Analiza horoskopa i astrološke konsultacije

Analiza horoskopa, analiza segmenta natalne karte, konsultacije, analiza horarne karte, uporedni horoskopi i elekcioni horoskopi, godišnji horoskopi, prognostika.

analiza horoskopa

Analiza horoskopa ili segmenta natalne karte

Analiza natalnog horoskopa vam nudi opšte informacije o vašem temperamentu, ponašanju i karakteru, kvalitetu uma, zdravstvenim aspektima odnosno predispozicijama za određena oboljenja, kao i informacije o partnerstvima, ljubavnim vezama i braku, potomstvu, predispozicijama za određena zanimanja i razvoj karijere, opštim finansijskim prilikama i mogućnostima za njihovo unapređenje, odnosima u domu/porodici, mogućnostima za odlazak u inostranstvo, studijama itd. Analiza horoskopa podrazumeva i prognoze za duži period, prvenstveno u vezi s onim životnim oblastima koje naznačite kao prioritetne.

Ukoliko niste zainteresovani za kompletnu analizu natalne karte već samo jedan njen segment, možete poručiti analizu samo jedne ili dve životne oblasti.

Da bi se uradila analiza horoskopa neophodno je dostaviti sledeće podatke:

 • dan, mesec i godinu rođenja
 • čas i minut rođenja
 • mesto rođenja.

Ukoliko smatrate da je potrebno, možete priložiti neke informacije o vašem trenutnom životnom statusu i stanju ili proteklim događajima, koje bi bile od koristi u analizi i predviđanju budućih događaja.

Analiza horoskopa se može obaviti isključivo usmeno putem servisa Skype, Viber, WhatsApp, Meet, Teams ili telefonom. Analizu jedne ili dve životne oblasti je moguće dobiti u pisanoj formi (PDF) na imejl adresu.

Pomoć u orijentaciji novo

Nije uvek lako spoznati sve svoje sposobnosti i odabrati budući poziv. Čak i kada imate jednu ili više ideja čime biste mogli da se bavite u životu, nametne se pitanje šta bi od toga bilo profitabilno, u kojoj oblasti bi se mogao steći veći ugled ili bolja pozicija i, na kraju krajeva, da li se te sposobnosti mogu iskoristiti za pokretanje privatnog posla. Ovaj tip analize je najpodesniji za mlade ljude kako bi dobili usmerenje za buduće zanimanje i karijeru, ali i za sve one koji se još uvek traže, koji nisu sigurni da je put kojim hode pravi.

Analiza podrazumeva detaljno tradicionalno ispitivanje karakteristika ličnosti putem temperamenta i kvaliteta uma i ponašanja, a potom i razmatranje faktora koji su najbolji za zanimanje odnosno karijeru. U te svrhe, potrebno je priložiti sledeće podatke:

 • dan, mesec i godinu rođenja
 • čas i minut rođenja
 • mesto rođenja.

Mada se analiza može uraditi u pisanoj formi, prikladniji je usmeni kontakt kako bi se što bolje usaglasile želje klijenta sa mogućnostima koje nudi horoksop. Razgovor se u dogovorenom terminu može obaviti putem servisa Skype, Viber, WhatsApp, Meet, Teams ili telefonom.

Rektifikacija natalne karte

Rektifikacija podrazumeva pronalaženje tačnog vremena rođenja, ukoliko ono nije poznato. Proces rektifikacije je složen, a da bi se ona valjano uradila potrebno je Što preciznije vreme događaja i što upečatljiviji događaj, to će i rektifikacija biti preciznija!obezbediti neke informacije o minulim događajima. Pre svega, potrebno je izdvojiti vrlo značajne i upečatljive događaje iz života, kao što su stupanje u brak, rođenje deteta, prvo zaposlenje, a najznačajnije i najkorisnije je izdvojiti događaje poput povreda tela, značajnih bolesti, operacija, nesreća i slično. Potrebni su godina, mesec i dan događaja, a ako se ne zna tačan onda bar približan dan.

Ukoliko nije moguće priložiti datume događaja, od pomoći mogu biti fotografije ili detaljan opis fizičkog izgleda, navika, karaktera i ponašanja. Imajte na umu da rektifikacija na ovaj način nije sasvim pouzdana, jer se neke fizičke karakteristike menjaju od perioda do perioda.

Rektifikovana karta sa opisom kako se do iste došlo šalje se na imejl adresu u PDF formatu.

Analiza godišnjeg horoskopa

Godišnji horoskop se izrađuje za period od godinu dana, najčešće u intervalu između dva rođendana (solarni horoskop). Mada su u osnovi ovakvih analiza horoskopi solarnih povrataka, u predviđanjima se koristi zapravo čitav niz prognostičkih tehnika kao što su firdarije, profekcije, primarne direkcije, sekundarne progresije i tranziti.

Da bi se izradio godišnji horoskop potrebno je priložiti sledeće podatke:

 • dan, mesec i godinu rođenja
 • čas i minut rođenja
 • mesto rođenja
 • nekoliko informacija o minulim događajima u vezi s onim oblastima koje su vam od primarnog značaja ukoliko kontaktirate sa mnom prvi put i ako smatrate da mogu biti od koristi u davanju prognoza

Poslednja stavka se na prvom mestu odnosi na klijente koji nisu redovni. Na primer, ako vas zanimaju poslovni aspekti poželjno je dostaviti informaciju o tome da li ste trenutno u radnom odnosu ili ne, bez posebnog obrazlaganja.

Analiza godišnjeg horoskopa se može obaviti usmeno putem servisa Skype, Viber, WhatsApp, telefonom, ili može biti poslata na imejl adresu u PDF formatu.

Analiza horarnog horoskopa

Horarni horoskop predstavlja horoskop koji je izrađen za mesto i vreme kada je postavljeno pitanje, odnosno kada je astrolog rešio da se pozabavi postavljenim mu pitanjem. Da bi se detaljnije upoznali sa procedurom postavljanja pitanja, molim vas, izdvojte malo vremena i pročitajte tekstove kako postaviti horarno pitanjeŠta je horarna astrologija?

Horarna analiza može mnogo bolje, konkretnije i detaljnije pružiti odgovore na neka pitanja koja nas trenutno okupiraju, kao što su, na primer, pitanja vezana za:

 • posao (Da li ću dobiti posao? Da li ću zadržati posao? Da li ću preći na novi posao?)
 • novac (Da li ću dobiti pozajmicu? Da li će mi i kada stići uplata? Da li će mi vratiti novac?)
 • kupoprodaju pokretne i nepokretne imovine (Da li ću prodati/kupiti kuću/stan? Da li ću prodati/kupiti auto?)
 • ljubav i brak (Da li će veza/brak opstati? Hoću li sa tom osobom biti u vezi/braku? Da li me vara? Da li me voli? Ishod odnosa?)
 • nestale stvari i osobe (Gde mi je sat? Gde mi je kaput? Gde mi je mačka? Gde je nestala osoba NN?)
 • zdravlje, decu i još mnogo toga

Da bi se izradio horarni horoskop potrebno je da se vrlo jasno i konkretno postavi pitanje, i da se prilože informacije o okolnostima pod kojima se pitanje postavlja. Imajte na umu da se horarna karta izrađuje za jedno pitanje.

Analiza horoskopa šalje se na imejl adresu u PDF formatu.

Analiza uporednog horoskopa

Mada se najčešće analiziraju potencijali za ljubav, vezu i brak, sinastrijska analiza može biti vrlo korisna za svaki vid odnosa, kao što je, na primer, poslovno-partnerski odnos. Kada dvoje ljudi započinju neki posao veoma je važno znati da li će i na koji način sarađivati, uspešno ili ne, gde su slabe tačke itd.

Da bi se izradio uporedni horoskop, potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • dan, mesec i godinu rođenja obe osobe
 • čas i minut rođenja obe osobe
 • mesto rođenja obe osobe
 • opciono, momenat upoznavanja ili prvog sastanka

Analiza uporednog horoskopa se može obaviti usmeno putem servisa Skype, Viber, WhatsApp, telefonom ili može biti poslata na imejl adresu u PDF formatu.

Izrada elekcionog horoskopa

Elekcija podrazumeva izradu horoskopa za određen poduhvat. Zasniva se na pronalaženju najpovoljnijeg vremena za započinjanje poduhvata, od čega zavisi koliko će taj poduhvat biti uspešan, trajan i profitabilan. Nekada, kraljevi i carevi su se obraćali astrolozima da im izrade elekcije za osnivanje gradova ili započinjanje velikih projekata, odlsake u rat itd. Ali elekcija se može izraditi i za započinjanje bilo kog posla, za stupanje u brak, za dobijanje potomstva, za izgradnju neke nekretnine, odlazak na duži put ili život vani i slično.

Da bi se izradio elekcioni horoskop, potrebno je dostaviti sledeće podatke:

 • dan, mesec i godinu rođenja
 • čas i minut rođenja
 • mesto rođenja
 • detaljne informacije o tome, o kakvom je poduhvatu reč i u kom roku bi isti morao da se sprovede u delo
  ako se poduhvat započinje sa još jednom ili više osoba, potrebno je dostaviti podatke o datumu, vremenu i mestu rođenja tih osoba

Analiza elekcionog horoskopa se dostavlja na imejl adresu u pisanoj formi u PDF formatu.

analiza horoskopa

Kontaktirajte sa mnom ukoliko imate pitanja u vezi s uslugama ili želite da zakažete termin.

Ime
Grad/mesto
Imejl
Poruka
Poruka je uspešno poslata!
Došlo je do problema prilikom slanja. popunite sva polja pa pokušajte ponovo.

RADOST JE U DELJENJU