O braku i deci: Omar iz Tiberije

omar iz tiberije

Tekst koji sledi jeste prevod dela petog poglavlja III knjige, koji govori o uputstvima za razmatranje braka i potomstva u natalnoj karti, a u pitanju je veliko delo Tri knjige o rođenjima koje je napisao Omar iz Tiberije, poznatiji i kao el-Tabari. Ovaj prevod je pre 2 godine bio prilagođen za potrebe foruma AstroRiznica.

Ko je bio Omar iz Tiberije?

Omar iz Tiberije ili el-Tabari kako ga još nazivaju, bio je jedan od velikana persijske astrologije VIII veka. Zajedno sa grupom nekoliko viđenijih astrologa tog vremena, po nalogu kalifa El-Mansura (714. – 775.), učestvovao je u izradi čuvene elekcije osnivanja Bagdada, 31. jula 762. godine[1]. Nije poznato kada je Omar rođen, ali postoje pisani tragovi da je preminuo između 815. i 816. godine.

O njegovom životu se ne zna mnogo. Rođen je u jednoj provinciji u Iranu, južno od Kaspijskog jezera, kao sin persijskog Zoroastrijanca koji se kasnije preobratio u islam. Proučavao je matematiku, astronomiju i astrologiju, a ostavio je nekoliko spisa i u oblasti arhitekture. U svom astrološkom radu se, kao i većina njegovih savremenika, oslanjao na helenističku astrologiju, primarno na rad Doroteja iz Sidona, čijih je pet knjiga preveo sa pahlavija na arapski. Njegovo najznačajnije delo je upravo ovo čiji deo prevoda sledi. Imao je sina, ali nije poznato da li je sin nastavio astrološku praksu svog oca Omara.

§ O sedmom mestu i seksualnom sjedinjenju

Neophodno je da ispitaš seksualna sjedinjenja pre nego što ispitaš pitanja dece[2]. Ako želiš da pogledaš seksualna sjedinjenja natusa, razmotrićeš VII kuću i njenog vladara i pogledati koje bi planete mogle biti u VII kući, takođe Lunu i Veneru[3] i tačku seksualnog sjedinjenja[4] i njenog vladara; i prema zapovesti Boga, ispitaćeš almuten tih mesta, da li ih ima dva ili je samo jedan.

Nakon ovoga, pogledaćeš 14 kombinacija i slaganje koje među njima može biti, kao na primer almuten seksualnog sjedinjenja i almuten Ascendenta; ako među njima postoji bilo kakva harmonična kombinacija, natus će se oženiti, prema zapovesti Boga. Još više, ako je u znaku mnogo dece[5] ili postoji pomešanost odnosno aspekt signifikatora iz znakova mnogo dece, reći ćeš da će natus imati mnogo žena, u skladu sa zapovestima Boga. I ako je drugačije[6], biće drugačije.

Takođe, Ptolemej je rekao da se ispita Luna; ako je između Zenita i Ascendenta, natus će se oženiti u mladosti; slično i ako se nađe između vrha VII kuće i ugla zemlje[7], u orijentalnim kvadrantima[8] Ali ako je u okcidentalnim kvadrantima, njegovo sjedinjenje će biti odloženo i on će se oženiti u kasnijoj dobi, prema zapovesti Boga.

I Dorotej kaže, da pogledaš vladare tripliciteta Venere, prvog, drugog i trećeg. I ako je većina njih orijentalna na dobrim mestima bez ometanja i ako nisu pod zracima [Sunca] ili oštećeni, natus će biti srećan u odnosu sa ženama, i oženiće se u mladosti. I ako je suprotno, natus neće biti srećan u odnosu sa ženama i naročito ako su vladari tripliciteta Venere skriveni sunčevim zracima; i ako su ometeni sunčevim zracima i ne aspektuju Veneru.

I on [Dorotej] kaže da, kada su oni okcidentalni, natus će odložiti brak i neće se oženiti pre nego godine odmaknu, u skladu sa zapovestima Boga. Ako je Saturn u elevaciji nad Venerom iz 10. kuće[9] ili je sa Venerom ili je sa njom u kvadratu ili opoziciji, natus će biti hladan prema ženama i prema zapovesti Boga, neće biti potrebe za odnosima sa njima. Ali ako je Venera u elevaciji nad Saturnom u 10. kući, biće sjedinjenja u srednjim godinama, u odgovarajuće vreme, i sjedinjenje će biti osrednje i sa decom će biti slično[10].

Ako je Venera orijentalna i u elevaciji i ako je u nekom od svojih digniteta, natusove žene biće iznad njega. Ali ako se Venera, Sunce i tačka seksualnog sjedinjenja ili nekoliko signifikatora natusa i vladara kuće sjedinjenja, nalaze u Ovnu, Lavu, Vagi ili Jarcu, koji su znakovi koji označavaju nečistoću koitusa[11], to signifikuje da će natus preterivati u koitusu uz poremećene i nečiste ispade.

Ali ako je Venera telesno združena sa Marsom ili je sa njim u opoziciji ili kvadratu i ako je Mars u Ovnu, Škorpionu ili Jarcu, to označava da će natus biti onaj koji je sramotno izopačen i sramotnog seksualnog opštenja i još više ako je Venera u muškom znaku, jer će onda [koitus] biti još izopačeniji nečistim porokom sodomije. S druge strane, ako je Venera u ženskom znaku, on će biti prevaren od žena.

Ako je natus ženski, ona će biti nezasitna i zbog toga će postati prostitutka. Još više, ako je Venera u muškom znaku [u ženskoj genituri], onda će [ženski] natus zlostavljati žene i želeće da ih dodiruje i čak će uživati u tome da bude u ulozi muškarca.[12] Štaviše, ako je Merkur almuten Venere i Lune, i kuće žena i tačke iste ili nad većinom njih, biće uživanja za natusa i on će obmanjivati te natuse[13].

Kada je Venera u domicilima Saturna i ako je Saturn aspektuje, natus će biti frigidan u koitusu. I slično kada Saturn nadvladava i ako je almuten nad kućom sjedinjenja, dok vladar VII kuće ne aspektuje tu kuću, niti je kuća Lune aspektovana Lunom, niti vladar tačke sjedinjenja aspektuje tu tačku, niti vladar Venere aspektuje Veneru; tada natus neće okusiti ukus žene i neće se oženiti.

Kada je almuten Ascendenta i Lune, Sunca i Fortune i takođe konjunkcije i opozicije pre rođenja[14] u skladu sa stanjem koje sam ranije opisao i ako je većina planeta ženska, natus će biti mekan i mlitav[15] kao da u svom telu nema nijednu kost. I u natalu žene, ako su planete muške, tako rođena žena će biti muževna kao da je muškarac, odstupajući od definicije žene. I videćemo da je život svih tih osoba skraćen i one su donete [na svet] kao rezultat nedostatka vlage u muškaraca i nedostatka suvoće u žena, prema zapovesti Boga.

§ O petom mestu i deci

Ako želiš da istražiš pitanja dece, da li će natus imati dece ili ne i da li će imati mnogo dece ili malo, pogledaj peti znak i njegovog vladara, takođe i Veneru i Jupitera i pogledaj tačku dece[16] i njenog vladara i pogledaj almutena nad ovim mestima, da li je jedan ili su dva. Zatim pogledaj da li postoji povezanost na jedan od 14 načina među almutenom ovih mesta i almutenom Ascendenta ili neko slaganje odnosno harmonija; jer ako postoji, natus će imati dete i pomoć od njega u skladu sa V kućom i njenim vladarom[17].

Nakon toga, pogledaj znak dece[18] i znak u kome je almuten poslova natusa i almuten Ascendenta. Ako su to oni znakovi koji ukazuju na mnogo dece, natus će imati mnogo dece, ako je volja božija. Ali ako nema nikakvog ujedinjenja između almutena kuće dece i almutena Ascendenta, ako je Jupiter spaljen i Venera ometena, natus će biti sterilan, neće imati decu. Slično, ako je Ascendent u pokretnom znaku i ako je najveći broj signifikatora dece u sterilnim znakovima, natus će biti sterilan i bez dece celog svog života, ako je volja božija. Sterilni znakovi su Lav, Bik, Jarac, Vaga i Vodolija[19].

I ako su almuten ili Jupiter ili vladar kuće u kojoj se nalazi almuten dece, orijentalni, to će podariti decu natusu u mladosti. Ako nisu orijentalni, deca će biti rođena natusu u starosti. On je govorio[20] slično i o vladarima tripliciteta Jupitera, prvom, drugom i trećem, prema zapovesti Boga. Govorio je takođe o mnoštvu dece ako Jupiter ili Venera aspektuju almuten ili su Jupiter ili Venera almuten; i govorio je o malobrojnosti dece od Saturna i Marsa i osrednjem broju od Sunca i Lune.

Kada je Merkur sa onim planetama koje signifikuju malobrojnost dece, on će [takođe] signifikovati malobrojnost i kada je sa onim planetama koje označavaju mnoštvo dece, on će ukazati na mnogobrojnost, prema zapovesti Boga. I Ptolemej je mislio da treba razmotriti decu prema XI kući i njenom vladaru i planetama koje su u njoj nalaze i oca prema stanju Zenita po danu i ugla zemlje po noći[21]. Takođe, treba pogledati očeve po danu prema Suncu i Saturnu i prema Zenitu, i po noći prema Saturnu i Jupiteru i prema uglu zemlje[22]; i pogledaj planete koje su almuten kuće dece, da li postoje dva ili samo jedan.

Ako je nekoliko ili je većina u slozi sa vladarom Ascendenta i almutenom Ascendenta, biće dobro i deca će voleti svog oca. Ali ako se nađe suprotno onome što je rečeno, onda će biti dece koja će ga sputavati. Ako bi signifikator bio malefik koji oštećuje Ascendent i njegovog vladara, biće rođeno dete koje će prirediti ocu raznolike nevolje. I ako oštećuje Lunu, onda će prirediti razne nevolje majci. Ali ako su signifikatori dece dobri, deca će biti ispravna i neće stradati[23]. I ako su signifikatori dece oštećeni, deca će retko biti prijatna, ako je volja božija.

POVEZANE TEME:

Lili o braku
Uporedni horoskopi


Napomene:

[1] Pingri navodi 30. jul.↩nazad na tekst
[2] Najpre se treba povezati sa suprotnim polom pa onda imati decu.↩nazad na tekst
[3] Na osnovu ovoga je jasno da je reč o muškoj genituri, jer se u ženskim geniturama posmatraju Sunce i Mars.↩nazad na tekst
[4] U srednjovekovnoj arapskoj i latinskoj literaturi, postoje tri tačke. Prva je tačka seksualnog sjedinjenja muškaraca prema Hermesu (takođe se može naći i kod Paula). Formula je fiksna: Ascendent + Venera – Saturn. Druga tačka je nađena kod Valensa, sa fiksnom formulom: Ascendent + Venera – Sunce. Potom, postoji tačka seksualnog sjedinjenja muškaraca i žena prema Hermesu koja je takođe fiksna: Ascendent + vrh 7. kuće – Venera. Nije poznato na koju od ove tri tačke je Omar iz Tiberije mislio.↩nazad na tekst
[5] Plodni znak, na prvom mestu vodeni znak.↩nazad na tekst
[6] Ako su neplodni znakovi.↩nazad na tekst
[7] IC, Nadir, 4. kuća.↩nazad na tekst
[8] Zapravo, Ptolemejeva doktrina nije verno prikazana. Ono što opisuje važi za Sunce u ženskoj karti, ali orijentalni i okcidentalni mesečevi kvadranti su drugačije definisani kod Ptolemeja. Sledeći citat je iz Šmitovog prevoda knjige IV Tetrabiblosa, poglavlje peto: Ja zovem istočnim kvadrantima, u slučaju Sunca, one koji prethode tački izlaska zodijaka i tački zalaska. U slučaju Lune, kvadranti od konjunkcije i opozicije prema četvrtima. A zovem zapadnim kvadrantima one koji leže nasuprot gorepomenutim. ↩nazad na tekst
[9] Ne misli se na bukvalnu poziciju Saturna u 10. kući, već na poziciju u desetom znaku od znaka u kome se nalazi Venera. Mnogi autori su to nazivali elevacijom, kada je jedna planeta u superiornoj poziciji u odnosu na drugu tj. kada je aspektuje dekster kvadratom. ↩nazad na tekst
[10] Takođe manji broj dece.↩nazad na tekst
[11] Ovi znakovi su još poznati i kao libidozni. Postoje neke varijacije kod drugih autora gde neki dodaju Ribe npr. Što je više relevantnih planeta i faktora u libidoznim znakovima, to će i natus biti više promiskuitetan, a što dalje može voditi ka brojnim problemima.↩nazad na tekst
[12] Postoje izvesne razlike u prevodu Roberta Henda i Ben Dajksa (deo gde Bonati citira Omara) pa Hend prevodi da će natus biti maltretiran od žena, dok Dajks navodi da će natus maltretirati žene. Imajući u vidu da je reč o Veneri u muškom znaku kao i latinski abutetur mulieribus što znači malterirati žene, odlučio sam se za Dajksov prevod – da će žena maltretirati druge žene. Slično prevodi i Zoler.↩nazad na tekst
[13] Ako pogledamo Dajksov ili Zolerov prevod Bonatija gde citira Omara, videćemo nešto sasvim drugačije: …ili nad većinom njih, natus će uživati u dečacima i uživaće da ih zavodi. ↩nazad na tekst
[14] Reč je o prenatalnoj sizigiji odnosno o mlađaku (konjunkcija) ili uštapu (opozicija) pre rođenja.↩nazad na tekst
[15] Dajks i Zoler to prevode kao feminiziran.↩nazad na tekst
[16] Za dnevna rođenja Ascendent + Saturn – Jupiter, a za noćna Ascendent + Jupiter – Saturn.↩nazad na tekst
[17] U originalu stoji XII kuća umesto V kuće što je najverovatnije greška. Hend takođe navodi isto, smatrajući da je nemoguće povezati XII kuću sa pomaganjem.↩nazad na tekst
[18] Peti znak od Ascendenta.↩nazad na tekst
[19] Valja zapaziti da se spisak sterilnih znakova razlikuje u odnosu na neke druge autore. Na primer, Omar ne navodi Blizance i Devicu koje je većina smatrala neplodnim, a navodi npr. Vodoliju koja se smatra manje plodnim znakom.↩nazad na tekst
[20] Hend ne daje nikakvu referencu, ali sam slobodan da zaključim da Omar iz Tiberije ovde citira Doroteja, jer se i u poglavlju o braku služio njegovim navodima. S obzirom da je reč o triplicitetima po kojima je Dorotej bio poznat, to me je čvršće uverilo u ispravnost pretpostavke.↩nazad na tekst
[21] Ovaj deo ne postoji kod Ptolemeja.↩nazad na tekst
[22] Ni ovaj navod ne postoji kod Ptolemeja.↩nazad na tekst
[23] Zapravo, neće umreti pre vremena.↩nazad na tekst

  • Umar al-Tabari – Three books on nativities trans. Robert Hand (Berkeley Springs, WV: The Golden Hind Press, 1997).
  • Guido Bonati, The Book of Nativities, trans. Benjamin Dykes (Golden Valley, MN:The Cazimi Press, 2010).
  • Robert Zoller – The delineation and prediction of marriage
  • Ptolemy – Tetrabiblos, trans. Robert Schmidt, (Berkeley Springs, WV: The Golden Hind Press, 1998).
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *