Učenje o tranzitima planeta

helenistička

Učenje o tranzitima planeta prema astrolozima helenističkog perioda, među kojima se izdvajaju Anubio, Orfej, Dorotej iz Sidona, Vetije Valens.

 

Pre prevoda, ukratko o značaju tranzita u astrologiji. Nevezano za to da li sledite pravac savremene ili tradicionalne astrologije, pravila jednako važe za sve. Kao prediktivna tehnika, tranziti se najčešće stavljaju u prvi plan. Lako ih je pratiti, posebno tranzite sporih planeta, čija se kretanja grubo mogu procenjivati i bez astroloških softvera i efemerida. I sasvim sam siguran da vam se više puta dešavalo da su vas izneverili. Na primer, uzdate se u tranzit Jupitera preko neke pozicije, očekujete neki prosperitet, boljitak, kad ono – šipak. Ili, kupili ste 10 boksova papirnih maramica i pripremili se za 2.5 godine Saturnovog sadizma, a ono, međutim, ne bude tako strašno kao što ste mislili.

U astrologiji postoji određena hijerarhija u prediktivnim ciklusima. Da su tranziti pouzdani i da se svi odgovori mogu dobiti njihovim praćenjem, vrlo verovatno je da bi sve druge prediktivne tehnike vremenom iščezle. A, činjenica je da tehnike ne iščezavaju, već se stalno iznalaze i neke nove, sve u pokušajima da se dođe do što kvalitetnijih i preciznijih odgovora na jedno prosto pitanje – kad?

Hijerarhija prediktivnih ciklusa podseća na luk — spoljašnje ljuske luka predstavljaju najšire prediktivne cikluse. To su takozvana Ptolemejeva doba, a u savremenoj astrologiji su to planetarna doba, gde se svakoj planeti pripisuje određen broj godina života tj. određena životna dob. Pa tako, Luna vlada od rođenja do 4 godine života, potom Merkur do puberteta, zatim Venera tokom polnog sazrevanja itd. Dalje, nešto uži ciklus su firdarije, pa manje poznati decenijali i četvrtine Lune. Ove tehnike imaju i svoje manje podele na potperiode, čak do časovnih podela, što ih istovremeno svrstava i među najkraće prediktivne cikluse.

Daljim ljuštenjem luka idemo ka sve užim prediktivnim ciklusima. Tu su sekundarne progresije, pa primarne direkcije, profekcije i solarni povratci, te čitav niz još užih ciklusa poput tercijara, lunara itd. Tek na samom kraju, kada dođemo do jezgra luka, tu nalazimo tranzite.

Tranzit neke planete postaje značajan onda kada se ta planeta ističe u širim ciklusima, posebno ako je to isticanje višestruko. Primera radi, ako ste u firdaru Marsa, i ako profekcijama ili u solaru taj Mars biva nekako istaknut, budite sigurni da će njegovi tranziti na određene tačke horoskopa biti i te kako zapaženi. U suprotnom, Mars će tumarati a vi nećete ni osetiti njegovo prisustvo. Naravno, čitava ova priča je još kompleksnija nego što sam je izneo, ali kao uvertira za prevod je sasvim dovoljna.

Moram da napomenem jednu stvar u vezi samog prevoda. Zadržao sam nazive planeta onako kako piše u originalu. Helenistički astrolozi su planete nazivali po bogovima: Saturn – Kronos (Κρονος), Jupiter – Zevs (Ζευς), Mars – Ares (Αρης), Sunce – Helios (Ηλιος), Venera – Afrodita (Αφροδιτη), Merkur – Hermes (Ερμης), Luna – Selena (Σεληνη). Takođe, videćete da se vrlo često pominje reč zvezde koja zapravo zamenjuje reč planete. Razlog za to leži u tome što su Grci planete nazivali lutajućim zvezdama, lutalicama. Ostali pojmovi koji su vam nejasni, možete ih pronaći u pojmovniku ili objašnjene u fusnotama u samom prevodu.

Važno!!!
Čitajući ovaj, a i sve slične prevode, uvek imajte na umu da su priložena tumačenja izvedena prema osnovnim prirodama planeta. U našim kartama će se to manje ili značajno više razlikovati, u zavisnosti od toga u kakvom su stanju te planete, gde se nalaze, kojim poljima vladaju i sa kojim planetama su u vezi.

Dorotej iz Sidona

Neophodno je obratiti pažnju na ingrese[1] zvezda. Jer, kada Kronos dolazi ka Zevsu, on ometa sve ono što Zevs pruža, i guši svaku aktivnost i impuls. Kronos prema Zevsu, takođe, uzrokuje globu i štetu onome što je završeno. Kronos prema mestu Aresa čini osobu obeshrabrenom i bez strasti. Kronos prema Heliosu donosi opasnosti i kazne od suda, naročito kada je stacionaran. Kronos prema Afroditi oštećuje sva dobra koja ona nudi. Kronos prema Hermesu oštećuje sve ono što je Hermes ponudio.[2] Kronos prema Seleni je takođe loš, jer donosi ograničenja i poniženja, tim gore ako je Kronos stacionaran. Kronos u opoziciji sa Selenom je vrlo loš, a naročito kada se nađe pod zracima[3], jer tada donosi bolesti. Isto je i kada Ares gleda[4] Selenu.

Zevs prema Kronosu donosi olakšanje u postojećim nedaćama. Takve osobe upravljaju poslovima i drugih i slobodnije troše. Zevs prema Aresu donosi i rad i zadovoljstvo, i sve uvećava, i savladava neprijatelje. Zevs u kvadratu sa Kronosom ili Aresom, sasvim slično indicira dobre stvari. Kao i Afrodita. Jer, kada dobre planete dolaze u kvadrat sa destruktivnim, one obezbeđuju zadovoljstva i zdravlje i čast.[5]

Kada Ares dolazi prema Heliosu ili Zevsu, to je loše, posebno po danu[6] i još više ako je na zalasku. Ako je još i stacionaran, onda je još opasniji. Jer, kako su drevni isticali, on označava opasnosti telu i ukore. I isto važi i kada je Ares u opoziciji sa Heliosom ili Zevsom. S druge strane, kada Helios ili Zevs stanu na Aresa tokom tranzita ili budu u opoziciji sa njim, to takođe čini iste stvari. I u vezi sa ovim ingresima, ako malefik u natalu trigonom aspektuje znak u kome se u ingresu dešava šteta, aflikcija je laganija, pošto su opozitni aspekti uzivšeniji od ostalih[7], a aspekti kvadrata su moćniji od telesnih figura[8].

A u vezi aspekata kvadrata, ispitaj najpre one desne[9], za koje se kaže da su u superiornoj poziciji. Jer, kada se malefici postave tako i imaju superiornu poziciju u odnosu na zvezdu, oni nanose zlo mnogo moćnije, dok benefici u takvim kvadratima daju zdravlje, radost i čast. Dobre planete u trigonima deluju još bolje, dok malefici gube na svojoj oštrini.

Kada su Kronos i Ares u ingresu u [nekoj] relaciji sa Heliosom, Selenom ili Zevsom, bilo telesno, bilo kvadratom i opozicijom, i slično kada su povratni ili anti-povratni[10] (tj. kada god dolaze na svoju natalnu poziciju ili u opoziciju), oni bivaju mnogo štetniji, ako su loše postavljeni natalno. Ipak, Ares je podnošljiviji nakon 45 godina života, a Kronos je nešto nežniji nakon 30 godina. Slično, destruktivne zvezde nose nevolju kada kroče na neki od četiri ugla ili prema luminarima. Ipak, ako su na dobrim i poželjnim pozicijama u natalu, onda će aflikcije njihovih tranzita biti slabije, kao što će dobre zvezde koje su na lošim mestima u natalu, bivati slabije u tranzitu.

Moraš shvatiti da su pozicije planeta u natalu trajne, ali promene pozicija zvezda u ingresu se uvek uzimaju u obzir prema natalnim pozicijama, kao što su trigoni, kvadrati, opozicije.[11] Svaka zvezda je loša kada tranzitom dođe u opoziciju ka samoj sebi, a loša je i kada dolazi na svoju natalnu poziciju[12], i još više ako Ares gleda Heliosa tranzitom u dnevnom rođenju, a Kronos gleda Selenu u noćnom rođenju[13]. Stanice u takvim tranzitima su posebno loše.

Kada je Ares u trigonu sa Heliosom ili Zevsom, ne tranzitno nego natalno, kasnije ni u ingresima oni neće biti uopšte loši.[14] Kada Ares dolazi ka Kronosu, natus postaje spremniji, odlučniji i učinkovitiji, i oslobođa se mržnje. Ares sa Zevsom i Afroditom i Hermesom okreće na lošije sve što oni obećavaju. Ares prema Heliosu, i ako se još našao pod njegovim zracima u tranzitu, ukazaće na vatru i gubitke od nje. Ako osoba ima oca, ovo može uništiti ili njega ili starijeg čoveka koji ima ulogu oca. I ovo je loše za svakog uvaženog čoveka i loše za svaki posao, a naročito za javnu službu.

Ares prema Seleni donosi bolesti tela ili finansijsku štetu ili težak dobrovoljni rad. I paziće na neprijatelje tj. imaće moć nad njima. Ares prema Afroditi uzrokuje neprijatnosti na račun erotskih pitanja. Ares prema Hermesu donosi ropstvo, sumnje, deformacije, i uzrokuje neprijateljstvo među prijateljima, bekstvo robova ili lopova; takođe, smanjenje poslova i sredstava za život, jer značajno smanjuju imetak i uništavaju sve što se uradi.

 

Afrodita prema Kronosu je dobra za poslove i sve ostalo, kao što je to Ares prema Kronosu. Afrodita prema Zevsu uznemirava i pravi probleme putem žena, i daje lažne nade, i ništa što je osoba planirala ne biva dovršeno. Afrodita prema Heliosu donosi stalno svezivanje sa ženama ali i osude zbog njih. A takođe uznemirava dušu i uzrokuje nemire u porodičnim pitanjima. Afrodita prema Hermesu pospešuje sve što Hermes obećava i nudi Afrodita prema Seleni donosi veselje i sreću, ali dosnoi i patnju ili osudu na račun žena.

Hermes prema Zevsu je dobar za sve, a posebno za one koji žele da dođu do moći. Hermes prema Aresu čini da osoba bude smela, inventivna i preduzimljiva u poduhvatima. Hermes prema Afroditi je produktivan u erotskom smislu, ali je takođe benefičan i za poslove osobe, i za sav ostali rad. Hermes prema Seleni obezbeđuje zdravlje i snagu, i ojačava telesne delove.

Luminari prema mestima benefika su benefični, ali su prema mestima malefika, štetni. Malefik koji dolazi na uglove je značajno štetan, jer Ascendent poseduje celokupan život i njegovu sudbinu; MC posao i decu[15] i reputaciju; Descendent brak i staro doba; i podzemni ugao zemlju, zgrade i trgovine.

Kada Selena dolazi na svoju sopstvenu poziciju, ona čini da se misli uzburkaju i izlaze na videlo. I ako se to slučajno dešava u tropskom znaku, natus će ići od zanimanja do zanimanja. A ako se desi da bude sa Afroditom i Zevsom u natalu, onda će se očekivati mnogo radosti. Kada Selena dolazi na Heliosa u Lavu, to je dobro za sva sjedinjenja. Kada Selena dolazi na Aresa, to označava nepredvidljive opasnosti ako nema benefika koji ih gledaju. Slično, kada Selena dođe pod Heliosa dok ih Ares gleda.

Helios prema Aresu ili Ares prema Heliosu, i Helios ili Ares prema Seleni sa Heliosom prisutnim označavaju krvoproliće ili povredu od vatre. Selena prema Afroditi bez pogleda malefika označava dobar period, a ako je prisutan Ares sa Selenom ili Afroditom, to označava kopulaciju sa ženama. Selena prema Kronosu je hladna i kada je on u svom triplicitetu, natus može očekivati korist od onih koji vladaju.

Selena prema Hermesu, indicira dobre stvari kada je benefičan i loše stvari kada je malefičan. Selena prema Ascendentu uznosi dušu. Kada dođe na MC, donosi reputaciju i unapređenje, a o vrsti reputacije se može saznati na osnovu zvezde koja svedoči Seleni. Selena prema Descendentu je dobra za zaveru protiv neprijatelja. Slično, takođe, kada dođe na podzemni ugao, dobra je za robove i zavere protiv neprijatelja i tajanstvene i skrivene stvari i za povezivanje sa takvima.

Ne treba ispitivati ingrese svih zvezda, već radije samo onih koje su vladari vremena[16] ili promisori i vladari termina[17]. Jer, Ptolemej kaže da, ako ista zvezda ima upravu nad vremenom i ingresima, efekti su potpuni. I našli smo, sledeći naša stalna ispitivanja, da ingresi značajno doprinose dešavanjima u periodima, ne samo ingresi onih planeta koje dolaze na značajna mesta u natalu već i oni ingresi koji se nađu na mestima u koja stižu direkcije.

Orfej

Kada Kronos staje na Zevsa, on uzrokuje pogrešne korake u natusovom načinu života i uništava mu imovinu. On uzrokuje da se brak žene raspadne i štetan je za svaku radnju. Kronos prema Aresu uzrokuje razna ograničenja, ropstvo, bolesti i uzrokuje bol na račun dece, označava uništenje imovine. Neke natuse može načiniti izbeglicama iz rodne zemlje ili ih može načiniti siromasima i najamnicima.

Kronos prema Heliosu će ukazati na poslove koji se završavaju nesrećom. I osoba bi trebalo da izbegava putovanja i plovidbe zbog mogućnosti pljačke. Kronos prema Afroditi čini da rođaci i prijatelji postanu neprijatelji, donosi obmane, ometanja i ukore. I onaj koji ima ženu, može biti obeščašćen njenim pohotama. Kronos prema Hermesu označava svađe i suđenja, i ukore, smetnje i nepravednu smrt rođaka. I osoba mora izbegavati tržnice i prepričavanje svojih poslova drugima. Jer, to će sve izroditi zlo i prevare.

Kronos prema Seleni uzrokuje pobune protiv zemlje ili povremene bolesti ili uništenje i gubitak imovine. Kronos prema samom sebi označava preseljenja i lutanja stranim zemljama, razne smetnje, zatočeništvo, smrt roditelja, nestanak doma i novca. Kronos prema Ascendentu seli natusa na drugo mesto i takođe uzrokuje obmane, ukore i opasnosti. Kronos prema MC-u vodi natusa ka stranoj zemlji i daje mu reputaciju, ali i nevolje zbog dugova. Kronos prema Descendentu i podzemnom uglu čini da se osoba odvoji od porodice i doma i imovine ili ga vodi u drugu zemlju ili uzrokuje zatočeništvo ili ubija robove.

Zevs prema Kronosu čini da ono što osoba radi postane nezakonito, da u neko vreme donese preuzimanje zemlje i građevina i kuća, ili rukovođenje tuđim životom, dok u drugo vreme može doneti gubitak prvobitnog posla i delatnosti, donoseći troškove i gubitke i velike bolesti drugima. Zevs prema sopstvenoj poziciji ublažava onoliko nedaća raznih vrsta koliko ih ima i donosi profit i slavu, jednako upadljivu i neupadljivu, ako se desi da nije u svom sedištu u natalu.

Zevs prema Heliosu donosi sporost u obavljanju poslova i štete u kući, ili uzrokuje bolesti ili uništenje imovine, razne nelagode i sve suprotno naporima koje natus čini. Zevs prema Aresu je dobar, jer ako je neko bio pod aflikcijama i pritiskom i nesrećama, biće oslobođen svega toga. A ako je neko živeo u sreći, biće još srećniji i postaće prijatelj sa mnogim uvaženim osobama, pribaviće dobra, i oslobodiće se neprijatelja i popraviće svoj profit i reputaciju. Zevs prema Afroditi označava neočekivan dobitak i čini da osoba nadjača svoje neprijatelje, i brak osobi koja je nevenčana. I donosi decu onima koji su u braku i generalno donosi dobar kraj svim stvarima.

Zevs prema Hermesu čini da natus bude prijatelj sa uvaženim osobama, čija imovina mu može biti data na upravljanje, a oni uvećavaju sopstveni imetak. I ovi natusi uživaju u sebi, ali nanose bol svojim neprijateljima. A ako su moralno ispravni, pobediće, mada se zahteva benefičnost Hermesa. Zevs prema Seleni donosi začeće deteta onima koji su u braku, i donosi dobru sreću i profit onome ko se trudio. Osim toga, nakon što mu je naškodio malo ranije, donosi pobedu i uspeh kasnije. A povremeno, neke natuse ulepšava zlatnim lančićima.

Zevs prema Ascendentu i prema Descendentu je za oba i dobar i loš, jer, u neko vreme donosi suđenja i borbe i ukore i neprijateljstva, ali u drugo vreme sve ovo okreće pa daje profit i imetak. Ipak, u neko vreme označava prijateljstva, a opet, vreme može doneti prisnost i brak sa ozloglašenom osobom i nevolje zbog toga. I često, takođe, donosi ubistvo rođaka i nasleđivanje njegove imovine, a lutalice vraća natrag u domovinu. Zevs prema MC-u i podzemnom uglu uzrokuje smrt roditelja i bolesti i udarce i razne nevolje. I nekima donosi brak, a nekima donosi odlazak iz domovine. A svršetak svih poslova će im biti mučan.

Ares prema Kronosu sprečava svu štetu koju Kronos obećava. Jer, on olakšava svaku bolest i svaki bol i daje zdravlje i pobedu i veselje. Ares prema Zevsu je uništiteljski i oštar, pa će biti lakomislenog trošenja novca. Takođe, štetan je i u suđenjima i podstiče pojavu neprijatelja. I fetus će biti uništen u trudnoj ženi ili će umreti odmah po rođenju. Označava štetu i oholost, i podstiče selidbu, i čini da svi poslovi budu beskorisni, i donosiće bol na račun dece ili žene, i daje neprijatelje među vladarima i ljutim namesnicima.

Ares prema sebi samom donosi selidbe ili uzrokuje bolesti ili krvarenja od metala, ili opasnost od vatre, ipak, daruje borbu i dobru slavu u životu.[18] Ares prema Heliosu rasipa posed i može biti loš za sve poduhvate, uzrokuje bol i oštećuje um, i kažnjava neke natuse zbog skrivenih radnji. A ako je stacionaran, onda priziva još teškoća i borbi za stvari, i neprijateljstvo sa ocem zbog nekih prošlih stvari, i donosi neprijateljstva i izdaje od prijatelja.

Ares prema Afroditi donosi dovitljivost u borbi i snažnu omraženost kod žena, jer uzrokuju dugu razdvojenost u sumnje na prevaru. I ponekad, takođe, oduzimaju sve muškarcu. Ares prema Hermesu donosi ukore i suđenja i mnogo laži, prevara, sramote zbog skrivenih dela, prevare, izdaje, progone i zatočeništvo.

Ares prema Seleni, ako je znak ženski, doneće strah od duge bolesti, posebno očiju. Ako je znak muški, onda će se poremetiti ono što osoba radi za život. A ako pravi stanicu, još više. Jer, donosi gubitak dece i uzrokuje smrt rođaka, dosnosi opasnosti i nesreće, a može odvesti osobu u tuđu zemlju ili mu promeniti mesto boravka, i menjati mu posao drugim poslom, ako znak nije Saturnov i ako on ne sprečava ove stvari.[19] Ares prema uglovima je težak za sve, donoseći nestabilnosti i nemire u porodici i bol u životu, i od žena ako je na Descendentu, jer takođe uzrokuje prevremeno rođenje deteta. A prema MC-u će obeščastiti bračni krevet onima koji su u braku ili će doneti neke bolesti.

 

Helios prema Kronosu vraća sećanja na drevna pitanja, i donosi bogatstvo i radost u životu osobe. Helios prema Zevsu podstiče veliki napredak, i dobru slavu i radost, i doneće manifestaciju svega što je nevidljivo. Helios prema Aresu će oboriti osobu bolestima ili će je naterati da napusti domovinu, uništiće njen novac i praviće gubitke protiv njene volje i biće neprijatelj prema svojim prijateljima i izazivaće nevolje sa rođacima, osim ako se Zevs takođe tu nađe ingresom.

Helios prema Seleni će uzrokovati bolesti i gubitak novca, i uzrokovaće selidbu iz sopstvenog doma.Takođe, dosnoi novac od tlačenja [drugih]. Helios prema Afroditi je uzrok nesređenosti, stvara nevolje porodičnoj sreći žene, ali donosi profit u vidu raznih poklona. Helios prema Hermesu čini da um luta i povređuje dušu, obmanjuje i uzrokuje nepromišljeno trošenje. Helios prema uglovima seli sa jednog na drugo mesto, i uzrokuje bolesti i bol telu, ali na MC-u podstiče poduhvate i veliku slavu.

Afrodita prema Kronosu indicira dalje sticanje i reputaciju u srezu i pomoć iz tajnih izvora, ali je nesrećan za brak, jer donosi nespokoj ili na bilo koji način menja bračni krevet da bi prigrlio nešto drugo. Afrodita prema Zevsu uzrokuje opasnosti, bolesti, neprijateljstva, suđenja na račun porodice i svađe unutar i sa porodicom. Ako je žena trudna pod ovim ingresom, može pobaciti. Afrodita prema Aresu uzrokuje troškove zbog žena, i preseljenje, i neprijatnosti u životu osobe.

učenje o tranzitima

Afrodita prema Heliosu uznemiruje um i zavodi ga, i donosi poduhvate i igre i osude, i zarađuje za stabilnost porodice. Afrodita prema sebi samoj je indiferentna, i nekad može biti dobra, a nekad loša. Afrodita prema Hermesu ukazuje na nasledstvo i uvećava imetak i donosi svršetak poslova, i obezbeđuje pobedu u suđenjima. Afrodita prema Seleni donosi dobro raspoloženje i uživanje u radu, daje profit bez mnogo napora i brak, i donosi začeće deteta ako je ženski znak.

Afrodita prema Ascendentu i MC-u čini radost i zadovoljstvo, a napredak i profit čini većim; ako je stacionarna, čini ga još većim. Prema Descendentu donosi sigurnost ženi. Afrodita prema podzemnom uglu će doneti tajne bolesti i patnje zbog supružnika. A ako je i stacionarna, donosi bolesti udova i gubitak dostojanstva i suze porodici.

Hermes prema Kronosu uvećava poslove i prihode, i oštećuje neprijatelje. Hermes prema Zevsu je dobar za sve, dajući profit od trgovine i sklapanja prijateljstava, uzrokuje ispoljavanje, kao i jačanje reputacije i snage kod kuće. Hermes prema Aresu pojačava efikasnost i oslobađa natusa svakog straha i napora. Hermes prema Heliosu je nepostojan u odnosu na veštine i poduhvate sve dok ne dođe u one stepene prema Suncu u kojima postaje efikasniji. Hermes prema Afroditi donosi bogatstvo i tuđi novac i nasledstvo od preminulih i prijateljstvo sa rođacima supružnika, decom i robovima.

Hermes prema Seleni remeti stabilnost porodica i srezova, i podstiče prevare na tržnicama i svađe i štete, sve dok neki benefik ne dođe u aspekt sa njima. Jer, obično, kada se benefik tako nađe on okreće štetnost ovog ingresa na profit. Hermes prema Ascendentu i MC-u donosi prijateljstva i poverenje uglednih kao rezultat govora i časti u srezu u kome živi. Prema Descendentu, donosi bol i neprijateljstva, svađe, suđenja, loše stanje zajmova. Prema podzemnom uglu je još gore, donoseći opasnosti i povrede od skrivenih stvari i starina.

Selena prema Kronosu i Aresu donosi lenjost, i gubitke i opasnosti od visine ili krvarenja – prvi od Kronosa a drugi od Aresa. Ali, sa drugim zvezdama je dobra. Selena prema Heliosu ili samoj sebi, podstiče najednom tromost duha i lažljivost, a prema uglovima ponekad uzrokuje promenu boravišta. Važno je da se razmotre ne samo ovi ingresi, već takođe i trigoni i kvadrati i opozicije i sekstili. Jer, vrsta stvari koja je predstavljena natalom biće takođe označena ingresom. Jer, na primer, Kronos u trigonu sa Zevsom je uvek vrlo sretan, a Kronos u trigonu sa Aresom je najbolji.

Anubio

Kada Kronos dođe pod Zevsa, on uzrokuje bolesti ili nepredviđene muke, ili nesreće i ubistva rođaka. Zevs prema Kronosu je dobar. Kronos prema Aresu stvara neprijateljstva i nesmotrenost i nerad i nepovoljne udare. Ares prema Kronosu obezbeđuje pobede i poduhvate i sladak život. Kronos prema Afroditi često puta završava momački život ili donosi rivalstvo na račun supružnika ili šteti odnosima u kući, ili donosi izdaju, bol, bolesti, smrt, trovanja ili nevolje sa gušom ili zglobovima, ili najpre naškodi deci.

Afrodita prema Kronosu pospešuje mir između žene i onih s kojima deli postelju, bez izdaje i nevolja, i donosi bol i osude i uzdržljivost u odevanju, i svezuje nevenčane. Kronos prema Hermesu označava ili bolesti ili smrt, ali daje obilje dobra i punu telesnu snagu kada Hermes kroči na Kronosa. Kronos prema Ascendentu i kada je opozitan od njega, ponekad usmrćuje mlade. I to čini onda kada je Afrodita takođe vladarka vremena, jer su indikacije efekata pouzdane u vreme kada su ingresne planete istovremeno i vladari vremena.

Zevs prema Aresu je dobar, ali Ares prema Zevsu je loš. Ipak, Ares prema Zevsu ne proizvodi uvek loše stvari, već onda kada je opozitan Heliosu[20]. Zevs prema Afroditi nosi radost, jer daje benefit od rada i profit. Afrodita prema Zevsu ne nosi radost, jer uzrokuje neprijatnosti i neosnovana očekivanja. Zevs prema Hermesu i Hermes prema Zevsu su sasvim povoljni i profitabilni, a naročito za one koji se bave hermetičkim radom. A ako su opozitni jedan drugom, onda više nisu benefični.

Ares prema Afroditi uzrokuje ljubomoru i nemir žene, i škodi trudnoći izazivajući prevremena rođenja. Slično, takođe, Afrodita prema Aresu je štetna, izuzev kada se snažni Ares predaje uživanju u Afroditi. Ares prema Hermesu šteti i donosi bolesti, u svemu je zao i ne donosi pobedu onome ko se bori. Hermes prema Aresu donosi pobedu onome ko se bori i tu neće biti bolesti niti štete, ali je loš za trgovinu. Afrodita prema Hermesu je dobra za svaki poduhvat. Hermes prema Afroditi je snažniji za svakodnevicu i umetnost, brak i prijateljstva.

Valens

O Kronosu

Kada Kronos dolazi prema Ascendentu[21], on je dobar u početku, jer donosi saveze i korist i dobit. Ali, kada prođe preko poslednjih delova[22] onda donosi nevolje i štetu i opasnosti. Kada dođe na MC, on uzrokuje slične efekte kao na Ascendentu, ali je mnogo umereniji u tome i u škodljivosti, i usporava sve stvari u životu osobe. I u nekim slučajevima daje lenjost, a u drugim intenzivno upošljava. Na Descendentu donosi mnogo nemira i opasnosti, jer uzrokuje gubitke i suze i apatiju, i ukore zbog tuđih dela i opasnosti od vode, i otuđenje od sopstvene porodice. Kada se nađe na podzemnom uglu, on proizvodi iste stvari[23], samo što ovde još donosi i vrlo opasne bolesti i strahove.

Kada dođe na mesto Zevsa, donosi obmane, ukore ili propast starih poslova, smrt rođaka, i troškove drugima i snebivanje i podvale nadređenima. Kada dođe na mesto Aresa, uzrokuje opasnosti telu, otuđenja, lične gubitke, pljačke, malodušnost, mržnju koja je usmerena i na sebe i na druge, suđenja i dažbine. Kada dolazi na sopstvenu poziciju, pokreće osobu da bez profita odlazi iz doma, a često se u njega zatvara. A motivacijom na rad, i donošenjem mnogo borbe, u neko vreme može zatočiti osobu u zatvor i ropstvo, a u drugo vreme ostvaruje smrt roditelja i prijatelja (mada i troškove).

Kada dođe na mesto Afrodite, donosi uznemirenost i sebi i drugima, izdaje od strane prijatelja, malodušnost, nemire, i nezhvalnost pojedinih, ukore i probleme od strane žena i uporno lučenje sluzi[24]. Kada dođe na mesto Hermesa, donosi događaje koji se tiču spisama i ugovora, i govora i društva i robova, i bol i gubitak dece. Takođe uzrokuje štetu od pojedinih, krivokletstvo, malodušnost i gubitke.

Kada dođe na mesto Heliosa, uzrokuje seldibe u nezgodno vreme, uvodi u razne opasnosti, i ukore, i nezaposlenost, a sve ono što bi trebalo da se privede kraju, mora se činiti sa ogromnim naporima. I uzorkuje lučenje sluzi, pojavu ekcema i slabost očiju Kada dođe na mesto Selene, osoba biva bolesnom, i takođe, baca osobu na zemlju s visine ili ga uništava na vrhu[25]. Jer, pošto načini nekog dobra natusu, ova zvezda sve ponovo oduzima.

Kada ga posmatramo u odnosu na natal[26], ako dođe u kvadrat prema natalu, podstaći će delanje i rukovođenje starim poslovima pa će biti lakše svršeni, kao i neprofitna odsustvovanja iz doma. Ukoliko dođe u trigon, sve što ima veze sa poslovima i nekim radom biće podložno gubitku bez izuzetka, dok sve ono što ima veze sa prijateljima neće biti nimalo oštećeno. Ukoliko dođe u opoziciju, doneće gubitke u svemu, intrige od vladajućih, apatiju, nezahvalnost, odvajanje od porodice, nepoverenje u prijatelje, neprijateljstvo sa rođacima i opasne bolesti. Ukoliko dođe u znak u kome će godina biti provedena[27] doneće oskudicu i štetu i pljačku, i razvod od žene, i prevare.

O Zevsu

Kada Zevs dolazi prema Ascendentu, on donosi slavu i reputaciju, izdizanje iznad ostalih, prihode, poboljšanje posla, i decu za one koji su u braku. I odvajanje od krvnih srodnika. Kada dođe na MC, donosi povoljne preokrete, poboljšanje posla, promene na bolje i saveze. Kada dolazi na Descendent, on donosi bol, poremećaje i u životu i u telu natusa, odbacivanje dece i rođaka. A od vremena kada prođe znak u kome je, sve se okreće na bolje. Kada dođe na podzemni ugao, značajan je inicijaciju u tajne poslove koji nisu nisu dostupni, ili označava lagano okretanje poslovima koji su već dovršeni. I ukazuje na dušu koja je tužna i puna briga.

Kada dođe prema Kronosu, donosi iznenadne stvari osobi, koje nisu ni korisne ni štetne. Jer, bez obzira čime se upravlja u ovo vreme, efekti će biti nepovoljni i skupi. Kada dođe na sopstvenu poziciju, neće biti koristan ni u čemu, a povrh toga uzrokuje klevete i osude na račun bezvrednih stvari.

Kada dođe na Aresa, vreme će biti suprotno svakoj koristi i reputaciji, ali privešće kraju svaki posao i nosiće upravljačku funkciju bez mnogo revnosti. Kada dođe na mesto Afrodite, postaje prigodan za poznanstva nevenčanih, brak i intimne odnose, i decu za one u braku, ali i ogovaranja i bol. I čini sve poteze u životu razumnijim i profitabilnijim. Kada dođe na mesto Hermesa, utiče na rad i povoljnu selidbu, na račune i poklone i profitabilna partnerstva. Kada dođe na mesto Heliosa, uzrokuje ozbiljne bolesti, opasnosti od vode i brodoloma, i curenje sluzi. I donosi izdatke koji nisu korisni, a štetni za pitanja održanja života.

Kada ga posmatramo u odnosu na natal, kada dođe prema natalu, uzrokuje tromost tela i takvu sporost u obavljanju poslova, ali donosi brak onima koji nisu u braku. Takođe, daje decu i dodaje životu. Kada dođe u trigon prema natalu, on remeti svaki početak, ali podstiče uspeh i postignuće na kraju. Kada dođe u kvadrat, donosi benefit mnogim poslovima, jer je prikladan za upravljanje i saveze i reputaciju. Kada dođe u opoziciju, daje korist u mnogim poslovima i profit, i decu onima koji su u braku, a retkima donosi nevolju. I usporava i remeti ono što osoba radi, i podstiče strahove.

O Aresu

Kada dođe prema Ascendentu, utiče na obnavljanje stvari na račun tuđe krvi, jer unosi metež u život, a naročito putem žena. I takođe, uzrokuje strahove i bolesti ženama i loš je za sve. Kada dođe prema MC-u, povoljan je za lečenje amputiranih udova i bolesti očiju. Donosi iznenadne opasnosti od pada ili požara, od gomile[28] ili četvoronožnih životinja. Ali nije sasvim beskoristan za napredak i upravljanje. Kada dođe prema Descendentu, tada je izuzetno mrzak, jer remeti domaćinstvo osobe i način života, i donosi sukobe i zavere i strahove duši, i naročito putem žena. I stvara krize ženama i onima koji su u braku. Kada dođe ka podzemnom uglu, donosi vansezonska putovanja i beskorisne selidbe, glasine na račun tajnih poslova, i loš je za sve što ima veze sa životom, delima i savezima.

Kada dođe na mesto Kronosa, vrlo je blagonaklon, radostan i koristan u svim oblastima života. Kada dođe na mesto Zevsa, prekomerno je uznemirujuć i donosi ukore, i čini osobu kukavicom. Kada dolazi na sopstvenu poziciju, onda je još gori i neprijatan i draži. Zabeleži da je zvezda izuzetno loša za sve u to vreme. Kada dođe prema Afroditi, povezuje osobu sa ženskim osobama, uzrokuje beskorisne selidbe na račun delanja žena, i moralne osude, i problematičan je za sve što ima veze sa ženama.

Kada dođe prema Hermesu, donosi prevare i skrivene poslove, i strahove, i krađe, nepostojane prijatelje i razne obmane i nevolje i krivokletstva onih koji žive u domaćinstvu. Kada dođe prema Heliosu, uzrokuje opasne bolesti, selidbe i odlaske od kuće, neočekivane puteve daleko od doma, strahove od gomile i vatre i krvi i zlotvora kao i opasnosti od pada sa četvoronožnih životinja.

Kada ga posmatramo u odnosu na natal, kada dođe prema natalu, obeležiće sve. Jer, donosi puno bolesti i kazni, i uzaludnost i velike opasnosti. I postoje velike borbe zbog neosnovanih sumnji i agonije duše i nesreće rođacima. Ako dođe u trigon prema natalu, onda je nepovoljan na račun beskorisnih stvari, ali i zbog žena, jer donosi prevrate i nebrigu. Ako dođe u kvadrat prema natalu, uzorkuje svađe sa ženama i štetu životnim pitanjima i telesne žudnje. Ako dođe u opoziciju prema natalu, onda su aflikcije i teret manji.

O Heliosu

Kada Helios dođe prema Ascendentu, uzrokuje slabosti, prevrate, opasnosti, selidbe. Ali daje snagu onima koji su već bili bolesni pre nego što je došao na ovu poziciju. Kada dolazi na sopstvenu poziciju, donosi brige i nemire duši, neosnovane strahove i selidbe zarad porodičnih pitanja. Kada dođe prema Kronosu, donosi opasnosti od vode , slabosti ili curenje sluzi. I koristan je za poslove.

Kada dođe prema Zevsu, vrlo je neprijatan za odnose sa drugima i sa onima koji su moćni, i sa prijateljima, i donosi razne štete i probleme. Kada dođe prema Aresu, uzrokuje neprijatnosti i pljačke, prilaženje svetine, opasnosti, požare, krvoprolića, razne manipulacije, fizičke krize, a naročito iznenadne opasnosti, padove sa visine ili četvoronožnih životinja, i strepnje za domaćinstvo, i promene daleko od doma i nepredviđene opasnosti od zaklinjanja.

Kada dolazi prema Afroditi, uzrokuje opasnosti od žena onima koji ih imaju, i neprijatnosti i ukore zbog žena. Kada dolazi prema Hermesu, čini da se manifestuju sve skrivene stvari, i uzrokuje nemire onima u domaćinstvu i svađe sa upravnicima imanja. Nije loš za poslove, ali će oni svakako biti obavljeni sporo. Kada ga posmatramo u odnosu na natal, kada dolazi prema njemu, donosi brige i probleme, i još više podstiče slabost. I čini da se poslovi ne završavaju i to radije u početku nego kasnije.

Ako je u kvadratu prema natalu, donosi probleme očima i opasnosti od vode. Ali za poslove nije loše, još ih olakšava. Ako dolazi u trigon, to je onda povoljno i lagano vreme. Ako je u opoziciji, onda je vrlo nezgodan, jer donosi probleme i mentalni bol, i uzrokuje osude i tajne i slabosti i otuđenje od domaćinstva.

O Afroditi

Kada dolazi prema Ascendentu, proizvodi dobro raspoloženje i veselje, dobre prihode i znanje. Vrlo je profitabilna u svim stvarima osim ako neka druga zvezda drugim aspektom naruši njen uticaj. Kada zvezda dolazi prema MC-u, donosi nezaposlenost, nemir u duši, nespokoj i beskorisne osude zbog žena. Kada je na Descendentu, uzrokuje uznemirenja, ogovaranja, preljubu. Onima koji su u braku, svađe i pobačaj žene. Kada je na podzemnom uglu, donosi iste stvari kao i kada je na Descendentu. I ona je izuzetno loša na ovim mestima.

Kada dođe prema Kronosu, donosi nezaposlenost, prihode, napredovanje i korisne selidbe, ali uz apatiju. Jer, svaki često je svaka dobit praćena suzama. Kada dođe prema Zevsu, ona donosi neprijatno vreme i štetno i puno nemira, a posebno u domaćinstvu. Ili uzrokuje obmane, zavere i prevare kroz žene. Kada dođe prema Aresu, donosi mnogo ogovaranja i nemirno vreme. Jer, uzrokuje beskorisne odlaske iz doma i lakomislene troškove i obmane od strane žena.

Kada dođe na sopstvenu poziciju, daje sreću i zadovoljstvo u svemu. Podstiče produktivnost u odnosu na sve što osoba u životu radi i sve dobre stvari koje su joj pod rukom. Kada dođe na poziciju Hermesa, donosi svako dobro i benefit u životu, i za davanje i za primanje, i poslove i partnerstva i upravljanje. I dobro je za šta god što osoba poželi. Kada dođe prema Heliosu, donosi nemir duši i u životu, probleme ili telesnu slabost i rođacima i prijateljima, i uzrokuje ukore i strahove. I uopšteno je štetna i uznemirujuća dokle god ne napusti ovu poziciju.

Kada je posmatramo u odnosu na natal, kada dolazi prema njemu, donosi probleme i muke i jad ženama i nepromišljene troškove, i nemire ženama i telesne slabosti, i ukore od uvaženih, nezaposlenost i razne druge probleme. Ako dolazi u kvadrat natala, uzrokuje radost i profit u početku, ali kasnije čoveka čini mnogo gorim. Ako dolazi u trigon natala, onda je potpuno benefična i donosi brak ili intiman odnos sa ženom i začeće dece ako su u braku.

O Hermesu

Kada zvezda Hermes dođe prema Ascendentu, donosi udruživanja, znanje, veliku dobru sreću, prihode i svršetak svih starih poslova. Kada dolazi prema MC-u, slično uzrokuje dovršavanje započetih poslova, daje iznenadne nezgode i prijateljstvo sa moćnicima. Kada dolazi prema Descendentu, onda je izuzetno loš jer donosi ukore, štetu po način života, razne padove i ogovaranja. Dobro upamti da je loš za sve. Kada dolazi prema podzemnom uglu, donosi glasine o tajnim ili razbojničkim delima, neprijatnosti i beskorisne odlaske od kuće.

Kada dolazi prema Kronosu, donosi benefit i saveze na račun starih poslova, razne prihode i troškove. Kada dolazi prema Zevsu, čini vreme radosnijim i veselijim, a takođe obezbeđuje i saveze. Kada dolazi prema Aresu, onda je izuzetno loš, jer uzrokuje slabosti u umu i životu osobe, osim ako proizvodi precizno presecanje stvari, i reputaciju skupa sa sikiracijom i gubicima i štetom. Kada dolazi prema Afroditi, izuzetno je veseo i koristan i produktivan i povoljan za žene.

Kada dolazi na sopstvenu poziciju, donosi jadno vreme. Jer, uzrokuje neprijateljstva i otuđenja od porodice i domaćinstva, i prevare, krađe i obmane. Kada dolazi prema Heliosu, donosi neprijatnosti i tugu i strahove i slabosti i beskorisne odlaske od kuće. Kada ga posmatramo u odnosu na natal, kada dolazi ka njemu, donosi brige svemu, za sve duševno i životno. Jer, uzrokuje odbacivanja, ukore, gubitke, otpuštanje. Ako dolazi u kvadrat na natal, takođe je veoma štetan posebno za ženske osobe. I donosi beskorisna putovanja. Ako dolazi u trigon, onda je izuzetno benefičan, posebno za započete poslove, pa nije loše vreme da se završe. Ako dolazi u opoziciju, čini da vreme bude nepovoljno i opasno, i čini osobu lažovom i varalicom prema svim ljudima.

O Seleni

Kada Selena dođe prema Ascendentu, donosi nemire duši, jer uzrokuje mučninu i isprazne strahove. Kada dođe prema MC-u, biće povoljan i dobar za sve. Kada dolazi prema Descendentu, uzrokuje strahove i nebrigu, i brige oko ženskih osoba i svakog posla. Kada dođe prema podzemnom uglu, neprijatan je i pun uznemirenja.

Kada dolazi prema Kronosu, donosi lenjost i puno nemara, podstiče izvesna sećanja na stare stvari, traži priliku da razgovara sa nekim ko je stariji, i razmatra svaku kupovinu. I koristan je za kupovinu kuće, i osoba biva mučena stravičnim snovima. Kada dolazi prema Zevsu, pogodan je za svaki posao, ali tegoban. Kada dolazi prema Aresu, zabeleži te dane, jer donosi nepredviđene nesreće, nemar, ili padove, ili krvoproliće, ili uzbuđenja, osim ako je ubitačan i u borbi.

Kada dolazi prema Afroditi, označava radosti i rad i intimne odnose, osim ako ne uzrokuje neprijatnosti i sramotu u javnosti. Kada dolazi prema Hermesu, uzrokuje da postupci budu ženstveniji, i pojačava sve što je povezano sa pismima i partnerstvima, osim ako ne uzrokuje sukobe ili mrskost posluge ili robova. Pribeleži te dane. U odnosu na natal, kada dođe prema njemu, uzrokuje strašne probleme, i donosi sa tim gadne i isprazne strahove.

POVEZANE TEME:

Antioh – Sabrani tekstovi I deo
Firmik – Planete u trigonima


Napomene:

[1] Ingres označava ulazak planete u neki znak ili njen dolazak na određenu poziciju.↩nazad na tekst
[2] I za Merkura i za Veneru vredi isto tumačenje – sve što obećavaju bilo svojom prirodom, bilo pozicijom u horoskopu, jednostavno se neće ispuniti dok su pod pritiskom Saturna.↩nazad na tekst
[3] Kada je Saturn pod sunčevim zracima ili spaljen.↩nazad na tekst
[4] Kada su u znacima koji se mogu povezati nekim osnovnim aspektom.↩nazad na tekst
[5] Tranzit benefika prema malefiku značajno umanjuje malefičnost, te proizvodi i nešto dobro. Ovo posebno može biti slučaj u superiornim kvadratima tj. kada benefik ide ka malefiku iz desetog znaka od njegove pozicije (princip nadjačavanja).↩nazad na tekst
[6] Pošto Mars pripada noćnoj sekti, u dnevnim kartama se ponaša malefičnije.↩nazad na tekst
[7] Opozicija je najsnažniji aspekt i malefičnija je od kvadrata. Ovde se izuzima konjunkcija jer ona suštinski nije aspekt već telesno spajanje dva tela.↩nazad na tekst
[8] Pod ovim se podrazumeva kada se dve planete nađu u istom znaku, ali su značajno udaljene jedna od druge tako da im se orbisi ne dodiruju.↩nazad na tekst
[9] Desni, dekster aspekt; vidi pojmovnik.↩nazad na tekst
[10] Povratni i anti-povratni se odnosi na povratak planete na istu onu poziciju koju ima u natalu odnosno na mesto opozicije prema tom mestu.↩nazad na tekst
[11] Ili prostije, planete u natalu se ne menjaju, tu su gde jesu i takve su kakve jesu, dok se tranzitne planete posmatraju u odnosu na natalne pozicije i aspekte koje prave.↩nazad na tekst
[12] Ovo poslednje će biti slučaj samo ako je malefik ili unesrećena planeta u pitanju, ili ako će se njenim povratkom na natalnu poziciju aktivirati neke loše konfiguracije.↩nazad na tekst
[13] I ovde primaćujemo koliko je bitna sekta planete, te da planeta van sekte čini stvari nepovoljnijim.↩nazad na tekst
[14] Ako je neka planeta natalno dobro postavljena, pod dobrim aspektima, onda neće trpeti štetu ni u tranzitima ili će ta šteta biti svedena na minimum.↩nazad na tekst
[15] Deseta kuća se u tradiciji razmatra u pitanjima dece skupa sa petom i jedanaestom.↩nazad na tekst
[16] Hronokratori, planete koje upravljaju širim vremenskim ciklusima. O tome sam pisao u uvodu.↩nazad na tekst
[17] Direkcije važnih tačaka i planeta horoskopa prema telima, aspektima i terminima drugih planeta. Vidi u pojmovniku sledeće: hajleg, promisor, signifikator.↩nazad na tekst
[18] Ovo se posebno odnosi na vojnički poziv.↩nazad na tekst
[19] Isprva može delovati čudno, kako to da Saturn spreči navedene stvari. Saturn koči i zadržava, te tako, sve ono što bi Mars pokrenuo, to bi Saturn poništio.↩nazad na tekst
[20] Kada je u opoziciji sa Suncem, tada je retrogradan i lošiji.↩nazad na tekst
[21] Misli se na ceo znak u koji pada Ascendent. Tako, kada Saturn kroči na početne stepena znaka, može imati pozitivno značenje. Ali, kako se kreće kroz znak i kada dođe na poslednje stepene znaka, onda počinju problemi. Slično se tumače tranziti Saturna u savremenoj astrologiji, jer se smatra da efekti koje Saturn proizvodi nekako kasne zbog njegove sporosti, pa one teškoće koje on sobom nosi, neće biti odmah uočljive po ulasku u neki znak, nego tek kasnije.↩nazad na tekst
[22] Odnosi se na poslednji deo znaka u koji je ingresirao.↩nazad na tekst
[23] Kao na Descendentu.↩nazad na tekst
[24] Konstantno curenje nosa i suzenje očiju.↩nazad na tekst
[25] Zbacuje osobu sa neke visoke pozicije.↩nazad na tekst
[26] Ovde, kao i pred kraj svih narednih potpoglavlja, pominju se aspekti prema natalu. Prema rečima Roberta Henda, postoje dva moguća objašnjenja. Prvo je, da je reč o aspektima tranzitnih planeta na profekcioni Ascendent. Drugo je, da je reč o aspektima tranzitnih planeta na natalni Ascendent.↩nazad na tekst
[27] Odnosi se na profekcije.↩nazad na tekst
[28] Od svetine, mase ljudi.↩nazad na tekst

 • Dorotheus, Orpheus, Anubio & Pseudo-Valens – Teachings on transits, trans. Robert Schmidt (The Golden Hind Press, P.O. Box 002, Berkeley Springs, 1995.)
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

5 komentara

 1. Zdenka kaže:

  Postovani Bojan,
  Prije svega veliko hvala na tako opsirnom tekstu o tranzitima od starih majstora.
  Zbunio me je ovaj izraz (PREMA) Kad pise npr. Kronos prema nekoj drugoj planeti, sto sa stime podrazumijevaju stari majstori. Dali misle na aspekt, tj kad se sprema da ucini aspekt sa drugom planetom ili se misli na konjukciju.
  Bilo bi mi drago ako nades vremena za kratak odgovor….
  Puno hvala unaprijed za tvoj trud i veliko hvala, Zdenka G.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Zdenka,

   Ključ je u reči ingres koja u najprostijem smislu znači ulazak. Tako da, kada se kaže da neka planeta ide prema drugoj, to znači da tranzitna ulazi u isti znak u kome je neka druga i ide ka njoj.
   Večeras ću dodati Valensov tekst, gde se u nekoliko navrata, vrlo skromno, pominju i aspekti.

   Veliki pozdrav,
   B.

 2. Zdenka kaže:

  Bojane sad razumijem dobro.. Veliko hvala, Zdenka
  PS. i veselim se dodatku o aspektima…

 3. Zvezdana kaže:

  Da li postoji način da se izbegne loš uticaj tranzita,zamenom energije kroz zamenu simbolike,nekim ritualima…?Vrlo me zanima da li je neko pisao o tome?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *