Uklešteni znakovi i planete

Umetnuti ili uklešteni znakovi su oni u kojima se ne nalazi vrh nijedne horoskopske kuće. Planete u tim znakovima se takođe nazivaju ukleštenim.

Često se pominju umetnute kuće odnosno uklešteni znakovi, pa da malo obradim te pojmove. Umetnute kuće zapravo ne postoje. Postoji umetnut znak u okviru neke kuće ili se vrhovi dve kuće nalaze u jednom znaku, ali ih to ne čini umetnutim kućama. One su prosto kuće kojih ima 12 i u zavisnosti od kvadrantnog sistema koji koristimo (Plasidus, Regiomontan, Alkabitus, Koh, Kampanus, Porfirije itd.) nalaziće se u jendom ili drugom znaku.

— Bojan Šojić —

 

Ovom temom sam se ranije bavio, napisavši jedan kratak tekst. No, pošto i dalje dobijam pitanja koja se tiču ukleštenih znakova, red je da budem malo opširniji. Dobijao sam i pitanja koja se tiču ukleštenih kuća, pa moram odmah da naglasim da kuće ne mogu biti ukleštene – tako nešto u astrologiji ne postoji.

Umetnuti ili uklešteni znakovi se mogu činiti kao nekakvo čudo koje postoji u natalnom horoskopu. Poput čardaka koji nije ni na nebu ni na zemlji, uklešten znak pripada jednoj kući, ali kroz njega ne prolazi vrh nijedne kuće. Slično važi i za planete u ukleštenim znakovima. Za sve one koji koriste sistem celih znakova ili sistem jedna kuća – jedan znak, priča o umetnutosti se ovde završava, nema potrebe da čitaju ostatak.

Najpre, da vidimo kako se u savremenoj astrologiji tumače uklešteni znakovi i planete, kakva im se značenja daju (prikupljeno iz raznih izvora):

  1. Ovakve kuće su za natusa od izuzetnog značaja, to su primarne oblasti kojima natus posvećuje puno pažnje i energije.
  2. U određenoj meri predstavljaju prepreke ili blokade, teško se ispoljavaju i koriste, a kada se ispolje, to bude na krajnje neprimeren način.
  3. Kriju neke tajne.
  4. Ukazuju na stvari koje su se nekada dogodile.
  5. Ukazuju na neke karmičke događaje.
  6. Planete u umetnutom znaku se ispoljavaju kroz svoje dispozitore ili uz pomoć tranzita sporih planeta. Problem je ako planeta u umetnutom znaku nema dispozitora, što znači da ostaje zauvek „zaključana“.
  7. Svaka planeta koja se u ukleštenom znaku nalazi, jedno vreme „ćuti“ i ne vidi se i treba joj vremena da iznese poruku koju sobom nosi.

Nijedno od navedenih tumačenja nema stabilan oslonac. Umetnuti znak u nekoj kući ne čini tu kuću posebnom u odnosu na druge. Natus će posvećivati pažnju onim kućama/znakovima tj. onim oblastima života gde su smešteni najvažniji lični faktori (npr. vladar Ascendenta, Almuten Figuris) i/ili tamo gde postoji stelijum planeta i slično. Isto tako, izuzetnu ulogu će imati sve one planete koje se nalaze na uglovima jer su to najmoćnija mesta u svakom horoskopu.

Planeta ne može da bude „zaključana“, niti će da „ćuti“ ili bude nevidljiva, osim ako je reč o situaciji kada je skrivena sunčevim zracima. Svaka planeta u horoskopu radi nešto – pomaže, izvršava, ometa, sprečava. U zavisnosti od toga da li je u moćnoj ugaonoj ili slabašnoj kadentnoj kući (između ostalog), ono što sobom nosi će biti moćno ili slabašno, a aktiviraće se u ono vreme koje je nagovešteno nekim prediktivnim ciklusima.

Uklešteni znakovi ne mogu da budu blokirani ili da imaju problem ispoljavanja. Nosioci događanja su planete odnosno vladari tih znakova, pa, ukoliko su one na istaknutim mestima horoskopa, sve ono čime vladaju, uključujući i ukleštene znakove, biće vrlo upečatljivo u životu osobe. Ako nisu na istaknutim mestima, onda će efekti biti u manjoj ili većoj meri oslabljeni.

Koji je još razlog zbog kog umetnutost znakova i planeta u njima ne predstavlja ništa misteriozno i čudno? Odgovor leži u sistemima kuća koji se koriste. Danas je u upotrebi više od 20 različitih sistema kuća – svaki ima svoju logiku i matematičku pozadinu, legitimnost korišćenja. Astrolog koji koristi određen sistem kuća kaže da BAŠ taj sistem njemu najbolje „radi“. Tako, neko hvali Plasidus, neko Regiomontan, neko Koh, Alkabitus, Kampanus, Morinus, cele znake, jednake kuće itd.

Ko je u pravu? SVI. Polemike vezane za to koji je sistem bolje koristiti nepresušne su među astrolozima, a opet, bez konkretnijeg zaključka. Dokazano je da u veštim rukama svaki sistem funkcioniše – nekom bolje jedan, nekom drugi, nekom treći.

Tako dolazimo do „problema“. Pogledajmo narednu sliku.

sistemi kuća
Isti horoskop izrađen u 4 različita, najkorišćenija kvadrantna sistema. U pojedinim se javlja ukleštenost (prema Plasidus i Regiomontan sistemu umetnuta je Vaga u VI kući odnosno Ovan u XII), a u pojedinim ne

Zamislimo osobu koja ode kod nekog astrologa koji koristi Plasidus sistem kuća i on joj ispriča priče o ukleštenim znakovima u njenom horoskopu, o raznim tajnama koje se tu kriju, i sve to kruniše time da će se planete u ukleštenim znakovima manifestovati najverovatnije na Sveti Nikad. Potom, ta osoba nakon nekog vremena ode kod drugog astrologa koji koristi Koh kvadrantni sistem, koji mnogo toga ispriča, ali ne pomene nikakvu ukleštenost.

Klijent: Izvinite, meni su rekli da mi je ukleštena Vaga u šestoj kući i da moja Venera ima problem da se ispolji.
Astrolog: Ne, ne, nemate Vi ništa uklešteno. Vrh Vaše šeste kuće pada na sredinu znaka Vage.
Klijent: Hm…čudno, kada mi je taj astrolog radio, nisu mi kuće bile na tim stepenima.

Astrolog: Da, kolega ili koleginica verovatno koristi neki drugi sistem kuća.

Klijent: Kako to? Zar ne bi trebalo svi isto da rade?
Astrolog: Ne, postoje određene razlike.

Klijent: …

Tako nekako. Sasvim slično, može se desiti da se u Plasidus sistemu ne pojave uklešteni znaci, a da se, na primer, u Alkabitus sistemu pojave. Sve to nam govori, još jednom, da ukleštenost nije nikakva astrološka specifičnost već anomalija u podeli prostora.

Tradicionalna mišljenja

Uklešteni znakovi i planete nisu primećeni tek poslednjih godina. Različiti autori ih pominju u svojim delima mnogo ranije, ali im, sasvim logično, ne pridaju nikakva posebna značenja. Tumače ih redovno, u skladu sa kućom u koju padaju. Na primer, u analiziranju druge kuće trgovca Lili obraća pažnju na uklešten znak Riba u toj kući, pa tako, za pitanja materijalnog bogatstva jednako tumači Saturna koji je vladar druge kuće (vrh druge kuće pada u Vodoliju) i Jupitera koji vlada umetnutim Ribama. Nema govora o tome da postoje neke tajne, kočnice ili da planeta „ćuti“:

Takođe ćemo videti da Jupiter ima vladavinu nad umetnutim znakom Riba u drugoj kući, u kom znaku je postavljen i Severni čvor. Jupiter je i prirodni signifikator imetka i dispozitor Severnog čvora… …Natus će uživati u svetovnom bogatstvu i imaće dovoljno imetka, trajno i postojano…

Slično, Moren objašnjava kako treba tumačiti kuću koja ima više od jednog vladara, tj. kuću u kojoj je uklešten znak:

Ipak, planeta koja vlada vrhom kuće ima prednost u proceni događaja u vezi sa tom kućom, ali drugu planetu ni po koju cenu ne treba zanemariti. To je razumno jer je vrh kuće najefektivnije mesto u toj kući, kao što je ranije pomenuto. A pošto se dejstvo stepena znaka na vrhu meri kvalitetom njegovog vladara, sledi da je ta planeta mnogo moćnija nego bilo koji njen suvladar, naročito ako ima analogiju sa značenjima te kuće…

Drugim rečima, planeta koja vlada ukleštenim znakom se nikako ne zapostavlja, ali se prednost ipak daje vladaru onog znaka koji pada na vrh te kuće. Savremeni astrolozi koji ne pridaju nikakvog posebnog značaja ukleštenim znakovima, podržavaju Morenov stav. U vezi sa ovim poslednjem, nisu svi bili istog mišljenja, na primer, el-Biruni. On je obraćao pažnju na to koliki prostor u kući zauzimaju znakovi koji se u njoj nađu, da li su nejednake ili približno jednake zastupljenosti:

Kada je kuća sačinjena od dva znaka koji se jednakom dužinom prostiru, vladari tih znakova su takođe i vladari kuće, ako je oboje aspektuju. Ako je samo jedan vladar u aspektu, on postaje mnogo važniji, dok, ako su oba vladara u averziji, onda će moćniji biti onaj koji ima veći broj dostojanstava. Prednost uvek treba dati onom [vladaru] koji vlada nad većim brojem stepeni u kući.

Dešava se da se vrh neke kuće nađe pri kraju nekog znaka, tako da je ta kuća sačinjena od par stepeni jednog i mnogo stepeni narednog znaka. Isto tako, dešava se da je približno jednak broj stepeni dva znaka prisutan u jednoj kući.

broj stepeni
Dve situacije – u prvoj, znak na vrhu kuće zahvata manji broj stepeni od narednog znaka; u drugoj, oba znaka obuhvataju približno isti broj stepeni

U drugoj situaciji, vrh devete kuće se nalazi na 13° Ovna, a desete na blizu 17° Bika, tako da imamo približno jednak broj stepeni oba znaka u kući. Ako i Mars i Venera aspektuju devetu kuću, oboje bi ih uzeli u obzir za razmatranje devete kuće, a ako ne aspektuju oboje, onda bi prednost dali onom vladaru koji to čini.

U prvoj situaciji, vidimo da je na vrhu druge kuće znak Lava i to njegovi poslednji stepeni. El-Biruni (4.9.973 – 13.12.1048) je bio veliki persijski naučnik i mislilacDalje se nastavlja znak Device koji se u ovoj kući prostire na čitavih 18 stepeni. El-Biruni govori o situaciji kada su znakovi jednako raspodeljeni unutar kuće, ali ne navodi šta se dešava ako je drugi znak značajno zastupljeniji od prvog ili ako je uklešten.

Na osnovu definicije možemo pretpostaviti da je podrazumevao da bi vladar znaka koji je zastupljeniji u kući imao prednost u pitanjima te kuće, pa bi tako, u našem primeru, Merkur imao prednost nad Suncem kao vladar devete kuće. Idući dalje ovom logikom, došli bi do zaključka da bi vladar ukleštenog znaka u nekoj kući bio glavni za pitanja te kuće, iz prostog razloga što bi takav znak bio najprostraniji. Ovakav pogled bi svakako bio prilično zanimljiv za razmatranje i u potpunoj suprotnosti savremenom tumačenju.

 

Kako god bilo, upućeni smo na to da se uklešteni znakovi posmatraju kao i svi drugi znakovi, da ih tumačimo prema kućama u kojima se nalaze, a isto treba da činimo i s njihovim vladarima. Planeta ili planete koje se nađu u ukleštenim znakovima, direktno će uticati na pitanja kuća u kojima se nalaze, a da li će to biti dobro ili loše zavisi od njihovog zodijačkog stanja i kuća iz kojih dolaze.

  • Al-Biruni – The Book of Instruction In the Elements of the Art of Astrology, tr. R. Ramsay Wright (The Astrology Center of America, Astrology Classics, 2006).
  • Jean-Baptiste Morin – Astrologia Gallica book 21: The Morinus System of Horoscope Interpretation, tr. Richard S. Baldwin (Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, Inc. 2008).
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *