Krize ili kritični dani bolesnika – V. Lili

lili

Novi nastavak prevoda u kom saznajemo šta su to krize i kritični dani bolesnika. Ovo je deo vrlo obimnog XLIV poglavlja u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere u vezi sa horarnim medicinskim pitanjima i dekumbiturama.

PRETHODNO:
Razmatranje bolesti u horarnoj astrologiji
Trajanje bolesti i znaci prepoznavanja
Pokazatelji oporavka od bolesti
Uzroci bolesti spolja ili iznutra

Krize ili kritični dani

Pojedini astrolozi su toliko dobro vladali ovim segmentom medicinske astrologije, da bih samo trebao uputiti na njihove izuzetne radove koji su javno dostupni. Ono što sam ja dosad primetio je, da bi našao [vreme] prave krize, moraš, koliko god je to moguće, pribaviti tačan čas u kom je bolesnik prvi put položen u krevet. Ako ne možeš dobaviti to vreme, onda uzmi ono u kom je potraženo prvo mišljenje lekara pa podesi poziciju Lune za isti taj čas.

Ukoliko bolest nije hronična već akutna, naći ćeš veliku promenu u toku bolesti i stanju bolesnika približno u vreme kada se Luna udalji 45 stepeni od prvobitne pozicije; takođe i kada je 90 stepeni udaljena; i opet, kada je 135 stepeni udaljena. Da bi otkrio da li će kriza biti dobra ili loša, moraš pogledati s kojom je planetom u aspektu u pomenuta vremena: da li je prijateljska planeta ili nesrećna.

Ako je u dobrom aspektu sa dobroćudnom planetom, to obećava olakšanje i bolje stanje bolesnika; ali ako se zlim aspektom sreće sa vladarom osme ili šeste, bolesniku će biti gore, njegovi bolovi će se pojačati, a lekovi će činiti malo dobra.

Primetio sam – a ne sećam se da sam u tome ikad pogrešio – da čim Luna dođe u konjunkciju, kvadrat ili opoziciju sa planetom koja na bilo koji način oštećuje Ascendent ili vladara Ascendenta ili samu Lunu, ili ako ona dođe pod takve aspekte vladara šeste ili planete postavljene u šestoj kući, da bolesnik postaje mnogo bolesniji, bolest jača, a lekovi koji se daju u to vreme imaju slabe ili nikakve dobre efekte.

Kada bih primetio da Luna dolazi u trigon ili sekstil sa vladarom Ascendenta, ili vladarom jedanaeste, devete ili desete kuće, najavljivao bih olakšanje i malo opuštanja ili period boljitka. Isto tako, kada se vladar Ascendenta nađe u bilo kom dobrom aspektu sa Suncem (pod uslovom da nema moć ili vladavinu nad bolešću), nalazio sam da je bolesnikov um umnogome pročišćen.

Kada će se bolesnik oporaviti?

Kada utvrdim da će po božijoj milosti bolesnik da se oporavi, i ako sam tada pitan kada ili u koje vreme će se to dogoditi, obično bih radio sledeće: pogledao bih ko je vladar Ascendenta i sa kojom dobroćudnom planetom je u aspektu i koliko ima stepeni između njih, u kojim se kućama oboje nalaze, tj. da li su na uglovima, u sukcedentnim ili kadentnim kućama; u kojim su znakovima – kardinalnim, fiksnim ili promenljivim, pa bih oprezno prema vrsti bolesti odredio meru vremena.

Ako bi aspekt bio iz pokretnih znakova, obično bih prosudio da bi se stanje bolesnika popravilo za toliko dana; još sigurnije ako bi bili brzi i ugaoni. Ako bi aplikacija bila iz promenljivih znakova, ne bih dao ni mesece, nedelje ili dane, već bih oprezno oblikovao svoj sud obrativši najpre pažnju na prirodu bolesti, i mogućnost određivanja ovog ili onog vremena, kao što su drevni kazivali:

Pokretni znakovi pokazuju dane.
Promenljivi znakovi nedelje ili mesece.
Fiksni znakovi mesece ili godine.
Uglovi su ekvivalentni pokretnim znakovima.
Sukcedentne kuće promenljivim znakovima.
Kadentne fiksnim.

Zajedno sa glavnim signifikatorima razmotri sporost ili hitrost Lune, znak u kom se nalazi i njegov kvalitet, pa sve to pomešaj da bi tvoj sud bio što razumniji. Mnogo puta sam našao – kada vladar Ascendenta napušta znak u kom je u vreme postavljanja pitanja, a ide u znak u kom ima esencijalnog dostojanstva – da će se bolesnik oporaviti tada ili će vidno osetiti promenu na bolje.

Tako, ako su poslednji stepeni znaka na vrhu šeste kuće, tj. ako bih našao vrh na 28 stepeni u promenljivom znaku, rekao bih da će se bolest promeniti za manje od dve nedelje.

Mogu dati određena pravila, ali ću biti bolje shvaćen u praktičnom tumačenju jednog ili dva horoskopa kasnije, kada iznesem metod kojim se služim. No, pošto pored onog što pišem čitalac može poželeti raznovrsna mišljenja, i pošto ništa u životu nije toliko iritantno kao bolest (ili toliko ugodno kao zdravlje), preveo sam na engleski Jatromatematiku Hermesa, vekovima mnogo poštovanu, i prilažem je ovde kao neophodnu za razmatranje ove kuće.

Hermes Trismegist o prvoj dekumbituri bolesnika

Nebeski zraci ili uticaji koje odašilju i koji proizlaze od sedam planeta se umnožavaju i rasprostiru po različitim delovima tela čoveka; još dok se začinje u majčinoj utrobi oni počinju da prodiru, a bez sumnje nije drugačije ni kada dete prvi put ugleda svetlost ovog sveta, te tako, prema poziciji dvanaest znakova neba, mi dodeljujemo glavu znaku Ovna.

Osetljivi delovi ili instrumenti čovečijeg tela su na sledeći način dodeljeni planetama:

  • desno oko Suncu, levo Luni;
  • sluh i uši Saturnu;
  • mozak Jupiteru, krv Marsu;
  • čula mirisa i ukusa Veneri;
  • jezik i dušnik Merkuru.

Onaj deo tela će biti defektan ili imati manu nad kojim oštećena planeta ima vlast tokom začeća ili na rođenju, ili ga označava.

U čoveku postoje četiri glavna dela: glava, grudi, ruke i noge. Ako je planeta koja vlada bilo kojim od ova četiri dela unesrećena i loše postavljena, bilo u vreme začeća ili na rođenju, ista planeta oštećuje sve one delove tela koji joj pripadaju, ili neki glavni ili poseban deo njih.

Kada su Sunce ili Luna loše postavljeni ili izopačeni, ili jedno ili oba oka će pretrpeti štetu; ako Saturn, onda uši, zubi ili čulo sluha. Kada je Merkur oštećen, nalazimo defekte u govoru ili zamuckivanje. I na isti način možemo ustanoviti da li je oštećen i oboleo bilo koji deo grudi, pluća, jetre, slezine, srca ili bilo kog unutrašnjeg ili organa za varenje, prema horoskopu rođenja ili začeća.

U razmatranju ruku i nogu treba da obratimo pažnju da li su prsti, nokti, ili bilo koji deo, nesavršeni ili oštećeni zbog srodnosti sa nekom zloćudnom planetom. Na takvim defektima i manama koje je moguće izlečiti, treba primeniti odgovarajuće lekove, a bolestima koje proizlaze od uticaja planeta suprotstaviti se drugim planetama koje su suprotne prirode i moći u odnosu na oštećujuću planetu.

Saturnu su dodeljeni lekovi koji su hladni ili rashlađujući, koji olakšavaju suvoćom.
Merkuru su dodeljeni oni koji zgrušavaju, koji izazivaju gasove.
Marsu pripadaju grejući, topli i nadražujući, jer je ova planeta vrlo oštar zagrevač i proizvođač krvi.
Jupiteru i Veneri pripadaju spajajući i omekšavajući, i efikasni su za umirenje i lečenje svih čireva.
Luna potpomaže onu planetu, bilo dobru ili lošu, kojoj aplicira.

Stoga, onaj ko bi da leči bolesnog ili da zaceljuje šepavog, pozicije na nebu mora dobro ustvanoviti i razmotriti, i razmestiti ih [u horoskopu] u času razboljevanja ili smeštanja u krevet. Planete i njihova stanja i ponašanja i međusobne interakcije moraju biti pažljivo razmotreni; jer bez njihovog opštenja i uticaja na ljudske i svetovne stvari, ništa nije niti slabo niti zdravo.

Nijedan bolesnik ne može biti izlečen trudom svog lekara, koliko god on učen bio, bez dobroćudnih konfiguracija zvezda i njihove srećne pozicije: ako ih je lišen nestaće, ili će zahvaljujući njihovom uticaju preteći i oporaviti se.

Ako se ne može saznati tačan čas kada se bolesnik razboleo, pažljivo razmotri pozicije na nebu u vreme kada je zatraženo mišljenje lekara. Potom, pogledaj od koga se Luna odvaja, a kome prilazi, s kojom je planetom u kvadratu ili opoziciji ili konjunkciji. Ako je u konfiguraciji sa zloćudnim planetama, to ukazuje na bolest koja se može zakomplikovati do smrti, ali ako je sa dobroćudnim onda će bolesnik naći izlečenje brzo.

Vidi da li je Luna brza, u rastu svetlosti ili oboje, ili nema nijednog. Jer ako nakon konjunkcije sa Suncem, kada počinje da raste, tu gde jeste uvećava svoju brzinu i svetlost, i ako je oštećena kvadratom ili opozicijom Marsa bez intervencije dobroćudnih planeta pre nego što dođe u opoziciju sa Suncem, to označava ubitačnu i smrtnu bolest. Ali ako se združuje ili povezuje dobrim aspektom sa dobroćudnim zvezdama, bolesno telo će se oporaviti, iako će [bolesnik] biti apsolutno ubeđen da neće uteći toj bolesti i preživeti.

Ako su svetlost i brzina Lune u opadanju, i ako je oštećena kvadratom ili opozicijom Saturna (izuzev ako neposredno nakon opozicije sa Saturnom snaga bolesti opadne), bolest je neizlečiva i smrtonosna. Ali ako aplicira dobroćudnoj planeti, bolest će uskoro biti izlečena. I ovo treba pažljivo razmotriti prilikom prvog udara bolesti: da tokom rasta svetlosti i brzine Lune bolest ojačava, a da kada Luna usporava bolest jenjava.

Oni koji su u vreme prvog polaganja u krevet pritisnuti zloćudnim uticajima Saturna ili Merkura, obično teško i mučno, nevoljno pomeraju svoje obolele delove tela otupljeni ili umrtvljeni jakom hladnoćom, ili mučeni neprirodnim ispuštanjima [iz organizma]. Bolest malo po malo prisvaja bolesnika koji je toga slabo svestan. On je ćutljiv, uplašen, želi obloge i meleme koji su vrlo topli i proizvode toplotu.

Smeta im svetlost, pa vole da su u mraku; uzdišu neprestano, lagano uvlače vazduh ili isprekidano udišu; puls je ubrzan i bolan. Tople stvari koje im se daju im pružaju olakšanje. Spoljašnjost njihovog tela je hladna i suva zbog čega u lečenju takvih ljudi lekar treba da primeni one lekove koji su prirodno topli, da zauzdaju i ponište.

Ko se razboli pod bilo kojom zlosrećnom konfiguracijom Sunca ili Marsa, biće uznemirenog uma, mučen uobraženjima i vrlo problematičnog i bahatog ponašanja; površinski delovi tela će biti upaljeni i vreli. Biće sklon besu, praviće mnogo buke ili galame, biće zlovoljan, izazivačkog pogleda, uvek žedan zbog grubosti svog osušenog jezika, želeće vina, hladnog pića, navaljivaće da se kupa. Nijedna vrsta mesa ne može da otvori njegov apetit; bezobzirno svoje otrovne reči upućuje drugima; puls je nepravilnog ritma i nizak; crvenog lica zbog nadustosti tela.

Za oporavak ovih ljudi je potrebno mnogo puštati krv do petog dana, ili prepisati takve lekove koji proteruju i pročišćavaju nadutost njihovih tela, i primeniti druga lekovita sredstva koja dalje nalaže priroda. Lekovi koji odgovaraju prirodi Marsa su odbojni Saturnu jer ne zagrevaju, razmekšavaju ili ublažavaju i poništavaju smetnje. Lekovi koji su prirodno u saglasju sa Saturnom, jesu oni koji su u suprotnosti sa prirodom Marsa; to su oni koji hlade ili rashlađuju, koji sakupljaju ili stežu, odbijaju.

Sve slabosti ili muke, ili podrhtavanje srca, i one koje proizlaze iz trbušne duplje, bolesti i bolovi arterija, vena i zglobova, imaju poreklo u lošem uticaju Marsa i Sunca. Neprestane groznice, drhtavice, upale i rane u plućima i na očima i slične bolesti, potiču od Saturna i Merkura. Protiv takvih bolesti, najbolji su rahlađujući lekovi kojima pripadaju:

– pomoćnice, hematit, stipsa, korijander, belance, cvet poljskog slaka, endivija, laneno seme, makovo mleko, plod palminog drveta, trska, drvo smirne, kora korena ljoskavca, lišće malve, sumak, poligonum, nar, sveže ruže, sinigrin, ozorinke, čuvarkuća, bokvica, čempres, cistus, sočivo, borovnice, lišće vinove loze, šafran, akacija, karbonat, dunja, oštrice.

Lekovi koji su prirodno zagrevajući ili topli, pod vladavinom su Marsa i Sunca, poput sledećih:

– kamfor, perunika, narcis, sve aromatične i slatkaste stvari, cimet, slatki majoran, piskavica, nard, smirna, smola, storaćevka, koren limunove trave, slatki bosiljak, kumin, borov sok, mast, tikvice, galban, ljiljan, sena, tamjan, dorema, ruta, suva smokva, pena šalitre, vrebina, kokotić, lapis, galanga, kukurek, stvrdnuta morska pena, piretrum, hrizokola, crni luk, beli luk, praziluk, radić, leblebije.

Da bi se odagnala i izlečila bolest koja potiče od Saturna ili Merkura (što ćeš ustanoviti prema kretanju Lune), mora se primeniti takav tip leka koji prirodno zagreva i ublažava. Ali kod marsijalnih ili solarnih bolesti, učeni lekar mora primeniti one lekove koji su rashlađujuće prirode, hladni i odbijajući.

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *