Zablude u vezi s transsaturnijanskim planetama

Ovaj tekst je svojevremeno preveden za potrebe foruma AstroRiznice. Iako se većim delom bavi vedskom astrologijom, autor daje osvrt i na modernu zapadnu astrologiju, odnosno ističe nedostatke koji postoje primarno akcentujući transsaturnijanski trojac planeta. Tekst u originalu možete pročitati ovde. Nije dozvoljeno preuzimati ga i kopirati bez odobrenja autora originalnog teksta, Shyamasundara Dasa.

 

Rezime:  Sada kada je vedska astrologija postala popularna na zapadu, mnogi zapadno orijentisani astrolozi pokušavaju da spoje dva sistema ili da zapadne koncepte kao što su transsaturnijanske planete uvedu u vedski sistem. Tokom godina su neki indijski astrolozi takođe pokušavali da uvedu ove planete u vedsku astrologiju. Takvi pokušaji su destruktivni po unutrašnju filozofsku doslednost i logičku strukturu vedske astrologije. Dodatno potcenjuje učinkovitost Đotiša otkrivajući nedostatak razumevanja filozofskih osnova vedske astrologije i istoriju uvođenja transsaturnovskih planeta. Konačno, ovakva praksa predstavlja uopšteno nepoštovanje prema guru-parampari. Ako se ovo podrivanje vedske astrologije nastavi, Đotiša će se naći u stanju zbunjenosti u kom je danas zapadna astrologija, što rezultira gubitkom tačnosti, gubitkom ugleda i konačnim uništenjem Đotiša kao vedske discipline.

Graha vs planeta

Postoji fundamentalna razlika između vedskog koncepta graha i korišćenja planeta u zapadnoj astrologiji. Graha je po definiciji sve što ima moć da uhvati, obuhvati ili utiče. U ovom slučaju da „uhvati ili utiče na ljudske sudbine na natprirodan način“. S druge strane, reč za planetu je prevedena kao loka na sanskritu. Nisu sve grahe loke, niti su sve loke grahe. U prevodu, to znači da grupa entiteta ili objekata koji imaju divinatorski značaj uključuje planete, ali nemaju sve planete divinatorski značaj. (Treba da se podsetimo da, dok planete mogu biti grahe u divinatorskom smislu, one nisu kauzalni uzročnici. One ne prouzrokuju nijedan događaj. Ali kao mantičke grahe one imaju moć da se koriste u divinatorskom jeziku da objasne volju Boga. Kao što predskazanja ne uzrokuju ništa, već su samo božanski znaci).

U vedskoj astrologiji postoji deset glavnih graha: Ascendent, Sunce, Luna, Mars, Merkur, Jupiter, Venera, Saturn, Rahu (Severni Lunarni čvor) i Ketu (Južni Lunarni čvor). Od ovih deset graha Ascendent, Rahu i Ketu nisu loke ili planete već radije matematičke tačke koje je astrolog izračunao. Iako nisu planete one su od velikog značaja. Vedska astrologija ima takođe brojne upa-grahe (manje grahe) i kala-velas (osetljive tačke u vremenu). Od ovih upa-graha i kala-velas, Mandi se smatra najvažnijom, a naročito je korišćena u Kerali. Mandi definitivno nije planeta u „zapadnom“ smislu, već je graha.

Vedska astrologija je ud Veda i objavljena je rišijima iz viših izvora. Konačno, Đotiš je otkriveno znanje koje dolazi od gospodara Sri Krišne, vrhovne ličnosti Boga. Tako, tradicionalna dodela graha nije nasumična, beznačajna ili trivijalna. Primećujemo takođe vedsku razliku između klasifikacije grahe (božanskog posrednika) i loke (planete).

Zapadnoj astrologiji u potpunosti nedostaje koncept grahe; ostale su joj samo planete. Kao posledica toga pretpostavili su da, pošto jednostavno nešto „tamo“ plovi, bilo da je reč o planeti poput Neptuna, ili Ganimeda (Jupiterov mesec) ili asteroida poput Atene, u svim slučajevima oni trebaju da budu uključeni u kartu. Mi kažemo da takav pristup stvara neshvatljivu papazjaniju koja dalje podriva aksiomatske temelje njihove astrološke škole. Šta je sa kometama i meteorima? Dok vedska astrologija ne koristi asteroide u tumačenjima, ona prepoznaje i koristi komete i meteore, naročito u mundanoj astrologiji i nimitama.

Pandorina kutija

Danas u zapadnoj astrologiji postoji velika zbrka uzrokovana uvođenjem ovih „planeta“. Počelo se sa Neptunom, Uranom i Plutonom, ali jednom otvorena Pandorina kutija ne može da zaustavi poplavu. Sada postoji osam uranijanskih planeta (koje koriste kosmobiolozi): Kupidon, Had, Zevs, Hronos, Apolon, Admet, Vulkan i Posejdon; ove planete nisu fizički entiteti već izmišljeni. A 16 asteroida koji se uobičajeno koriste: Cerera, Palas, Juno, Vesta, Psiha, Eros, Lilit, Toro, Safo, Amor, Pandora, Ikar, Dijana, Hidalgo, Uranija i Hiron. Neki autori su napisali knjige o pojedinačnim asteroidima i njihovim postavkama u karti.

Potom, tu su transplutoni, kao na primer Bahus, koji navodno leži iza orbite Plutona i još nije otkriven. Ali pojedini zapadni astrolozi već tumače značenje Bahusa u kartama i pišu knjige o njemu.

Treba napomenuti da je ovaj tekst pisan pre 25 godina; u međuvremenu su u astrologiju uvršteni mnogi drugi transplutonijanski objekti poput Kvavara, Eris, Sedne, Tifona, Haumee, Makemakea i mnogih drugih.

Ako ovaj napad na naš vedski senzibilitet nije dovoljan, ima još. Grupa zapadnih astrologa je u procesu katalogizacije oko 2400(!) drugih „manje“ važnih asteroida, računajući efemeride za njih, dajući im imena i značenja. Tu su još oni koji zagovaraju Verteks (tačku sračunatu uz pomoć sferne geometrije) i tačke kao što je galaktički centar. Uskoro će karte u zapadnoj astrologiji biti toliko pretrpane kršem, da će biti mnogo smislenije baciti šaku konfeta i to pokušati protumačiti. Da li je to ono što želimo da se desi vedskoj astrologiji?

Tokom 1987-88. radio sam za Matrix software razvijajući prvi profesionalni softver za vedsku astrologiju. Postao sam vrlo dobro upoznat sa zapadnom astrologijom u svim njenim fazama. Matrix je imao najsofisticiraniji astrološki softver za zapadnu astrologiju, a ti programi su sadržali svaku tehniku znanu zapadnoj astrologiji. Neke su bile toliko bizarne da sam bio vrlo zbunjen kako je bilo ko mogao da ih uzima ozbiljno.

Matrix software je bio pionir u zapadnoj astrologiji i mnogi poznati astrolozi su dolazili i posećivali ga. Takođe, nekoliko poznatih zapadnih astrologa bili su deo Matriksovog tima. Ali uz svo znanje zapadne astrologije, bio je priznanje za vedsku astrologiju, jer su svi koji su tražili astrološko mišljenje dolazi k meni. Kada sam pitao zbog čega, moji klijenti su rekli da nemaju utisak da ih zapadna astrologija  opisuje valjano itd. Ova superiornost vedske astrologije počiva na mnogim faktorima, a jedan od njih je odbacivanje transsaturnovskih planeta.

Trikovi

Jedan iskusni astrolog-istraživač u AFA (Američka federacija astrologa) koji je želeo da ostane anoniman iz očiglednih razloga, jednom mi je poverio da su planete kao što su Neptun, Uran i Pluton (šta reći o konfeta-planetama) umetnute kao trikovi od strane nekompetentnih astrologa koji nisu umeli valjano da pročitaju postojeći horoskop. Bilo je mnogo istine u onome što je rekao.

Astrologija je smatrana najtežom opipljivom naukom, a čitanje horoskopa nimalo lakim zadatkom. Da bi dešifrovali značenja deset signifikatora u znakovima i kućama, uzimanje u obzir svih astroloških pravila je težak zadatak, čak i za najveće umove. Ako neko nije dobro razumeo značenja ovih deset signifikatora, onda će karta predstavljati misteriju. Da bi se ojačale slabosti u zapadnoj astrologiji (uzrokovane prekinutom tradicijom, nedostatakom filozofske osnove itd.), čini se da moderna zapadna astrologija dodaje sve više i više trikova. Ali da li ovi trikovi zaista daju više informacija? Mislim da ne, oni samo dodaju na konfuziji i gubitku discipline.

Kompetentan vedski astrolog može da razume sve karakteristike života osobe jednostavno koristeći deset signifikatora. Nema misterioznih oblasti koje zahtevaju uvođenje surogata graha. Ko je bolji astrolog sada koji koristi Urana, Neptuna, Plutona i ostale? Ko korišćenjem ovih irelevantnih planeta, može da tvrdi da je bolji astrolog nego Parašara ili Varaha Mihira? Da ne govorimo o ovim velikim vedskim astrolozima, ima mnogo savremenih vedskih astrologa koji majstorski tumače horoskop bez potrebe za suvišnim planetama.

Čak i po zapadnim standardima, ko među savremenim tropskim astrolozima korišćenjem transsaturnijanskih planeta može da priđe po stručnosti Trazilu ili Balbilusu, dvorskim astrolozima Cezara (obojica su živeli pre Ptolemeja i bili sideralisti). Ili kasnijim zapadnim astrolozima poput Plasida de Tita, Vilijama Lilija ili Morena, među kojima niko nije koristio transsaturne. U kraljevstvu mundane astrologije, verovatno najkompleksnije astrološke oblasti, nijedan zapadni astrolog nije po preciznosti prišao ni blizu B. V. Ramanu čija je reputacija izgrađena na prognozama za svet. B. V. Raman potpuno zanemaruje transsaturne. Sasvim sam siguran da ja ili neki drugi kvalifikovani vedski astrolog možemo bolje objasniti horoskop bez korišćenja transsaturna i astro-kamenčića.

Zablude oktava

Kao objašnjenje, zapadni astrolozi tvrde da Neptun predstavlja višu oktavu Venere, Uran višu oktavu Merkura, a Pluton višu oktavu Marsa. Pored toga, ovim trima planetama dodeljuju suvladarstvo u znakovima Riba, Vodoliji i Škorpiji. Svim znakovima upravljaju planete, a dodavanjem ove tri kao suvladara ponovo se remeti unutrašnja konzistencija astrologije. Ideja „više oktave“ je pogrešna. Sve planete, ne samo Venera, Merkur i Mars, imaju svoje sopstvene više oktave i ako astrolog odista zna predmet, može to lako ustanoviti.

Površno je i nespretno dodeljivati višu oktavu jedne planete drugom telu. Njihovo dodeljivanje Neptuna i Urana kao suvladara Riba i Vodolije je takođe nedosledno. Ako su Neptun i Uran više oktave Venere i Merkura kao što tropski astrolozi zagovaraju, onda bi bilo razumnije i doslednije pretpostaviti da ove dve planete mogu biti suvladari znakova kojima upravlja Venera (Bik i Vaga) odnosno Merkur (Blizanci i Devica). Ribama upravlja Jupiter, a Vodolijom Saturn, jedino je Plutonu dat udeo sa Marsom koji je pravi vladar Škorpije.

Gramatika i sintaksa

Astrologija se ponekad poredi sa jezikom, božanskim jezikom. I kao u svakom jeziku postoje gramatička, sintaksička pravila, pravila o dikciji itd., koja su kodirana. Sanskrit, bukvalno znači pročišćen jezik. Njegova gramatička struktura je analizirana i kodirana od strane Paninija. Sanskrit je najstariji jezik na svetu i još uvek se danas koristi u Indiji, a njegovo proučavanje se uvećava širom sveta. Neki su mišljenja da bi on bio savršeni izbor za kompjuterski jezik zbog matematičke preciznosti svoje gramatike. Sanskrit je najsofisticiraniji jezik ikad izmišljen i u mogućnosti je da izrazi oboje, i jednostavnost i uzvišenost na lep i elegantan način. Ova preeminentna pozicija sanskrita nije nastala slučajnim dodavanjem gramatičkih pravila i slova. Sanskrit je preživeo do danas upravo na račun činjenice da njegova pravila ne mogu biti narušena. Na sličan način, astrološki jezik ima svoje osnovne gradivne elemente i s tim se ne može petljati.

Neki mogu reći da je ovo rigidno viđenje, jer se jezik razvija i menja. Ovo može biti istina kada je reč o govornim jezicima, jer ko govori čoserijanskim engleskim danas? On je mrtav. Nekoliko osoba s engleskog govornog područja konsultuje drevne engleske knjige da bi im pomogle da govore moderni engleski. Ali to je upravo ono što se radi u astrologiji. Iako moderni tekstovi i kursevi mogu biti izmišljeni, uvek se savetuje osvrt na originalne tekstove, oni su fundamentalne reference u Đotišu. I nije tačno da ovo vodi ka rigidnosti astrološkog jezika. Sanskrit sa svojim preciznim pravilima (koji je postao model modernoj lingvisitici), dugo je bio priznat, jer poseduje najobimniju literaturu o planetama koja još uvek nije sasvim katalogirana. Postoji sanskritska literatura o svakoj mogućoj oblasti ljudskog nastojanja. Tako, držanje unutar Paninijanskog okvira nije ugušilo kreativnost sanskritskih autora.
Iako sanskrit nije rasprostranjen kao ranije, on je i dalje živi jezik čija popularnost raste.

Uporedili smo sanskrit sa matematikom. Matematika takođe ima određenu aksiomatsku strukturu i sintaksička pravila koja su, zapravo, veoma jednostavna. Ali iz ovih osnovnih i vrlo jednostavnih pravila mogu biti izvedene velike matematičke teorije, lepe u svojoj eleganciji.

Dobrobit samosavladavanja

Vedska astrologija nije rigidna zbog postavljenih gramatičkih pravila već je, poput sanskrita, savršena. Poput sanskrita i matematike postoji dovoljno prostora za inovacije i kreativnost unutar okvira vedske astrologije. Umesto da budu destruktivna ili da ometaju rast, ograničenja o kojima sada govorimo u vezi s transsaturnijanskim planetama su zapravo vrlo poželjna i zdrava. (Ova ograničenja se mogu primeniti na druge astrološke oblasti podjednako, ne samo na transsaturnijanske planete. Zapadni sistem kuća i aspekti mi padaju na pamet i takođe trebaju biti izbegnuti.) Dobrobit od takvog samosavladavanja je opisana u heksagramu 60 Ji Đinga, zvanog Đie ili ograničenje.

heksagram 60

Nakon rasprave o prirodi sastavnih trigrama (jezero i voda), tumačenje i komentar kažu:

Ograničenja. Uspeh.
Razdražujuća ograničenja ne smeju biti zadržavana.

Ograničenja su problematična, ali su efektivna. Ako živimo ekonomično u normalnom vremenu, pripremljeni smo za period oskudice. Štednja nas čuva od poniženja. Ograničenja su takođe nezamenljiva u upravljanju stanjem u svetu. U prirodi postoje čvrste granice za leto i zimu, dan i noć, i ove granice daju godini njeno značenje. Na isti način, ekonomija, postavljanjem čvrstih ograničenja na troškove, čuva imovinu i sprečava štetu ljudima.

Jezero je nešto ograničeno. Voda je neiscrpna. Jezero može da sadrži samo određenu količinu beskonačne količine vode.; ovo je jedinstveno. U ljudskom životu takođe značaj pojedinačnih postignuća putem diskriminacije i postavljanja granica. Stoga, ono što nas ovde zanima jeste problem jasnog definisanja diskriminacija, koje su, da tako kažemo, kičma moralnosti. Neograničene mogućnosti nisu prikladne čoveku; kada bi postojale, njegov život bi se rapršio u bezgraničnom. Da bi postao snažan, čovekov život mora imati ograničenja u vidu dužnosti koje su dobrovoljno prihvaćene. Osoba dobija na značaju kao slobodan duh samo kada se omeđi ovim granicama i određivanjem dužnosti sebi.

Principi objašnjeni iznad su jednako primenjivi na vedsku astrologiju kao što su na pojedinca. Držeći se principa ograničenja, u ovom slučaju definišućeg aksioma vedske astrologije date nam od strane gospodara Sri Krišne kroz Riši, vedska astrologija će ostati teška disciplina. U suprotnom će otići putem zapadne astrologije. Postaće papazjanija. Sve prolazi, svako pravi sopstvena pravila. U takvim okolnostima nema pravila, nema zakona, samo anarhija. Biće lišena discipline i standarda. Nijedan astrolog neće biti u mogućnosti da komunicira s drugim, jer će govoriti različitim jezicima.

Treba primetiti i da nisu svi zapadni astrolozi zaljubljeni u transsaturne. Mišel Goklen, slavni istraživač u zapadnoj astrologiji, tvrdio je da nije našao nikakve astrološke efekte u vezi sa postavkama transsaturnijanskih planeta u horoskopu osobe.

Argument rezultata

Neki mogu raspravljati o tome da dobijaju „rezultate“ koristeći surogat planete. Zašto ih ne koristiti? Zarad argumentovanja prihvatićemo mogućnost da se ovo može desiti. Ali to nije vedska astrologija. Možeš koristiti druge jezike da opišeš fenomen, ali radeći to mešaš se u proces sticanja majstorstva u vedskoj astrologiji koji ne zavisi od potrebe za drugim jezikom. Ako kontaminiraš sistem dodajući planete nikada nećeš zaista razumeti ili ovladati izvornim vedskim sistemom. A falsifikujući sistem vređaš prethodne učitelje, i tako blokiraš svoje usavršavanje u veštini i nauci Đotiša.
Niko nikada nije ovladao vedskom naukom ne poštujući prethodne učitelje. Posvećenici gospodara Krišne redovno recituju spisak uvreda Svetog Imena Gospodara, nabrojanih u Padma Purana. Treća uvreda protiv imena božijeg je nepoštovanje naloga duhovnog učitelja. Ovo se jednako primenjuje na vedsku astrološku nauku. Uvredljivo je za pređašnje učitelje da se petljaju i izvrću njihova izvorna učenja.

S druge strane, može biti rečeno da dodavanje još planeta ne samo da ne daje rezultate već može uzrokovati greške. Takođe, bilo bi teško pripisati specifičan ishod korišćenju dodatnih planeta bez uzimanja u obzir pravih božanskih graha. Stoga, takozvani uspešni rezultati bazirani na dodatnim planetama mogu zapravo biti pripisani efektima božanskih graha. Još nisam video prave rezultate do kojih nije moguće lako doći korišćenjem standardnih vedskih planeta.

Odstupanje od guru-parampare

U pokušaju da budu moderni, neki praktičari vedske astrologije počeli su da imitiraju svoje zapadne kolege. Tako u mnogim modernim knjigama o takozvanoj veskoj astrologiji, naći ćete napomene za Neptuna, Urana i Plutona. Mi upozoravamo učenika da bude vrlo pažljiv sa takvim autorima koji odstupaju od guru-parampare. Pisanja takvih samoproklamovanih gurua i veda-mudraca su verovatno inficirana drugim krivovernim idejama, pa početnici naročito trebaju da ih izbegavaju zbog rizika od konfuzije. Postoji toliko mnogo dobrih knjiga iz vedske astrologije koje su prevedene na engleski da se neko može lako snaći bez da upotrebljava lažne planete. Krivoverni astrolozi ostavljaju utisak da mnogi vedski astrolozi u Indiji koriste dodatne planete ili druge zapadne metode. Činjenica je da dobar deo astrologa u Indiji i dalje sledi vedsku tradiciju.

Od modernih zapadnih pisaca o vedskoj astrologiji, većina je bila dovoljno razumna da vedsku tradiciju u vezi s planetama predstavi onakvom kakva je, bez promena. Ipak, neki ne haju za guru-paramparu, a oni su takozvani modernisti. Oni tvrde da mnogi vedski astrolozi dodaju Urana, Neptuna i Plutona u svoje sisteme tumačenja. Uvesti ih je neodgovorno, a tvrditi da ih mnogi vedski astrolozi koriste je obmanjujuće i daleko od istine. Opet se odaje utisak da vedska astrologije nije disciplina sa sopstvenim setom pravila. Oni koji prekrše ova pravila nisu vedski astorlozi. oni mogu koristiti neke vedske tehnike, ali nisu vedski astrolozi i ne bi ih trebalo tako zvati.

Neki popularni astrolozi tvrde da postoji Nadi-grantha koja pominje da će u budućnosti ljudi koristiti druge planete (Neptun, Uran i Pluton?) za predviđanja. Pre svega, želeli bi da vidimo dokaz postojanja takvog teksta. Mimo toga, to što tekst predviđa da će u budućnosti ljudi koristiti druge planete u Đotišu ne znači da to treba tako da se radi. Šastre su napravile toliko predikcija o tome kako će degradirana biti Kali-yuga, što ne znači da su šastre podržavale grešna dela Kali-yuge. Treba imati u vidu da je vedska astrologija bila poznata po svojoj preciznosti hiljadama godina, bez dodavanja transsaturnovskih planeta. I svi vedski tekstovi i raniji učitelji podržavaju tradiciju korišćenja samo vidljivh planeta. Zaključujemo da ovo daleko nadjačava bilo kakvu apokrifnu tvrdnju nepoznatog Nadija, koja možda i ne postoji. Trebamo primetiti da ni u jednom pod poznatih Nadi spisa nema korišćenja dodatnih planeta.

Tropska definicija transsaturnovskih planeta

Još jedna stvar za razmatranje je sledeća: ono što takozvani vedski astrolozi koji ih koriste zaboravljaju je da su Neptunu, Uranu i Plutonu dodeljena njihove osobine i definicije od strane tropskih astrologa, ne vedskih. Ono što su tropski astrolozi uradili jeste da su razmatrali minulu istoriju samo Evrope i Amerike (takoreći ignorišući ostatak sveta), a onda pokušali da uporede cikluse istorijskih promena sa tranzitima ovih planeta kroz tropske, ne sideralne znakove. Drugim rečima, dosta pretpostavki baziranih na spekulacijama nekoliko nesvršenih tropskih astrologa u vreme kada je tropska astrologija bila vrlo slaba. Tropska astrologija je praktično izumrla u periodu između 1700-1900. Samo je Pluton (otkriven 1930) pronađen u vreme kada je tropska astrologija ponovo bila u usponu.

Implikacija je da čak i ako, zarad argumentacije, ove planete imaju značenje, bilo bi naučno neprihvatljivo za vedskog ili zapadnog sideralnog astrologa da prihvati atribute transsaturnijanskih (i konfete-planeta) zasnovanih na njihovim tranzitima kroz tropske znake. To je poslednja reč u apsurdnoj nedoslednosti. I zasigurno nije pokazatelj da su istočni (nećemo ih zvati vedskim) astrolozi koji promovišu ili koriste ove planete mnogo razmišljali o ovoj temi.
Treba da primetimo i da su definicije tradicionalnih planeta koje se koriste i na istoku i na zapadu sve izvorno korišćene u sideralnom sistemu, a tek kasnije su zapadni astrolozi zastranili pod vođstvom Ptolemeja (trebalo im je nekoliko stotina godina da se prebace iz sideralnog u tropski sistem).

Tokom 1939. godine Šil Pond je prigovarao što su, iako je Pluton tek nedavno otkriven, preduzimljivi zapadni astrolozi već napisali knjige sa tumačenjima efekata ove planete. Pošto Plutonu treba oko 360 godina da završi jedan ciklus, smatrao je da bi trebalo mnogo puta po 360 godina da prođe da bi se, statistički, utvrdilo koji bi to efekti mogli da budu, pod pretpostavkom da Pluton ima ikakve efekte. To je standardna statistička procedura.

Da bi se utvrdilo da će novčić da u 50% slučajeva pokaže „glavu“, a u 50% slučajeva „pismo“, moraš ga baciti više od dva puta. Zapravo, trebalo bi da ga baciš najmanje 100 puta da bi ustanovio šemu.
Pretpostavimo da je novčić procenjen da će samo 1% puta pasti na „glavu“, a 99% na“pismo“. Ako ga baciš 50 puta i on svaki put pokaže „pismo“, mogao bi da zaključiš da će u 100% slučajeva uvek pokazati „pismo“. Čak i ako ga baciš 100 puta, on i dalje može pokazivati samo „pismo“. Da bi mogao da uvidiš 1% verovatnoće da će pokazati „glavu“, moraš uraditi nekoliko hiljada bacanja. Tako, da bi se naučno utvrdili efekti Plutona, pod pretpostavkom da ih ima, bilo bi potrebno pratiti ga hiljadama godina.

Metod koji koriste zapadni tropski astrolozi da dodele značenja transaturnijanskim planetama čini se ometen esencijalnim manjkavostima. Nasuprot tome, vedska astrologija je Vedanga, ud Vede. Ovo znanje je otkriveno svetom Rišiju božanskim otkrovenjem. U Višnu Purani piše (2.5.26) da je Gargarši postao prorok astrologije nakon što je mnogo godina praktikovao tapas i obožavao Anantašešu. Garga i drugi Riši kojima je astrološko znanje otkriveno, osnovali su školu astrologije i to znanje se prenosi od tada. U narednim milenijumima direktna osmatranja su potvrdila istine koje nam je dao Riši.

Definicija znakova povezanih s planetama

Definicije rašija su vrlo drevne. Ipak, zagovornici transsaturnijanskih planeta kažu da su moderne planete Neptun, Uran i Pluton glavni faktori koji Ribama, Vodoliji i Škorpiji daju njihova značenja. Oni će reći da Ribe imaju jedinstvenu prirodu jer njima vladaju i Jupiter i Neptun, što znači da one imaju i jupiterijanske i neptunijanske kvalitete.
Ipak, značenja svih znakova bazirana su na kombinacijama faktora koji se vezuju za svaki znak: četiri elementa (vatra, zemlja, vazduh, voda), tri modaliteta (pokretni, fiksni, promenljivi), dva pola (muški i ženski) i planetarni vladari (izuzimajući Neptuna itd.). Korišćenjem ove 4 grupe u različitim kombinacijama dobijamo značenja znakova. Tako, Škorpija ima svoju prirodu jer je: ženskog pola, vodenog elementa, fiksnog modaliteta i njom vlada Mars. Ovo je neophodno i dovoljno da se odredi značenje Škorpije. Nema potrebe da se uvodi Pluton u jednačinu.

Korišćenjem ovakvih prvih principa značenja svakog pojedinačnog znaka mogu biti izvedena. Na ovaj način su hiljadama godina astrolozi razumevali značenja svih znakova, uključujući Škorpiju, Vodoliju i Ribe. Nije da su astrolozi bili u zabuni u vezi sa značenjima ova tri znaka, pa da su uvođenjem transsaturnijanskih planeta one rešene. Zapravo, oni su savršeno razumeli značenja svih znakova. Zaista je paradoksalna argumentacija zagovornika transsaturnijanskih planeta da kažu kako su ove planete temelj značenja ova tri znaka (Škorpija itd.) kada, u stvari, značenja postoje hiljadama godina pre nego što su transsaturnijanske planete otkrivene. Drugim rečima, transsaturnijanske planete nemaju ništa sa značenjima bilo kog znaka i nisu od divinatorske vrednosti.

Kada je reč o Ji Đingu ili Knjizi promena koju smo ranije pominjali, to je sofisticiran sistem divinacije zasnovan na konstrukciji šest linija u heksgram. Ji Đing se koristi u Kini najmanje 5000 godina. Filozofski temelj Ji Đinga je bio temelj kineske civilizacije do danas. Dodavanje transsaturnovskih planeta u vedsku astrologiju možemo uporediti sa hipotetičkim dodavanjem još jedne linije Ji Đingu, ili dodavanja još jednog slova sanskritskom alfabetu. Takvo petljanje bi efikasno uništilo i Ji Đing i sanskritski alfabet. Da li „istočni astrolozi“ (da ih razlikujemo od vedskih) takođe podržavaju dodavanje novih linija Ji Đingu da bi kreirali septagram ili oktagram? Da li su više kvalifikovani nego Maharši i Guruparampara, pa imaju autoritet da dodaju nove planete u vedsku astrologiju i posledično menjaju njene aksiomatske temelje?
Naročito planete čije su osobine definisali tropski astrolozi u tropskim znakovima Zodijaka, i koje, čak i u tropskoj astrologiji narušavaju logičku i filozofsku eleganciju sistema.

Planetarni prečnici u Surya-Siddhanta

Dr. Ričard Tompson je otkrio Surya-siddhanta, dokaz koji snažno navodi na zaključak da je ovaj tekst bazira na naprednom astronomskom znanju. Nećemo o ovom radu govoriti detaljno, čitaoci su pozvani da ga pročitaju, samo ćemo se ukratko dotaći glavnih tačaka.

Njegov rad raspravlja o pravilu datom u Surya-siddhanta za računanje ugaonog prečnika planeta (Marsa, Merkura, Jupitera, Venere i Saturna). Kombinovanjem ovih ugaonih prečnika sa obimom planetarnih orbita navedenih u tekstu, moguće je izračunati prečnike planeta. Kada se ova računanja izvrše, rezultati se iznenađujuće dobro slažu sa modernim astronomskim podacima. On raspravlja o nekoliko mogućih objašnjenja za ovo i hipotezira da je pravilo ugaonih prečnika u Surya-siddhanta možda zasnovano na naprednom astronomskom znanju koje je razvijeno u drevna vreemna, ali je sada uglavnom zaboravljeno.

U Surya-siddhanta 7.13 sledeće pravilo je dato za računanje prividnog prečnika planeta Mars, Saturn, merkur, Jupiter i Venera:

Prečnici pod lunarnom sferom Marsa, Saturna, Merkura i Jupitera su trideset, uvećani za polovinu polovine; Venere su šezdeset.

Značenje je sledeće: prečnici su mereni u jedinicama udaljenosti zvanim yojana, što je u Surya-siddhanta oko pet milja. Fraza „pod lunarnom sferom“ znači da planete iz našeg ugla posmatranja izgledaju kao da su lopte navedenog prečnika postavljene na udaljenosti na kojoj je Luna. (Naša tačka osmatranja je idelano centar Zemlje). Polovina od polovine 30 iznosi 7.5. Zato stih kaže da je prečnik „pod lunarnom sferom“ pomenutih planeta dat nizom 30, 37.5, 45, 52.5 i 60 yojana. Sledeći stih koristi ovu informaciju da izračuna ugaoni prečnik planeta.

Tompson nastavlja da objašnjava kako ovo proizvodi niz brojeva 2, 2.5, 3, 3.5 i 4 koji predstavljaju ugaone prečnike planeta prema Surya-siddhanta. Ovi brojevi se ne slažu dobro sa modernim merenjima ugaonih prečnika, ali Tompson uverljivo demonstrira da se ovi brojevi mogu tumačiti na drugačiji način uz pomoć drugih stihova u Surya-siddhanta, tačnije stihova 12.85-90. Ovi stihovi daju obime planetarnih orbita. Koristeći ovi informaciju Tompson je u mogućnosti da odredi prečnike ovih pet planeta. Poređenjem vrednosti dobijenih na osnovu Surya-siddhanta sa modernim vrednostima, našao je da se one vrlo lepo slažu, mnogo više nego što je neko mogao očekivati.

Kako je moguće da su drevni tako precizno izračunali prečnike planeta? Vrednost prečnika Saturna u Surya-siddhanta je 73.882,09 dok je moderna vrednost 72.000 – razlika je svega 2.61%. Slažemo se sa dr. Tompsonom da ovakva preciznost implicira da je Surya-siddhanta zasnovana na naprednom astronomskom znaju koje je kasnije zaboravljeno.

Poenta iznošenja ovoga u opštoj raspravi o korišćenju transsaturnijanskih planeta u astrologiji je sledeća: na osnovu Tompsonovog otkrića sasvim sigurno je da su drevni ljudi imali više znanja o nebeskoj mehanici nego što im se to pripisuje. Mogućnost da se tačno odredi fizički prečnik najudaljenije vidljive planete Saturna, dostignuće je relativno modernih vremena – XVIII veka.

Ako su drevni bili u stanju da tako precizno izračunaju prečnike vidljivih planeta, nešto što je postignuto tek u moderno vreme, čini se prikladnom pomisao da su verovatno bili svesni Neptuna, Urana i Plutona. Ali nema takvih indikacija nigde u astronomskim niti astrološkim tekstovima. Dr. Tompson mi je lično pokazao da ako neko želi da proširi pravila data u Surya-siddhanta kako bi pokrio Neptuna, Urana i Plutona, bedno bi propao. Ovo sugeriše da je razlog što su vedski astronomski tekstovi fokusirani na vidljive planete taj što su one od važnosti za astrologiju, ne druge. I da je, u stvari, do modernog vremena astronomija praktikovana samo zarad astrologije, stoga, ima smisla da ćeš samo ako razmatraš određene planete od značaja u divinaciji morati da izračunaš pozicije tih planeta, a ne drugih.

Zablude suvišnih hipoteza

U zaključku možemo reći da uvođenje transsaturnijanskih planeta i drugog svemirskog krša narušava Okamovu oštricu: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem – Stvari se ne smeju umnožavati više nego što je potrebno. Tako su zapadni astrolozi krivi za zablude suvišnih hipoteza. Ove zablude su nastale jer zapadni astrolozi i oni koji ih slepo prate, nisu razumeli fundamentalni vedski koncept graha (božanskih posrednika) kao različit od loka (fizička planeta). Postoji lepa jednostavnost, esencijalna logička konzistencija i elegancija u filozofiji vedske astrologije koju bi uvođenje drugih planeta uništilo. Podela planetarnih perioda, vladarstva znakova, aspekti itd., ceo aksiomatki osnov vedske astrologije bi u potpunosti bio iskrivljen petljanjem po božanskom mehanizmu.

Kao što bi dodavanje novih slova sanskritskom alfabetu, ili dodavanje linija na originalnih šest u Ju Đingu bilo nezamislivo, tako je apsurdno, nepotrebno i neodgovorno (neki bi rekli kriminalno) dodavati dodatne planete u vedsku astrologiju. Dodavanje još planeta narušava guru-paramparu. To je glavna direktiva istinskom učeniku, da se drži učenja guru-parampare. U praksi, nađeno je da se ne dobijaju nikakve prednosti dodavanjem novih planeta. Jedina stvar koja se uvećava je konfuzija. Tradicionalne vedske škole su zasnovane na logičkom sistemu ograničenih aksioma. Dok zapadna škola hirovito dodaje stvari bez brige za dobrobit i esencijalnu konzistenciju svog sistema. Ako neko odista ima potrebu za još planeta u vedskoj astrologiji, onda treba da uvrste upa-grahe i kala-vele. Oni kojima je korišćenje transsaturnijanskih planeta neodoljivo ne trebaju sebe nazivati vedskim astrolozima, jer tako čine medveđu uslugu ozbiljnim vedskim astrolozima i na loš glas dovode ovu časnu tradiciju.

SLIČNE TEME:

Upotreba transsaturnijanskih planeta u horarnoj astrologiji
Asteroidi, planetoidi i druge aždaje


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

4 komentara

 1. VagaVE kaže:

  Da li je u vedskoj astrologiji podznak uvek prvi stepen znaka pošto je kuća=znak?

 2. VagaVE kaže:

  Na jednom kalkulatoru mi pokazuje 1.kuću na 1.stepenu znaka a unutar nje se nalazi AC,isto i MC.Pitam zato što SO vladar prve pada mi u 12.kuću (znači drugi znak)ali svega tri stepena udaljeno od početka kuće..Razumem da u vedskoj sistem kuća nije vezan za uglove samo me zanima jel uvek povoljno kada vladar kuće aspektuje vrh kuće bez obzira na AC,a aspekti su mu dobri?

  • Bojan kaže:

   Kada se koristi sistem celih znakova (ne samo u vedskoj nego i u tradicionalnoj zapadnoj astrologiji), 1. kuća počinje 1. stepenim znaka. Ali to nije vrh kuće, jer u tom sistemu ne postoje vrhovi kuća. A ne postoje zato što je ceo jedan znak jedna kuća. Naravno, uglovi (Asc, MC, IC, Desc) imaju svoje sopstvene pozicije, s tim što se Asc i Desc uvek nalaze u 1. odnosno 7. znaku, dok osa MC/IC može šetati levo ili desno od ose 10-4. kuća.
   Nevezano za ovo, uvek je dobro kada vladar kuće vidi kuću kojom vlada, i naravno, što je bolji aspekt to je povoljnije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *