Prognoza opasnih pojava

Da bi znali kakve vremenske prilike možemo očekivati tokom cele godine i da bi se izradila prognoza opasnih pojava, potrebno je da napravimo godišnju kartu za određeno mesto.

Šesnaesta konsideracija je, da primetiš da li je planeta koja je signfikator bilo čega aflikovana bilo kojim malefikom, što se dešava kada jedan od njih baca svoje zrake prema zracima takvih signifikatora, prema veličini njihovih orbisa. I dokle god su tako njegovi zraci ili svetlost pod zracima malefika, za takvog signifikatora se kaže da je oštećen, ometen ili aflikovan, sve dok ga malefik ne napusti.

— Gvido Bonati —

 

Poslednjih dana sam dobio značajan broj pitanja, gde se ljudi interesuju na koji način se može napraviti astrometeorološka prognoza i šta je to što u nekoj karti može ukazati na velike kiše i poplave, i generalno neke nedaće izazvane vremenskim neprilikama. Zbog obimnosti teme neću razmatrati sve do detalja, već ću samo napraviti grub presek i tako dati konkretan odgovor na ono što ste pitali.

Astrometeorologija je deo mundane astrologije, najkompleksnije i istovremeno najvažnije astrološke grane. Kroz vekove, mnogo znanja je izgubljeno ili jednostavno zaboravljeno, pa se tek očekuje da će se u narednim godinama mundana astrologija izdići iz pepela i zauzeti ono mesto kojoj i pripada.

Uputstva za prognoziranje vremena nalazimo kod većine starih astrologa – kod Ptolemeja u Tetrabiblosu, kod Mašalaha u Poglavlju o kišama, kod Bonatija u poglavlju o Velikim kišama, kod Abu Mašara u njegovoj mundanoj astrologiji, Henrija Kolija koji iznosi pravila za prognoziranje vremena i drugih.

Karte za analizu

Za početak moramo napraviti horoskop koji ćemo analizirati. Da bi orijentaciono znali kakve vremenske prilike možemo očekivati tokom cele godine, potrebno je da napravimo godišnju ingresnu kartu za određeno mesto. Ingresna karta je karta koja se izrađuje za momenat kada Sunce dođe na prvi stepen nekog znaka, u ovom slučaju na prvi stepen znaka Ovna. Zašto Ovna? Zato što godina započinje Ovnom – prvi stepen Ovna označava početak proleća, buđenje života – početak novog ciklusa.

Kada želiš da znaš o obilju ili nedostatku kiše, pogledaj kada Sunce dolazi na prvi minut Ovna i postavi Ascendent za vreme njegovog povezivanja sa prvim delom ovog znaka. Zatim, pogledaj koliko je stepeni od njega Ascendent udaljen i odredi vladara tog stepena u usponu. Potom odredi sva četiri ugla. I znaj da, ako vladar ima udela u usponu on je vladar godine… Potom, pogledaj vladara termina Ascendenta koji je vladar godine, i da li postoji veza sa uglovima…

— Mašalah

Da bi imali uvid u to kakvo nas vreme očekuje u kraćem vremenskom periodu, kao na primer u nekoj sezoni odnosno godišnjem dobu, takođe moramo da uradimo ingresne karte i to za ulazak Sunca na prve stepene četiri kardinalna znaka : na prvi stepen Ovna za proleće, prvi stepen Raka za leto, prvi stepen Vage za jesen i prvi stepen Jarca za zimu. Sezonske ingresne karte se analiziraju skupa sa kartom godišnjeg ingresa.

Pogledaj kada Sunce uđe na prvi minut Vage ili Jarca pa tada postavi Ascendent i utvrdi uglove (priseti se onoga što sam ti propisao) i znak u usponu. I pogledaj gde su Venera, Merkur i Luna i sa kojom su planetom povezani. I pogledaj gde je Mars postavljen u svakoj četvrti i veze ovih planeta. Zatim, prosudi o tim planetama. Potom proceni svaku od njih u kontekstu vlažnosti: kiše, oblake, magle i vetrove.

— Mašalah

Da bi dobili još preciznije informacije o predstojećim vremenskim prilikama, potrebno je da pored ingresnih uradimo i karte sizigija odnosno karte konjunkcija i opozicija luminara za period za koji procenimo da bi mogao biti upravo onaj kada bi se neka pojava mogla manifestovati. Tako dobijamo mesečne prognostičke karte. Unutar ovih karti, možemo raditi i karte lunarnih međufaza, tj. karte prve i poslednje lunarne četvrti i tako dobiti uvid u izglede vremena za period od oko nedelju dana.

Kada želiš da znaš o kišama u svakom mesecu, pogledaj vreme spajanja Sunca i Lune unutar jednog stepena, ili vreme kada Sunce prima stepen Lune (to je u vreme kada Luna uđe u znak koji je sedmi od Sunca i dođe na stepen na kom je Sunce). Postavi Ascendent za to vreme onako kao što to činiš za svaki mesec, pa ćeš sigurno odatle znati šta će biti.

— Mašalah

U svakoj karti međufaze treba ispratiti i šta Luna radi, od koje planete se odvojila pre spajanja sa Suncem i kojoj planeti aplicira nakon kontakta sa Suncem. Takođe, treba pogledati sve aspekte koje gradi do kraja znaka u kome se nalazi.

Za razliku od Mašalaha, Ptolemej u XIII poglavlju druge knjige Tetrabiblosa savetuje da se pre ingresa razmotri karta sizigije koja prethodni samom ingresu, a tek potom sam ingres i dalje lunarne faze sa detaljnije razmatranje. Bonati isto savetuje mada to precizira za jesenji ingres.

Početak analize

Da bi mogli da analiziramo neku kartu, moramo pre svega da imamo u vidu kvalitete znakova. Vodeni znaci su najvlažniji, potom slede vazdušni, zatim zemljani koji su značajno suvlji i na kraju vatreni koji su vrlo suvi. Naravno, među samim znacima postoje razlike – neki su vlažniji od drugih, neki suvlji itd.

Takođe, treba da znamo kakvi su generalno uticaji planeta, esencijalno i prema fazama u kojima se nalaze. Malefici, Mars i Saturn, donose loše vremenske prilike. Mars donosi suše, nagla i velika otpoljenja, oluje ili nepogode sa gradom, mahom konvektivne padavine, dok Saturn podstiče zahlađenja, ekstremne hladnoće, obilne dugotrajne padavine iz slojaste oblačnosti (kada je u vodenim znacima), magle i lošu vidljivost. Vrlo su retke situacije kada Saturn ne uzrokuje padavine i to je obično kada se zajedno sa Lunom nađe u suvim znacima ili suvim manzilama.

Benefici Jupiter i Venera podstiču prijatno i lepo vreme, bez padavina ili sa malo padavina koje su blagotvorne kako za čoveka, tako za sav biljni i životinjski svet. Luminari uglavnom pojačavaju dejstva nabrojanih planeta, dok priroda Merkura zavisi od njegove povezanosti sa drugim planetama i znaka u kome se nalazi. Ipak, Venera i Luna zbog svoje flegmatične prirode važe za glavne izazivače kiša, a da li će kiše biti blagotvorne ili ne, zavisi prvenstveno od njihovih faza i da li su sa beneficima ili maleficima.

Jupiter sa Lunom ili Venerom, u bilo kom aspektu proizvodi lepo i prijatno vreme. Nebo je ili vedro ili prošarano lepim, tankim, beličastim oblacima. Ukoliko su okcidentalni i postavljeni u vodenim znacima, onda se mogu očekivati slabe do umerene kiše koje su naročito značajne za poljoprivredne kulture.

Ako je Jupiter u vodenom znaku a Venera i Luna povezani sa njim, onda će tokom godine biti manje kiše.

— Mašalah

Ako Luna aplicira Jupiteru iz vlažnog znaka ili se nalazi sa njim na istom mestu ili u vlažnoj manzili, i ako Venera i Merkur pomažu svojim svedočenjima, oblaci sa rosuljom ili slabom kišom (takoreći i bez kiše) se mogu javiti. Ali ako Venera i Merkur ne pomažu svojim svedočenjima, kiše će potpuno izostati.

— Gvido Bonati

Slika se značajno menja ako su sa Jupiterom povezani malefici, posebno Mars, jer su Jupiter i Mars prirodni neprijatelji. Da li će i u kojoj meri Jupiter ublažiti dejstvo malefika zavisi isključivo od njegove mundane snage i kvaliteta koji nosi. Takav primer delovanja malefika nalazimo upravo u karti godišnjeg ingresa za Beograd.

prolećni ingres 2014
Prolećni ingres, 20. mart 2014, 17.57, Beograd

U ovoj karti vidimo kardinalne znake na uglovima što je najčešće pokazatelj brzih i dramatičnih vremenskih promena. Za nas vrlo značajno to što se na Ascendentu karte našao nasilni znak Vage i termin nesrećnog Saturna što dodaje negativnu notu slici. Sunce na zalasku (prilično negativan predznak) i u konjunkciji sa zvezdom Šeat, vrlo malefične prirode koja se povezuje sa poplavama. No, ono što nas zapravo zanima u ovoj karti jeste mundana kvadratura Marsa i Jupitera – obe planete vrlo snažne, ali ne i kvalitetne. Jupiter je van sekte, relativno spor jer je tek 2 nedelje ranije napravio zaokret.

Mars debilitiran, retrogradan i postavljen na sjajnoj zvezdi Arkturus koja mu je delom srodne prirode (Jupiter/Mars) što značajno uvećava njegovu moć. Kvadratura Marsa i Jupitera prema svim starim majstorima najavljuje oluje i razne razorne nepogode i nesreće. Ono što u ovoj karti dodatno ide u prilog nepovoljnim vremenskim prilikama jeste i činjenica da Luna prenosi svetlost od Jupitera do Saturna, povezujući ih na taj način i još jednom najavljujući nepovoljne vremenske prilike. Da Saturn nije u vodenom znaku verovatno je da bi padavina bilo manje.

Dakle, vrlo upečatljiva direktna i indirektna povezanost Jupitera sa oba malefika što nikako ne može izaći na dobro. Još jednom, Jupiter nije primarni faktor koji je podstakao nepogode i nevreme, već malefici, na prvom mestu Mars. Štaviše, Jupiter je svojim superiornim kvadratom malo ublažio potencijalno razornije nepogode, no kako nije u idealnom stanju, njegove moći su malo ograničene.

Za razliku od Jupitera, Venera je značajno slabija karika i ne može u većoj meri ublažavati delovanje malefika, posebno ne delovanje Saturna. U slučajevima kada je okcidentalna i postavljena u vodenom znaku, naročito u Ribama, i ako je uz to još i spaljena ili pod sunčevima zracima, to može biti znak vrlo obilnih padavina i poplava.

Kada govorimo o vremenskim neprilikama, iako je Saturn veći malefik, Mars je mnogo opasniji. Njegov uticaj je akutan, vrlo iznenadan i on u kratkom vremenskom periodu može načiniti veliku štetu, pa u slučaju ekstremnih nesreća, postoje teškoće da se ljudstvo spasi. Ipak, njegov uticaj brže prolazi. Saturn nije akutan, ali je dugotrajan i svoj uticaj širi na velika područja.

Veoma je važno obratiti pažnju na istaknute nekretnice. Pod tim podrazumevam nekretnice prve ili druge magnitude koje se nalaze na uglovima karte, naročito na Ascendentu ili MC-u ili ako se neka ugaona planeta nađe na nekoj od sjajnih nekretnica. Svaka nekretnica ima benefičnu ili malefičnu prirodu, pa u zavisnosti od toga procenjujemo da li će podstaći štetu ili ne. Vrlo opasne nekretnice su sve one koje nose prirodu Marsa, opet zbog naglosti delovanja. Jednu takvu smo imali istaknutu upravo sada, pred ove poplave – Antares, zvezdu Mars/Jupiter prirode poznatiju i kao Srce škorpiona.

Prognoza opasnih pojava: Uragan Katrina

Uragan Katrina je u novijoj istoriji ostao upamćen kao jedan od najrazornijih uragana koji su pogodili oblast severnog Atlantika. Na svom putu uništenja, Katrina je potopila Nju Orleans gde je pronađeno preko 1000 mrtvih. Mnogi koji su se vodili kao nestali nisu nikada pronađeni. Grad je ostao prazan, sa leševima koji su nedeljama plivali po površini potopljenog grada.

Da najpre pogledamo kartu godišnjeg ingresa. Prvo što nam upada u oči jesu uglovi karte – gotovo sve planete su na uglovima i međusobno povezane vrlo bliskim aspektima gde naročito možemo da izdvojimo opoziciju Merkura i Jupitera kao i opoziciju Lune i Marsa. Vidimo i da je Venera vladarka godine, a ona u Ribama, u nesrećenoj kući i ulazi u spaljenost što je najava mogućih obilnih padavina, pa čak i poplava.

prognoza opasnih pojava
Godišnji ingres, 20. mart 2005, 6.33, New Orleans, USA

Nalazimo i jednu nesrećnu nekretnicu na samom Ascendentu. U pitanju je zvezda Algenib iz sazvežđa Pegaz, prirode Mars/Merkur. Ova zvezda je poznata po najavama nesreća na morima i okeanima, brodolomima koji su izazvani snažnim olujama. Algenib u usponu već upozorava na mogućnost snažnog nevremena, u sprezi sa ostalim faktorima.

Merkur i Jupiter u opoziciji produkuju snažne vetrove, naročito ako je neka od planeta retrogradna i u nasilnim znacima, što je u ovoj karti slučaj sa obe. Merkur je posebno hirovit jer je u sedištu vatrenog Marsa. Ono što je još opasnije, to je aplikaciona opozicija Lune i superiornog Marsa iz kardinalnih znakova. Mars dominira na nebu, orijentalan, egzaltiran, ali se sprema da promeni znak. Planeta u ovakvoj poziciji uglavnom upućuje na promenu okolnosti/situacije. O istom svedoči i Luna.

U kartama lunarnih faza koje sam analizirao leta 2013. godine, u nekoliko navrata je postojao kontakt Marsa i Lune. I svaki put je bilo olujnog nevremena i grada (kiša nije obilna). Tako i ova pomenuta opozicija najavljuje isto. Njeni negativni efekti su dodatno pojačani jer se planete gledaju iz neprijateljskih znakova – Rak je mesto pada Marsa, a Jarac je mesto izgona Lune, što nam odmah kazuje da neće biti saradnje među planetama već upravo suprotno.

Dakle, karta ima dosta negativnih faktora koji upućuju na to da bi godina mogla biti obeležena nepogodama i snažnim vetrovima. Imajući u vidu geografski položaj Nju Orleansa, zaključak o vrsti vetrova se sam nameće.

Sledeća karta je karta letnjeg ingresa. Vidimo da su se uglovi poklopili i vidimo Marsa vrlo blizu Ascendenta u nasilnom vatrenom Ovnu kako opozicijom grabi ka Jupiteru, što je još jedan i to vrlo snažan pokazatelj potencijalnog nevremena. Isti ovaj Mars se tako zapravo našao na svega 3° od Ascendenta godišnjeg ingresa aktivirajući snažno sve ono što obećava.

letnji ingres 2005
Letnji ingres, 21. jun 2005, 1.46, New Orleans, USA

Vladar ove karte je Merkur u vodenom Raku i postavljen na Plejadama, plačnim sestrama koje signifikuju poplave. U konjunkciji je sa Venerom koja je vladarka godine (već je obećala poplave u godišnjem ingresu), takođe u vodenom Raku, a oboje u konjunkciji sa vrlo nesretnim Saturnom u Raku koji se smestio na ne baš sretnu nekretnicu Prokion, u sazvežđu Velikog psa. Saturn u vodenom znaku može da prouzrokuje obilne padavine, posebno kada je okcidentalan.

Ono što je važno još dodati, to je da se Merkur postavio gotovo egzaktno u konjunkciju sa Saturnom iz karte godišnjeg ingresa. Bez sumnje, vrlo negativni pokazatelji koji ukazuju na opasnost od poplava i jakog nevremena. Vreme kada bi moglo doći do aktivacije je oko poslednje trećine sezone, upravo u periodu iza 15. avgusta.

Ostaje nam da pogledamo manje periode. Poslednja sizigija pre nepogode koja je udarila svom silinom 29.08.2005. je bila opozicija. Na Ascendentu karte se našao vodeni Škorpion, a njegov vladar Mars u izgonu na suprotnom delu karte, vrlo blizu zapadnog ugla. Dnevna karta u kojoj je Mars još malefičniji jer je van sekte.

opozicija luminara avgust
Opozicija luminara, 19. avgust 2005, 12.53, New Orleans, USA

Drugi vladar je terminski vladar Merkur, koji je i vladar letnjeg ingresa. Nalazimo ga pod opsadom malefika jer se odvaja od konjunkcije sa Saturnom u izgonu i kvadratom aplicira Marsu u izgonu – što bi se reklo, iz goreg u još gore. Ova kvadratura najavljuje nepogode koje bi trebale da se jave na polovini između ove opozicije i naredne konjunkcije luminara. Tačnije, oko međufaze, poslednje lunarne četvrti.

U karti međufaze, nedelju dana kasnije vidimo sledeće: Malefični Saturn kulminira na vrhu neba iz zverskog Lava, ističući u prvi plan ono što je obećao u ingresnim kartama. Merkur prenosi svetlost od Marsa do Jupitera, a sam njegov kontakt sa Jupiterom predstavlja otvaranje nebeskih kapija.

poslednja četvrt avgust
Poslednja četvrt, 26. avgust 2005, 10.18, New Orleans, USA

Iz glavnih karti smo videli da je Saturn nosilac poplava, Merkur i Jupiter nosioci snažnih vetrova, a Mars jakih nepogoda. Vidimo da Saturn dominira na nebu iz zverskog znaka Lava, ističući u prvi plan ono što je obećao. U superiornoj je poziciji u odnosu na benefike smanjujući njihovu moć da ublaže nesreću. Jupiter se našao na Ascendentu karte i spaja se sa Merkurom intenzivirajući vetrove, a prenos svetlosti od Marsa ka Jupiteru podstiče razvoj nepogoda. Svi faktori koji su se isticali u glavnim kartama, sada su aktivirani u sporednim, a rezultat je velika tragedija.

Na čitavu ovu priču bi trebalo dodati i solarnu eklipsu koja se dogodila početkom aprila, a koja je bila vidljiva u južnim delovima USA, centralnoj Americi i većem delu južne Amerike. Sva ova područja su bila pogođena raznornim vremenskim nepogodama od kojih je Katrina načinila najviše štete čitavim regionima.

eklipsa
Solarna eklipsa, 8. april 2005, 15.36, New Orleans, USA

Suša i visoke temperature u Srbiji 2012.

Karta godišnjeg ingresa Srbije za 2012. godinu na Ascendent karte postavlja vatrenog Ovna. Stepen Ascendenta pada u termin Merkura koji postaje vladar godine. Vidimo da je Merkur višestruko oštećen što je pokazatelj jedne teške godine. Retrogradan je i spaljen u vatrenom Ovnu što je indikator toplije godine, naročito njene prve polovine. Merkur je postavljen na vrlo malefičnoj nekretnici Baten Kaitos u sazvežu Cetus. Ova nekretnica prirode Saturna, nalazi se u repu Cetusa simbolišući štetu.

godišnji ingres 2012
Godišnji ingres, 20. mart 2012, 06.14, Beograd

Da će godina biti teška, potvrđuje i Luna koja je pod opsadom malefika. Najpre se trigonom odvojila od Saturna, a zatim je krenula u aplikaciju ka Marsu i to opozicijom. Sve to predskazuje štetu i potencijalnu elementarnu nepogodu. O poplavama u ovom slučaju ne možemo da govorimo jer je karta prilično suva i sama njena suvoća već je indikator manjka padavina. Bonati je smatrao da ovakvi kontakti Lune i Marsa mogu produkovati oblake i oluje, grmljavine i sevanja, ali bez padavina ili sa jedva merljivom količinom.

Ako je vladar sata u vatrenom znaku i vladar godine na uglu, biće velika suša te godine.

Ako je Ascendent u vatrenim znacima i vladar godine u vatrenim znacima, smanjenje kiše će biti u toj sezoni.

Ako je Ascendent u vatrenom znaku i vladar u vazdušnom znaku, biće manje kiše i mnogo vetra u toku sezone. Ako je vladar sata vlažan i rosan, godina će biti dobra. Ali ako je suv onda će pokvariti godinu.

— Mašalah

Vladar sata ingresne karte je Mars. On nije u vatrenom znaku, ali jeste vatrena planeta i postavljen je u suvom znaku Device. Ascendent jeste u vatrenom znaku, kao i vladar godine Merkur, što sve ide u prilog suši i visokim temperaturama.

Ako pogledamo kartu letnjeg ingresa, primetićemo da su vrhovi kuća gotovo na identičnim pozicijama kao u karti godišnjeg ingresa. Ponovo je Ascendent u vatrenom Ovnu, a vladar sata je vatreni Mars u svoj Devici. Jedina razlika je što je sada vladar sezone Merkur u vodenom znaku.

letnji ingres 2012
Letnji ingres, 21. jun 2012, 01.49, Beograd

Pošto se Merkur smestio na dno karte, promenu vremena i malo kiše je trebalo očekivati tek u poslednjoj trećini sezone, što bi odgovaralo kraju avgusta i početku septembra. Tada je zaista palo nešto kiše, ali je to i dalje bila vrlo mala količina imajući u vidu da nedeljama pre toga nije pala ni kap kiše. Naravno, razlog toj smanjenoj količini je pored suvoće karte i egzaktan aspekt koji Merkur ima sa vatrenim Marsom što je u značajnoj meri umanjilo vlagu koju Merkur prikuplja iz Raka. Tome treba dodati i da je postavljen na malefičnoj nekretnici. U pitanju je zvezda Poluks iz sazvežđa Blizanci, izrazite prirode Marsa.

Luna koja je u svom sedištu u vodenom Raku, postavljena na Kanopusu koji je prirode Saturn/Jupiter, svoju prvu aplikaciju ostvaruje sa ugaonim Saturnom. Svakako predznak potencijalnog osveženja i prekida sušnog perioda, jer Luna i Saturn u kontaktu otvaraju nebeske kapije. Naravno, imajući opet u vidu suvoću karte, godišnji ingres i poziciju Lune na samom dnu, najveći deo sezone je obeležila suša, a malo padavina i nešto svežije vreme su stigli tek u poslednjoj trećini leta.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

1 komentar

  1. Tami kaže:

    Kao i uvek TA nepogresiva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *