Triplicitetni vladari i njihovo korišćenje

Šta označavaju triplicitetni vladari, kako se tumače, kako se koriste u predikcijama, šta o njima pišu različiti autori?

Svi ranije pomenuti filozofi rekli su da tripliciteta ima četiri; a oni su razvrstani tako da svaka tri znaka koja se slažu prema prirodi i vidu čine jedan triplicitet. Naziva se triplicitetom po uzoru na trojstvo.

— Gvido Bonati —

 

Prvi korak koji valja načiniti da bi se odredio kvalitet neke planete, podrazumeva posmatranje dostojanstva koje ta planeta ima ili nema u znaku u kome se nalazi. Ukoliko ima dostojanstva smatraće se dignifikovanom i sposobnom da realizuje ono što obećava, ali ukoliko nema dostojanstva odnosno ukoliko je debilitirana, onda se smatra da je ta planeta problematična i da ne može da ostvari ono što obećava – ne na način na koji bi to bilo prirodno i očekivano.

U prvom delu teksta o moći i nemoći planeta priložena je tabela esencijalnih dostojanstava i debilitacija, sa Dorotejevim triplcitetima i egipatskim terminima. Postoji i druga tabela koja je danas u najširoj upotrebi, sa setom Ptolemejevih termina. Razlike u raspodeli termina su u pojedinim znakovima male, a u nekim značajno velike.

Šta su tripliciteti?

Tripliciteti predstavljaju slabije (minorno) planetarno dostojanstvo. No, ruku na srce, i to slabije dostojanstvo je bolje nego kada ga planeta uopšte nema. Kada posmatramo recepcije planeta, ako je određena planeta u svom triplicitetu ona ne može da ponudi recepciju ukoliko nema još jedno minorno dostojanstvo – termin ili lice (dekanat), što govori o slabosti tripliciteta kao dostojanstva.

Postoje 4 tripliciteta (vatreni, vazdušni, vodeni i zemljani) i svakim triplicitetom upravljaju po dve planete uz treću koja participira (pomaže). U Ptolemejevoj podeli participirajući vladar je izostavljen, mada Ptolemej pominje participirajuće vladare kada govori o vetrovima (knjiga prva, poglavlje o trigonima).

U analizama, posebno ako se oslanjate na arapsko-persijsku školu, u dnevnim kartama se uvek daje prednost prvom vladaru, potom drugom, pa trećem. U noćnim kartama prvi i drugi vladar menjaju mesto.

Triplicitetni vladari su tumačeni kao saradnici ili kao rođaci koji pomažu i poštuju jedni druge. Takvo tumačenje ne treba uopšte da nas iznenadi ako imamo u vidu da je raspored vladara u tabeli ispod analogan raspodeli planeta prema dnevnim i noćnim sektama. Tako, u dnevnim znakovima (vatreni i vazdušni) triplicitet imaju dnevne planete – Sunce, Jupiter i Saturn (uz dodatak Merkura). Ove tri planete pripadaju dnevnoj planetarnoj sekti. U noćnim znakovima (vodeni i zemljani) triplicitet imaju noćne planete – Luna, Venera i Mars, koje pripadaju noćnoj planetarnoj sekti.

triplicitetni vladari
Triplicitetni vladari – prvobitna šema pre omasovljenja Ptolemejevih triplicitetnih vladara

Bonati kaže:

Kada je planeta u svom triplicitetu, ona je poput čoveka koji je među svojim susedima i krvnim srodnicima i onima s kojima se orodi po rođenju, i po rodbini, i rođacima po braku, i onima sa kojima se dovodi u vezu po srodstvu.

Alkabitus:

Ali, ako je u svom triplicitetu, to je isto kao da je među svojim rođacima.

Ibn Ezra u svom 81. aforizmu kaže:

Planeta u kući [znaku] svog tripliciteta je poput čoveka sa svojim rođacima.

Na kraju, vredno pomena je objašnjenje tripliciteta koje daje Ibn Ezra. U tom objašnjenju vidimo da je, između ostalog, u svakom triplicitetu prvi vladar zapravo vladar fiksnog znaka, osim u slučaju vodenog tripliciteta gde je Mars prvi vladar po noći iako vlada fiksnom Škorpijom, zbog toga što je njegova priroda umerenija tada:

Kažu da Ovan i njegovi pratioci, vatreni znakovi, broje tri. Triplicitetni vladar Sunce je prvi po danu jer je Lav njegova kuća i njegova moć je po danu. Jupiter je prvi po noći jer je Strelac njegova kuća i vidljiv je po noći, što nije slučaj sa Suncem. Mars je izostavljen iz ovog tripliciteta iako je vladar znaka Ovna, jer su ovo znakovi toplote, a Mars je sličan tj. topao i stoga može naneti štetu i ne biti benefičan. Saturn je dodeljen kao njihov partner na tom mestu jer je hladan i njegova priroda je pomešana.

Dodelili su moć zemljanog tripliciteta Veneri koja je prva po danu jer je Bik njena kuća, i dodelili su Lunu jer je Bik vladar egzaltacije Lune. Luna je prva po noći jer je njena moć veća noću nego po danu, te su stoga dodelili Veneru danu…

Dodelili su moć vazdušnog tripliciteta Saturnu, jer je Vodolija njegova kuća i Saturn je njegov vladar i oni su prvi po danu jer su muški i Saturn je jedna od dnevnih planeta…

Mada je Venera noćna planeta, njoj se prednost daje kao dnevnoj vladarki tripliciteta u zemljanim i vodenim znakovima. Ona se mnogo bolje „snalazi“ u dnevnim kartama nego Luna, jer je po prirodi toplija od nje. U raznim razmatranjima, na primer o roditeljima, Venera se uvek uzima kao signifikator majke u dnevnim rođenjima, za razliku od Lune koja se posmatra u noćnim rođenjima.

Problem participirajućih vladara

Nema dileme da se prvi i drugi vladar tripliciteta posmatraju kao da imaju određen dignitet. Ono oko čega postoje neslaganja tiče se participirajućeg odnosno trećeg vladara. Saturn participira u vatrenim znakovima od kojih je čak u dva u debilitaciji – u Ovnu ima pad, a u Lavu izgon. Da li možemo reći da je Saturn u Ovnu dignifikovan? Ne, naravno, jer debilitacija je mnogo snažnija od tripliciteta.

Neki savremeni teoretičari negiraju mogućnost da participirajući triplicitetni vladari imaju dostojanstvo. No, neki stari praktičari ih u tome demantuju.

Bonati navodi primer u kome se Luna nalazi na početnim stepenima znaka Ovna, a Saturn na početnim stepenima Blizanaca:

Ipak ako se Luna združuje sa Saturnom, koji je vladar tripliciteta Ovna ali nema nikakvog drugog dostojanstva tu, on ga neće primati: jer on nema više od jednog od manjih dostojanstava na tom mestu, čime je onemogućena perfekcija recepcije.

Nedvosmisleno, Bonati smatra da Saturn u Ovnu poseduje dostojanstvo tripliciteta, ali je ono nedovoljno da bi pružio recepciju Luni. Luna bi se morala naći na poslednjim stepenima Ovna gde Saturn ima i termin pa bi tako bilo zadovoljeno pravilo: triplicitet + termin = recepcija. Ili sledeći primer, koji takođe nalazimo kod Bonatija. Sličan primer nalazimo i kod Sâla, pa je moguće da je ovo zapravo Bonati preuzeo od njega:

Ascendent je na 14° Strelca; Jupiter je u tom znaku na 15°. Sunce je na 14° Blizanaca i Saturn na 18° Ovna: Oboje se združuju sa Saturnom i on sakuplja svetlost oboje… jer iako se Jupiter združuje sa Saturnom trigonom, Saturn ga ne prima savršenom recepcijom, jer Saturn ne prima Jupiter osim preko tripliciteta..

Još jednom, Bonati smatra da Saturn u Strelcu ima dostojanstvo tripliciteta iako je Saturn participirajući vladar.

Triplicitetni vladari kod Regiomontana i Šonera

Jedan od najupečatljivijih primera razmatranja i bodovanja sva tri triplicitetna vladara nalazimo kod Regiomontana, u delu u kom tumači horoskop cara Maksimilijana.

triplicitetni vladari
Digniteti planeta koje Regiomontan beleži u horoskopu cara Maksimilijana I. Triplicitetni vladari su uokvireni crvenom bojom

Tražeći planetu koja ima najviše dostojanstva na 5 hajlegičnih mesta, Regiomontan zaključuje da bi to bio Mars:

Takođe, Mars će biti davalac života, tj. Alkohoden, jer aspektuje Sunce najegzaktnije od bilo koje druge planete i snažniji je na mestu Sunca. Našao sam da je Mars pobednik nad 5 hajlegičnih pozicija uz učestvovanje Venere. Jer na pomenutim mestima Mars ima broj digniteta 27, a Venera 20, tako da pobeđuje sve druge planete kao što se i na tabeli vidi.

Sunce je na 11° Ovna, Luna na 19° Škorpiona, Ascendent na 27° Device, Fortuna na 4° Bika, a prenatalna sizigija na 8° Ovna. Kada se saberu digniteti svih planeta vrlo se jasno vidi da su svi triplicitetni vladari dobijali podjednak broj bodova, i ne izdvajaju se prema sekti, tj. dobu dana.

Identične podatke nalazimo kod Šonera, ipak u tabeli koju prilaže nalazimo samo po dva triplicitetna vladara. Da li je reč o njegovom propustu ili o nečem drugom ne može se govoriti.

triplicitetni vladari Šoner
Šoner daje broj digniteta koje planete imaju na pet hajlegičnih mesta, u horoskopu cara Maksimilijana I

Rumen Kolev je svojevremeno došao do otkrića da je Šonerovo tumačenje horoskopa Maksimilijana I čist plagijat Regiomontanovog rukopisa, što bi mogli potvrditi čitajući Tri knjige o tumačenju horoskopa – rečenice su zaista identične. Nije neobično da autori jedni druge kopiraju, naprotiv, to je bila uobičajena praksa, no kako Kolev navodi, Šoner je sve prezentovao kao autorski rad.

 

Ako pogledamo Mašalahove opise planeta u domicilima drugih planeta, koje nalazimo u sličnoj formi i kod drugih autora, možemo da zapazimo da, npr. Saturn u Lavu, gde je u svom izgonu, nije smatran izuzetno lošim u dnevnim rođenjima. Kada je planeta u svojoj sekti ona dobija na kvalitetu, ali sekta ne može biti glavni faktor da bi neku planetu okarakterisali kao kvalitetnu ili nekvalitetnu. U te svrhe koristimo esencijalna dostojanstva i debilitacije.

Pošto je Saturn u Lavu u izgonu, pozicija u sekti ne može da ga učini kvalitetnim. Samo će njegovo zlo biti nešto umanjeno. Međutim, šta kaže Mašalah:

Ako je Saturn u domicilu Sunca… i ako je tu po danu, on će biti podložan mnogim dobrima i sreći, a poslovi njegovog oca će biti dobri.

Ovo svakako ne ide u prilog opisu planete u izgonu, te se moramo zapitati da li je Mašalah ipak smatrao Saturna u Lavu daleko manje malefičnim jer je, između ostalog, participirajući triplicitetni vladar Lava? U jednom horarnom primeru koji daje može se izvesti zaključak koji bi tome išao u prilog, no već u drugom primeru navodi da je Saturn u Lavu peregrin tako da ne dolazimo do konkretnijeg zaključka.

El-Kindi u delu Četrdeset poglavlja iznosi nam Dorotejevu šemu tripliciteta uz navod da su svi vladari dignifikovani:

Slično, kada se planeta nađe u svom vlastitom dobrom kvalitetu ili tačnije na mestu digniteta (kuće ili egzaltacije ili termina, čak i tripliciteta ili lica i tog tipa) biće produktivna. I tako, Sunce upravlja vatrenim triplicitetom danju, Jupiter takođe [ali] noću, sa Saturnom kao slabijim partnerom… (potom sledi prikaz Dorotejeve šeme tripliciteta)… Isto tako se kuće i egzaltacije, termini i lica tumače na način na koji smo opisali malo ranije.

Dakle, još jednom, El-Kindi smatra da su sva tri vladara tripliciteta dignifikovana, doduše, participirajući malo slabije.

Francuski astrolog Žan-Batist Moren, iako po mnogo čemu drugačiji, čini se, slaže se po ovom pitanju sa nekim svojim kolegama:

U ovom trenutku treba dodati ono što je objašnjeno ranije, tačnije, da je svaka planeta, u svom domicilu ojačana suštinski za 5 poena snage na račun boravka u svom znaku ili domicilu, za 4 poena ako je u egzaltaciji, i za 3 poena ako je u svom triplicitetu… Kada se planeta ne nalazi u svom domicilu, egzaltaciji ili triplicitetu, onda je ona nužno postavljena u svom izgonu, padu ili znaku prema kome nema niti afinitet niti nekompatibilnost i gde se kaže da je peregrina.

Moren je imao svoj sopstveni triplicitetni set, i svakom od tri triplicitetna vladara je davao po 3 poena odnosno smatrao ih je dignifikovanim, bez obzira na to koji je od njih prvi, koji drugi, a koji participirajući. Ono što nije praktikovao, kako je sam napisao, jeste davanje dodatnih 3 poena onim planetama koje su u svom domicilu. Tako, Sunce u svom sedištu ne može dobiti dodatna 3 poena za triplicitet jer već dobija 5 poena na račun boravka u svom sedištu. Takođe, vidimo da Moren nije uzimao u obzir termine i dekane kao dostojanstva vredna razmatranja.

Johan Šoner takođe nije bio pristalica ideje da se triplicitetni vladari razdvajaju u pogledu digniteta. U tabeli koju prilaže prikazana su sva tri vladara, bez posebnih napomena, doduše u nešto izmenjenoj formi:

Pet planeta i luminari su osnaženi u različitim delovima znaka u jednom ili drugim utvrđenjima. A neka od tih utvrđenja su, kaže se, esencijalna, naime, sedište, egzaltacija, triplicitet, termin i lice.

Jedan od najboljih astrologa helenističkog perioda Vetije Valens, u drugoj knjizi svoje Antologije nabraja triplicitetne vladare i direktno nam ukazuje na povoljnost pozicije vladara u svojim triplicitetima, uključujući i participirajuće vladare:

Bolje je kada se dnevne planete nađu na ugaonim pozicijama u svojim triplicitetima ili na profitabilnim mestima i slično vredi za noćne planete. Ali ako se nađu u drugom triplicitetu ili van sekte, srećne okolnosti će biti umanjene…

Vidimo da je Valens smatrao planetu kvalitetnijom ukoliko se nađe u sopstvenom triplicitetu ili triplicitetu svog partnera po sekti. Ako se neka planeta smatra kvalitetnijom to automatski povlači njenu dignifikovanost na mestu na kome se nalazi.

Neki savremeni prevodioci i tumači dela tradicionalnih autora, saglasni su da ne treba ispuštati niti jednog triplicitetnog vladara, čak ni participirajućeg. Ben Dajks u Using medieval astrology kaže:

U praktičnom smislu, triplicitetni vladari se koriste na sledeće načine: (a) Broje se podjednako. Bilo koji od tri triplicitetna vladara može se računati kao da je u svom triplicitetu ako je u relevantnom znaku tog tripliciteta, bez obzira da li je dan ili noć. Tako, ako procenjujemo Jupiter (participirajućeg triplicitetnog vladara vazdušnih znakova) da bi videli kako je dignifikovan, on će biti u triplicitetu kada god je u bilo kom vazdušnom znaku, bilo po danu ili noći.
Na kraju, svakom triplicitetnom vladaru se priznaje isti broj kada se dodeljuju poeni da bi se videlo koja planeta je najmoćniji vladar (almuten) na jednom ili više stepenova Zodijaka.

Možda bi mogli reći da je Ben Dajks jedan od savremenih teoretičara, no isto ovo nalazimo i kod Roberta Zolera, njegovog učitelja, jednog od najboljih astrologa-praktičara današnjice.

Triplicitetni vladari u praksi

U nekim razmatranjima i prognostici koriste se samo prva dva triplicitetna vladara, a ponegde i samo prvi. Triplicitetni vladari se mogu koristiti na različite načine, ali u koje god svrhe da ih koristimo moramo se držati njihovog rasporeda. Tako, u bilo kom razmatranju procenjujemo najpre prvog, potom drugog i na kraju participirajućeg vladara.

Triplicitetni vladari su bili važni astrolozima helenskog perioda da bi, između ostalog, procenili kvalitet života natusa i u te svrhe su se služili određenim metaforama. Tako su Ascendent tj. život posmatrali kao brod, a vladara Ascendenta kao kormilara koji upravlja brodom. Prva dva triplicitetna vladara su predstavljali vetrove koji „vode“ brod ka njegovoj sudbini, dok je treći participirajući vladar predstavljao veslo kojim se brod pokretao za slučaj da nema vetrova. Veoma je značajno ako su triplicitetni vladari, jedan ili više njih, postavljeni na uglovima, bez aflikcija i tako da dobrim aspektom vide planetu koju dispozituju – to je pokazatelj velikog uspeha i ostvarenja.

Svaku životnu oblast, uključujući i pitanja 1. kuće (kvalitet života, vitalnost) možemo grubo podeliti na tri perioda – period mladosti, period zrelosti i period starosti. To su takozvane trećine života. Da li će neki deo života biti profitabilniji po određenom pitanju ili ne, zavisiće od stanja triplicitetnih vladara te kuće. Na primer, ako razmatramo stanje 2. kuće i finansija, prvi triplicitetni vladar će ukazati na stanje u prvoj trećini života, drugi u drugoj, a participirajući vladar na stanje finansija u poslednjoj trećini života.

Ovakva podela nije izvorno helenistička. Naime, helenski astrolozi su život delili samo na dva dela pa je tako prvim delom upravljao prvi vladar, a drugim delom drugi vladar. Treći vladar je pomagao i jednom i drugom odnosno služio je kao već pomenuto veslo. Tek njihove arapske kolege dele život na tri dela te tako svakom triplicitetnom vladaru dodeljuju vladavinu nad po jednom trećinom života.

Triplicitetni vladari su obilno korišćeni i u arapsko-persijskoj astrologiji, posebno za razvrstavanje tema unutar jedne kuće. Takva tumačenja nalazimo kod Bonatija koji kao izvor navodi arapskog astrologa El-Andarzagara. Isti izvor navodi i Ibn Ezra u svom delu The beggining of wisdom (Početak mudrosti). Evo šta Ibn Ezra navodi za 1. kuću:

Ona označava život, telo, govor, znanje, rast, početak svakog poduhvata, i svaku stvar koja se tiče ljudskog uma, a u raspodeli života upućuje na njegov početak. Vladar prvog tripliciteta prognozira život i karakter novorođenog i pitača [u horarnim pitanjima], njegove molbe, i sve što ga može zadesiti rano u životu, bilo benefično ili štetno. Vladar drugog tripliciteta ispoljava uticaj nad telom, snagom i srednjim dobom. Vladar trećeg tripliciteta učestvuje, skupa sa svojim partnerima, u svemu u čemu oni vladaju, a dodatno, on upravlja krajem životnog razdoblja.

Triplicitetni vladari se mogu koristiti i kao vladari neke kuće odnosno znaka. Naime, ukoliko se desi da su domicilni ili egzaltacioni vladari neke kuće previše oštećeni ili u neublaženoj averziji prema toj kući, pogledaćemo triplicitetne vladare, pa onaj koji je najbolje postavljen izneće teret pitanja te kuće odnosno ostvariće ono što ta kuća označava, naravno u manjem obimu nego što bi bio slučaj sa glavnim vladarom.

Ma kakav stav zauzeli po ovom pitanju, praksa je ta koja će ga u konačnici oblikovati. U horarnim pitanjima, negiranje digniteta participirajućim vladarima je često uskraćivalo recepcije, a što je dalje vodilo ka pogrešnim zaključcima o realizaciji materije ili o odnosima u vezi sa pitanjem. U natalnoj astrologiji, u određivanju nekih tematskih almutena kao i u određivanju Almuten Figurisa (vladara karte), neuzimanje u obzir participirajućeg vladara može dati rezultat drugačiji od onog kakav je zapravo u realnim okolnostima. Stoga je vrlo mudro sve opcije uzeti u obzir i dobro ih proveriti u praksi, a posebno se ne treba oslanjati samo na jedan izvor informacija.

POVEZANE TEME:

El-Andarzagar o triplicitetima

 • Regiomontanus, The Horoscope of Maximilian I, Emperor of The Holy Roman Empire, prevod Rumen Kolev, Varna 2012.
 • Abraham Ibn-Ezra, The Beginning of Wisdom, prevod Meira B. Epstein, Reston VA: ARHAT Publications, 1998.
 • Vettius Valens, The Anthology, Book II, Part 1, prevod Robert Schmidt, Robert Hand, The Golden Hind Press, Berkeley Springs, WV, 1994.
 • Guido Bonatti, Liber astronomiae, Part IV On Horary, First Part, prevod Robert Hand, The Golden Hind Press, Berkeley Springs, WV, 1996.
 • Joseph Crane, Astrological Roots, The Wessex Astrologer Ltd, Bournemouth, 2007.
 • Joseph Crane, A Practical Guide to Traditional Astrology, ARHAT Publications, 1998.
 • Benjamin N. Dykes, Using Medieval Astrology, Minneapolis, USA, 2005.
 • Jean-Baptiste Morin, Astrologia Gallica book 18: The Strengths of the Planets, prevod Anthony Louis LaBruzza, Tempe, 2004.
 • Johannes Schoener, On the Judgment of Nativities in Three Books, prevod Robert Hand, Reston, VA: ARHAT Publications, 2001.
 • Robert Zoller, Tools and techniques of the Medieval Astrologer Book 2: Astrological Prediction by Direction and the Subdivision of Signs, London: New Library Limited, 2002.
 • Alchabitius, The Introduction to Astrology, prevod Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004.
 • Benjamin N. Dykes, Works of Sahl & Masha’allah, Minneapolis: The Cazimi Press, 2008.
 • Benjamin N. Dykes, The Book of Nine Judges: Traditional Horary Astrology, Minneapolis: The Cazimi Press, 2011.
 • Steven Birchfield, On Triplicities, objavljeno na Yahoo grupi 2004.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

4 komentara

 1. mili kaže:

  Nasla sam znacenje doriforosa ali sta je sa aurigom koja je u mom slucaju venera kako se to tumaci???

  • Bojan Šojić kaže:

   Auriga je planeta koja zalazi neposredno nakon Sunca i to su najčešće Merkur ili Venera jer su najbliži Suncu. Ja tom pojmu ne pridajem neki naročit značaj.

 2. Jelena kaže:

  Pokušavam da shvatim, nisam sigurna da razumem…
  – elem ako je sunce u dnevnoj karti u lavu, ono ima triplicitet, takođe jupiter u dnevnoj karti u ovnu da li ima triplicitet ili to važi samo za noćnu kartu?
  – da li se dalje posmatra gde je i saturn? kao pomoćni vladar tripliciteta…

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Jelena,

   U vezi s ovim postoje dva različita stava. Jedan je da u dnevnim rođenjima triplicitet ima samo dnevni vladar, a u noćnim samo noćni vladar. Drugi stav je da sva tri triplicitetna vladara imaju podjednaku važnost, samo se u razmatranjima uzima u obzir njihov poredak (u dnevnim prvo dnevni, pa noćni, pa participirajući). Ja podržavam ovaj drugi stav. U određivanju opšteg kvaliteta života, posmatra se povezanost sva tri triplicitetna vladara, ne jednog, ne dva.

   Svako dobro,
   B.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *