Pokazatelji oporavka od bolesti – V. Lili

lili Nastavak prevoda čija su tema pokazatelji oporavka od bolesti. Ovo je deo vrlo obimnog XLIV poglavlja u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme različitih astrologa i primere u vezi sa horarnim medicinskim pitanjima i dekumbiturama.

PRETHODNO:
I deo: V. Lili – Razmatranje bolesti u horarnoj astrologiji
II deo: V. Lili – Trajanje bolesti i znaci prepoznavanja

sep

Pokazatelji da će pitač živeti i neće umreti od bolesti koja ga pogađa

Kada se postavlja ozbiljno, ako misliš da će pitač savladati bolest zbog koje je svenuo tj. da će živeti, moraš pažljivo pogledati kartu koju si napravio i u njoj prepoznati neka od sledećih pravila.

Ako se Mesec odvaja od zlosrećne, slabe planete (koja je u lošem dostojanstvu) i prilazi dobroćudnoj koja je moćno snažna, bolesnik će povratiti svoje ranije zdravlje; kada je Saturn orijentalan od Sunca i signifikator bolesti koja proizlazi iz hladnoće (što je prava priroda Saturna bez pomešanosti), bolesnik će se oporaviti; ako u sličnom slučaju nađeš da je Saturn okcidentalan i da opšti pokazatelji jasno pokazuju ili naginju ka tome da je bolest više topla nego hladna, bolesnik će se takođe oporaviti. Ipak, moraš imati na umu da je Saturn unesrećen kada je okcidentalan.

Kada je reč o stanju Marsa, naći ćeš da ga se ne treba toliko plašiti (tj. njegovog zlog uticaja) nakon opozicije sa Suncem, kada je okcidentalan, kao kada je orijentalan; konjunkcija Meseca sa Marsom je opasna i argument je opasne bolesti na pomolu, dok njegova opozicija ili kvadrat čine manje štete; Mesec čini više štete kada je u rastu nego u opadanju, a tako i Mars kada je orjientalan nego kada je okcidentalan.

Kada nađeš bilo kakvu recepciju između vladara Ascendenta i vladara osme kuće, i ako nijedan od njih nije unesrećen zloćudnim planetama, [bolesnik] će se oporaviti nakon perioda očajanja. Vladar Ascendenta u recepciji sa vladarom osme kuće po sedištu ili triplicitetu, srećne planete koje aspektuju trigonom ili sekstilom bilo stepen Ascendenta ili šestu kuću ili Mesec, [pokazatelji su da] nema opasnosti od smrti, već će se bolesnik u potpunosti oporaviti; isto tako, ako je vladar Ascendenta dobroćudna planeta u prvoj, desetoj, jedanaestoj, petoj ili trećoj kući, i nije ni u kakvoj konfiguraciji sa zloćudnim planetama, obećava zdravlje.

Isto tako i pozicija dobroćudnih planeta na MC-u ili  prvoj kući, u vreme kada je bolest prvi put spopala bolesnika – ništa nije bolji pokazatelj zdravlja tj. da će bolesnik preživeti, nego kada nađeš Sunce, Jupitera, Veneru ili Mesec na Ascendentu pitanja neoštećene mrskim aspektima vladara osme ili šeste kuće; ovaj argument je još sigurniji ako su navedeni signifikatori u dobrim znakovima, to jest, u bilo kojoj Jupiterovoj kući, ili u Raku ili Lavu, Vagi ili Biku. Kada je Mesec u svojoj kući ili u kući Jupitera ili Venere, i ako je u bilo kakvom aspektu s njima a oslobođen loših aspekata Saturna ili Marsa, označavaće zdravlje i život.

Valjan argument oporavka je, kada u svom pitanju nađeš Mesec u konjunkciji sa Jupiterom, s tim da Jupiter bude u znaku u kom označava dobro, što nikako nije slučaj sa Jarcem jer u njemu niti Mesec niti Jupiter imaju ikakvog užitka; to je znak u kom je Jupiter u padu, a Mesec u izgonu. Odista, nijedna planeta ne nalazi užitak boraveći u znaku u kom je u padu, ili u kom nije sposobna da izrazi snagu svog uticaja.

Kada Mesec prilazi vladaru Ascendenta trigonom ili sekstilom, i ako je oslobođen svake nesreće ili bar nije ometen vladarom osme ili šeste kuće, zdravlje i život su obećani. Bezbednost se može očekivati i ako je Mesec pod dobrim uticajima i postavljen u sukcedentnoj kući, u rastu svetlosti i brz, i nije blizu tela Saturna ili Marsa ili „zaražen“ njihovim aspektima.

Mesec u prvoj, desetoj, jedanaestoj, devetoj, drugoj, trećoj ili petoj, u trigonu ili sekstilu sa vladarom Ascendenta ili u antisciji s njim, čak i ako je malefična planeta i ni ona ni Mesec ne trpe druga oštećenja, to označava život.

Kada se u vreme u koje bolest nadvladava telo Mesec nađe u praznom hodu, i u vreme svoje naredne krize[1] se sekstilom ili trigonom sretne sa Jupiterom ili Venerom na tom stepenu na kom je kriza perfektna, bolesnik će se oporaviti, i nikada neće trpeti puno bola ili muke u vreme postavljanja pitanja ili donošenja urina.

Kada su u vreme početka bolesti ili njenog približavanja Sunce, Mesec i vladar Ascendenta oslobođeni zlih aspekata malefika ili vladara osme kuće, nema mesta strahovanju ili sumnjama da bi bolesnik mogao umreti; ili kada su dobroćudne planete potentnije od zlosrećnih, jer daju sigurne nade u život i bolesniku daruju veru u izlečenje.

Argumenti smrti

Ako se u vreme razboljevanja Ascendent nađe u sedmoj kući natalnog horoskopa, možeš se plašiti smrti izuzev ako se profekcija te godine nađe u istom znaku. Šta su profekcije naći ćeš u mojoj Raspravi o rođenjima; znakovi koji su štetni u natalnom horoskopu su šesti, sedmi, osmi i dvanaesti.

Kada su pet natalnih hajlegičnih mesta[2] kao i vladar Ascendenta, ugnjeteni u dekumbituri, prosudi da smrt neodložno sledi, osim ako ne intervenišu recepcije među zlosrećnim, a dobroćudne planete ubacuju svoje prijateljske aspekte; jer u tom slučaju božanskim čudom će bolesnik izbeći [najgore].

Beskrajno će ugnjeten biti onaj ko dobije vruću bolest u času Marsa, a hladnu u času Saturna.

Ako je vladara Ascendenta i slike spaljen, to nedvosmisleno najavljuje smrt, osim ako postoji recepcija između njih i Sunca, što se ponekad dešava, i ako se Mesec pokaže usrećenim, nakon svih nada u izlečenje malo nade ostaje.

Vladar Ascendenta i Mesec u konjunkciji sa vladarom osme kuće, bez upliva aspekata dobroćudnih planeta, preti smrću.

Vladar osme kuće na uglu, vladar Ascendenta kadentan, uvek je smrtno, posebno ako je zlosrećna planeta.

Aplikacija Meseca ka planeti u osmoj kući je uvek opasna. Aplikacija vladara Ascendenta ka vladaru osme kuće ili ka zlosrećnoj planeti tamo, uz Mesec oštećen na bilo koji način, najavljuje smrt.

Ako Mesec prenosi svetlost i uticaj vladara Ascendenta ka vladaru osme kuće, obično donosi smrt. Takođe i ako se vladar osme kuće nađe na Ascendentu, a vladar Ascendenta i Mesec oboje oštećeni. Fatalnim se pokazuje i ako je vladar Ascendenta unesrećen u osmoj kući, a Mesec bilo kako oštećen ili vrlo slab i bez osnovnog dostojanstva.

Ako je vladar Ascendenta ispod zemlje i u bilo kom aspektu sa vladarom osme kuće u osmoj kući, ili ako je u četvrtoj kući u konjunkciji sa vladarom osme kuće, to upućuje na smrt. Vrlo loš znak po život je kada je vladar Ascendenta telesno združen sa vladarom četvrte, šeste, sedme ili dvanaeste, jer to retko završi dobro po bolesnika.

Posebno treba da obratiš pažnju na vladajuće svetlo, jer prema njegovom dobrom ili lošem stanju možeš potvrditi svoj sud. Vladar Ascendenta ometen zlom planetom u osmoj kući, bez dobroćudnih aspekata prijateljskih planeta, i ako je Mesec takođe izopačen, pokazuje veliku opasnost od smrti, vrlo često zbog lošeg tretmana bolesnika, ili zbog neke greške u uzimanju leka. Moćan je argument smrti kada u vreme prvog obraćanja lekaru nađeš vladara Ascendenta spaljenog na Ascendentu.

Vladar Ascendenta i osme kuće unesrećen, upućuje na smrt.

Vladar osme u desetoj kući, a vladar Ascendenta u četvrtoj, šestoj ili sedmoj, aflikovan zlosrećnim planetama, ukazuje na smrt.

Vrlo snažna planeta postavljena na Ascendentu, ako je vladarka sata i osme kuće, obećava smrt. Ako je vladar osme kuće retrogradan i u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Mesecom, to ukazuje na smrt. Vladar osme u sedmoj kući, a Mesec i vladar Ascendenta u kadentnim kućama, oštećeni zlim aspektima nesrećnih planeta, takođe. Još sigurnije je ako je jedna nesrećna planeta vladarka osme ili postavljena u osmoj kući. Neki kažu, ako je Mesec u konjunkciji sa Saturnom ili Jupiterom, malo će dobra odatle proizaći, niti će se bolesnik izlečiti osim ako je Saturn retrogradan a Jupiter direktan.

Kada je vladar Ascendent u konjunkciji sa vladarom osme kuće, ili u kvadratu ili konjunkciji sa planetom postavljenom u toj kući, ili u antisciji sa vladarom osme kuće, bez sekstila ili trigona Jupitera i ako je Mesec u isto vreme oštećen, verovatno je da će bolesnik umreti. Ali ako je vladar Ascendenta u recepciji sa planetom u osmoj kući, verovatno će izbećii smrt, ali mu stavi do znanja da neće [izbeći] vrlo dugu i mučnu bolest.

Argument smrti je i ako je Mesec sa Saturnom ili Marsom, bez pomoći dobrog aspekta Jupitera i Venere, još gore ako je Saturn spor ili retrogradan; sud je sigurniji ako se podudaraju i druga svedočanstva.

Vladar Ascendenta u sedmoj kući u svom izgonu[3], ili pod zemljom u četvrtoj ili šestoj kući, ili u drugim kadentnim kućama oštećen zlosrećnim planetama, i ako je vladar osme u sedmoj kući, to su argumenti smrti. Zlosrećna planeta blizu stepena u usponu ili nasilne fiksne zvezde, na primer Antaresa, Gakruksa, Aldebarana, Algola, obećavaju smrt.

Vladar Ascendenta u Lavu ili Vodoliji, u bilo kakvoj lošoj konfiguraciji sa vladarom šeste ili dvanaeste kuće, ne daju mnogo nade u oporavak. Oba svetla oštećena od Saturna na uglovima, svedoče o dugotrajnoj bolesti; na isto ukazuju oba svetla loše dignifikovana ispod zemlje. Takođe i kada je na početku bolesti Sunce oštećeno konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom Saturna ili Marsa, ili egzaktnom antiscijom nesrećne planete, ili je u aplikaciji a ne separaciji, sledi izuzetno duga bolest ili smrt.

Ako nakon početka bolesti Mesec dolazi u opoziciji ka vladaru Ascendenta koji je retogradan ili spaljen, to ukazuje na smrt ili opasnu bolest koja nije lako izlečiva. Saturn u opoziciji prema vladaru osme kuće, Mesec u četvrtoj kući sa marsom, ili Mesec na Ascendentu i blizu stepena u usponu, argumenti su smrti.

Mesec pod opsadom nesrećnih planeta, ili između Sunca i Marsa, ili između Sunca i Saturna, zli su predznaci po zdravlje. Onaj ko se razboli dok je Mesec pod sunčevim zracima, tj. kada napušta spaljenost, bolest će se uvećavati sbe dok ne prođe opoziciju sa Suncem; a tada, ako se [Mesec] pokaže oštećenim i ako dođe pod loš aspekt vladara osme kuće, preti smrću; u suprotnom, izbeći će.

Bilo koja zlosrećna planeta u šestoj kući, ili bilo koja planeta peregrina i unesrećena u toj kući, pokazuje veliku opasnost. Spaljenost Meseca u osmoj kući, u Lavu ili Vagi, u kvadratu ili opoziciji sa Saturnom ili Merkurom, ili u konjunkciji sa Plejadama ili drugim nasilnim fiksnim zvezdama, upućuje na smrt. Mesec kao vladar šeste kuće ili Ascendenta spaljen, a vladar osme kuće istovremeno oštećen konjunkcijom ili zlim aspektom Saturna ili Marsa, ukazuju na smrt.


Napomene:

[1] O krizama ili kritičnim danima će biti više reči kasnije. ↩nazad na tekst
[2] Vidi pojmovnik ↩nazad na tekst
[3] Lili piše u padu. Međutim, nijedna planeta osim Merkura (koji ovde nije posebno naznačen) nema pad nasuprot svom sedištu, pa je verovatnije da je reč o izgonu. ↩nazad na tekst

  • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
Ukoliko želite profesionalnu analizu natalnog, horarnog, godišnjeg ili uporednog horoskopa, ili želite da postanete profesionalni astrolog, kontaktirajte sa mnom kontakt@astroriznica.com | tel/viber: +381 62 146 81 52

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *