Uzroci bolesti spolja ili iznutra — V. Lili

lili

Nastavak prevoda čija su tema sada spoljašnji i unutrašnji uzroci bolesti. Ovo je deo vrlo obimnog XLIV poglavlja u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere u vezi sa horarnim medicinskim pitanjima i dekumbiturama.

PRETHODNO:
Razmatranje bolesti u horarnoj astrologiji
Trajanje bolesti i znaci prepoznavanja
Pokazatelji oporavka od bolesti

Sažetak Dariovog metoda

Kako sam oduvek bio pod uticajem Dariovog[1] metoda prosuđivanja bolesti, kao poseban deo ga prilažem ovde i objavljujem u daleko sažetijem obliku.

Da li će onaj za koga se pitanje postavlja biti bolestan

[DARIO]
Signifikator pitača u znaku suprotne prirode, kao ako je vladar Ascendenta Mars — koji je tople i suve prirode — u Raku koji je hladan i vlažan. Ili, ako je vladar Ascendenta kadentan, prvesnstveno u šestoj kući — osoba je bolesna.

Ako je signifikator dnevna planeta, i ispod zemlje u lošem stanju, spaljena, retrogradna, u padu ili izgonu, slaba, ili u terminima malefika, ili sa nasilnim fiksnim zvezdama, ili pod opsadom dve unesrećene planete, te stvari označavaju da je osoba bolesna. Ovo što sam pomenuo za dnevnu planetu treba primeniti i za noćnu (consideratis considerandis[2]).

[Lili]
Kada mi je postavljeno pitanje sa donetim urinom[3], ili bez njega, nakon što bih napravio kartu sledio bih ovaj metod, da bih znao da li je pitač bolestan ili ne.

Ako Ascendent nije ometen, i ako njegov vladar nije van svojih esencijalnih dostojanstava, i nije u lošem aspektu sa Saturnom ili Marsom, niti je vladar šeste kuće, niti ima planete u šestoj kući, niti je Luna ometena u osmoj ili dvanaestoj; ili ako nađem Jupitera, Veneru ili Severni čvor u prvoj, ili Sunce u šestoj, ili Lunu i vladara Ascendenta u bilo kom dobrom aspektu, ili Jupitera ili Veneru da bacaju sekstil ili trigon prema vrhu prve ili šeste kuće, odmah ću zaključiti da osoba nije bolesna, ili da se bolest neće nameriti na ovog pitača, već je njihova sumnja u bolest porasla [samo] zbog iznenadne slabosti tela koja se odmah može popraviti.

Uzroci bolesti iznutra ili spolja

[Dario]
Unutrašnje uzroke i stanje bolesti ćemo potražiti preko loših pozicija signifikatora — u znaku, kući i mestu neba — njegovoj dobroj ili lošoj konfiguraciji sa zlosrećnim planetama, pri čemu treba uopšteno razmotriti bilo koju zlosrećnu planetu da li vlada osmom, dvanaestom, šestom itd.

Spoljašnji uzroci se traže od onih unesrećenih planeta koje oštećuju vladara Ascendenta, ili od glavnih signifikatora u horoskopu, ili od Lune. Jer ako nađeš da je vladar Ascendenta dovoljno esencijalno snažan, brz, u dobroj kući neba, onda možeš zaključiti da pitač nije prirodno bolestan, već slučajno i zbog spoljašnjeg uzroka.

A ako pored toga što je vladar Ascendenta snažan, nađeš da Saturn ili Mars imaju aspekt kvadrata ili opozicije sa njim, i da nijedan od njih nije vladar šeste ili dispozitor Lune, možeš da zaključiš da je uzrok spoljašnji; odakle proizlazi da [pitač] nije dobro, ali ipak nije sasvim bolestan. Potom pogledaj u kojoj je kući ta planeta ili kojom kućom vlada, pa prema značenjima koja pripadaju toj kući, nađi zadovoljstvo u Umetnosti.

[Lili]
Ako nađeš da je vladar Ascendenta uobičajeno ometen Saturnom ili Marsom, i ako je jedan od njih vladar druge kuće, i ako se ne pojavljuje nikakav unutrašnji uzrok bolesti, onda zaključi da je pitač u novčanoj oskudici (ako su signifikatori u aplikaciji) ili je nedavno pretrpeo štetu (ako su signifikatori u separaciji). Količinu gubitka proceni prema snazi ometajuće planete i kvalitetu aspekta. Upamti, opozicije su gore od kvadrata ili konjunkcija.

Ako je oštećujuća planeta vladar pete kuće — bila dobra ili loša — u zlom aspektu ka vladaru Ascendenta, onda zbog loše ishrane, prejedanja itd, ili gubitka na kocki, igrama ili sportu (ako je pitač u mogućnosti), ili zato što se otac ne odvaja svojevoljno od svog imetka.

Ako vladar sedme (ovo važi kad mladi ljudi postavljaju pitanje ili su slabi) pritiska vladara Ascendenta, osoba je nedavno imala razmirice sa svojom ženom (ili žena sa mužem), ili neku parnicu, ili sukob sa svojeglavim susedom, ili je partner spoljašnji uzrok ove slabosti. Kod mladih, ovakva konfiguracija u pitanju od vladara sedme prema vladaru Ascendenta, ukazuje na melanholiju same osobe, njegovog prijatelja, devojku kojoj je privržen, ili je čovek za kojim žena žudi neprijatan — nezadovoljstvo zbog takvih okolnosti je spoljašnji uzrok slabosti tela koji, ipak, nije praćen bolešću.
Ovo je metod koji sam uvek sledio, koji rado preporučujem svetu, i koji, ako se dobro shvati, daje dovoljno znanja da se izvrši procena.

O kvalitetu i prirodi bolesti

Mada sam ranije ukratko dao smernice u vezi s ovim, smatram da sada treba da budem opširniji, jer želim da ono što pišem učenik izgradi u metod kojim će na najbolji način zadovoljiti svoja predočavanja, i biti u mogućnosti da ih najbolje upotrebi i iskoristi.

Stoga, kada si napravio horoskop, razmotri koja je planeta signifikator bolesti. Ako nađeš saturna kao signifikatora, on će proizvesti stalne i iscrpljujuće bolesti, četvorodnevne groznice, kašalj, tuberkulozu, itd. Ako se nađe u Lavu ili Škorpiji sa Južnim ili Severnim čvorom, ili je spaljen, ili je Saturn sa nasilnom fiksnom zvezdom, štetiće bolesniku zaraznim i opasnim groznicama, a može se strahovati i da je bolesnik otrovan (tamo gde postoji sumnja da je otrovan), ili da je uzeo neki napitak nalik otrovu.

Kada je Saturn u znakovima vatrenog tripliciteta, tj. Ovnu, Lavu i Strelcu, obično će označiti hektične groznice; ako je u Raku, Škorpionu ili Ribama, uzroci i vrsta bolesti će narastati zbog nekog hladnog i vlažnog uzroka ili stvari, ili poremećaja — to je posebno sigurno ako Venera i Luna, koje su vlažne planete, skupa s njim imaju bilo kakve signifikacije u bolesti; tada je ometajuća stvar ili uzrok bolesti mnogo upečatljivija i opasnija uz dugotrajnu žestinu, i napredovanje i povlačenje bolesti. Bolesnik je skrhan užasom, strahom i strašnim priviđenjima, uz izuzetnu hladnoću i drhtavicu.

Kada je Saturn u fiksnim znakovima kao što su Bik, Lav ili Vodolija, on šteti bolesniku postojanim i dugotrajnim groznicama, grudnim sekretom ili suvim kašljem, gihtom u zglobovima, leprom ili krastama po celom telu, svakom vrstom gihta, itd.

Kada je u pokretnim znakovima — Ovnu, Vagi, Raku, Jarcu — upućuje na opšte promene humora po celom telu, prvenstveno oticanja ili timpanične humore.
Ako je u promenljivim znakovima, bolest ne proizlazi od poremećaja u jednom humoru, već mnogih promena koje odlaze i dolaze, a bolest se nastavlja dugo vremena.

Kada je Jupiter vladar bolesti, on ukazuje na loše stanje jetre, poremećaje u krvi bilo zbog upale ili nekog drugog uzroka u prirodi koji je u saglasju sa znakom u kom je postavljen; kao u Raku ili vlažnom znaku u kom je krv vodenasta ili retka, itd. U Ovnu, Lavu ili Strelcu je pregrejana zbog nekog preteranog viška toplote ili kolera; U Vodoliji, Vagi ili Blizancima krvi ima previše, pa je neophodno puštanje krvi ili preznojavanje; u Biku, Jarcu ili Devici krv je izložena melanholiji, previše gusta i nije tečna. Jupiter u vatrenim znakovima uzrokuje groznice koje proizlaze od krvi, ali bez pokvarenosti ili akumuliranja nečistoća.

Kada je Mars združen sa Suncem, ukazuje na neumerenu groznicu koja nastaje zbog nečiste krvi. Ako je signifikator bolesti i u vatrenom znaku odakle oštećuje svetla ili Ascendent ili vladara Ascendenta uzrokuje goruće groznice, uz malo pomešanosti melanholije ako je Saturn umešan, tj. ako ima bilo kakve veze sa signifikatorom bolesti ili se Mars nađe u nekom od njegovih dostojanstava.

Kada je Mars u promenljivim znakovima bolest neće biti lako otkrivena, dolaziće i odlaziće. Nemoj se na ovo previše oslanjati, ali u vreme kada bolest krene da napušta, ako Saturn ima signifikacije i u aspektu je sa dobrim planetama, bolest će sasvim otići; ali ako je Saturn sa vladarom šeste ili osme kuće, bolesnik može umreti.

Obično kada je Mars u promenljivim znakovima bolesnik je uznemiravan mnogim akutnim bolestima, koje se vraćaju onda kada se očekuje popravak [stanja]; simptomi su iznenadne promene, mnogo brži kritični dani, bilo po dobru ili zlu, u skladu sa prirodom signifikatora. Mars pod zracima Sunca u prvoj ili dvanaestoj kući u vatrenim znakovima, ukazuje na brze ili goruće upalne groznice, tj. groznice prelaze meru, naročito temperatura, pa kao da krv ključa. Mars kao uzrok groznice i postavljen u Lavu ukazuje na vrenje humora, neprestane goruće groznice, čiji primarni uzrok proističe od velikih vena blizu srca.

Ako je pri prvom padu u krevet bolesnika[4] Sunce u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Saturnom, ili ako je sa Saturnom u antisciji, bolest koja napada je samo melanholična. Ako je Sunce oštećeno pomenutim aspektima Marsa, bolest je kolerična.

Venera kao označiteljka bolesti pokazuje da bolest proizlazi iz neumerenosti, previše prejedanja, tegoba u stomaku ili donjim delovima, ili zbog neke smicalice žene itd. Venera u vatrenim znakovima pokazuje groznice koje traju jedan dan, ali ako je Mars pridružen u signifikaciji, ukazuje na pokvarenost humora koja proizlazi od flegme.

Kada je Merkur unesrećen, bolesnikov mozak trpi tegobe, uznemiren je nepostojanošću uma ili maštom, uz mahnitost, padavicu, kašalj, bolest pluća[5] i slične. Kada je vladar devete u šestoj kući, bolest je od otrova, veštičarenja, očaravanja ili čini, ili od nekakvog okultnog uzroka; ovo važi kada se sumnja na takve mogućnosti.

Da li će bolest biti u desnoj ili levoj strani ili delu tela bolesnika

Kada nađeš vladara šeste kuće unesrećenog ili oštećenog iznad zemlje (tj. u dvanaestoj, jedanaestoj, desetoj, devetoj, osmoj ili sedmoj kući), bolest je u desnoj strani tela i u gornjem delu. Ako je vladar šeste kuće pod zemljom, tj. u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj ili šestoj, ili je izopačen u dnevnom znaku, bolest je u superiornom i prednjem delu tela, kao čelo, trbuh itd; ako je u noćnom znaku, onda u zadnjem delu tela.

Ako je signifikator bolesti u ženskom znaku i u aspektu sa ženskom planetom u ženskom znaku ili kući, bolest je u levoj strani tela. Ovo uopšteno pravilo sam uvek nalazio tačnim — ako je vladar šeste kuće muška planeta i iznad zemlje, bolesnik trpi bol u desnoj strani; ako je signifikator na početnim stepenima znaka, gornji delovi tog dela tela su ometeni; ako je signifikator na sredini znaka, središnji delovi tog dela tela su u bolu; a tako i donji delovi tela ako je signifikator na poslednjim stepenima znaka.

Da li je bolest u telu, umu ili oboje

Na prvom mestu moraš razumeti da znak u usponu, Luna i vladar kuće u kojoj je Sunce ukazuju na čovekov duh, dok vladar Ascendenta i planeta koja je dispozitor Lune ukazuju jednako i na spoljašnje i unutrašnje delove. Pri tumačenju, moraš razmotriti da li su Ascendent, Sunce i Luna izopačeni ili oštećeni, jer se tada bolest prostire kroz celo telo, nijedno mesto nije zdravo.

Ali ako one planete koje dispozituju Sunce i Lunu, ili ona koja je vladar Ascendenta, ili su najmanje dve od njih oštećene, bolest je u duhu skupa sa nekom nelagodom uma. Razlog je taj što su vladar Ascendenta i dispozitor Lune odgovarajući signifikatori animalnih sila i slabosti u čoveku, ili onih koje ga mogu snaći, kao što su poremećaj čula, ludilo, mahnitost, melanholija itd.

Ako su Ascendent, Luna i dispozitor Sunca svi, ili bar dvoje njih oštećeni, slabost leži u umu a ne u telu.

Ako su Ascendent i Luna oboje unesrećeni, a vladar Ascendenta i dispozitor Lune zdravi, nepovoljnost je u umu a ne u telu. Ovo opšte pravilo su mnogi astrolozi primetili, tj. da Saturn prirodno ukazuje na ili uzrokuje melanholiju, sve vrste poremećaja koje od nje proizlaze, što za posledicu ima uznemirenost uma.

Otuda, kada god pronađeš Saturna kao vladara Ascendenta ili vladara sata, ili dvanaeste ili šeste kuće, ili ako nađeš Lunu koja se od njega odvaja, ili ako je Saturn u šestoj kući ili na Ascendentu, bolesnik će se boriti sa ometenostima uma, ili s nekakvim teškim brigama zbog kojih će mu um biti mnogo uznemiren. Suprotno ovim su efekti Jupitera, jer on nikada ne pritiska um već telo.

Ako su vladar kuće u kojoj je Luna i vladar Ascendenta unesrećeni Suncem, ili spaljeni ili pod njegovim zracima, slabost je u telu.

Ako planeta koja vlada znakom u kom je vladar Ascendenta i ona koja je dispozitor Lune, bude unesrećena u svom padu, izgonu ili drugačije mnogo oštećena, bolest počiva više u umu nego u telu.

Ako planeta na Ascendentu, ili Ascendent, ili vladar kuće u kojoj je Luna, bude u dvanaestoj kući pod presijom konjunkcije[6], kvadrata ili opozicije Marsa, bolest je i u umu i u telu. Planeta koja je po prirodi zloćudna, i podržava Ascendent ali ne i Lunu, i ako je skupa s ovim dispozitor Sunca oštećen, patnja osobe je u umu, a ne u telu. Isto tako, ako su stepen u usponu i stepen znaka na kom je Luna više oštećeni nego njihovi vladari, bolest je više u umu nego u telu, suprotno ako su vladari više oštećeni nego delovi znakova koje sam pomenuo.

Ako su vladar Ascendenta i Sunce u svojim egzaltacijama, a dispozitor Lune u svom izgonu ili padu, bolest se nalazi u telu a ne u umu. Kada su vladari mesta Lune i Sunca u svom izgonu, padu ili peregrini, retrogradni, spaljeni, i ako je stepen Ascendenta pod kvadratom Lune, i ako su oslobođeni zlih aspekata Saturna i Marsa, tada je problem bolesnika izmučena duša. Obično, kada su Sunce, vladar Ascendenta, ili sata ili dvanaeste kuće signifikatori osobe za koju se pita, to pokazuje um mučen nadmenošću, taštinom, uobraženošću, ponosom itd.

Venera upućuje na luksuz, lascivne žudnje ženama, gde su i telo i um uznemireni. Merkur ukazuje na maloumnost i strašne imaginacije, kad god ga nađeš kao označitelja i oštećenog. Takođe, i da podstiče na sumnje zbog neopravdanih strahova, sopstvenih ljubomornih iluzija, ili zbog nekih tračeva.

Iznad svih raznovrsnih upustava koja su ranije data, moraš dobro razmotriti stepene na kojima su vladar Ascendenta, Sunce ili Luna u vreme rođenja (ukoliko imaš horoskop bolesnika), da li padaju u znak gde je prisutna eklipsa u vreme bolesti ili oko nje, ili neka znamenita velika konjunkcija[7]. Jer ti moram reći, svi oni su vrlo nesrećni.

Znak eklipse ili velike konjunkcije koja preti zlom, ili znak u osmoj kući u godišnjoj revoluciji sveta, ako padaju na bilo koji ugao horoskopa, naročito na Ascendent, potvrđuju se vrlo opasnim.

Ako je Ascendent dekumbiture ili horoskopa kada pitač iznese zahtev na mestu gde se na rođenju nalazi zlosrećna planeta, strano će mučiti bolesnika, tj. pokazuje da će mu bolest teško pasti. Konjunkcija Lune i Sunca je vrlo loš znak kada nisu udaljeni više od šest stepeni i ako se Luna ne odvaja od Sunca, tj. ako još uvek nije u konjunkciji sa njim. Ipak, ako se konjunkcija dešava u Ovnu ili Lavu, nesreća je umanjena. A kada je Luna dvanaest stepeni od Sunca, to je pokazatelj vrlo male opasnosti.


Napomene:

[1] Klod Dario (1533-1594) je bio francuski lekar i astrolog, čije je najpoznatije delo Sažet i vrlo jednostavan uvod u astrološko tumačenje zvezda. Prvi put objavljeno na latinskom 1557, a potom prevedeno na engleski 1583. godine. ↩nazad na tekst
[2] Kada se sve uzme u obzir. ↩nazad na tekst
[3] Današnji astrolog bi se verovatno zgrozio da mu klijent donese i stavi na sto bočicu sa urinom. U Lilijevo vreme to nije bila retkost. Ne zato što bez donetog urina horarna karta ne može valjano da se napravi, već zato što su mnogi astrolozi toliko poznavali medicinu da su prema boji i „mirisu“ urina mogli da ponešto zaključe o bolesniku. ↩nazad na tekst
[4] Momenat kada je bolesnik toliko savladan bolešću da više nije u stanju da normalno funkcioniše i mora da legne u krevet. Taj momenat se najčešće uzimao za vreme pravljenje dekumbiturne karte. Pročitaj više o dekumbiturama. ↩nazad na tekst
[5] Lili navodi konkretan naziv bolesti, ali do sada nisam uspeo da nađem njeno adekvatno značenje u našem jeziku. ↩nazad na tekst
[6] U tekstu stoji simbol sekstila, što je najverovatnije štamparska greška. Pošto govorimo o pritisku od strane malefika, radije je reč o konjunkciji. ↩nazad na tekst
[7] Obično se obraća pažnja na velike konjunkcije Jupitera i Saturna, te konjunkcije Saturna i Marsa. ↩nazad na tekst

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *