Oznake: Moren

druge teme 0

Uklješteni znakovi i planete

Umetnuti ili uklješteni znakovi su oni u kojima se ne nalazi vrh nijedne horoskopske kuće. Planete u tim znakovima se takođe nazivaju uklještenim. Često se pominju umetnute kuće odnosno umetnuti...

druge teme 3

Astrologija i relokacija

Relokacija u savremenoj i tradicionalnoj astrologiji – možemo li promenom mesta boravka poboljšati svoj život ili čak menjati svoju sudbinu? Svakome bi trebalo odrediti da putuje, s vremena na vreme....

osnove 6

Učenje o prakvalitetima

O prakvalitetima i njihovim međusobnim kombinacijama koje tvore elemente, pisali su brojni učenjaci, među kojima se najviše istakao Aristotel. Iako su toplo i hladno definisani kao aktivan, muški princip, među...