El-Andarzagar: Triplicitetna podela kuća

Uputstva za tumačenja triplicitetnih vladara neke kuće, ostavio je manje poznati astrolog ranog srednjeg veka, el-Andarzagar.

Ako je Saturn u jednom od kraljevskih znakova, a Jupiter ga aspektuje, taj će čovek imati sreću i bogatstvo od kraljeva i ljudi koji su im slični. A ako ga nađeš peregriniranog, onda će imati sreću i poklone od stranca, vrlo znamenitog. A ako se nađe u kući svog prijatelja, onda će sve primiti od svog prijatelja ili na račun prijatelja.

~ El-Andarzagar ~

 

Ovo kratko uputstvo za tumačenje triplicitetnih vladara kuća, preveo sam 2011. godine za potrebe foruma AstroRiznica. Tada još uvek nije bilo dovoljno informacija o ovom arapskom astrologu i delima koja je iza sebe ostavio. Ni danas nemamo više saznanja o njegovom životu i godinama kada je stvarao, ali imamo više materijala u kom se on kao astrolog pominje. Znamo da su ga često citirali Ugo iz Santale, Alkabitus i ibn Ezra, a fragmente nalazimo i kod Bonatija i mnogih drugih astrologa srednjeg veka.

El-Andarzagar se pominje pod nekoliko imena, među kojima su: Zadanfaruk el-Andarzagar, Andruzagar ben Sadi Faruk i el-Andruzagar Jevrejin. Pripojen je persijskoj astrološkoj epohi, iako je, prema rečima Šlomo Sile, njegovo mesto najverovatnije u post-sasanidskom periodu, no precizniji vremenski okvir se ne navodi.

Njegovo najpoznatije delo je Knjiga o horoskopima (Kitāb al-mawālīd) u kom se nalazi i odeljak posvećen prognostičkoj astrologiji, tačnije godišnjim revolucijama, tj. solarnim horoskopima. Nažalost, taj rukopis do sada nije pronađen, ali su njegovi značajni delovi sačuvani u spisima drugih astrologa.

Koliko je za sada poznato, u svom radu se u velikoj meri oslanjao na Antologiju Vetija Valensa kao jedno od ključnih dela helenističke epohe. Pretpostavlja se da je imao uticaja na mnoge astrologe u srednjem veku, posebno na Abu Mašara koji nam je ostavio vrlo važno delo posvećeno prognostičkim tehnikama i njihovom kombinovanju, O solarnim revolucijama.

 

Kao što ćete imati priliku da vidite u prevodu, el-Andarzagar svakom od tri triplicitetna vladara dodeljuje određena značenja, a koristiti se mogu dvojako. Prvi način je da se prilikom analiziranja natalnog horoskopa razvrstavaju teme koje su u vezi sa određenom kućom. Na primer, prvi triplicitetni vladar sedme kuće ukazuje na partnere, drugi na sukobe i parnice, a treći na partnerstva i saveze. Prema stanju vladara i svemu onome što se za njega vezuje dolazimo do zaključka o benefitu ili štetnosti onoga što se posmatra.

triplicitetni vladari
  • Save
Prvobitna šema triplicitetnih vladara, pre omasovljenja Ptolomejevih triplicitetnih vladara

Pored pomenutog, svaki triplicitetni vladar može ukazati na neko opšte stanje, tj. prilike u vezi sa životnom oblašću koja se razmatra. To se radi tako što se svakom vladaru dodeli po jedna trećina života, a zatim se prema moći i stanju te planete procenjuju okolnosti u tom životnom periodu. Preporuka je da se u tim razmatranjima vodite sistemom kuća-znak, ali možete po želji koristiti i kvadrantne sisteme kuća.

Važe uobičajena pravila za razmatranje triplicitetnih vladara u skladu sa dobom dana – u dnevnim rođenjima se kao prvi vladar tumači vladar dnevnog tripliciteta, a kao drugi vladar noćnog tripliciteta, dok za noćna rođenja važi obrnuto.

Ne treba da smetnete s uma da je podela života na trećine vrlo gruba (3 x 25 godina) i da pokazuje samo neke opšte naznake. Naravno da se kompletnija i preciznija slika stvari dobija procenom svih natalnih faktora i njihovim „provlačenjem“ kroz prediktivne tehnike.

Napomena: postoje razlike u citatima autora. Prevod sam bazirao na Alkabitusovom tekstu koji je preveo Čarls Barnet, ali sam citirao i ibn Ezru (italik tekst).

§ El-Andarzagar o triplicitetnim vladarima

Prvi vladar tripliciteta prve kuće označava život i prirodu natusa ili pitača, njegove užitke i žudnje, ono što voli i ne voli, i ono dobro i loše što dobija na početku svog života. Drugi vladar tripliciteta označava život, telo, snagu i sredinu života. Treći vladar tripliciteta označava isto što i prva dva vladara ovog mesta, i kraj stvari pri smrti.

Pogledaj koji je od vladara tripliciteta na mestu imetka – prvi, drugi ili treći – snažniji i u boljem stanju i na boljem mestu; načini ga dostojnim mesta imetka i indikatorom sticanja poseda. Ako se nađe na MC-u, onda će mu doći od uprave; ako je na mestu religije, daće veće obilje. Slično, prvi vladar tripliciteta daje imetak početkom života, drugi sredinom, a treći na njegovom kraju.

Prvi triplicitetni vladar mesta braće označava stariju braću[1], drugi srednju braću, a treći mlađu braću.

Prvi triplicitetni vladar kuće očeva označava oca, drugi vladar označava imovinu i zemlju, a treći vladar ishod svih stvari i zatvore[2].

Prvi vladar tripliciteta četvrte kuće (izračunat prema latitudi mesta a ne prema broju stepeni zodijačkih znakova) označava oca, drugi vladar označava posed, a poslednji vladar tripliciteta označava ishod svakog poduhvata natusa.

Prvi vladar tripliciteta kuće dece označava decu i njihov život, drugi vladar označava užitke natusa, a treći izaslanike[3].

Prvi vladar tripliciteta pete kuće označava prvorođenu decu, drugi vladar srednju, a treći triplicitetni vladar označava najmlađu decu, i uvek bi trebalo da dodeliš Merkura kao kosignifikatora ovima.

Prvi vladar tripliciteta kuće bolesti ukazuje na bolesti i oporavak od nesreće. Drugi vladar označava crno i belo roblje. Treći vladar označava ono što se dobija od njih, njihove korisnosti i rada; označava jahaće i domaće životinje[4], i svaku četvoronožnu životinju i njenu snagu, bez obzira da li ih ima malo ili mnogo, i bez obzira da li ih čuva ili su odbegle; i označava zatvore i pritvore.

Prvi vladar tripliciteta šeste kuće označava slabosti, drugi bolesti, a treći vladar tripliciteta robove.[5]

Prvi vladar tripliciteta mesta sparivanja označava žene, drugi sporove, a treći označava sklapanje saveza.

Prvi vladar tripliciteta mesta smrti označava smrt, drugi vladar označava drevne stvari, a treći vladar nasledstva[6].

Prvi vladar tripliciteta osme kuće označava smrt, drugi vladar nasledstvo, a treći vladar označava brige i strahove.

Prvi vladar tripliciteta mesta putovanja označava putovanja i njihovu korisnost[7]; drugi vladar označava religiju i njeno praktikovanje, eminenciju koju stiče na ovaj način i njen vid[8], a treći vladar označava nauku, snoviđenja, astrologiju i znamenja, i istinu i lažljivost u pomenutim stvarima.

Prvi vladar tripliciteta mesta autoriteta označava upravu, ugled i visoku poziciju; drugi označava slavu i hrabrost u istim, a treći njihovu stabilnost i trajnost.

Prvi triplicitetni vladar na mestu nade ukazuje na nadanja, drugi na prijatelje, a treći na korist od njih.

Prvi triplicitetni vladar mesta neprijatelja označava neprijatelje, drugi označava nesreće, a treći označava jahaće i domaće životinje.


Napomene:

[1] Bonati citira Alkabitusa, ali greškom obrće vladare navodeći da prvi triplicitetni vladar upravlja mlađom, a treći starijom braćom (Guido Bonatti, Book of Astronomy, prevod Ben Dajksa, poglavlje II, strana 100).↩nazad na tekst
[2] Kao kuća koja se nalazi na dnu horoskopa, označava podzemna mesta, podrume, tamnice, katakombe, pa i kućni pritvor.↩nazad na tekst
[3] Kod nekih autora se pominju i kao ambasadori.↩nazad na tekst
[4] Ben Dajks u svom novijem prevodu Alkabitusa (Introduction to traditional astrology – Abu Mashar & al-Qabisi) navodi da se treći vladar odnosi na zveri i stada i sve četvoronožne životinje. To je ispravnije jer prema tradicionalnoj podeli kuća, šestoj kući pripadaju manje životinje, tj. one koje se ne jašu. Jahaće životinje pripadaju dvanaestoj kući.↩nazad na tekst
[5] U latinskoj verziji ibn Ezrine Knjige o horoskopima, navodi se da prvi vladar tripliciteta predstavlja bolesti, drugi robove, a treći domaće životinje.↩nazad na tekst
[6] U pitanju su nasledstva od preminulih osoba.↩nazad na tekst
[7] Dajks specifično navodi „hodočašće“, a ne putovanje.↩nazad na tekst
[8] Opet, Dajks nije saglasan da je ovde reč o eminenciji.↩nazad na tekst

  • Al-Quabisi – The Introduction to Astrology, Charles Burnett, Keiji Yamamoto, Michio Yano (London and Turin: The Warburg Institute, 2004).
  • Guido Bonatti – The Book of Astronomy, Benjamin N. Dykes (Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2007).
  • Abu Mashar & al-Qabisi – Introductions to Traditional Astrology, Benjamin N. Dykes (Golden Valley, MN: The Cazimi Press, 2010).
  • Abraham ibn Ezra – On Nativities and Continuous Horoscopy, Shlomo Sela (Brill, 2013).
PRATI ASTRORIZNICU
Ako želiš da dobijaš obaveštenja o novim tekstovima i ponudama

Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

5 komentara

  1. aquarius kaže:

    Ako je npr vladar prve kuce u nocnom rodjenju Venera u jarcu, to znaci da je ona vladar drugog tripliceta?

  2. Thank you for the summary.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

 

Copy link