Jedna kuća-jedan znak

Jedna kuća-jedan znak ili sistem celih znakova jeste drevni model podele horoskopskih kuća, iz vremena procvata helenističke astrologije.

Postoji nešto u modernoj astrologiji što često zbunjuje učenike. Mi često kažemo kako peta i deveta kuća aspektuju prvu kuću trigonom. Mi to kažemo uprkos činjenici da u svim modernim sistemima podele kuća, peta i deveta (mereno koristeći Zodijak) se mogu naći bilo gde između sekstila i semikvadrata prema prvoj kući, a na višim latitudama mogu varirati čak i od semisekstila do inkonjunkcije prema prvoj kući.

— Robert Hend —

 

Kada želite da izradite natalnu kartu, potrebno je da odaberete opciju podele kuća. U većini astroloških softvera i onlajn servisa predodređeni sistem kuća je Plasidus, kao najpopularniji i najkorišćeniji model, tako da retko ko uopšte i razmišlja o nekom drugačijem izboru. Sve do onog momenta dok se ne sretne sa jednom ovakvom kartom:

horoskop
Karta 1. Primer horoskopa izrađenog u Plasidus sistemu, 11. decembar 1974, 8.55, Skeikampen, Norveška. Distorzija horoskopskih kuća je izuzetno velika

Na latitudama 70° koje su iznad polarnog kruga (verujte, i tamo žive ljudi!), distorzija je toliko velika da se dešava da vrh MC-a bude tek nekoliko stepeni iznad vrha VII kuće, a vrh IV kuće vrlo blizu Ascendenta. U takvim slučajevima, kvadrantni model podele kuća kao što je Plasidus postaje neupotrebljiv. Čak i astrološki softveri poput Janus-a ili Solar fire-a, daju upozorenje da je kvadrantna podela kuća neadekvatna za tako velike latitude i automatski vas prebacuju na sistem jednakih kuća.

Različiti sistemi

Ovaj vekovima poznat problem, kao i težnja da se napravi što savršenija podela kuća, iznedrili su brojne modele pa ih danas ima preko 30, svrstanih u 3 grupe: ekliptički, prostorni i vremenski. Antologija je najobimnije astrološko delo helenističkog perioda, napisano između 150. i 170. godineU ovom tekstu se neću baviti detaljima vezanim za ove podele, već ću samo nabrojati neke od najkorišćenijih sistema. Jedan od prvih je bio Porfirijev sistem, koga još Vetije Valens u II veku pominje u svojoj Antologiji. Taj vid kvadrantne podele služio je isključivo radi određivanja snage planeta i afetičkih mesta, ne i radi razvrstavanja životnih tema. U ranom srednjem veku, na popularnosti dobija Alkabitus vremenski sistem podele, a u XI veku el-Biruni koristi prostorni sistem podele kuća, kasnije poznat kao Kampanus.

U periodu renesanse, veliku popularnost stiču dva modela: jedan vremenski — Plasidus i još jedan prostorni sistem podele kuća, Regiomontan, naročito omiljen u praksi engleskih astrologa. U isto vreme, francuski astrolog Moren razvija svoj sopstveni sistem podele kuća (Morinus) koji nije dobio značajniju podršku među astrolozima. Danas, pored pomenutih, koriste se i sistemi Koh, meridijalni, topocentrični, Krusinski i drugi.

Veliki izbor, moramo priznati, što dodatno otežava donošenje odluke prilikom opredeljivanja. Koji god model da koristimo, uglovi horoskopa u svakom od njih će biti na istim pozicijama. Ali razlike će se ogledati u vrhovima ostalih kuća, pa će u Regiomontan sistemu biti u jednom znaku, a u Plasidus sistemu u drugom. Samim tim će imati različite vladare kuća, što implicira i različito tumačenje. Tako se pred nama nalazi još jedna dilema — koji je sistem bolji, koji će nam dati bolje odgovore?

razlike sistema
Deo karte izrađene u Plasidus i Regiomontan sistemu kuća. Primećujemo da je prema jednom modelu vrh 3. kuće u Strelcu (vladar Jupiter), a prema drugom je vrh u Škorpionu (vladar Mars). Koji je bolji?

Na ovo pitanje nema zadovoljavajućeg odgovora. U upotrebi su svi sistemi podele kuća i svaki astrolog će reći da je zadovoljan rezultatima koje dobija, pa mu možete verovati na reč ili sami eksperimentisati dok ne dođete do nekog zaključka. No, nijedan od ovih sistema nam neće rešiti problem karte s početka ovog teksta — kako se nositi sa distorzijom kuća i kako uopšte tumačiti takve horoskope? U te svrhe, u pomoć „priskaču“ dva modela koji tek poslednjih godina ponovo imaju masovniju primenu. Jedan od njih je sistem jednakih kuća, a drugi je sistem celih znakova ili model jedna kuća-jedan znak.

Sistem jednakih kuća

Ovaj sistem, koji je vrlo popularan među indijskim astrolozima i polaznicima škole Čarlsa Kartera, podrazumeva podelu kruga na 12 jednakih delova od po 30°, počevši od Ascendenta. Tako, ako Ascendent pada na 4° nekog znaka, vrhovi svih ostalih kuća će počinjati na istom stepenu.

jednake kuće
Karta 2. Horoskop Ričarda Bartona izrađen prema sistemu jednakih kuća

Za sada se zna da je ovaj sistem koristio Ptolemej i to uglavnom prilikom određivanja dužine života. Spekuliše se o tome da su i neki drugi astrolozi helenskog perioda koristili ovaj model, kao na primer Firmik Materno, i to na osnovu sledećih napisa u njegovom astrološkom osmoknjižju:

Prva kuća je onaj deo horoskopa u kome je Ascendent postavljen. Život i duh čoveka su sadržani u ovoj kući. Ključne stvari o čitavom horoskopu se spoznaju preko ove kuće. Ona počinje onim stepenom na kome se nalazi Ascendent i prostire se na preostalih 30 stepeni… Druga kuća od Ascendenta se nalazi u drugom znaku i počinje od tridesetog stepena od stepena Ascendenta i prostire se na preostalih 30 stepeni…

Džejms Holden je u svom prevodu Firmika sa latinskog kategoričan da je Firmik koristio sistem jednakih kuća, što bi ovaj citat trebao da dokaže. Ipak, Robert Hend izražava sumnju u vezi s tim, zbog reči preostali koja može označiti i okolne stepene u jednom znaku u koji pada stepen Ascendenta. Takođe, u drugim poglavljima je vrlo jasno da je koristio sistem celih znakova, pa se nameće logičko pitanje zbog čega bi Firmik na jednom mestu zastupao korišćenje sistema jednakih kuća, a na drugom mestu sistem celih znakova.

Kako god bilo, to ne menja činjenicu da je ovo jedan od najstarijih modela podele kuća. U njemu nema umetnutih znakova i nema distorzije kuća.

Jedna kuća-jedan znak

Ovaj model podele kuća, nastao u vreme procvata helenističke astrologije, bio je u upotrebi sve do VIII i IX veka kada ga naglo smenjuje kvadrantni Alkabitus sistem. Tako se već kod arapsko-persijskih astrologa, koji su dominirali u astrologiji srednjeg veka, mogu zapaziti razlike: astrolozi poput el-Hajata i Mašalaha koristili su sistem celih znakova, a neki drugi poput Alkabitusa koristili su mahom kvadrantnu podelu kuća.

Za stanje roditelja [na prvom mestu oca], treba razmotriti mesto na kome je Sunce u dnevnom rođenju, odnosno mesto na kome je Saturn u noćnom rođenju. Ali i u dnevnom rođenju kao i u noćnom rođenju jednako treba pogledati i tačku oca i njenog vladara i za oba roditelja treba razmotriti i četvrti znak od Ascendenta sa njegovim vladarom.

— Abu Ali el-Hajat

Kako je vreme prolazilo, sistem celih znakova je pao u zaborav sve do XX veka kada se ponovo otkriva zahvaljujući prevodima drevnih astroloških dela.

Podela kuća u ovom sistemu je vrlo jednostavna — jedan ceo znak predstavlja jednu životnu temu, tj. jednu horoskopsku kuću. Nema distorzije kuća, tako da se ovaj model može koristiti na svim latitudama. Nema umetnutih znakova odnosno pojave da vrhovi dve kuće počnu u istom znaku. Tako, ako se Ascendent nađe na 4° nekog znaka, čitav znak će predstavljati I kuću, naredni znak će predstavljati II i tako redom.

jedna kuća-jedan znak
Karta 3. Horoskop Ričarda Bartona izrađen prema sistemu jedna kuća-jedan znak

U kvadrantnoj podeli kuća, planeta je moćnija na početku kuće tj. u blizini njenog vrha. Međutim, u modelu celih znakova unutar svake kuće-znaka postoji osetljivo mesto — tačka u čijoj blizini planeta biva moćnija nego bilo gde u znaku. To mesto se u svakom znaku nalazi na istom stepenu na kom počinje i Ascendent i slično je vrhu kuće u kvadrantnoj podeli.

jedna kuća-jedan znak osetljiva mesta
Karta 4. Crvenim strelicama su obeležena osetljiva mesta u svakom znaku/kući

Ova osetljiva mesta se koriste i za proračun nekih arapskih tačaka. Na primer, tačka imovine u svojoj formuli uključuje vrh II kuće, pa bi u karti iznad za vrh II kuće uzeli 4°40′ Strelca.

A MC i IC?

Uglovi horoskopa bi prirodno trebali biti u kvadratu, a s tim u vezi i I i X kuća. Međutim, to neće biti uvek slučaj nego će se dešavati da između MC-a i Ascendenta budu sekstil ili trigon. U kvadrantnoj podeli MC je uvek vrh X kuće, ali nije uvek u desetom znaku, već može biti u devetom, jedanaestom, ili u slučaju prve karte i u dvanaestom znaku, pa imamo pojavu da su ova dva ugla u susednim znakovima!

Slično nalazimo i u sistemu celih znakova i jednakih kuća — MC se često neće naći u X kući. Ovo „šetanje“ uglova je najverovatnije podstaklo kasniji razvoj većeg broja kvadrantnih sistema.

jedna kuća-jedan znak pozicija mc-a
Karta 6. Horoskop Kenet Brane izrađen u sistemu jedna kuća-jedan znak. MC pada u VIII kuću/znak

U savremenom korišćenju kvadrantnih sistema najčešće se zanemaruje u koji znak (brojeći od Ascendenta) pada određena kuća. Tako, bez obzira na to da li MC, tj. vrh X kuće pada u osmi ili jedanaesti znak, on će se uredno tumačiti samo i isključivo u kontekstu posla i karijere, društvenog statusa, dece itd. Kada imamo distorziju kuća, tumačenje koje na taj način dobijemo može biti sasvim pogrešno!

U sistemu celih znakova pažnja je usmerena na sam znak, tako da ćemo deseti znak od Ascendenta posmatrati za pitanja karijere, statusa, i uopšte životnog uspona osobe. Ali, postavlja se pitanje šta ćemo sa MC-om, kako ga tumačiti kada je van desetog znaka? Ono što mi možemo videti kao potencijalni problem prilikom analize i tumačenja, drevni astrolozi uopšte nisu smatrali naročito problematičnim.

Različiti načini tumačenja

Kada se desi da MC nije u desetom znaku, astrolozi klasičnog perioda poput Vetija Valensa su objedinjavali značenja MC-a i životne teme predstavljene znakom u koji MC pada. Tako, ako MC pada u IX kuću, kombinovala bi se značenja pa bi rekli da će posao/karijera osobe imati veze sa obrazovanjem, divinacijom, dugim putovanjima, religioznim osobama itd. Ako bi MC pao u XI kuću, onda bi ono čime se natus bavi moglo biti povezano sa prijateljima, grupama ili savezima. Na sličan način se kombinuju IC i znak u koji pada.

Ako se Ascendent nađe u Blizancima, a stepen MC-a u Vodoliji, ovo mesto će se odnositi na posao, reputaciju i decu, a takođe i na strane zemlje i Boga jer se zodijački nalazi u devetom znaku od Ascendenta.

— Vetije Valens

U ovom navodu, Ascendent i MC su u trigonalnom odnosu (Blizanci i Vodolija su u trigonu) tako da se MC ne poklapa sa desetim znakom, već pada u deveti znak. Stoga, on objedinjuje značenje MC-a sa tematikom devetog znaka. Ali to ne znači da se u tom slučaju zanemaruju deseti znak i njegov vladar, naprotiv, oni se najnormalnije razmatraju.

Postoje dva pristupa tumačenju. Prvi je gorepomenuti: svaki pojedinačni znak se tretira kao kuća i zasebna životna tema. Ukoliko se dogodi da osa MC-IC padne u druge znakove osim desetog i četvrtog, njihovim značenjima se pridružuju značenja MC-a odnosno IC-a pa se kombinovanjem izvodi zaključak. Snaga planeta se izvodi prostim razmatranjem znakova — ako se planeta nađe u prvom, četvrtom, sedmom ili desetom znaku, biće ugaona; ako se nađe u trećem, šestom, devetom ili dvanaestom, biće kadentna.

Drugi način je kombinovanje sistema celih znakova sa bilo kojim kvadrantnim sistemom. Princip tumačenja je sličan kao i u prvom načinu, s tim da se kombinuju sve kuće i znakovi, ne samo osa MC-IC. Tako, na primer, ako bi vrh V kuće pao u šesti znak, objedinile bi se tematike mundane kuće i znaka, pa bi mogli da zaključimo da bi deca natusa mogla biti bolešljiva ili da bi bilo problema sa začećem ili bi sama trudnoća bila problematična (zavisno i od ostalih faktora).

jupiter u kući
Kombinovanje sistema jedna kuća-jedan znak sa kvadrantnim sistemom — Jupiter je u XI kući i odnosiće se na temu prijatelja/grupa, ali kako je u pitanju dvanaesti znak, sve će biti prožeto malefičnim značenjima dvanaestog znaka, tako da prijatelji mogu zapravo raditi protiv natusa

U ovom slučaju, postoje različiti pristupi određivanja vladara neke životne teme, jer neki smatraju da treba uvek uzimati vladara prema celim znacima, a drugi da treba uzimati vladara znaka u kome je vrh kuće. Na primer, ako je vrh III kuće u Blizancima, što je drugi znak od Ascendenta, jedni bi za vladara III kuće uzeli Merkura, a drugi bi uzeli vladara trećeg znaka, u ovom slučaju Lunu kao vladarku Raka.

druga kuća
Vrh II kuće se nalazi u istom znaku u koji pada i I kuća — da li je vladar II kuće Venera ili Mars kao vladar drugog znaka od Ascendenta?

Na slici iznad vidimo da vrh mundane druge kuće pada na 28° Vage i da je to isti znak u kome se nalazi i stepen Ascendenta. Na osnovu toga bi uzeli Veneru kao vladarku II kuće. Međutim, drugi znak od Ascendenta je Škorpion, pa je sasvim legitimno da pitanjima II kuće zapravo upravlja Mars, a ne Venera!

 

Moram priznati da sam u praksi isprobao različite sisteme: Plasidus, Regiomontan, Alkabitus. Ipak, zaključio sam da su tumačenja mnogo kompletnija ako se natalna karta posmatra kroz model celih znakova. Vrlo jednostavno, svaki znak u celini zajedno sa svojim vladarima označiće jednu životnu oblast, jednu životnu temu.

Kvadrantnu podelu možete koristiti za određivanje mundane snage neke planete, tj. da bi ustanovili da li je neka planeta ugaona, sukcedentna ili kadentna, kako neki autori sugerišu, ali to nije pravilo i ne treba ga tako tretirati. U brojnim primerima sam našao da planeta, npr. u V kući i šestom znaku bude funkcionalno slaba. U određivanju Hajlega, luminar u dvanaestom znaku od Ascendenta ne može biti kandidat za Hajleg bez obzira na to što je možda u XI mundanoj kući.

Naravno, ukoliko ste veštiji i iskusniji možete kombinovati sistem celih znakova sa kvadrantnim sistemom i uporediti rezultate. No, bez mnogo komplikovanja, sve odgovore na pitanja bilo u natalnoj ili horarnoj astrologiji možete dobiti analizom karte prema modelu jedna kuća-jedan znak.

 • Abu Ali Al-Khayyat – The Judgment of Nativities, trans. James Herschel Holden, Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, Inc.,1988.
 • Vettius Valens, The Anthology, Book V & VI, trans. Robert Schmidt, ed. Robert Hand, The Golden Hind Press, Cumberland, MD, 1997.
 • Julius Firmicus Maternus, Mathesis, ed. and trans. James Herschel Holden, American Federation of Astrologers, Tempe, Arizona, 2011.
 • Benjamin N. Dykes, Works of Sahl & Masha’llah, Minneapolis: The Cazimi Press, 2008.
 • Umar al-Tabari – Three books of nativities, trans. Robert Hend, ed. Robert Schmidt, Berkeley Springs, WV:The Golden Hind Press, 1997.
 • Robert Hand, The oldest house system, Arhat publications Arhat LTD., Las Vegas, 2000.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

4 komentara

 1. zarko kaže:

  Bojane,
  prvo da kazem HVALA za svu gomilu tekstova kojima si priblizio TA nama obicnim zaljubljenicima u astrologiju.
  U vezi ovog najnovijeg zanima me sledece:
  Ako koristimo sistem cijelih znakova,da li ima nekih promjena u gledanju na planete koje se zateknu na manje od 4° od vrha neke kuce a fizicki ne pripadaju toj kuci.Kako se one gledaju?
  Npr.u solaru za 2015-16 po sistemu cijelih znakova moje Sunce(kao vladar solarne 2.) na 28° Vage je na par stepeni od vrha 5.kuce a fizicki pripada 4.kuci.
  Kako da tumacim to?

  • Bojan Šojić kaže:

   Žarko,

   Prema ovom sistemu, svaku planetu posmatram baš tamo gde se nalazi, makar bila i na minut od prelaska u narednu kuću/znak. U slučaju Sunca, posmatrao bih ga isključivo u vezi sa IV kućom. U tome i jeste čar ovog sistema – jednostavnost 🙂
   Početak znaka, inače, nije vrh kuće u pravom smislu te reči. Vrh svake kuće se zapravo nalazi na stepenu svakog znaka na kome počinje i Ascendent i to su takozvana, osetljiva mesta koja sam u tekstu pominjao 🙂

   • zarko kaže:

    Hvala,Bojane
    kao i uvijek,jasno i precizno.
    Sad cu opet da budem „davez“.Sve do sad sam mislio da se Tacka fortune racuna drugacije za dnevna nego li za nocna rodjenja ali sam skoro na nekom od starih astro-foruma naisao na Ptolomejev nacin izracunavanja Fortune gdje on ne pravi razliku izmedju dnevnog i nocnog racunanja ove vazne tacke.Kod Imsiragica sam davno citao o razlicitim racunanjima.Sta je uspravno?Jesam li bio u zabludi svo ovo vrijeme?

    • Bojan Šojić kaže:

     Žarko,

     Ptolemej je u pojedinim stvarima odstupao od ostalih astrologa. Između ostalog, pristupao je astrologiji iz ugla nauke, ali sam nikada nije bio astrolog-praktičar. Može se naći opravdanje za to što on nije formulu Fortune obrtao u odnosu na doba dana, no, mnogo je ispravnije i u praksi nesumnjivo potvrđeno da formulu treba obrtati. Helenistički astrolozi, gotovo do jednog, prilažu formulu koja se obrće prema dobu dana, kako oni koji su prethodili Ptolomeju, tako i oni koji su radili nakon njega, pa se može reći da je po tom pitanju on bio prilično usamljen.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *