge strane, ako je Sunce u konjunkciji sa malefikom doći će do korupcije kvaliteta Sunca (npr. Sunce i Saturn u Ovnu).

Prirodna snaga i nemoć planeta

Snaga planeta je druga dimenzija koja nam je veoma bitna pri analizi. Veoma često, snaga neke planete se brka sa njenim kvalitetom. Treba imati na umu da kvalitetna planeta može biti veoma slaba, kao i da nekvalitetna planeta može biti vrlo jaka. Na prvom mestu treba da poznajemo prirodnu snagu planeta.

Najsnažnije su spoljašnje, superiorne planete (Saturn, Jupiter, Mars), dok su najslabije unutrašnje, inferiorne planete (Venera, Merkur i Luna). Ovakva postavka, kao što sam naveo, važi samo u prirodnom modelu, jer u natalnoj karti snaga planete zavisi od mnogo različitih faktora. Jedan od njih, i najvažniji, jeste mundani položaj planete odnosno njen položaj u određenoj kući horoskopa.

Planeta ima najviše snage kada se nalazi na nekom od uglova, posebno ako je na vrhu neba (MC) ili na Ascendentu. Ukoliko je u nekoj od sledujućih kuća (II, V, VIII ili XI) ona ima nešto manje snage, recimo da raspolaže sa 50%. U kadentnim kućama (III, VI, IX i XII) snaga planeta je na minimumu i ona raspolaže samo sa 25% svoje snage. Ukoliko je potrebno da ocenimo snagu više planeta koje se nalaze u istoj kući, uvek će najsnažnija biti ona koja je bliža samom vrhu kuće. Što je dalje od vrha, to je i njena snaga manja.

Još malo o kućama

kuce-horoskopa

Kada su kuće u pitanju, treba obratiti pažnju na još jednu stvar, a to je povoljnost, odnosno nepovoljnost delovanja neke planete. Naime, kuće se pored podele na snažne i slabe dele još i na dobre i loše. Pa su tako dobre sve one kuće koje imaju pogled prema Ascendentu, odnosno aspektuju ga nekim aspektom. Tu spadaju III, IV, V, VII, IX, X i XI kuća. Ostale kuće II, VI, VIII i XII su loše, malefične kuće jer nemaju aspekt prema Ascendentu, ne vide ga.

Tako će i planeta koja vlada tom kućom ili se u njoj nađe postati nepovoljna. Drugi izraz za planetu koja je vladar nekog malefičnog polja je slučajni malefik. Isto važi i za one planete koje vladaju benefičnim, dobrim kućama – to su slučajni benefici.

Možda će neke zbuniti saznanje da malefik može biti slučajni benefik kao i da benefik može biti slučajni malefik. Ovo nam samo pokazuje da je horoskop višedimenzionalan. Najbolje je da ovo potkrepimo nekim primerima.

Ukoliko je Saturn vladar Ascendenta on ima ulogu slučajnog benefika, dakle nosilac je života osobe, njene vitalnosti, zdravlja i telesne strukture. Ukoliko se taj Saturn nalazi na uglu, to znači da je on jak, da je osoba vrlo upečatljiva i ostavlja snažan utisak i da ima snagu da iznese u svet sav svoj potencijal koji poseduje. Kakav je taj potencijal videćemo iz pozicije Saturna u znaku u kom se nalazi.

Ako je Saturn u svojoj egzaltaciji, onda će taj potencijal biti kvalitetan, osoba će biti jakog zdravlja, vitalna, čvrsta, dobrog i čvrstog karaktera itd. Međutim, ukoliko je Saturn u znaku svoje debilitacije, onda možemo očekivati osobu nezgodne naravi, podložnu povredama, bolestima i slično. Ako se takav Saturn nađe u VIII kući, to ne znači samo da će time njegova snaga biti oslabljena, već će značiti da taj Saturn nije sposoban da adekvatno koristi resurse koje poseduje. Razlog je prost – Saturn ne vidi Ascendent iz VIII kuće.

Ukoliko je Jupiter vladar VIII kuće (kuća smrti) on će postati slučajni malefik. Ukoliko je u svom sedištu ili nekom drugom jačem dostojanstvu, taj će Jupiter obećavati lepu smrt, bez mučenja, bez patnje. Ukoliko je taj Jupiter debilitiran, smrt neće biti laka i posebno ako se takav Jupiter nađe na uglu gde dobija na jačini. Ovo je naravno samo opšti osvrt na neke mogućnosti, jer se u sliku uklapaju i dispozitori i aspekti sa drugim planetama itd.

Slučajna snaga i nemoć planeta

Jedan deo ove tematike je već obrađen u prethodnom poglavlju kroz poziciju planete u ugaonoj, sledujućoj ili kadentnoj kući. Sada ćemo razmotriti još neke situacije u kojima planeta dobija ili gubi na snazi.

Retrogradnost planete je stanje u kome planeta gubi primarno na kvalitetu, a vrlo malo ili nimalo na snazi. Često se u opisu retrogradne planete koristi izraz „bolesnik koji pada u krevet“. Da, planeta je oslabljena i sve ono što ona obećava ne može da se ostvari na način na koji bi to bilo moguće da je direktna. Najčešće se u retrogradnosti ocrtavaju nekakvi zastoji, kašnjenja, odlaganja, vraćanje istim stvarima po nekoliko puta i slično.

Međutim, kao što možemo da vidimo kvalitativno oslabljenje je mnogo veće nego kvantitativno, odnosno retrogradna planeta će i dalje imati dovoljno snage da deluje, ali će njen kvalitet biti korumpiran. Kvantitativno oslabljenje, tj. umanjenje planetarne snage je prisutno kada je ona pred jednom od svoje dve stanice, posebno kada je pred prvom stanicom, kada nakon direktnog kretanja započinje retrogradno.

Ovde možemo da primetimo nešto što zaista utiče na snagu planete, a to je njena brzina. Kada se planeta kreće brzo, to joj dodaje na snazi i ona ima mogućnost da bez odlaganja i nekih opstrukcija iznese ono što obećava. Veća brzina planete, to je i snaga veća i ovo pravilo jednako važi i kada je planeta direktna i kada je retrogradna. Tako, opet, vidimo da retrogradna planeta može snažno da deluje, samo je problem što to delovanje ne ide u smeru u kojem bi prirodno trebalo da ide.

Posebno je ovo bitno kod inferiornih planeta poput Merkura i Lune, jer su zadužene za prijem i obradu utisaka i informacija iz spoljašnjeg sveta, pamćenje i sl. Kada su ove planete brze, to su i protok informacija i njihova obrada brži te je osoba spretnija, brže razmišlja, reaguje, deluje, bolje pamti itd. Opet moram da naglasim – sve to zavisi još i od opšteg stanja planeta.

snaga i nemoć planeta
Tabela slučajne snage i debilitacije planete (Hrišćanska astrologija I, prevod Branka Stamenković)

Planeta dobija na snazi kada je u određenom položaju u odnosu na Sunce. Tu razlikujemo dva stanja planeta – orijentalnost i okcidentalnost. Za inferiorne planete je bolje kada izlaze na horizontu nakon Sunca, kada su okcidentalne, dok je za superiorne planete bolje kada izlaze pre Sunca, odnosno kada su orijentalne. Iako je primarni naglasak na snazi planete, ona u određenom malom procentu dobija i na svom kvalitetu, pa će tako orijentalna planeta (ukoliko je superiorac) moći na kvalitetniji način da iskaže svoju prirodu.

Planeta dobija na snazi i kada je oslobođena sunčevih zraka. U slučaju da je pod sunčevim zracima i sprema se da ih napusti, njena snaga je umanjena sa tendencijom jačanja, a ukoliko je spaljena ili tone u spaljenost, onda se njena snaga drastično smanjuje. Ako je kazimi, onda je izuzetno snažna. O ovome je već bilo reči u tekstu o spaljenosti planeta.

Planeta dobija na snazi i kada je na mestu svoje egzaltacije, a gubi na snazi kada je na mestu svog pada. Iako je egzaltacija mesto na kome planeta prvenstveno dobija na kvalitetu jer je to uzvišeno dostojanstvo, postoji mesto gde ona ima posebnu važnost, a to je stepen njene egzaltacije. Stepen egzaltacije se smatra snažnim mestom i planeta koja se nađe na stepenu svoje egzaltacije dobija i na kvalitetu i na snazi. Kada se planeta približava stepenu svoje egzaltacije, njena snaga i moć rastu, a kada se udaljava od tog mesta, snaga i moć joj opadaju.

Za kraj

U poglavlju o kućama, pomenuo sam da planeta može biti povoljna ili nepovoljna po natusa. Povoljnost i nepovoljnost se mogu ogledati kako u snazi tako i u kvalitetu. Ona planeta koja ima pogled prema Ascendentu, ta će imati povoljno dejstvo po natusa, za razliku od one koja se nalazi u nekoj kući koja ne vidi Ascendent.

Jedna od povoljnih situacija za jednu planetu je i kada se ona nalazi u svom Halbu ili Hajzu. Halb je situacija kada se dnevna planeta u dnevnoj karti nalazi iznad horizonta, a u noćnoj karti ispod horizonta. Takođe, kada se noćna planeta u dnevnoj karti nađe ispod horizonta, a u noćnoj iznad horizonta. Da bi planeta bila u Hajzu, ona mora da zadovolji dva kriterijuma. Prvi je da bude u svom Halbu, a drugi je da se nađe u znaku koji više odgovara njenoj sekti. Drugim rečima, dnevna planeta mora biti u muškom znaku, a noćna u ženskom.

Planeta je povoljna i snažna i kada je u kući svog radovanja, a manje povoljna i snažna kada se nalazi u suprotnoj kući. Tako se Merkur raduje u prvoj kući i tu je povoljan, ali nije povoljan u VII kući jer je to opozitna kuća. Sunce se raduje u IX kući i tu je povoljno, ali nije povoljno u III kući jer je ta kuća suprotna kući u kojoj se raduje.

Planeta je povoljna i kada joj se uvećava severna latituda, a nepovoljna kada joj se uvećava južna latituda. Planeta je takođe povoljna kada se nalazi na nekretnici (fiksnoj zvezdi) koja je benefične i/ili srodne prirode. Obrnuto, kada je na nekretnici malefične i/ili suprotne prirode. U tom smislu njena snaga može biti drastično uvećana, ali s tim u vezi u određenoj meri i njen kvalitet.

Kao što smo mogli da vidimo, procena stanja neke planete se vrši u više dimenzija. Videli smo da planeta istovremeno može biti kvalitetna a slaba (sa puno dostojanstva, ali kadentna), kvalitetna a nepovoljna (sa puno dostojanstva ali u averziji prema svom sedištu), nekvalitetna a povoljna (debilitirana ali benefik u kući koja vidi Ascendent) itd. Stoga je važno veoma pažljivo proceniti stanje svake planete, jer nekada nijanse mogu da presude, kao što je slučaj i sa stvarima s kojima se svakodnevno susrećemo.

POVEZANE TEME:

Polja u horoskopu
Podela horoskopskih kuća


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

7 komentara

 1. Mima kaže:

  Pozdrav Billy!

  Čitam ove tekstove i učim.

   Vezano Halb i Hajz, nailazila sam na različite definicije. U tekstu je izneta Al Birunijeva, ako se ne varam jer sam pokušala nešto sama da istražujem po netu, a sve zbog jednog astro programa koji sam htela iskoristiti za proveru koliko sam dobro shvatila šta je Halb i Hajz. Program je AstroFox, pošto vidim da u tabeli slučajnih dostojanstava pokazuje i koje planete su u Hajzu ( osim ako ta kolona pod oznakom Hayz ne označava nešto drugo ). Zbunjuje me, ili ja ama baš ništa nisam ukapirala 🙁  Pokazuje da je Venera u Hajzu, a po ovoj definiciji nikako ne mogu da uklopim. Noćno rođenje, Venera u ženskom znaku, i onda treba biti iznad horizonta da bi bio Hajz. Ali, je ispod horizonta, pa onda po mom shvatanju navedene definicije, nije Halb ni Hajz. Pod uslovom da sam u pravu, na kraju sam zaključila da program možda koristi drugu definiciju koju navodi Lili za Hajz jer računa i Mars, u ženskom znaku i ispod horizonta u noćnoj karti da je u Hajzu.

  Čitajući po netu našla sam i shvatanje koje je posredno izvedeno iz Dorotejevih opisa da  kada je noćna planeta po noći u ženskom znaku i zapadnom kvadrantu to može da se smatra kao Hajz jer se noćne planete po Doroteju raduju na zapadu, dnevne na istoku.

  Ukratko, ako nisam dobro shvatila kako se određuje Hajz po definiciji iz glavnog teksta, volela bih znati gde grešim pošto sam se onda zapetljala, pokušavajući  sama da se ispetljam, da ne bih dosađivala ovde.

  I, Halb i Hajz utiču na kvalitet planete, daju joj neki nivo dostojanstva, ako barem to dobro razumem?

   

  • Bojan kaže:

   Mima,

   Definicije nisu toliko različite koliko se može činiti. Lili je doduše smatrao da noćne planete treba da budu u noćnim kartama ispod horizonta sa čime se ne bih složio, jer je potrebno da planete koje su u svojoj sekti, dominiraju na nebu da bi dobile dodatno ojačanje.
   Definicija koju sam izneo ovde može se naći kod Al Birunija, ali ista ta definicija se može naći kod gotovo svih arapskih autora, kod Bonatija i kod Grka. Npr. evo šta kaže Antioh Atinski:

   I tokom dana, dnevne planete se raduju kada su iznad zemlje, dok se noćne raduju ispod zemlje. I opet, tokom noći, noćne planete se raduju kada su iznad zemlje, dok se dnevne planete raduju kada su ispod zemlje.

   To je definicija Halba. Za Hajz, potrebno je pored ovih uslova da muške planete budu u muškim znacima, a ženske u ženskim.
   Naravno, većina helenskih autora, pa između ostalog i Dorotej, smatrali su da dnevne planete više uživaju kada se nalaze istočno ili u orijentalnim kvadrantima, dok noćne uživaju kada su zapadno ili u okcidentalnim četvrtima. Ipak, to nema veze sa Halbom i Hajzom već sa orijentalnošću odnosno okcidentalnošću planeta i to je naravno dodatni plus na račun kvaliteta i snage planete.
   Narano, postoje i neke varijacije u definicijama kao što nalazimo kod nekih srednjevekovnih autora, npr. kod Šenera koji je dodao i uslov da dnevna planeta bude orijentalna i u orijentalnom kvadrantu, a noćna da bude okcidentalna i u okcidentalnom kvadrantu. No, kao što sam pomenuo, ovi dodatni uslovi izvorno nemaju veze sa definicijama Halba i Hajza već samo sa pozicijama koje planete preferiraju.
   Halb i Hajz predstavljaju primarno kvantitativna ojačanja, dakle doprinose da planeta primarno dobije na snazi, mada jedan broj astrologa smatra da je ipak reč o kvantitativnom ojačanju, naročito kada je reč o Hajzu, sa čime bih se mogao složiti. Kvalitet može da bude uvećan ili umanjen u zavisnosti od sekte – ako je u svojoj sekti, planeta dobija na kvalitetu, ali ako je van sekte, gubi na kvalitetu.

   Nadam se da sam pomogao 🙂
   Srdačan pozdrav

   B.

 2. Nevenka kaže:

  Poštovani Bojane, nikada nisam razumela tumačenja horoskopa i odlučila sam da nešto naučim. Čitam redom, tekstovi su sjajni i polako ulazim u materiju.
  Postoji nešto što me buni, činjenica da je sunce na bilo kojem stepenu Vodolije peregrin i uz to u izgonu. Znači li to da svako ko je rođen u znaku Vodolije ima sunce bez dostojanstva ili nisam dobro razumela? Moj ascedent je još i u Lavu…
  Hvala!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje Nevenka,

   Da, tako je. Sunce u Vodoliji je bez dostojanstva i u izgonu, isto kao što je i u Vagi u padu. I isto važi i za druge planete – svaka ima mesto koje joj odgovara i koje joj ne odgovara.

   Pozdrav,
   B.

 3. Nevenka kaže:

  Poštovani Bojane,
  Hvala Vam mnogo na odgovoru.
  Kada se udubim u svoj natal, ispada da ništa ne valja. Nijedna planeta u sedištu, Mars u izgonu, dobre planete u kućama gde im je delovanje slabo. Merkur u sedmoj….
  Nešto me ovo deprimira.
  Molim Vas cenu za izradu natalnog horoskopa i tumačenje.
  Hvala.

 4. Lela kaže:

  Dragi Bojane, da li planetu u sedištu mogu srušiti aspekti, npr.Saturn u Jarcu 6 opozicija Sunce, Merkur, i kvadrat Luna.
  Zanima me koliko aspekti ruše a koliko oni dobri mogu da ‘poprave’ planetu, npr. Jupiter u Jarcu iz 9 ali ima trigone i sekstile samo.

  Hvala unapred.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Lela,

   Teško je bilo šta reći bez uvida u natalnu sliku. Loši aspekti mogu da budu prilično štetni (ali i ne moraju), ali koliko će biti štetni zavisi od planete koja oštećuje, koliko je ona sama loša, kojom kućom vlada, koliko je snažna, kakve je prirode itd. Isto važi i za dobre aspekte – oni mogu mnogo pomoći, a mogu biti i vrlo varljivi (u smislu, slaba vajda od njih) ako planete nisu kako treba.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *