Podešavanje opcija primarnih direkcija u Janusu

Na koji način se podešava opcija primarnih direkcija, poznatijih i kao ekvatorijali, u jednom od najboljih astroloških softvera?

 

Ranije sam nahvalio Janus 5 kao odličan softver koji sadrži većinu alatki potrebnih svakom astrologu. Iskoristiću priliku da to još jednom potvrdim. No, kao i svaki kvalitetan softver, Janus ima pregršt opcija i podešavanja koje mogu delovati komplikovano, posebno ako ste počeli da ga koristite odnedavno. Ono što je najzgodnije je da za svaku alatku postoji mogućnost podešavanja opcija koje važe samo i isključivo za tu alatku, ne menjajući ostala koja ste napravili za neke druge alatke.

Podešavanje opcija primarnih direkcija  se nalazi u sekciji prediktivnih tehnika (slika 1) gde su smeštene i opcije za izradu povrataka planeta, progresivnih i direktivnih karata, i drugih.

opcija primarnih direkcija
Slika 1: Pristup i odabir

Nakon što smo odabrali primarne direkcije, otvoriće se prozor sa njihovim spiskom za određeni predefinisan vremenski period i ključ, a koje želimo da izmenimo. U tom prozoru s desne strane primetićete i opcije takozvanih brzih podešanja, koje sam obeležio brojevima od 1 do 5 (slika 2).

1) Podešavanje vremenskog perioda.
Da lista direkcija ne bi bila 30 kilometara dugačka i očima zamorna, možete podesiti vremenski okvir za koji želite da program sračuna direkcije. U Morinusu imate mogućnost da odabirate intervale od po 25 godina ili da se prikažu direkcije za stogodišnji period. Ovde možete podesiti da se izlistaju direkcije za samo jednu godinu, ako ih tokom te godine ima.

2) Metod direktiranja.
Postoje zodijačke i mundane direkcije. U praksi je uobičajeno korišćenje zodijačkih, mada su tokom XIX i XX veka mundane bile vrlo popularne. Isprobao sam i jedne i druge i moram priznati da su mundane davale očajne rezultate. I jedne i druge se mogu uraditi prema metodu Placidusovih polu-uglova ili prema Regiomontanovom metodu.

3) Pravac direktiranja.
Direktno je u smeru primarnog kretanja neba, tj. u smeru kazaljke na satu. Konverzno je obrnuto. Pravilno je da se posmatrani objekat (signifikator) fiksira, a potom da se prema njemu pomeraju ostala tela primarnom rotacijom. Naravno, možete odbarati i drugu opciju, ili obe istovremeno.

4) Aspekti „ko prema kome“.
Kao što sam iznad pomenuo, pravilno je da se signifikator fiksira a da se onda ostala tela i njihovi aspekti pomeraju prema njemu. Mada je data i opcija da se promisori fiksiraju, to nije ispravno jer su promisori oni koji obećavaju nekakve promene i događaje, i u skladu s tim se moraju pomerati.

podešavanje primarnih direkcija
Slika 2: podešavanje opcija primarnih direkcija

5) Vremenski ključ.
Ova opcija predstavlja vremensku jedinicu koja važi za jedan stepen ugla direkcije. U praksi se obično koristi Ptolemejev ključ gde jednom stepenu odgovara jedna godina, ali možete koristiti i druge ključeve koji se oslanjaju na prosečno ili stvarno kretanje Sunca itd. Ili svoj sopstveni (Custom Key – vidi niže dodatna podešavanja).

Nemojte da se prevarite pa pomislite: „Kakve su ovo glupe kvantne kosmičke zavrzlame kad je jedan stepen jednako jednoj godini, može to peške sve“. Može, naravno. Ipak, prave primarne direkcije kojima se ovde bavimo uzimaju u obzir stvarnu, nebesku poziciju tela, a ne zodijačku. A za njihovo računanje, pa, potrebno je mnoooogo trigonometrije.

Postoji i opcija da se direkcije koriste sa latitudom promisora ili signifikatora. Ne preporučujem njeno korišćenje.

Dodatnim podešavanjima opcija primarnih direkcija možemo da pristupimo s dva mesta : tab Settings u gornjem levom uglu prozora ili tab General Settings s desne strane (vidi opet sliku 2). Klikom na neki od ova dva taba, otvoriće se novi prozor sa dodatnim opcijama (slika 3).

dodatna podešavanja
Slika 3: Dodatna podešavanja

Unutar tabova koji se vide na vrhu prozora, nalaze se liste planeta, uglova, čvorova, zvezda, arapskih tačaka, kao i znamenitijih asteroida, hipotetičkih tela i tačaka koje se koriste u savremenoj astrologiji. U tradiciji je bilo uobičajeno da se kao signifikatori koriste Ascendent, MC, Sunce, Luna i Fortuna. No, naravno, mogu se koristiti i ostale planete.

U tabu Extra Points možete označiti prenatalne sizigije i neke pozicije koje ste sami definisali. U tabu Define možete napraviti svoj sopstveni ključ za računanje direkcija, tj. koliko lučnih minuta i sekundi odgovara jedan stepen direkcije, i možete definisati neke pozicije u horoskopu koje su vama bitne a nigde drugde nisu navedene.

Pod tabom Aspects podešavate koje aspekte želite da koristite (isključivo Ptolemejske!).
Tab Format nudi još neke mogućnosti gde treba obavezno štiklirati opcije ignorisanja međusobnih aspekata zvezda, asteroida i tačaka, kao i opcije konjunkcija sa njima (ako ih koristite). Zbog čega? Zbog toga što tačke ne mogu praviti međusobne aspekte, niti nas zanimaju aspekti sa nekretnicama, zanimaju nas samo konjunkcije sa njima. Aspekte prema arapskim tačkama možete koristiti.

Najvažnije pravilo u vezi s ovim tabovima je: Izbegavajte da označavate sve i svašta jer u šumi podataka nećete više videti ništa.

Obratite pažnju na to ko može biti promisor a ko ne. Arapske tačke, uglovi, čvorovi, bilo koja hipotetička tela ili matematičke tačke NE MOGU biti promisori, jer oni ne mogu da aspektuju (nemaju svetlost, to su samo tačke u prostoru ili zamišljena tela) već mogu samo da budu aspektovani. Stoga, označavajte ih isključivo kao signifikatore.

Za kraj, na slici 4 koja sledi sam napisao objašnjenja skraćenica na listi primarnih direkcija. A ako ne znate šta su to primerne direkcije i čemu služe, pomognite se ovim tekstom.

oznake u tabelama
Slika 4: Značenja skraćenica na listi direkcija

RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *