Trajanje bolesti i znaci prepoznavanja – V. Lili

lili

Nastavak prevoda (prvi deo možete pročitati OVDE), u kom je tema trajanje bolesti. Ovo je deo vrlo obimnog XLIV poglavlja u drugom delu Hrišćanske astrologije, u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme različitih astrologa i primere u vezi sa horarnim medicinskim pitanjima i dekumbiturama.

Da li će bolest biti duža ili kraća?

Ovde na prvom mestu moraš uzeti u obzir doba godine, jer su bolesti koje se pojavljuju tokom zime obično dugotrajnije, a tokom leta kratkotrajnije; one u proleće su smatrane korisnim[1], a one koje se u jesen pojavljuju, u najvećem broju opasnim i smrtonosnim.

Takođe, hladne i suve bolesti koje proizlaze od Saturna, ili ih on podstiče ili uzrokuje, mnogo su postojanije i dugotrajnije, i uopšteno se upravljaju Suncem. Tople i suve bolesti, koje proizlaze iz uticaja Marsa i Sunca su kratkotrajne i određene kretanjem Lune. Saturn proizvodi hronične bolesti, Jupiter i Sunce akutne, Mars još kratkotrajnije, nasilne i brze, a Venera osrednje [dužine]; Merkur raznolike i promenljive; Luna one koje se vraćaju poput padavice, vrtoglavice, ošamućenosti, gihta itd.

Znaci dugotrajnosti ili kratkotrajnosti bolesti

Ako je znak u šestoj kući fiksni, očekuj dugotrajnu bolest; ako je pokretni znak, kratkotrajnu; promenljiv znak osrednju, koja niti traje dugo niti kratko, a najvećim delom promenljivost bolesti i njen povratak.
Poslednji stepeni bilo kog znaka na vrhu šeste kuće ukazuju da je bolest pri kraju ili da će se izmeniti nabolje ili nagore. Fiksni znakovi su argument da humor[2] neće biti proteran bez mnogo teškoća i vremena.

Kada je vladar šeste kuće zloćudan i postavljen u šestoj, to je loš predznak ili nesrećan znak trajnosti i ozbiljnosti bolesti. Ali ako je na sličan način tu smešten benefik, bolest će uskoro biti izlečena, i nije smrtna.
Kada je vladar šeste kuće snažniji od vladara Ascendenta, verovatno je da će se bolest intenzivirati pa treba posavetovati bolesnika da preduzme adekvatne mere jer mu je vitalnost slabija od bolesti. Ali ako je vladar šeste kuće mnogo slabiji od vladara Ascendenta, budi siguran da će priroda biti sposobna da nadvlada zloćudnost bolesti, bez mnogo intervencije lekara.

Kada je Saturn vladar šeste kuće i u fiksnom je znaku, to značajno produžava trajanje bolesti. Ako je retrogradan ili sporog kretanja, uzrokuje slično. Ali ako je u pokretnom znaku i u nekom od svojih termina, ili brzog kretanja, tada nije toliko nesrećan niti će u većoj meri produžiti trajanje bolesti. Pokretni znak u šestoj, i Luna u takvom znaku, i bez drugih ometanja – bolest će kratko trajati.

Promenljivi znakovi produžavaju trajanje bolesti osim Riba, jer sam uvek nalazio da je taj znak na vrhu šeste kuće jednak pokretnom znaku.
Ako Luna lošim aspektom prilazi vladaru Ascendenta, bolest se pogoršava; ako je Luna u šestoj kući u lošem aspektu sa Venerom, bolesnik može zahvaliti sebi na bolesti jer je neumeren i loših navika[3].

A ako je Venera u Škorpionu, može dobiti triper od neke nečiste žene. Ako je pitač žena, onda ima previše sekreta, bilo belog ili crvenog, ili je bolest uzrokovana njenom sopstvenom nemarnošću itd.

Ako vladar šeste kuće aplicira vladaru Ascendenta kvadratom ili opozicijom, bolest se pogoršava, ali još uvek nije na svom vrhuncu. Isto tako, vladar šeste u osmoj ili dvanaestoj kući je nepovoljan argument i velika je mogućnost da će bolesnik biti još bolesniji pre nego što ga bolest napusti.

Ako je nesrećna planeta u šestoj i premešta se iz jednog znaka u drugi, bolest će se brzo izmeniti. Ako se želi znati kada ili koliko će proteći vremena pre nego se to desi, pogledaćeš koliko stepeni je preostalo nesrećnoj planeti do napuštanja znaka, pa u skladu s tim prosudi toliko meseci, nedelja ili dana, prema prirodi i svojstvima znaka.

Ako je vladar šeste kuće retrogradan, spaljen u osmoj ili dvanaestoj, i u kvadratu, opoziciji ili konjunkciji sa Saturnom, Marsom ili vladarom osme ili četvrte kuće u horoskopu, pretpostaviće mnogo slabosti , dugo trajanje i iznenadne promene u toku bolesti od boljeg ka lošijem, ako ne i samu smrt.

Vladar šeste u osmoj i vladar osme u šestoj, uz sekstil ili trigon između oba signifikatora, nemoj strahovati da će bolesnik umreti u to vreme, jer nebesa objavljuju da vitalnost još neće biti savladana ili još uvek nije toliko slaba, tako da će je bolesnik izbeći.

Ako se desi bilo kakav sekstil, trigon ili konjunkcija između vladara šeste kuće i Jupitera, i ako je on u devetoj, i ako se Luna odvaja od vladara šeste i prilazi Jupiteru koji je postavljen u devetoj kući, to je siguran znak da su lekovi koje je lekar prepisao ili koje je bolesnik već uzeo uzrokovali da bolesnik bude vrlo bolestan u vreme njihovog uzimanja i dok su delovali na spoljašnje delove tela; ali nakon toga će bolesnik osetiti veliko olakšanje i poboljšanje u delovima tela koje je bolest isprva napala.[4]

Ili Saturn ili Mars, ili bilo koja unesrećena planeta u šestoj kući preti većom opasnošću, ali ako je dobro postavljena ili esencijalno utvrđena ne škodi mnogo. I radije možeš prosuditi da se bolest slučajno i iznenada pojavila, i da će bolesnik u prethodno prepoznatom delu tela osetiti olakšanje. Slično, kada nađeš dobroćudnu planetu dobro utvrđenu u šestoj kući, a koja nije uzročnik bolesti, sa sigurnošću možeš zaključiti da bolest nije ili neće biti dugotrajna.

Mnogo puta se dešava da se u nekim varošima ljudi plaše veštica. Kada takav pitač izrazi sumnju [u neku osobu] i nađeš da je vladar dvanaeste u šestoj kući, to je snažan argument da je pretpostavka tačna i da je osoba uznemirena zlim duhom ili činima.

Kada u pitanju o bolesnoj osobi nađeš da je vladar šeste kuće na Ascendentu, a vladar Ascendenta u šestoj, možeš prosuditi da će bolest dugo trajati i da će se nastaviti sve dok jedan od signifikatora ne napusti znak u kom se nalazi. A ako se desi da se nakon napuštanja znaka planete sretnu kvadratom ili opozicijom sa vladarom četvrte ili osme, ili s nesrećnim aspektima Saturna ili Marsa, i ako su spore, i u znakovima koji se mrsko gledaju ili aspektuju, to je veliki znak da će se bolesnik rastati od života.

Kada nađeš da je vladar šeste oštećen kvadratom ili opozicijom vladara Ascendenta sa azimenskog stepena, to je znak lekaru da je bolest neizlečiva, a da je bolesnik u neprestanim bolovima. Kada je vladar šeste kuće na Ascendentu, bolest će trajati ali će bol uminuti i povremeno će se činiti da je potpuno prestao, ili će bolesnik biti neosetljiv na bol. Ali ako je u kadentnoj kući, bolest nije ni previše teška niti će trajati dugo vremena. Isto tako, dobre planete u šestoj kući obećavaju dobar svršetak bolesti, a zle suprotno.

Obično, nesrećna planeta u šestoj kući ukazuje na bolest koja se ne smiruje, kao što i vladar šeste u šestoj, osmoj ili dvanaestoj ukazuje na bolest koja se ne leči lako. Ako su Luna i vladar Ascendenta oslobođeni kvadrata, opozicije ili konjunkcije sa Saturnom ili Marsom, ili s bilo kojom unesrećenom planetom, i ako je direktan, oslobođen spaljenosti, brz, nije peregrin niti u padu ili izgonu, niti u osmoj ili šestoj, niti u bilo kakvom aspektu sa vladarom dvanaeste, šeste ili osme kuće, to je jasan pokazatelj zdravlja i oporavka.

Kada je vladar Ascendenta u četvrtoj ili osmoj kući i nije oštećen, neće označiti smrt već oporavak; ali ako je unesrećen u četvrtoj, označava velike teškoće da se bolesnik izleči. Ako je sam vladar Ascendenta unesrećen, bilo u svojoj kući, ili je retrogradan, peregrin, spaljen ili u padu ili izgonu, postoji mogućnost da će biti izlečen, ali će ubrzo imati recidiv, umreće ili će biti u beznadežnoj slabosti.

Kada je, takođe, vladar Ascendenta unesrećen vladarom šeste ili dvanaeste, i u lošem aspektu sa Lunom, postoji opasnost od bolesti. Iznad svega, obrati pažnju na Saturna ako je vladar Ascendenta i u svom dignitetu, spor, smanjene svetlosti, retrogradan, jer će onda pacijent ili pitač dugotrajno biti bolestan; prosudi suprotno o značenjima Saturna kada je u drugačijem stanju.

Vladar Ascendenta na uglu, bez konfiguracije sa bilo kojom zlosrećnom planetom, već u dobroćudnoj kući neba i nije retrogradan ili spaljen, možeš zaključiti da pitač nije u opasnosti u to vreme. Kada je vladar Ascendenta brz i prelazi u naredni znak, ili iz sopstvene kuće ide u drugu ali tako da to nije znak u šestoj ili dvanaestoj, bolest će brzo prestati.

Ako vladar Ascendenta nije sam po sebi oštećen, niti je u zlom aspektu sa zloćudnim planetama ili onima koje su suprotne prirode, već je brz, u nekom dobrom aspektu sa dobroćudnim planetama, to je snažan argument da vitalnost obolelog ili pitača nije umanjena i da će nadvladati zloćudnost bolesti i to za vrlo kratko vreme. No, ako je označitelj bolesnika snažno oštećen, to je znak silnog udara bolesti; što je označitelj života slabiji, to je još snažnije.

trajanje bolesti

Ako su svi označitelji bolesti u fiksnim znakovima, to ukazuje na dug period vremena za koji će bolesnik biti izlečen, a izlečenje neće biti lako sprovedeno. Kada vladar Ascendenta prilazi zlosrećnoj planeti, ona ometa lečenje, produžava period slabosti, iako se u tom trenutku velike nade [u izlečenje].

Isto to čini Luna kada je spora i za dvadesetčetiri časa prelazi manje od svog prosečnog puta, i ako je u bilo kom aspektu ili konjunkciji sa vladarom Ascendenta. Ali ako je brza, onda je izlečenje već u toku ili će se desiti za kratko vreme.

Kada je Luna u opadanju i sporija, i dolazi u konjunkciju, kvadrat ili opoziciju sa Saturnom, osim ako je bolest u odlasku i napušta bolesnika ili pitača, rekao bih da je bolest uglavnom vrlo opasna i smrtonosna.
Kada je Luna u konjunkciji sa orijentalnom, direktnom i brzom planetom, očekuj kratkotrajnu bolest; ako se združuje sa retrogradnom ili okcidentalnom planetom, suprotno.

Kada nađeš Škorpiona u usponu, uglavnom možeš prosuditi da je osoba sama sebi uzrokovala bolest[5], bilo zbog osornosti, gluposti, gneva ili sličnog. Tvoj će sud biti još sigurniji ako je Mars postavljen u Škorpionu.
Ako su oba svetla u kadentnim kućama, a planeta ili planete koje su njihovi dispozitori unesrećene, pitač može očekivati strašnu bolest.

Ako dobroćudne planete pomažu, a bolest se pokaže dugotrajnom, žestokom i hroničnom, mimo svih očekivanja će se bolesnik oporaviti. Tvoj sud će biti onoliko sigurniji koliko su dobroćudne planete utvrđenije u odnosu na zloćudne.
Kada nađeš Marsa kao vladara Ascendenta i postavljenog u šestoj kući, u sekstilu ili trigonu s Venerom, čak i ako je u kvadratu ili opoziciji sa njom, nema velike opasnosti.

Ako je vladar šeste kuće spaljen ili retrogradan, u svom padu ili izgonu, i u osmoj kući, u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Saturnom ili Marsom, možeš opravdano strahovati da bolest neće nikad napustiti bolesnika do njegove smrti. A ako i Luna slično svedoči kao pomenuti označitelji, tj. ako takođe aplicira kvadratom ili opozicijom ili ide u konjunkciju sa vladarom osme kuće, tvoj raniji sud će biti sigurniji.

Ako su Luna ili vladar Ascendenta u kvadratu, konjunkciji ili opoziciji sa dobroćudnom planetom, retrogradnom, bolesnik će se oporaviti ali ne brzo, jer je ovo argument produžetka bolovanja i povratka bolesti iz jedne u drugu.

Kada nađeš da se Luna odvaja od Sunca opozicijom, da je brza i hita u kvadrat ili opoziciju sa Marsom, desiće se da će bolest protiv koje se pitač sada bori biti bolna i smrtonosna. Ali ako istovremeno Jupiter ili Venera pozdravljaju sekstilom ili trigonom, bolesnik će se oporaviti.

Obično nema opasnosti ako je Luna u vreme pitanja snažna, a vladar Ascendenta oslobođen nesreća, i ako nije ni u kakvom aspektu sa vladarom šeste kuće. Ipak, ako Luna u to vreme aplicira Saturnu, ili je ometena, to je loš predznak i pokazatelj da je bolest na pomolu, i da pitač sumnja u sopstveno zdravlje, slab je ali se ne žali ili ne zna u kom delu tela je slabost smeštena.

Ako je u vreme kada bolesnik prvi put legne u krevet Luna postavljena na Ascendentu, u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Saturnom ili Marsom, ili sa bilo kojom drugom unesrećenom planetom, to je znak bolesti, i pokazuje bolest, osim ako je Luna u recepciji s planetom ili planetama koje je oštećuju.

Značajno je razmotriti znak u kom se Luna nalazi u vreme pitanja: ako je fiksni, očekuj duže trajanje bolesti; kardinalni, brz svršetak; u promenljivim ili dvostrukim znakovima, bolest neće biti teška za lečenje, ali će lečenje potrajati.

Ovako treba da razmotriš i prenos svetlosti (od planete koja je dispozitor[6] Luni i unesrećena) ka vladaru Ascendenta, ili znaku u usponu, jer to pojačava strahovanje da će pitač imati žestoku bolest, u skladu sa prirodom znakova i planeta koje označavaju bolest.


Napomene:

[1] Vladalo je mišljenje da prolećne bolesti pomažu detoksikaciju organizma, oslobođanje od nakupljenih otrova i „prljavština“ tokom neaktivnog zimskog perioda. Takođe, podizale su i jačale imunitet.↩nazad na tekst
[2] Telesni sokovi čije preobilje ili narušenost uzrokuje slabosti ili bolesti.↩nazad na tekst
[3] Dijeta koju ovde Lili pominje ne odnosi se samo na način ishrane, nego uopšteno na kvalitet života počevši od spavanja, svakodnevnih aktivnosti, preko higijene itd.↩nazad na tekst
[4] Ovo je verovatno po ugledu na Omara koji lekaru i njegovoj sposobnosti lečenja dodeljuje devetu kuću. Tako, kaže, ako je deveta kuća ometena, to će biti potvrda nesposobnosti lekara i toga da neće uspeti da izleči pacijenta.↩nazad na tekst
[5] Ako je Škorpion u usponu, prema sistemu celih znakova je Ovan u šestom polju. Zajednički vladar ta dva polja upućuje na to da je osoba sama sebi izazvala bolest.↩nazad na tekst
[6] Nije reč o dispozitoru Lune već o planeti koja predaje dispoziciju Luni, predaje joj stvari na upravu, a koje ona dalje prenosi do naredne planete.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *