Krize u toku bolesti i praktični primeri – V. Lili

lili

Poslednji nastavak u vezi sa tematikom šeste kuće u kom ćemo, između ostalog, videti nekoliko primera iz Lilijeve prakse i saznati kada nastupaju krize u toku bolesti. Ovim prevodom su obuhvaćena kraća poglavlja XLV, XLVI, XLVII i XLVIII u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere u vezi sa horarnim medicinskim pitanjima i dekumbiturama.

PRETHODNO:
Razmatranje bolesti u horarnoj astrologiji
Trajanje bolesti i znaci prepoznavanja
Pokazatelji oporavka od bolesti
Uzroci bolesti spolja ili iznutra
Krize ili kritični dani bolesnika
Konfiguracije Lune u dekumbiturama

Bolesni doktor, od kakve bolesti boluje? Da li je izlečiva?

Znak u usponu u ovom pitanju je Škorpion, znamenite fiksne zvezde Hele[1] su na Ascendentu, ali nije oštećen zloćudnim pozicijama ili prisustvom bilo koje zle planete; stoga moram pogledati šestu kuću i videti da li je oštećena. Tu nalazim Saturna u svom padu koji na taj način oštećuje tu kuću, jer svojim nesrećnim prisustvom prirodno označava bolesti. Tako zaključujem da odatle i prema toj kući moram potražiti deo tela koji je oštećen ili najbolniji, kao što možeš pročitati na strani 244[2].

bolesni lekar
Karta rekonstruisana u modernom softveru (Regiomontan kvadrantni sistem kuća). Postoje manje ili veće razlike u pozicijama planeta. Originalnu kartu možete pogledati OVDE

Ovan predstavlja glavu, kao što možeš videti na strani 245.
Saturn u Ovnu označava grudi, kao što piše na strani 113.
Mars vladar Ascendenta u Lavu označava srce.

Vladar Ascendenta je Mars i možeš videti da se nedavno odvojio dekster kvadratom od Saturna, kada su obojica bili u kardinalnim znakovima; Mars je u vreme perfekcije kvadrata bio u Raku koji predstavlja grudi i stomak. Odatle sam potvrdio da su bolna mesta u telu glava, grudi, srce i stomak, te da se u grudima ili stomaku stvorila neka melanholična opstrukcija, uzrok čitave bolesti i jada.

Šta je uzrok bolesti?
Pošto je Saturn glavni signifikator slabosti u sopstvenom terminu, a Luna mu aplicira iz njegove kuće, to su pokazatelji melanholije i onih suvih bolesti koje proizlaze iz melanholičnih poremećaja, a mogu se smestiti u glavu i grudi. Koje slabosti Saturn prirodno označava i kako da odrediš tačnu pomešanost nađi na strani 244. Tvoji lekari će najbolje znati kojim bolestima čovek može biti podložan u tim delovima [tela], i koji su njihovi uzroci kao što je gore navedeno.

Mars vladar Ascendenta je takođe u terminima Saturna, a Luna van njegovih termina[3] kvadratom prilazi Suncu koje se nalazi u terminima Marsa. Tako, koler je sekundarni uzrok bolesti ovog doktora. Odista, kada sam otišao da razgovaram s njim, bio je oprhvan velikim bolom i tutnjavom u glavi, vrlo tih, beživotan i melanholičan, neispavan; imao je vrlo suv kašalj i žalio se na veliku slabost i bol u prsima i u predelu srca, ten mu je bio između crnog i žutog, kao da je imao žuticu.

Pored pomenutog imao je dugotrajnu sušicu i iznurenost celog tela i svakog zgloba, jer je Luna u vazdušnom znaku; a pošto se Škorpion uzdiže, koji označava tajne delove i kamenje u bešici, kao i Luna u Vodoliji koja označava tajne delove i pripadajuće im bolesti, imao je teškoće sa mokrenjem, mokrio je crvenkasti pesak i imao je velike bolove u tim delovima [tela].

S obzirom da se malo razumem u lečenje, savetovao sam mu da sebi prepiše lekove koji su nežno topli, vlažni i okrepljujući, čime može sebi produžiti život za neko vreme; jer Luna u četvrtoj kući u sekstilu sa Saturnom predviđa bolest do smrti. Umro je 14. avgusta.

Da li će bolest biti duža ili kraća?
Saturn kao vladar bolesti pokazuje da će ona biti trajna ili bar značajnog trajanja, kao što je pomenuto na strani 248. jer je on teška, spora planeta. Pored toga, svi uglovi horoskopa su fiksni, Luna i Sunce oboje u fiksnim znakovima i u kvadratu van uglova, i oboje u terminima malefika. Mars, vladar Ascendenta i šeste kuće je u fiksnom znaku. Sve ovo najavljuje dugotrajnost bolesti. mimo svega, antiscija Marsa pada blizu Sunca i oštećuje ga, buduči da je svetlo vremena.

Da li će bolesnik živeti ili umreti, i koju bolest ima?

Devica, znak u usponu, je u horoskopu oštećena telesnim prisustvom Marsa koji je vladar dela osme kuće; stoga, prema toj kući i znaku moramo potražiti bolest, uzrok i oboleli deo tela. Vodolija je znak u šestoj kući, fiksni, oštećen Južnim čvorom, a Saturn koji je vladar šeste kuće nalazi se u Biku, fiksnom, zemljanom i melanholičnom znaku, iste prirode i tripliciteta kao i Devica, znak u usponu.

krize u toku bolesti
Karta rekonstruisana u modernom softveru (Regiomontan kvadrantni sistem kuća). Postoje manje ili veće razlike u pozicijama planeta. Originalnu kartu možete pogledati OVDE

Luna, opšta signifikatorka u svim pitanjima o bolestima, oštećena je blizinom Marsa, postavljena u zemljanom, melanholičnom znaku, pa skupa sa ostalim signifikatorima ukazuje da će bolesniku biti napadnuta slezina, da će imati koliku i melanholične opstrukcije utrobe ili tankog creva, kratkotrajne groznice i slab puls. A pošto je znak Device u usponu i tu Luna i Mars, to kazuje da će bolesnik biti mučen poremećajima u glavi, nemirnim snom itd. (Što je sve bilo istina)

Nagovorio sam čoveka da se pomiri s Bogom, da posvršava svoje poslove, jer prema prirodi stvari nisam našao da će živeti duže od deset ili dvanaest dana. Osnov sam našao u tome što svi signifikatori obećavaju smrt. Najpre, Sunce koje je vladajuće svetlo u vreme postavljanja pitanja i fons vitalis potentiae[4] je bilo u savršenom kvadratu sa Saturnom, vladarom šeste kuće u fiksnom znaku.

Drugo, Ascendent je bio izuzetno oštećen prisustvom Marsa koji je prirodno zao, a slučajno skoro potpuni vladar osme kuće.
Treće, Luna je bila blizu Denebole i oštećena još uticajem Marsa, u kući koja označava život, tj. Ascendent.
Četvrto, Luna se odvojila sekstilom od Merkura, vladara Ascendenta, u znaku duge ascenzije (što je sličnije kvadratu) i prenosi svoje vrline ka Jupiteru, vladaru osme kuće.

Bolesnik je umro 18. jula, kada je Merkur došao na Sunce u horoskopu, i prethodnog dana u kvadrat sa Saturnom, vladarom šeste kuće. Luna je došla u opoziciju sa Suncem, i tog je dana tranzitirala stepen [na vrhu] šeste kuće horoskopa, tj. 14. stepen[5] Vodolije, a Sunce vrh dvanaeste kuće.

Krize u toku bolesti

Krize nisu ništa drugo do sukob tela i bolesti; ako telo u vreme krize nadvlada zloćudnost bolesti, to je dobra kriza; ako bolest prevlada, to je opasna i loša kriza.

Kriza je zapravo iznenadna promena u čovekovom telu kada je bolestan, koja naginje ili zdravlju ili bolesti; pa kada je ova kriza u toku, postoji intenzivna borba između tela i bolesti, koje će od njih prevladati. Kritični, dekretorni i hrizmalni dani su jedno isto, koji služe sigurnijem i pouzdanijem sudu o bolesti koja napada još snažnije ili u manjoj meri u vreme istinske krize.

Istinska kriza se najbolje određuje prema vremenu kada je slabost prvi put savladala bolesnika. Ako to vreme ne može biti doznato, onda treba uzeti (mada nije toliko pouzdano) onaj čas kada je prvi put urin donet doktoru radi saveta za lečenje. Ali ako urin nije donet, onda [treba uzeti vreme] kada je doktor prvi put govorio sa bolesnikom koji je tražio mišljenje o svojoj bolesti i koje korake da preduzme da bi se izlečio.

Svaki iznenadan i intenzivan tok bolesti se može nazvati krizom, kao što je Galen govorio; ili ne sveopšti tok, već promene same bolesti. Prema krizama se daje sud o bolesti koja je napala, i o tome kako će se okončati, tj. dobro ili loše.

Hipokrat je smatrao da su krize akutne ili brze promene u bolesti, bilo ka oporavku ili smrti. Mada, neki kažu u vezi s tim da ima više bolesti koje završe ozdravljenjem nego smrću, izuzev zaraznih bolesti koje su po prirodi toliko zloćudne i otrovne da se telo mnogo puta ne trudi da se bori protiv njih, zbog čega to nije prikladno nazivati krizama. Hipokratova definicija ne stoji ako nije reč o bolestima kod kojih je oporavak bolesnika moguć. Tako neki kažu.

Avicena se u Canticum de Medicina slaže sa Galenom i kaže est velox motus morbi ad salutem vel ad mortem.[6]

Ima onih koji tvrde, iako postoje krize u toku bolesti, da one nisu posledica uticaja nebeskih tela, već inferiornih uzroka. Ako bi priznali da dekretorni ili kritični dani proizlaze od inferiornih uzroka, onda prema različitim tipovima bolesti i raznovrsnosti humora može biti pretpostavljeno više kritičnih dana, na osnovu različitog toka trodnevnih, četvorodnevnih i trajnih groznica.

Ali ovo, kao što mnogi učeni kažu, ne može biti; stoga je opšte mišljenje i zaključak da zbog značajne dominacije i uticaja koji Luna ima na naša inferiorna tela, tako što pobuđuje i meša humore, ona svojim kretanjem najavljuje istinske krize u bolesti, a koje se doznaju prema vremenu razboljevanja bolesnika i njenim odlascima i prilascima napred i nazad od i ka stepenu Zodijaka na kom je bila u vreme kada se bolesnik razboleo. Ili ako to vreme ne može biti dobavljeno, onda, kao što je ranije rečeno, treba uzeti njenu tačnu poziciju pronađenu za čas kada je bolesnik prvi put potražio savet.

Priložio sam ovde tabelu u kojoj ćeš, kada uneseš znak i stepen mesta na kom je Luna, lako otkriti indikativan dan kada će ona doći u semi-kvadrat (ili polovinu krize), kada u egzaktni kvadrat, kada u opoziciju (koja se naziva punom krizom), i tako sve indikativne i kritične dane tokom bolesti itd.

Na primer: neka pozicija Lune na 15°42′ Device u potonjem horoskopu od 16. jula 1645. bude pretpostavljeni tačan momenat ili početak bolesti. Pošto su 42 minuta bliže celom stepenu, tražim 16 stepeni pod znakom Device u osmoj koloni, jer je to radikalna odnosno prava pozicija Lune. S desne strane naspram 16 stepeni nalazim 8°30′ u koloni Vage, tako da je prvi indikativan dan kada je Luna došla na 8 stepeni i 31 minut Vage – tada je lekar mogao očekivati kako će se bolest pokazati.

U svakoj krizi ili indikativnom danu, uzmi u obzir s kojom je planetom Luna u konfiguraciji: ako je sa dobroćudnom očekuj smanjenje bolesti; ako je sa zloćudnom, to je loš pokazatelj itd.

Potom, s desne strane od 8°30′ Vage naći ćeš 1° Škorpiona, tj. kada je Luna došla na 1. stepen Škorpiona tada je bila u semi-kvadratu ka prvobitnoj poziciji, i to je polovina krize; u to vreme se bolest manje ili više može manifestovati u skladu sa aspektom koji Luna ima na tom prvom stepenu Škorpiona.

U sledećoj koloni s desne strane naći ćeš 23°30′ naspram Škorpiona, što ti govori da kada Luna dođe na 23°30′ Škorpiona je to drugi indikativan dan, na osnovu kog lekar može dalje proceniti da li će se bolest pogoršati ili će slabiti.

U narednoj koloni ćeš naći 16 pod Strelcem, pa kada Luna dođe na 16. stepen Strelca biće istinska kriza, vreme kada se bolest sa sigurnošću može sasvim raspoznati na ovaj ili onaj način, a potom, u skladu sa dobrim ili lošim aspektima Lune prema drugim planetama s tog stepena, pacijent ili lekar mogu očekivati bolju ili lošiju krizu.

Tako u produžetku reda ili kolone ideš u krug oko nebesa gledajući kada Luna dolazi na ona mesta Zodijaka u kojima počinje indikativan ili kritični dan, i s kojim je planetama odatle u aspektu, i da li one u horoskopu obećavaju dobro ili loše. pored toga, treba da obratiš pažnju na dane u kojima ona tranzitira vrhove šeste, sedme i osme kuće, i da li je tada u aspektu sa dobroćudnim ili zloćudnim planetama.

krize u toku bolesti
Tabela za određivanje kritičnih dana

Primeti da kod svakog kritičnog dana (a posebno u prvom kvartalu) kada se Luna sretne da telom ili aspektom srećne planete, vrlo je verovatno (ako je osobi suđeno da živi) da će telo biti jače od bolesti; taj njen dobar aspekt ili aplikacija je dobar indikator zdravlja i da će uposleni lekar povratiti izgubljeno zdravlje pacijentu najobičnijim lekovima. Ali ako se sreće sa lošim aspektima nesrećnih planeta, to lekaru ne daje mnogo nade – kriza je tada loša pa lekar mora oprezno postupati itd.

Ranije su ljudi smatrali sedmi, četrnaesti i dvadesetprvi dan kritičnim, ali zbog toga što se Luna ponekad sporo,a ponekad brzo kreće, tačan dan ne može biti poznat bez određivanja njene tačne pozicije; o tome kako se to radi, dovoljno sam pisao u uvodu.

Prilikom davanja lekova, obrati pažnju na kretanje Lune:
– ako je u Ovnu, Lavu ili Strelcu – privlačna svojstva su ojačana kod flegmatika;
– ako je u Biku, Devici ili Jarcu – zadržavajuća svojstva su ojačana kod sangvinika;
– ako je u Blizancima, Vagi ili Vodoliji – digestivna svojstva su ojačana kod melanholika;
– ako je u Raku, Škorpiji ili Ribama – pročišćavajuća svojstva su ojačana kod kolerika.

Luna u Raku, Škorpionu ili Ribama, u sekstilu ili trigonu sa:
– Jupiterom – pročišćava melanholiju;
– Venerom – pročišćava koler;
– Marsom ili Suncem – pročišćava flegmu.

Zadržavajuća svojstva su podstaknuta Saturnom na račun njegove hladnoće.
Vegetativna i digestivna svojstva su podstaknuta Jupiterom.
Privlačna i raspaljiva svojstva su podstaknuta Marsom.
Vitalna i prirodna snaga su podstaknute Suncem.
Nagonska i požudna svojstva su podstaknuta Venerom.
Kkognitivna i imaginativna svojstva su podstaknuta Merkurom.
Pročišćujuća svojstva su podstaknuta Lunom.

Vatreni znakovi (Ovan, Lav i Strelac) podstiču crveni koler.
Zemljani znakovi (Bik, Devica i Jarac) podstiču crnu melanholiju.
Vazdušni znakovi (Blizanci, Vaga i Vodolija) podstiču krv.
Vodeni znakovi (Rak, Škorpija i Ribe) podstiču salivu i flegmu.

Nameravao sam da napišem obimniju raspravu o bolesti, ali sam odustao nakon što je gospodar Buker[7] obećao da će preuzeti na sebe tu obavezu.

Da li će gospodar pustiti svog slugu?

Prva kuća, njen vladar i Luna će označavati slugu; deseta kuća i vladar tog znaka će označavati gospodara. Razmotri da li se vladar Ascendenta združuje sa vladarom desete kuće i da li će to biti savršeno spajanje, bilo telesno ili aspektom, sa recepcijom ili bez. Ako je konjunkcija u stepen i minut, sluga će biti oslobođen lako i za kratko vreme, ali ako je vladar Ascendenta u separaciji od vladara desete kuće nekoliko lučnih minuta, to je argument da je već oslobođen službe svog gospodara.

Ukoliko nemamo ovakvu konjunkciju ili aspekt između vladara Ascendenta i vladara desete kuće, okrenućemo se Luni i slično proceniti prema njoj kao da je vladarka Ascendenta itd. Hoću da kažem, ako bi bila aspektovana kao što sam gore naveo.

Ako ni Luna ni vladar Ascendenta nisu odvojeni od vladara desete kuće, pogledaj da li su se odvojili od Sunca ili se združili s njim, pa prosudi na sličan način kao što bi činio sa vladarima Ascednenta i desete kuće, uzimajući u razmatranje iste aspekte.

Ako je pitanje definisano, a ne uopšteno, tj. ako pita Da li ću biti oslobođen službe ili ropstva ovom čoveku, mom Gospodaru, u kom sada živim, ili da li ću ikada biti oslobođen njegove moći?, onda pogledaj da li je vladar Ascendenta kadentan od ugla, da možda ne aspektuje Ascendent, ili je u aspektu sa bilo kojom ugaonom planetom ili planetom koja podržava Ascendent, ili ako je u trećoj ili devetoj ili združen sa planetom u njima. Jer ćeš tada reći da će biti oslobođen službe i otići će od Gospodara. Reci slično ako nađeš slične aspekte ili sličnu situaciju u vezi s aspektima Lune.

No, ako su Luna ili vladar Ascendenta u prvoj, desetoj, sedmoj ili četvrtoj kući, ili je bilo ko od njih združen sa planetom na tim uglovima koja je direktna, on neće biti otpušten od svog Gospodara. Ali ako su pomenute planete retrogradne, to ukazuje na slobodu uz sporost i teškoće. Ako je vladar Ascendenta oštećen u prvoj, desetoj, sedmoj ili četvrtoj kući telesnom konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom bilo koje zle planete, ili ako ulazi u spaljenost, on neće biti oslobođen službe itd.


Napomene:

[1] Klešta Škorpiona sa zvezdama Zuben Eldženubi i Zuben Ešemali. ↩nazad na tekst
[2] Pogledaj prvi tekst sa spiska na početku. ↩nazad na tekst
[3] Prema Ptolemejevim terminima koje je Lili koristio, Saturnovi termini u Vodoliji se nalaze na početku znaka. U karti koja je priložena iscrtani su egipatski termini. ↩nazad na tekst
[4] Izvor vitalne sile. ↩nazad na tekst
[5] U originalnoj karti, vrh šeste kuće je na 13°32′ Vodolije. ↩nazad na tekst
[6] Kriza je brzo napredovanje bolesti ka spasenju ili smrti. ↩nazad na tekst
[7] Džon Buker (1603-1667), vrlo poštovani engleski astrolog, Lilijev savremenik.↩nazad na tekst

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *