Orijentalnost i okcidentalnost planeta

Orijentalnost i okcidentalnost planeta u tradicionalnoj astrologiji se određuju prema njihovoj istočnoj ili zapadnoj poziciji u odnosu na Sunce.

Planeta je orijentalna kada izlazi na horizontu pre Sunca odnosno zalazi na horizontu pre njega. Planeta je okcidentalna kada izlazi na horizontu posle Sunca, odnosno zalazi na horizontu posle njega. Tako orijentalna planeta postaje jutarnja zvezda i dominira na dnevnom nebu, a okcidentalna postaje večernja zvezda i dominira na noćnom nebu.

— Bojan Šojić —

 

Sa ovim pojmovima se često možete sresti u tradicionalnim astrološkim tekstovima, međutim, u modernoj astrologiji su oni sasvim nepravedno zanemareni. Definicije su uglavnom šture i materija nerazrađena, a tek oni koji su dobro upoznati sa temom od ranije, mogu da naslute o čemu je reč između redova. Sasvim indirektno recimo možemo da zaključimo nešto o orijentalnosti čitajući Dupora i to Ne vjerujte, provjerite gde kaže:

Merkur uvijek okreće Suncu istu stranu i zato bi bilo zanimljivo proučiti upliv gornje i donje konjunkcije. Izgleda da gornja konjunkcija daje rasipan duh, koji svoje znanje pa čak i materijalna dobra nudi svakome, naročito ako je fenomen u vazdušnom znaku. Obratno, donja konjunkcija znači sebičan duh koji plagira ili grabi k sebi mentalno i materijalno.

Dupor se zapravo bavi konjunkcijama Merkura sa Suncem gde prepoznaje gornje i donje odnosno inferiorne i superiorne konjunkcije. Ove konjunkcije predstavljaju faze nakon kojih Merkur postaje orijentalan ili okcidentalan, u zavisnosti od toga kakva je konjunkcija u pitanju. Iste faze ima i Venera, dok sporije planete poput Marsa, Jupitera i Saturna mogu imati samo jednu vrstu konjunkcija sa Suncem o čemu će reči biti kasnije.

Zbog čega je važno znati da li je planeta orijentalna ili okcidentalna? Na prvom mestu, to nam govori o tome kakvog je kvalitativnog sastava ta planeta. Svaka planeta ima određen kvalitet, ili je možda bolje reći temperament, kada je orijentalna i drugačiji kada je okcidentalna. Primera radi, orijentalni Jupiter je topao i vlažan, međutim okcidentalni Jupiter gubi dobar deo toplote pa preovlađuje kvalitet vlažno.

Poznavanje kvaliteta planeta je od velike važnosti u proceni temperamenta osobe, procenjivanja stanja neke životne oblasti kojom ta planeta vlada kao i osobina i generalno mogućeg ispoljavanja prirode neke određene planete u raznim astrološkim tehnikama. Postoje 3 definicije orijentalnosti i okcidentalnosti.

Različite definicije

Prvu definiciju iznosi Klaudije Ptolemej. On određuje orijentalnost i okcidentalnost neke planete prema poziciji u kvadrantima u nekoj karti. Kvadranti nam nisu nepoznati, ali ćemo se podsetiti:

 • prvi kvadrant je od Ascendenta do Zenita (MC);
 • drugi kvadrant je od Zenita do Descendenta;
 • treći kvadrant je od Descendenta do Nadira (IC);
 • četvrti kvadrant je od Nadira do Ascendenta.

Prema ovoj podeli, orijentalni odnosno muški kvadranti su prvi i treći, dok su drugi i četvri kvadrant okcidentalni i ženski. Samim tim, Ptolemej je svaku planetu koja se nađe u orijentalnom kvadrantu smatrao orijentalnom. Međutim, ova Ptolemejeva definicija ne dotiče suštinu orijentalnosti i okcidentalnosti planeta.

Drugu definiciju možemo naći kod El-Birunija. On je smatrao da su sve planete orijentalne ako izlaze na horizontu pre Sunca. Ipak, postavio je jedan uslov a to je da superiorne planete ne mogu biti orijentalne ako su na udaljenosti većoj od 90° od njega. Za inferiorne planete ovo ne važi jer one svakako ne mogu da se odvoje od Sunca više od jednog odnosno dva znaka. Definicija koju El-Biruni daje, može se reći, liči na Ptolemejev sistem kvadranata. Naime, ako postavimo Sunce na Ascendent, onda će ugao od 90° biti u Zenitu odnosno na MC-u. Recimo da imamo planetu u X kući. Ta planeta bi bila orijentalna jer je na udaljenosti manjoj od 90° od Sunca. Evo kako to izgleda na slici.

orijentalnost
Karta 1. Orijentalnost prema El-Biruniju

U karti 1 vidimo da je Ascendent u znaku Ovna. U istom znaku se nalazi i Sunce tik uz sam ugao. Na vrhu karte, u X polju primećujemo Marsa u znaku Jarca. Prema El-Birunijevoj definiciji ovaj Mars je orijentalan jer je na manje od 90° udaljenosti od Sunca. Međutim, ukoliko bi se planeta našla u IX kući, ona bi bila na udaljenosti većoj od 90° od Sunca i samim tim bi bila okcidentalna.

okcidentalno
Karta 2. Okcidentalnost prema El-Biruniju

U karti 2 vidimo ponovo Sunce na Ascendentu, ovog puta u znaku Raka. Međutim, Mars je u IX kući i u znaku Riba te je udaljenost između njega i Sunca veća od 90°. Ovakav Mars je prema El-Biruniju okcidentalan.

Ostaje nam treća definicija koju sam naveo na početku teksta i koja je u najširoj upotrebi. Ali prema nekim autoritetima ta definicija nije sasvim ispravna, bar ne kada su u pitanju inferiorne planete, a sada ćemo videti i zbog čega.

Prema osnovnoj definiciji koja kaže da su sve planete orijentalne kada izlaze pre Sunca i zalaze pre njega, i u karti 1 i u karti 2 Mars je orijentalan. Tek kada prođe opoziciju sa Suncem i počne da mu prilazi sa druge strane, onda će taj Mars postati okcidentalan odnosno izlaziće na horizontu posle Sunca i zalaziće na horizontu posle njega tj. biće vidljiv kao večernja zvezda (karta 3).

okcidentalni mars
Karta 3. Okcidentalni Mars

Posmatrajući kartu 3 možemo proceniti koje su planete orijentalne, a koje okcidentalne. Ako nemate izvežbano oko, dovoljno je da od mesta Sunca povučete opoziciju pa će tako sve planete koje se nađu iznad te linije biti orijentalne, a one koje se nađu ispod te linije biće okcidentalne. Tako vidimo da su Mars i Venera okcidentalni, a Merkur, Jupiter, Saturn i Luna orijentalni.

Tradicija nas uči da su orijentalne planete poput mladih osoba koje su pune snage i vitalnosti. Zaista, orijentalne planete su direktne i brze i to primarno važi za superiorne planete. Za inferiorne Merkur i Veneru to ne važi: kada postaju orijentalne, ove dve planete su spore i retrogradne.

Ovo je tesno povezano sa planetarnim fazama. Naime, superiorne planete imaju jednostavan ciklus. Imaju konjunkciju sa Suncem nakon koje postaju orijentalne, i opoziciju nakon koje postaju okcidentalne. Merkur i Venera su uvek blizu Suncu te tako ne mogu tvoriti sa njim opoziciju. Ali će zato imati dve konjunkcije. O ovome ću detaljnije pisati u sledećem tekstu, a sada ću samo izneti osnove koje su neophodne za razumevanje orijentalnosti i okcidentalnosti inferioraca.

Dakle, Merkur i Venera imaju dve konjunkcije sa Suncem. Prva je superiorna i tada se ove dve planete oslobođaju sunčevog zagrljaja, vrlo su brze i direktnog kretanja. One tada potvrđuju ono što su stari rekli – da su orijentalne planete poput mladih ljudi punih snage. Ali imamo problem – nakon superiorne konjunkcije Merkur i Venera postaju okcidentalni, a ne orijentalni!

Tu nalazimo objašnjenje zbog čega se kaže da su Merkur i Venera uvek bolji kada se nađu iza Sunca odnosno kada izlaze posle njega i zalaze posle njega kao večernje zvezde. One su tada okcidentalne od Sunca, ali u orijentalnoj fazi kada nose svoj najbolji potencijal.

orijentalna faza
Astrolog tumači ingresnu kartu u kojoj je Merkur okcidentalan od Sunca (sličica u desnom uglu), ali u orijentalnoj fazi.
„Ali ako razmotriš Merkura koji je brzog kretanja, u svojoj orijentalnoj okcidentalnosti, i odvojen od Sunca…“ (Mene Tekel, An Astrological Judgment On the Great and Wonderful Year 1688)

Nakon superiorne konjunkcije, Merkur i Venera posle nekog vremena prave zaokret kao što rade i superiorne planete. Jedina razlika je što tokom retrogradnog hoda superiorne planete dolaze u opoziciju sa Suncem, a Merkur i Venera u drugu konjunkciju koja se naziva inferiorna konjunkcija.

U toku ove druge konjunkcije, Merkur i Venera su retrogradni i spori što je pokazatelj velike slabosti planeta. Obe planete nakon ove konjunkcije postaju orijentalne. Opet primećujemo neslaganje sa primarnom definicijom – niti su pune snage niti su kao mladi ljudi, već više deluju kao dva ćopava starca. To je zato što su orijentalne od Sunca, ali u okcidentalnoj fazi. Okcidentalna faza svake planete je zapravo faza u kojoj planeta završava svoj životni ciklus, početak kraja, početak tzv. helijačkog zalaska.

Ben Dajks u Using medieval astrology navodi kako je prikaz haldejskog planetarnog rasporeda zapravo slika u kojoj se jasno razabiraju orijentalnost i okcidentalnost planeta:

Ovde zapravo imamo hijerarhijsku napomenu orijentalnosti i okcidentalnosti planeta. Prema definiciji, ako bi sve planete bile orijentalne, poredak bi bio kaldejski. Koristeći ovaj model, planete su orijentalne ili okcidentalne u skladu sa tim na kojoj se strani od Sunca nalaze.

On smatra da su sve planete u tom poretku orijentalne te da se kao takve superiorne nalaze ispred Sunca, a inferiorne iza Sunca. Iako je Luna inferiorna planeta, on ne može nikada da bude retrogradan, ali je njegova pozicija daleko bolja kada je okcidentalan od Sunca (kao Merkur i Venera) jer je tada u rastu svetlosti odnosno u rastu snage delovanja.

orijentalnost i okcidentalnost u haldejskom nizu
Haldejski poredak planeta

Zaključak

Na osnovu svega iznetog možemo da zaključimo da se definicija orijentalnosti i okcidentalnosti suštinski ne razlikuje u odnosu na to da li je planeta superiorna ili inferiorna. Koja god planeta da se nađe ispred Sunca tj. da izlazi pre njega, ona će biti orijentalna. Isto tako, koja god planeta da se nađe iza Sunca tj. da izlazi posle njega, ona će biti okcidentalna.

Razliku pravimo u povoljnosti odnosno snazi i potencijalu koje planete imaju, i nalazimo ih u fazama kroz koje prolaze. Kod superiornih planeta se faze poklapaju sa položajem u odnosu na Sunce – orijentalni superiorac je u orijentalnoj fazi i okcidentalni superiorac je u okcidentalnoj fazi. Međutim, inferiorne planete zbog ranije navedenih razloga, imaju faze suprotne položaju pa su tako orijentalni inferiorci zapravo u okcidentalnim fazama i tada nepovoljni, a okcidentalni inferiorci su u orijentalnim fazama i tada značajno povoljniji.

Ako se još jednom osvrnemo na kartu 3 primetićemo razliku. Venera je ispod Sunca, ali je vrlo brza i direktna. Ona je okcidentalna od Sunca, ali u svojoj vrlo povoljnoj orijentalnoj fazi – ponovo rođena, mlada i jaka. Merkur je ispred Sunca, orijentalan je od njega i vidimo da je spor i retrogradan što nam govori da je u okcidentalnoj fazi koja je vrlo nepovoljna.

U tumačenjima, orijentalni superiorci i okcidentalni inferiorci simbolizuju sve ono što se odvija brzo, glatko, ranije u životu, sve ono što je društveno prihvatljivo. Okcidentalni superiorci i orijentalni inferiorci simbolizuju sve ono što se odvija sporo, sa preprekama i zastojima, kasnije u životu, a u zavisnosti od konteksta, mogu biti pokazatelji društveno neprihvatljivog ponašanja odnosno događaja.

POVEZANE TEME:

Helijački izlazak Marsa


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

50 komentara

 1. David kaže:

  Sad sam definitivno zbunjen tekstom. Moje Sunce je na 7° Vodolije, Merkur na 11° – da li je ME u okcidentalnoj fazi. Svakako jeste "spaljen", i upravo zbog toga su mi astrolozi savetovali da je bolje da se ne bavim uopste astrologijom upravo zbog spaljenog Merkura. Interesuje me takodje tvoje misljenje da li se ta "spaljenost" moze isceliti i kako? Samo Sunce je slabo u Vodoliji, a sama konjunkcija se nalazi u III kuci. Hvala najlepse. Uz tvoju "skolicu", meni je astrologija bliza… (:

  • Bojan Šojić kaže:

   Spaljenog Merkura su imali mnogi poznati i priznati umovi, pa mislim da je prilično neozbiljno nekome savetovati da se ne bavi nečim samo iz razloga što mu je Merkur spaljen. Jedan od najboljih astrologa današnjice, Robert Zoler, ima prilično spaljenog Merkura i to baš u Vodoliji 🙂
   Istina je da spaljeni Merkur može prirediti razne poteškoće u svakodnevnom, praktičnom funkcionisanju, ali to ne implicira njegovu neupotrebljivost, naravno. Pošto je ta spaljenost u III kući, mogli bi zaključiti o nekim problemima u sporazumevanju sa komšijama/rođacima (posebno sa nekim jačim, muškim figurama), problemi sa papirima ili na kraćim putovanjima, tu su možda i problemi u partnerskim odnosima ako ME upravlja VII kućom ili izvesni problemi sa prijateljima (ako vlada XI), opet, sve to ako ne postoje neki drugi olakšavajući faktori.

   Vaš Merkur je okcidentalan ako posmatramo položaj u odnosu na Sunce, ali započinje svoju orijentalnu fazu, jer hita da napusti spaljenost i da se rodi kao mlada planeta koja je puna snage i vitalnosti i plus je u znaku koji mu odgovara. Separaciona spaljenost je dosta povoljnija situacija nego kada je aplikacija u pitanju i vremenom će uticaj te spaljenosti da slabi. Pošto je Merkur oslabljen spaljenošću, njegove signifikacije se mogu pojačati tako što će se recimo koristiti bilje u simbolici Merkura, predmeti, drago kamenje, odeća u boji Merkura i tome slično, ali to nije baš jednostavno, jer treba dobro proceniti na šta se sve Merkur odnosi u natalnoj karti i da li ćemo njegovim ojačanjem , ojačati i nešto što ne treba. Ovo se naravno odnosi na bilo koju planetu.

   Tako da, što se mene tiče, samo Vi nastavite da proučavate astrologiju, ako je mogao Zoler, možete i Vi 😉

   Hvala što pratite moje tekstove i posebno mi je drago što uspevam da približim, ne baš tako popularnu kod nas, tradicionalnu astrologiju.

   • Lareni Tron kaže:

    Postovani, nadovezala bih se na prethodni tekst u vezi sa pojmovima.iz teksta. Naime, moj Merkur se nalazi na 10.stepenu Vodolije, ali je reteogradan. Sunce se nalazi na 0stepenu Vodolije. U ovim slucajevima kada je ukljucena i retrogradnost u pricu, da li je onda situacija teze i kako se ona generalno oslikava kroz vreme (ako se posmatra simbolika Merkura). Gledajuci svoju natalnu kartu prema efemeridama moj natalni Merkur se u procesu retrogradnog hoda vraca unazad, tako da fakticki se sve vise spaljuje. To u principu ne bi trebalo da je valjana pozicija za ovu planetu. Da li imate neku dodatnu sugestiju kako ovaj polozaj treba posmatrati? Hvala na odgovoru i svako dobro zelim.

    • Bojan Šojić kaže:

     Lareni Tron, da takva pozicija je teža, dvojako je oštećenje – em je planeta retrogradna, em tone u spaljenost (aplikaciona spaljenost). Sve što je u vezi sa Merkurom (pozicija u kući i vladarstva) u horoskopu pokazaće izvesne znake slabosti i problema, prvenstveno u periodima kada taj Merkur dođe u žižu u nekom od ciklusa. U kojoj meri to može biti loše, pored same pozicije će reći i dispozitor Saturn te aspekti drugih planeta prema Merkuru.

 2. David kaže:

  Hvala jos jednom, Billy, a kada bih vam rekao ko je sve od astrologa upravo iz Tradicionalne to rekao za spaljenost, zamislili bi ste se. Merkur vlada XI da, ali i VIII, gde je Mesec na 19° Ge, 120 ME, 120 PL i, to je jedini veliki trigon u horoskopu. Sve ostalo – KRST (promenjivog kvaliteta u kucama II-VIII-IV-X), odn. kvadrati & opozicije. Cini mi se da je upravo u tom Merkuru resenje i kljuc celog licnog Zodijaka jer vlada MA 0 JU Vi u X … pa mi je zato sve u vezi njega vazno, u smislu da ga nekako ojacam, preobrazim, oplemenim. Tu sam, pratim, citam… ucim.  (:

 3. David kaže:

  Prebrzo kucam, pa mi promaklo da kazem da je Asc na 11°Sco, te odatle je ME vladar Marsa… Naravno, spaljeni ME egzaktnih 90 Asc … Mozda neki talisman

 4. David kaže:

  Sad pogledah horoskop R.Zollera i vidim da on ima i opoziciju sa Saturnom … i sad razmisljam kako je on to lepo "trosio" na prevode sa hebrejskog, latinskog… Billy, ako spamujem – brisi (:

  • Bojan Šojić kaže:

   Sve ok 🙂
   Zolera sam upravo iz tog razloga i pomenuo jer on demantuje tvrdnju da se ne može biti dobar astrolog sa spaljenim Merkurom. Činjenica je da mu je ta spaljenost donela probleme u raznim životnim segmentima i uopšteno, težina njegove karte ukazuje na život koji nije bio od meda i mleka, već naprotiv.
   Što se tiče talismana, da , može se i pomoću njih ojačati neka planeta u karti . Moram priznati da sam na tom polju još uvek prilično zelen, da sam tek počeo da upijam znanje iz te astrološke grane, tako da ne bih smeo zaista na tu temu ništa da iznosim dok se u potpunosti ne upoznam sa svim principima remedijalne astrologije.
   Ono što pouzdano znam, to je da treba izbegavati kupovinu i korišćenje tih univerzalnih talismana, jer talisman mora da se izradi prema natalnoj karti neke osobe i u određeno vreme, u zavisnosti od namene 🙂

 5. David kaže:

  Da, Sestopalov je o tome pisao, drzao seminare kod Imshe na Kepleru, koji i sam praktikuje tzv. astro-healing sto je u stvari preuzeto sve iz djotisha, koji izucavam na Sivi kod Zorana, odn. Sanjaya Ratha ali je trik u tome sto radim remedijalne mere (i pripisujem drugima takodje, iniciram) koje su mi date po JY gde ME me pravi problem, obzirom da postoji 'kletva' Rahu/Khetu sa MA/VE itd itd… no, djotis je na daleko dubljim nivoima, dok tzv zapadna astrologija bavi umom manje-vise… ah. Preopsirne i vrlo ozbiljne teme. Mozda te zainteresuje paralela sa Bahovom cvetnom terapijom (energetska astrologija)  koju je od skoro pokrenula Lea na Kepleru kada sam bio vrlo, vrlo skeptican ali posmatrajuci mnoge drugare sa tog seminara, zaista primecujem promene. Bahove kapi sam inace dugo uzimao ranije, ali nikad ih nisam spajao sa astrosimbolikom… Dusko Savic se takodje bavi ovim…  Cek, da vidim gde da uploadujem spisak online pa da ti prosledim link…

 6. David kaže:

  Bitteschön 🙂

 7. David kaže:

  Slavinski o planetarnim talismanima:

  (link neispravan)

 8. Zdenka kaže:

  Halo Davide,

  Svakako je najjednostavnije za one koji imaju problema sa tim orijentalnim i okcidetalnim planetama da jednostavno okrenu horoskop ili bolje reci postave Sunce na ascedent i onda se vidi koje planete su vec iznad sunca tj. orijentalne a koje su ispod njega i zato okcidetalne.

  Ljep pozdrav,Zdenka.

 9. Siniša kaže:

  Pitanje: ako je Me okcidentalan i retrogradan, kako ga onda promatramo?

  • Bojan kaže:

   Retrogradnost svakako oslabljuje planetu, remeti njeno normalno, prirodno ispoljavanje, pa će isti slučaj biti i sa Merkurom: produžavanje, kašnjenje, odlaganje. Ipak, okcidentalni retrogradni Merkur je snažniji i povoljniji od orijentalnog retrogradnog Merkura.

 10. Biljana kaže:

  Od skoro sam upoznata sa pojmom okcidentalnosti planeta… moj SA je jak, ali je u okcidentalnoj fazi i Sunce ce ga spaliti… Sunce je na 6’31 vage, a Sa na 22’53 Vage… Koliko je ovaj polozaj zaista tezak?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje Biljana,

   Pozicija u kojoj se nalazi Vaš Saturn je olakšavajuća u smislu što Saturn zapravo još nije ušao pod sunčeve zrake, dakle, vidljiv je na zapadnom horizontu nešto kratko po zalasku Sunca. To dalje znači da sve ono što Saturn predstavlja u Vašoj karti može da ima adekvatnu manifestaciju. Pošto je konjunkcija aplikativna i približavanjem Sunca, Saturn će zaći pod njegove zrake, to će u drugoj polovini života njegove manifestacije malo posustati i dobiti malo drugačiji izgled. Npr. ako se Saturn odnosi na neku konkretnu osobu, ovaj aplikativni ulazak pod sunčeve zrake može biti pokazatelj pogoršanja zdravlja ili ta osoba može trpeti veći pritisak od oca/autoriteta itd. postoji mnogo varijanti.

 11. Biljana kaže:

  Bojane,

  hvala vam na pojasnjenju!

 12. Gloss kaže:

  Nekad mi se činilo da sam razumela, sada me opet zbunjuje (eh taj ME). ako imam SO na 19 stepeni Jarca, retro ME na 1 stepen Vodolije, VE na 5 stepeni Vodolije. I Me i Ve su okcidentalni od Sunca, jel tako? Me je retro i ponovo hita, sada u inferiornu konjukciju i on je u okcidentalnoj fazi, dok Ve je direktna, ona se oslobodila i u orijentalnoj je fazi?
  Hvala,

  • Bojan Šojić kaže:

   Gloss,

   Kao što ste i napisali, Merkur i Venera su Vam okcidentalni od Sunca. I oboje su u svojim orijentalnim fazama sve do konjunkcije sa Suncem.
   Uvek je obrnuto – kada su okcidentalni od Sunca, onda su u orijentalnoj fazi i to je prvi deo ciklusa (od superiorne do inferiorne konjunkcije). Kada su orijentalni od Sunca tada su u okcidentalnoj fazi odnosno drugoj polovini svog ciklusa (od inferiorne do sledeće superiorne konjunkcije).

 13. maya71 kaže:

  Hm sam mi nije jasno, evo ovih dana učim orjentalnost i okcidentalnost i čas mi je jasno a čas nije :-O ?
  Elem ako sam podznak vaga sa Suncem u vodoliji na vrhu pete kuće (14st.), Venera mi je u strelcu u trećoj kući gde su mi i Mars i Jupiter i oni su orjentalni u odnosu na Sunce?
  Merkur je na 24 jarca znači i Merkur je orijentalan u odnosu na Sunce u vodoliji?
  Okcidentalni su mi Saturn u biku kvadrat inače moje Sunce i Mesec u biku, da li sam u pravu?

  A nije mi jasno ni ovo što ste napisali o fazama? Kako da znamo faze i cikluse?

  Možda davim ali sam malo i zbunjena…
  ps.Hvala što postavljate odlične tekstove koje čitam sa uživanjem, mada mnoge još uvek ne kapiram… ♥

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Maya71,

   Dobro ste razumeli. Venera, Merkur, Mars i Jupiter su orijentalni prema podacima koje ste dostavili, dok su Saturn i Mesec okcidentalni.
   Hvala na lepim rečima, drago mi je da Vam se dopadaju tekstovi 🙂
   Srdačan pozdrav,
   Bojan

 14. ivana kaže:

  Intersantno djelovanje orinatealnosti i okcidentalnosti:
  Moj Me i Ma su ispred sunca po stepenima, a i oboje su 0 sunca, ali Ma je spaljen od sunca dok Me je pod suncevim zrakama.
  Sad Mene zanima po zadnjoj karti u primjeru gore pokazanom, da znaci da planete ispred sunca su orinetalne po stepenima.
  Jer meni je Me 24 stupnja a Ma 22 stupnja od sunca, te je Sunce 14 stupnja.
  Znaci uvijek je bolje kad si planete orijentalne ? Jel pravi razliku u kojem su znaku?
  Meni je JU ispod sunca 8 stupnja to bi ga pravilo okcidentalnom planetom?

  Hvala 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Ako je Sunce na 14˘, a Merkur i Mars na 20 i kusur stepeni, onda ne mogu biti ispred Sunca nikako. Početak znaka je gore, a njegovi viši stepeni su dole što dalje znači da su ME i MA dole u odnosu na poziciju Sunca. Drugim rečima, iza njega su i okcidentalni.
   Uvek je bolje kada su superiorne planete orijentalne, a inferiorne okcidentalne od Sunca. Mora tekst da se pročita više puta uz poseban osvrt na inferiorne planete tj. na razliku između pozicije u odnosu na Sunce i FAZE u kojoj se nalaze.
   Znaci ništa nemaju sa orijentalnošću i okcidentalnošću.

 15. Tami kaže:

  Ja se vecito bunim oko ovog,ali na srecu imam istu postavku sunca u natalu,pa mi je bilo lakse da ucim iz ovih primera koje si dao. Ali, htela bih da potvrdim samo da li sam u pravu. Moje sunce je egzaktno na asc u sco, (25*) a merkur na 0* sag. Osim sto je merkur u izgonu,da li je on spaljen ili je pod suncevim zracima i da li je okcidentalan? Dnevno je rodjenje,ustvari zanima me da li je merkur potpuno ostecen? Hvala Billy 🙂

 16. Ratnica kaže:

  Poštovani Bojane,

  moje pitanje se više odnosi na spaljenost planeta. U mojoj natalnoj karti su sve sami teški aspekti, u četvrtoj kući koja je u znaku Vage imam Sunce na 21°17’09 , Merkur na 16°05’01 i Veneru na 16°43’54. Dakle, Ve i Me su orijentalni i spaljeni. Također većinu teških aspekata (kvadrate) prave sa šestom kućom u kojoj su Saturn, Uran i Neptun. Sve u svemu to je odraz jednog teškog odrastanja i mladosti. Da li postoji izlaz iz moje teške situacije? Hvala.

  Lp

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Ratnice,

   VE i ME su spaljeni, a postaće orijentalni tj. započeće svoj novi ciklus zvanično kada napuste spaljenost. E sad, o izlazu iz neke životne situacije se ne može apsolutno ništa reći bez ozbiljne i detaljne analize natalne karte. Uglavnom postoji izlaz u svakom natalu, negde na lakši način, negde na teži, ali ima i onih natala gde izlaz vodi preko još odricanja, na šta ljudi nisu spremni pošto se ceo život nečeg odriču.
   Kvadrati sa Saturnom jesu teški i mučni, posebno kada se on nađe u lošoj kući, ali s godinama gube na snazi posebno ako su separacioni.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 17. Z_ kaže:

  Pozdrav! Čitala sam nešto o ovoj temi, i zanima se koliko orijentalna planeta može utjecati na osobu, karakter..? U jarcu imam: uran na 10,neptun na 14, sunce na 21, saturn na 26 i s.čvor na 28 stupnjeva. prema ovome neptun mi je orijentalna planeta. je li moguće da neptun ima veći utjecaj na sunce? ako da, kakav?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana,

   Ja se bavim tradicionalnom astrologijom, tako da ne koristim transcendente. Za tumačenje Urana, Neptuna ili Plutona, morate se obratiti nekome ko se bavi modernom astrologijom.

   Svako dobro,
   Bojan

 18. Ivana kaže:

  Moram reci da sam citala ovo vise puta i opet je zbunjujuce ovo vezi faza sto pises.

  Primjerice ovo:Tu nalazimo objašnjenje zbog čega se kaže da su Merkur i Venera uvek bolji kada se nađu iza Sunca odnosno kada izlaze posle njega i zalaze posle njega kao večernje zvezde

  Znaci po ovom sto si napisao ako su iza sunca onda bi Merkur i Venera bili orjentalni jel tako, a opet to su inferiorne planete i bolje im je kad su okcidentalni?? Kako sad to razumijet.

  • Bojan Šojić kaže:

   Vrlo jednostavno, u tekstu je to detaljno objašnjeno samo treba pažljivo čitati i napraviti vizualizaciju u glavi. Helijački izlazak neke planete predstavlja njeno rađanje, to je njena orijentalna faza. Stvar je u tome da superiorne planete imaju helijački izlazak kada su orijentalne od Sunca. Inferiorne planete imaju dva helijačka izlaska – jedan kada su direktne i jedan kada su retrogradne. Kada su direktne, helijački izlazak predstavlja njihovo rađanje, to je njihova orijentalna faza, ali se one tada nalaze okcidentalno od Sunca, pa je zato ta pozicija bolja. Kada su retrogradne i imaju helijački izlazak, to je polovina njihovog ciklusa, planete su zrelije i starije pa je to početak njihove okcidentalne faze, ali su one tada pozicionirane orijentalno od Sunca. Superiorci su tada okcidentalni od Sunca.

 19. draganaz kaže:

  Sada mi nesto nije jasno, kod mene. Dakle So 0 vodolije, Ve 29 jarca, a r me na 16 jarca, obe su oksicidetalne u orijentalnoj fazi, samo sto je Ve spaljena? Kao spaljena moze doneti probleme u 4 i 11 kuci ciji je vladar? Hvala

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Draganaz,

   Zapravo je obrnuto: Merkur je orijentalan od Sunca a u okcidentalnoj fazi. Venera je spaljena i može biti izvor problema ne samo za kuću kojom vlada nego i za kuću u kojoj se nalazi, i za sva ona pitanja kojim prirodno upravlja. Opet, sve to u skladu sa ostatkom natalne karte.

   B.

 20. Ivana kaže:

  Pozdrav Bojane,evo par pitanja od mene. Sunce na 24.46 jarca ispod dsc, a retrogradan merkur na 2.vodolije, mars na 5.38 vodolije,obe ove planete iznad dsc. Ako sam dobro razumela, obe planete su spaljene, s tim sto je merkur okcidentalan a mars orijentalan ili gresim? Sta bi to trebalo da znaci onda?
  Ako je od znacaja,reci cu i da su obe planete su u merkurovom terminu , dok je sunce u saturnovom terminu. Saturn u marsovom terminu i licu u ribama u devetoj kuci. A venera u svom terminu u osmoj kuci. Kako biste protumacili ovo? Kakvog su kvaliteta pomenute planete? Kakvu simboliku nose, ovako postavljene?
  Zahvaljujem unapred

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Ivana,

   Obe planete su okcidentalne od Sunca, samo su u različitim fazama. O značenjima i simbolici ne bih jer može značiti stotinu stvari, a nema ni prostora da se ovde bavimo takvim vidom analiza, niti se šta konkretno može reći bez kompletne natalne slike. U svakom slučaju, Merkur i Mars trpe štetu zbog spaljenosti a ta šteta će se ispoljiti kroz problematiku koja će biti vidljiva u kućama kojima te planete vladaju i u kojima su postavljene.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 21. Andrijana kaže:

  Poštovani Bojane,
  U tekstu si pomenuo Ptolomeja i njegovo gledište, pa me zanima da li se to odnosi i na Doroteja, odnosno, šta on pod podrazumeva pod pojmovima „eastern“ i „western“ u svom delu Carmen astrologicum, da li su istočne sve planete koje se nađu u 1. i 3. kvadrantu ili samo u prvom, od Asc. do Mc ili nešto treće ? S obzirom da on u 4.knjizi, gde govori o profekcijama, solarnim i lunarnim povratcima, pravi drastičnu razliku u zavisnosti od toga da li je vladar godine u natalu istočni ili zapadni, ako možeš da objasniš kako to treba razumeti danas, kada su pojmovi orijentalan i okcidentalan drugačije definisani.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Andrijana,

   Sve zavisi od konteksta u kom se nešto pominje. I Dorotej kao uostalom i većina astrologa, neke iste izraze su koristili za različite stvari. Ipak, uglavnom je jasno na šta se misli jer ostatak rečenice ili uopšte poglavlje o kom je reč nam jasno stavljaju do znanja o čemu se radi.
   Dorotej u svojoj četvrtoj knjizi na samom početku pominje istočno/zapadno u smislu orijentalno/okcidentalnog od Sunca. Najpre počinje rečenicu So if the lord of the sign was western, then hardship… tako da još uvek ne znamo o čemu je reč, ali dalje nastavlja sa …and if the planet was also under the glow of the Sun, or retrograde… odakle nam je jasno da sve vreme govori o poziciji u odnosu na Sunce.

 22. Andrijana kaže:

  Hvala na odgovoru Bojane, ali sad mislim da nešto nije u redu sa ovim primerkom knjige koju sam sa Scribid skinula u PDF formatu, osim što je prevod grozan. Razlikuje se od ovoga što si napisao pa ću ovde iskopirati: „If the lord of the sign is western, misfortune will reach the native. If the planet also is under the Sun’s light [in opposition or inferior conjunction] and is retrograde, then [something] similar to this [will happen].If the planet is under the Sun’s rays and is increasing in counting and not decreasing, then it will be better for him and it will be good.“ Znam da je knjigu preveo samo David Pingree koji nije astrolog ali ne znam zašto je tvoj citat drugačiji. Ne računam ovu koju je preveo Ben Dykes ove godine, ali za svaki slučaj da pitam, dal tvoj citat nije odatle?

 23. Bojana kaže:

  Postovanje Bojane,
  Ne znam jesam li razumjela dobro pa da Vas pitam samo da li je moj Saturn okcidentalan od Sunca(smjesten u jarcu na 26° a Sunce takodje u jarcu na 19°, 9 kuca) pa prema tome da li su Uran 10° i Neptun 14° isto u jarcu orijentalni od Sunca ? Zahvaljujem unaprijed na odgovoru.
  Srdacan pozdrav

 24. Alisa kaže:

  Pozdrav. Vladar 7. mi je u 5. – Saturn na 8 Sco, a So na 15 Sco. Da li to znači da mi je Saturn orijentalan?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *