Astrološki pojmovnik

pojmovnik
Dopunjeno poslednji put: 22.06.2017. godine

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

 

A

Abscisija – situacija u kojoj se jedna planeta nađe između dva signifikatora u aplikaciji, „presecajući“ njihovu svetlost, tj. ometajući perfekciju aplikacije

Adherencija – od latinske reči adhaerentia koja znači srasti, srašćivanje. Helenistički termin za konjunkciju

Afel – tačka u kojoj je neko telo najudaljenije od Sunca

Afeta (prorogator) – planeta ili mesto (afetičko mesto) koje ima značajnog uticaja na život natusa (vidi Hajleg)

Afinitet – srodnost ili harmoničnost

Aflikcija – oštećenje planete, najčešće aspektom kvadrata ili opozicije, ili konjunkcijom sa drugom oštećenom planetom

Akcidentalno (slučajno) – položaj nekog tela/tačke na nebu na osnovu čega dobija ili gubi na snazi. Ovo ne uključuje položaj u zodijačkom znaku

Akronički uspon (izlazak) – kada planeta izlazi na istoku u isto vreme dok Sunce zalazi na zapadu

Akronički zalazak – kada planeta zalazi na zapadu u isto vreme dok se Sunce uspinje na istoku

Alkohoden – planeta davalac godina koja je Almuten Hajlega (vidi Almuten i Hajleg) ili njegov dispozitor i aspektuje ga nekim aspektom

Almugea – poznata još i kao odgovarajuće lice, jeste vrsta minornog slučajnog ojačanja neke planete

Almuten – planeta koja ima najviše osnovnog dostojanstva na nekom stepenu određenog znaka. Dobija se prostim sabiranjem dostojanstava tako što se sedištu daje 5, egzaltaciji 4, triplicitetu 3, terminu 2, a dekanatu 1 poen. Postoje neslaganja oko toga da li treba bodovati sva tri triplicitetna vladara ili samo glavnog

Almuten figuris – planeta koja ima najviše osnovnog dostojanstva na mestima 5 hajleg tačaka (Sunce, Mesec, Ascendent, MC i Fortuna/prenatalna sizigija). Postoji i drugi način računanja koji daje ibn Ezra, a koji pored almutena hajleg tačaka uzima u obzir i poziciju planeta po kućama, njihovu helijačku fazu, kao i vladara sata i dana. Robert Zoler ga naziva Almutem figuris da bi se razlikovao od almutena

Anareta – planeta rušilac života

Anaretički stepen – ovaj termin se koristi u modernoj astrologiji i odnosi se na bilo koju planetu koja se nađe na 29. stepenu nekog znaka. Zbog toga što mnogi astrolozi ne umeju da naprave razliku između rednih i prirodnih brojeva/stepenova, postoje dva različita viđenja – jedni kažu da je anaretički stepen svaki 29. stepen (28° – 28°59′), a drugi da je to 29° nekog znaka (29° – 29°59′), tj. poslednji, 30. stepen

Angularno – postavljeno na nekom uglu (Ascendent, MC, IC ili Descendent)

Animodar – metod rektifikacije natalne karte

Antiscija – je aspekt koji povezuje tačke na ekliptici koje su iste moći. Tačka antiscije je simetrična položaju planete u odnosu na osu solsticija Rak – Jarac. Kontraantiscija je opozicija preko antiscije

Aplikacija – približavanje jedne planete konjunkciji ili aspektu s drugom. Uvek brža planeta aplicira sporijoj. Tako Mesec kao najbrže telo može da aplicira svim ostalim planetama. Merkur kao sledeći, može da aplicira svim planetama osim Mesecu. Venera može da aplicira svim planetama osim Mesecu i Merkuru . Posle Venere sledi Sunce, zatim Mars, Jupiter, i na kraju Saturn. Ovaj planetarni poredak može biti narušen u situacijama kada je brža planeta usporila i sprema se za retrogradno kretanje. Tada se dogadja da prirodno sporija planeta kao što je npr. Jupiter bude u aplikaciji ka prirodno bržoj planeti kao što je Merkur

Apogej – tačka najveće udaljenosti od Zemlje

Apsida – linija koja prolazi kroz centar Zemlje u geocentričnom modelu. Na jednoj strani obeležava apogej deferenta planete, a na drugoj strani njen perigej

Arapske tačke – posebne tačke u nekoj astrološkoj karti koje se dobijaju matematičkim sabiranjem i oduzimanjem položaja nebeskih tela ili tačaka po longitudi. Mada imaju naziv arapske, njihovu primenu nalazimo mnogo ranije, u helenističkoj astrologiji. Posebnih sedam arapskih tačaka koje se vezuju za sedam tradicionalnih planeta, nazivaju se hermetičke tačke

Ascendent (grč. Horoskopos) – vrh prve kuće (u kvadrantnim modelima podele), istočni i najznačajniji ugao u horoskopu. Stepen nekog znaka koji je u usponu na horizontu u vreme rođenja

Ascenzija – uspon nekog tela na ekliptici, ekvatoru ili horizontu

Ascenziono vreme znakova – broj ekvatorijalnih stepeni (rektascenzija) koji su prošli meridijanski krug za vreme za koje se neki znak u potpunosti uzdigao nad istočnim horizontom. Razlikujemo znake duge (od Raka do Jarca) i kratke ascenzije (od Jarca do Raka) drugačije poznate još i kao dugouzlazni odnosno kratkouzlazni znaci. Ascenziono vreme se koristi kao prediktivna tehnika slična direkcijama

Aspekt – od latinske reči aspicio, što znači pogled. Predstavlja ugaono rastojanje između dva nebeska tela, ili pogled planete prema nekoj tački ili uglu. Ali, može se odnositi i na pogled dve planete kada se one nalaze u znakovima koji su u nekom aspektu. Glavni ili Ptolomejski aspekti su sekstil, trigon, kvadrat i opozicija

Asterizam – skup zvezda koji se ne ubraja u zvanična sazvežđa

Asteroidi – kamenita tela, promera od nekoliko centimetara do nekoliko kilometara, većinom skoncentrisana u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Najveći otkriveni asteroid je Ceres, koji je zbog svoje veličine, kružnog oblika i jače gravitacije uvršten i u grupu patuljastih planeta, među koje spadaju Pluton, Eris, Sedna i druge. Moderni astrolozi koriste asteroide (ima ih više hiljada) kao dopunu u analiziranju natalne karte. U tradicionalnoj astrologiji se ne koriste

Averzija – pozicija planete iz koje ona ne vidi svoj domicil, odnosno kada ga ne aspektuje nekim od ptolomejskih aspekata (sekstil, kvadrat, trigon, opozicija). I planete mogu biti u averziji, kada su tako postavljene da jedna s drugom ne tvore nikakav aspekt. Razlikuju se potpuna i delimična (ublažena) averzija. U modernoj astrologiji pojam averzije ne postoji zbog korišćenja minornih aspekata, a posebno zbog korišćenja inkonjunkcije (150°)

Azimen – stepen koji indicira neko oštećenje. Ukoliko se Ascendent ili vladar Ascendenta nalaze na azimenskom stepenu, to bi mogao biti pokazatelj nekog oštećenja tela natusa
 

↩nazad na listu
 

B

Benefik – planeta koja obećava dobro. Može biti esencijalni ili slučajni benefik. Esencijalni benefici su Jupiter i Venera, kao i luminari, dok slučajni benefik može biti bilo koja planeta, u zavisnosti od vladavine nekim poljem i povoljnosti pozicije u kojoj se nalazi

Bestijalni (zverski) znakovi – znakovi koji su predstavljeni četvoronožnim životinjama: Ovan, Bik, Lav, Strelac (druga polovina) i Jarac. Takodje se zovu četvoronožni. Ovim znakovima nedostaju socijalne veštine i često imaju više instinktivne reakcije, što ponekad podrazumeva grubost, neartikulisanost i loše manire

Bik – drugi znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Blizanci – treći znak zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe
 

↩nazad na listu
 

Č

Četvrta kuća – donji meridijan, IC

Čvor – tačka u kojoj planetarna putanja preseca ekliptiku. Kada planeta preseca ekliptiku uspinjući se ka severu, ta tačka se naziva Severni čvor; kada seče ekliptiku spuštajući se ka jugu, onda se naziva Južni čvor
 

↩nazad na listu
 

D

Debilitacija – pozicija koja slabi uticaj i/ili kvalitet planete, to jest debilitira je. Kada se radi o nepovoljnim pozicijama u znaku, reč je o osnovnim debilitacijama, a kada se radi o nepovoljnim pozicijama u kućama , kao i o određenim pojavama koje odstupaju od uobičajenog, onda pričamo o slučajnim debilitacijama

Decenijali (decenije) – prediktivni metod zasnovan na planetarnim periodima, sličan firdarijama. Svaka planeta ima vladavinu 129 meseci (veliki period), a unutar tog velikog perioda planete dele vladavinu nad kraćim periodima (potperiodi)

Deferent – u geocentričnom modelu je to velika kružnica koja okružuje Zemlju a po kojoj se kreće planeta po svom epiciklu

Dejvison horoskop – horoskop dobijen izračunavanjem srednje vrednosti datuma i vremena rođenja kao i koordinata mesta rođenja dve osobe. Koristi se u sinastriji. Nije poznat u tradicionalnoj astrologiji

Dekan ili lice – podela svakog znaka na 3 jednaka dela od po 10 stepeni. To je najslabije osnovno dostojanstvo neke planete

Deklinacija – poznatija i kao nebeska širina, predstavlja lučno rastojanje između nekog nebeskog tela i nebeskog ekvatora, a mereno u odnosu na najbliži nebeski pol

Dekster – termin koji opisuje aspekt koji jedna planeta sklapa sa drugom iz znaka koji je suprotan prirodnom rasporedu znakova (npr. planeta u Ovnu sklapa kvadrat sa planetom u Jarcu)

Dekumbitura – horarna karta izrađena za vreme kada se neka osoba razbolela, na osnovu koje se utvrđuje priroda bolesti kao i njen dalji razvoj i tok

Delineacija – analiza odnosno interpretacija astrološke karte

Descendent – stepen ekliptike koji zalazi na zapadu, zapadni ugao, vrh sedme kuće

Deseta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na karijeru, status, unapređenja, položaj i ugled u društvu

Deveta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na duga putovanja, inostranstvo, visoko obrazovanje i nauku, filozofiju, religiju, snove. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto Boga

Devica – šesti znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Dignitet – količina esencijalnog dostojanstva neke planete

Direkcije – prognostički metod pomoću kog se predviđa vreme odigravanja nekog događaja. U savremenoj upotrebi su takozvane stepen za godinu ili simboličke direkcije, dok se u tradicionalnoj astrologiji koriste ekvatorijalne direkcije (ekvatorijali)

Direktno kretanje – normalno kretanje planete. Postoji primarno kretanje od istoka prema zapadu, kao i sekundarno kretanje u skladu sa Zodijakom od zapada ka istoku

Dispozitor – planeta koja vlada znakom u kome se nalazi neko drugo telo/tačka

Distribucije – prognostička tehnika direktiranja signifikatora kroz planetarne termine. Vladar termina je distributor, a planeta koja ka tom terminu šalje svoj aspekt ili je telsno postavljena u njemu biće ko-distributor, tj. partner

Divlja planeta – je ona koja se nađe u znaku u kome je nijedna druga planeta ne vidi i neće je videti dok god ne napusti taj znak

Dnevni horoskop – horoskop pomoću koga se radi astrološka prognostika na dnevnom nivou. U praksi se izrađuju samo opšti dnevni horoskopi bazirani na sunčevim znakovima, koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost već su zabavnog tipa

Dodekatemorija (dvanaestina, duada) – podela zodijačkog znaka na 12 jednakih delova tako da svaki deo ima 2.5 stepena

Domicil – sedište ili prebivalište planete, znak kojim određena planeta vlada

Doriforos (kopljonoša) – planeta koja ima izvesnu ulogu telohranitelja luminara izlazeći neposredno pre ili posle njega, zavisno o kom luminaru je reč. Planeta može imati ulogu kopljonoše i nekoj drugoj planeti, ne samo luminarima. Ovaj koncept je od posebne važnosti u proceni eminencije i prosperiteta

Druga kuća – deo horoskopa koji se odnosi na novac, materijalno stanje, vrednosti. U helenističkoj astrologiji poznata i kao kapija Hada

Dvanaesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na zatvore, izolacije, tajne neprijatelje (u helenističkoj astrologiji ovde pripadaju otvoreni neprijatelji), progone, velike životinje. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto zlog duha

Dvostruki ili dupli znaci – svi promenljivi znakovi: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe
 

↩nazad na listu
 

E

Efemeride – astronomske tablice sa podacima o položajima nebeskih tela u toku određenog vremenskog perioda

Egzaltacija – vrsta esencijalnog dostojanstva planete. Svaka planeta ima i odredjen stepen na kome je egzaltirana i na tom mestu ona pored kvaliteta dobija i na snazi

Egzil (izgon, detriment) – jedna od osnovih debilitacija planete. Planeta je u izgonu uvek kada se nađe u sedmom znaku od svog sedišta

Eklipsa – pomračenje. Može biti pomračenje Sunca ili Meseca, a sama pomračenja mogu biti delimična ili potpuna. U natalnoj karti, eklipsa predstavlja snažnu aflikciju, a u mundanim kartama predskazuje događaje koji pogađaju mesta u kojima je eklipsa vidljiva

Ekliptika – prividni godišnji put Sunca preko neba

Ekvidistanc – središnja tačka položaja dve planete

Ekvinocij (ravnodnevica) – razlikujemo prolećni i jesenji ekvinocij. Prvi počinje dolaskom Sunca na 0 stepeni Ovna, dok drugi počinje njegovim dolaskom na 0 stepeni Vage

Elekcija, elekcioni horoskop – astrološka karta pažljivo izrađena za početak nekog poduhvata, aktivnosti

Elevacija – visina nekog tela iznad horizonta. Najveću elevaciju imaju tela koja su najbliža gornjem meridijanu (MC). U helenskoj tradiciji, ovaj izraz je takođe označavao dominaciju jedne planete nad drugom (koncept nadjačavanja) tako što se nadje u devetom, desetom ili jedanaestom znaku od nje

Elongacija – ugaona udaljenost dva tela na nebu

Epicikl – kružnica na deferentu po kojoj se kreće planeta u geocentričnom modelu

Evazija – situacija kada jedna planeta aplicira drugoj, ali pre nego što dodje do nje ova „pobegne“ u drugi znak

Ex conditione – izraz koji služi da opiše stanje planete u kome je ona van sekte, nema Halb i Hajz
 

↩nazad na listu
 

F

Fardar – sistem planetarnih perioda sličan firdarijama koji se koristi u mundanoj astrologiji

Fiksne zvezde (nekretnice) – zvezde koje se koriste u analizi natalne karte. Ustanovljeno je korišćenje 290 fiksnih zvezda, ali su najznačajnije samo one koje su blizu ekliptike i one koje imaju veliku magnitudu

Fiksni znakovi – znakovi volje, odlučni, istrajni, usredsređeni na očuvanje postojećeg stanja. Bik, Škorpion, Lav i Vodolija

Firdar (firdarija) – prognostička tehnika u kojoj se mapiraju određeni životni periodi na osnovu vladavine planeta nad određenim brojem godina

Fortuna – ili Tačka Sreće. Jedna od najznačajnijih tačaka koja se pronalazi sabiranjem longitude Meseca i longitude Ascendenta, a potom se od tog zbira oduzima longituda Sunca (Asc + Mesec – Sunce) u dnevnoj genituri, dok se u noćnoj genituri formula obrće ( Asc + Sunce – Mesec). Ptolomej i oni koji ga slede koriste istu formulu i za dnevna i noćna rođenja

Frustracija – pojava kada jedna planeta aplicira drugoj, ali pre nego što dođe do perfekcije, jedna od njih se združi konjunkcijom ili aspektom sa trećom planetom

↩nazad na listu
 

G

Geocentrični sistem – tradicionalni kosmološki model u kom Zemlja predstavlja centar univerzuma, a pozicije svih tela na nebu se posmatraju u odnosu na nju. Ovo je metafizička slika našeg kosmosa

Glifovi ili piktogrami – tradicionalni grafički simboli astroloških znakova, planeta, aspekata i određenih važnih tačaka

Godišnji horoskop – služi za predviđanje događaja u toku jedne godine, a na osnovu prethodno analizirane natalne karte. Obuhvata razmatranje više prediktivnih ciklusa kao što su solarni horoskop, direkcije, progresije, firdarije, profekcije, tranziti
 

↩nazad na listu
 

H

Hajleg (Prorogator) – nosilac života i vitalne sile osobe, planeta/tačka koja je od vitalnog značaja u proceni dužine života natusa

Halb – slučajno ojačanje planete. Planete su u svom Halbu kada su dnevne planete iznad horizonta po danu i ispod horizonta po noći, a noćne planete iznad horizonta po noći i ispod horizonta po danu

Hajz ili Hayz – slučajno ojačanje planete. Planete su u Hajzu kada su u svom Halbu i još dodatno u istopolnim znakovima – muške planete u muškim znakovima, ženske u ženskim

Helenistička astrologija – zapadna astrološka tradicija koja je nasleđena od Egipćana i Vavilonaca, a potom dodatno unapređena i raširena po čitavom Mediteranu

Helijački izlazak/zalazak – antički astrolozi su dosta pažnje poklanjali helijačkom izlasku i zalasku zvezda, jer su bili usko povezani sa zemljoradnjom. Helijački zalazak se dešava kada planeta ili zvezda ulaze u konjukciju sa Suncem. Kako se Sunce približava zvezdi, to ona postaje nevidljiva, odnosno maskirana Sunčevom svetlošću (videti pojam spaljenost). Zalazak je momenat kada se poslednji put može videti neposredno nakon zalaska sunca. Od tada izlazi i zalazi zajedno sa Suncem, ostajući nevidljiva i danju i noću. Kada se Sunce odvoji od zvezde, odnosno izađe iz konjukcije za 8-20 stepeni zodijačke longitude i zvezda počne da se vidi na nebu neposredno nakon zalaska sunca – ta njena prva pojava je poznata kao helijački izlazak

Heliocentričnost – fizička odnosno astronomska slika našeg solarnog sistema, gde se Sunce nalazi u centru, a oko njega kruže planete

Hemisfera (u horoskopu) – predstavlja različite podele horoskopa na dve polovine. Tako se horoskop može podeliti na istočnu (od MC preko Asc do IC) ili zapadnu hemisferu (od MC preko Desc do IC), te na južnu (od Asc preko MC do Desc) ili severnu (od Asc preko IC do Desc)

Hiron – nebesko telo otkriveno 1977. godine izmedju Saturna i Urana. U savremenoj astrologiji mu se pripisuje simbolika patnje, povreda ali i isceljenja. U tradiciji se ovaj objekat ne razmatra

Horarna astrologija – astrološka grana koja se bavi tumačenjem horoskopa izrađenog za trenutak kada je onaj ko tumači shvatio i razumeo postavljeno pitanje te rešio da se posveti odgovaranju

Horoskop – predstavlja sliku pozicija nebeskih tela i njihovih međusobnih odnosa nad određenim mestom u određeno vreme. Takvu sliku izrađenu za momenat rođenja neke osobe nazivamo natalnim horoskopom tj. natalnom kartom. Postoje i drugi horoskopi prilagođeni različitim potrebama – prognostički, horarni, elekcioni, uporedni itd.

Hronokrator – planeta vladalac nekog perioda

Humani (ljudski) znakovi – znakovi ljudskih oblika: Blizanci, Devica, Vaga, Vodolija, prva polovina Strelca
 

↩nazad na listu
 

I

I.C. – skraćenica za donji meridijan, nadir, vrh četvrte kuće, najniži deo neba, Imum Caeli

Inferiorna konjunkcija – kada se planeta u svom retrogradnom hodu sreće sa Suncem i postaje okcidentalna. Mars, Jupiter i Saturn ne mogu imati inferiorne konjunkcije sa Suncem jer su u toku svog retrogradnog hoda u opoziciji sa njim

Inferiorne planete – Merkur, Venera, Mesec dodatak: prema modernim definicijama, inferiorne planete su one koje se nalaze ispred Zemlje, dok su superiorne one koje se nalaze iza nje, čime dolazimo do istog poretka, ali nedostaje glavni deo – da je Sunce centralno u tradicionalnim definicijama. U tradicionalnoj astronomiji je princip da su teže, superiorne planete manje podložne štetnim uticajima inferiornih planeta, dok su inferiorne planete osetljivije na uticaj superiornih

Ingres – predstavlja ulazak planete u novi zodijački znak ili novu kuću horoskopa. Između ostalog, ingresom se često označavaju mundane karte za periode kada Sunce ulazi u neku od četiri kardinalne tačke (0°Ovna, Raka, Vage ili Jarca)

Inkonjunkcija – u modernoj astrologiji se definiše kao problematičan aspekt u om su planete međusobno udaljene 150°. Tradicionalno to nije aspekt, već upravo suprotno – njegov nedostatak. Planete koje su u inkonjunkciji ne vide jedna drugu i ne mogu da uspostave kontakt, osim ako ne postoje drugi, zaobilazni načini da se povežu (vidi averziju)

Ispod zemlje (donja hemisfera) – deo horoskopa koji je ispod horizonta i koga čine prva, druga, treća, četvrta, peta i šesta kuća.

Istočna (planeta) – može se odnositi na planetu koja se nalazi na Ascendentu ili u istočnom sektoru horoskopa. Takođe se može odnositi na planetu koja je orijentalna (istočna) u odnosu na Sunce

Istočna polovina (istočna hemisfera) – deo horoskopa istočno od ose MC – IC koju čine deseta, jedanaesta, dvanaesta, prva, druga i treća kuća

Iznad zemlje (gornja hemisfera) – deo horoskopa koji je iznad horizonta i koga čine sedma, osma, deveta, deseta, jedanaesta i dvanaesta kuća
 

↩nazad na listu
 

J

Jarac – deseti znak Zodijaka Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Jedanaesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na prijatelje, grupe, nade, planove, plodove rada. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto dobrog duha

Jupiter (grč. Zevs) – planeta koja simbolizuje sreću, napredak, uspeh, optimizam, potomstvo, bogatstvo, dobrotu, veru

Južni Mesečev čvor ( rep Zmaja ) – tačka u kojoj Mesečeva putanja seče eklipiku, prelazeći sa severne na južnu hemisferu.
 

↩nazad na listu
 

K

Kadencija – položaj planete u kadentnoj odnosno padajućoj kući. Kadentne kuće su treća, šesta, deveta i dvanaesta kuća

Kaldejski poredak – poredak planeta u geocentričnom sistemu

Kardinalni znakovi – pokretni, preduzimljivi su i iniciraju promene. Ovan, Rak, Vaga, Jarac

Klimakterične godine – kritičan period po fizičko zdravlje i vitalnost natusa

Kazimi – pojava kada se planeta nađe na udaljenosti manjoj od 17 lučnih minuta od Sunca. Tada je planeta u srcu Sunca i smatra se da je izuzetno osnažena. Kazimi je važno slučajno dostojanstvo

Katarhai karta – karta početka ili rađanja nekog dogadjaja ili poduhvata. Ovaj termin je posebno korišćen u helenističkoj astrologiji

Kolizija – pozicija jedne planete na istoj longitudi na kojoj je druga planeta. Helenski astrolozi su ovaj izraz koristili u primarnim direkcijama (cirkumambulacijama)

Komandujući znaci – znaci prolećne i letnje sezone (od Ovna do Vage) koji se još nazivaju i severnim znacima. Tokom sunčevog boravka u njima dan je duži od noći

Kombinovani horoskop – ili kompozit je veštački horoskop koji služi za opis odnosa dve osobe, a izračunava se pronalaženjem srednjih vrednosti svih pozicija u dvema natalnim kartama koje se upoređuju

Komete – nebeska tela manjih dimenzija koja u određenim intervalima dolaze sa periferije Sunčevog sistema. U astrologiji obično simbolizuju značajne mundane događaje

Konfiguracija – kombinacija više tela u određenim položajima. Neke od poznatih konfiguracija su veliki kvadrat, veliki trigon, T-kvadrat, veliki krst, jod i slično. U tradicionalnoj astrologiji se ovakve konfiguracije ne razmatraju

Konjunkcija – telesno spajanje dve planete. Može biti povoljna i nepovoljna, zavisno od planeta koje se spajaju

Konstelacija (sazvežđe) – grupa zvezda koje su zamišljenim linijama povezane u određeni skup

Konverzno – odnosi se na nešto što je suprotno nekom normalnom, ustaljenom smeru. Ovaj izraz se često sreće u astrološkoj prognostici. Tako se npr. konverzne direkcije računaju direktovanjem (pomeranjem) planete ka nekoj tački, u suprotnom smeru od osnovnog

Korupcija (planete) – oštećenje koje planeta trpi bilo pozicijom u znaku svog pada ili izgona, bilo nepovoljnim aspektom malefika

Kosmogram (radiks) – dijagram položaja nebeskih tela u momentu rađanja natusa, natalna karta

Kulminacija – planeta u najvišoj tački svoje putanje iznad horizonta

Kusp ili vrh – predstavlja liniju koja označava početak jedne kuće horoskopa istovremeno ukazujući i na kraj prethodne

Kuće (polja) – predstavljaju podelu ekliptičke ravni na 12 jednakih (sistem jedna kuća – jedan znak) ili nejednakih (kvadrantni sistemi kao što su Plasidus, Regiomontanus, Alkabitus) delova, gde svaki deo ima svoje značenje i predstavlja određenu životnu oblast

Kvadranti (četvrti) – delovi horoskopa podeljeni osama uglova. Postoji više podela. Muški kvadranti ili orijentalni kvadranti su od Ascendenta do MC-a (dvanaesta, jedanaesta i deseta kuća) te od Descendenta do IC-a (šesta, peta i četvrta kuća). ženski ili okcidentalni kvadranti su od MC-a do Descendenta (deveta, osma i sedma kuća) te od IC-a do Ascendenta (treća, druga i prva kuća). Kvadrante prema nekim savremenim autorima možemo podeliti i na prvi kvadrant ( od Ascendenta do IC-a) koji je pokazatelj subjektivne svesnosti i samorazvoja natusa, zatim drugi kvadrant (od IC-a do Descendenta) koji je pokazatelj subjektivne svesti natusa o drugima i samoizražavanja, potom treći kvadrant (od Descendenta do MC-a) koji je pokazatelj objektivne svesti natusa o drugima i njegova težnja ka ekspanziji i na kraju četvrti kvadrant (od MC-a do Ascendenta) koji je pokazatelj objektivne svesnosti o sebi i lične transcedencije

Kvadrantni sistem (kuća) – podela ekliptičke sfere na 12 delova, gledajući sa Zemlje, za vreme i mesto za koje se horoskop izrađuje. Razlikuje se više vrsta kvadrantnih sistema

Kvadrat – ugaono rastojanje tj. aspekt od 90 stepeni između dve planete

Kvadriplicitet – podela znakova prema kvalitetu na kardinalne, fiksne i promenljive (vidi modalitet)
 

↩nazad na listu
 

L

Latituda (nebeska) – nebeska širina. Udaljenost planete od ekliptike izražena u ugaonim jedinicama

Lav – peti znak Zodijaka

Ledirana planeta – planeta oštećena nekim nepovoljnim aspektom

Lica – poznata i kao dekanati; podele znakova na delove od po 10 stepeni, od kojih svaka ima vladara. Izgleda da je ovo bazirano na egipatskoj podeli godine na 36 perioda od po 10 dana, od kojih je svaki imao svog zvezdanog vladara. Firmik, astrolog iz IV veka je jedan od mnogih koji je mnogo pažnje poklanjao licima, govoreći da je planeti u svom dekanatu dobro kao da je u svom znaku. Kao i Manilije pre njega, vezivao je vladarstva nad dekanatima za znakove zodijaka, ali većina autora, uključujući i Ptolomeja, daju vladarstva planetama po obrnutom redu (Saturn, Jupiter, Mars, Sunce, Venera, Merkur, Mesec). Ovakav poredak odgovara planetarnim vladarstvima nad danima u nedelji

Lilit – hipotetičko telo u orbiti Zemlje, tačka, asteroid. Ne razmatra se u tradiciji

Longituda (nebeska) – udaljenost planete od vernalne tačke (0 stepeni Ovna) merena stepenima na ekliptici

Luminari – svetla, Sunce i Mesec

Lunacije – konjunkcije Sunca i Meseca (drugačiuje i sinodički Mesec)

Lunarni horoskop – izrađuje se na sličan način kao i solarni horoskop, samo se kao baza koristi momenat povratka Meseca na svoju natalnu poziciju

Lutalice – drugi naziv za planete. Ime su dobile na račun svog kretanja po nebu, za razliku od nekretnica (fiksnih zvezda)
 

↩nazad na listu
 

M

Malefik – planeta koja sobom nosi nešto loše, maliciozno. Može biti esencijalni ili slučajni malefik. Esencijalni malefici su Saturn i Mars, dok slučajni malefik može biti svaka planeta u zavisnosti od vladavine nekim poljem i nepovoljnosti pozicije u kojoj je. U savremenoj astrologiji, transsaturnovske planete poput Urana, Neptuna i Plutona imaju esencijalno malefičnu prirodu

Mars (grč. Ares) – planeta koja simbolizuje akciju, borbu, sukobe, takmičenja, ambicije, agresivnost, energiju, strast, opasnost

M.C. (Zenit) – skraćenica za gornji meridijan, najviši deo neba, Medium Coeli. Predstavlja početak desete kuće. Simbolizuje karijeru, čast, status

Merkur (grč. Hermes) – planeta koja simbolizuje racio, komunikaciju, transport, govor, pisanje, putovanja, trgovinu

Mesec (grč. Selena) – planeta koja simbolizuje telesno, iracionalno, instinkte, navike, uspomene, detinjstvo, plodnost, majke i žene, ali takođe i sve stvari i sav običan svet

Modalitet – predstavlja podelu 12 znakova Zodijaka prema načinu i obliku njihovog izražavanja. Dele se na kardinalne, fiksne i promenljive. Kardinalni ( Ovan, Rak, Vaga, Jarac ) su znakovi promena, obično naglih i dramatičnih, pokretači. Fiksni znakovi ( Bik, Lav, Škorpion, Vodolija ) teže da zadržavaju postojeća stanja, oni su stabilni i upijajući. Promenljivi znakovi ( Blizanci, Devica, Strelac, Ribe ) su prelazni, balansiraju oštre razlike koje postoje među prve dve grupe

Monomoirija – sistem stepenova gde svakim stepenom Zodijaka vlada određena planeta

Mundana astrologija – takozvana kraljica astrologije, grana astrologije koja se bavi analizom mundanih horoskopa (razni događaji u svetu, ratovi, sudbine raznih država i naroda, značajni politički i istorijski događaji, itd.), za razliku od natalne astrologije koja se bavi pojedincem odnosno analizom individualnih horoskopa. Svi horoskopi su podređeni mundanim horoskopima

Muški znakovi – pozitivni znakovi, dnevni, aktivni. Tu spadaju svi vatreni i vazdušni znakovi. Otvoreniji, samopouzdaniji i objektivniji
 

↩nazad na listu
 

N

Napredovanje – kada se ugaona ili sukcedentna planeta kreće u smeru kazaljke na satu (primarno kretanje neba) prema nekom od uglova

Negativni znakovi – ženski znakovi. Tu spadaju zemljani i vodeni znakovi. Zatvoreniji, prijemčiviji i subjektivniji

Nemi znakovi – Rak, Škorpija, Ribe, tj. svi vodeni znakovi.

Neplodni znakovi – Blizanci, Lav i Devica se smatraju neplodnim i shodno tome nepovoljnim za pitanja potomstva ili razmatranje plodnosti neke životne oblasti. Ovan, Strelac i Jarac se takođe smatraju pre jalovim nego plodnim. U prediktivnim tehnikama ovi znakovi će ukazati na poteškoće oko začeća deteta ili na malo dece, ako se vrh V kuće ili relevantni signifikatori nadju u nekome od njih. Smatra se da većina ovih znakova ima sušeći (pogledati tekst o kvalitetima) uticaj. Poznati su i pod imenom jalovi znakovi.
 

↩nazad na listu
 

O

Oblitička ascenzija – predstavlja luk nebeskog ekvatora izmedju 0 stepeni Ovna i tačke na ekvatoru koja je u usponu na nebeskoj sferi

Okcidentalnost – je kada je planeta istočno (levo) od Sunca odnosno izlazi posle njega na istoku i postaje večernja zvezda

Okretanje karte – ili derivacija. Služi za detaljnije razmatranje neke životne oblasti, arapske tačke, stvari ili osobe u pitanju, tako što se vrh kuće ili znak u kome se posmatrano telo ili tačka nalazi, uzima kao Ascendent. Na primer, ako neko pita o svome bratu, radikalna IV kuća će biti posmatrana kao njegova II, radikalna V će biti posmatrana kao njegova III i tako dalje. U ovom slučaju V kuća je izvedena ili derivatna III kuća brata

Okultacija – pojava kada jedno nebesko telo biva skriveno drugim, bilo u toku tranzita ili u toku eklipse

Opadajući Mesec – termin za mesečevu fazu između punog i mladog Meseca

Opozicija – ugaono rastojanje od 180 stepeni izmedju dve planete

Opsada (opkoljenost) – Bonati opisuje opsadu kao stanje kad se planeta odvaja od jednog malefika i aplicira ka drugom. Ukazuje na situaciju koja ide od lošeg ka još gorem. Lili opisuje planetu pod opsadom kao onu koja leži između dva malefika, Marsa i Saturna. Daje primer u kom je Mars na 10 stepeni Ovna, Venera na 13 stepeni Ovna i Saturn na 15 stepeni Ovna. Smatra se da planeta može biti u opsadi preko bilo kog aspekta, ne samo u telesnoj konjunkciji. Kao princip označava da je planeta zarobljena između dve loše sile, sa obe strane. Opsada se može dogoditi i kada se planeta nađe u znaku koji je opkoljen maleficima, a nema intervencije drugih planeta. Sve ove situacije se nazivaju malefičnom opsadom. Ako se neka planeta nađe opkoljena beneficima, onda je to benefična opsada

Orbis – krug ili aura planete, izražena u stepenima. Kada se planete približe dovoljno da se njihovi orbisi dodirnu, tada počinje dejstvo njihovog aspekta ili konjunkcije

Orijentalnost – je kada je planeta zapadno (desno) od Sunca odnosno izlazi pre njega na istoku i postaje jutarnja zvezda

Osma kuća – deo horoskopa koji se odnosi na stradanje, sudbinu, strah, udarce, smrt

Otvaranje kapija (apertio portarum) – period u kom se dešavaju promene vremena. dešava se kada se telesno ili nepovoljnim aspektom spoje planete čiji su domicili prirodno u opoziciji: Venera i Mars, Jupiter i Merkur, Saturn i Mesec, Saturn i Sunce

Ovan – prvi znak Zodijaka
 

↩nazad na listu
 

P

Pad (depresija, kasus) – jedna od osnovnih debilitacija planete. Planeta je u padu uvek kada se nađe nasuprot mesta svoje egzaltacije odnosno u sedmom znaku od tog

Paralel – odnos dva tela kada se nalaze na istom stepenu ekliptike ali na različitim širinama. Paralel deluje slično konjunkciji, ali je orbis znatno manji, oko 1 stepen, a uticaj znatno duži

Paranatalonta ili paran – zvezda ili deo sazvežđa ili zodijačkog znaka koji postaje vidljiv (ili nevidljiv) istovremeno sa određenim stepenom ekliptike

Partilni (aspekt) – aspekt ili konjunkcija dve ili više planeta koji se dešava u okviru istog stepena (npr. Venera na 05° 02′ Bika i Jupiter na 05° 58′ Bika)

Peregriniranost – pozicija planete u određenom znaku u kome ona nema nikakvo osnovno dostojanstvo. Planeta može biti peregrinirana kada je u debilitaciji

Perigej – tačka najmanje udaljenosti od Zemlje

Perihel – tačka u kojoj je neko telo najbliže Suncu

Peta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na seks, decu, veselje, zabave, kreativnost, umetnost,igre na sreću. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto dobre sreće

Planeta brzog kretanja – planeta koja se kreće brže od svoje prosečne brzine. Prosečne brzine planeta imaju sledeće vrednosti : Sunce 0°59′ ; Mesec 13°23′ ; Merkur 0°59′ ; Venera 0°59′ ; Mars 0°31′ ; Jupiter 0°05′ ; Saturn 0°03′

Planeta sporog kretanja – planeta koja se kreće sporije od svoje prosečne brzine (vidi prethodnu stavku)

Planetarne godine – male, srednje, velike i maksimalne godine neke planete

Saturn Jupiter Mars Sunce Venera Merkur Mesec
30 12 15 19 8 20 25
43.5 45.5 40.5 69.5 45 48 66.5
57 79 66 120 82 76 108
256 426 284 1461 1151 461 520

Napomena: kod pojedinih autora postoje izvesna odstupanja u broju maksimalnih godina, naročito kod Bonatija

Platik (aspekt) – aspekt ili konjunkcija dve ili više planeta u okviru njihovih orbisa (npr. Venera na 05°02′ Bika i Jupiter na 06°25′ Bika)

Plodni znakovi – znakovi vodenog tripliciteta: Rak, škorpija i Ribe, smatraju se plodnim zbog njihovog vlažnog (videti tekst o kvalitetima) uticaja, koji utiče na plodnost. Ako nisu aflikovani, između ostalog ukazuju na potencijal za veliku porodicu, mnogo dece ili lako začeće. škorpion najmanje obećava po tom pitanju, jer ako je aflikovan može uzrokovati mnogo spontanih pobačaja

Pod sunčevim zracima (USB) – je ono telo koje je na udaljenosti većoj od 7°30′ a manjoj od 15° od Sunca. To je jedna od slučajnih debilitacija, navodno slabija nego spaljenost. Ipak, činjenica je da i u jednom i u drugom slučaju planeta nije vidljiva zbog čega je njena snaga umanjena. Olakšavajuće samo može biti da li planeta „beži“ od Sunca, ili mu se približava

Polaritet – podela znakova i planeta prema polu. Vatreni i vazdušni znakovi su muški, dok su zemljani i vodeni ženski. Mesec i Venera su ženske planete, dok su Sunce, Mars, Jupiter i Saturn muške planete. Merkur je prema nekim autorima muška planeta, iako je on zapravo androgin može biti i jednog i drugog pola

Povlačenje (potonuće) – kada planeta pada sa ugla, tj. odvaja se od njega u smeru kazaljke na satu (primarnim kretanjem neba)

Prazan hod – situacija u kojoj planeta ne pravi nikakve aplikacione aspekte pre nego što uđe u sledeći znak. Prema arapskim autorima, da bi npr. Mesec bio u praznom hodu, on ne sme biti ni u separaciji ni u aplikaciji 12 stepeni iza i ispred, nevezano za to da li menja znak ili ne. Kada je u svom sedištu ili egzaltaciji, smatra se da ne može biti u praznom hodu

Predavanje dispozicije – kada brža planeta aplicira sporijoj predajući joj na taj način upravu nad stvarima koje označava

Predavanje moći – kada planeta koja ima neki vid vladarstva u znaku u kome je, aplicira drugoj kojoj predaje svoju moć

Predavanje prirode – kada se planeta združuje sa vladarom znaka u kom se nalazi i na taj način mu predaje prirodu. Ovde prepoznajemo recepciju

Predikcija – prognoza budućih događaja na osnovu natalnog horoskopa

Prenatalna eklipsa – eklipsa koja je prethodila rođenju

Prenatalna sizigija – faza mladog ili punog Meseca koja je prethodila rođenju

Prenos svetlosti – način prenosa vrlina sa jedne planete na drugu preko treće planete koja je u separacionoj konjunkciji ili aspektu s prvom i odmah potom pravi aplikacionu konjunkciju ili aspekt s drugom. Pretpostavimo da je Mars na 15 stepeni Ovna, a Jupiter na 20 stepeni Vage. Ako bi Mesec bio u Lavu, on bi prvo pravio trigon s Marsom na 15 stepeni Lava, a potom sekstil s Jupiterom na 20 stepeni Vage. Time bi preneo svetlost od Marsa ka Jupiteru

Profekcije – prognostički metod u kom se planete, tačke i uglovi pomeraju za po 30° odnosno za po jedan znak godišnje za svaku solarnu godinu. Tako se profekcija istog znaka ponavlja posle svake dvanaeste godine

Profitabilna mesta – termin koji vodi poreklo iz helenističke astrologije i odnosi se na kuće u kojima planete mogu bolje i snažnije izvršiti ono što obećavaju. Dve sheme postoje. Jedna shema (Nečepso, Abu Mašar) podrazumeva osam profitabilnih mesta (I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI kuća), a druga shema (Dorotej, Sahl) sedam (I, IV, V, VII, IX, X, XI kuća)

Progresije (sekundarne) – prognostički metod u kome se planete pomeraju po sistemu 1 dan = 1 godina

Prohibicija – je jedan od načina sprečavanja aspekta. Ako postoji aplikacioni aspekt između dve planete, ali pre nego što on postane egzaktan, treća planeta napravi egzaktan aspekt s nekom od druge dve, imamo prohibiciju

Promenljivi (dvostruki) znakovi – prilagodljivi i lako se adaptiraju na sve promene. Blizanci, Devica, Strelac, Ribe

Promisor – planeta koja se direktuje prema nekom signifikatoru u cilju određivanja vremena ispunjenja nekog događaja koji obećava

Ptolomejeva doba – podela životnog veka čoveka na 7 perioda u skladu sa 7 tradicionalnih planeta. Svaka planeta, vladar jednog doba, jeste hronokrator, tj. vladar tog perioda na osnovu čijeg stanja se predviđa opšti životni kvalitet tokom tog vremenskog okvira
 

↩nazad na listu
 

R

Rak – četvrti znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Radovanje – pozicija planete u kojoj ona dobija dodatnu snagu. Tako se Merkur raduje u I, Mesec u III, Venera u V, Mars u VI, Sunce u IX, Jupiter u XI i Saturn u XII kući. Radovanje nekad podrazumeva i takozvano uživanje odnosno poziciju planete koja ima dva domicila, u onom domicilu koji joj više odgovara. Tako se Mars raduje u Škorpionu, Venera u Biku, Merkur u Devici, Jupiter u Strelcu i Saturn u Vodoliji

Rastući Mesec – termin koji se koristi za Mesečev ciklus od mladog do punog Meseca

Recepcija – kada se jedna planeta nađe u jednom ili više dostojanstava druge. Može biti uzajamna, kada dve planete izmenjaju sedišta ili egzaltacije, i može biti jednostrana recepcija, kada samo jedna planeta prima drugu

Refranacija – jedan od načina sprečavanja aspekta. Dešava se ako imamo aplikacioni aspekt između dve planete, ali pre nego sto on postane egzaktan, brza planeta napravi stanicu i krene retrogradno, tako da do perfekcije (egzaktnosti aspekta) nikada ne dolazi

Rektascenzija (RA) – poznatija i kao nebeska dužina predstavlja luk na nebeskom ekvatoru koji leži izmedju 0° Ovna i deklinacijskog kruga računajući od istoka ka zapadu

Rektifikacija – metoda utvrđivanja tačnog vremena rođenja koje nije poznato dovoljno precizno. Postoje različiti načini na koji se vreme može rektifikovati, a najpouzdaniji metod se oslanja na najbitnije događaje u životu natusa koji služe kao reper pomoću kojeg se precizno određuje vreme rođenja

Ribe – dvanaesti znak Zodijaka

Retrogradno kretanje – prividno kretanje planete kroz Zodijak u suprotnom smeru od normalnog ( direktnog )
 

↩nazad na listu
 

S

Sakupljanje svetlosti (kolekcija) – je pojava kada imamo dve planete koje nisu u međusobnom aspektu, ali obe prave aplikacioni aspekt ka nekoj trećoj, sporijoj planeti. Tada kažemo da je ta treća planeta „skupila svetlost“ prve dve planete

SAN – skraćenica za poslednju mesečevu sizigiju

Saturn (grč. Kronos) – planeta koja simbolizuje ograničenja, starost, disciplinu, trpljenje, hladnoću, depresiju, samoću, zlo, ozbiljnost, upornost, odricanje

Sedma kuća – deo horoskopa koji se odnosi na brak, partnerske odnose, suparnike i javne neprijatelje, suđenja i procese

Sekstil – ugaono rastojanje dve planete koje iznosi 60 stepeni

Sekta – astrološki koncept koji dodeljuje planete dvema različitim kategorijama. Tako planete mogu pripadati dnevnoj ili noćnoj sekti i u skladu sa tom pripadnošću njihov uticaj može biti kvalitativno osnažen odnosno oslabljen

Separacija – predstavlja razdvajanje dve planete odnosno pojavu kada planete napuštaju aspekt ili konjunkciju koju su obrazovale

Severni Mesečev čvor (Glava Zmaja) – tačka u kojoj Mesečeva putanja seče eklipiku, prelazeći sa južne na severnu hemisferu

Siderički period – odnosi se na period koji je potreban nekom telu da napravi pun krug oko Sunca u odnosu na zvezde

Signifikator – planeta ili tačka u natalnom ili drugom horoskopu koja vlada nad određenim stvarima. Planete mogu biti esencijalni (osnovni) i slučajni signifikatori

Sinastrija – metod upoređivanja natalnih karti dve osobe radi utvrđivanja kvaliteta njihovog odnosa

Sinister – termin koji opisuje aspekt koji jedna planeta sklapa sa drugom iz znaka koji sledi prirodni raspored znakova (npr. planeta u Ovnu sklapa kvadrat sa planetom u Raku)

Sinodički ciklus – izvedeno od reči sinod (synod) koja znači susret, sastanak. Odnosi se na period od jedne do druge konjunkcije dve planete

Sizigija – konjunkcija ili opozicija Sunca i Meseca

Slučajno dostojanstvo – snaga koju planeta dobija nekim drugim faktorima, koji nisu vezani za zodijački položaj. Može biti povezana sa bilo čim što joj pomaže da deluje jače – ugaonost, direktno/brzo kretanje, oslobođenost od spaljenosti, konjunkcija sa nekretnicom

Solarni horoskop – vrsta godišnjeg horoskopa koji se izračunava za vreme povratka Sunca na svoju natalnu poziciju

Spaljeni put (Via combusta) – deo Zodijaka koji se prostire od 15° Vage do 15° škorpije, a na kome planete (prvenstveno luminari) imaju slučajnu debilitaciju. Prema nekim asutorima, spaljeni put se zapravo prostire od 19° Vage do 3° Škorpiona

Spaljenost – planeta je spaljena kada je u konjukciji sa Suncem i tako skrivena njegovom svetlošću. Tradicionalno, ovo se smatra velikim oštećenjem i znači da je planeta oslabljena i nema moć da deluje. Medjutim, ako se planeta nalazi na manje od 17 lučnih minuta od Sunca, to se zove kazimi – u srcu Sunca – i smatra se povoljnim položajem. U svom Uvodu Vilijem Lili navodi da planeta, da bi se smatrala spaljenom, mora biti u istom znaku kao i Sunce i udaljena 8°30′ od njega; ali ako se nalazi izmedju 8°30′ i 17° od Sunca smatra se da je pod Sunčevim zracima. I to je oštećenje, ali ne toliko teško kao spaljenost. Lili piše sledeće: Ako je signifikator pitača spaljen, ukazuje na to da je pitač u velikom strahu i potpuno pod uticajem neke moćne osobe (Hrišćanska astrologija, str. 113). Ipak, u delu o horarnoj (str. 300) on navodi: Planeta udaljena do 12° od Sunca je pod njegovim zracima i tada nema snage, bez obzira na to u kom je znaku; kada je planeta na 16′ od Sunca kaže se da je kazimi ili u srcu Sunca i to je veoma srećan i neobično jak položaj. Nema sumnje da je taj aforizam preveden iz rada nekog starijeg autora

Spekulum – tabela koja se prilaže uz horoskop i u sebi sadrži sve bitne podatke astronomske elemente. Ranije od velike važnosti u računanju primarnih direkcija

Stacionarnost – pojava zastoja planete (stanica) pri promeni smera kretanja tj. pri prelasku iz direktnog u retrogradno kretanje i obrnuto. Spada u red slučajnih debilitacija

Stelijum – grupa više planeta koje se nalaze u jednom znaku ili kući. Ističe značaj tog znaka i kuće u horoskopu

Strelac – deveti znak Zodijaka

Sukcedentno – sledujuće. Odnosi se na kuće ili položaj planeta u kućama koje se nalaze izmedju uglova i kadentnih (padajućih) kuća. Sukcedentne kuće su druga, peta, osma i jedanaesta

Sunce (grč. Apolon) – svetlo tj. planeta koja simbolizuje život, vitalnost, volju, snagu, autoritet, moć, uspeh, dostojanstvo, zrelost, muža, oca

Superiorna konjunkcija – kada se planeta u svom direktnom hodu sreće sa Suncem, nakon čega postaje orijentalna. Sve planete mogu imati superiornu konjunkciju

Superiorne planete – Mars, Jupiter, Saturn

Suvladar(ko-vladar) – je planeta koja je u svojoj egzaltaciji, triplicitetu ili terminu. Takođe, suvladarima se mogu nazvati planete koje pripadaju istom triplicitetu

Svedočenje – prema helenističkim izvorima, situacija kada su dve planete u aplikaciji u znakovima koji se vide ptolomejskim aspektom, pri čemu će doći do perfekcije aspekta pre nego što neka od planeta napusti znak u kom se nalazi. U zavisnosti od toga da li se vide trigonom, sekstilom, kvadratom ili opozicijom, svedočenje može biti povoljno ili nepovoljno. Važno je napomenuti da svedočenje postoji samo ako planete nisu u aspektu unutar orbisa 3 stepena, jer u suprotnom postoji aspekt ali ne svedočenje

Svetlo vremena – vladajuće svetlo u radiksu. Ako je dnevna karta onda je svetlo vremena Sunce; u noćnoj karti, svetlo vremena je Mesec

Š

Šesta kuća – deo horoskopa koji se odnosi na bolesti, sluge, male životinje, zatvore, bolnice, neprijatelje. U helenističkoj astrologiji poznata i kao mesto loše sreće

Škorpion – Osmi znak Zodijaka
 

↩nazad na listu
 

T

Tema Mundi – pretpostavljeni horoskop nastanka sveta

Temperament – skup karakteristika neke osobe koje se odnose na emocionalni deo njenog bića

Termin (granica) – predstavlja određen deo znaka u kom planeta ima jedno od slabijih osnovnih dostojanstava. Postoji nekoliko različitih setova termina, a među najkorišćenijima su egipatski i Ptolomejevi setovi

Tranzit – prelazak nekog nebeskog tela preko određenog mesta u horoskopu

Treća kuća – deo horoskopa koji se odnosi na braću i sestre, rodbinu, komšije, saobraćaj i kraća putovanja, komunikaciju, vesti. U helenističkoj astrologiji poznata i kao kuća Boginje

Trigon – aspekt koji dve planete zaklapaju pod uglom od 120°

Triplicitet – jedno od slabijih osnovnih dostojanstava.
 

↩nazad na listu
 

U

Uglovi – ukrsnice horoskopa, tj. vrhovi prve, četvrte, sedme i desete kuće. Takođe, može se odnositi i na uglove u odnosu na poziciju neke planete ili tačke. Na primer, ako je Sunce u trećoj kući, svaka planeta koja se nađe u šestoj, devetoj ili dvanaestoj kući biće ugaona od pozicije Sunca

Uglovne (ugaone) kuće – u kvadrantnim modelima to su kuće koje počinju Ascendentom, MC-om, Descendentom i IC-om. Međutim, u sistemu celih znakova, to su prvi, četvrti, sedmi i deseti znak: deseti znak je isto što i deseta kuća, a MC se može naći u devetoj, jedanaestoj, čak i osmoj kući

Uvećanje ili smanjenje u broju – kada se dnevno kretanje planete ubrzava ili usporava. Kada se planeta kreće od perigeja ka svom apogeju, ona usporava ili se smanjuje u broju jer se udaljava od Zemlje; kada se kreće od svog apogeja ka perigeju, ubrzana, tj. uvećava se u broju jer se približava Zemlji

Uvećanje ili smanjenje u kursu – kada se planeta kreće brže ili sporije od svoje prosečne brzine. U geocentričnom modelu, u sektorima koji su bliži perigeju planete, ona će se prividno kretati brže; u sektorima koji su bliži apogeju, kretaće se sporije

 

↩nazad na listu
 

V

Vaga – sedmi znak Zodijaka. Postoji i istoimeno zodijačko sazvežđe

Vatra, vatreni element – aktivni, muški element; simboliše stvaranje, ambicije, entuzijazam, kretanje, inspiraciju, inicijativu

Vatreni znakovi – muški znaci, Ovan, Lav i Strelac

Vazduh, vazdušni element – aktivni, muški element; simboliše intelekt, razmišljanje, logiku, socijalizaciju, komunikaciju

Vazdušni znakovi – muški znaci Blizanci, Vaga i Vodolija

Violentno – nasilno. Ovaj izraz se često koristi u opisu malefične, nasilne prirode neke planete ili nekretnice

Velikodušnost – kada su dve planete u recepciji ali nisu povezane aspektom

Venera (grč. Afrodita) – planeta koja simbolizuje lepotu, ženstvenost, umetnost, estetiku, harmoniju, zadovoljstva, senzualnost

Violentno – nasilno. Ovaj izraz se često koristi u opisu malefične, nasilne prirode neke planete ili nekretnice

Vladar geniture – najsnažnija planeta u karti i esencijalno i mundano

Vladar godine – vladar znaka u koji stiže profekcioni Ascendent. Prema Valensu, ako se u znaku u kom se našao profekcioni Ascendent natalno ili solarno nalazi neka planeta, ona će imati prednost nad vladarom znaka. Takođe, bilo koja ugaona planeta u solarnom horoskopu biće ko-vladar. U mundanim horoskopima, to je kod većine autora almuten karte ili terminski vladar Ascendenta (Mašalah)

Vladar vremena – vladajući luminar, u skladu s dobom dana

Vodeni znakovi – ženski znakovi Rak, škorpija i Ribe

Vodolija – jedanaesti znak Zodijaka

Vraćanje svetlosti – kada jedna planeta aplicira drugoj pri čemu je druga kadentna, pod sunčevim zracima ili retrogradna. Tada ta druga planeta vraća svetlost prvoj. Vraćanje može biti uz štetu ili korist
 

↩nazad na listu
 

Z

Zapadna polovina (zapadna hemisfera) – deo horoskopa zapadno od ose MC – IC koju čine četvrta, peta, šesta, sedma, osma i deveta kuća

Zemlja, zemljani element – pasivni, ženski element; simboliše materijalizam, praktičnost, pragmatičnost, dogmatizam

Zemljani znakovi – ženski znakovi Bik, Devica i Jarac

Zoidion – zodijački znak. Ovaj izraz se sreće u helenističkim spisima
 
↩nazad na listu