Kvadrati Saturna i Jupitera: Firmik Materno

Šta označavaju kvadrati Saturna i Jupitera, iz pera rimskog astrologa Firmika Materna. Novi deo iz serije tekstova koji se bave planetarnim aspektima.

firmik materno
 

Nakon tekstova o Saturnu u trigonu s drugim planetama, i međusobnim trigonima planeta, na redu su dva teksta koji će se baviti aspektom kvadrata. U ovom prvom tekstu, biće priložen prevod IX i X poglavlja VI knjige, o kvadratima Saturna i Jupitera s drugim planetama. Tumačenja su izvedena na osnovu prirodnih značenja svake planete, a šta će one konkretnije u nekom horoskopu da predstavljaju zavisi od celokupne slike tog horoskopa. Stoga, budite oprezni i ne prihvatajte ova značenja zdravo za gotovo.

Kvadrati Saturna i Jupitera

2. Ako su Jupiter i Saturn združeni aspektom kvadrata, i Saturn je superioran nalazeći se na superiornoj strani dekster kvadrata, a Jupiter na sinister strani kvadrata i inferioran, ukazuju na opasnosti po natusov život i umanjuju količinu ličnog bogatstva.[1]I učiniće da se svi planovi natusa izjalove jer će ometati njegove poslove; i uznemiravaće njegov um različitim mentalnim borbama. I napašće njegovog oca različitim vrstama nesreće, i rasuće očevo bogatstvo različitim gubicima.

3. Ali, ako je Jupiter superioran i drži dekster stranu, pa aspektuje Saturna postavljenog na sinister strani kvadrata, nesreće koje su ranije navedene su ublažene. I načiniće roditelje natusa poznatim uz neka obeležja slave i hvale. A u skladu sa merom horoskopa, svakodnevno uvećanje bogatstva je darovano.

Saturn i Mars

4. Ako su Saturn i Mars združeni aspektom kvadrata, i ako je Saturn superioran i nalazi se na dekster strani kvadrata pa aspektuje Marsa na sinister strani kvadrata ovim pretećim aspektom, oni će uvek opstruisati sve natusove poduhvate jer se iz ove konfiguracije izdižu neefikasni napori. I učiniće da natus bude neprijateljski nastrojen prema svakoj poslovnoj dužnosti zbog tuposti i mlitavosti uma.

5. Takođe, oni uvek ukazuju na bolesti raznih vrsta, tako da hladnoća pomešana s toplotom[2]slama telo natusa neprestanom drhtavicom. Ali, ova konfiguracija uništava i očevinu. I uvek će ukazati na smrt natusove braće usled ozbiljnih slučajnih nesreća.

6. Ali, ako je Mars superioran na dekster strani i aspektuje Saturna postavljenog na inferiornoj strani kvadrata, natusovoj majci se brzo sprema smrt pod ovom konfiguracijom. No, predan rad uvek vodi natusa ka pokretanju srećnih poduhvata, tako da svo ruglo prethodnih nedaća biva otklonjeno.

7. Uprkos svemu, očevina se rasipa pod ovom konfiguracijom. I natus je uznemiravan neprestanim opasnostima. Nepoštenje članova domaćinstva može uvek natusa povrediti uzrokujući mu opaku sramotu.

Saturn i Sunce

8. Ako su Saturn i Sunce združeni aspektom kvadrata, i Saturn se nalazi na superiornom, dekster delu kvadrata aspektujući Sunce u sinister poziciji ovim pretećim aspektom, ova konfiguracija će oslabiti pređašnju slavu, ukazujući na gubitak dostojanstva uz mučan gubitak časti; i deformisanje telo stalnim grčenjima mišića.

9. Ali, oštetiće i roditelje natusa istom nemilom nesrećom. I načiniće da otac umre pre majke. Ali, učiniće i da prave loše poteze zbog različitih grešaka, a najradije ukazuju na štetne posledice usled štetnih udruživanja. I uvek će označiti ozbiljne bolesti od vrlo hladnog humora. Oboje[3] prekidaju i istovremeno rasturaju lično bogatstvo i sve poslove.

10. Ali, ako je Sunce superiorno i nalazi se na dekster strani aspektujući Saturna na nižem mestu[4] u aspektu kvadrata, ta konfiguracija rasipa očevinu. I uvek označava ozbiljna neprijateljstva među muškim članovima domaćinstva, i koči svaki umni impuls i sva dela mračnim mislima. Takođe, nikada neće dozvoliti da planovi imaju srećnu realizaciju. U mladosti će označiti teškoće i česte neprijatnosti usled bolesti, i oštetiće telo koje će biti izmučeno neprestanim mnogobrojnim bolestima.

Saturn i Venera

11. Ako su Saturn i Venera združeni aspektom kvadrata, i ako se Saturn nalazi na superiornoj, dekster strani i aspektuje Veneru postavljenu na sinister strani u ovom pretećem aspektu, ta konfiguracija ukazuje na ozbiljno breme prosjaštva usled rasipanja nasledstva, a, takođe, ukazuje na štetu i nesreću zbog žena. I natus je lišen čari lepote. A nikada neće dozvoliti da mu želje imaju srećnu realizaciju.

12. Ali, ako je Venera superiorna i na dekster strani odakle aspektuje Saturna koji je na nižem mestu u aspektu kvadrata, ta konfiguracija donosi časnu i neporočnu ženu, ali koja će prigrabiti sebi svu moć u upravljanju domom; voleće svog supružnika odano i neokaljanom posvećenošću, tako da će ih obostrana bračna naklonost vezivati. No, oboje će poklušavati da prikriju svoju ljubav.

Saturn i Merkur

13. Ako su Saturn i Merkur združeni kvadratom, i Saturn se nalazi na superiornom, dekster delu kvadrata aspektujući ovim pretećim aspektom Merkura postavljenog u sinister delu, ova konfiguracija će ukazati na izgnanstvo natusa od prvog dana rođenja, a da će sva svoja dela obavljati hladno i tromo. Takođe, učiniće da uvek bude podređen drugim ljudima tako da će pružati podogne usluge u poslovima; ali, to će indicirati veliku ljubomoru koja će biti usmerena protiv njega.

14. Stanje svezanog jezika nekih natusa daće mucanje; drugi će biti nemi zbog oštećenja sluha.[5] Ovi defekti će trajati, osim ako su ranije navedena zla ublažena svedočenjem Marsa. Ali, ako je Merkur superioran na dekster strani i aspektuje Saturna postavljenog na nižem mestu aspektom kvadrata, ništa dobro nije označeno ovom konfiguracijom, već je samo mala količina lošeg koje proitiče iz ranije navedenih nesreća ublažena.

Saturn i Luna

15. Ako su Saturn i Luna združeni aspektom kvadrata, i Saturn postavljen u superiornom, dekster delu aspektujući pretećim aspektom Lunu postavljenu u sinister delu, učiniće telo natusa iznurenim lošim humorima. I načiniće one koji se ničim ne bave zbog tromosti svog uma ili onu vrstu ljudi koja se nikada ne usuđuje da bilo šta obavi. Ali, ova konfiguracija rasipa materinsko bogatstvo gubicima, ili čini da dete ubije svoju majku zbog neprijateljstva koje prema njoj gaji.

16. Ali ako je Luna superiorna i na dekster strani odakle kvadratom aspektuje Saturna na nižem mestu, ova konfiguracija donosi majci bednu smrt, a natusa okružuje stalnim opasnostima. I ukazuje na ozbiljne bolesti koje proizlaze iz loših humora. Takođe, ako je brak obećan uz pomoć drugih planeta, ova konfiguracija uznemirava ženin um ljutnjom. I čini da natus bude lišen svake pomoći prijatelja i dece.

kvadrati saturna i jupitera
Kvadrati Saturna i Jupitera: Jupiter je u dekster kvadratu sa Saturnom u Jarcu, ali sinister kvadratu ka Saturnu u Raku

Jupiter i Mars

1. Ako su Jupiter i Mars združeni aspektom kvadrata, i Jupiter postavljen u superiornom, dekster delu aspektujući ovim pretećim aspektom Marsa postavljenog u sinister delu, ova konfiguracija ukazuje na najveću slavu, i uvek će označiti one osobe koje su poznate po dobroj reputaciji; i ukazuje na sva obeležja slave.

2. Načiniće da neki imaju vojnu službu, a drugi da budu u kraljevskim domaćinstvima; i ukazuju na uzvišene i javne dužnosti. Učiniće da osobe budu uzdignute na račun ovih javnih dužnosti, pa će ih obavljati uz veliko uvećanje dostojanstva. Ali, ove osobe nikad neće biti u prilici da dobro sačuvaju imetak koji im je ostavljen u nasledstvo. Ova konfiguracija ukazuje na stalnu tugu na račun nesreća natusove dece, ili će začeti decu kasno u životu.

3. Ali, ako je Mars superioran, na dekster strani i aspektuje kvadratom Jupitera na nižoj poziciji, ta konfiguracija izuzetno ubrzava svaki umni impuls zbog čega natus može čitavog života praviti najrazličitije greške. Bez ikakvog razloga će uzrokovati da osobe doživljavaju neugodnosti usled teškog rada. A taj težak rad će doći ili od javne ili kraljevske službe. Štaviše, mnogo više će ukazati na opasnosti od loših insinuacija i optužbi od strane vatrenih neprijatelja.

Jupiter i Sunce

4. Ako su Jupiter i Sunce združeni aspektom kvadrata, i Jupiter postavljen u superiornom, dekster delu i aspektuje ovim pretećim aspektom Sunce postavljeno u sinister delu kvadrata, ova konfiguracija ukazuje na obeležja visoke pozicije, bilo sopstvenim naporima ili naporima svog oca. Ali, daruje uvećanje slave i velika odlikovanja, i uvek podstiče dobre preporuke; mnoge osobe će iskusiti prednosti dostojanstva.

5. Ali, ako je Sunce na superiornoj, dekster strani odakle kvadratom aspektuje Jupitera na nižoj poziciji, ova konfiguracija će ukrasiti natusa veličanstvenom uzvišenošću. No, načiniće da očevo bogatstvo bude konfiskovano; i podsticaće opasne smetnje od jakih i zlih neprijatelja.

Jupiter i Venera

6. Ako su Jupiter i Venera združeni aspektom kvadrata, i Jupiter postavljen u superiornom, dekster delu odakle aspektuje ovim pretećim aspektom Veneru postavljenu u sinister delu kvadrata, ova konfiguracija će povezati natusa u prijateljstvu s mnogim osobama, a uz pomoć žena će mu biti uvećani poslovi i prihodi; i sve stvari u njegovom životu će biti ogrnute slavnom uzvišenoću. I načiniće natusa onim ko će poštovati religiju bogova žarkom odanošću i obožavanjem.

7. Ali, ako je Venera na superiornoj, dekster strani i kvadratom aspektuje Jupitera postavljenog na nižoj poziciji, ova konfiguracija će označiti ljubavne veze, i učiniće da natus više vremena provodi brinući o svom odevanju i telu; tako da će se uvek oblačiti lepo i žudeće za zadovoljstvima i luksuzom. Ipak, koliko god da se često postignu zadovoljstva, isto toliko puta će sudbina odlučiti da preokrene sve to na suprotnu stranu.

Jupiter i Merkur

8. Ako su Jupiter i Merkur združeni kvadratom, i Jupiter postavljen u superiornom, dekster delu i aspektuje ovim pretećim aspektom Merkura postavljenog u sinister delu kvadrata, ova konfiguracija će ukazati na poslove koji su u vezi sa dokumentima ili spisima ili zanatima; i učiniće da natus bude zadužen za čuvanje knjiga i račune. Lično bogatstvo i poslovi će mu biti podareni od neke vrste javne zaštite.

9. Ali, ako je Merkur na superiornoj, dekster strani odakle kvadratom aspektuje Jupitera postavljenog na nižem mestu, ova konfiguracija će obezbediti odgovarajuće količine bogatstva. No, ove osobe sebe uvek sputavaju u svakom delu, izbegavajući dobra kao da su zla, zbog neprirodnog straha u umu. I oni će biti od onih osoba koje, šta god drugi želeli da dobiju po najvećoj ceni – sve ono što bi im i slučajno moglo pripasti – omalovažavaju zbog svoje svojeglavosti. Oni ne žele da imaju dobrobit na tuđ račun i iste te osobe se ni ne trude da sebi pribave bilo šta dobro.

Jupiter i Luna

10. Ako su Jupiter i Luna združeni kvadratom, i Jupiter postavljen u superiornom, dekster delu i aspektuje ovim pretećim aspektom Lunu postavljenu u sinister delu kvadrata, ukazuje na neograničeno bogatstvo i za samog natusa i za njegovu majku, i najveće napredovanje u poslu, i, na račun najvećeg zasluženog dostojanstva, postaviće ga iznad svih njegovih rođaka. Uvek će ga postaviti na najveću poziciju, i da uvek bude izuzetno slavan po čemu će ga ljudi poznavati.

11. Ali, ako je Luna na superiornoj, dekster strani odakle kvadratom aspektuje Jupitera postavljenog na nižem mestu, takva konfiguracija će darovati mnoga obeležja sreće. Ali, takođe, ukazaće na priznanje i slavu, a natus će uvek biti znan moćnim ljudima i kraljevima uz povoljne preporuke. No, ista ova sreća ne traje svo vreme. Jer, nekada će ukazati na gubitak ličnog bogatstva i gubitak časti, i umanjiće obeležja dostojanstva, a učiniće da natus bude tromog uma pa da bude povučen s pozicije uprave nad ranije pomenutim poslovima.


Napomene:

[1] Kvadratura koju Firmik opisuje podrazumeva da Saturn nadjačava Jupitera, tj. da se nalazi u desetom znaku od znaka u kom je Jupiter. Na primer, ako je Jupiter u Raku, a Saturn u Ovnu, Saturn se nalazi na dekster strani tog kvadrata i samim tim je u superiornoj poziciji u odnosu na Jupitera.↩nazad na tekst
[2] Saturn i Mars imaju suprotne temperature – prvi je ekstremno hladan, drugi je ekstremno vruć.↩nazad na tekst
[3] Misli se na Saturna i Sunce.↩nazad na tekst
[4] Sinister pozicija.↩nazad na tekst
[5] U stara vremena gluve ljude uglavnom nisu učili da govore.↩nazad na tekst

 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press.
 • Julii Firmici Materni – Matheseos Libri VIII, ed. W. Kroll, F. Skutch.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

7 komentara

 1. Andrija kaže:

  Ako je Jupiter u strelcu u kvadratu sa Saturbom iz riba, ko je tu superiorniji u odnsou na stranu pozicije u kvadratu?Ko je na dekster strani?
  Hvala 🙂

 2. Пеђа kaže:

  Уколико је Јупитер декстер од Сатурна (који је на углу), може ли се, условно речено, говорити о његовој супериорности?

  • Bojan Šojić kaže:

   Да. Јупитер је у позицији из које надјачава Сатурна (тзв. децимација), па га самим тим приморава да се понаша „пристојно“. Даље све зависи од стања самих планета, колико су квалитетне итд.
   У свим овим Фирмиковим текстовима јасно се запажају позитивнија значења аспеката када су бенефици с десне стране, и када су планете у секти.

 3. Пеђа kaže:

  Јасно. Читам пажљиво објашњење аспеката, но се питам шта је старије. Мислио сам да је угаона планета, у конкретном случају Сатурн (који је на IC-у) доминантна у сваком случају. Премда је Јупитер у Овну у малефичној осмој кући, ретроградан и на последњем степену питам се колико доброг (да ли ишта), а колико лошег може да пружи Сатурну у Јупитеровом знаку, без обзира на апликациони (мада, не и близак) аспект тригона и без обзира што је по среди декстер? И још нешто, ако је Меркур као владар асцедента у седишту, близу степена егзалтације (бежи од спаљености), али у синестер квадрату са тим истим Сатурном, зар нема довољно снаге да се одупре? Претпостављам да не могу да одвојим причу о снази и квалитету планета од дејства аспекта. Поприлично сам сигуран да Вас моја радозналост полако умара, али не бих Вас смарао да не сматрам да могу да научим. Поздрав! 🙂

  • Bojan Šojić kaže:

   Nismo se najbolje razumeli. Naveli ste da je Jupiter dekster (desno) od Saturna pozicijom, a ne aspektom. Sad kad ste naveli preciznije pozicije planeta jasnije je. Dakle, Jupiter je levo od Saturna koji ga nadjačava trigonom sa ugla. Mada, nadjačavanje trigonom i sekstilom je slabija kategorija u odnosu na kvadrat. Jupiter ne može puno, ali opet, trigonalni odnos uz obostranu recepciju ne može da bude previše loš. Benefit u vezi s partnerstvima i nasleđivanjem na primer, odlaganje potomstva zbog karijere (više od strane partnera) i tome slično, vrlo uopšteno.
   Što se tiče Merkura, on u svom sedištu može da se odupre to nije sporno, ali to ne sprečava da se neki problem pojavi. Na primer, teškoće u vezi s privatnim poslom ili sporost njegovog razvoja, ili teškoće zbog starije bolesne osobe u porodičnom okruženju, ili problem sa nepokretnostima/zemljom itd. one bi bile prisutne ali nije veliki pritisak jer je Merkur u dominantnijoj poziciji. Svakako bi bilo daleko nepovoljnije da je obrnuto – da je Saturn u superiornoj poziciji u odnosu na Merkura. Tada bi pritisci i nevolje bili značajno veći.

 4. Пеђа kaže:

  Другим речима, нисам знао где је лево. 🙂 Хвала Вам на подробном објашњењу!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *