Oznake: triplicitetni vladari

definicije 4

Triplicitetni vladari i njihovo korišćenje

Šta označavaju triplicitetni vladari, kako se tumače, kako se koriste u predikcijama, šta o njima pišu različiti autori? Svi ranije pomenuti filozofi rekli su da tripliciteta ima četiri; a oni...

definicije 3

Doriforos (doryphoros)

Šta je doriforos ili kopljonoša u tradicionalnoj astrologiji, kako se prepoznaje u natalnom horoskopu i koja je njegova uloga? Postoji kopljonoša svaki put kada određena planeta koja je u svom...