Morenova pravila za korišćenje tranzita

moren

U što boljem razumevanju funkcionisanja tranzita planeta, od koristi mogu biti Morenova pravila izložena u XXIV knjizi Galske astrologije.

 

Tranziti su danas omiljen alat za prognoziranje događaja (o tome sam već pisao OVDE ali nije zgoreg ponoviti). Razlog za to je što ne zahtevaju mnogo mentalnog napora i jednostavni su za praćenje. Mnogima je istovremeno kombinovanje više prognostičkih tehnika odviše težak posao, da ne govorimo o komplikovanim matematičkim proračunima koje zahtevaju, npr. prave primarne (ekvatorijalne) direkcije. Zato su se od sredine XIX veka izdvojile „lagane“ tehnike poput simboličkih direkcija, sekundarnih progresija i tranzita, koje može koristiti svako ko ume da broji do 100 i da pročita pozicije planeta u efemeridama.

Međutim, svi koji se oslanjaju na tranzite u prognostici primetili su da oni nekad daju dobre rezultate a nekad ne, posebno kada je reč o tranzitima brzih planeta. Bukvalno, da li će Mars u prelasku preko Ascendenta ili vladara Ascendenta ukazati na neku štetu telu postaje lutrija. Da bi to izbegli koristimo druge cikluse u kojima prepoznajemo aktivne planete i na njihove tranzite obraćamo posebnu pažnju. Pa, ako je taj Mars vladar nekog šireg perioda ili je vladar godine, njegovi tranziti će biti vredni praćenja.

Kao i svi astrolozi pre njega, Moren je tranzite stavljao na poslednje mesto na lestvici prognostičkih tehnika. Mada je i sam to u više navrata podvlačio, ovo „gurkanje“ tranzita u stranu lako možemo primetiti ako pratimo redosled izlaganja tehnika u Galskoj astrologiji. U knjizi XXI se bavi opštim pravilima za tumačenja natala, potom nas u knjizi XXII upoznaje sa primarnim direkcijama, da bi u knjizi XXIII dao uputstva za korićenje solarnih i lunarnih povrataka sa praktičnim primerima. U knjizi XXIV, kojom zaokružuje segment prognostičke astrologije, predstavlja (radije kritikuje) profekcije[1] i tranzite.

Temu tranzita Moren je opširno razradio, navodeći, između ostalog, na koji način ih treba posmatrati uopšteno, na koji način u odnosu na solarne povratke i direkcije itd. Većinu toga je sumirao u aforizmima koje ću u nastavku izložiti.
Morenova pravila nisu jednostavna, bar neka. Da bi mogla da budu valjano primenjena potrebno je poznavati gorenavedene prognostičke tehnike, ali i metod kojim se Moren služio u tumačenju postavki planeta i njihovih konfiguracija.

Termine kao što su promisor, signifikator, latituda potražite na astropediji.

Morenova pravila za tumačenje tranzita

#1 Tranziti Saturna, Jupitera i Marsa su mnogo efektniji od tranzita drugih planeta. Razlog za to je što su sporiji i što se duže zadržavaju u jednom znaku ili kući, čak i na istom stepenu tokom stacionarnosti. Isto tako, tranziti Lune su najmanje važni jer je brza pa se kratko zadržava u nekoj kući, a aspekti koje pravi se brzo smenjuju.

#2 Efekti bilo koje tranzitne planete se prognoziraju kombinovanjem njenih značenja u natalnoj karti i značenjem mesta kroz koje tranzitira, uzimajući u obzir prirodu i analogiju planete.

#3 Tranziti planeta koji ne dotiču natalne vrhove kuća, Fortunu, planete i njihove aspekte, nisu od značaja. Drugim rečima, prolazak planete kroz neki znak/kuću sam po sebi ne proizvodi nikakve efekte dok ne dotakne nešto. Ipak, Moren dozvoljava izuzetak – kada se u nekoj „praznoj“ natalnoj kući desi konjunkcija dve tranzitne planete. Kao ilustraciju navodi konjunkciju vladara Ascendenta i vladara osme kuće koja može označiti neprijatnost tog dana, ili konjunkciju vladara Ascendenta sa vladarom MC-a koja može označiti dobru sreću tog dana u vezi sa ugledom, poslom ili nekim poduhvatom.

#4 U proceni tranzita treba uzeti u obzir mesto tranzitne planete. Kao primer navodi Marsa u tranzitu preko vrha sedme kuće u opoziciji prema Ascendentu — to će radije doneti parničenje ili suđenje na račun srodnosti sa temom sedme kuće (sukobi, parnice, otvoreni neprijatelji), nego slabost ili bolest zbog opozicije sa Ascendentom.

#5 Treba obratiti pažnju na mundano stanje planete, odnosno da li su efekti planete saglasni ili u suprotnosti sa tim, jer se energija tranzitne planete na taj način uvećava ili umanjuje. Takođe bi trebalo obratiti pažnju i na latitudu planete, kako u natalu tako i u tranzitu.

#6 Tokom aktivacije efekata direkcija i tranzita treba razmotriti mesta preko kojih se premeštaju Luna i druge planete koje se procenjuju, da li su im srodna ili suprotna značenja. Takođe i da li prilaze luminarima i planetama koje su im srodne ili suprotne po prirodi i/ili onom što označavaju.

#7 Ovo pravilo se odnosi na dekumbiture, horarna pitanja o bolestima i na elekcije. Moren navodi da treba dobro razmotriti poziciju Lune u dekumbituri, a posebno obratiti pažnju na njene kvadrate i opozicije. Više detalja o tome kod Lilija u tekstu o krizama u toku bolesti.

#8 Planete su natalno usmerene na različite stvari – neke su signifikatori života i vitalnosti, neke uspeha, braka itd. U skladu s tim i svojom prirodom će delovati i u tranzitima. Tako, ako je promisor usmeren na život, uz to je benefik po prirodi i dobro postavljen, i ide ka signifikatorima života naročito ka Ascendentu, osnažiće život. Ali ako natalno upravlja slabostima i bolestima naškodiće životu i vitalnosti. Ipak, ukoliko je planeta usmerena na nešto drugo u natalu, npr. na polje prijatelja, onda neće ni štetiti ni koristiti, tj. neće činiti ništa što bi se odrazilo direktno na život i vitalnost osobe.

Slično, ako imamo planetu koja natalno označava počasti i ugled, kada tranzitira preko MC-a doneće počasti. Ali ako natalno označava gubitke, zatvor, egzil ili smrt, a posebno ako je malefična i loše postavljena ili je u nepovoljnom odnosu prema MC-u, uništiće reputaciju ili će naškoditi ugledu ili će omesti bilo kakvo postignuće. Ukoliko planeta ima neka druga značenja, onda neće ni pomoći ni odmoći ostvarivanje ugleda.

#9 Prilikom tranzita kao i u direkcijama, što je planeta koja ide ka MC-u usmerenija na uspeh i u boljem stanju i natalno i u direkcijama/tranzitu, to će biti efektnija i obilnije će doneti sreću i uspeh u poslu i poduhvatima. Tako, ako je natalni vladar MC-a Sunce ili Jupiter i direktovan je ka MC-u, te godine u kojoj je direkcija efektna i tog dana kada vladar (pod uslovom da je dobro postavljen) bude u aspektu ili konjunkciji sa MC-om, osoba će postići uspeh u poslu ili poduhvatu. Ovo posebno važi ukoliko i solarni povratak tome ide u prilog.

Slično, ako je planeta koja prilazi MC-u natalno usmerena protiv časti i uspeha, doneće nevolje u vezi sa poslom i poduhvatima. Na primer, ako je Saturn natalno u dvanaestoj kući a MC u Lavu, onda će dolazak Saturna na MC direkcijom i tranzitom biti nepovoljan, jer će Saturn biti i natalno i tranzitom u lošoj poziciji. Tranzitom, naravno, zato što je Lav znak izgona Saturna pa su u kombinaciji malefična natalna kuća i nepovoljna zodijačka pozicija u tranzitu (ili direkciji).

#10 Ako dve planete koje imaju srodna značenja (npr. Sunce i Jupiter ili Mars i Saturn) istovremeno tranzitiraju isto mesto ili ga aspektuju, onda će efekti biti duplirani. S tim što treba imati na umu da su telesne pozicije snažnije od aspekata, posebno ako je reč o luminarima. Kao jedan od primera Moren navodi konjunkciju vladara Ascendenta i vladara osme kuće u osmoj kući ili na mestu natalne planete u osmoj kući uz opasnu direkciju na snazi – opasnost po život.

Obavezno treba obratiti pažnju na situacije u kojima se dve ili više tranzitnih planeta susreću na mestu natalne ili je istovremeno aspektuju. Treba dobro odmeriti na šta se koja odnosi i da li će označiti nešto dobro ili loše.

#11 Tranziti dve planete srodnih značenja koje se sa različitih mesta povezuju sa drugim planetama koje su srodnih značenja, bilo po prirodi ili onom na šta se odnose, proizvode mnogo jače efekte. Jer su dva srodna tranzita jača od jednog. Pod srodnošću Moren ne misli samo na prirodu planete nego i na značenja kuća. Na primer, vladar desete i vladar druge kuće su srodni; ili vladar dvanaeste i vladar osme itd.

#12 Ukoliko u nekoj kući postoji stelijum planeta, planeta koja tranzitira preko tog stelijuma će delovati u skladu sa svojom sopstvenom prirodom i prirodom svake pojedinačne planete kada preko nje prelazi. Prema redosledu tranzita se procenjuje i redosled događaja koji taj tranzit prate.

#13 Luminari povezani sa tranzitnom planetom telesno ili aspektom, čak i ako nisu srodnih značenja pojačavaju snagu tranzita.

#14 Treba obratiti pažnju na stanje natalnih kuća u kojima se nađu planete iz solarnog povratka. Jer, ako je Saturn natalno u osmoj kući a u solaru je u dvanaestoj, posebno ako je natalno loše postavljen i u lošim aspektima, onog dana kada vladar Ascendenta bude prolazio kroz tu natalnu kuću desiće se bolest ili opasnost po život. Naročito ako u toku tranzita Mars, Saturn ili bilo koji luminar loše aspektuju to mesto.

I ne samo da treba obratiti pažnju na mesto, nego i na samu planetu. Jer ako Mars tranzitira preko natalnog Ascendenta a u solaru je u osmoj ili dvanaestoj kući i loše postavljen, doneće nevolje.

#15 Tranzit planeta koje su povezane preko stepena direkcije u radiksu, čak i ako se na tom stepenu ne nalazi nijedna planeta niti vrh kuće, imaće efekte a naročito ako je taj tranzit konjunkcija luminara ili eklipsa.

#16 Tranzit Lune je validan 6 sati pre i 6 sati posle egzaktnog tranzita. Tranzit drugih planeta važi jedan dan pre i jedan posle egzaktnosti. Ipak, dokle god planeta svojim orbisom „pokriva“ određeno mesto, ona ima moć da pokrene događaje, posebno kada su u pitanju brze planete.

Ako je na snazi loš tranzit a drugi ga u kratkom vremenskom intervalu sledi preko istog mesta, to može biti vrlo nepovoljno posebno ako postoji podrška i u direkcijama i solarnom povratku. Na primer: ako je Saturn vladar dvanaeste kuće i prelazi preko Ascendenta, a za njim odmah sledi tranzit vladara osme kuće Marsa bilo konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom.

#17 Ako je benefik na natalnom MC-u ili je njegov vladar, a u odgovarajućoj direkciji ili solarnom ili lunarnom povratku indikativan za slavu, onda će tranzit istog tog benefika preko natalnog Ascendenta ili vladara Ascendenta doneti sreću i uspeh u karijeri i poduhvatima, naročito ako je dobro postavljen.


Napomene:

[1] Knjiga nosi naziv Progresije i tranziti, pa možemo biti zavedeni da je reč o sekundarnim progresijama. Zapravo, Moren se bavi godišnjim, mesečnim i dnevnim profekcijama. Tačnije, osporava njihovu upotrebnu vrednost smatrajući da simboličko pomeranje horoskopskih faktora nikako ne može da bude ispred pomeranja u realnom vremenu, kao što je slučaj sa primarnim direkcijama. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *