Solarna eklipsa u martu 2015.

Solarna eklipsa u martu 2015. godine će biti vidljiva nad čitavom Evropom i većim delom Azije. Kako će se manifestovati njeni efekti?

Šeszedeset sedma konsideracija je, da razmotriš da li u blizini postoji neka eklipsa koja je udaljena manje od 12 stepeni od signifikatora. Jer ista će doneti štetu i nesreću pitaču ili poslu, osim ako postoji benefik koji ima dostojanstva na istom mestu, jer tada je šteta umanjena.

— Gvido Bonati —

 

Solarna eklipsa ili pomračenje nastaje onda kada se Luna nađe između Sunca i Zemlje, tako da svojom površinom delimično ili u potpunosti zakloni Sunce. Tako i razlikujemo delimične i totalne solarne eklipse. Eklipse nisu pojave zbog kojih se treba zabarikadirati u kući, kao što su mnogi radili tokom eklipse avgusta 1999. godine. One su sasvim normalna prirodna pojava i dešavaju se nekoliko puta godišnje. Totalne eklipse su svakako ređi fenomeni i zbog toga privlače naročitu pažnju, a kod nekih izazivaju i strah, mada, zaista nema mesta nikakvom strahu niti panici.

O eklipsama uopšteno i načinu tumačenja pisaću detaljnije drugi put, a sada ću se samo osvrnuti na osnovno i na predstojeću solarnu eklipsu 20. marta. Svake godine, bilo da je reč o lunarnoj ili solarnoj eklipsi, pojavljuju se brojni tekstovi koji upozoravaju na neke nesreće globalnih razmera, na kataklizme i slično. Istovremeno se pojavljuju i tekstovi o tome kako će se eklipsa odraziti na pripadnike pojedinih zodijačkih znakova. Sve te tekstove, a naročito ove poslednje, ne treba uzimati zdravo za gotovo.

Prvo, da bi neka eklipsa „delovala“ nad nekim područjem, ona nad tim područjem mora biti vidljiva. Ako se eklipsa dešava u Australiji, kao što je bio slučaj 13. decembra 2012. godine, naravno da se njena simbolika neće upadljivo manifestovati nad našim područjem. Nad područjem Afrike, posebno nad područjem severne Afrike i Bliskog istoka, od 2010. godine bilo je nekoliko vidljivih eklipsi, a manifestacije istih smo videli u sukobima i ratovima u Egiptu, Libiji, Maroku, Siriji. Krajem 2013. godine totalna eklipsa se desila u centralnoj Africi, gde je od tada pa do danas bilo užasnog stradanja, počevši od epidemije smrtonosne ebole pa do terorističkih napada i masovnih ubistava. Dakle, još jednom, da bi se efekti eklipse vidno manifestovali negde, potrebno je da bude vidljiva. Ako nije, efekti su sasvim slabi i to uglavnom ako postoji podudarnost znaka u kojem se eklipsa desila i znaka kojem određeno područje pripada.

Drugo, eklipse se manifestuju najpre na mundanom nivou, pa će tako one oblasti u kojima je eklipsa vidljiva i koje nose simboliku znaka eklipse biti pogođene njenim uticajem. Mundani horoskopi su iznad svih ostalih, iznad individualnih, horarnih, elekcionih i drugih horoskopa. O tome i još nekim pravilima bilo je reči u tekstu Pravila o proveri natala. Šta to tačno znači? To znači da ako mundani horoskop za neko područje ukazuje na neku nevolju, tom nevoljom će biti pogođeni svi stanovnici tog područja u manjoj ili većoj meri, nevezano za njihove natalne karte. Najskoriji slučaj nesreće širih razmera imali smo prošlog proleća, kada su desetine hiljada ljudi u čitavom regionu bili pogođeni poplavama.

Treće, neće svaka eklipsa nositi istu simboliku. Kakvu, zavisi prvenstveno od znaka u kome se eklipsa dešava, da li je u pitanju vazdušni, vodeni, ljudski, četvoronožni itd. Potom, važno je da li je stepen eklipse aspektovan maleficima ili beneficima, i ako jeste, da li su oni na snažnim pozicijama ili ne. Takođe, važno je kako je postavljen vladar eklipse, u kom je polju, u kakvim aspektima. Da bi se doneo bilo kakav zaključak moramo dobro razmotriti više faktora.

Četvrto, retko koja tranzitna eklipsa će imati upečatljive efekte u individualnim kartama. Za pojedinca je najbitnije da li postoji neka natalna eklipsa, jer pomračeno svetlo bilo da je u pitanju Sunce ili Luna, može ukazati na nesreće, tegobe fizičke ili mentalne prirode. Eklipse koje se javljaju tokom godine najčešće prolaze bez ikakvih posledica. Više pažnje treba obratiti u sledećim slučajevima, a posebno pod uslovom da je eklipsa vidljiva:

 • kada stepen eklipse pada egzaktno na jedan od uglova natalnog horoskopa;
 • kada stepen eklipse pada egzaktno na vladajuće svetlo ili čvorove;
 • kada stepen eklipse pada egzaktno na vladara Ascendenta;
 • kada stepen eklipse pada egzaktno na ugaonu planetu koja je pod lošim aspektima;
 • kada se u vreme solarnog povratka dešava eklipsa, a ista veoma istaknuta u karti solarnog povratka.
 

Eklipsa koja će se desiti 20. marta, zanimljiva je iz razloga što će biti vidljiva nad čitavom Evropom i jednim delom Azije i Afrike. Ipak, linija potpunog pomračenja biće daleko na severu, što se može videti na slici koja sledi.

eklipsa
Eklipsa će biti vidljiva u celoj Evropi, severnoj polovini Afrike i većem delu Azije. Crvena linija označava područje gde će se desiti potpuno pomračenje

Nad područjem Balkana i većim delom jugoistočne Evrope, pomračenje će biti samo delimično, pri čemu će biti pokriveno oko polovine sunčevog diska.

eklipsa2
Maksimalna pokrivenost sunčevog diska nad Beogradom 20. marta 2015. (softver Stelarijum)

Eklipsom bi najviše bile pogođene regije odnosno države i gradovi koji nose simboliku Riba. Prema Ptolemejevoj podeli[1], Ribe kao deo vodenog tripliciteta (skupa sa Rakom i Škorpionom) pripadaju jugozapadnom kvadrantu. Prema njemu i drugim autorima, Ribe imaju upravu nad Libijom[2], Egiptom, većim delom Anadolije u Turskoj, južnim delom Italije, Portugalijom (posebno centralni i istočni delovi), Galicijom u Španiji i Normandijom u Francuskoj. Sasvim sigurno, efekti pomračenja će se osetiti u čitavoj Evropi, no neki konkretniji događaji bi se mogli zbiti najpre u gorepomenutim oblastima i onim zemljama i gradovima koje imaju istaknuti znak Riba, bilo da je u njemu smešten jedan od dva glavna ugla ili svetlo. O kakvim događajima bi mogli da govorimo?

Najpre ćemo da pogledamo kartu eklipse. Videćemo da se pomračenje dešava u znaku Riba i to na poslednjem stepenu ovog znaka.

solarna eklipsa 2015
Karta solarne eklipse, 20. mart 2015, 10.36, Beograd

Poslužićemo se citatom iz dela Viljama Remzija:

Pogledaj takođe, u kom triplicitetu su luminari pomračeni… …U vodenom triplicitetu, obećava smrt prostih i neuglednih ljudi, pobune i glasine o ratovima, i probijanje i plavljenje morskih nasipa.

Pomračenje u vodenim znakovima je obično indikator neke štete u vezi sa vodom i stvorenjima u vodi, pod uslovom da je vladar malefik ili je stepen eklipse pod zracima malefika ili je prisutna neka malefična nekretnica. U pitanju mogu biti poplave, visoki talasi izazvani nekim zemljotresom ili snažnim vetrovima, koji mogu naneti veliku štetu priobalnom pojasu, pomor životinja koje žive u vodi i slično. Takođe, česti protesti i pobune nezaposlenih i radnika koji obavljaju teške poslove, svih onih koji su lošeg materijalnog stanja i onih koji pripadaju socijalno ugroženim kategorijama.

Valja primetiti i da se ova eklipsa dešava na vrlo malefičnoj zvezdi Šeat, koja je smeštena u prednjoj nozi Pegaza. Ova zvezda druge magnitude, prirode je Mars-Merkur i najčešće se vezuje za nesreće na moru, avionske nesreće (Pegaz je krilati konj), snažne oluje i poplave. Šeat se trenutno nalazi na 29°34′ Riba i to je treća dekada Riba kojom upravlja Mars (čime on postaje suvladar eklipse), za koju Vilijam Remzi navodi da podstiče pobune, okrutnost, jarost i nehumanost vojnika.

Dalje, stepen eklipse je postavljen na vrhu neba, ukazujući da bi se eklipsa mogla odraziti na

…kraljeve, lidere i velikane.

te da bi mogao izbiti skandal, da se u javnosti pojave izvesne „prljavštine“ u vezi sa nekom uglednom ličnošću ili crkvenim velikodostojnikom, pad sa vlasti, a u izuzetnim slučajevima i gubitak života. Naravno, „najosetljiviji“ su oni kojima eklipsa pada na vitalne faktore. Prilično negativni pokazatelji, ali naš sud o kvalitetu eklipse ne možemo još uvek izvesti. Moramo razmotriti primarnog vladara eklipse. U ovom slučaju je to Jupiter.

On obično podstiče prosperitet, mir, sreću i obilje. Ipak, ovde to neće biti slučaj jer je retrogradan, blizu vrha kadentne kuće i pod opsadom malefika iz vatrenih znakova. Takođe, u averziji je prema stepenu eklipse, a uzajamna recepcija između Jupitera i Sunca teško da može biti od nekog benefita s obzirom da je Sunce pomračeno. U blizini se nalazi i malefična zvezda Akubens, u kleštima Raka, prirode Saturn-Merkur. Ipak, na račun suprotnih priroda Jupitera i prirode zvezde, njeni efekti su ublaženi. Pozitivno je to što sam stepen eklipse nije aspektovan maleficima, pa zaista ne očekujem neke kataklizme i masovna stradanja.

 

Glavno pitanje koje se postavlja je, kada se može očekivati da će efekti eklipse postati vidljivi? Kada se eklipsa nađe ovako visoko na nebu, to obično ukazuje da će njeni efekti početi da se maksimalno vidno manifestuju između otprilike 4-8 meseci, dajući svakom znaku po 2 meseca u smeru primarnog kretanja neba. Dakle, očekuju nas burni kraj leta i jesen.

Imajući u vidu trenutno stanje u područjima u kojima će eklipsa biti vidljiva, možemo zaključiti da se situacija u Libiji i Egiptu neće smiriti, te da se tamo u skoroj budućnosti može očekivati novi talas nasilja i sukoba. U Evropi, prvenstveno u Španiji, Francuskoj, nekim delovima Nemačke i Italije, verovatno talasi socijalnih nemira, štrajkovi i protesti, napadi, sukobi sa policijom, dalje održavanje i pooštravanje tenzija u odnosima sa Rusijom. Verujem da ni ostatak Evrope ne bi bio pošteđen ovakvih događaja, samo bi oni mogli biti u mnogo blažem obliku.

Područja zapadne, jugozapadne i severne Evrope mogu biti na udaru jakih ciklona koji bi bili praćeni snažnim vetrovima i obilnim padavinama. U istim oblastima može biti povećanog broja avionskih i brodskih nesreća.

Merkur kulm
Kulminacija Merkura u karti eklipse (klikni za uvećanje)

Ono što je zanimljivo, to je da linija kulminacije Merkura u karti eklipse prolazi kroz Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Srbiju, Makedoniju i Grčku, dok je suvladar eklipse Mars visoko na nebu u vatrenom, kardinalnom Ovnu i postavljen na nesrećnoj zvezdi Baten Kaitos koja se nalazi u stomaku morskog čudovišta Cetusa. Ova zvezda obično ukazuje na stradanja i ubistva. Da li bi ovo mogao da bude znak da će u nekoj od ovih država neko sa vrha izgubiti fotelju ili će pasti čitava vlada? Ili će u najgorem slučaju neko iz vrha izgubiti glavu? U fokusu su mi Slovačka i Poljska, ali ostaje nam da vidimo.


Napomene:

[1] Tetrabiblos, knjiga II, poglavlje III, str. 71-72, Ašmandov prevod.↩nazad na tekst
[2] U drevnoj podeli sveta, Libija je obuhvatala i teritoriju današnjeg Tunisa, i centralnog i zapadnog Alžira. ↩nazad na tekst

 • J.M. Ashmand – Ptolemy’s Tetrabiblos or Quadripartite, London, 1822.
 • William Ramesey – Astrology Restored, edit. Kim Farnell
 • Abraham ibn Ezra – The Book of the World, Shlomo Sela, Brill, Boston 2010.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

2 komentara

 1. Zdenka kaže:

  Postovani Bili,
  Hvala na ovako ljepom tj. vrijednim tekstom o Solarnoj eklipsi.
  Zelim vam i dalje uspjesan rad i naravno bezbroj tako dobrih tekstova ovdje na vasem blogu…
  Pozdrav, Zdenka G.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *