Spaljenost planeta i konjunkcije sa Suncem

Šta je spaljenost planeta, kako se tumači, da li je reč o kvalitativnom ili kvantitativnom slabljenju planete ili pak nečem drugom?

Važno je napraviti razliku između Merkura i Venere, posebno po pitanju orijentalnosti i okcidentalnosti, kao što se pravi razlika između Marsa s jedne, i Jupitera i Saturna s druge strane. Jer Venera ima vrlo visoku latitudu i ponekad se konjunkcija odigrava kad je ona na svojoj najvećoj severnoj latitudi, kada ostaje vidljiva.

— El-Biruni —

 

Termin spaljenosti često zaokuplja pažnju i deluje zbunjujuće, posebno na one koji tek počinju sa astrološkim učenjem i radom. U većini knjiga i tekstova savremenih astrologa spaljenost se ne pominje mnogo, a tumačenje najčešće nema negativnu konotaciju, osim ako je reč o konjunkciji malefika sa Suncem. Ali kada se učenici upoznaju sa ovim terminom nastaje problem i dolazi do konfuzije. Jer, tamo gde je, recimo, neka planeta u konjunkciji sa Suncem ukazivala na poznanstvo sa uticajnim ljudima i benefit od njih, sada možemo imati tumačenje i da je ta planeta oštećena od Sunca, te da će možda biti problema u vezi s onim šta predstavlja.

Najpre, mali podsetnik šta je to spaljenost. Spaljenost je pojava kada se neka planeta nađe na udaljenosti koja je manja od 7°30′, a veća od 17′ od Sunca. Vrednost stepena varira od autora do autora, pa jedni navode 8°30′, drugi 8°, treći manje od 8°. Kada se planeta nađe na udaljenosti većoj od 7°30′ pa sve dok se potpuno ne oslobodi sunčevog uticaja, za nju se kaže da je pod sunčevim zracima. Granica nije ista za sve planete. Za Lunu važi da postaje vidljiva nakon 12°30′ udaljenosti od Sunca, dok Mars, na primer, postaje vidljiv tek nakon što se odmakne 17°.

Kada se planeta nađe na udaljenosti manjoj od 17′ od Sunca, za nju se tada kaže da je kazimi odnosno u srcu Sunca. Ovakva pozicija planete je vrlo moćna. Ipak, ono što se u praksi zapaža a što je davno još Bonati naveo, funkcionalni ili „pravi“ kazimi je kada je planeta u srcu Sunca i po longitudi i po latitudi:

A kada je [planeta] sa Suncem na istom stepenu tako da među njima nema više od 16′, i po latitudi i po longitudi (što se retko događa), reći ćemo da je ujedinjena i snažna…

Kao granica gde planeta zalazi pod sunčeve zrake ili ih napušta uzima se 15° longitude. Toliko planeta u proseku mora da se udalji od Sunca da bi bila u svom helijačkom izlasku i postala vidljiva na nebu. Ali, da li je ona zaista u svom izlasku ili zalasku, zavisi zapravo od same planete, prozračnosti atmosfere, geografske dužine i nadmorske visine na kojoj je posmatrač itd. U dugoizlaznim znakovima planeta može postati vidljiva nakon manjeg broja stepeni. U kratkoizlaznim znakovima, biće potrebno da prođe i više od 15°. Robert Šmit smatra da je ovo razlog što su srednjovekovni astrolozi razlikovali planetu koja je spaljena od one koja je pod sunčevim zracima.

spaljenost
Primer: Merkur je spaljen u aplikaciji, a Luna je pod sunčevim zracima i napušta spaljenost

Spaljenost i zodijački znakovi

Većina astrologa smatra da za spaljenost ne postoji prepreka, ali ima i onih koji su smatrali da je prepreka sama granica između dva znaka. Među potonjim je Vilijam Lili, koji je smatrao da planeta nije ometena spaljenošću ukoliko nije sa Suncem u istom znaku.

Kaže se da je planeta spaljena od Sunca kada je u istom znaku sa njim, i na udaljenosti ne većoj od osam stepeni i trideset minuta, bilo pre ili posle Sunca.

Ipak, u nastavku pominje poziciju pod zracima gde ne navodi uslov da planeta mora biti u istom znaku sa Suncem. Pa, to je ili podrazumevao ili u tom slučaju nije uzimao u obzir granicu znakova.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, mogu da kažem da zodijački znakovi ne predstavljaju nikakvu barijeru, tako da je planeta spaljena bez obzira na to da li je u istom znaku sa Suncem ili drugom. Ipak, ako se bavimo finesama, mogli bi zapaziti da je spaljenost u istom znaku nešto efektnija od one kada su Sunce i spaljena planeta u različitim znakovima. Kao i da li je karta dnevna ili noćna.

Spaljenost i esencijalna dostojanstva

Postoje različita mišljenja da li planeta koja ima puno osnovnog dostojanstva može biti spaljena. Froli u vezi s ovim navodi da je spaljenost planete u sedištu zapravo poput uzajamne recepcije, jer je Sunce u vlasti planete koja vlada tim znakom. Samim tim, ta planeta je u mogućnosti da se zaštiti od ubitačnih sunčevih zraka. To na kraju dovodi do toga da se njihov međusobni uticaj poništava.

Zapravo, planeta koja se nalazi u svom sedištu ima sve potrebne resurse da se odupre Suncu koje je na njenoj teritoriji, i istovremeno ga prima u svoje sedište što na određeni način predstavlja čin pomirenja i prihvatanja. Na sličan način su helenistički astrolozi razmatrali spaljenost planete u visokom osnovnom dostojanstvu, pa je moguće da je svoju ideju Froli preuzeo od njih. Oni su smatrali da, kada je planeta u svojoj „kočiji“, odnosno kada je u svom sedištu ili egzaltaciji, ona ima moć da se odupre i zaštiti od spaljenosti kao da nad glavom ima suncobran koji je štiti od sunčevih zraka. Primer nam daje Robert Šmit, koji u komentarima u  Definitions and foundations ističe veliku važnost planete u kočiji u kontekstu spaljenosti, pozivajući se na Antioha Atinskog:

Planete su u svojim kočijama kada su u svojim domicilima, egzaltacijama ili terminima. Pa, takva je planeta moćna čak i kada završava svoj ciklus ulazeći pod zrake Heliosa; i ako se uzdižu ili su ugaone ili gledaju Selenu, one će ukazati na to da će natus biti autoritet.

Nešto slično se nalazi i kod Porfirija:

Planete su u svojim kočijama kada god su postavljene u svom sedištu ili triplicitetu ili egzaltaciji ili u svojim terminima. I planeta će takođe biti veoma moćna čak i ako dođe pod sunčeve zrake, jer će tada biti još moćnija. I ako takođe ima orijentalnu poziciju ili ako je kojim slučajem ugaona i u aspektu sa Lunom, to će učiniti da natus poseduje moć i vlast.

Iz prvog citata vidimo da, iako planeta slabi jer završava svoj životni ciklus približavanjem Suncu, ona još uvek ima dovoljno moći koju crpi iz svog domicila. Naravno, sa čisto astronomskog stanovišta nikakve „kočije“ ne bi mogle da zaštite planetu od spaljenosti, ali vidimo da ta pojava nije posmatrana samo kao astronomski fenomen. Prosto, imati dostojanstva znači imati resurse, a kada imate resurse onda ste u prilici da sebi obezbedite i izvesne komoditete.

Porfirijev citat nas može na trenutak zbuniti jer deluje da on ima stav da će spaljena planeta biti još moćnija. Reč je o kontekstu u kom se nešto posmatra. Planeta u svom visokom dostojanstvu iskazuje dosta kvaliteta, što joj pruža izvesnu moć, tačnije stabilnost. Sunce je prirodni vladar slave i uticajnih osoba, pa njen kontakt sa Suncem može biti pokazatelj slave i uspešnosti ili mešanja osobe sa uticajnim i slavnim ličnostima. Ukoliko su ispunjeni još neki uslovi koje Porfirije navodi, onda osoba zaista može postići veliki stepen slave.

 

Kada je planeta spaljena ona se ne vidi, logično, jer je Sunce blizu i zaklanja je svojim zracima. Snaga planete se između ostalog ogleda i u njenoj vidljivosti, odnosno količini svetlosti koju reflektuje, pa čim je zaklonjena to je znak da je njena snaga umanjena, a samim tim je manifestacija njenih osobina izmenjena.

Pre svega, planeta u svom sedištu ima određen kvalitet ponašanja koji neće biti sasvim narušen spaljenošću. Ona u neku ruku prihvata situaciju u kojoj se nalazi pružajući recepciju Suncu. Jedno od potencijalnih značenja spaljenosti jeste i ometenost osobe da sasvim slobodno i spontano deluje. Čak i kada je u sedištu, ona može govoriti o manjim ograničenjima od strane nekog ili nečeg iz solarne simbolike. Na primer, spaljena Venera može ukazati na potčinjenost u ljubavi ili braku.

Možemo tu situaciju zamisliti kao neku moćnu vojsku koja na svom pohodu dolazi pred neki dobro utvrđen grad. Zahvaljujući svojim resursima grad može da izdrži dug period opsade i da se odupre svakoj agresiji, ali može i da ponudi mir tako što će moćnoj vojsci obezbediti hranu, vodu i konak. Iako je sloboda grada uzurpirana, stvari i dalje mogu da funkcionišu. U tumačenju, svakako bi uzeli u obzir u kakvom je stanju Sunce.

saladinova opsada
Saladinova opsada Jerusalima 1187. godine

Važno je da pomenem i slučaj kada je planeta spaljena u znaku u kome Sunce ima vladavinu — u Lavu ili Ovnu. Sunce tada nudi recepciju, odnosno prima svaku planetu u znak svoje vladavine i na taj način joj pruža izvesnu Spaljen Merkur ne znači da je neko glup ili nepismen; može ukazati na gubitak objektivnosti zaštitu. Iako određena ometenost možde da postoji, ona je značajno manja nego kada se spaljenost dešava u znaku u kom Sunce nema nikakvog dostojanstva. Tako, planeta u domicilu ili egzaltaciji Sunca neće biti naročito oštećena, a efekti spaljenosti mogu biti ispoljeni u minimalnoj meri, jer ona ima na raspolaganju resurse Sunca ali i dalje ne može sasvim slobodno da se izražava. Neki autori su smatrali da Sunce u ovakvom slučaju preuzima signifikacije planete koju spaljuje, ispunjavajući sve ono što ona sama nije u stanju.

Realizacija planetarnih signifikacija

Da se vratimo na početak. Obično se kaže da Mars u konjunkciji sa Suncem podstiče vitalnost i aktivnost. Sunce jeste simbol pročišćenja, zdravlja, vitalnosti, pa kada je sa energičnim Marsom daje osobi veliku snagu, golemu energiju, podstiče na akciju. Zašto bi onda Mars ovde bio aflikovan spaljenošću? Mač sa dve oštrice: tamo gde ima viška energije podrazumeva se da ta energija mora i da se troši. Kako se ta energija troši opisaće planete, između ostalog (da se sada ograničimo samo na to).

Ako je Mars ili Sunce vladar Ascendenta, možemo reći da će osoba biti hiperaktivna, impulsivna, nemirna, da će prikrivati svoju agresivnost ili tiransku prirodu itd. I sve ovo povlači sobom opasnost od povređivanja, svađa, kolapsa. Da li je sad taj uticaj benefičan? Hm… Lepo je što ću imati pojačanu energiju, jer ću tako lakše odbraniti i prebroditi nevolje u koje non-stop upadam upravo zbog svoje energičnosti. Ovo je jedan pogled na stvar.

Drugi pogled bi se ticao činjenice da Sunce oduzima snagu planeti sa kojom je u konjunkciji. Na neki način je ovo kontradiktorno prethodnom stavu, jer dolazimo do zaključka da je Mars bez snage. Međutim, problem je u našem shvatanju šta znači uopšte kada nekome oduzmemo snagu. Da li to bukvalno znači da je planeta bez snage? Ili je, prosto, oduzimanje snage u smislu modifikacije prirode planete odnosno njenog ponašanja? Na primer, kao kada vozite auto i odjednom vas zaslepe farovi automobila koji vam ide u susret. Može biti nezgodno, jer ako vozač nije dobar (planeta u sedištu) može lako izgubiti kontrolu nad vozilom.

Kada se Venera nađe pod zracima Sunca, označava da će se natus oženiti bolešljivom ženom, i da će njegov brak biti sklopljen u tajnosti i skrivanju.

— Ali ben Ragel

Još jedno tumačenje se može izvesti iz ovoga, a to je da planeta, recimo, postaje „nervozna“ uz Sunce jer prima previše toplote. Na taj način njena priroda postaje malefična u određenoj meri, odnosno na površinu isplivavaju njene negativne osobine. U ovom poslednjem i jeste suština. Slabost planete se manifestuje primarno kroz nemogućnost da u celosti i bez problema ostvari pitanja neke kuće i ispuni ono što obećava, ili da se iskaže u punoj snazi (kvantitativno slabljenje), a u nekoj meri i kroz određenu korumpiranost svojih osobina (kvalitativno slabljenje), pri čemu je benefičnost benefika umanjena a malefičnost malefika pojačana.

Ako su Jupiter i Sunce zajedno u istom znaku, i Jupiter skriven zracima Sunca, to potpuno umanjuje dobru sreću različitim poniženjima. Ali ako je Jupiter u istom znaku sa Suncem, oslobođen njegovih zraka i orijentalan, ukazuje na svako dobro u životu i plodove ove dobre sreće, takođe i najveću moć ugledne pozicije.

— Firmik Materno

U zavisnosti od toga o kojoj je planeti reč i u kakvom je stanju, ona može omesti očekivanu realizaciju nekih pitanja tako što će u vezi s njima postojati mnogobrojni problemi i teškoće: tamo gde očekujemo da sve prođe glatko postojaće zastoji i peripetije. Dakle, kod spaljenosti je primarni naglasak na kvantitativnom slabljenju, ali je primetna i izmena kvaliteta same planete. Ne treba smetnuti s uma da je reč o telesnom spajanju dve planete, pa će doći do izmene kvaliteta kao što je slučaj i kod aspekata.

Ehnaton
Ehnaton, egipatski faraon, kupa se pod sunčevim zracima

Svakako je najviše polemike vezano za Merkur i Veneru, jer su oni striktno vezani za Sunce svojom blizinom. Merkur prednjači i česti su periodi u toku svake godine kada je on spaljen. Naravno, i tu postoje razlike – da li je spaljenost u vreme inferiorne ili superiorne konjunkcije, odnosno da li prilazi Suncu iz orijentalne ili okcidentalne pozicije. U svakom slučaju, kada je on u pitanju treba biti malo liberalniji.

Spaljenost Merkura ne ukazuje na manjak inteligencije i retardaciju, već može ukazati na prikrivanje namera, informacija, teškoće da se bude objektivan, laži, tajne nedozvoljene radnje, sve u skladu sa stanjem i pozicijom. Može ukazati na manje ili veće kognitivne smetnje i još mnogo toga.

Nije zahvalno uvek procenjivati spaljenost samo na osnovu onog što možemo da protumačimo iz nekog horoskopa, već se moramo osloniti i na ono što se na nebu u datom momentu zaista odigravalo. Najbolji primer za to je Venera koja ima vrlo visoku latitudu, tj. veliko odstupanje u odnosu na ravan ekliptike. U takvoj situaciji ona može biti u konjunkciji sa Suncem a da ne bude astronomski spaljena, jer je i dalje veoma svetla na nebu i nije skrivena sunčevim diskom. O tome je pisao el-Biruni:

Važno je napraviti razliku između Merkura i Venere, posebno po pitanju orijentalnosti i okcidentalnosti, kao što se pravi razlika između Marsa sa jedne i Jupitera i Saturna sa druge strane. Jer Venera ima vrlo visoku latitudu i ponekad se konjunkcija odigrava kad je ona na svojoj najvećoj severnoj latitudi, kada ostaje vidljiva. Tako se izrazi spaljenost ili pod sunčevim zracima ne mogu primeniti iako je realno planeta u takvoj poziciji.

Drugi autori govore da je spaljenost povoljna u situacijama kada je „potčinjena“ planeta signifikator malefičnog polja, naročito ako je nosilac bolesti. Ako je vladar 12. kuće spaljen, to će umanjiti moć neprijatelja da nam nanesu zlo. Vlada mišljenje da bi kontakt sa Suncem zapravo mogao da razotkrije naše neprijatelje i tako ih oslabi, jer Sunce po prirodi stvari simboliše svetlost i istinu.

Manifestacija onoga što planeta označava postaje uočljivija kada je planeta iznad horizonta, a posebno ako je na nekom od uglova. Obično, ono što je skriveno Suncem skriveno je od očiju javnosti, ali ne treba zaboraviti na to da i ta planeta utiče na Sunce jednako kao što ono utiče na nju, te da u tom kontekstu nešto od „nevidljivog“ može postati vidna manifestacija. Još jednom, sve zavisi od konteksta. Dakle, pojam spaljenosti se ne sme olako uzimati u obzir, kao, uostalom, ni bilo koja druga konjunkcija planeta. Treba dobro proceniti polje u kom je planeta spaljena, šta ona i Sunce predstavljaju i u kakvom su odnosu sa drugim planetama odnosno važnim tačkama u horoskopu.

Čak i čuveni astrolog sa ovih prostora, Dupor, kaže:

Merkur nema jačih aspekata sa Suncem osim konjunkcije, a ta je upravo veoma zanimljiva. Ako je opaljen, to je u pitanju tip lukavosti. Preko toga pa do kraja orbisa, čovjek mudar i oštrouman.

Jasno je da je pod terminom opaljen, Dupor zapravo mislio na spaljenost. Naveo je kao primer osobinu lukavosti koja nije karakteristična za „normalno“ stanje Merkura. Merkur je okretan, spretan, jasan, živahan ali ne i lukav. Lukavost se javlja kao posledica slabosti, tj. nemogućnosti ili straha da se deluje direktno. Ova osobina spada među one aflikovanog Merkura. A dalje, opet, vrlo jasno, Dupor navodi koliko je Merkur kvalitetan kada je odvojen od Sunca (do kraja orbisa).

helios
Helios, grčki bog sunca

Neki savremeni tumači spaljenosti smatraju da spaljena planeta nema nikakvu moć, pa se to često pogrešno tumači kao da ona ne radi apsolutno ništa i kao da ne postoji. Naravno, to nikako ne može biti slučaj, jer sve planete u našim kartama rade nešto: ispunjavaju, sprečavaju, uništavaju. Abu Mašar u svojim aforizmima kaže:

Objašnjenja koja daju ljudi, koji kažu da planeta koja je spaljena ili pod zracima Sunca u svom domicilu ili egzaltaciji nije oštećena su pogrešna. Neki kažu da kada je planeta spaljena u svom domicilu ili egzaltaciji nije oštećena. A ipak, kada je Saturn spaljen koji je hladan i suv, to je slično kamenu koji se usled topline raspada i puca. Kada je Jupiter spaljen, to je slično zlatu koje se topi i koje na svetlosti Sunca pokazuje da je njegova čistota narušena crvenim nijansama. I kada su Venera i Luna spaljeni, to je nalik živi koju bacimo u vatru; od nje vatra beži kao od nečeg što je suprotno njenoj prirodi i što ne može da toleriše.

Za Mars važi da je još opasniji i agresivniji kada je spaljen, dok je Merkur zbog konstantne blizine Suncu najotporniji na njegove zrake. Iz ovog Abu Mašarovog odlomka vidimo da nigde nije rečeno da su planete neupotrebljive, već da gube snagu i otpornost i da je njihov kvalitet narušen. Tako, spaljeni Mars neće biti Mars koji je bez efekata u karti, već naprotiv, to će biti Mars zbog koga će osoba upadati u konflikte i svađe, zbog koga će biti izložena nekim nesrećama i povredama, sve u zavisnosti gde se nalazi i čime vlada.

Abu Mašar je verovatno u pravu kada kaže da nije tačno da planeta u sedištu ne trpi oštećenje. Ipak, ono je „Merkur pod sunčevim zracima kazuje da će natus svoje poslove obavljati u tajnosti i neće biti otkriven“
— Šoner —
neuporedivo manje nego kada planeta nema nikakve resurse. Ako je ranije pomenuti Mars u svom sedištu u Škorpionu, njegov će kvalitet biti manje narušen pa će i negativne manifestacije njegove prirode biti značajno ublažene. Ovo posebno važi za noćna rođenja, jer je tada u sekti. Snaga izražavanja njegove prirode će svakako biti nešto umanjena, ali ona će se rapidno povećavati nakon što Mars (ili neka druga planeta) napusti sunčeve zrake.

Na kraju mogu samo da ponovim da spaljenost ne treba uzimati olako i da treba dobro proceniti na koji način će se odraziti u natalnoj karti uzimajući u obzir brojne elemente. Da li će naneti štetu ili će umanjiti neko zlo zavisi od prirode planeta, kuća, položaja u znakovima, latitude i još drugih faktora. I uvek treba imati na umu da će aplikativna spaljenost imati snažniju manifestaciju i biće štetnija nego separaciona, i isto tako će biti uočljivija u dnevnim rođenjima, kada je Sunce moćnije. Najvažnije, manifestacija spaljenosti će biti najprimetnija onda kada se nekim prediktivnim ciklusom aktivira spaljena planeta.

O spaljenosti možete poslušati i klip sa YouTube kanala AstroRiznice:

POVEZANE TEME:

Praktični primeri spaljenosti
Još primera spaljenosti planeta

 • Antiochus, with Pophyry, Rhetorius, Serapio, Thrasyllus, Antigonus et al., Definitions and Foundations, trans. Robert Schmidt,The Golden Hind Press, Cumberland, MD, 2009.
 • Guido Bonatti – The Book of Astronomy, trans. Benjamin N. Dykes, Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2007.
 • Rhetorius of Egypt – Astrological Compendium, trans. James H. Holden, Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, Inc, 2009.
 • Firmicus Maternus – Mathesis, trans. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

116 komentara

 1. Milica kaže:

  Billy, pišeš po mom ukusu. Slažeš činjenice bez nepotrebnog kićenja. Od sad pa na dalje ću biti verni pratilac tvog bloga. 🙂

 2. Lutijena kaže:

  Billy,odlicno napisano,pre svega razumljivo za one koji se jos uvek slabo snalaze 🙂

 3. Bojan Šojić kaže:

  Hvala! Drago mi je da ti se dopada 🙂

 4. Tami kaže:

  Billy,sta se desava kada je planeta kazimi,a perigrirana je?

  • Bojan Šojić kaže:

   Ne dešava se ništa posebno. Ta planeta je svakako vrlo moćna zbog kazimi pozicije, a njen kvalitet osrednji zbog toga što nema nikakvog dostojanstva. Ako je aspektovana od benefika onda je kvalitet bolji, a ako je aspektovana od malefika onda je kvalitet lošiji 🙂

 5. Tami kaže:

  Hvala na brzom odgovoru 🙂

 6. Tami kaže:

  Ja sam pogresila,mislila sam na debilitiranu planetu,a ne na peregririranu. U svakom slucaju planeta je ostecena,pa sam mislila da kazimi potpuno „vadi“ stvar i njen los uticaj. Hvala jos jednom na odlicnim textovima.

 7. Tami kaže:

  Billy,opet ja,ne mogu da dokucim potpuno neke stvari oko kazimija,narocito kada je Ve u pitanju. Ako je Ve kazimi,ali debilitirana,bez nekih posebnih aspekata (osim sto je sa Sa u istom znaku),da li je onda to polje kojim vlada Ve na neki nacin „srecno“? Da li recimo donosi srecu u ljubavi,poznotg partnera,ili samom natusu da je blakonaklonjena ili apsolutno ne mora nista da donese kao sto si rekao.

  • Bojan Šojić kaže:

   Kazimi je osnaženost planete. Ako je debilitirana, ne mogu se očekivati sjajne i bajne manifestacije. Prosto, kazimi ide u prilog kvantitetu, a ne kvalitetu planete. Ona može ukazati na poznatog/uticajnog partnera ili na nekog ko se „meša“ sa uticajnim ličnostima, ali ne možemo o toj osobi govoriti kao o nekom ko je pun vrlina, prosto zbog lošeg kvaliteta VE.

 8. Tami kaže:

  Hvala Billy na jasnom i konciznom odgovoru 🙂

 9. ivana kaže:

  Super tekst i objasjenje bojane 🙂 Pitaje:
  Znaci svaki put kad sunce pravi konjukciju sa svim planetima koji su manje od 8 stupnjeva to se zove spaljenost? Recimo Sunce je 3 stupnja a Mekrur je 11 stupnja to se podrazumijeva spaljenost?
  Drugo pitanje:
  Saturn i Sunce, ako su u konjukciji, kako bi djelovao taj saturn? Strozije, ljut?

  • Bojan Šojić kaže:

   Da, zapravo zavisi samo da li ćemo uzeti 7°30′ ili 8°. Ako ovo poslednje, onda je ME spaljen.
   Što se tiče drugog, Saturn bi bio svakako malefičniji – rigidniji, destruktivniji. Zavisi od njegovog stanja kao i od stanja Sunca.

 10. ivana kaže:

  Moram napomenut jos ovo vezi spaljenosti mog marsa koji je spaljen od sunca koji se nalaze u 7 kuci. Da cesto sam okruzena sama svadjama i nemirima, ali da ja rijetko kad reagiram na tako nesto, sto vise razumijem neke stvari u astrologiji manje me uznemirava stanje svadja sa drugim ljudima. Tako da unatoc teskom polozaju mog Marsa plus spaljenost od sunca da zapravo kao da drugi ljudi uvijek pokusavaju pocet svadju ili ruzno ponasanje.
  Stvarno ima smisla ovo sto pises bojane 🙂 znam da sam prije 2 mjeseca pisala, al opet moram zato sto je tako interesantno, sto sam oduvijek htjela ovaj moj mars negdje usmjerit, zahvaljujuci tvojim tekstovima uspijevam puno tog za sebe napravit, jer objasnis dosta cisto 🙂

  Koliko bi bio ostecen Merkur koji bi bio pod suncevim zrakama takodjer u 7kuci?
  Hvala

  • Bojan Šojić kaže:

   Ako je separacija u pitanju onda vremenom sve manje, a ako je aplikacija, onda se oštećenost pojačava. No, treba uvek imati na umu da Merkur zbog blizine Suncu, prilično dobro podnosi spaljenost pa su njegova oštećenja najmanja u odnosu na druge planete 🙂

 11. Ona kaže:

  Bili,super su ti prevodi,hvala ti puno na trudu koji ulazes da nam priblizes sve ove nedoumice,..imam jedno pitanje i ja…ako se sunce vladar ascedenta i nalazi se u strelcu na 14.stepenu a jupiter na 20.strelca,s obzirom da je nocna karta u pitanju i samim tim su i sunce i jupiter van sekte,ali je jupiter i dalje u sedistu i sunce je pod njegovom vladavinom..koliko je ostecenje onda tog jupitera,ili on ima suncobran?kapiram da bi bilo bolje za njega da je dnevna karta u pitanju jer je jupiter u strelcu u dnevnoj karti u sekti..i da li to sto je sunce vladar asc menja donekle to znacenje..

  p.s. ovo je vise od jedog pitanja..heh..sorry

  • Bojan Šojić kaže:

   Hvala Ona 🙂

   Pošto je Jupiter van sekte, kvalitet mu je malo umanjen, ali svakako je i dalje prilično kvalitetan jer je u svom sedištu. Isto ovo dostojanstvo predstavlja taj tzv. suncobran pa Jupiter nije oštećen spaljenošću koliko bi inače bio da je u nekom drugom znaku. Olakšavajuća okolnost je i ta što su Sunce i Jupiter triplicitetni partneri (rođaci) u vatrenim znacima.
   Da li će nešto biti oštećujuće ili ne, to već zavisi od konteksta u kome posmatramo planete. Npr. Jupiter je prirodni vladar dece, a u ovom slučaju je i vladar V znaka od Ascendenta i postavljen u njemu što ga dodatno kvalifikuje za signifikatora dece. Ova spaljenost od Sunca tj. od strane vladara Ascendenta može ukazati na odlaganje potomstva ili manji broj dece ili nešto treće, se zavisi od čitave karte i onoga što se posmatra. U nekom drugom kontekstu može ukazati na dobit od porodičnog imetka itd.

 12. Tami kaže:

  Opet ja 🙂 Mozes mi samo kratko odgovoriti,jer ja ne mogu jos da pohvatam kada je planeta pod suncevim zracima,a kada ne. Ova situacija me buni JU na 22* leo,a SO na 1* Vi. Da li je Ju spaljen? Buni me zato sto je u lavu,pa je pod vladavinom sunca. Hvala puno 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Stvar je matematike, a ne vladavine SO. Evo definicije:
   Spaljenost je pojava kada se neka planeta nađe na udaljenosti koja je manja od 7°30′
   Sve što je unutar ovog orbisa spaljeno je.
   Između ovog broja i 15° je pod sunčevim zracima.

 13. ivana kaže:

  Mene zanima dali sunce moze spalit Jupiter? Jer trenutno imamo tu konjukciju izmedju sunca i Jupitera.

 14. Tajna kaže:

  Kako se mesec ponasa pri spaljenosti, hladne emocije ili nesto drugo?

  • Bojan Šojić kaže:

   Kada je Mesec spaljen, on tada nema svetlosti pa se može reći da je emocionalna otvorenost svedena na minimum – uglavnom se skriva, taji ili su emocije inhibirane. Naravno, sve to zavisi i od drugih faktora – kuće, znaka, da li je karta dnevna/noćna, planete sa kojima je u separaciji odnosno aplikaciji itd.
   No, Mesec predstavlja mnogo više od emocija – na prvom mestu predstavlja telo u celini, pa može biti pokazatelj i nekog fizičkog problema. I dalje prema ostalim značenjima Meseca.

 15. Tanja Suba kaže:

  Dragi Bojane, molim Vas da mi objasnite ako se Sunce i Saturn nadju na 25, 28 i 25,52 Škorpije da li je saturn onda u kazimi poziciji ili ne? Da li je on oslabljen ili ojačan? Sobzirom da su obe planete u skorpiji, zanima me kako se one osecaju? Zahvaljujem se na odgovoru unapred

  • Bojan Šojić kaže:

   Tanja,

   U ovakvoj poziciji Saturn nije kazimi i vrlo je oslabljen. Da bi planeta bila u kazimiju, ona mora biti na udaljenosti manjoj od 17 minuta od Sunca, u ovom slučaju između 25°11′ i 25°45′. Sunce je peregrino na ovom stepenu što znači da se „oseća“ kao stranac, kao neko ko je tu u prolazu. U zavisnosti od toga šta ili koga predstavlja Sunce u toj karti, može biti reči o nekom strancu, o nepoznatoj osobi, mada, da li će Sunce nanositi štetu ili će biti od neke koristi zavisi od dispozicije odnosno od postavke Marsa. Saturn ima minorno dostojanstvo na tom mestu, pa se može reći da se za nijansu bolje oseća, ako izuzmemo spaljenost koja sve komplikuje i činjenicu da Saturn „umire“ tj. na kraju je svog helijačkog ciklusa. Generalno, kod planeta u Škorpionu je naglasak na emotivnom, željnom, na snažnom povezivanju i zaštiti, ali i pružanju snažnog otpora itd.

   • Tanja Suba kaže:

    Dragi Bojane, zahvaljujem se na odgovoru. Mars je u jarcu gde se dobro oseca pa pretpostavljam da to poravlja situaciju. Venera je na 1 stepenu strelca da li je i ona spaljena ili ne? I jos jedno pitanje kada je stelijum planeta u nekoj kuci na pr sunce, mesec i venera da li se to posmatra kao dobra konjukcija benefitnih planeta ili su one spaljene od sunca i nemaju tu energiju. Merkur je 20, venera 22 i sunce na 24 sunce. Malo me zbunjuje to tumacenje. Hvala

    • Bojan Šojić kaže:

     Jeste, Venera je spaljena ali beži iz spaljenosti što je daleko povoljnije nego da tone u spaljenost.
     Što se tiče stelijuma, zavisi u kom kontekstu se posmatra. Ako se posmatra za pitanje profesionalnog uspeha, slave i sličnog, Sunce kao prirodni vladar slave, časti, ugleda i uglednih osoba, može da ukaže na neki uspeh/prosperitet u vezi sa tim šta predstavljaju Merkur i Venera. S druge strane, spaljena Venera je obično indikator ljubavnih i/ili bračnih problema. Logika leži u tome što stvari vezane za Veneru kao planetu ljubavi/braka tada nisu transparentne, skrivene su Suncem što može biti indikator prevare ili nekih fiksacija, sve opet zavisi od stanja planeta, gde se nalaze itd.
     Jednostavno, svaka planeta ima mnogo značenja. Neke planete su dobre za jednu vrstu stvari, ali istovremeno mogu naneti štetu nečem drugom. Npr. Merkur može biti profitabilan u pitanjima uma, komunikacije, saobraćaja, ali istovremeno štetan za ljubavna pitanja upravo zbog racionalizacije odnosa itd.

 16. Jovana kaže:

  Mozete li mi reci sta znaci kada je Venera(na drugom stepenu) u konjukciji sa Suncem(Sunce je na sestom stepenu)? Da li je to zapravo spaljenost Venere? Ako jeste,sta se sve remeti kod spaljene Venere?
  P.S. Obe planete su u 3. kuci u jarcu.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Jovana,

   Da, Venera je spaljena. Što se tiče značenja, može ih biti zaista mnogo. Na primer, ova konjunkcija može ukazati na sestru/rođaku i potencijalno solidnu udaju, mada to zavisi od još faktora. Pošto Venera predstavlja prirodnu vladarku veza/braka, ona može ukazati na neko Vaše buntovništvo u vezama u smislu da ne trpite potčinjenost, a da se uvek pojavljuju oni koji bi vas nečim vezali ili Vas nekako pokorili. Problemi u komunikaciji. Uspeh u venerijanskim stvarima/poslovima, pod uslovom da je Venera u vezi sa zanimanjem. Ako je Venera u vezi sa I kućom, onda će se ova spaljenost odraziti na fizički izgled i vitalnost. I tako dalje. Zaista može biti mnogo toga u igri, što zavisi od toga čime sve obe planete vladaju, kakvi su aspekti itd.

 17. Maja kaže:

  Postovanje, Bojane

  Zanima me kako bi mogao da se tumaci (i sta da „donese“) spaljeni Jupiter u 9. kuci (12°48′ Bika, Sunce na 13°14′) kao vladar 7.kuce i drugi vladar 4.kuce koja pocinje 26° Skorpiona?
  Od aspekata pravi kvadrat sa Marsom kao vladarem 9. koji je na 16° Vodolije u 6., a taj Mars trigon sa Venerom u Blizancima kao dispozitorem Jupitera. Uran i Saturn kao dispozitori Marsa su na kraju 4. kuce, na 1° i 2° Jarca u opozociji sa Venerom (24° Blizanaca), a njen dispozitor Merkur na MC-u i Algolu u opoziciji sa Mesecom na 1° Strelca.
  Jupiter i Sunce su u i opoziciji sa Plutonom koji je na 11° Skorpiona u 3.kuci, i jos i u trigonu sa Neptunom u Jarcu u 5.kuci.

  Slozeno bas, i ispala je citava moja karta, ali pravi dosta aspekata, pa nije ni moglo valjda jednostavnije.
  U svakom slucaju, meni koja tek pocinjem da citam je tesko da povezem, a bas me zanima, pa cu Vam biti jako zahvalna na bilo kakvoj pomoci.

  Pozdrav,
  Maja

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Majo,

   Spaljenost se može odraziti na problematiku ljubavnih odnosa/veza, ali i poslovnih partnerstava ukoliko bi se neka nekad sklapala. Takođe, može ukazati na probleme u studijama tj. moguće prekide/pauziranja/promene, prepreke za odlaske u inostranstvo i slično tome.

   Pozdrav,
   B.

 18. mili kaže:

  Nikako da budem nacisto.Sunce na27,45 mars na 27,41 kazimi.Saturn na25 ,51 spaljen?Da li je tako.?Pri tom je sve u vodoliji jako lose sunce vladar cetvrtog polja a saturn vl 9 i 10 i mars 12 i 7?

 19. mili kaže:

  mekur je van svega ovoga posto je na 9 ,34

 20. maja kaže:

  Imam Sunce na 15°, Veneru 13°, Merkur 12° u Ovnu u sedmoj kuci kuci. Citam odgovor na jedno prethodno pitanje…pa onda cu ja biti buntovnik u braku he he Takodje je taj stelijum u sedmoj kuci u opoziciji sa Mesecom u prvoj kuci u Vagi na 17°
  Ako biste hteli da prokomentarisete malo, bas me zanima 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Majo,

   Situacija je vrlo, vrlo različita. Planete koje ste pomenuli su u znaku egzaltacije Sunca, pa se spaljenost neće manifestovati na uobičajen način iz razloga što Sunce daje recepciju ostalim planetama. Ova Venera koja bi Vas predstavljala, hirovita je i nepostojana, a Sunce bi je stavilo pod svoje okrilje, pa bi se mogao naći neko ko bi vrlo dobro „ukrotio“ tu prirodu.

 21. Taici kaže:

  Postovani Bojane,

  Odlican tekst! U mom slucaju So(15*) i Ma(18) u prvoj u Jarcu.Jos mi je Ma 90 Mo u Ovnu u trecoj naravno. U prvom delu teksta se obradovah i pomislih da spaljenost egzaltirane planete i nije nesto bas lose al do kraj teksta mi nista nije jasno. Kako toda tumacim realno?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Taici,

   Ne postoji apsolutna zaštićenost planete od spaljenosti. Ipak, Mars u svojoj egzaltaciji ima dovoljno resursa, on je u svojoj „kočiji“ što mu obezbeđuje izvesnu zaštitu, pa oštećenje koje trpi od Sunca nije veliko. Dakle, oštećenje postoji, ali je svedeno na minimum, tako da će Mars uspevati da malo realizuje ono što obećava svojom postavkom i vladavinom, kroz probleme i peripetije koji proizlaze od spaljenosti tj. svega onoga što Sunce predstavlja u natalu.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 22. Zarko kaže:

  Bojane,ukoliko imamo spaljenog vladara 8.kuce u 1.kuci,pritom veoma dobro polozenog u znaku(Venera u Ribama),na samom ASC ,bez aspekata(osim ove separacione konjukcije sa SO)sta nam to govori ? Iz mog,amaterskog poznavanja astrologije rekao bih da je ta osoba „besmrtna“,ili tako nesto.Sta kazes ti( kao neko mnogo mjerodavniji),kako da cijenimo takvu planetu i sta ona donosi vlasniku karte ?
  Hvala !

  • Bojan Šojić kaže:

   Žarko,

   To šta ta planeta donosi je nezahvalno tumačiti bez detaljnog razmatranja natalne karte. Može se odnositi na neke zdravstvene tegobe usled viška flegme, previše ružičast pogled na svet, probleme u ljubavi, vezanost za neku jaku ženski figuru, a u zavisnosti od ostatka karte može ukazati i na opasnosti od vode/tečnosti. I može se izvući još mnogo stvari, ali šta bi tačno od toga moglo da bude, pitanje je. Pitanje je i kako ta Venera funkcioniše, što na prvom mestu zavisi od temperamenta osobe, takođe, kako je dispozitor postavljen, koja su sve polja uključena itd. Svaki detalj može odvesti priču u nekom drugom pravcu.

   Pozdrav,
   B.

 23. klea kaže:

  ne kapiram kako iz posta od mili saturn nije u kazimiju a na 6 minuta je od sunca?

 24. klea kaže:

  au, sad videh, i 2 stepena dazu…:p

 25. klea kaže:

  na ja, a kakav je saturn u kazimiju u blizancima?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana klea,

   Kazimi Saturn je kao i kazimi svake druge planete. Moći će prilično moćno da izrazi ono što obećava, a to što obećava može jednako biti i dobro i loše, u zavisnosti od toga gde se nalazi, kojim kućama upravlja itd. Hoću reći, to što je nešto moćno, ne znači da je nužno i kvalitetno. U Vašem slučaju, Saturn je dobro postavljen, on voli vazdušne znakove, pa ako nema drugih oštećenja i nije u vezi sa nekom nesrećnom kućom, moći će prilično snažno da iznese ono pozitivno što obećava, naročito ako je na uglu.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 26. klea kaže:

  hvala na odgovoru…
  uprkos tome shto nema neke loshe aspekte (mislim druge planete mi imaju gomilu kvadrata i opozicija, dok on ima samo opoziciju sa neptunom, konjukcije sa suncem i merkurom i trigon sa uranom), nalazi se na gotovo uglu dvanaeste, tako da pojma nemam kako da ga tumachim… sunce 9°52´42´´, saturn 9°56´40´´ a dvanaesta pochinje na 15°5´46´´ blizanaca…

 27. klea kaže:

  lapsus – vrhu…

 28. Sandra kaže:

  Bojane divno objasnjavate, meni mnogi astrolozi nisu razjasnili ovo i dalje, Mogu li vam postaviti jedno pitanje? Vezano za Moje Sunce u Lavu na 21 stepenu u 9 kuci i Mesec u Lavu na 12 stepenu u 8 kuci, u konjukciji su, Vrh devete kuce je u Lavu a vrh osme u Raku, da li je Mesec spaljen i sta bi to u mom slucaju dalo ? inace Mesec pravi samo trigone, ni jedan los aspekt…Zahvaljujem.

  • Sandra kaže:

   Nisam dodala da je konjukcija Sunca i Meseca aplikaciona na 8 stepenu.

   • Bojan Šojić kaže:

    Poštovana Sandra,

    Da, Vaš Mesec je skriven Suncem i sve više tone u spaljenost jer mu prilazi, ali je sve to vrlo ublaženo zbog činjenice da se spaljenost dešava u znaku Lava, u kom je Sunce domaćin. Ova konjunkcija se može odnositi na razne stvari – Vama na neke telesne slabosti i osetljivost organizma u zrelim godinama, na bolest ili opasnost ocu, na neke opstrukcije u vezi sa odlascima u inostranstvo ili sa studijama itd. No, kao što rekoh, sve je to ublaženo zbog Sunca u sedištu, pa neki problem može da se prevaziđe.

    Srdačan pozdrav,
    B.

 29. Jelka kaže:

  Pozdrav!
  imam pitanje vezano za spaljenost planeta. Imam konjukciju Sunca i Plutona ( 1,36), Sunca i Merkura ( 8,05) u Vagi u 3 kući. Pluton je i u trigonu s Mjesecom. Čini mi se da je Pluton prilično prisutan u smislu transformacije na najdubljoj mogućoj razini tako da me malo čudi da bi trebao s tim razmakom od Sunca biti „nedjelotvoran“ ako sam dobro shvatila. Nalazim jako malo informacija baš o Plutonu, čini se da je malo izostavljen :). Kako bi vi protumačili ove aspekte? Hvala puno 🙂 J.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje,

   Pošto se bavim tradicionalnom astrologijom ne razmatram transcendente kojima pripada i pomenuti Pluton, tako da ne mogu da Vam odgovorim konkretno na ono što Vas zanima. Ali Vam mogu nešto pojasniti. Spaljenost nije samo simbolička stvar već i astronomska – imamo pojavu da je neka planeta zaklonjena Suncem i ne vidi se. Pluton ima vrlo ekscentričnu orbitu i može da premaši latitudu 17°, čime se „izbacuje“ van okvira ekliptike. To znači da u takvoj situaciji kada ima visoku latitudu, on može biti u konjunkciji sa Suncem a da ne bude spaljen. Naravno, s obzirom da je Pluton beznačajni kamičak koji nema ni status planete, on ne može da se vidi golim okom, a bogme, teško se i teleskopom uočava.

   Pozdrav,
   B.

 30. Nina kaže:

  Postovani, svaka cast na strpljenju i trudu da svima pojasnite! Veoma ste jasni i kratki. U svojoj karti imam Sunce na 19 Vage i Merkur(12) i Veneru(20) u Skorpiji. Pre nekoliko godina dozivela sam, prema progresiji, inferiornu konjunkciju So i Ve egzaktno na natalnom Me i tada sam imala veliki uspeh u karijeri(nazalost kratkog veka) i prekid dugogodisnje veze. Ove godine, medjutim, imam inferiornu konjunkciju So i Me na natalnoj Ve. Trenutno cekam realizaciju jednog posla i jako se brinem da li ce biti trajnijeg veka, a na emotivnom planu je potpuna praznina. So je vladar 12 i 1 kuce, Me 2 i 11, a Ve 3 i 10. Asc je na 29 Lava. Da li ove inferiorne konjunkcije uvek imaju samo negativan ishod?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Nina,

   Inferiorne konjunkcije jesu problematične jer planete u retrogradnom hodu ulaze u konjunkciju sa Suncem. To može da bude pozitivno i dobro samo ako je kontekst takav, npr. ukoliko se očekuje povraćaj nečeg (nekog), dovršavanje nečeg ranije započetog i slično. U svakom drugom slučaju treba očekivati neke zastoje, peripetije i prepreke. Ne znači nužno da se nešto neće u konačnici ostvariti (o tome će reći celokupna karta), već da se do tog nečeg ne može doći brzo i jednostavno.

 31. zoran kaže:

  Postovani, u svojoj karti imam aplikacionu konjukciju 5 stepen u Lavu,izmedju Sunca i Venere,s tim sto mi je znak Vage umetnut u 7 kuci. Umetnutom znaku vage nalazi se Uran. Kako bi vi to protumacili? Ima Plutona na vrhu 7 kuce i jedan razvod.
  Pozdrav

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani,

   Spaljenost Venere svakako može biti problematična za ljubavne odnose, mada je ovde donekle ublažena.
   S obzirom da ja stvari gledam prema drugom modelu kuća u kom ne može da se desi da nešto bude uklješteno i umetnuto, raspored znakova koje pominjete u vezi s kućama je malo drugačiji. Pošto je na Ascendentu znak Riba, onda se ta konjunkcija dešava u šestoj kući, tako da spaljenost može imati veze sa lošim zdravljem ili opasnostima sestri ili nekom drugom srodniku. Ovo je samo jedna od mogućnosti jer se bez uvida u ceo horoskop ne može ništa preciznije reći. Transcendente ne koristim, tako da po tom pitanju ne mogu da dam bilo kakav komentar.
   Da bi Vam bilo jasnije o čemu govorim, pročitajte sledeća dva teksta

   https://astroriznica.com/jedna-kuca-jedan-znak/
   https://astroriznica.com/ukljesteni-znakovi-planete/

   Srdačan pozdrav,
   Bojan

 32. zoran kaže:

  Oprostite,konjukcija se desava u 5 kuci u znaku lava.

 33. Dejvid kaže:

  Postovani.

  Imam nedomuice kod tumacenja karte i poprilicno sam zbunjen. Stvar je u tome sto imam kontejner planeta u skorpiji ( Merkur i Mesec prva dekada stupanj 6, Jupiter i Venera su na stupnju 16 i 17, pluton je na 26 , sve to u petoj kuci ). Medjutim sunce je u Vagi na 13 stupnju cetvrta kuca, sunce prima samo kvadrat od neptuna i nista vise . Radi se o nocnoj karti sto je bitno da naglasim.
  Pored toga mars je u drugoj kuci na 1stepen lava. Da li bi u ovoj situaciji Mars bio orientalna planeta? I kakav je njegov efekat ako pravi kvadrat sa merkurom i mesecom u skorpiji? Po svemu sudeci i na prvi mah realizacija akcija je problematicna. Uran takodje je u opozitu sa njim iz sedme kuce. Mada koliko sam razumeo Uran, Neptun i pluton jako usko deluju i nemaju bas neki efekat? Hvala unapred 🙂 Isto tako cuo sam da je medju tumacenje karata najtezi ( ili jedan od najtezih segmenata ) ako osoba ima puno planeta u skorpiji… interesuje me vase misljenj i izvinite na dugom postu 🙂

 34. Dejvid kaže:

  I da ako su planete iza sunca, one ne mogu biti spaljene zar ne? 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani Dejvide,

   Planete mogu biti spaljene bez obzira da li su iza ili ispred Sunca. Transcendente ne koristim, ne samo zato što sam opredeljen za tradicionalnu astrologiju već i što sam još ranije utvrdio da su velika smetnja i da često navode na pogrešne zaključke. Tako da, ne mogu komentarisati bilo šta vezano za njih.
   U primeru koji navodite, Mars jeste orijentalna planeta: nalazi se u Lavu koji izlazi na horizontu pre Vage. Realizacija aspekata koje ima sa Merkurom i Mesecom nije problematična koliko je sam aspekt problematičan. Vrlo će se realizovati intenzivnost misli i emocija i akcije koje od njih proizlaze, posebno ako su „dirnute“ lične vrednosti i/ili hleb nasušni. Bez obzira na to da li je na Ascendentu znak Raka ili Blizanaca, ovo može da bude pokazatelj i fizičkih povreda. Eventualno bi recepcija mogla da malo ublaži stvari.
   Ne znam zbog čega bi stelijum u Škorpiji bio teži za tumačenje od stelijuma u Vodoliji ili Strelcu ili Raku. Taj ko je to izjavio je verovatno bio neka naglašena Škorpija 🙂

 35. Jovana kaže:

  Mene zanima nešto. Sunce mi je 0 stepeni u strelcu, Neptun 0 stepeni u jarcu, a mars 0,4 stepena vodolije. Sve je u separaciji. Da li se i to tumaci kao spaljenost?

 36. Katarina kaže:

  Poštovani Bojane,

  Moj vladar AC Merkur, je spaljen u Raku, aplikacionim aspektom..pritom na takvom je stepenu da nema nikakvo dostojanstvo, ni pozitivno, ni negativno, znaci peregrin.
  Nema ni nekih povoljnih aspekata sa drugim planetama, osim trigona sa Plutonom.Datum je 16.07.1989.,8:45h.Pitam se, sta ovakav vladar AC moze da donese?:-/

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Katarina,

   Takva postavka može generalno da označi ometanje/kočnice od strane autoriteta i muškaraca da ostvarite svoje namere, planove i želje, ili pokušaj da Vas kontrolišu, odnosno određuju Vam šta i kako bi trebali da radite. Moguće je da isti mogu biti i smetnja Vašem profesionalnom razvoju i usponu. Tu su i neka potencijalno loša iskustva sa muškarcima u sferi bliskih ljudi/prijatelja. Naravno, ovo je samo uopštena slika prema jednoj poziciji bez detaljne analize.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 37. Zvezdana kaže:

  Da li Merkur na 18 stepeni zapadno od Sunca i Venera na 21 stepen istocno od Sunca imaju helijacku snagu?

  • Bojan Šojić kaže:

   Zvezdana, da li mislite na helijački izlazak ili nešto drugo? U oba slučaja su planete napustile zrake i u izlasku su – jedna u svom istočnom izlasku, druga u zapadnom.

   • Zvezdana kaže:

    Čula sam teoriju da se na rastojanju od 12 do 20 stepeni od Sunca planeti pojačavaju karakteristike i snaga i da je takva planeta možda najbitnija u karti jer nije mnogo blizu da je spali niti mnogo daleko da ne utiče na nju.Mislila sam samo da li važi ista razdaljina za sve planete to je to?

    • Bojan Šojić kaže:

     Da, to se odnosi na helijački izlazak, odnosno momenat kada planeta prvi put postane vidljiva nakon što je prethodno bila skrivena Suncem. Suštinski, uzima se rastojanje između 15° i 25°, ali ta vrednost, zapravo, varira od planete do planete i može biti veća.

 38. Katerina kaže:

  Meni je Merkur na 12, Sunce17,Venera19,Jupiter 20 stepeni sve 4 Planete u Skorpiju 9 kuca sta to znaci?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Katerina,

   Bez analiza kompletne karte, pomenute pozicije mogu da znače sve i svašta. S obzirom da su sve spaljene, teme kojima upravljaju mogu biti ometene u smislu svoje neadekvatne realizacije, problema i peripetija, pa čak i štete, zavisno o tome o čemu je reč. Opet, ako je neka od planeta u vezi sa karijerom/statusom, može biti pokazatelj uspešnosti, mešanja sa uglednim osobama itd.

   • Mira kaže:

    Poštovanje Bojane. ♈️/♈️ Interesuje me kako bi vi prokomentarisali moje planete,pošto ih je većina u prvoj kući a sve ostale su retrogradne, hvala
    Asc na 8°40′ Mars 15°29, Venera 15°57′, Sunce 16°16′ .A Mesec 5°1′ i Kiron 15°54’isto u prvoj ali u biku. PlutonR opozicija u vagi…

    • Bojan kaže:

     Poštovana Miro,

     Samo mogu reći da Venera i Mars, a posebno Mars, ne trpe štetu od spaljenosti. Sigurno dodaju izvesnu dinamičnost i energičnost, preduzimljivost Vašem karakteru, utiču na to da temperament bude vatreniji što Vas može izlagati neprilikama i problemima, mada sve to ipak zavisi od kompletnog horoskopa, neke druge postavke to mogu razvodnjiti.

     Pozdrav,
     B.

 39. Maca kaže:

  Postovani Bojane,
  Imam sunce u vagi u IX kuci (24,47), u vagi u IX su takodje mesec (22,23), merkur (22,11) i venera (21,09). Na koje oblasti moze da se manifestije spaljenost ako je venera vladar V i X kuce, merkur VI i IX i mesec VII?
  Veliki pozdrav

 40. Natasha kaže:

  Zdr. Dali severen cvor vo konjunkcija so sonce e spalen. Jer nije planeta i kako se ta konjunkcija tumaci ?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Nataša,

   Ako je Sunce u konjunkciji sa čvorom onda je u pitanju pomračenje. Prema poziciji Meseca, da li je odmakao od Sunca ili mu prilazi, ustanovićete da li se omračenje već desilo ili tek treba da se desi.

   Srdačno,
   Bojan

 41. Ana kaže:

  Jel moze orbis za kazimi da varira? Meni je sad ujednom horarnom 20minuta razlika u konjukciji sunca i marsa. Ne znam u kom programu mogu da vidim da l je mars u se u sunca. Jer sam sad negde procitala da se moze desiti zbog deklinacije, longitude da i do pola stepena moze biti kazimi.

  • Bojan Šojić kaže:

   Pojedini helenistički astrolozi su kazimi posmatrali u okviru jednog celog stepena, kasnije je ta vrednost svedena na 17 lučnih minuta. Međutim, pravi kazimi je kad je planeta u srcu Sunca i po longitudi i po latitudi 17′ što se vrlo retko dešava. Smatram upravo to ispravnim viđenjem, jer je isto tako retkost da se neko nađe na tronu zajedno s kraljem.

 42. Maria kaže:

  Bojane, imam i ja pitanje za SO i Severni cvor.
  Ako je SO na 5* Raka, a SMC na 15* Raka, da li je to spaljenost i da li uopste to ima nekakve veze?
  MO je u Lavu (pomracenje se vec desilo par dana pre rodjendana).

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Maria,

   Da je na mestu SMČ neka planeta, onda bi ta planeta bila spaljena. Ovako, nema važnosti osim što nam blizina čvora daje informaciju o pomračenju.

 43. Pala kaže:

  Poštovanje gospodine Šojić,

  tumačenjem svoje natalne karte našla sam se u nedoumici, pa bih voljela da mi pomognete da je razjasnim.
  Naime, vladar 7 kuće (u Djevici na 8 22 stepenu) je Merkur (2 stepen) koji je otišao u 4-tu kuću ( 4ta u Blizancima); pored njega je Sunce (5 stepeni) tj u konjukciji su, i oba su u znaku Raka; što znači da je moj vladar 7. retrogradan i spaljen. I Merkur i Sunce prave veliki vodeni trigon sa Jupiterom u Škorpiji u 8.kući i Saturnom u 1.kući u Ribama.
  Zanima me šta uzrokuje spaljenost i retro vladar, prepreke za brak, neostvarenje braka i sl?
  Izvinite što Vam oduzimam vrijeme i unaprijed hvala 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Pala,

   Ne mora da se odnosi konkretno na brak ili imanje/nemanje braka. Mnogo se faktora razmatra u vezi s tim (prirodni vladari, triplicitetni vladari 7. polja, tačka braka sa svojim vladarom itd.) tako da se definitivan zaključak može doneti tek nakon što se svi pokazatelji podrobno razmotre. Ovako oštećen vladar 7. polja može da ukaže na problematiku odnosa u smislu prekida pa obnavljanja odnosa, takođe može označiti da bi otac ili neki drugi autoritet bio prepreka ostvarenju odnosa. Moglo bi se odnositi i na karakterne osobine nekog od važnih partnera u životu i tome slično.

 44. klea kaže:

  Postovani Bojane, da li gresim ako mislim da moj saturn u kazimiju iz 11 kuce u blizancima kao vladar sedme u jarcu gde imam samo severni cvor, ima jak uticaj i na sestu kucu koja je zapravo u strelcu, ali mi je tu u sestoj bas u jarcu konjukcija meseca i jupitera?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Klea,

   U praksi koristim sistem celih znakova, tako da, što se mene tiče Saturn nema uticaja na 6. polje koje je u Strelcu. Konjunkcija Lune i Jupitera bi imala veze sa 7. kućom. Saturn je svakako dispozitor te konjunkcije, bez obzira koji sistem kuća da se koristi.

 45. klea kaže:

  Postovani Bojane, hvala puno na odgovoru…

 46. Пеђа kaže:

  Поштовани Бојане, научио сам много из ваших текстова и спознао (разговарајући са другим традиционалистима) да је модерна астрологија исувише склона импровизацији. Занима ме следеће. Како се спаљеност манифестује уколико се одиграва у знаку асцедента, али иза њега. Пример: Марс 3, Сунце 4, Венера 5, Меркур 11, а аседент на 17. степену. Сви у знаку Девице.

  • Bojan Šojić kaže:

   Поштовани Пеђа,

   У зависности од тога који систем кућа користите спаљеност можете везати за одређену животну тему. Ако користите квадрантни систем, поменуте планете би биле у 12. кући и имале би много неповољнију и непријатнију ноту због негативности саме куће. Уколико користите систем целих знакова, сабор планета би био у 1. кући, па би се најпре тицао физичког изгледа, карактера, квалитета живота итд. Наравно, свака планета би носила уплив питања куће из које је дошла.
   Како било, генерално нема разлике што се спаљености као спаљености тиче јер се планете не виде (изузетак би био Меркур који је у својој „кочији“ па има ресурсе да се заштити). Дакле, проблеми су ту па су ту. Ипак, у систему целих знакова би спаљеност била у угаоној кући и самим тим упадљивија, видно би се манифестовала, а теме којима управљају спаљене планете у значајнијем фокусу у животу.

   Срдачан поздрав,
   Б.

   • Пеђа kaže:

    Хвала Вам на брзом одговору! Поменута натална карта је својевремено изазвала прави рат између традиционалиста и модерниста на тему тумачења (која су била супротстављена). Јасно ми је да без обзира на систем, тумачење треба да буде слично, међутим, то заиста није био случај. Ако Вас не замарам, имам још једно питање. Помаже ли Марсу Јупитер, који је у на последњем степену Овна и још ретроградан. Да ли се уопште може говорити о тригонском аспекту између њих? Свако добро!

    • Bojan Šojić kaže:

     Без обзира што су степенима релативно блиско повезани, мислим да се не може говорити о аспекту међу њима јер су у знаковима који нису повезани класичним аспектом. Уз то је и двострука сепарација, а да је апликација могли би још некако и прогледати кроз прсте.

     • Пеђа kaže:

      Хвала, још једном. Одговори су Вам концизни и стручни (у мери у којој ми је дато да о томе судим). Да, сматрам да је систем целих знакова делотворнији, а дејство сабора планета на углу нимало једноставно. П.С. Скоро је приказан биографски филм о Витни Хјустон на Нетфликсу. Знам да сте њену карту навели као пример спаљености, али не знам зашто је тешко разумети да слава (успех у јавности) и проблеми у приватном животу не могу ићи заједно (толики примери „пегланих“ биографија утицајних личности). Дакле, још један плус за Ваш приступ.

 47. Bi kaže:

  Dragi Bojane, tek nedavno sam saznala za pojam „kazimi“. I na ovoj stranici sam nasla kroz objasnjenje i komentare najvise informacija. U pitanju je jedna neobicna, nekonvencionalna ličnost (u razvoju) pa pokušavam da razumem i odgonetnem da li natal moze da mi pomogne. Naime, kazimi Sunce-Saturn (11*40’55“ – 11*53’17“) u Devici,-V, kuca opozicija Uran u Ribama (u V kuci su jos Merkur, Venera i Mars ali u znaku Vage i prave kvadrat sa Jupiterom u Jarcu u IX). Konkretno, kakvo je dejstvo Saturna u ovoj prici?
  Srdacan pozdrav,

  • Bojan kaže:

   Poštovana Bi,
   Planeta koja je kazimi, što važi i za Saturna, dobija dodatnu snagu izražaja. Ovde konkretno u vezi s temom potomstva, karijere i obrazovanja, i nekim drugim temama koje su pod upravom Saturna.

 48. Пеђа kaže:

  „Za Lunu važi da postaje vidljiva nakon 12°30′ udaljenosti od Sunca, dok Mars, na primer, postaje vidljiv tek nakon što se odmakne 17°.“ Shodno ovom iskazu, nakon koliko stepeni je Merkur vidljiv (ukoliko su i Sunce i Merkur u znaku Device, a da je pritom sam Merkur veoma brz). Pozdrav!

 49. Peđa kaže:

  Pozdrav, Bojane, skoro sam iznova pročitao tvoj tekst na Astroriznici koji se odnosi na formiranje Vlade Crne Gore 2020. Preporučujem svima da se uvere koliko je precizna predikcija. Neverovatno. Moje pitanje se odnosi na ovu temu. Zaintrigirala me karta ženske osobe u kojoj Venera aplicira sa 24. stepena kazimi Merkuru na 29. stepenu. Pošto je ascendent na samom početku Škorpije, da li je osnovano vladara 7. kuće tumačiti (i) u pozitivnom svetlu, jer je ipak posredi aplikacioni spaljenost, pa još u 12 kući. Trudio sam se da budem konkretan, otuda odužih. Svako dobro!

  • Bojan kaže:

   Poštovanje, Peđa!
   Nije mi baš jasno pitanje. Ako je Venera vladarka VII kuće i u XII, to nije baš najbolja postavka zbog simbolike same kuće. Opet, pošto je Venera u svom sedištu (ako je Asc u Škorpiji), u svojoj je kočiji i ne trpi posledice spaljenosti.

   • Peđa kaže:

    Da, zaista se nisam lepo izrazio. Pitanje se odnosi na bračnog partnera. Hoće li ga biti i kakav je? U tom kontekstu sam razmatrao spaljenost. Asc 2′ Škorpije, dakle Ve vladar 7. polja. Tačka braka u Jarcu, u kvadratu sa tim saborom planeta u znaku Vage. Jupiter je na MC-u u Lavu. Tu postavku sam video kao izvestan brak, koji će pričekati. A da će Venera u konjunkciji sa kazimi Merkurom opisati partnera i sam odnos. Međutim, nekako mi ta spaljenost u 12. budi sumnju u svaki sud. Da, Venera je na 26, So i Me na 29. Da zaključimo, da li spaljenost jednog od signifigatora u 12 može da ugrozi samu mogućnost braka? Nadam se da sam precizniji, mada nisam baš siguran. 😊

    • Bojan kaže:

     Peđa, kao što sam i u prethodnom odgovoru naveo, ne mislim da je Venera posebno oštećena Suncem. Sve i da je drugačije, konfiguraciju bi ipak trebalo pažljivo razmotriti posebno ako je horoskop ženske osobe u pitanju, jer Sunce je prirodni vladar muža. U svakom slučaju, spaljenost signifikatora ne ugrožava mogućnost zaključenja braka, ali u zavisnosti od opšte slike i ostalih bračnih signifikatora može biti pokazatelj neke problematike.

 50. Nevena kaže:

  Postovani Bojane,
  Citam iznova Vase odlicne tekstove I vezano za temu spaljenosti planeta, nikako da rastumacim moju Veneru. Zato Vas molim za pomoc. Pod zracima Sunca je u 7. kuci, Vodolija, 14st 41′ Sunce 28 st 40′, u konjukciji sa Merkurom, trigonom sa Lunom iz Vage (III) , sekstilom sa Saturnom iz strelca (V) I kvadratom sa Marsom u X, (Bik, izgon). Sunce je vladar podznaka , a obe planete nemaju nikakvo dostojanstvo u Vodoliji. Takva Venera bez dostojanstva, vlada trecom I desetom kucom.
  Hvala I srdacan pozdrav!
  Nevena

  • Bojan kaže:

   Poštovana Nevena,

   Sve to što ste nabrojali u vezi s Venerom, dakle polja kojima vlada i ono što je u njenoj prirodnoj nadležnosti (ljubav, brak…) može da bude na neki način ometeno, tj. u životnim oblastima koje su pod ingerencijom Venere možete se suočavati s određenim problemima i komplikacijama ili nemogućnošću da na odgovarajući način realizujete željeno. To bi najizraženije bilo u odnosima s drugim ljudima (jednako i partnerskim) s obzirom da je Venera primarno usmerena na to polje.

   Srdačan pozdrav,
   B.

   • Nevena kaže:

    Hvala najlepse na odgovoru!
    Moja komunikacija sa ljudima jeste komplikovana I retki su oni sa kojima se razumem, nevezano za pol.
    Molim Vas da li Jupiter donosi ovde neku dobrobit? Na 0 st 12′ Vage je, u
    labavoj konjukcija sa Lunom, 9 st 20′.
    Dakle, ako uvazavamo orbise planeta, nisu u trigonu, ali se znaci vide trigonom.
    Sto vise citam I vise saznajem, otkrivam koliko je prica koju pricaju planete zanimljiva I slozena.
    Hvala ponovo!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *