Pravila o proveri natala

Abraham ibn Ezra daje osam pravila o proveri natala, tj. natalnog horoskopa koja se trebaju ispoštovati pre nego što se pristupi njegovoj analizi.

Pri čemu ti moram dati ovo opšte upozorenje, tj. da razmotriš poreklo i rođenje natusa, pre nego što brzopleto najaviš dobru ženu ili neku dobrog porekla. Jer uzmimo da imam da procenim horoskop prosjaka i da on ima Jupitera u Strelcu, oslobođenog svake vrste oštećenja, da označava ženu koju će oženiti. Ja ću onda opisati osobu prema Jupiteru i njegovom stanju, samo neću reći da je otmena ili čuvena rođena, već ću oblikovati ovaj sud: da će on oženiti ženu koja je dobrog porekla i u skladu s njegovim statusom, tj. možda ona može biti ćerka nekog zanatlije ili seljaka, a prema njemu i njegovom siromaštvu kao da je rođena otmena, razmatrajući razliku između siromaha i seljaka, i gde bi označena Jupiterom ona trebala biti bogata itd.

— Vilijam Lili —

 

Da li vam se nekada nametnulo pitanje, kako je to moguće da dve osobe koje su rođene iste godine i istog dana, istog sata i istog minuta, imaju potpuno različite sudbine? Kako je moguće da jedna osoba postane kralj, a druga siromah? Ukoliko ste se upoznali sa nekim osnovnim principima astrologije, onda ste verovatno došli do odgovora na ovo pitanje. Na prvom mestu, to može biti stvar porekla, jer osoba koja je rođena u plemićkoj porodici, kao potencijalni kraljev naslednik i osoba koja je rođena u siromašnoj porodici nekog nadničara, jednostavno ne mogu imati isti životni put.

Ipak, ne treba da nas to zavara – postoje određeni materijali koji pokazuju da su dve osobe rođene istog momenta imale slične životne krize u određenim momentima, opet, svaka osoba ih je prevazišla u skladu sa okolnostima i uslovima u kojima živi. To ne znači da je sin plemića zaštićeniji od bolesti u odnosu na sina nadničara i da će se u vreme kada se nekim prediktivnim ciklusom aktivira taj natalni potencijal, jedan razboleti, a drugi ne.

Klasna razlika nije jedina stvar koja dve osobe rođene istog trenutka može usmeriti na različite puteve iako se u današnje vreme smatra da je gotovo najbitnija. Tradicija ih poznaje nekoliko, a Abraham ibn Ezra nam prenosi osam pravila o proveri natala u svojoj Knjizi o rođenjima i revolucijama.

Pravila od prvog do četvrtog

Prvo je da je neophodno znati kojoj naciji natus pripada. Jer, ako je Jevrejin i ako u njegovom natalu astrolog vidi konfiguracije zvezda koje obećavaju da će on biti kralj, to neće biti tačna procena, pošto je već vrlo jasno u velikoj konjunkciji, koja predstavlja konjunkciju Saturna i Jupitera, prikazano je da će njegova nacija biti u egzilu. Na taj način, individualni uticaj ne može da poništi opšti uticaj; zato je tačna indikacija astrologa da će natus prebivati sa kraljevima i imaće kontakte i saradnju sa njima, ali on sam nikada neće biti kralj. Slično, ako nađeš Saturna u natalu Jevrejina u IX kući, to neće biti pokazatelj nedostatka vere; samo će u natalu muslimana to biti tako.

Da bi se na pravi način shvatilo ovo prvo pravilo, treba imati na umu nekoliko stvari. Pre svega, Ezra je živeo u vreme kada Jevreji nisu imali svoju državu niti su imali svoje kraljeve. Stoga, bez obzira na neke kraljevske konfiguracije koje bi natus mogao da ima u karti, njemu jednostavno ne bi mogla da se da predikcija da će u nekom periodu života sesti na presto. Ali bi, kao što Ezra navodi, to mogao da bude pokazatelj da će se natus mešati sa plemićima i kraljevima, da će sa njima ostvariti kontakte i na taj način ispuniti simboliku natalne slike.

Šta predstavlja velika konjunkcija koju Ezra pominje? To je konjunkcija dva giganta – Jupitera i Saturna u Ovnu, koja je od ogromnog značaja u mundanoj astrologiji i koja se ponavlja na približno istom stepenu svakih 800 godina (oko 900 godina ako se posmatra u odnosu na fiksne zvezde), označavajući na taj način početak novog ciklusa, a sa njim i značajnih promena u svetu. Ezra navodi da se poslednja velika konjunkcija dogodila oko 200 godina pre njegovog rođenja (tačnije, 908. godine) na osnovu koje je procenjeno da će Jevreji živeti u egzilu, bez države i vladara.

Dakle, vidimo da mundana dešavanja oblikuju individualne sudbine. Bez obzira na to što natus ima pokazatelje da će biti vladar, ta primarna simbolika ne može da se ispuni (nema teritorije nad kojom bi imao vlast), već će se ostvariti nešto iz sekundarne simbolike koja je slična primarnoj. Mundana astrologija nudi putokaze kolektivne sudbine, a kolektivna sudbina je uvek iznad sudbine pojedinca.

Da bi razumeli šta je Ezra želeo da istakne u poslednjoj rečenici, moramo da se upoznamo s tim da određene planete imaju analogiju sa određenim verskim zajednicama. Tako Jupiter simboliše hrišćane, Saturn judaiste, a Venera islamiste. U karti hrišćana ili muslimana, Saturn u 9. kući religije/vere može predstavljati određeni problem, nedostatak vere, sumnju i slično. Ali u karti Jevrejina kome je Saturn signifikator matične veroispovesti, njegova pozicija u 9. kući neće imati negativno značenje, već upravo suprotno: biće pokazatelj posvećenosti i predanosti veroispovesti kojoj pripada.

Drugo pravilo se odnosi na deo sveta, jer ako je neko rođen u zemlji Kuš, pa čak i kada je Venera sa Lunom na rastućem stepenu, mi nećemo prosuditi da će natus biti lep i beo u poređenju sa ljudima drugih regija, već će biti tako samo u poređenju sa izgledom ljudi u njegovoj regiji.
Slično, ako je vladar natala Merkur, mi nećemo prosuditi da će natus biti učen u svakoj nauci; jer nije moguće da neko bude učen u zemlji Kuša, zbog velike topline Sunca te se zbog toga njegova priroda neće adekvatno manifestovati, pa ćemo prosuditi da će biti pametan u poređenju sa ljudima u sopstvenom okruženju.

Lepota je, naravno, relativna stvar. Obično kažemo kako je ona u oku posmatrača i kako je svako lep na sebi svojstven način. Ipak, ma koliko se trudili da stvari relativizujemo da se neko ne bi našao uvređenim, činjenica je da postoje lepi i manje lepi ljudi, a astrologija poznaje određena pravila koja pomažu u otkrivanju fizičkog izgleda neke osobe, između ostalog i toga da li je lepa ili ne.

Jedan od glavnih faktora lepote, posebno u ranijim vremenima je bio ten, pa što je koža bila svetlija odnosno ten belji, to je osoba smatrana lepšom i privlačnijom. Izrazito beo ten je bio i simbol pripadnosti aristokratskim krugovima. U astrologiji, planete nosioci lepe kože, belog tena i nadasve prijatnog i lepog izgleda jesu Venera i Luna. Stoga, pretpostavili bi da konjunkcija ove dve planete na ascendentu mora biti pokazatelj prijatnog izgleda i lepote.

Sasvim je izvesno da će to biti slučaj, da će osoba zaista biti lepa, ali u skladu sa rasom kojoj pripada. Mi ne možemo govoriti o tome da će Luna na Ascendentu osobe simbolisati beo ten ili bledo lice, ako analiziramo natal crnca ili Kineza. Planetarnu simboliku moramo prilagoditi rasi osobe.

Kada je reč o obrazovanju, danas je malo drugačija situacija nego što je bilo u Ezrino vreme. U afričkim zemljama su živela plemena, nije bilo škola ili univerziteta, pa samim tim nije bilo ni obrazovanih tj. učenih ljudi. Izuzetak su zemlje u oblasti Mediterana gde su vekovima postojali centri kulture i nauke, ali ti centri nisu bili dostupni crnačkoj populaciji. U skladu sa tim, sasvim je logično da se ne može vršiti poređenje učenjaka Etiopije sa učenjacima Grčke ili Aleksandrije, već se mora obratiti pažnja na kulturološko nasleđe.

Treće pravilo je ono koje se izvodi radi velike konjunkcije u svakoj zemlji. Tako, ako se desi da zbog ove konjunkcije rat zadesi neku naciju, čak i oni koji nemaju indikacija smrti od mača u svojim natalima, kada dođe vreme rata u tu zemlju, oni će biti pobijeni.

Sabine women
David Jacques-Lois The Intervention of the Sabine Women

Ovo pravilo je zapravo još jedan osvrt na značaj velike konjunkcije i isticanje toga da mundana dešavanja odnosno kolektivna sudbina ima primat u odnosu na individualnu sudbinu zapisanu u natalnoj karti. Nekome se ovo može učiniti nelogičnim jer bi po nekoj logici stvari trebalo da u svakoj karti nađemo pokazatelje skore opasnosti. Međutim, to neće biti slučaj.

Možemo kao primer uzeti scenario nekog kataklizmičkog događaja, na primer sudar Zemlje sa nekim asteroidom. U takvom scenariju, u najboljem slučaju bi preživeo neznatan broj ljudi. Da li zaista možemo očekivati da se kod, na primer, 5 milijardi ljudi nađu pokazatelji opasnosti istog dana? Naravno da ne. Da li su svi stanovnici Hirošime, njih oko 200 hiljada, imali pokazatelje nesreće u svojim natalnim kartama onog dana kada je na njihov grad bačena atomska bomba? Naravno da ne. Upravo se iz ovih razloga natalna karta neke osobe mora prosuđivati u skladu sa onim što obećava mundana karta.

Četvrto pravilo je ono koje se odnosi na revolucije sveta. Ako se u revoluciji ukaže da će se neka bolest širiti određenom zemljom, čak i ako natal neke osobe ne ukazuje da će se ona te godine razboleti, bolest je ipak može snaći jer individualni indikatori ne mogu da ponište opšte.

I ovo pravilo se tumači na sličan način kao i prethodno. Pod izrazom revolucije sveta, podrazumeva se zapravo godišnja revolucija Sunca za određeno područje. Karta godišnje revolucije se izrađuje za momenat prolećnog ekvinocija, tj. kada se Sunce nađe na 0° Ovna i naziva se još i prolećni ingres. U tumačenju mundanih dešavanja nad nekim područjem, pored ove se koriste i pomoćne ingresne karte, a koje se izrađuju za momente kada se Sunce nađe na prvim stepenima ostalih kardinalnih znakova odnosno Raka, Vage i Jarca. No, o tome drugom prilikom.

Dakle, kao što je slučaj sa velikim mundanim ciklusima, tako su i manji mundani ciklusi kao što su godišnje revolucije, iznad individualnih ciklusa. Postoje brojni primeri kroz istoriju, a nekim primerima smo i mi svedočili, kada su epidemije bolesti nad nekim područjima odnele milione života. Izvesno je da nisu svih 50 hiljada stanovnika grada u kom je vladala kuga imali pokazatelje bolesti baš te godine.

Pravila od petog do osmog

Peto pravilo je produkt uticaja porodice. Ako se dvoje rode u istom momentu, u istoj zemlji i ako je jedan od njih sin zvaničnika i drugi je sin sluge i ako natal ukazuje da će imati visok rank i veliki autoritet, onda će sin zvaničnika postati kralj, a sin sluge trgovac.

Još jednom, vidimo da su koreni i poreklo veoma važan faktor u proceni nečijeg postiguća u životu. U današnje vreme, postati slavan i uspešan je lakše i jednostavnije nego što je to bio slučaj ranije. Ipak, bez obzira na to, vrlo su retki oni koji uspevaju da se vrtoglavo izdignu iz najniže na najvišu društvenu lestvicu. Ono čemu svakodnevno svedočimo jeste to da je put ka vrhu onih koji su više klase, lakši i brži od onih koji su niže klase.

Šesto pravilo se odnosi na natal kralja jer taj uticaj je sličan uticaju mundanih karti na nacije. Pa tako, ako u kraljevom natalu postoje indikacije da će on otići u rat, on će u rat poslati mnogo ljudi u čijim natalima nema indikacija da će odlaziti iz mesta u kome se nalaze.

Kao na način kada životi putnika na brodu zavise od sposobnosti kapetana da upravlja tim brodom, tako i deo sudbine jednog naroda zavisi od načina na koji će ga vladar predvoditi. Brojni ratovi i sukobi u svetu, počevši od masovnih sukoba globalnih razmera, pa do nekih lokalnih sukoba, izazvale su tek nekolicine ljudi, vladari sukobljenih zemalja koji su na taj način stavili na kocku živote građana.

Sedmo pravilo se izvodi iz zakona prirode. Jer, kada čovek brodom isplovi na more u vreme zime i ako ga na moru zadesi oluja, čak i ako je postavio Jupitera i Veneru, koje su benefične planete, u znak u usponu, on neće biti spašen niti će imati benefit, jer priroda nadjačava specifičnu kartu koju je izradio.
Slično, ako bude potopljen brod sa hiljadu ljudi, ti nećeš naći u natalu svakog od njih da će umreti te godine, mada ćeš verovatno u karti svakog od njih naći da vladar života dolazi na opasno mesto (ali ne nužno i fatalno) i da nisu bili na moru koje je opasno mesto, samo bi malo štete pretrpeli i sačuvali bi svoje živote.

pravila o proveri natala
Brod u oluji

Pre svakog poduhvata, ljudi su imali običaj da konsultuju astrologa ne bi li im odredio najpovoljnije vreme za započinjanje tog poduhvata. To poznajemo kao elekcionu astrologiju. Neretko su rađene elekcije za započinjanje putovanja, posebno putovanja morima koja su bila dugotrajna i vrlo opasna, posebno u periodima godine kada se nad morima razvijaju snažne oluje. Pošto su Jupiter i Venera vesnici lepog i prijatnog vremena, astrolog je vodio računa da ove dve planete budu što bolje postavljene jer bi na taj način obećavale prijatno i mirno putovanje i dobre vremenske uslove na putu.

Ipak, Ezra navodi da elekcija ne može biti iznad zakona prirode. Zapravo, ponovo imamo potvrdu da je mundano iznad individualnog. Astrometeorologija pripada mundanoj astrologiji te ono što obećava mundana vremenska karta svakako biva iznad onoga što obećava individualna ili elekciona karta. Ovo se neće ticati samo oluja koje se javljaju nad morima nego može imati veze sa bilo kakvom atmosferskom pojavom, nad bilo kojim područjem. Tornada, poplave, klizišta, uragani i druge opasne pojave, svake godine odnose desetine hiljada života.

Ezra ističe i važnost prediktivne astrologije. Ukoliko vidimo u nekom prediktivnom ciklusu da hajleg, nosilac života ili vladar ascendenta dolaze na opasna mesta kao što su 8. ili 12. kuća, ili u kontakt sa prirodnim ili slučajnim maleficima, upozorićemo osobu na taj period i savetovaćemo da izbegava stvari koje bi je mogle izložiti nekoj opasnosti, nekakvoj nesreći. Ukoliko osoba ne posluša savet i izloži sebe određenom riziku u kritičnom periodu, onda se prognozirana nesreća može ostvariti čak i u gorem obliku nego što je signifikovano. Ovde bi mogli da primenimo onu narodnu “Čuvaj se i Bog će da te čuva”.

Osmo pravilo je izvedeno iz uticaja duše i njene moći koja leži u mudrosti. Jer, ako natus poznaje astrologiju i ako vidi u godišnjoj revoluciji da će biti bolestan usled viška toplote, u određeno vreme kada Mars dođe na stepen u usponu, on će sebe sačuvati tako što će pre nego što ga bolest snađe izbegavati svaku ljutu hranu i uzimaće pića da ohladi svoje telo, pa će njegova telesna konstitucija biti izbalansirana kada Mars dođe na stepen u usponu.
I slično je sa onim ko svim srcem ima veru u Boga, jer Bog može preokrenuti stvari i promeniti okolnosti da sačuva osobu od svake nevolje koja je indikovana natalom. Stoga nema sumnje da je pravična osoba zaštićenija od osobe koja poznaje nauku o zvezdama, jer ova poslednja može pogrešiti u svom prosuđivanju i “postati ljuta”, pa je zaista srećan onaj čije je srce u celosti uz Boga.

Ezra nam ovde govori o medicinskim astrološkim intervencijama. Mars je nosilac kolera, odnosno toplote i suvoće. On je prirodni vladalac svih akutnih bolesti, bolesti koje su praćene groznicama i povišenom temperaturom, kao i svih upalnih procesa, pa tako u skladu sa svojom prirodom podiže temperaturu organizma i utiče na to da telo gubi preko potrebnu tečnost. Navodi kontakt Marsa sa Ascendentom, ali Mars može prouzrokovati ovakve bolesti u i nekim drugim konfiguracijama.

Stoga, da bi se predupredilo loše delovanje Marsa na organizam, natus će se unapred pripremiti, izbalansiraće svoj organizam unosom adekvatne hrane i pića. Adekvatno je sve ono što neće dodatno isprovocirati prirodu Marsa, kao što je na primer ljuta i jako začinjena hrana. Isto važi i za piće – neće se konzumirati crveno vino niti agrumi.

Naravno, kao što je Ezra na kraju naveo, astrolozi su samo ljudi čija su tumačenja podložna greškama. Stoga, onaj ko se previše uzda u astrologa (ili u sebe samog ako je astrolog) nikada neće biti zaštićeniji od onog ko istrajava u veri da će mu Bog pomoći da prevaziđe sve teške momente u životu i sva iskušenja koja ga čekaju. Jer Tvorac jedini ima moć da menja sudbinu čoveka.

Mikelanđelo - Stvaranje Adama
Mikelanđelo – Stvaranje Adama

POVEZANE TEME:

Centilokvijum Bethema
120 aforizama Ibn Ezre

  • Meira B. Epstein – The Book of Nativities And Revolutions by Rabbi Avraham Ibn Ezra
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

2 komentara

  1. Ruza kaže:

    Uzivam u citanju vasih tekstova.

    Hvala vam sto ste napravili jedan sajt na kom se mogu naci ozbiljna i prava astroloska pojasnjenja i definicije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *