O smrti, da li je nasilna ili prirodna: V. Lili

lili

Ovaj prevod obuhvata obimno poglavlje CLVI od početka do njegove polovine trećeg toma Hrišćanske astrologije u kom Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, obrađuje natalnu astrologiju i tematiku osme kuće i piše o smrti sa naglaskom na pokazatelje nasilne smrti. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE.

Argumenti nasilne smrti

Gde moraš da razmotriš, prvo, Sunce i Lunu; drugo, Saturna i Marsa i njihove znake koji se zovu nasilnim, tj. Ovan, Škorpion, Jarac, Vodolija, Vaga[1], pri čemu Saturn više signifikuje smrt, Mars delimično. Treće, VIII kuću i njenog vladara; četvrto, vladara Horoskopa; peto, fiksne zvezde prirode Marsa i Saturna, gde su glavne Algol na 21° Bika, Okulus Taurus [Aldebaran] na 4° Blizanaca, Herkules [Poluks] na 18° Raka, Desno rame Oriona [Betelgez] na 23° Blizanaca, Srce Škorpiona [Antares] na 4° Strelca, Klešta Škorpiona [Zuben Elgenubi] na 9° Škorpiona[2]

Prvo, oba luminara u nasilnim znakovima, ne oba u jednom znaku, nego u različitim koji ne podržavaju jedan drugog, upućuju na nasilnu smrt. Kaže se da su svetla u susednim znakovima kada je Luna u Ovnu i Sunce u Škorpionu ili Luna i Vodoliji i Sunce u Jarcu[3]. Oba luminara sa nasilnim fiksnim zvezdama i unutar razdaljine od 5°, prete nasilnom smrću; Luna sa Antaresom, Sunce sa Aldebaranom, bez sumnje najavljuju nasilnu smrt; i najsigurnije je kada su vladar Ascendenta i VIII kuće u konjunkciji sa bilo kojim svetlom. Ova pravila će biti istinita i biće na snazi.

Kada su vladar Ascendenta ili VIII kuće u konjunkciji sa jednim od svetala; ili ako bilo Sunce bilo Luna, imaju dominaciju u I ili VIII kući. Ako bilo Sunce ili Luna bude u nasilnim znakovima i drugo svetlo bude sa nasilnom fiksnom zvezdom, to upućuje na nasilnu smrt; ali u ovom slučaju je neohodno, da skupa sa ovom konfiguracijom, jedan od malefika napada ili Sunce ili Lunu ili vladara VIII kuće. Drugo, oba luminara unesrećena Saturnom i Marsom i tako da su jedan od svetala i jedan od malefika u nasilnom znaku ili sa nasilnom fiksnom zvezdom, najavljuju smrt. Ako su oba luminara aflikovana samo jednim malefikom, a drugi malefik oštećen i postavljen u nasilnom znaku i ima dostojanstvo u VIII kući, [to] preti nasilnom smrću.

Konjunkcija Saturna i Marsa na uglu, naročito na MC-u u nasilnom znaku, napadajući jedno od svetala [najavljuju nasilnu smrt]. Konjunkcija, opozicija, kvadrat ili uzajamni aspekti malefika u drugim znakovima kao i u nasilnim znakovima, na uglovima, pored svega toga, [ako] jedan od njih polaže pravo na VIII kuću, ukazuje na nasilnu smrt. Malefik u VIII kući i vladar VIII kuće aflikovan planetom koja je nesrećene prirode, koja je u nasilnom znaku i oba svetla ili jedno od njih aflikovani u nasilnom znaku, ukazuju na nasilnu smrt. Vladar VIII kuće na Ascendentu i u svom padu ili izgonu ili u nasilnom znaku, ili sa nasilnom fiksnom zvezdom, i ako je jedno od svetala napadnuto bilo kojim malefikom [to je pokazatelj nasilne smrti].

Vladar I kuće u nasilnom znaku ili napadnut maleficima, i dispozitor svetla vremena[4] takođe u nasilnom znaku ili aflikovan,ukazuje na nasilnu smrt. Vladar I u VIII kući, ako je prirodni malefik i pored toga aflikovan itd. ukazuje na nasilnu smrt. A ako nije prirodni malefik, već je u nasilnom znaku i oštećen kvadratom ili opozicijom malefika, to najavljuje isto.

[Ako su] vladari VIII i I kuće dispozitori bilo kog svetla, i bilo koji od njih u svom izgonu ili padu, i ako jedan od malefika aflikuje drugo svetlo u nasilnom znaku, to ukazuje na nasilnu smrt. Luna u VII kući, u znakovima gde su postavljene nasilne fiksne zvezde, tj. u Biku, Blizancima, Raku, Strelcu, i u kvadratu ili opoziciji sa Suncem, ili sa nesrećnom planetom postavljenom u VIII kući ili ako ima dominaciju u njoj, i oboje u nasilnim znakovima, to su argumenti nasilne smrti. Izuzetak, bez obzira na sva prethodna pravila, se dozvoljava iako na druge načine imaš ispunjene signifikacije nasilne smrti: ako jedan od benefika bude na Ascendentu, a drugi u VIII kući, sav strah od iznenadne ili nasilne smrti je uklonjen.

Vrsta ili tip nasilne smrti

Signifikacija se ovde uzima od signifikatora koji najteže aflikuje signifikatore smrti ili ima glavni autoritet i moć na mestima signifikatora smrti tj. luminara, vladara Ascendenta, vladara VIII ili ovih kuća, pomešanog sa prirodom znaka i ponekad sa kućom Neba u kojoj je postavljen. Saturn podesno prema svojoj prirodi, upućuje na smrt davljenjem, u brodolomu, od rušenja zgrada, od otrova. Mars [smrt] vatrom, gvođžem, gromom ili munjom, upucavanjem, od udara konja; oba [ukazuju] na neki pad sa visine ili gušenje.

Priroda znakova u ovom načinu prosuđivanja

Vatreni znakovi, Ovan, Lav, Strelac, [smrt] od vatre, groma, munje, upucavanja. Vazdušni, padovi sa visine, obezglavljivanje, gušenje, vešanje. Vodeni, davljenje. Zemljani, od kiše, nesrećnim slučajem ili od pada. Humanim znakovi, upućuju na smrt od ljudske ruke, kao od vojske ili nasilja. Otrovni znakovi, otrovom.

Priroda kuća

X kuća, smrt naredbom magistrata. XII kuća, od konja ili velike stoke, ili tajna ubistva. VI kuća, od sluga, robova ili suseda. Tamo gde se dva, tri ili više svedočanstava slažu, budi sigurniji; Mars kao autor smrti, u vatrenom znaku, tip smrti će biti od vatre, mača itd.

Kvalitet nasilne smrti

Mnoge stvari se ovde uzimaju u obzir, tako da ćemo moći svoj sud dati sa više sigurnosti: jer moramo prvo videti, i prosuditi da li bi natus trebalo da umre nasilnom smrću, da ili ne. Drugo, moramo razmotriti ponašanje natusa, da li će biti lopov ili ubica, ili će biti jeretik; jer gde se rđavost u rođenjima pojavljuje, onda prema signifikatorima nasilne smrti, označeno je javno kažnjavanje[5]. Treće, položaj čoveka se posmatra; jer prinčevi retko ili nikada ne umiru kao što biva prostom običnom čoveku.

Ptolemej je kvalitet smrti tražio: prvo, od prirode malefične planete; drugo, od znaka; treće, od kuće u kojoj se nalazi nesrećna planeta koja aflikuje signifikatora života i smrti tj. luminare i vladara I i VIII kuće; fiksne zvezde blizu svetala se [takođe] razmatraju. Za mnogo sigurnije prosuđivanje o kvalitetu, i zbog kojih razloga će biti nasilne smrti, prikupljao sam od Šonera, Kardana, Albubatera, Halija[6], od kojih je i Origano ranije činio slično, kao što su aforizmi koje su našli istinitim prema svom iskustvu.

Pravila koja se tiču Saturna

Saturn u Ribama, Luna u Devici, ili Saturn u vodenom znaku i Luna u opoziciji sa njim, pokazuju da će natus umreti od vode tj. udaviti se ili će umreti od previše popijenog vina. Saturn u VII kući u opoziciji prema Suncu ili Luni, smrt usled zatočeništva, tromosti, otrova, siromaštva, straha, mušenja, u tamnici ili od nekog nasilnog pada ili izgnanstva itd. Saturn konfigurisan sa Lunom u konstelaciji koju nazivamo Jasonov brod Argo i koji se podudara sa Rakom, Lavom i Devicom[7], pokazuje da će se natus udaviti zbog brodoloma ili bure.

Merkur združen sa Saturnom, ili u aspektu sa njim preko kvadrata ili opozicije u zemljanom znaku, ukazuje da će natus umreti od ujeda nekog besnog psa ili zmije, ili će biti udaren nekim otrovnim oružjem. Ako Venera ima bilo koji aspekt sa Saturnom i Merkurom, [koji su] postavljeni kao ranije, to ukazuje da će natus umreti zbog žene ili ljubavnog napitka. Saturn u konjunkciji sa Suncem ili u kvadratu ili opoziciji sa njim u fiksnim znakovima, mnogo puta ukazuje na kamenovanje do smrti ili gušenje od vatre ili vode; ponekad obezglavljivanje, smrt od puške ili velikog oruđa, ili vešanjem, ili davljenjem itd.

Saturn u X kući u opoziciji prema svetlu vremena, postavljen u zemljanom znaku, smrt od rušenja kuće; ako je vodeni znak u IV kući, od vode. Mars i Saturn u XII kući, smrt ili opasnost od velikih zveri. Saturn i Mars u VII kući u promenljivom znaku, Luna u opoziciji ka njima, smrt od iznenadnog pada. Saturn u Strelcu u VIII kući, smrt od pada sa konja. Saturn u XII kući sa Južnim čvorom ukazuje na vešanje. Moraš uvek opaziti, da benefična planeta smanjuje ova prosuđivanja.

Pravila Marsa

Mars u kvadratu ili opoziciji sa Lunom u ljudskim znakovima, natus će umreti ili u pobuni ili ratu ili od svoje sopstvene ruke. Mars u aspektu sa bilo kojim svetlom, kao ranije, i u opoziciji ili kvadratu sa Venerom, pokazuje, da će biti ubijen od žene; sa Merkurom tako postavljenim ljudskim znakovima, ili aspektovanim, [biće] ubijen od lopova ili pirata i tako će doći do nasilne smrti. Mars sa glavom Meduze ili Andromedom, signifikuje da će natus izgubiti svoju glavu; ako aspektuje svetla ili jedno od njih, postavljen u IX, XI, IV, očigledno će biti obešen.

Mars u Škorpionu ili Strelcu tako aspektovan svetlom kao što je pomenuto, pokazuje smrt od požara ili odsecanja i rasecanja tih delova [tela] od strane lekara ili hirurga. Mars, kao što je ranije pomenuto, u X ili IV kući, naročito sa Kefejem ili Andromedom, upućuje na vešanje ili mučenje na točku itd. Mars u VII kući, u vatrenim znakovima, ukazuje na živo spaljivanje Mars u VII kući u divljim znakovima, ukazuje na smrt od poremećenosti, rušenja, pada grede ili kuće ili od pada sa zveri ili konja. U svakoj od ovih signifikacija, moraš imati jedno ili oba svetla u konfiguraciji sa njim, jer inače će prosuđivanje biti netačno.

O vladaru Ascendenta

Ako je vladar Ascendenta ili VIII kuće, u opoziciji prema Ascendentu, natus će nasilno umreti. Ako je vladar VII ili VIII kuće u IX kući, u zemljanom znaku, i tamo unesrećen, natus će umreti nekim iznenadnim nesrećnim slučajem. Kada je Sunce združeno sa vladarom Ascendenta u Lavu, i Mars ima dominaciju na Ascendentu, ili [nad] bilo kom dobrom planetom postavljenom u VIII kući, natus će umreti od vatre.

Kada je vladar smrti telesno združen sa signifikatorom života ili vladarom Ascendenta, ili je Luna združen sa Suncem u Lavu ili Strelcu, i Mars ih aspektuje, ili su Luna ili Sunce združeni sa fiksnom zvezdom prirode Marsa, natus će biti u opasnosti od smrti od vatre; ako Saturn umesto Marsa podržava svetla, natus će se ugušiti dimom. Ako je vladar Ascendenta unesrećen Suncem ili Marsom, i vladar VIII, ukazuje na smrt od vatre.

Aforizmi fiksnih zvezda

Sunce sa Kaput Algolom, ako nema aspekta benefika, ili je jedan postavljen u VIII kući, dispozitor svetla vremena u opoziciji prema Marsu ili u kvadratu, natus će biti obezglavljen; ako luminar kulminira, njegovo će telo biti ranjeno ili iskidano na komade dok je još živ; ako je Mars u to vreme u Blizancima ili Ribama, njegove šake ili stopala će biti odsečeni. Ako je Mars sa Arkturusom u VII, IX, X, XI ili I kući i Luna sa Herkulesom, natus će umreti od gušenja; malefik u VII, IV, XI, XII kući sa Aldebaranom i Luna u Srcu Škorpiona, natus će umreti od iznenadnog uboda mačem ili strelom, ili od iznenadnog pada itd.

Ako je Saturn sa Srcem Škorpiona i Luna sa Aldebaranom, natus će biti obešen ili ubijen probodom mača; kaži slično ako je Mars tako postavljen. Onaj u čijem je natalu malefik sa Glavom Meduze, i Luna sa svetlom zvezdom u Vodoliji, taj će umreti nasilnom smrću naredbom princa, bilo obezglavljivanjem bilo vešanjem.[8]. Ako su malefici tako postavljeni, i Luna je sa Alfardom, natus će umreti od vode ili otrova. Ali, uvek je značajno ako je malefik ugaon; što je bliži vrhu MC-a, vrhu Ascendenta ili VII kuće, mnogo je sigurnija nasilna smrt. Neki su mišljenja, ako je malefik u XI, IX ili VIII, isti će sud važiti.

Ako su Sunce i Mars iznad zemlje sa kadentnom Vegom, i Luna sa zvezdom Malog Psa [Prokionom], natus će umreti od ujeda besnog psa; malefik sa Alferakom i Luna sa Sirijusom, natus će umreti usled nekog vatrenog, oštrog oružja, ili od povreda od zveri. Malefik sa Alferakom i Luna sa sjanom zvezdom Lire [Vegom], natus će umreti nasilnom smrću. Malefik sa Leđima Pegaza [Algenib] i Luna sa Pojasom Oriona [Mintaka, Alnitak i Alnilam], natus će se utopiti. Ali ako je Luna na mestu malefika i malefik na njegovom, natus će biti ubijen od ruku ljudi. Luna sa Plejadama i malefik sa Srcem Lava [Regulus], natus će izgubiti ili jedno ili oba oka. Mars sa Plejadama, i Saturn sa Srcem Lava, natus će biti ubijen u metežu.

Ubeležio sam mnogo drugih aforizama, ali bez ozbiljnog mešanja tumačenja sa glavnim signifikatorima, oni neće raditi onako kako su Drevni predali; jer sud počiva u nedrima svakog Majstora, kako da ih pravilno razume; stoga ostavljam Učeniku da nastavi dalje sa radom, uveravajući ga, da su ovi aforizmi koji su prethodno izdeklamovani najbolji za koje znam, od kojih sam mnoge od njih potvrdio u natalima koje sam lično procenjivao.

Ako se nijedno od gorepomenutih pravila ne pojavljuje u Genituri, to je očigledan znak da će natus umreti prirodnom smrću, od neke slabosti ili bolesti; čiji kvalitet se uzima prema prirodi planete ili znaka u VIII kući; gde opazi, da ako je mnogo planeta tamo, najsnažniju od njih koristi; ako nema planeta tamo, izvedi prosuđivanje od vladara VIII kuće i znaka u kome je. Bolesti koje pripadaju svakoj planeti, pomenute su u prosuđivanju VI kuće; a za vreme smrti, to je jedino u rukama Boga, i ne bih želeo da Astrolog bude samouveren ovde. Uvek možeš naznačiti opasnost od smrti, kada nađeš Afetu kako dolazi ka neprijateljskim zracima ubijajuće planete; ili što su lošije direkcije signifikatora, to će biti veća opasnost, naročito u klimakteričnim godinama. Nemoj biti previše smeo, već uvek skroman, upućujući sve na Božansko proviđenje.


Napomene:

[1] U nasilne znake spadaju svi znakovi u kojima malefici imaju domicil ili egzaltaciju.↩nazad na tekst
[2] Pošto se zvezde pomeraju oko 1 stepen za 72 godine, to pozicije zvezda koje Lili navodi, nisu na istim mestima danas, već su pomerene za 5-6 stepeni prema kraju znaka.↩nazad na tekst
[3] Susedni znakovi ili znakovi koji se obuhvataju su znakovi nad kojima vladavinu ima ista planeta, a koji se ne vide Ptolemejevim aspektom, a tu spadaju i domicili luminara. Postavka planeta u ovim znakovima pomaže izbegavanje averzije.↩nazad na tekst
[4] Vladajuće svetlo: Sunce po danu, a Luna po noći.↩nazad na tekst
[5] Drugim rečima, ako natus živi život nasilnika, mnogo je izvesnije da će na takav način i skončati.↩nazad na tekst
[6] Abu Ali al-Hajat. I kod Bonatija nalazimo ime Hali.↩nazad na tekst
[7] Nekadašnja jedinstvena konstelacija Argo Navis, a sada skup 3 manje konstelacije, prostire se preko 3 pomenuta zodijačka znaka.↩nazad na tekst
[8] Najverovatnije je reč o zvezdi Fomalhaut koja se u Lilijevo vreme nalazila na poslednjim stepenima Vodolije. Kao jedna od četiri kraljevske zvezde, može sobom nositi simboliku prinčeva i kraljeva.↩nazad na tekst

  • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

1 komentar

  1. Natasa kaže:

    Uhh..sad sam se bas zabrinula..??? Sunce u Ovnu u 8. kuci..vrh 8. kuce u Ribama..
    Asc u Lavu, a Sunce kao vladar ascendenta u opoziciji sa retro Saturnom i retro Marsom iz Vage..i u egzaktnom trigonu sa Mesecom iz 12. kuce. Hmmmm…?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *