Kako se tumače horoskopi revolucija

gedberi

Korisna uputstva o tome kako se tumače horoskopi revolucija ili povrataka iz pera engleskog astrologa, Lilijevog savremenika i suparnika, Džona Gedberija.

 

U svojoj Doktrini o nativitetima, u poglavlju XXXIII i vrlo obimnom XXXIV, Džon Gedberi iznosi uputstva za tumačenje revolucija. Ne samo što se osvrće na svaku kuću horoskopa pojedinačno i planetarne konfiguracije s njima u vezi, nego sažeto navodi i značenja povrataka planeta na sopstvena natalna mesta ili mesta drugih natalnih planeta.

Iako sam to podvlačio i u drugim sličnim tekstovima, i ovde moram da napomenem da tumačenja koja iznosi ne treba uzimati zdravo za gotovo, kao neko isključivo pravilo. Svaki horoskop je za sebe, pa su shodno tome i značenja različita od jednog do drugog. Pravila koja Gedberi iznosi treba upariti sa pravilima koja iznose Moren i Frančesko Junktin, a koja će biti objavljena u narednom periodu.

Ako naiđete na nejasne ili nepoznate termine, njihova značenja možete potražiti u napomenama u tekstu ili astropediji.

Opšti aforizmi kako se tumače horoskopi revolucija

Nakon što si podrobno razmotrio svoju revoluciju, najpre je uporedi s ovim opštim aforizmima koji slede:

1. Ako je vladar natalnog Ascendenta dobro postavljen u revoluciji i dobro aspektovan dobrim planetama sa dobrih mesta u horoskopu, to je indikator mnogo dobra natusu, i najavljuje zdravlje tela te godine.

2. Kada je Ascendent revolucije u znaku natalne Lune, i ako je ona u revoluciji u povratku na svoju natalnu poziciju i u dobrim aspektima sa dobim planetama, to natusu obećava zaštitu od zla, gubitaka ili nesreće te godine; takođe mu obećava zdravlje tela i uma, i da će iskusiti više užitaka i zadovoljstava od ili na račun žene ili žena.

3. Ako je Ascendent revolucije pritisnut prisustvom štetne planete ili ga ista nepovoljno aspektuje, obećava mnogo problema i tuge natusu u toj godini – prema prirodi te štetne planete koja ga podržava, i u skladu sa prirodom znaka i kuće neba iz koje se dešava.

4. Kada je Fortuna na dobrom mestu horoskopa[1], to jest kada je tamo gde se natalno nalaze dobre planete, ili je u dobrom aspektu s njima, prvenstveno ako je bilo koja od njih vladar ili almuten druge kuće revolucije, te godine natusu najavljuje uvećanje imetka i mnogo zarade.
Dozvoli mi da te ovom prilikom uputim da izračunaš poziciju Fortune u revoluciji na isti način kao što si učinio u radiksu; jer je revolucija poput novog rođenja ili radiksa, pa se sve pozicije (to jest, mesta kuća i planeta) horoskopa menjaju osim pozicije Sunca koje je centar (sveta, kao i) radiksa natusa. Zato ne vidim zašto bi Fortunu projektovali od radikalnih mesta Sunca i Lune i Ascendenta revolucije, kao što nas Ptolemej uči. Ako je deo koji pripada samo jednom horoskopu, zašto bi je tražili uz pomoć dva?

Poslednji aforizam zahteva malo objašnjenja. Naime, Gedberi uz pomen Ptolemeja stavlja napomenu o računanju Fortune prema uputstvu Johana Šonera, na čiji se rad najviše oslanja u ovoj temi o revolucijama. Kaže:
„Šoner je takođe rekao, Pars fortunae in revolutione sic projecitur: quod est a Sole in Lunam in radice, proijce ab ascendente revolutionis. I mnogi drugi tvrde isto: ali smatram da nije ni greh niti sramota odstupiti od drevnih kada nešto izokrenu mimo logike. Argoli priznaje da je stvar sumnjiva, iako su nam je drevni preneli.“
Na ovaj „problem“ sam ranije naišao i to sam izložio u ovom kratkom tekstu. Dakle, reč nije uopšte o nečemu što je napisao Ptolemej u Tetrabiblosu, nego o jednom od aforizama pseudo-Ptolemeja, tačnije 88. aforizmu koji se bavi upravo ovom temom i gde kaže: Kada želimo da pomeramo Fortunu u revoluciji ponovo ćemo pronaći njen stepen od pozicije Sunca do Lune, pa to projektovati od Ascendenta[2] . Nema ni govora o kombinovanju natalnih pozicija sa Ascendentom revolucije, a pošto se koristi reč ponovo nameće se zaključak da u revoluciji treba izračunati poziciju Fortune na isti način kao i u natalu. Georgije Trapezundski u svom komentaru ovog aforizma navodi da u nekom od starijih rukopisa postoji dodatak/napomena o tom kombinovanju natalnih pozicija luminara sa Ascendentom revolucije, ali da smatra da je to greška u prevodu Arapa i varvara kojima je delo na grčkom predato.

5. Vladar druge kuće u revoluciji na Ascendentu podstiče značajno uvećanje dobiti i imetka natusu; a to će ostvariti bez mnogo napora ili bez da sâm traži.

6. Ako se u drugoj natalnoj kući nalazi peregrina planeta, a potom se ista nađe na Ascendentu revolucije, to obećava dobit od neke osobe ili stvari kojoj se natus uopšte nije nadao niti je zamišljao. Priroda planete može u izvesnoj meri otkriti stvar, ako se uporedi sa prirodom kuća čija je vladarka.

7. Kada vladar Ascendenta revolucije prilazi vladaru druge kuće, natus će te godine mnogo steći sopstvenim naporima. Ali ako se vladar druge kuće odvaja od vladara Ascendenta, to će označiti suprotno. Ako se vladar Ascendenta odvaja od vladara druge kuće, natus će žudeti za dobiti i tražiće je, ali će vrlo retko mnogo steći.

8. Ako se dobra planeta nalazi na Ascendentu revolucije ili se Ascendent nađe na mestu natalne dobre planete, natus će te godine ostvariti dobit i veliki ugled; a ako okolnosti dozvoljavaju, dobiće dete. Ali ako je Ascendent ometen, nijedno se neće ostvariti bez mnogo teškoća; a ako štetne planete podržavaju Ascendent, sve nade u dobro će biti uništene.

9. Štetna planeta postavljena u drugoj kući revolucije obećava natusu mnogo štete i gubitaka, u skladu s prirodom planete; to jest, ako je Saturn, natus će gubiti na račun saturnijanskih ljudi i stvari; ako je Mars, mnogo troškova, gubitaka i štete od lopova i pljačkaša, od požara, i marsijalnih ljudi.

10. Ako je Saturn vladar treće kuće u revoluciji i postavljen na Ascendentu, pokazatelj je mnogo melanholije, mnogo nevolja i smetnji od strane rođaka i srodnika. A ako se desi da se Mars nađe na mestu natalnog Merkura, izložiće se zbog njih mnogim gubicima i velikim opasnostima; njegova putovanja će takođe te godine biti neuspešna.

11. Kada je vladar solarnog Ascendenta spaljen, podstiče teškoće i veliku štetu natusu, u skladu s prirodom planete koja je vladarka godine[3] uz pomešanost s prirodom Sunca. Ali ako se nađe u dostojanstvima Lune ili svojim sopstvenim, zlo će biti umanjeno; ako je debilitiran i bez ikakvog ojačanja, možeš prognozirati veća zla.

12. Kada se horoskop revolucije podudari sa horoskopom sveta[4] i ako je ista planeta vladarka godine i revolucije, to natusu obećava mnogo dobrog, izuzev ako su znak u usponu i njegov vladar oštećeni natalno.

13. Ako u horoskopu revolucije nađeš svetla u konjunkciji u sedmoj ili četvrtoj kući, otac ili majka natusa može umreti te godine, prvenstveno ako su njihove natalne pozicije unesrećene; ako Saturn oštećuje Sunce kvadratom ili opozicijom ili je s njim u konjunkciji na uglu, samo otac može umreti; ako je Luna oštećena na ovakav način, onda može umreti samo majka. Jer Sunce je signifikator oca, a Luna majke natusa.

14. Kada je vladar Ascendenta revolucije retrogradan u osmoj kući bez pomoći dobrih planeta, to podstiče bolesti natusu, čak i smrt; ako je nesrećna direkcija aktivna, sigurno će ga ubiti.

15. Vladar šeste kuće revolucije u konjunkciji sa Severnim čvorom obećava mnogo bolesti natusu[5], njegov život može biti u opasnosti; ako istovremeno Mars oštećuje vladara Ascendenta, biće otrovan ili izboden, ili će biti nekog nesrećnog rastrojstva ili nasilne smrti.

16. Telo i um natusa će biti opasno ometeni ako je u revoluciji Luna u konjunkciji sa Saturnom koji pri tom aspektuje vladara Ascendenta kvadratom ili opozicijom. A ako se Ascendent zadesi na natalnom Saturnu ili na mestu gde padaju njegovi kvadrati ili opozicija, natus će imati groznicu s drhtavicom; ako je Saturn ugaon ili sukcedentan, podstaći će četvorodnevnu ili trodnevnu groznicu; ako ga Mars zloćudno aspektuje, biće opasna groznica, ona koja preti smrću, osim ako dobroćudne planete intervenišu svojim aspektima.

17. Ako su sve planete u revoluciji snažne i ugaone, daju natusu dobro prema svojoj prirodi i kvalitetu mesta na kom se nalaze. Ali ako su slabe, debilitirane i kadentne, možeš zaključiti da će mu se desiti suprotno.

18. Ako Ascendent revolucije dođe na mesto natalnog Marsa, a Mars istovremeno zloćudno aspektuje Ascendent, to jest kvadratom ili opozicijom, to podstiče mnogo opasnosti, razdora i sukoba, povreda i akutnih bolesti natusu, na prvom mestu ako je [Mars] na uglu ili u sukcedentnoj kući.

19. Pomračenje bilo kog luminara[6] na bilo kom natalnom uglu, a primarno na Ascendentu ili mestima Sunca ili Lune, to jest u blizini njihovih pozicija, prete velikom opasnošću od smrti natusu. Origan je rekao, ako se pomračenje Sunca desi na istom stepenu natalnog Severnog čvora, natus će umreti te godine; ako blizu njega, biće u smrtnoj opasnosti ali će izbeći.

20. Kada se Jupiter u horoskopu revolucije nađe u konfiguraciji sa Lunom i Venerom, ili ako je na uglu na svojoj natalnoj poziciji (pod uslovom da je natalno dobro postavljen), natus će biti razdragan i imaće mnogo zadovoljstava i užitaka; ponekad brak te godine.

21. Luna u revoluciji u sekstilu ili trigonu sa srećnim planetama uz recepciju, ukazuje na dobru i prosperitetnu godinu natusu, u skladu s prirodom ili značenjima dobrih planeta s kojima je u recepciji. Ako postoji recepcija, ali je aspekt s dobrom planetom loš, obećano dobro neće biti dugotrajno, već će kraj godine biti loš.

22. Ako je dobra planeta vladarka smrti u radiksu, i ako se desi da u revoluciji dođe na označitelja života ili je sama označiteljka, te godine će uništiti ili odagnati srdžbu koja preti s pozicija štetnih planeta.

23. Ako je vladar natalnog MC-a na Ascendentu revolucije, obećava velike počasti i unapređenja natusu (ako ima kapaciteta)[7] te godine. Natalni vladar Ascendenta na MC-u revolucije obećava isto; ako su njihovi vladari u konjunkciji na, ili u sekstilu ili trigonu sa tih uglova, efekti će biti vrlo istaknuti, a natus će steći ugled.

24. Kada su štetne planete na Ascendentu revolucije ili u znakovima iz kojih nepovoljno aspektuju Ascendent, podstiču štetu i tugu natusu, prema prirodi štetne planete i znaka (i kuće, takođe) u kom se nalazi.

25. Sunce u revoluciji u kvadratu ili opoziciji ka natalnom Ascendentu ili njegovom vladaru, ukazuje na mnogo opasnosti, teškoća i napora natusu; može biti odveden pred Magisterijum ili ga otac može unesrećiti. Ali ako je Sunce u dvanaestoj kući revolucije, skriveni neprijatelji natusa će se urotiti protiv njega i naneće mu mnogo štete.

26. Saturn i Mars u konjunkciji u desetoj kući u revoluciji, prete smrću majci natusa te godine. Ako je Mars sam, majka može pretrpeti štetu ali neće umreti; on preti i natusu takođe, da izgubi ugled i reputaciju; ponekad opasnost od pada s konja ili pada s nekog visokog mesta, prvenstveno [ako je] u vazdušnom znaku.

27. Kada su vladar Ascendenta ili Luna u revoluciji u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa štetnim planetama, natus će te godine pretrpeti mnogo štete i gubitaka, ponajpre ako je bilo koja štetna planeta vladar dvanaeste ili sedme kuće u horoskopu.

28. Kada je Merkur vladar godine i spaljen, podstiče mnogo nevolja natusu u vezi s bilo kakvim vidom trgovanja, pisanja i računa, uz mnogo dodijavanja i uznemirenja uma.

29. Ako su u revoluciji dobre planete u dvanaestoj kući, natus će te godine nadvladati svoje neprijatelje; ali ako su štetne, označiće suprotno.

30. Ako je Saturn vladar solarnog Ascendenta, natus će te godine biti plašljiv i malodušan, nesrećan i pohlepan za sticanjem. Ako je Jupiter vladar, natus će težiti dobrom ponašanju, biće pošten i religiozan. Ako je Mars, biće sklon pljačkanju i okrutnostima, zavadama, svađama i sukobima. Ako je Sunce, natus će biti ucveljen, a opet strog i neumoljiv. Ako je Venera, predavaće se rasipništvu i pohoti. Ako je Merkur, naginjaće mudrosti i učenju. Ako je Luna, natus će putovati ili ploviti te godine, biće nepostojan i promenljivog mišljenja.

31. Kada se Ovan podiže na Ascendentu revolucije, natus će se plašiti nasilne smrti te godine. Ako Bik, bolesti će ga snaći na račun loših postupaka. Ako Blizanci, biće znatiželjan i mamiće ga potraga za tajnim i okultnim znanjima. Ako Rak, voleće javne službe ili predmete, biće vredan i studiozan. Ako Lav, biće ponosit i ozbiljan. Ako Devica, biće ambiciozan i težiće slavi. Ako Vaga, dovešće se u opasnost zbog lakomosti i sličnih poriva. Ako Škorpion, biće jogunast i imaće samopouzdanja, a pratiće ga slabosti i zbrka u umu. Ako je Strelac, biće revnosan oko nekretnina. Ako Jarac, mamiće ga isključivo novac itd. Ako je u usponu Vodolija, biće zao na jeziku, maliciozan i ogovaraće, i zbog toga se može suočiti s problemima. Ako Ribe, biće vrlo ponosit. Origano kaže da je isto kao i Devica, samo u manjoj meri.

Eto, to su opšti aforizmi na koje se u revoluciji treba obazirati, a koje je mogu mnogo rasvetliti; ali postoje i konkretniji aforizmi koje takođe treba uzeti u obzir i koje ti predstavljam ovde u narednom poglavlju.

Da bih bio dosledan praksi drevnih astrologa u detaljnom tumačenju revolucija, podelio sam ovo poglavlje u dve sekcije:

1. O dvanaest kuća i stvarima koje im pripadaju.
2. O sedam planeta, njihovim povracima na sopstvene i pozicije drugih planeta.

O prvoj kući u revoluciji

Pošto je revolucija poput drugog radiksa, moraš ispitati stanje tela i uma natusa ovde, kao što bi i u radiksu; to jest, da li je [natus] zdrav, snažan i dobrog držanja i tela i uma, ili ne, što ćeš znati pažljivo razmatrajući sledeće aforizme.

1. Kada se u revoluciji desi dobra direkcija u kojoj Sunce, Luna ili Ascendent dolazi pod dobroćudne zrake Jupitera ili Venere, pokazatelj je da će natus biti zdravog tela i čistog uma te godine; a ako revolucija to potvrđuje, natus ne može pretrpeti nesreću, štetu ili gubitak zbog bolesti te godine.

2. Ako je Ascendent revolucije isti kao u radiksu, ili su u sekstilu ili trigonu, to je pokazatelj dobrog i zdravog ustrojstva i tela i uma. Ako je vladar Ascendenta revolucije dobro položen, u konjunkciji, sekstilu ili trigonu s Jupiterom ili Venerom, nije spaljen, kadentan ili peregrin, to obećava isto.

3. Kada je vladar Ascendenta revolucije loše aspektovan, podstiče zlo natusu, u skladu s prirodom planete koja ga aspektuje; kao kada Mars baca svoj kvadrat ili opoziciju ka njemu – neka se onda čuva zla Marsa.

4. Vladar Ascendenta u radiksu dobro podržan u revoluciji upućuje na zdravo telo; Si male, dic contrarum; i obrnuto ako je loše aspektovan. Luna u dobrom aspektu s Jupiterom ili Venerom u revoluciji, oslobođena svih oštećenja, ukazuje na dobru konstituciju natusa; ako je loša, obrnuto.

5. Vladar Ascendenta dobro postavljen u sedmoj kući obećava brak ili aliquid tale[8] natusu te godine, prvenstveno ako to prate dobre direkcije; ako je u devetoj kući, putovanje morem; ako je u šestoj, osmoj ili dvanaestoj obećava mnogo bolesti, opasnost od zatvora i mnogo zla od skrivenih neprijatelja.

6. Luna u revoluciji loše postavljena i oštećena Saturnom ili Marsom ili spaljena, bez pomoći ili podrške Jupitera ili Venere, obećava slabu konstituciju tela. Još više ako je unesrećena u natalnom horoskopu, a u revoluciji prilazi svojoj radikalnoj poziciji.

7. Luna unesrećena u radiksu, a u revoluciji na mestu natalnog Marsa ili Saturna preti velikim zlom natusu; ako je u kvadratu ili opoziciji sa Marsom, preti povredom očiju.

8. Kada je Luna oštećena telom i aspektom zloćudnih planeta i pri tom u konjunkciji sa Severnim čvorom, pokazuje višak humora u telu natusa; ali sa Južnim čvorom ukazuje na pokvarenost humora; ako je u kvadratu ili opoziciji s Jupiterom ili Venerom, ili u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji s Marsom, najavljuje teške upale; sa Saturnom, označava hladne humore i druge saturnijanske opasnosti, poput padova, utapanja, zatvora i slično.

9. Mars ili Saturn na Ascendentu revolucije uvek podstiču bolesti ili nevolje prema svojoj prirodi ili predodređenjima, prvenstveno ako se neki od njih nađe sa vladarom godine. Luna u Raku, Sunce u Lavu oštećeni od Saturna ili Marsa su uvek predznak nesreće natusu.

10. Vladar Ascendenta u radiksu sa Južnim čvorom i u opoziciji sa Lunom, Marsom ili Saturnom [u revoluciji] podstiče probleme telu i bolešljivost te godine. Et Cauda Draconis in ascendente revolutione significat Melancholiam – A Južni čvor na Ascendentu revolucije ukazuje na melanholiju.

11. Saturn u Lavu Lavu oštećen Marsom ili Mars oštećen Saturnom u Strelcu u revoluciji ukazuje na pad s konja, prvenstveno ako je Mars u desetoj kući. Ali ako je u dvanaestoj kući onda će biti u opasnosti od neke druge četvoronožne zveri.

12. Vladar Ascendenta i Luna sa Južnim čvorom, dok vladar osme kuće loše aspektuje Lunu s mesta Fortune minatur pericula mortis – preti smrtnom opasnošću te godine.

13. Eklipsa na Ascendentu ili istom stepenu natalnog Sunca ili Lune, ukazuje na opasnost po život natusa. I još, ako se solarna eklipsa dešava na natalnom stepenu Južnog čvora, preti smrću; ako nije na istom stepenu, onda preti mnogim opasnostima[9].

14. Vladar Ascendenta revolucije dobro postavljen na Ascendentu najavljuje zdravlje tela i mir uma. Ako je u drugoj kući, najavljuje dobit. U trećoj, kratka putovanja. U četvrtoj gradnju, popravku, ili dobit nasledstvom. U petoj, zadovoljstva. U šestoj, bavljenje sitnom stokom. U sedmoj, naklonost društvu žena, i brak ako [natal] dozvoljava. U osmoj, bavljenje zaveštanjima i stvarima koje su ostavile preminule osobe. U devetoj, putovanja i prekomorska trgovina. U desetoj, dodeljuju mu se počasti ili dobija neku službu. U jedanaestoj, uvećanje broja prijatelja. U dvanaestoj, može trgovati velikim zverima, i ne treba se plašiti svojih neprijatelja. Ali ako je [vladar Ascendenta] loše postavljen u bilo kojoj od pomenutih, onda obećava obrnuto.

15. Vladar Ascendenta i Luna sa dobro postavljenim Merkurom u revoluciji, nagone natusa na učenje, da izučava jezike itd. Sa Saturnom, on je trezven i ozbiljan. S Jupiterom, pravedan, pošten i dobrog ponašanja. Sa Marsom samopouzdan, smeo, ponekad impulsivan i gnevan. Sa Suncem, zapovedan je i uzvišen, ali razborit. Sa Venerom je raskalašan i veseo, i veoma često u društvu žena. Ovo treba razumeti i kada su njihovi sekstili ili trigoni, jednako kao i konjunkcije. Ali ako je obrnuto, ako su vladar Ascendenta i Luna loše postavljeni uz kvadrat ili opoziciju ka bilo kom od njih, onda možeš tumačiti suprotno o sklonostima natusa. I ovo će biti dovoljno u vezi s pravilima koja pripadaju prvoj kući.

O drugoj kući revolucije

Razmotrićeš drugu kuću natusa za njegov imetak i blagostanje, kao i Fortunu itd.

1. Vladar druge kuće revolucije na Ascendentu. dobro postavljen, ukazuje da će natus steći mnogo imetka te godine i to bez mnogo napora. Fortuna na dobrom mestu horoskopa, to jest na mestima srećnih planeta u radiksu ili pod njihovim dobrim aspektima, ukazuju na uvećanje dobiti te godine.

2. Ako je vladar druge kuće u revoluciji ometen ili oštećen vladarom Ascendenta, natus neće uvećati bogatstvo te godine, već će biti zlovoljan i tašt i tako sâm omesti svoju dobit.

3. Fortuna u prvoj ili drugoj kući revolucije ukazuje da će natus steći dobit svojim radom, trudom i naporima. Ako je dobro postavljen u osmoj kući, označava dobit ili uvećanje bogatstva na račun preminulih osoba, ili pretraživanjem oporuka ili spisa itd.

4. Fortuna u dobrom aspektu sa svojim dispozitorom (u revoluciji) uvek prikazuje dobro stanje bogatstva ili obilja natusa. Ali ako je u lošem aspektu sa svojim dispozitorom, to jest u kvadratu ili opoziciji, onda ukazuje na umanjenje njegovog imetka, te da će zbog toga nazadovati.

5. Kada je Venera vladarka Fortune ili druge kuće i postavljena u osmoj, obećava bogatstvo i uvećanje dobiti natusu na račun žene ili žena; možda može dobiti dobar miraz uz ženu. Ako je vladarka sedme u drugoj kući, to pokazuje isto.

6. Kada je Merkur vladar Fortune ili druge kuće u revoluciji, i ako je srećno postavljen na Ascendentu, natus će se te godine steći bogatstvo sopstvenom marljivošću; i može se obogatiti na račun raznolikih poslova; prvenstveno ako se bavi javnim zanimanjem.

7. Kada je štetna planeta u drugoj kući revolucije (ili ako oštećuje vladara druge kuće ili Fortunu), podstiče mnogo gubitaka i trošenja imetka natusa, na račun ljudi i stvari u simbolici oštećujuće planete; ako je Mars ta planeta, preti natusu mnogim gubicima od marsijalnih ljudi i stvari koje označava.

8. Fortuna u trigonu (ili sekstilu) sa Suncem u revoluciji ili radiksu, označava mnogo dobiti te godine; i lagodan i srećan period.

9. Vladar Fortune i druge kuće na Ascendentu (revolucije) obećava bogatstvo natusu na račun sopstvenog uposlenja i marljivosti. Ako je natus eminentna osoba, učiniće neko vrlo delo za koje će biti nagrađen iako to neće očekivati; ako je mehaničar ili zemljoradnik, napredovaće na račun svog zanata ili zemljoradnje.

10. Kada se planeta koja je bila peregrina u natalnoj drugoj kući nađe na Ascendentu revolucije, natus će te godine steći bogatstvo i stvari kojima se nadao. Ako je u trećoj, onda će rođaci pomoći, ili može steći dobit na račun drugih stvari koje pripadaju toj kući. Ako je u četvrtoj kući, dobit je od oca ili zemlje itd. Ako je u petoj kući, od pregovora, poruka ili svoje dece. I tako za ostale kuće u sklad s njihovim značenjima.

11. Sunce u drugoj kući ukazuje na trošenje novca zbog ugleda, velikodušnosti ili isprazne slave. Debilitirani Saturn u drugoj kući ukazuje na gubitke zbog lakrdijaša i prostaka. Debilitirani Mars u drugoj kući, ukazuje na gubitke od lopova, sukoba, svađa, sporova i svih marsijalnih stvari. Cauda Draconis in secunda, semper affert damna, & difficultates in divitiis – Južni čvor u drugoj kući uvek je pokazatelj štete i gubitaka, i mnogo teškoća natusu u vezi s njegovim imetkom. Probatum est.[10]

12. Saturn u osmoj kući revolucije s puno dostojanstva, daje dobit natusu na račun oporuka ili zaostavštine preminulih ljudi; ali ako tu nema esencijalnog dostojanstva onda će ukazati na mnogo stresa i nevolja oko nasledstva. Ako je Saturn postavljen na MC-u, pokazuje gubitke i isprazno trošenje bogatstva; kako moj pisac[11] reče – te godine neće profitirati.

13. Kada je Saturn retrogradan u četvrtoj kući, natus će te godine imati nevolje i uznemirenja zbog nasledstva ili zaostavštine ili zemlje i sličnih stvari.

14. Vladar druge kuće sa Fortunom u drugoj kući s dosta dostojanstva, ukazuje na bogatstvo te godine na račun većine stvari kojima se bavi ili trguje.

15. U trećoj, ukazuje da bogatstvo dolazi na račun rođaka, srodnika, suseda, kratkih ili kopnenih putovanja itd.

16. U četvrtoj, od predaka, oca, zemlje, nekretnina ili bilo kakvog nasledstva.

17. U petoj, na račun dece, igara, poruka, spisa, pregovora i sličnog.

18. U šestoj kući, od slugu, bavljenjem malim životinjama, od ujaka ili ujne, a nekad od bavljenja lečenjem.

19. U sedmoj, na račun ratova, sukoba, svađa, suđenja, sporova, otvorenih neprijatelja, žena ili braka.

20. U osmoj, na račun nasledstva, miraza ili imovine žene, zaveštanja preminulih osoba.

21. U devetoj, od nauke, dugih putovanja, ženine rodbine, religije, sveštenika.

22. U desetoj, od magisterijuma ili profesije, službe, počasti i položaja; češće puta od majke.

23. U jedanaestoj, od prijatelja i družbenika, plate primljene od prinčeva ili uglednih ljudi, od pouzdanja i nada.

24. U dvanaestoj, od skrivenih neprijatelja (odista čudo!), velikih zveri poput konja, bikova, krava; nekad može profitirati od zatvora ili jada i nevolja.

25. Ali moraš znati da, ako su vladar druge kuće i Fortuna loše postavljeni u bilo kojoj od ovih kuća ili su u njima oštećeni zloćudnim planetama (prvenstveno ako su štetne planete vladarke ovih kuća), natus će pretrpeti štetu i gubitke imetka na račun stvari i ljudi u simbolici kuće u kojoj se nalaze.

26. Ako Sunce oštećuje označitelja imetka, ugledne osobe će biti neprijatelji natusa. Ako Saturn, stari i prosti ljudi. Ako Mars, vojnici ili marsijalni tipovi. Ako Jupiter (jer se dobre planete nekad mogu pokazati štetnim po osobu), advokati i religiozni ljudi. Ako Merkur, potkazivači, pravnici, službenici, izvršitelji, ponekad lopovi itd Ako Venera, njegova žena ili žene će se pokazati neprijateljima. Ako Luna, natus će biti ometen brbljanjima običnog sveta.
Astrolozi su ostavili još mnogo pravila u vezi s ovom temom, ali su ovi najkorišćeniji i najvrednovaniji, stoga ostale neću iznositi.

O trećoj kući revolucije

Posredstvom ove kuće ispitujemo situaciju i stanje braće i sestara natusa, kopnenih putovanja, napretka i užitka u putovanjima, i njegovo slaganje ili neslaganje s braćom. Pripadaju joj sledeći aforizmi.

1. Kada u revoluciji nađeš mnogo planeta postavljenih u trećoj kući, natus će te godine ići na mnoga putovanja, posećivaće svoju braću i srodnike itd. prvenstveno ako su u pokretnom[12] znaku.

2. Vladar natalne treće kuće u dvanaestoj kući revolucije ukazuje na mnogo štete i gubitaka te godine, i opasnost po život braći; takođe pokazuje da će putovanja natusa biti neprijatna. Ali ako je u desetoj kući (koja je osma od treće), brat ili sestra natusa te godine može umreti.

3. Ako su treća kuća ili njen vladar u dostojanstvima Jupitera ili Venere, ili ih jedno ili oboje podržavaju dobrim aspektom bez ometanja zloćudnih planeta, to pokazuje dobro stanje braće natusa te godine.

4. Infortunae in tertia mala semper afferunt fratribus, vel consanguineis – kada su štetne planete postavljene u trećoj kući (revolucije) uvek najavljuju zlo braći i srodnicima natusa.

5. Kada u revoluciji nađeš Rep zmaja u trećoj kući, to uvek braći natusa preti nesrećom; a ako je vladar treće kuće sa Glavom zmaja, ukazuje na isto.

6. Ako je Luna vladarka treće kuće u revoluciji, u konjunkciji, sekstilu ili trigonu sa Jupiterom ili Venerom, ukazuje na prijatan period i zdravlje braći i sestrama te godine; ali ako je oštećena konjunkcijom ili aspektima Saturna ili Marsa, onda im obećava zlo.

7. Vladar treće kuće u revoluciji u lošem aspektu s Lunom ili vladarom Ascendenta (prvenstveno iz loših kuća) obećava mržnju, razdor, svađe i sukobe između natusa i njegove braće itd.

8. Vrlo oštećen Mars (pošto je on prirodni označitelj braće) ukazuje na zlo braći natusa; ali ako je dobro postavljen, podsticaće im dobro. Razmotri isto za Lunu, za stanje sestara, pa prema obimu njene sreće ili nesreće prosudi koliko će dobro ili zlo biti.

9. Ako je Merkur vladar godine i unesrećen Marsom, preti smrću braći natusa. Mars u lošem aspektu ka Merkuru najavljuje im mnogo zla te godine, mada ne smrt; i najavljuje takođe da će natus imati mnogo sporova i sukoba s njima.

10. Jupiter, Venera i Glava zmaja u trećoj kući revolucije najavljuju veliki napredak i sreću braći te godine; slično i njegovim rođacima. Ako je vladar treće kuće sa Fortunom, isto.

11. Vladar treće kuće u prvoj revolucije i dobro utvrđen, natus će se dobro slagati te godine sa svojom braćom i rođacima.

12. Ako je [vladar treće kuće] postavljen u drugoj revolucije, natus će te godine imati mnogo dobiti od svoje braće i rođaka ili na njihov račun.

13. Ako je u trećoj kući (i kvalitetan kao što je već pomenuto), rođaci natusa će te godine biti uspešni i napredovaće; slično će natus proći na svojim putovanjima.

14. Vladar treće u četvrtoj kući, u sekstilu ili trigonu sa Saturnom, obećava bogatstvo braći i dobro na račun nasledstva i sličnog.

15. Kada je postavljen u petoj kući, pokazuje da će braća i rođaci natusa mnogo uživati i radovati se te godine, i imaće mnogo dobiti na račun poruka, pregovora i obavljenih poslova.

16. Dominus tertiae in sexta, aliquando dat fratri agritudinem – ako je vladar treće postavljen u šestoj kući, ponekad ukazuje na bolesti braći natusa.

17. Ako je postavljen u sedmoj kući revolucije, braća natusa će se predavati udavaranjima i razvratu te godine.

18. Ako je postavljen u osmoj kući revolucije, obećava dobit braći na račun nasledstva i stvari preminulih osoba. Male positus, tribuit abgustias & damna – ali ako je tu loše postavljen, ukazaće na gubitke i nevolje.

19. Ako je dobro postavljen u devetoj kući, pokazuje da braća mogu profitirati posredstvom prekomorske trgovine, učenjem; ponekad se neki od njih mogu srećno venčati te godine.

20. Vladar treće u desetoj (osim ko je tu baš izrazito dobro postavljen) ukazuje na smrt braće natusa te godine. [13]

21. Ako je postavljen u jedanaestoj kući, braća natusa će pobrati mnogo profita i koristi te godine; i dokazaće se natusu kao prijatelji; natus će posećivati svoje prijatelje.

22. Ali kada je postavljen u dvanaestoj kući, ponekad ukazuje na dobro a ponekad na loše, što zavisi da li je podržan dobrim ili štetnim planetama.

Ovoliko je dovoljno za otkrivanje odgovarajućih stvari koje pripadaju trećoj kući revolucije.

O četvrtoj kući revolucije

Ovde se saznaje o stanju oca u revoluciji, što možeš raspoznati koristeći sledeći metod.

1. Ako su Sunce, Luna ili tačka roditelja u revoluciji u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji s Marsom, ili su njihovi dispozitori unesrećeni ili u lošem aspektu s Marsom, otac natusa može umreti te godine. Maxime si aliquod Luminarium fuerit in quarta – prvenstveno kada je bilo koji od luminara postavljen u četvrtoj kući.

2. Kada su svetla u revoluciji u četvrtoj ili sedmoj kući, bilo otac bilo majka natusa može umreti te godine; prvenstveno ako su njihova natalna mesta unesrećena. Sunce označava oca, Luna majku.

3. Ako je Sunce označitelj oca i postavljeno na uglu ili u sukcedentnoj kući, i oslobođeno zloćudnih planeta, ili je u konjunkciji, sekstilu ili trigonu sa Jupiterom ili Venerom, ili je u bilo kom njihovom esencijalnom dostojanstvu, pokazatelj je dobrog stanja i imetka oca natusa te godine. Ako je označitelj Saturn i u poziciji kao što je pomenuto [za Sunce], isto.[14]

4. Mars ili Saturn ili Rep zmaja u četvrtoj kući loše postavljeni, pokazatelj su velike štete ocu te godine, i natus će takođe biti upleten oko zemlje ili nasledstva, na svoju štetu i nevolju; a kraj godine će mu biti loš.

5. Sunce sa Saturnom u četvrtoj kući preti smrću ocu. Luna sa Marsom ili Saturnom u četvrtoj obećava mnogo zla po život majke te godine.

6. Saturn i Sunce u opoziciji sa uglova ukazuju na smrt oca te godine. Ako su u kvadratu jedan s drugim, onda mu obećavaju neku tešku bolest. Ali ako su u sekstilu ili trigonu (kao što ponekad mogu biti, i takođe na uglovima) onda podstiču ugodan život ocu, kao i ostvarivanje počasti i unapređenja te godine.

7. Kada su svetla oštećena zloćudnim planetama u revoluciji, to uvek označava štetu roditeljima te godine.

8. Eklipsa u četvrtoj kući revolucije ili na mestu Sunca ili vladara četvrte kuće u radiksu, ukazuje na smrt oca te godine; takođe i mnogo štete samom natusu.

9. Vladar četvrte kuće u revoluciji ili radiksu, u dvanaestoj kući revolucije – otac natusa može umreti ili biti ometen nekim teškim bolestima.

10. Sunce i Saturn u opoziciji s vladarom osme kuće u revoluciji, ukazuju na lošu godinu ocu.

11. Ako je vladar četvrte kuće oštećen Repom zmaja u vatrenom znaku, otac natusa će biti u opasnosti od trovanja. Ako je oštećen Marsom, može umreti od groznice, ili (ponekad) od ubadanja. Ako [je oštećen] Saturnom koji vlada trećom kućom, što je dvanaesta od četvrte, [otac] može umreti u zatvoru ili od ruke svojih neprijatelja.[15]

12. Mars i Merkur i kvadratu ili opoziciji s vladarom četvrte kuće, podstiču mnogo štete i gubitaka, razdora i sporova natusu zbog zemlje, nepokretnosti ili nasledstva. Mars može ukazati na opasnost od požara; Merkur, od lažnog predstavljanja, prevarom ili obmanom službenika ili zastupnika.

13. Srećne planete dobro postavljene u četvrtoj kući ili prijateljskoj konfiguraciji sa vladarom četvrte kuće, ukazuju na srećan i prosperitetan period ocu natusa. A pokazaće se, s dobrim ishodom i po natusa.

14. Kada su vladar Ascendenta i četvrte kuće u kvadratu ili opoziciji, natus i njegov otac će se mnogo svađati te godine. Ako su vladari ove dve kuće natalno u istom odnosu, isto.

15. Kada je vladar osme od četvrte[16] kuće u četvrtoj sa Saturnom, Marsom ili Južnim čvorom, otac natusa može umreti te godine. Ali ako je vladar osme od četvrte u konjunkciji s vladarom četvrte u sedmoj kući, biće pravo čudo ako otac natusa pretekne te godine.

16. Kada je vladar šeste od četvrte[17] u fiksnom znaku i kvadratu ili opoziciji prema vladaru četvrte, i ako je snažniji od njega, otac natusa može umreti zbog dugotrajne bolesti te godine. Ali ako je vladar četvrte snažniji, može je izbeći.
I toliko o četvrtoj kući revolucije.

O petoj kući revolucije

Preko ove kuće ispitujemo zadovoljstva i užitke natusa, njegovu decu i njihovo stanje i imetak itd. A na ove aforizme koji slede, treba obratiti pažnju.

1. Kada se znak u usponu u revoluciji nađe na natalnoj poziciji Jupitera ili Venere, i ako se Jupiter ili Venera nađu na ili blizu Ascendenta, natus te godine može dobiti decu. Ako je Sunce u revoluciji u petoj kući, a tačka dece padne blizu vladara pete kuće ili Venere, natus te godine može dobiti decu.

2. Venera, Jupiter i Severni čvor, pojedinačno ili skupa u petoj kući revolucije, i prvenstveno u fertilnim odnosno plodnim znakovima kao što su Rak, Škorpija i Ribe, često su pokazatelj dece te godine. Ako su sa vladarom pete kuće, isto. Takođe označavaju prijatnu godinu.

3. Kada su Venera, Jupiter ili Luna u desetoj, jedanaestoj, četvrtoj ili petoj kući revolucije, i ako ni na koji način nisu ometeni zloćudnim planetama, natus te godine može dobiti dete ili decu.

4. Ako Jupiter u revoluciji dođe na tačku dece ili je aspektuje dobrim aspektom, to ukazuje na dete ili decu te godine; kao što Šoner kaže, citiram: Si Iupiter ad partem filiorum pervenerit, vel eam aspexerit, dabit filium[18].

5. Vladar pete kuće u revoluciji u konjunkciji, sekstilu ili trigonu s Jupiterom ili Venerom, i ako ni na koji način nije oštećen zloćudnim[19] planetama, ukazuje na dobro i prikladno vreme za potomstvo.

6. Saturn, Mars ili Južni čvor u petoj kući revolucije, mnogo puta označavaju smrt deteta ili dece te godine. Ako Saturn ili Mars konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom oštećuju petu kuću ili njenog vladara, podstiču isto; takođe i mnogo štete i gubitaka natusu zbog pohotljivosti i neprikladnog ponašanja.

7.Vladar pete kuće na Ascendentu je takođe vrlo blagonaklon za potomstvo. Ali vladar pete u dvanaestoj kući koja je osma od pete, preti nevoljama (mnogo puta smrću) deci natusa.[20]

8. Vladar natalnog Ascendenta u petoj kući revolucije, i ako tamo ima puno dostojanstva, uvek podstiče potomstvo te godine.

9. Kada su vladar Ascendenta, Luna i vladar pete kuće u dobrim kućama u revoluciji, i ako se aspektuju prijateljskim aspektima, natus će te godine imati mnogo užitaka i zadovoljstava, i dete takođe; a ako već ima živu decu, ona će mu biti poslušna.

10. Ako je Merkur oštećen u revoluciji (pošto je on opšti označitelj dece), deca natusa će te godine biti mnogo pometena i nemirna; još više ako je on vladar natalne pete kuće.

11. Kada je Venera u revoluciji oštećena Saturnom, Marsom ili Repom zmaja, natus te godine ne može imati potomstva. Saturn uništava začeće hladnim i sličnim bolestima, Mars pobačajem, Rep trovanjem ili usled nekakvog straha itd. Užici natusa su takođe zasenjeni.

12. Kada su svi označitelji dece u plodnim znacima, natus te godine može dobiti više od jednog deteta. Ako su neki u plodnim a neki u sterilnim znacima, natus može imati dete ako se i ostali pokazatelji slažu; ali ako se zadesi da se svi nalaze u jalovim znacima, natus ne može dobiti potomstvo te godine, osim ako je na snazi dobroćudna direkcija, mada i tad retko.

13. Dobroćudne planete u petoj kući ili u prijateljskom aspektu ka njoj, ukazuju na zadovoljstva i užitke natusu te godine. Zloćudne u konjunkciji ili lošem aspektu prema tom mestu uništavaju sreću i radost.

14. Ako je Venera vladarka pete kuće i u kvadratu ili opoziciji s Marsom u revoluciji, ukazuje da će natus biti lascivan i pohotan, u društvu loših žena od kojih se može zaraziti opakim bolestima poput gonoreje, Morbus gallicus [21]itd. prvenstveno ako se Mars nađe na Ascendentu ili tamo ima dostojanstva.

15. Nasilne fiksne zvezde koje oštećuju vrh pete kuće, njenog vladara i Veneru, ukazuju na opasne bolesti koje mogu snaći decu natusa te godine; prvenstveno iz glavnih konstelacija.

16. Vladar Ascendenta ili Luna oštećeni konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom vladara pete kuće, ne pokazuju ništa sem neslaganja i zavade između natusa i dece te godine; ili će natus pretrpeti mnogo štete na račun svoje dece, posebno ako je vladar pete kuće Saturn ili Mars.

O šestoj kući u revoluciji

Bolesti tela se procenuju na osnovu šeste kuće; takođe i kakvoća ili stanje slugu; daje naznake i u vezi sa sitnom stokom. A ovo su pripadajući aforizmi.

1. Štetne planete postavljene u šestoj kući revolucije najavljaju opasnu godinu kada je reč o bolestima natusa. Ako je vladar šeste kuće oštećen bilo konjunkcijom, kvadratom ili opozicijom s njima, isto.

2. Vladar Ascendenta revolucije u kvadratu ili opoziciji s vladarom natalne šeste kuće, ukazuje na nepovoljnu godinu u vezi sa zdravljem natusa. Luminari u šestoj kući, u opoziciji s vladarom šeste kuće koji je u dvanaestoj, ukazuju na isto.

3. Vladar natalnog Ascendenta sa Južnim čvorom u šestoj kući, u opoziciji s Lunom, Marsom ili Saturnom, ukazuje na mnogo dugotrajnih i teških slabosti te godine; odista će to biti jedna teška godina za natusa.

4. Saturnus in Ascendente, vel 6, signif. agrotationem de sui natura. Ako je Saturn u revoluciji na Ascendentu ili u šestoj kući, podstiče saturnijanske bolesti koje napadaju natusa.

5. Sunce vladar šeste kuće u konjunkciji sa Saturnom na Ascendentu ukazuje na godinu u kojoj će natus biti vrlo bolešljiv. Ako je Saturn u opoziciji ka Suncu iz sedme kuće, ukazuje na veliku opasnost po život natusa te godine, prvenstveno ako se loša direkcija u svojim značenjima podudara.

6. Svetla na uglovima i u opoziciji u revoluciji, pozivaju natusa da se čuva povrede očiju; prvenstveno ako Mars ili Rep zmaja oštećuju bilo koje od njih. Ako su Merkur i Saturn u konjunkciji u osmoj kući, u kvadratu sa vladarom Ascendenta ili Lunom u dvanaestoj kući, natus će te godine pretrpeti oštećenje sluha.

7. Kada su vladar Ascendenta, luminari i vladar šeste kuće u revoluciji snažni i međusobno u dobrim aspektima, to ukazuje na godinu u kojoj će natus biti zdrav, te ga bolesti neće mnogo mučiti.

8. Kada je vladar šeste kuće snažan na Ascendentu, natus i njegove sluge će se slagati te godine; ili ako je Luna u dobrom aspektu s vladarom šeste, jer označava isto; ako je suprotno tome, zaključi suprotno.

9. Ako je vladar šeste kuće u drugoj kući u revoluciji, ili u dobrom aspektu ka njoj ili njenom vladaru, natus će te godine profitirati posredstvom slugu; a ako odgaja sitnu stoku, njihov broj će se uvećati. Ako je istovremeno vladar Ascendenta dobro postavljen u šestoj kući, natus će poštovati svoje sluge, i lepo će i složno živeti zajedno.

10. Vladar šeste kuće u revoluciji oštećen zloćudnom planetom koja vlada petom kućom, podstiče mnogo slabosti koje snalaze natusa na račun opijanja i saletanja taverni ili pivnica, poput mučnine, groznica i sličnog. Ako je vladar sedme kuće ta štetna planeta, [natus] može dobiti bolest venerijanske prirode, opšteći sa bolesnim ženama. Ako je vladar dvanaeste, skriveni neprijatelji natusa će se zaveriti protiv njega i tako ga podvrgnuti slabostima ili zatvoru, progonu itd. što sve može biti praćeno velikom žalosti. Ako je vladar druge kuće štetna planeta, natus biva očajan zbog besparice.

11. Ako su horoskopi revolucije i rođenja različiti ili suprotni jedan drugom, to obećava lošu godinu natusu.[22]

12. Pogledaj planetu ili planete koje uzrokuju bolesti ili slabosti, pa možeš otkriti kojim će poremećajima natus biti najviše podložan te godine. U tumačenjima šeste kuće nativiteta sam priložio tabelu bolesti koja pripada svakoj planeti i znaku.

O sedmoj kući u revoluciji

Iz ove kuće u revoluciji ispituješ brak natusa, stanje njegove žene (ili ako je horoskop žene, njenog muža), slaganje ili neslaganje među njima itd. I tu možeš obratiti pažnju na sledeća pravila.

1. Kada je vladar Ascendenta u konjunkciji s vladarom sedme, pete ili jedanaeste kuće, natus će se (ako je moguće) venčati te godine. U sekstilu ili trigonu iz dobrih kuća, isto.

2. Natalna Venera u dostojanstvima Jupitera, a Jupiter u revoluciji u dostojanstvima Venere[23], obećavaju mnogo zadovoljstava i užitaka sa ženama, a ponekad podstaknu brak te godine; Venera u revoluciji na mestu natalnog Jupitera ukazuje na isto.

3. Vladar nativiteta i revolucije u sedmoj kući, Ascendent [revolucije] na mestu natalne Venere, a vladar sedme kuće (direkcijama) ka vladaru Ascendenta; ovo su i više nego dovoljna svedočanstva za brak te godine, ako je moguće.

Ovaj aforizam takođe zahteva obrazloženje. Naime, Gedberi je i njega preuzeo od Argolija. Ovde je reč o vladarima horoskopa, takozvanim vladarima geniture, ne o vladarima Ascendenta. Jer Argoli je vrlo precizan kada je reč o vladaru natalnog Ascendenta domino Ascendentis odnosno solarnog dominus Ascendentis revolutionis, a ovde samo koristi domini nativitatis odnosno domini revolutionis. S obzirom da Moren koristi istu terminologiju u svojim Solarnim revolucijama, potvdu možemo da pronađemo kod njega:
Nakon što smo razmotrili ove stvari o univerzalnim i specifičnim vladarima godine, sada dolazimo do vladara revolucije, a to je planeta koja je najmoćnija u horoskopu revolucije, i ona koja zbog svog uniformnog delovanja bez daljeg ispitivanja može biti vladarka revolucije.
Moren se u određivanju vladara služi s dobro poznatih 5 glavnih mesta – Sunce, Luna, Ascendent, Fortuna i MC – tražeći planetu koja ima najviše dostojanstva na tim mestima, uzimajući u obzir samo sedište, egzaltaciju i triplicitet i dodajući aspekte prema tim mestima, a potom razmatra i mundane pozicije. Kako bilo, Moren poseban akcenat stavlja na podudarnosti vladara – ako je vladar natalnog horoskopa ista planeta koja je i vladar solarnog horoskopa, ili ako je vladar lunarnog ista planeta koja je vladar solarnog, to može značajno pojačati ispoljavanje te planete i ono na šta se ona odnosi:
Ako je vladar revolucije, bilo solarne ili lunarne, takođe i vladar geniture, biće vrlo snažan bilo za dobro ili zlo. Ista stvar važi za vladara lunarne revolucije, ako je takođe i vladar solarne revolucije.
Dakle, preporuka je da se pored vladara godine u svakom derivatnom horoskopu (solarni, lunarni, ingresni za mundana pitanja) odredi i njegov vladar. Abu Mašar u svojim Solarnim revolucijama iznosi vrlo dobar metod za određivanja vladara revolucije, kako godišnje tako i mesečne, ali je metod suviše kompleksan da bih ga ovde iznosio.

4. Kada su Jupiter, Venera, Luna ili Fortuna u sedmoj kući, to je pokazatelj mogućnosti za brak te godine. Vladar sedme kuće sa Jupiterom, Venerom ili vladarom Ascendenta, isto.

5. Ascendent revolucije na natalnoj Veneri; Venera u revoluciji u svojim dostojanstvima; Venera u konjunkciji s Lunom u dostojanstvima Jupitera; svi ovi obećavaju brak ili veliku mogućnost istog te godine.

6. Ako su Venera u revoluciji, Luna i vladar sedme kuće oslobođeni oštećenja štetnih planeta, i ako su snažni i potentni na račun svojih esencijalnih i slučajnih pozicija, to obećava dobro stanje žene natusa te godine.

7. Okcidentalna Venera u revoluciji u konjunkciji ili lošem aspektu sa zloćudnom planetom preti smrću ženi ili ljubavnici natusa te godine.

8. Venere conjuncta Cauda, uxor nati non recte habebit, &c. – ako je u revoluciji Venera oštećena Južnim čvorom, žena natusa će biti podložna mnogim slabostima tela i uma; takođe se može pokazati bezvrednom.

9. Merkur u opoziciji ka sedmoj kući u revoluciji označava velike opasnosti ženi natusa te godine; i ukazaće na nevolje javnim neprijateljima natusa.

10. Luna, Venera ili vladar sedme kuće u revoluciji u lošem aspektu sa Saturnom ili Marsom, ukazuju na mnogo nevolja ženi natusa te godine.

11. Ako je Saturn u sedmoj natalnoj kući pa se [opet] nađe u sedmoj u revoluciji, preti smrću ženi natusa te godine. Mars i Rep zmaja tako postavljeni označavaju to isto, samo manje.

12. Saturn ili Mars loše postavljeni u sedmoj ili četvrtoj kući u revoluciji, prete smrću ženi natusa. Vladar sedme kuće unesrećen Saturnom ili Marsom sine auxilio Jovis – bez prijateljskih zraka Jupitera, označavaju mnogo nevolja ženi natusa, ali ne i smrt.

13. Merlur oštećen zloćudnim planetama u sedmoj kući u revoluciji podstiče mnogo štete ženi natusa. Ali oštećena Venera u revoluciji uvek ukazuje na štetu ženi. Slično i Luna.

14. Vladar sedme kuće spaljen u četvrtoj, ili na drugi način oštećen, označava mnogo opasnosti p život žene natusa. Ako je spaljen u drugoj ili osmoj kući, zaključi isto.

15. Luna i Venera u sedmoj kući u vodenom znaku s Marsom, ili u kvadratu ili opoziciji s njim, označava nesreću koja će snaći ženu ili majku natusa te godine. Venera i Luna na Ascendentu, u opoziciji ili kvadratu sa Saturnom, ukazuju na isto.

16. Kada su Venera, sedma kuća i njen vladar i Luna u revoluciji oslobođeni bilo kakve štete od zloćudnih planeta, žena natusa će živeti bez ikakve ranije pominjane štete.

17. Za tajne neprijatelje[24] natusa uzmi ovo opšte pravilo: ako je su vladar Ascendenta ili Luna oštećeni kvadratom ili opozicijom vladara sedme kuće, natus će te godine trpeti nesreću zbog svojih skrivenih neprijatelja; prvenstveno ako je vladar sedme kuće bolje utvrđen od vladara Ascendenta. Ali ako je vladar Ascendenta snažniji, natus će nadvladati svoje neprijatelje.

O osmoj kući revolucije

Preko ove kuće zaključujemo o smrti natusa, o ženinom mirazu, dobicima ili gubicima na račun zaveštanja ili nasledstva od umrlih osoba; pripadaju joj sledeći aforizmi.

1. Vladar osme kuće u kvadratu ili opoziciji s vladarom Ascendenta ili Lunom iz loših kuća horoskopa ukazuje na veliku opasnost od smrti te godine.

2. Ako je vladar godine kadentan od Ascendenta, a Luna u praznom hodu, predznak je jalove i neuspešne godine, i sporosti svakog preduzetog poduhvata.

3. Kada je vladar natalne osme kuće štetna planeta, pa se zatekne na Ascendentu revolucije, to predskazuje veliku opasnost od smrti natusu te godine.

4. Pomračenje Sunca na mestu natalnog Južnog čvora na istom stepenu, najavljuje da natus može umreti te godine; ali ako se desi da je samo blizu tog stepena, onda će samo biti u opasnosti od smrti.

5. Pomračenje na bilo kom natalnom uglu, posebno na Ascendentu, na samom njegovom stepenu, preti natusu opasnošću od smrti.

6. Kada se natalni Saturn nalazi u vatrenom znaku, a označitelj života u vodenom ili zemljanom, i ako se nađu u opoziciji u revoluciji, označava opasnost od smrti natusu te godine.

7. Vladar Ascendenta oštećen zloćudnim planetama u osmoj kući revoluciji, ukazuje na opasnost natusu te godine. Ako su istovremeno i luminari u opoziciji, ili u opoziciji sa vladarom Ascendenta, to podstiče smrt natusu.

8. Dobre planete u konjunkciji s Lunom ili vladarom Ascendenta u osmoj kući, ukazuju na dobit od nasledstva ili testamenata i zaveštanja preminulih osoba, ponekad obilat miraz uz ženu. Ako su u sekstilu ili trigonu (iz dobrih kuća horoskopa) s dobrim planetama, posebno ako se desi da je vladar osme kuće dobra planeta, to podstiče isto.

9. Vladar natalne osme i četvrte kuće u kvadratu ili opoziciji s vladarom Ascendenta revolucije, podstiče opasnost od smrti natusu te godine; ako po istom principu oštećuju vladara druge kuće, podstiču mnogo finansijskih gubitaka te godine, zbog testamenata, zaveštanja itd.

10. Kada je Ascendent revolucije u osmoj natalnoj kući, ukazuje na veliku opasnost od smrti te godine[25]; ako se šesta natalna podiže [na Ascendentu] u revoluciji, natus će biti bolešljiv te godine.

11. Sunce i Saturn u opoziciji preko druge i osme kuće u revoluciji, ukazuju da natus može umreti te godine. To je potvrđeno u horoskopu Ser Džona Rejnoldsa, potonjeg engleskog generala u Flandriji.

12. Kada je označitelj života oštećen konjunkcijom sa zloćudnim planetama na uglu, posebno u sedmoj kući, to ukazuje na veliku opasnost od smrti te godine. Ako su Sunce i Saturn u kvadratu preko četvrte i prve kuće, podstiču isto.
Ovo će dovoljno poslužiti razmatranju osme kuće u revoluciji.

O devetoj kući u revoluciji

Ovu kuću razmatramo za putovanja natusa, njegovu čestitost i naklonost religiji itd. Odgovarajuća pravila su sledeća.

1. Sunce, Luna i Fortuna, ili Glava zmaja u devetoj kući u revoluciji, ukazuje na putovanja ili plovidbe natusa te godine.

2. Fortuna, vladar godine ili Glava zmaja u devetoj kući podstiču unosna putovanja natusu te godine.

3. Natalni ili revolucioni vladar Ascendenta u trećoj ili devetoj kući ukazuje na putovanja te godine. Mnogo planeta u trećoj ili devetoj kući obećavaju isto, posebno ako su u pokretnom znaku.

4. Vladar Ascendenta revolucije u četvrtoj kući, najavljuje da natus neće mnogo putovati te godine.

5. Ako je na natalnom Ascendentu peregrina planeta, pa se ta ista planeta nađe u devetoj kući revolucije, podstiče putovanja te godine.

6. Vladar natalne druge kuće u devetoj revolucije, pokazuje da će natus preduzeti mnogo putovanja da bi zaradio i obogatio se.

7. Kada se vladar devete kuće[26] nađe u dvanaestoj kući revolucije, to je pokazatelj male koristi od dugih putovanja te godine.

8. Ako je vladar desete kuće u devetoj kući revolucije, pokazatelj je putovanja za ugledne osobe ili zbog počasti, ili zarad neke službe ili unapređenja.

9. Vladar jedanaeste u desetoj kući revolucije podstiče putovanja na račun prijatelja, ili ponekad radi ostvarivanja sopstvenih nadanja ili očekivanja.

10. Prema Argoliju, koji kaže Ascendens revolutionis ad locum Lunae, inclinat ad itinera, lib.3, fol.246. – Ascendent revolucije na mestu natalne Lune, goni natusa da putuje te godine.

11. Kada je Jupiter vladar godine ili revolucije i spaljen, podstiče mnogo štete natusu u vezi sa zakonom i advokatima, ili na račun religije ili religioznih ljudi. Ali ako je Jupiter dobro utvrđen, onda podstiče natusa da bude pošten, dobrih moralnih načela, i čini ga uglednim zbog njegove religioznosti; reci slično za ostale planete, uzimajući u obzir njihove prirode.

12. Jupiter u opoziciji s Marsom ili u konjunkciji sa Repom zmaja u devetoj kući, okreće natusa ka ateizmu i blasfemiji te godine; ali ako je u opoziciji sa Saturnom iz devete kuće, čini ga rigidnim i kritički nastrojenim, zlobnim; niti će mu putovanja biti uspešna ako ih preduzme.

13. Jupiter, Venera i Glava zmaja u devetoj kući, čine putovanja natusa te godine uspešnijim; i podstiču ga da bude pošten i religiozan, i da postupa dobro i miroljubivo.

14. Kada je natalni vladar devete kuće spaljen ili oštećen zloćudnim planetama [u revoluciji], to podstiče mnogo gubitaka na putovanjima koje natus može doživeti te godine.

15. Luna u devetoj ili trećoj kući (u revoluciji) u prilasku Jupiteru, ukazuje na plovidbu te godine.
I ovo će biti dovoljno za tumačenje devete kuće u revoluciji.

O desetoj kući u revoluciji

Magisterijum i zanimanje natusa, takođe ugled, položaj i unapređenje, zajedno sa situacijom i stanjem majke, otkrivaju se posredstvom desete kuće u revoluciji. Aforizmi koji se toga tiču su sledeći.

1. Kada Ascendent revolucije dođe u znak natalne desete kuće, natus će te godine obnoviti svoj magisterijum ili zanimanje, to jest steći će novo znanje i iznova početi da napreduje.

2. Jupiter, Venera i Glava zmaja u desetoj kući čine natusa poznatim u svom zanimanju, daruju mu dobar prihod od toga, neku istaknutu službu ili unapređenje u mestu gde živi te godine; mogu moćno uvećati njegovu reputaciju i ugled u svim stvarima.

3 Ako je Mars u kvadratu ili opoziciji ka natalnom Ascendentu ili njegovom vladaru, podstiče mnogo napora i teškoća, i gubitak zanata itd. Ako je Mars u desetoj revolucije, podstiče opasnosti od magistrata ili moćnih ljudi, gubitak unapređenja ili službe itd.

4. Vladar MC-a revolucije na Ascendentu podstiče počasti i unapređenje natusu te godine.

5. Kada su Sunce, Luna i vladar Ascendenta u dobrom aspektu s vladarom desete kuće ili su dobro postavljeni u desetoj kući u revoluciji, natus će te godine dobiti visoko unapređenje; ako je mehaničar, mnogo će napredovati u svom zanatu ili zanimanju.

6. Kraljevske fiksne zvezde na Ascendentu ili MC-u (revolucije) ukazuju na počasti i unapređenje natusu te godine iznad njegovih mogućnosti ili očekivanja; naročito ako su pomognute prijateljskim zracima Jupitera ili Venere.

7. Planete benefici in Medio coeli, semper tribuunt honores. Kada su dobre planete u revoluciji u desetoj kući, one uvek podstiču počasti natusu.

8. Vladar desete kuće u revoluciji u osmoj kući, predskazuje starove i tugu natusu zbog prinčeva i uglednih osoba. Takođe opasnost majci.

9. Mars, Merkur i Venera (kao prirodni označitelji zanata) oštećeni u revoluciji, ukazuju na mnogo napora, tuge i teškoća natusu u njegovom zanimanju ili zaposlenju te godine.

10. Štetne planete koje kvadratom ili opozicijom aspektuju Sunce, Jupitera, vladara MC-a ili sâm MC, uvek su škodljive po slavu i unapređenje natusa. I isto tako po zanat ili posao.

11. Sunce i Luna u opoziciji u revoluciji, ukazuju na mnogo štete natusu te godine na račun žena i prostih ljudi među kojima može živeti.

12. Kometa (ili pomračenje)[27] koji se zgode na MC-u, jednako i u revoluciji ili nativitetu, uz aspekt Sunca ili Marsa, podstiču natusu visoku poziciju i unapređenje te godine.

13. Kada je vladar desete kuće oštećen vladarom pete kuće u revoluciji, koja je osma od desete, podstiče smrt majke te godine; ako je [oštećen] vladarom treće, majka će biti često bolesna te godine. A Šoner je rekao: Mars & Saturnus in decima, mortem Matri minantur – Mars i Saturn u desetoj kući u revoluciji prete smrću majci.

14. Luna u četvrtoj kući sa Saturnom ili Marsom najavljuje opasnost po život majke. Uvek mnogo nevolja.

15. Luna i Venera u sedmoj kući, u kvadratu ili opoziciji sa Saturnom, ukazuju da nesreća može snaći majku te godine.

16. Luna, Venera i vladar desete kuće dobro utvrđeni u revoluciji pokazuju dobro stanje majke te godine. Ako su oštećeni, suprotno.

17. Slaganje natusa s majkom se vidi prema prijateljskoj konfiguraciji vladara Ascendenta i vladara desete kuće, ili njihove recepcije preko sedišta ili egzaltacije. Njihovo neslaganje se otkriva preko međusobno loših aspekata.
I toliko o tumačenjima koja pripadaju desetoj kući revolucije.

O jedanaestoj kući u revoluciji

Jedanaesta kuća označava prijatelje i poznanike natusa, takođe njegove nade itd. uz pomoć pravila koja slede, možeš otkriti ono što joj pripada ili je neophodno znati.

1. Ako su Jupiter ili Venera u jedanaestoj kući u revoluciji, obećavaju mnogo uglednih novih prijatelja natusu. A ako se desi da su dobro utvrđeni tu, poznanstva će se potvrditi kao srećna i korisna.

2. Mars vladar Ascendenta revolucije, u dobrom aspektu prema petoj ili jedanaestoj kući, ukazuje da će natus nalaziti zadovoljstvo i užitke sa svojim prijateljima i pozanicima te godine; najavljuje da će raditi u njegovu korist i da će moći da se tim osobama poveri. Venus domina undecimae i utraq; Figura fortunata, idem significat – Venera vladarka jedanaeste kuće i natalno i u revoluciji, i usrećena, označava isto.

3. Dobre planete u jedanaestoj kući revolucije ili dobrom aspektu prema njoj, najavljuju mnogo dobra natusu od prijatelja i da će ostvariti ono čemu se nadao.

4. Vladar jedanaeste kuće usrećen dobrim planetama i oslobođen loših aspekata štetnih planeta, ukazuje da će natus imati mnogo prijatelja te godine i da će mu oni biti od pomoći.

5. Vladar Ascendenta u dobrom aspektu sa vladarom jedanaeste kuće u revoluciji, daje natusu mnogo radosti i užitaka s prijateljima te godine; ako vladar Ascendenta aspektuje jedanaestu ili se vladar jedanaeste kuće nađe na Ascendentu, to označava isto.

6. Glava zmaja u jedanaestoj kući, pri čemu luminari bacaju svoje sekstile ili trigone ka tom mestu, najavljuje sticanje mnogo prijatelja natusu i da će ostvariti svoja nadanja.

7. Štetne planete koje telesno ili aspektom oštećuju jedanaestu kuću, najavljuju da će prijatelji biti nepostojani i lažni, i da će njegove nadanja ostati neispunjena.

8. Rep zmaja u natalnoj i jedanaestoj kući revolucije, ukazuje na podmuklost prijatelja te godine i upozorava ga da vodi računa kome poklanja poverenje. Kaži isto ako nađeš da Glava zmaja oštećuje vladara jedanaeste kuće u revoluciji.

9. Kvalitet prijatelja se poznaje na osnovu kvaliteta (i značenja) vladara jedanaeste kuće i onih planeta koje se nađu tamo[28] ili aspektuju dobrim aspektom.

10. Ako je Saturn vladar jedanaeste kuće, natus će biti pomognut starijim prijateljima itd. Ako je Jupiter, [pomagaće mu] sveštenici, advokati, gospoda. Ako Mars, vojnici i svi ljudi marsijalne prirode. Ako Sunce, carevi, kraljevi, prinčevi, vladari, magistrati. Ako Venera, žene uopšteno. Ako Merkur, službenici, zastupnici, učenjaci. Ako Luna, plebejci odnosno običan svet.
Ovo će dovoljno poslužiti za tumačenje jedanaeste kuće.

O dvanaestoj kući u revoluciji

Odavde se saznaje o skrivenim neprijateljima natusa, njihovoj snazi ili slabosti, opasnosti od zatvora ili oslobođenju iz istog; o tome možeš suditi prema sledećim pravilima.

1. Dobre planete u dvanaestoj kući pokazuju moćne neprijatelje i one koji mogu nadjačati natusa; zloćudne planete ukazuju na mnogo podmuklije ili malodušne koje natus može nadvladati (ako su ostala svedočanstva u saglasju).[29]

2. Jarac i Vodolija u dvanaestoj kući revolucije, a Saturn (koji je vladar) u sedmoj, ukazuje da će skriveni neprijatelji natusa biti otkriveni i javno poznati.

3. Glava zmaja u dvanaestoj kući pokazuje da će natus imati moćne neprijatelje; Rep zmaja pokazuje da će oni biti slabi – keziće se i pokazivati zube ali se neće usuđivati da ugrizu, posebno ako je Rep s Marsom.

4. Sve planete u dvanaestoj kući u revoluciji ukazuju na neprijatelje; o njihovom kvalitetu i snazi zaključuješ prema njihovim dostojanstvima i stanju.

5. Ako je Merkur ili Mars vladar dvanaeste kuće i u kvadratu ili opoziciji ka Ascendentu, ukazuje da će te godine natusa uznemiravati podlaci i lopovi.

6. Vladar Ascendenta i vladar dvanaeste kuće u kvadratu ili opoziciji, pri čemu je vladar dvanaeste Saturn ili Mars, pokazatelj je da će te godine natusa sputavati podmukli i izdajnički neprijatelji.

7. Kada je vladar Ascendenta postavljen u dvanaestoj kući i spaljen, ili je u opoziciji s vladarom dvanaeste iz šeste kuće, natus će teško izbeći odlazak u zatvor ili zadržavanje te godine zbog svojih skrivenih neprijatelja.

8. Vladari dvanaeste i sedme kuće u opoziciji sa Suncem, Lunom i vladarom Ascendenta u revoluciji, najavljuju mnogo opasnosti natusu zbog skrivenih neprijatelja.

9. Ako vladari dvanaeste i desete kuće oštećuju vladara Ascendenta i Lunu konjunkcijom ili lošim aspektom, ne samo da natus može biti u opasnosti da dopadne zatvora, nego i da bude izgnan te godine.

10. Označitelji u međusobnom sekstilu ili trigonu iz dobrih kuća neba, ukazuju na slogu između natusa i njegovih neprijatelje te godine, pa neće biti ni u kakvoj opasnosti od njih.

11. Kada je vladar Ascendenta snažnija i superiornija planeta od vladara dvanaeste kuće, natus će t godine nadvladati svoje neprijatelje. Ali ako je vladar dvanaeste snažniji, neprijatelji će nadjačati.

12. Iako dobre planete u dvanaestoj kući ukazuju na moćne neprijatelje, one ipak mogu označiti dobro po veliku stoku; i loše, ako je obrnuto.
Toliko o dvanaestoj kući u revoluciji i prvoj sekciji.

O povratku Saturna u revoluciji

1. Ako se u revoluciji Saturn vrati na svoju natalnu poziciju i tu bude dobro postavljen, podstiče počasti i položaj natusu; ako je vladar Ascendenta ili MC-a u revoluciji, biće još izvrsnije; takođe može uvećati svoj imetak na račun zemlje ili nasledstva, ili sredstvima nekog starijeg čoveka ili starijih ljudi.

2. Ako u revoluciji dođe na natalno mesto Jupitera, natus će imati dobro zdravlje i imetak, može steći slavu i unapređenje, i dobiti pomoć uzvišenih osoba.

3. Ako je dobro postavljen kada dođe na mesto Marsa, predskazuje dobro od braće i prijatelja; ali ako je debilitiran, natus će lagati, gnjaviće ga lopovi, ili će i sam postati podlac.

4. Kada dolazi na mesto Sunca, ukazuje na sukobe sa magistratima, uglednim i uticajnim osobama, štetu telu zbog bolesti, loš vid, ponekad gubitke zemlje ili nekretnina. Njegov ugled i vrednost su mali.

5. Na mestu Venere najavljuje nesreću ženi ili majci, i čini da natus bude raskalašan, u lošem društvu, i nespretan (a opet nemaran) u polnim odnosima.

6. Na mestu natalnog Merkura, ukazuje da će natus biti oštrouman i dovitljiv, i rad da isproba mnoge izume; ali ako je loše postavljen, natus može imati problema i biti prevaren od merkurijanskih ljudi i putem dokumenata.

7. Na mestu Lune najavljuje mnogo štete telu i umu natusa, opasnost od vode; žena i majka (ako je živa) mogu pretrpeti mnogo štete u ovakvom povratku [Saturn]. Natus može biti mučen teškim prehladama i kašljem, i melanholičnim humorima. Ako je [Saturn] dobro utvrđen, suprotno.

8. Na Glavi zmaja, najavljuje osrednje dobar period natusu.

9. Na Repu zmaja podstiče najgori mogući period, mnogo neprijatelja koji će se okomiti na natusa; čitavo telo natusa je van stroja; može biti u opasnosti od trovanja ili nečeg sličnog.

10. Ako je dobro utvrđen i dođe na Fortunu, ukazuje na uvećanje dobiti na račun saturnijanskih ljudi i stvari; ako je loš, suprotno.

O povratku Jupitera u revoluciji

1. Jupiter na natalnoj poziciji Saturna, ako je dobro postavljen pokazuje pomirenje i mir sa neprijateljima, i dobro od prijatelja; biće uspešan u svim svojim poduhvatima. Ali ako su natalno oboje loše postavljeni, to će biti znak štete i teškoća u svim stvarima.

2. Jupiter prema sopstvenom natalnom mestu, dobro postavljen, podstiče počasti, bogatstvo i poštovanje; daruje natusu važna poznanstva, službu ili neku uglednu poziciju. Ponekad, ukazuje na rođenje deteta.

3. Ako je srećno postavljen kad dođe na mesto Marsa, natus ima uspeha u kontaktu s prinčevima, vojnicima ili marsijalnim osobama, dobro od braće i svih javnih pogodbi i putovanja; ako je loš, suprotno.

4. Na mestu Sunca daruje natusu počasti i zbližava ga s prinčevima. Ali ako je spaljen ili drugačije loš, ukazuje na opasnost od smrti ili mnogo štete telu.

5. Kada dođe na natalnu poziciju Venere, natus je razdragan i zadovoljan, uvećavaju mu se ugled i slava. Te godine može steći i ugled i profit preko žena; i ukazuje na uspešan i srećan period njegovoj deci.

6. Na mestu Merkura, natus je mudar i razborit, svoje poslove obavlja oprezno; religiozan je, skroman i posvećen učenju, druži se sa dovitljivim i pametnim ljudima.

7. Na mestu Lune, daruje zdravlje i mir kako telu tako i umu; uvećava mu ugled i bogatstvo, ostvaruje dobit preko običnog sveta; može mu se roditi dete (ako natal dozvoljava), lepo će se slagati sa ženom.

8. Jupiter na mestu Glave zmaja daje natusu počasti i bogatstvo, zbližavanje s prinčevima i uglednim osobama.

9. Na Repu zmaja, ukazuje da će natus imati mnogo problema i sekiracije oko svake stvari.

10. Na Fortuni, pokazuje srećan i prijatan period, i dodaje mu počasti i uspeh.

O povratku Marsa u revoluciji

1. Povratak Marsa na mesto natalnog Saturna predskazuje mnogo štete i smetnji ntausu; mnogo zastoja i sporosti u poslovanju, štetu na kraćim i kopnenim putovanjima, svađe, sukobe, a ponekad ranjavanja u glavu ili lice; takođe podstiče nevolje ocu.

2. Mars na mestu natalnog Jupitera ukazuje na profit i dobit od rođaka, advokata, sveštenstva i moćnih ljudi; i sve se stvari obično preokreću na bolje.

3. Kada je u povratku na sopstvenu poziciju, ukazuje na profit, ponekad unapređenje na račun vojnika i marsijalnih ljudi, dobavlja naklonost uglednih ljudi. Ali ako je loše postavljen, ukazuje na opasnost od požara, nevolje i gubitke zbog lopova.

4. Na mestu Sunca predskazuje mnogo štete, gnev nekog čoveka ili moćnih ljudi; ponekad zadržavanje zatvor ili zarobljeništvo. Natus je vrlo koleričan.

5. Mars na mestu natalne Venere pokazuje da će natus biti požudan, sklon raspanju i nehajnom životu, čineći sebe zloglasnim. Može ga mučiti gnojna angina (posebno ako je Venera u Biku), može biti sklon prejedanju i seksu, od čega se razboleva.

6. Kada Mars dođe na natalno mesto Merkura i tu je dobro postavljen, pokazuje da će natus biti živahan i dovitljiv, posvećen učenju itd. Ali ako je loše postavljen, onda će lagati i opanjkavati, loše će govoriti o svakome, zbog čega može dopasti zatvora ili iti proganjan.

7. Mars u revoluciji na mestu natalne Lune goni natusa da putuje, upošljava ga u mnogim javnim poslovima za običan svet, posebno za žene itd. Takođe će biti sklon lošem društvu i lošim postupcima.

8. Na Glavi zmaja podstiče dobro natusu na račun marsijalnih stvari i ljudi; sukobi i razdori će mu pričinjavati užitak i zadovoljstvo.

9. Na Repu zmaja podstiče mnogo velikih nevolja koje mogu snaći natusa od marsijalnih ljudi i stvari.

10. Kada dođe na mesto natalne Fortune, natus stiče dobit na račun vojnika ili radeći s gvožđem, municijom, barutom ili bilo kojom marsijalnom stvari.

O povratku Venere u revoluciji

1. Venera u revoluciji dobro postavljena, u povratku na natalnu poziciju Saturna, čini da natus žudi za zadovoljstvima i ženskim društvom; ali je razborit i ozbiljan u svom držanju i ponašanju. Ako je loše postavljena, onda će se mnogo prepuštati bludnim radnjama, biti u lošem društvu i zbog toga pretrpeti veliku štetu.

2. Kada dođe na natalno mesto Jupitera, natus je čestit, pošten i religiozan; iako može biti sklon užicima i razonodi, to će raditi moralno i zakonito; može nešto steći od preminulih osoba, putovaće da poseti svoje prijatelje i rođake. Ako je Jupiter potentan natalno, onda će se zbližiti s prinčevima i uglednim osobama.

3. Na mestu Marsa, ukazuje na žudnju natusa za ženskim društvom i sklonost ka polnim odnosima. Odlazi u taverne, na igranke, kocka se, karta i bavi sličnim aktivnostima; ako nije pažljiv, patiće od mučnine.

4. Venera na mestu Sunca daje počasti, pohvale, užitke i zadovoljstva. Takođe, naklonost i bogastvo od uglednim ljudi,pod uslovom da je usrećena; ako je loše postavljena, uvlači natusa u mnoge brige i žalosti; žene i ugledne osobe ga mrze.

5. Na sopstvenom natalnom mestu, pokazuje prijatan i radostan period za natusa, uspeh u svim stvarima; imaće smirenost i tela i uma u čemu će uživati. Ako je loše postavljena, sreća je umanjena.

6. Na mestu Merkura čini da natus uživa u nauci i društvu učenih ljudi, i može steći ugled i profit od toga.

7. Na mestu Lune, obezbeđuje natusu naklonost i prijateljstvo žena i onih koji su visokog statusa i pozicije; daruje mu ljubav rođaka, i mnoge prijatne i korisne pogodbe.

8. Kada dođe na Glavu zmaja, obećava uvećanje užitaka, radosti, zadovoljstava i prijateljstava, i čini natusa srećnim u svemu.

9. Venera na mestu Repa zmaja ukazuje na nezadovoljstvo natusa, nezgode zbog bludničenja i druženja sa razvratnim ženama.

10. Sa Fortunom, najavljuje mnogo dobiti na račun venerijanske robe i od žena uopšteno.

O povratku Merkura u revoluciji

1. Merkur na mestu natalnog Saturna obećava dobro natusu na račun saturnijanskih ljudi i stvari, zemlje, nasledstva, zdanja itd. Obezbeđuje mu ljubav, naklonost i prijateljstvo starih osoba; ali ako je loše postavljen, natus je sklon podlostima, prostoti i laganju.

2. Na mestu natalnog Jupitera, uvećava znanje natusa, počasti i profit od zanimanja; ponekad daje službu i naklonost uglednih osoba. Čini ga dovitljivim i veštim.

3. Kada dođe na mesto natalnog Marsa, čini da natus bude kvarnog i uma i ponašanja; podstiče ga da krivotvori spise, laže, krade, bude bitanga i podlac. Prate ga nevolje na putovanjima, uznemiranja od braće i rođaka. Ali ako je dobro postavljen, pomenuta zla će biti prilično umanjena.

4. Na mestu Sunca i u dobroj kući, podstiče počasti i unapređenje natusu, daruje mu naklonost uglednih ljudi; ponekad biva odaslat kao ambasador ili počasni poslanik. Sluge mu pričinjavaju veliki užitak i zadovoljstvo, kao i od svega što pripada njegovom domaćinstvu.

5. Na mestu Venere, natus je naklonjen poeziji, muzici, govorništvu i sličnim stvarima. Mnogo će se odavati zadovoljstvima i društvu žena; ali će društvo biti dobro, a zadovoljstva prikladna.

6. Merkur na sopstvenoj poziciji čini natusa poznatim sopstvenom marljivošću. Dobija počasti i unapređenja na račun preporuka domišljatih ljudi. Mnogo stiče na račun nauke, trgovine, i živi u prijateljstvu s braćom i rođacima. Ali ako je loše postavljen, onda podstiče suprotno.

7. Na mestu Lune, natus je pritisnut mnogim obavezama; često putuje, stiče prijatelje, ali ako je oštećen onda će iskustiti gubitke zbog žena i običnog sveta, a svi poslovi će se odvijati nepovoljno i s preprekama.

8. Merkur na mestu Glave zmaja obećava dobro zanimanju natusa i najavljuje mu zaradu i počasti u svim stvarima nad kojima Merkur ima upravu.

9. Merkur na natalnom mestu Repa zmaja pokazuje mnogo teškoća, suparništava i sukoba natusa sa merkurijanskim osobama; gubitak ugleda, službe i unapređenja.

10. Na Fortuni, ukazuje na profit od trgovine, i posredstvom zanata ili zaposlenja natusa; daruje mu bogatstvo i dobro ime, i značajno uvećanje merkurijanskih prijatelja.

O povratku Lune u revoluciji

1. Luna na mestu Saturna podstiče loše navike, opasnost od vode i zatvora, sukobe zbog imetka preminulih osoba, nevolje i uznemirenja zbog starih muškaraca i žena. Ako je dobro postavljen, suprotno.

2. Na mestu Jupitera, predskazuje zdravlje i smirenost tela i uma, uspešna putovanja, ljubav i prijateljstvo uglednih, uvećanje bogatstva, počasti i ugleda zbog njih. Ako je natus u mogućnosti, može te godine dobiti dete.

3. Na mestu Marsa, ukazuje na uznemirenost i tela i uma; saleće natusa sa prepirkama, svađama i sukobima, i predskazuje mnogo štete od marsijalnih ljudi i stvari. Može pretrpeti štetu od žena i nevolje od svojih rođaka, nevolje na putovanjima i od lopova. Ako su Luna i Marsa potentni u revoluciji, to smanjuje zlo.

4. Na mestu Sunca preti da će ugledne osobe iskazati nezadovoljstvo i zlovolju prema natusu; biće podložan mnogim nevoljama i opasnostima. Telo će mu biti nezdrave konstitucije; menjaće boravište tamo-amo; vid će mu oslabiti. Ali ako je Sunce dobro postavljeno, natus će dobiti počasti i unapređenje, telo će mu biti zdravo, a um smiren.

5. Na mestu Venere pokazuje period zdravlja i prijatnosti; ima dobro od braće i rođaka, jednako i dobit i zadovoljstvo kroz pogodbe sa ženama. Ali ako je Venera loše postavljena, natus će biti podložan skandalima na račun žena; i narušiće svoje zdravlje.

6. Na mestu Merkura, goni natusa na putovanja. Ako je Merkur dobro postavljen, podstiče počasti i profit natusu na račun njegovih poduhvata i uposlenja, trgovine i sličnoh. Ako je loše postavljen, najavljuje suprotno u svemu.

7. Luna na sopstvenom natalnom mestu, na uglu i u dobrom aspektu sa dobrim planetama, ukazuje na zdravo telo, tih i smiren um, povoljna i uspešna putovanja. Ali ako je loše postavljena, podstiče suprotno.

8. Na mestu Glave zmaja, ukazuje na dobro natusu po pitanju njegove reputacije i ugleda, i usrećuje ga među ženama.

9. Na mestu Repa zmaja, podstiče gubitak ugleda i imetka; natus je opterećen i smeten zbog žena.

10. Na Fortuni, najavljuje mnogo dobra natusu od žena, i da će njegov imetak biti uvećan na njihov račun.

Ovim sam završio drugu sekciju, u kojoj sam se bavio povracima planeta na njihove natalne pozicije u revoluciji, kao i na pozicije drugih planeta.
Ako je Umetnik znatiželjan da pronađe određen dan događaja, neka od horoskopa revolucije napravi spekulum, kao što sam podučio kako se to radi u radiksu, i uzme se udaljenost signifikatora i promisora prema pravoj ili oblitičkoj ascenziji, koja se potom pretvori u vreme dajući dan (otprilike, koliko je dnevno kretanje Sunca) za svaki stepen udaljenosti.[30] Na osnovu toga se, i uz dodatak tranzita, natus može informisati o svojim povoljnim i nepovoljnim danima koji mu se mogu desiti tokom života.

Ali, avaj! Tek je malo darežljivih klijenata koji bi platili astrologu za tako naporan posao; a malo je i onih astrologa koji bi se osmelili na tako plemenit poduhvat u slavu veštine koju proučavaju i praktikuju, osim ako im je data adekvatna naknada za to.

JOŠ OD OVOG AUTORA:

Centurija izabranih pravila i aforizama
Primer analize natalnog horosokopa


Napomene:

[1] Revolucije. nazad na tekst
[2] Quando volumus profectionem partis fortunae in integro revolutionis facere gradus, qui sunt a Sole ad Lunam capimus, totidem ab ascendente proijcimus. Georgii Trapezuntii in Claudij Ptolemaei Aphorismos Commentarius, LXXXVIII, 1544. nazad na tekst
[3] Misli se i dalje na vladara solarnog Ascendenta, ne na vladara godine koji se procenjuje na osnovu profekcije signifikatora. nazad na tekst
[4] Sa ingresnim horoskopom. Ovo ima posbnu važnost u horoskopima lidera, vladara i uopšteno ljudi na položaju. nazad na tekst
[5] Ovde na delu vidimo simboliku Severnog čvora da uvećava sve s čim dođe u dodir. Povezan s planetom koja upravlja bolestima, uvećava bolešljivost.  nazad na tekst
[6] Eklipsa u revoluciji koja pada na natalno važna mesta. nazad na tekst
[7] Ako natalni horoskop dozvoljava. Bez obzira na izdašne pokazatelje u solarnom horoskopu, ako natalni horoskop nema pokazatelje napredovanja, slave i ugleda, onda se isti ne mogu desiti ili bar ne u obimu koji bi sugerisao solarni horoskop. nazad na tekst
[8] Nešto slično ili slično tomenazad na tekst
[9] Nevolje i dalje postoje, ali je opasnost od fatalnog ishoda izbegnuta. nazad na tekst
[10] Provereno u praksi. nazad na tekst
[11] Ovde verovatno misli na Andreu Argolija koga na toj strani citira na latinskom pored teksta. nazad na tekst
[12] Pokretni ili kardinalni znakovi su uvek pokazatelj promena i pokreta, obično naglih, iznenadnih. nazad na tekst
[13] Deseta kuća je zapravo derivatna osma od treće, pa samim tim nosi simboliku smrti i stradanja posmatrano iz ugla treće kuće. nazad na tekst
[14] Tradicionalno, Sunce je vladar oca u dnevnim, a Saturn u noćnim rođenjima. nazad na tekst
[15] Ovo poslednje naročito ako je u pitanju ljudski znak. nazad na tekst
[16] Radikalna XI kuća. nazad na tekst
[17] Radikalna IX kuća. nazad na tekst
[18] Značajan broj ovih i drugih aforizama koje Gedberi prilaže, mogu se naći u Opera mathematica Ioannis Schoeneri Carolastadii in unum volumen congesta; denuo ab authoris filio correcta & locupletata, Noribergae 1561. nazad na tekst
[19] Greškom u rukopisu stoji dobroćudnim planetama. Videti kod Argolija Ptolemaeus Parvus in Genethliacis junctus Arabibus na strani 245.  nazad na tekst
[20] Sve ove aforizme u vezi sa stradavanjem dece treba uzeti s dosta rezerve. U vreme kada su pisani, medicina nije bila naročito uspešna u sprečavanju velike smrtnosti odojčadi i dece. Danas je ipak mnogo drugačije. nazad na tekst
[21] Sifilis. nazad na tekst
[22] Na samom početku je već napomenuto da su nepovoljne godine one u kojima su solarni i natalni Ascendent u kvadratu ili opoziciji. nazad na tekst
[23] Kod Argolija je ovaj aforizam zapravo malo prošireniji. … a Jupiter u revoluciji u dostojanstvima Venere, ili u konjunkciji, sekstilu ili trigonu s njom…  nazad na tekst
[24] Trebalo bi da se tiče javnih neprijatelja, ne skrivenih. Skriveni pripadaju XII kući. nazad na tekst
[25] Preterano. Mnogo puta će se desiti da solarni Ascendent padne u natalnu osmu kuću, ali ako drugi faktori ne idu u prilog potencijalnim opasnostima po život, to jednostavno može biti godina u kojoj će osoba iskusiti neke neprijatnosti, tugu, melanholiju i slično. nazad na tekst
[26] U ovom, narednom i devetom aforizmu reč je o solarnim vladarima kuća u drugim kućama (videti kod Argolija i Šonera).  nazad na tekst
[27] Iako je ovaj aforizam uzeo od Šonera, dodatak u zagradi je Gedberijev. Vrlo je dubiozna izjava da eklipsa na MC-u može biti znak visoke pozicije i napredovanja. nazad na tekst
[28] U jedanaestoj kući. nazad na tekst
[29] Gedberi je ovde malo zabrljao pomešavši kvalitet i snagu planeta. I dobre i loše planete mogu predstavljati moćne neprijatelje ukoliko te planete imaju puno esencijalnog dostojanstva u XII kući. Ali ako su debilitirane, onda će biti pokazatelj neprijatelja koji nemaju dovoljno resursa kako bi načinili veliku štetu. Uz to, svakako treba napraviti razliku između štetnosti benefika i malefika, jer malefik u svom visokom dostojanstvu u XII kući škodiće mnogo više od benefika u istom stanju i poziciji. El-Hajat kaže: Ako je jedna od dve dobroćudne planete u polju [skrivenih] neprijatelja i tu ima nekog dostojanstva, pokazatelj je da će neprijatelji biti dobri ljudi koji mu neće nauditi. nazad na tekst
[30] Ova tehnika se zove još i distibucija ili direktiranje solarnog povratka. nazad na tekst

  • John Gadbury, The Doctrine of Nativities or The whole Art of Directions and Annual Revolutions, 1658, London.
  • Andrea Argolo, Ptolemaeus parvus In Genethliacis junctus Arabibus, 1680, Lyon.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *