Polja u horoskopu

Kako su izvedena i koja su značenja određenih polja u horoskopu? Koja polja su slaba, a koja jaka, i kako se izražavaju planete postavljene u njima? Astrolog Milan Divjak nam daje odgovore na ta pitanja.

Cela nebeska sfera deli se u četiri jednaka dela meridijanom i horizontom, na četiri kvadranta, a svaki kvadrant dalje se deli na tri dela, u skladu sa drugim krugovima koji se dobijaju na osnovu tačaka preseka pomenutog meridijana i horizonta; tako se celo nebo deli na dvanaest jednakih delova koje astrolozi nazivaju kućama ili prebivalištima, a koje počinju od istoka.

— Vilijam Lili

 

Pored zodijačke podele, nebeska sfera je podeljena na još nekoliko načina, a najprostija je na dan i noć. Horizont nebesku sferu deli na dva dela: deo iznad horizonta je dnevna, tj. muška hemisfera, dok je deo ispod horizonta noćna, tj. ženska hemisfera. Dnevna hemisfera je aktivna, ženska hemisfera je pasivna.

Sledeća podela je na istočnu i zapadnu hemisferu, a dobija se tako što je linija zenita[1] i nadira[2] deli na dva dela. Na istočnoj hemisferi planete se uzdižu, na zapadnoj hemisferi one poniru. Na ovaj način lepo se vide četiri prevojne tačke u kretanju svake planete. Te četiri tačke su četiri fokusa, odnosno četiri maksimuma koje planete u svom kretanju dostižu.

Polja u horoskopu – četiri fokusa

Prvi fokus je istočni i naziva se Ascendent (skraćeno Asc). U bukvalnom prevodu na srpski, ova reč znači uzdignut i odnosi se na znak Zodijaka koji je u usponu. Sunce na Asc označava početak dana, pa analogno tome i Asc označava rođenje i početak života. Kako kaže narodna izreka po jutru se dan poznaje, tako i Asc predstavlja najvažniji faktor u daljoj proceni kvaliteta života. Planete na Asc-u imaju najveću uzdižuću brzinu i nakon što prođu Asc, one polako usporavaju svoj uspon kroz orijentalni deo dnevne hemisfere dok ne dođu do drugog fokusa.

Drugi fokus je severni, naziva se Medium Coeli (skraćeno MC), odnosno sredina neba. Kao što Sunce na svom vrhuncu sija najjače, tako i planete na MC-u dostižu svoj vrhunac, najveće dostignuće, najvišu tačku. Ovde je planeta kao na prestolu. Nakon što prođu MC, planete počinju da poniru u okcidentalnu polovinu dnevne hemisfere i povećava im se poniruća brzina dok ne dođu do trećeg fokusa.

polja u horoskopu

Treći fokus je zapadni i naziva se Descendent (skraćeno Dsc), što u bukvalnom prevodu znači spušten. Sunce na zapadu zalazi, dan se gasi, time i Dsc označava kraj života. Planete na Dsc poniru najvećom brzinom. Nakon što prođu Dsc, planete kroz orijentalnu polovinu noćne hemisfere usporavaju svoju poniruću brzinu dok ne dođu do poslednjeg, četvrtog fokusa.

Četvrti fokus je Imum Coeli (skraćeno IC), odnosno donje nebo, najniža tačka do koje planete mogu da poniru. Sunce je tu u ponoć, nema svetla, to je gluvo doba noći, pa samim tim IC predstavlja sve ono što je skriveno, kao i šta se dešava sa nakon smrti i ono što nakon smrti za nama ostaje.

Važno je da napomenem da je ovde reč o primarnom kretanju neba, koje je suprotno kretanju planeta kroz Zodijak. Ovaj vid kretanja planeta i zvezda je posledica rotacije Zemlje oko svoje ose, pa zbog toga prividno izgleda da sve planete i zvezde putuju od istoka ka zapadu.

Da se primetiti da su fokusi maksimumi kretanja planeta. Na primer, planeta na Asc je najistočnije i tu joj je uzdižuća brzina najveća. Nakon što prođe Asc, ona dalje ide ka zapadu. Planeta na MC-u je najsevernije[3], nakon što prođe MC ona dalje ide ka jugu. Samim tim što su fokusi maksimumi koji planete dostižu u svojoj putanji, tako će i znak u kojem se nađe neki fokus biti veoma važan, a planeta u njemu izuzetno snažna.

Znak u kojem je neki fokus naziva se ugaonim. Znak koji sledi ugaoni naziva se sledujućim. Planete u sledujućim znakovima primarnim kretanjem idu ka svom fokusu i time doprinose njegovom ostvarivanju. Sledujući ili sukcedentni znakovi su umerene snage. Znak koji prethodi ugaonom naziva se padajućim, jer nakon što dostigne svoj maksimum, snaga planete opada i ona odlazi od svog fokusa. To znači da planete u padajućim znakovima govore o posledicama koje su fokusi izazvali, kao i onome što ometa ostvarenje fokusa.

Padajući ili kadentni znakovi su slabi. Moram da napomenem da to što su neke planete u padajućem znaku, ne mora na račun svoje slabosti značiti da one neće raditi ništa. Naprotiv. Ipak, u poređenju sa, na primer, planetama u sledujućim znakovima, one će biti u inferiornijem položaju, pa ako svedoče o suprotnim događajima prevagu će odneti planete u snažnijim znakovima.

Sklop prvog fokusa – prvo, drugo i dvanaesto polje

[Ugaono] Prvo polje je znak u kojem se nalazi Asc. Kao što jutro označava rođenje dana, tako i znak u kojem je Asc označava natusovo rođenje. Govori o natusovom ponašanju, vitalnosti, zdravlju, talentima, manama, pojavi. Predstavlja natusov um i njegov način razmišljanja. Ukratko, predstavlja sam život i životnu silu natusa i samim tim je najvažnije polje nekog horoskopa.

prvi fokus

Kako Merkur na sebe preuzima osobine znaka u kojem se nalazi, osobine planeta sa kojima je u konjunkciji ili aspektu, tako i natus preuzima osobine znaka u kojem se nalazi Asc i planeta koje su u tom znaku. Zbog ove srodnosti se kaže da se Merkur raduje na Ascendentu. Pošto je u pitanju ugaono polje, kao i polje koje ima najveći uticaj na samog natusa, smatra se da su planete u prvom polju najsnažnije.

[Sledujuće] Nakon što Ascendent prođe preko istoka, sledeći znak koji je na usponu je drugi znak odnosno drugo polje horoskopa. Odatle i naziv sledujuće. Pošto drugi znak ide ka usponu, tj. on planete iz drugog donosi u prvo polje, smatra se da on govori o stvarima koje natusu omogućavaju održavanje života kao i sve ono što život podržava. Zato ovaj znak govori o hrani, lekovima, novcu, o natusovim prihodima i troškovima.

Od osoba predstavlja dojilje, lekare, sve koji hrane ili na neki drugi način neguju natusov život. Uopšteno, ovaj znak govori o investicijama i generalnom bogatstvu natusa. Planete u drugom polju su umerene snage.

[Padajuće] Znak koji prethodi Ascendentu je bio na svom maksimumu i sada od njega odlazi. Prema tome, dvanaesto polje, nasuprot drugom polju, predstavlja sve ono što oduzima od kvaliteta života i sve ono što bi da povredi natusa. Ovo polje predstavlja kriminalce, lopove, razbojnike, ubice, javne neprijatelje[4]. Predstavlja pljačke, fizičke napade, kao i sudske procese koji se vode protiv natusa.

Govori o gubitku slobode, o padu u zatočeništvo ili ropstvo, što u bukvalnom smislu, što u prenesenom, poput zavisnosti od narkotika, alkohola i sl. Takođe, o stvarima koje natus sam radi na svoju štetu, o gubitku kontrole nad sopstvenim životom, o svim stvarima ili osobama koje natusu oduzimaju volju ili slobodu. O preprekama i ograničenjima sa kojima će se natus suočiti u svom životu.

Dvanaesto polje govori i o putovanjima, ali o onim putovanjima koje će natusov život dovesti u opasnost ili ga odvesti na stranputicu. Metafizički predstavlja lošeg Daimona, entitet koji daje loše savete, ometa i navodi na nevolje.[5] Ovo polje je po osobinama najsrodnije Saturnu i zato se kaže da se u njemu Saturn raduje.

Planete u dvanaestom polju su slabe. One su poput čoveka koji je iz mraka izašao na svetlo i potpuno je bespomoćan dok se toj promeni ne prilagodi.

Sklop drugog fokusa – deveto, deseto i jedanaesto polje

[Ugaono] Vrh neba je maksimum koji neka planeta može da dostigne, pa prema tome deseto polje je cilj kojem natus teži.

drugi fokus

Govori o natusovom ponašanju, njegovim akcijama i uopšteno radnjama. Prvenstveno se odnosi na natusovu karijeru, na njegov ugled i status koji uživa u društvu, ali i o onome što dobija zaslugom svojih dela. Predstavlja uticaj koji natus ostvaruje svojim rečima, kao i harizmu koju poseduje. Govori o pobedama, nagradama, uopšteno o uspehu. O planiranoj deci.

Planete u desetom polju su veoma snažne. Kao što je rečeno, planete u desetom polju su kao na prestolu, pa je i planeta koja je najbliža tom prestolu ona koja najviše upravlja natusovim životom.

[Sledujuće] Jedanaesto polje govori o onome što natusa motiviše i što njegove akcije čini mogućim. Govori o sponzorstvima, o ulaganjima u natusa, zaštiti, poklonima, plati i uslugama koje natus dobija za obavljanje svojih aktivnosti. Isto tako, o počastima koje su dodeljene natusu zarad postizanja njegovog cilja.

Označava prijateljstva u globalu, kao i saveze sa osobama na položaju koje mogu pomoći natusu u njegovom poslu. Predstavlja kolege i saigrače, sve one koji na bilo koji način doprinose ostvarenju natusovih želja. Ovim poljem su predstavljena deca koja su natusovi naslednici, oni koji će nastaviti njegovim stopama. Takođe, govori o oslobođenju, izlasku iz zatvora, o povratku slobode i vraćanju kontrole u ruke natusa.

Metafizički predstavlja dobrog Daimona, anđela čuvara, entitet koji natusu daje dobre savete i trudi se da ga usmerava na ispravan put. Jedanaesto polje je najsrodnije Jupiteru, prema tome, u ovom polju se raduje Jupiter.

Iako je sledujuće polje, planete postavljene u njemu su prilično snažne.

[Padajuće] Deveto polje govori o posledicama natusovih akcija. Sve što natus uradi čini ga bogatijim za neko iskustvo, prema tome ovo polje govori o natusovom stečenom znanju, potencijalu za usavršavanje, kao i o mudrosti za kojom traga.

Ovo polje je natusova filozofija života. Govori o putovanju do cilja. O religijskom ubeđenju, kultovima, sektama, raznoraznim grupama koje ujedinjuje zajednički cilj poput političkih partija, različitih pokreta i slično. Simbolizuje znanje i savet mudraca, proroka, filozofa, učitelja, gurua. Vezuje se za sve divinacijske veštine. Ukazuje na sve ono što natusa čini mudrijim i ispunjenijim, kao i na njegove sposobnosti donošenja pametnih odluka.

Predstavlja i sva putovanja koja natusu proširuju vidike, upoznaju ga sa novim kulturama, običajima, narodima. Predstavlja Boga ili božanstva, kralja, predsednika, šefa na poslu, bilo koju osobu koja ima vlast nad natusom. Ključne reči za ovo polje su potraga, istina i znanje.

Najsrodnija planeta devetom polju je Sunce i kaže se da se Sunce u ovom polju raduje. Iako kadentno, ne može se baš reći da su planete u devetom polju slabe.

Sklop trećeg fokusa – šesto, sedmo i osmo polje

[Ugaono] Sedmo polje, odnosno Descendent (Dsc) predstavlja natusov kraj. Kako ovde Sunce zalazi, isto tako simbolizuje gašenje natusove svesti i njegovu smrt.

treći fokus

Pošto Sunce prelazi iz dana u noć, predstavlja i svaki vid upuštanja u nepoznato, ulazak u stranu zemlju, prelazak iz jedne okoline u drugu. Ovo polje govori o preseljenjima i životu u inostranstvu. Predstavlja penetraciju u strano telo, sam seksualni čin, sjedinjavanje sa strancima. Govori o ratovima i invazijama.

Planete u sedmom polju su jake.

[Sledujuće] Kako znak koji sledi nakon Descendenta vodi planete ka Descendentu, tako ovo, osmo polje, predstavlja ono što natusa vodi u smrt. Govori o onome što život dovodi u opasnost i na kraju ga i uzima. Ovo je rušitelj života. Označava neizlečive bolesti i povrede. To je polje gubitaka i predstavlja ono što natusa vodi u zaborav.

Iako je sukcedentno polje, zbog njegove prirode je sve što se nađe u njemu slabo. Planete ne mogu da realizuju ono što obećavaju pošto ih dnevno kretanje neba brzo odvodi u tamu zaborava sedmog polja. Samim tim se može smatrati da je ovo neaktivno polje. Jedina, uslovno rečeno, dobra stvar koja proizilazi iz ovog polja je mogućnost profitiranja od tuđe smrti.

[Padajuće] Planete u šestom polju odlaze od Descendenta, prema tome ovo polje govori o svemu onome što pokušava da naudi natusu, ali mu natus pobegne. Upućuje na bolesti, povrede, nezgode, na sve što na bilo koji način povređuje natusa, ali ga ne ubija. Ovo polje govori o natusovim patnjama, trpljenjima i teretu koji nosi sa sobom. Predstavlja ono što ga muči.

Ovo je polje loše sreće, govori o nepredviđenim okolnostima koje ne idu na ruku natusu. Polje malera. Pošto je smešteno ispod horizonta, predstavlja natusove tajne neprijatelje, spletkaroše i one koji pokušavaju da mu naude iza leđa. Govori o svemu što natusa lišava snage i energije.

S vedrije strane, predstavlja i one koji teret natusa preuzimaju na sebe. U prošlosti su to bili robovi i životinje, danas su to majstori, posluga, svi oni koje unajmljujemo da za nas obave neki posao. Ovo polje predstavlja i prevozna sredstva pošto ona umesto natusa trpe teret njegovog putovanja.

Planeta najsrodnija šestom polju je Mars, te se stoga Mars raduje u ovoj kući. Planete u šestom polju su najslabije.

Sklop četvrtog fokusa – treće, četvrto i peto polje

[Ugaono] Četvrto polje, Imum Coeli (IC), označava ono što ostaje iza natusa. Ono označava natusov dom, ili mesto za koje je natus čvrsto vezan, kao i svu imovinu koju natus ne može poneti sa sobom u grob. Opisuje natusov grob i njegovu reputaciju nakon smrti.

četvrti fokus

Ovo polje predstavlja osnovu natusovog postojanja. Govori o unutrašnjoj predstavi sopstva, o onome što je natusova osnova ličnosti. Ukazuje na ono što je natus poneo iz svoje kuće i što čini osnovu njegovih životnih uverenja. Govori o natusovim roditeljima, mada se često kasnije pominje da se odnosi na oca. Kako predstavlja bazu natusa, govori i o domu koji sam formira, porodici koju zasniva i uopšteno o svim osobama koje s njim žive. Pored toga, odnosi se na zatvore, skrivena mesta i sve što je tajno.

Planete u ovom polju su umereno jake, pa, iako je u pitanju ugaono polje, pošto se nalazi ispod horizonta, neki smatraju da su zbog toga planete u jedanaestom polju snažnije.

[Sledujuće] Peto polje govori o onome što omogućava natusu da zasniva dom. Prema tome, ovo polje predstavlja bračnog partnera, brak[6], kao i ono što dovodi do braka, poput neplanirane dece. Govori i o pastorcima, štićenicima, deci koju natus usvaja ili dovodi u svoj dom.

Ovo je polje dobre sreće. Sve u njemu simbolizuje okolnosti koje natusu idu na ruku – vetar u leđa. Ono predstavlja svaki vid iznenadne sreće, kao i ono što natusa čini srećnim. To je polje igre, muzike, zabave, veselja, a čoveka čini ono što voli. Govori o prijateljstvima koja nastaju iz slučajnog susreta, spontanim delima dobročinstva koja se čine natusu.

Planeta kojoj je ovo polje najsrodnije je Venera, te se Venera u ovom polju raduje. Planete u petom polju su umerene snage.

[Padajuće] Ovo polje govori o svima koji dođu u natusov život, ali se u njemu ne zadržavaju. Opisuje sve one koji su dobrodošli u natusovu kuću, kao i kako se natus prema njima ophodi. Govori o braći i sestrama, rođacima, bliskim prijateljima, putnicima s kojima natus ima uspostavljen gost/domaćin odnos. Kazuje o putovanjima čija je svrha poseta bliskim osobama, ili bilo kom mestu na kojem se natus tretira kao uvaženi gost.

Ovo polje se naziva Boginjom, predstavlja osobu koja ima autoritet u natusovoj porodici ili domaćinstvu. Govori o stvarima koje teže da rasture natusov dom, porodicu i imetak. Opisuje smrt roditelja. Uopšteno ukazuje na sve promene, nestalnosti i nestabilnosti.

Planeta koja je najsrodnija trećem polju je Luna, i Luna se ovde raduje. Planete u trećem polju su slabe.

 

Ovde je naveden osnovni koncept dodeljivanja značenja astrološkim poljima, ili kako ih danas astrolozi nazivaju – kućama. Da se primetiti da su se vremenom neka značenja izgubila, a neka su se malo pretumbala. Tako je, npr. šesto polje predstavljalo sve životinje koje je čovek pripitomio, da bi kasnije predstavljalo sve životinje manje od koze, a one ostale, veće od koze su ćušnute u dvanaesto polje.

Vidimo da je i brak iz domena petog polja prebačen u sedmo. Mislim da danas niko ne pominje prevozna sredstva kao nešto što je tematika šestog polja, već se njihova pripadnost dodeljuje trećem, ili negde i drugom polju. Valjda nijedan astrolog nije imun na ubacivanje nečeg svog po čemu će biti prepoznatljiv.

Podela horoskopskih kuća
Horoskopske kuće nekad i sad
Kuća-znak sistem


Napomene:

[1] Vrh neba, MC.↩nazad na tekst
[2] Dno neba, IC.↩nazad na tekst
[3] Reč je o stvarnoj poziciji tela na nebu, ne o njegovoj poziciji u odnosu na horoskopsku kartu. Kada se, na primer, Sunce uspinje na nebu u svom dnevnom kretanju, njegova najviša tačka predstavlja najseverniju poziciju na kojoj se nalazi u odnosu na horizont.↩nazad na tekst
[4] U helenističkoj astrologiji, za šestu kuću su se vezivali tajni neprijatelji, dok su dvanaestoj kući pripadali otvoreni tj. javni neprijatelji. Razlog je taj što je dvanaesta kuća iznad horizonta pa kao takva označava otvoreno, vidljivo sukobljavanje.↩nazad na tekst
[5] Prema starim narodnim verovanjima, zao duh, demon ili đavo, sedi na levom ramenu osobe i nagovara je da čini loše i grešne stvari. Na drugom, desnom ramenu, verovalo se da sedi dobar duh ili anđeo, koji savetuje osobu da voli i čini dobro, da bude pravedna i poštena.↩nazad na tekst
[6] Robert Šmit u članku Facets of Fate napominje da su neki srednjovekovni astrolozi pripojili teme braka, ljubavnih odnosa i seksualnog opštenja ovoj kući na osnovu značenja koja se pripisuju Veneri, a koja se raduje u petom polju. No, kako navodi, iste ove teme se ne nalaze kod vodećih helenističkih astrologa.↩nazad na tekst

Autor: Milan Divjak
Milan Divjak je astrolog koji ima višegodišnje iskustvo u radu s klijentima. Ukoliko želite tumačenje natalne karte, natalne karte sa predikcijama, horarne karte ili rektifikaciju, tj. određivanje tačnog vremena rođenja, možete kontaktirati s njim slanjem poruke na imejl adresu: sizigijum@gmail.com
Širi dalje!

Prijavi se za obaveštenja o novim tekstovima na sajtu.Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

9 komentara

 1. Svrca kaže:

  Kakva su vasa iskustva u tumacenju braka kroz 5. polje? Pocetak braka, spoj Mo i So na vrhu 5. polja Kako se objasnjava to pomeranje na 7. polje? Da li ste se sreli sa tim u literaturi? Da li vi tumacite brak kroz 5. ili 7. polje?

  • Bojan Šojić kaže:

   U tradiciji se brak posmatra isključivo preko VII kuće i prirodnih signifikatora – prvi, drugi, peti, početak, sredina, kraj – sve preko iste kuće. U modernoj astrologiji postoji razvrstavanje na veze u V kući i prvi brak u VII kući, drugi u IX, treći u XI itd. Deriviranje potpuno astrološki neutemeljeno.

 2. Svrca kaže:

  Da, tako je. Ali je gore pomenuto da se tradicionalno brak gledao kroz V polje.

  A sto se tice tog pomeranja, time se gubi smisao Asc. To bi znacilo da posle prvog braka osobe prakticno nema, nego se stvorila neka druga pod uslovom da se pojavio drugi partner. I da je razvod automatski pozicionira nakon toga u komsiluk ili drugi grad na primer, gde se sve menja kompletno. :)))

  • Bojan Šojić kaže:

   Samo su pojedini astrolozi donosili takve zaključke na osnovu radovanja Venere, ali to nije bio opšteprihvaćen stav.
   Inače, da, deriviranje koje se vrši sa brakovima (i decom) je besmisleno jer na kraju dolazimo do toga da sami sebi budemo partner (neko ko ima 4 braka, recimo).

 3. Svrca kaže:

  To je vec nesto sto ima smisla… posle toliko propalih brakova, trebalo bi da se covek bas kroz tu poziciju posmatra . :)))) salim se malo.

 4. Anny kaže:

  Shvaćam da je pitanje preopširno ali- kako tradicionalna razmatra položaj vladara osmog polja na ascendentu.Usput, riječ je o suncu.
  Zahvaljujem na odgovoru.

  • Bojan Šojić kaže:

   Može se tumačiti mnogostruko. Na primer, na dominaciju/pritisak od strane muških figura/autoriteta koja nije baš benigna (zbog vladavine nad VIII). Može da ukaže i na probleme i opasnosti od strane ljudi koji bi imali neke solarne karakteristike. Jednim delom će se odnositi i na karakter i ponašanje samog natusa jer je ipak na Ascendentu pa će osobi podariti nešto solarnih kvaliteta, Koliko je to usklađeno zavisi od veze Sunca sa Saturnom vladarom Ascendenta. Itd.

 5. Antares89 kaže:

  Nemam konkretno pitanje, vec samo da kazem kako nikako nesto ne mogu da povezem da se Mesec raduje u trecoj kuci. Znam ta radovanja i od pre, i razumem donekle, ali opet mi se ne uklapa nekako, iako on donekle oznacava i to kretanje i nestalnost, promene, ali ne, nece mi u glavu nikako. Pritom, razumem i da je to radovanje planete, a ne nesto sto je dobro po nas, ako sam dobro shvatila od ranije negde. Pfff…

  • Bojan Šojić kaže:

   Pa, treća kuća i Mesec imaju baš dosta srodnosti. A ta kuća ne označava samo kretanja, već ima i neka druga značenja, a koja su, opet, vrlo srodna značenjima Meseca.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *