Škola astrologije: opšti, natalni i horarni kursevi

Onlajn škola astrologije – prijavite se za onlajn kurseve, naučite i vi da analizirate i tumačite natalne ili horarne horoskope, osposobite se za profesionalni rad.

škola astrologije
TRENUTNO SU SVA MESTA POPUNJENA.
PRIJAVLJIVANJE NOVIH POLAZNIKA BIĆE MOGUĆE OD 10. AVGUSTA 2024.
PRATITE OBAVEŠTENJA NA SAJTU.
 

Onlajn škola astrologije AstroRiznice vam omogućava da više saznate o ovoj drevnoj veštini, da naučite da tumačite natalnu kartu ili da odgovarate na horarna pitanja, kao i da se u potpunosti osposobite za profesionalno bavljenje astrologijom.

Astrologija je gotovo nezamenljiva alatka za proučavanje i procenjivanje ljudske psihe i ponašanja, otkrivanje sklonosti i kapaciteta, kao i životnih dometa. Može biti od izuzetne pomoći u traganju za profesijom, povoljnim mestom prebivališta, adekvatnim partnerima (ljubavnim ili poslovnim), te pronalaženju potencijalno slabih tačaka u telu čijim se praćenjem i preventivnim delovanjem mogu preduprediti ili makar ublažiti štetne posledice po zdravlje. I još mnogo toga.

Kada ovladate astrološkim pravilima i tehnikama, za šta je, istini za volju, potrebno mnogo truda, rada, zalaganja i vežbanja, bićete u prilici ne samo da drugima pomognete da pronađu svoj put, nego da pomognete i sebi i svojim najbližima. Uz to, imaćete i spiritualni benefit, naravno ako ste u astrologiji srcem i iskreno – postaćete vremenom produhovljeniji i mudriji, i otkriće vam se štošta što vam sada možda deluje nedokučivo ili vas zbunjuje.

Škola astrologije trenutno omogućava savladavanje gradiva u okviru tri različita kursa, a u budućnosti će biti na raspolaganju još nekoliko naprednih. Takođe, postoji mogućnost dopunskih časova, kao i dodatnih edukacija o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni kada materijal bude pripremljen.

kursevi

Da biste se upoznali s gradivom u svakom od kurseva koje nudi škola astrologije, dodirnite polje koje vas interesuje i otvoriće vam se spisak tema koje se proučavaju.

OSNOVNI KURS ASTROLOGIJE

  Fond časova je 30 (15×2). Uz lekcije se dostavljaju i domaći zadaci koje je potrebno uraditi da bi se utvrdilo da li je i u kojoj meri neka lekcija savladana. Na kraju kursa se radi veliki test, tj. finalna provera znanja. Ukupno trajanje kursa: 4 meseca.

 • osnovno o astrologiji: istorijat i razvoj, najznačajniji astrološki autori i njihova dela, podela astrologije, predmet astrologije i njeni dometi
 • tradicionalni kosmos, filozofija astrologije, astrološka etika
 • osnove astronomije: kretanja nebeskih tela, njihovi ciklusi, rotacija nebeske sfere, ekliptika, koordinatni sistemi i drugo
 • zodijački znakovi: prakvaliteti, tripliciteti, modaliteti, značenja i opisi, razne podele znakova
 • planete: priroda, kvaliteti, simbolika, dispozitori
 • osnovna dostojanstva i debilitacije, izračunavanje almutena
 • slučajna dostojanstva i debilitacije: odnos planeta sa Suncem, planetarne sekte, brzina, retrogradnost, halb, hajz i druga ojačanja i oslabljenja
 • kuće horoskopa i kvadrantni sistemi: vrste sistema, njihove prednosti i mane, značenja kuća
 • aspekti i recepcije: klasični aspekti, antiscije i kontraantiscije, kombinovanje aspekata, prenos svetlosti, sakupljanje svetlosti i drugi načini interakcija planeta, potpomaganje ili „zlostavljanje“ planeta
 • stepenovi u astrologiji: tradicionalne podele stepenova prema polu, dobri i štetni stepenovi, monomoirije, duade, novenarije
 • fiksne zvezde i sazvežđa
 • arapske tačke
 • drugi termini i teme: planetarni čvorovi, sizigije, solarne i lunarne eklipse (opis pojava, kako ih prepoznati u horoskopima, značenja), almugea itd.
KURS NATALNE SA PREDIKTIVNOM ASTROLOGIJOM

  Fond časova je 66 (33×2) + 8 nedelja samostalnih vežbi prediktivnog metoda. Pored puno praktičnog rada, dostavljaju se i domaći zadaci koje je potrebno uraditi da bi se utvrdilo da li je i u kojoj meri neka lekcija savladana. Na kraju kursa se radi veliki test, tj. finalna provera znanja. Ukupno trajanje kursa: oko 12 meseci.

 • razvrstavanje signifikatora, triplicitetna podela
 • prepoznavanje primarne motivacije osobe
 • određivanje temperamenta i fizičkog izgleda
 • određivanje vladara geniture
 • procena kvaliteta uma i ponašanja
 • određivanje dužine i kvaliteta života
 • sreća i nesreća u horoskopu, finansijske prilike
 • braća i sestre, rodbina i odnosi s njima
 • porodica, nekretnine, prebivalište, selidbe, nasledstvo
 • pokazatelji braka i potomstva
 • prijatelji i neprijatelji, suparnici
 • studije, putovanja (kraća i duža), vera i religija
 • osnove medicinske astrologije
 • određivanje profesionalnog signifikatora
 • čast i uspeh, napredovanje, društveni status, stepen slave
 • uvod u prediktivne tehnike, Ptolemejeva doba, firdarije
 • osnovne prediktivne tehnike: direkcije (ekvatorijali i simboličke), sekundarne progresije, profekcije
 • solarni i lunarni horoskopi, planetarni tranziti
 • ostale prediktivne tehnike: distribucije, decenije, ascenzije, zodijačka oslobađanja od Fortune i duha, godišnje i mesečne divizije
KURS HORARNE ASTROLOGIJE

  Fond časova je 36 (18×2). Pored puno praktičnog rada, dostavljaju se i domaći zadaci koje je potrebno uraditi da bi se utvrdilo da li je i u kojoj meri neka lekcija savladana. Na kraju kursa se radi veliki test, tj. finalna provera znanja. Ukupno trajanje kursa: oko 6 meseci.

 • uvod u horarnu astrologiju: pojam horarne astrologije, načini postavljanja i tumačenja horarnih pitanja
 • određivanje radikalnosti horarnih horoskopa, simbolika znakova, značenja kuća u horarnim pitanjima
 • određivanje signifikatora u pitanjima
 • vremenski okviri u horarnim pitanjima
 • analiza pitanja o novcu: pozajmice, krediti, opšta pitanja o finansijama
 • analiza pitanja o kraćim i dužim putovanjima, inostranstvu, promenama mesta boravka
 • analiza pitanja o vestima i glasinama, o dokumentima i ugovorima
 • analiza pitanja o studijama, učenju, ispitima
 • analiza pitanja o nekretninama, kupovini i prodaji pokretne i nepokretne imovine
 • analiza pitanja o skrivenim i izgubljenim stvarima, krađi, nestalim osobama ili životinjama
 • analiza pitanja o potomstvu, pitanja u vezi sa trudnoćom, opšta pitanja o deci
 • analiza pitanja o emotivnim vezama i braku
 • analiza pitanja o poslu, karijeri, napredovanju, poslovnim partnerstvima, podređenima
 • analiza medicinskih pitanja, dekumbiture
 • analiza pitanja o takmičenjima i sportu, sukobima i ratovima
 • analiza pitanja o suđenjima i parnicama
 • analiza ostalih pitanja: o snovima, o strahovima i strepnjama, o prijateljima i neprijateljima, o zatvoru i zatočeništvu, politička pitanja i izbori, nade i želje, o proslavama i banketima

Škola astrologije – dopunski časovi i edukacije

Ukoliko nakon završenog opšteg i natalnog odnosno horarnog kursa učenici žele još da vežbaju ili utvrđuju znanje iz određenih oblasti pod mojim nadzorom, mogu uzimati dodatne grupne ili individualne časove jednom nedeljno u dogovorenom terminu.
Takođe, mogu savladati i dodatne veštine i znanja:

 • tehnike rektifikacije horoskopa*, 12 časova (6×2) – u pripremi;
 • izrada elekcionih horoskopa**, 24 časa (12×2) – u pripremi;
 • uporedni horoskopi/sinastrija*, 16 časova (8×2) – u pripremi;
 • uvod u mundanu astrologiju I nivo*, 32 časa (16×2) – u pripremi;
 • uvod u mundanu astrologiju II nivo*, 32 časa (16×2) – u pripremi.

* učenici koji su završili opšti i natalni kurs
** učenici koji su završili opšti i horarni kurs

Kako funkcionišu predavanja

Da bi mogli da pratite predavanja, neophodno je samo da imate obezbeđen pristup internet pregledaču/brauzeru (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ili običan Google pregledač na android telefonima), i mikrofon i slušalice. Nema nikakvih drugih preduslova. Sve drugo dobijate na kursu, od odgovarajućeg softvera za rad do dodatne literature. Da napomenem još jednom, početni kurs je obavezan, nije moguće pohađati natalni ili horarni kurs ukoliko prethodno nisu dobro savladane osnove astrologije.

Predavanja se održavaju jednom nedeljno putem Google Meet servisa, u terminu koji unapred dogovorimo. Radi se u malim grupama zbog bolje produktivnosti. Mada se trudim da na časovima razjasnimo sve nedoumice i nejasnoće, i da pomognem u praktičnom radu, uvek se može desiti da ste nešto zaboravili da pitate ili da se s nečim niste najbolje snašli. Na raspolaganju sam da odgovorim na ta pitanja imejl prepiskom ili putem servisa Viber, WhatsApp, tako da sasvim sigurno nećete biti uskraćeni za bilo kakvu pomoć koja vam je potrebna.

Za koji od kurseva koje obuhvata škola astrologije ćete se opredeliti nakon završenog osnovnog (pod uslovom da želite da učite dalje), zavisi od vaših interesovanja i mogućnosti. Horarni i natalni kurs su nezavisni jedan od drugog, tako da možete odabrati bilo koji od njih.

Pohađanjem kurseva koje nudi ova škola astrologije upoznaćete se sa astrologijom helenističkog perioda, arapsko-persijskom školom, kao i srednjovekovnom, te astrologijom renesanse. Naravno, nezaobilazni su savremeni autori koji slede pravac prave astrologije. Jasno vam je odmah da je gradivo obimno, da mora mnogo da se uči i radi. No, zato ćete nakon završenih kurseva imati dovoljno znanja da možete samostalno da se bavite ovom divnom veštinom. Da li ćete, to je već na vama.

ISKUSTVA UČENIKA

iskustva

kurs astrologije

Kontaktirajte sa mnom ukoliko imate pitanja ili želite da se prijavite za kurs.

Ime
Grad/mesto
Imejl
Poruka
Poruka je uspešno poslata!
Došlo je do problema prilikom slanja. Proverite da li ste popunili sva polja pa pokušajte ponovo.

RADOST JE U DELJENJU