Sabrani tekstovi prvi deo: Antioh Atinski

antioh

Sabrani tekstovi Antioha Atinskog – prvi deo prevoda materijala jednog od najznačajnijih astrologa helenističkog perioda.

Sabrani tekstovi prvi deo

Antioh iz Atine je jedno od zvučnijih imena helenističke astrologije. Živeo je u drugoj polovini drugog veka naše ere, mada nisu svi istoričari saglasni s tim – pojedini smatraju da je živeo čak u prvom veku pre naše ere. Napisao je dva velika dela, Uvod u astrologiju i Tezaurus (Riznica), ali su, nažalost, oba izgubljena. Ipak, delovi su sačuvani u radovima astrologa koji su kasnije živeli, poput Porfirija, Retorija iz Egipta, Hefestiona iz Tebe i Firmika Materna.

Smatra se da je Antioh među prvim astrolozima koji se ozbiljno pozabavio recepcijama, razmatranjima horoskopskih kuća, helijačkim planetarnim ciklusima i arapskim tačkama. Pripisuje mu se i astrološki kalendar pod nazivom O izlascima i zalascima zvezda tokom 12 meseci u godini, u kom su zabeležene i promene vremena.

Ovaj prevod će imati nekoliko delova, a kao što ćete moći da vidite, biće obrađivani osnovni astrološki pojmovi i definicije. Tabele i grafikoni koje ću prilagati u tekstovima ne nalaze se u originalu.

§ O Egzaltacijama i Padovima

Zbog čega je Sunce egzaltirano tamo gde je Kronos[1]u padu; i gde je Kronos egzaltiran, tamo je Sunce u padu? Mi kažemo da je to zbog toga što je Sunce čuvar vatre i svetlosti, i gospodar dana; a suprotno, Kronos, označavajući tamu [gospodari] hladnoćom. Tako, na mestu gde je svetlo dana egzaltirano, tamo su tama i noć u padu, a ono što je hladno se zagreva. Ali na mestu gde je tama egzaltirana, tamo je svetlost u padu i dan postaje kraći.

I opet, zbog čega je tamo gde je Zevs egzaltiran, Ares u padu; i gde je Ares egzaltiran, Zevs je u padu? Mi kažemo da je to zbog toga što je Zevs čuvar životnog daha i izobilja, dok je Ares čuvar smrti. Tako, na mestu gde jača dah života, tamo nosilac smrti gubi moć; a gde smrt nadjačava, život je u padu.

egzaltacije i padovi
Raspored planetarnih egzaltacija (plava) i padova (oranž)

I opet, zbog čega je tamo gde je Afrodita egzaltirana, Hermes u padu; i gde je Hermes egzaltiran, Afrodita je u padu? Mi kažemo da je to zbog toga što je Hermes gospodar logike, dok je Afrodita čuvarka požude i odnosa. Tako, na mestu gde je razum jak, tamo su žudnje i zadovoljstva u odnosima u padu. A tamo gde su nagoni i uživanja egzaltirani, tamo je razum u padu.

I opet, zbog čega tamo gde je Luna egzaltirana, nema ničeg u padu? I tamo gde je Luna u padu, nema ničeg egzaltiranog? Mi kažemo da je to zbog toga što je Luna sreća svega. A onog koga sreća egzaltira, niko ne može utući; dok onog čija je sreća u padu, niko ne može da egzaltira.

§ Suprotnosti zvezda

Zbog čega su kuće Sunca i Lune suprotne kućama Kronosa? Mi kažemo da je to zbog toga što su Sunce i Luna svetla kosmosa, dok je Kronos gospodar tame. A svetlost je uvek nasuprot tami i tama nasuprot svetlu.

Opet, zbog čega su kuće Hermesa nasuprot kućama Zevsa, i kuće Zevsa nasuprot kućama Hermesa? Mi kažemo da je to zbog toga što je Zevs čuvar imetka i izobilja, dok je Hermes uvek gospodar debata. Moć intelekta je tako uvek suprotna i gleda odozgo na želju za imetkom, a izobilje je u suprotnosti s onim što je razumno.

I opet, zbog čega su kuće Aresa suprotne kućama Afrodite? Mi kažemo da je to zbog toga što je Afrodita čuvarka svake žudnje i želje i zadovoljstva, dok je Ares čuvar svakog straha i rata i strasti. Uživanje i nagoni i zadovoljstva su uvek u suprotnosti sa strašnim i strasnim i ratnim[2].

domicili i aspekti
Raspodela planetarnih domicila. Na osnovu ove ilustracije se može izvesti zaključak i o vrstama aspekata i simbolici planeta koja im se dodeljuje, kao i o podelama znakova na dva sektora, solarni i lunarni

Ali i ovo važi, da je neophodno prosuđivati o ovome prema istini: da su prirode zvezda, imajući u vidu njihove konfiguracije, prisutne u svakoj temi. Jer, zbog čega Ares zajedno sa Afroditom donosi preljubu? Nije opravdano da je svaka preljuba izgrađena na strahu i užitku, tj. od Aresa i Afrodite. A opet, pogledaj Afroditu u pratnji Kronosa, kako čine one koji su tako rođeni, da budu bez semena, nesrećni sa decom, koristoljubivi[3] ili nevenčani, zbog pomešanosti prirode obe zvezde.

Naći ćeš uzrok kao što sledi: pošto je Kronos hladan i suv po svojoj prirodi, čak je hladan i suv i u onima koji su prijatnog i plodnog daha[4], kako će on onda postati onaj ko začinje decu ili ima brak bez koristi kada je staro ili koristoljubivo u prirodi same zvezde[5]?

§ O dekanima i zvezdama koje se uzdižu s njima i licima

Iako je zodijački krug podeljen na 12 delova, tj. na 12 znakova, drevni su napravili još 36 delova koje su nazvali dekanima. I jednako su ih raspodelili po znakovima tako da svaki deo vlada sa po 10 stepeni, zbog čega se i zovu dekanima. I zvezde koje sam ranije pominjao koje se uzdižu u zodijačkom krugu, podupiru ove dekane tako da imaju lica sedam zvezda, a ona imaju srodnost sa zvezdama koje leže na njima.

Na primer, neka Sunce bude na deset stepeni u prvom dekanu Ovna, u licu Aresa. Pošto znamo da Sunce označava pitanja duše, naći ćeš da će duša ovog muškog duha biti naprasita, da će uživati u borbama, oružju i sličnom.

A opet, neka Sunce bude na dvadeset stepeni u drugom dekanu Ovna, u licu Sunca; to označava da je takav muški duh čiste duše, da voli slavu i čast i nikako ne uživa u bitkama.

I opet, neka je Sunce na trideset stepeni, u trećem dekanu Ovna, u licu Afrodite; to označava da će ovaj muški duh biti ženske duše, ženstven, sramotan, razvratan i slično. Pogledaj kako u samo jednom znaku postoje tri različite karakteristike koje se samo duha tiču.

Teukar Vavilonski je uredio ove stvari veoma lepo. Iznećemo komentare po stepenima, kao što sledi. Moraš znati da svaki znak ima tri dekana i da svakom dekanu pripada po deset stepeni. Sunce na svakom stepenu provede 24 sata, ili jednu noć i jedan dan.

dekani
Raspored dekana u zodijačkim znakovima

U prvom dekanu Ovna, on donosi opasnosti, izdaje i promene. U drugom dekanu daje one koji su bogati i poštovani, mada su podložni iznenadnoj smrti. U trećem dekanu, donosi bolesti, nesreće, metež, jad u mladosti, ali veselje u starosti.

U prvom dekanu Bika, čini natusa bogatijim na tuđi račun i cenjenijim. U drugom dekanu čini mladost teškom i ukazuje na one koji brzo umaknu opasnostima. U trećem dekanu daje vojnike, organizatore, one koji sve postižu s lakoćom, koji su čvrsti i dugovečni.

Onaj ko se venča u prvom dekanu Blizanaca neće biti srećan, neće biti posvećen i biće ožalošćen zbog dece. U drugom dekanu neće biti odan u braku, ali će davati znake o izdržljivosti armija. U trećem dekanu, daće one koji su bogati, poštovani, vođe, mada će biti podložni iznenadnoj smrti.

U prvom dekanu Raka daje one koji imaju ulogu u javnim poslovima, i oni će biti ožalošćeni zbog dece, i biće duboko tužni u mladosti, ali će biti srećni u starosti. Onaj ko se venčao u drugom dekanu Raka imaće veliki miraz i biće obasipan tuđim stvarima i biće ožalošćen zbog žene. U trećem dekanu, natus će biti prijatnog govora i u mladosti duboko nesrećan, ali sretniji u starosti.

U prvom dekanu Lava, daće one koji predvode i koji su bogati i koji nađu put do ispunjenja svojih ciljeva i koji sahrane svoju ženu. U drugom i trećem dekanu daje pakost, i proizvodi teškoće, a onog koji živi daleko od doma ubija.

U prvom dekanu Device donosi opasnosti, a oni koji su ovako rođeni brzo postaju siročići. U drugom i trećem dekanu donosi dobru sreću i bogatstvo kroz veze sa ženama, ali donosi i ožalošćenost zbog roditelja i dece.

Onaj ko se rodi u prvom dekanu Vage biće u opasnosti u mladosti, ali će kasnije biti imućan na račun rudnika i otkrića. U drugom dekanu donosi bogatstvo od četvoronožnih životinja, mada [natus] može biti podložan iznenadnoj smrti. U trećem dekanu će pretrpeti bolesti i nesreće u mladosti, ali će biti usrećen u starosti na mnogo načina.

U prvom dekanu Škorpiona, biće pomognut iznenadnom srećom i naslednik znamenitih stvari će ugledati svetlo dana. U drugom dekanu će u mladosti preživeti opasnosti. Onaj ko je rođen u trećem dekanu biće vojnik, živeće mnogo godina, sahraniće svoju ženu i biće bogat u starosti.

Onaj ko se rodi u prvom dekanu Strelca neće imati muke sa ženom, ali će biti ožalošćen zbog dece. U drugom dekanu, donosi život oslobođen bola, ali će ga skončati sa strancima. U trećem dekanu daje one koji su bogati i poštovani, i koji će primiti nasledstvo od žene.

U prvom dekanu Jarca daje one koji će učestvovati u javnim poslovima, ali će postojati ožalošćenost zbog dece, i biće u opasnosti u mladosti a srećni u starosti. U drugom dekanu daje one koji su korisni i one koji su pomognuti stvarima drugih ljudi. U trećem dekanu daje onog ko je oštar, ko ima pogan jezik, rasipa očevinu; biće bedan u mladosti, ali radostan u starosti.

U prvom dekanu Vodolije daje dobru narav i promenljivu i prilagodljivu prirodu prema ženama. U drugoj i trećoj dekadi daje one koji su nedostojni i pokvareni u mladosti – oni koji kvare stvari, umešani u poslove i vodu[6].

Onaj ko je rođen u prvom dekanu Riba biće beskoristan, umešan u vodu[7], lažljiv, mada će biti podložan iznenadnoj smrti. U drugoj i trećoj dekadi daće one koji su srećni i one koji su pomognuti stvarima drugih, i one koji su srećni u braku ali ožalošćeni zbog dece.

§ Nepovezani znakovi i oni koji imaju naklonost jedan prema drugom

Znakovi koje su nepovezani, ali su naklonjeni jedan drugom, jesu znakovi iste ascenzije i oni koji su jednake moći i koji se opasuju. Na primer, Ovan i Ribe, Blizanci i Jarac, Rak i Strelac, Devica i Vaga se jednako uzdižu[8]. Blizanci i Rak, Devica i Ovan, Vaga i Ribe, Strelac i Jarac su znakovi jednake moći.[9] Bik ka Vagi, Ovan ka Škorpionu su opasani.[10]

Blizina ostalih nepovezanih znakova je potpuno beskorisna za naklonost. Ova tema odnosi se na ascenzije znakova i uspinjanje zvezda, i prijateljstva i naklonosti muškaraca i žena, i roditelja, i braće, i prijatelja, i robova.

§ Naklonost i nenaklonost kvadrata

Znakovi koji su jedan drugom naklonjeni i povezani zodijačkim kvadratima su sledeći: Bik sa Vodolijom, i Lav sa Škorpijom prema jednakoj ascenziji. I opet, Lav sa Bikom, i Škorpija sa Vodolijom prema jednakoj moći. A Blizanci i Devica, i Strelac i Ribe prema opasanosti. Svi drugi kvadrati nemaju naklonosti.

Svaka strana kvadrata je sačinjena od 90 stepeni, dok je sekstil sačinjen od 60 stepeni; jer, četiri množeno sa 90 daje 360, a šest sa 60 takođe 360. Opozicija sadrži 180 stepeni, jer dva puta 180 daje 360, što je broj stepeni sadržanih u celom krugu.

§ Dvanaest delova zvezda

Drevni su odredili dvanaest delova stepena zvezda na tri načina. Paul u svom Uvodu kaže da se broj stepeni kojih je 13 pomnoži sa stepenima zvezde i da se broji od tog istog znaka, po 30 stepeni, pa kada broj bude bez ostatka u tom znaku će biti dvanaestina zvezde.

Ali Dorotej je u XI knjizi rekao da se množi sa 12. A Ptolemej je u XXVI poglavlju svoje prve knjige rekao da se odbroji po dva stepena i trideset minuta po znaku.

dvanaestine
Dodekatemorije (dvanaestine)

Ispitivanjem sam našao da se metod Doroteja više slaže sa metodom Ptolemeja. I odobravam upotrebu ovih metoda – mislim i na množenje sa 12 i sa dva i po. Jer s oba metoda se dolazi do istog znaka, kao u ovom primeru:

Neka bude da je Luna u Biku na 25 stepeni. Kada ovo pomožim dvanaest puta, dobiću 300 stepeni. Odbrojaću od Bika po 30 stepeni po znaku i ostaće mi 30 stepeni kod Vodolije da popunim znak.

Opet, kada odbrojim ovih 25 stepeni Bika sa dva i po po znaku, dolazim do znaka Vodolije. Ali, ako pomnožim sa 13 ovih 25°, broj će ukazati na 25 stepeni Riba, a ta je razlika prevelika.

Metod dvanaestina je neophodan u pitanjima rođenja. Dao sam važnost njihovim efektima, tako da niko ne bi trebao da ih primenjuje uzgredno.[11]


Napomene:

[1] Nazivi planeta su sledeći: Hermes – Merkur; Afrodita – Venera; Ares – Mars; Zevs – Jupiter; Kronos – Saturn.↩nazad na tekst
[2] Od grčke reči polemos koja znači rat.↩nazad na tekst
[3] Ovde najverovatnije nije reč o običnom koristoljublju nego stupanju u brak iz koristi.↩nazad na tekst
[4] Misli se na vazdušne znake u kojima, uprkos tome što su topli i vlažni po prirodi, Saturn zadržava svoje hladne i suve karakteristike.↩nazad na tekst
[5] Mada sam to navodio i na drugim mestima, možda je red da podsetim da se reč zvezda ne odnosi na fiksnu zvezdu već na planetu, tj. lutajuću zvezdu.↩nazad na tekst
[6] Nije sasvim jasno na šta se ovi termini odnose. Hend navodi da je reč o uticajima koji kvare, ali koji se ne tiču substancije kao takve.↩nazad na tekst
[7] Vidi prethodnu fusnotu.↩nazad na tekst
[8] Znaci koji se povezuju kontraantiscijom.↩nazad na tekst
[9] Znakovi koji su povezani antiscijom.↩nazad na tekst
[10] Znakovi koji dele istog vladara.↩nazad na tekst
[11] Svaki znak se podeli na 12 delova, tako da svaki deo sadrži 2.5°, a što sve ukupno daje 144 dela zodijačkog kruga. Stepeni su se ređali na način koji sledi znake zodijaka, s tim da je početak svakog znaka predstavljen stepenima u simbolici tog znaka, a dalje se ređaju preostali znaci po prirodnom rasporedu. Najbolje je da pojasnim na primeru. Uzećemo znak Ovna. On ima 12 delova. Prvi deo ( 0 – 2.5° ) pripada Ovnu. Drugi deo ( 2.5°- 5° ) pripada Biku. Treći deo ( 5° – 7.5° ) pripada Blizancima i tako redom do kraja znaka. Sledeći znak, Bik, počinje prvim delom Bika ( 0 – 2.5° ), zatim sledi drugi deo Blizanaca ( 2.5° – 5° ) itd.U helenističkoj astrologiji, dodekatemorije su se kombinovale sa položajem planeta, terminima i dekadama u kojima se nalaze. Dodekatemorije u određenoj meri pojačavaju ili oslabljuju prvobitni kvalitet planete, dodajući joj osobine dvanaestine u kojoj se nalazi. Manilije ovo prenosi i na aspekte planeta. On najpre izbroji broj stepeni između planeta u aspektu, a zatim odbacuje po 30° od te vrednosti dok ne ostane određeni broj koji je manji ili jednak 30. ↩nazad na tekst

 • Antiochus of Athens – The Thesaurus, tr. Robert Schmidt (The Golden Hind Press, P.O. Box 002, Berkeley Springs, 1993)
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

9 komentara

 1. Andja kaže:

  Super tekst B :)))

 2. Jovana kaže:

  Bravo 🙂

 3. Pedja kaže:

  Poštovani Bojane,

  Ukoliko je ascendent izveden metodom dvanaestina u sedmom (natalnom) polju , da li u tumačenje istog uključujemo signifikaciju te kuće (brak, javnost, parnice…)? S tim u vezi, ukoliko na njega pada dvanaestina neke planete, da li i tu njenu (novu) poziciju uključujemo u tumačenje ascedenta, ili takav postupak vodi razvodnjavanju? Jasno mi je da su duade važne kao dopuna analizi planete, ugla ili tačke, samo se pitam u kojoj meri. P.S. Da li bismo egzaktne konjunkcije dvanaestina planeta (na uglu) ili uglova sa fiksnim zvezdama mogli uslovno da uzimamo u obzir? Oprostite na, možda preteranoj, radoznalosti. Svako dobro!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani Peđa,

   Na duade uglova obraćam pažnju samo ako se nađu na nekoj planeti i obrnuto – ako se duada neke planete nađe na uglu. Potom to ukombinujem sa značenjem posmatrane planete, bilo prirodnim ili slučajnim.

   • Peđa kaže:

    Dosadan sam, ali ako možete samo još ovo da mi razbistrite. Da li se uzima u obzir i situacija u kojoj duada planete pada na natalnu planetu ili ukoliko duada planete bude na duadi ugla? ?

    • Bojan Šojić kaže:

     Ovo prvo da. To nisam napisao misleći da se podrazumeva 🙂 Duade sa duadama već ne praktikujem jer se gubi suština i pravi se papazjanija. Abu Mašar je voleo te papajazanije jer je kombinovao i duade u solarima sa svim i svačim. Ipak, pitanje je koliko je zaista paktikovao sve to što je u teoriji izlagao.

 4. Пеђа kaže:

  Читао са поједине Абу Машарове текстове (прецизније, одломке) у вези са дуадама, па сам се у једном тренутку питао да ли су дуаде поднатал или само допуна интерпретацији наталне карте. И тада осетих потребу да консултујем Вас, разбистритељу. 🙂 Хвала, дивни Бојане!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *