Saturn u trigonu s drugim planetama

firmik materno

Firmik Materno o značenjima koja ima Saturn u trigonu s drugim planetama. Prvi iz serije tekstova ovog rimskog astrologa o međusobnim aspektima planeta.

 

Ovim tekstom započinje još jedno putovanje u prošlost na kom ćemo otkriti kako je poznati rimski astrolog, Firmik Materno, tumačio međusobne aspekte planeta. Aspektima se Firmik bavio uglavnom u šestoj knjizi Osam knjiga o rođenjima, mada neka njihova značenja pominje i na drugim mestima, što ću takođe vremenom priložiti. Tako da, u ovoj seriji prevoda će biti priloženo više od 10 tekstova, a prvi u nizu se bavi trigonima koje Saturn gradi s drugim planetama.

Uobičajeno, napominjem da se za ova tumačenja ne treba strogo vezivati već da se mora imati u vidu kompletna natalna slika.

Saturn i Jupiter u trigonu

1. Sve zvezde[1], ako jedna drugu aspektuju trigonom, bilo da su dobroćudne ili zloćudne zvezde, spojene su skupa srećnom pomešanošću. Doista, pokvarenost zloćudnih planeta je smanjena ovim aspektom, ali je blagodatna korist dobroćudnih još veća.

2. Stoga, ako se Saturn združuje s Jupiterom aspektom trigona, i ako se ta konfiguracija ne događa u neaktivnim i nesrećnim kućama[2], i ako su oboje u znakovima u kojima se raduju, ili ako jedan od njih aspektuje drugog iz sopstvenog domicila, i ako su povezani sa Ascendentom partilnim aspektom, oni ukazuju na neograničeno blagostanje i veliko bogatstvo, naročito ako jedan od njih, bilo Saturn ili Jupiter, prima svetlost[3] Lune u rastu.

3. Jer tada Saturn daruje upravu nad neograničenim bogatstvom i velikim posedima, potom nad njivama i vinogradima, pašnjacima…i šumama. Takođe, natusi će postati graditelji nekih svetih zdanja, tako da im od njihove izgradnje mogu pripasti najviša zvanja. Uz to, natusi će postati upravnici riznica ili oni koji će upravljati svetim žitnicama[4], a dodeljuje im upravu nad ovim delatnostima.

4. Takođe, ukazaće na one koji su beskrajno superiorniji u odnosu na poziciju njihovih očeva. Ali, prema meri i građi horoskopa, jednima će dati punomoćje nad tajnim ili javnim kapitalom i imetkom, drugima uspon na račun velikog nasledstva, a nekima prihode stečene tuđim radom. Pri svemu tome, ove osobe će biti povezane sa moćnim i vrlo uglednim ljudima u neizneverenom poverenju.

5. Ali, ako su Jupiter i Saturn združeni trigonom kao što je rečeno, i Merkur povezan s njima istim aspektom, natusima će biti poverene tajne svetih i nedostižnih religija, ili će im biti data uprava nad poslovima velikih gradova i regija[5]; i načiniće ih takvim ljudima da će im kraljevi poveravati sve svoje sopstvene poslove. Takođe, često će im dodeljivati službu gde će imati naročita ovlašćenja.

6. Samo, ove osobe će biti iznurene prekomernim nesrećama, na račun nevolja koje snalaze njihovu decu i gubitka dece; ili će biti prinuđeni da podižu tuđe potomstvo, ili će povratiti svoju decu koju su odgojili drugi nakon prilično vremena. No, ove se stvari ispunjavaju ako je dnevno rođenje i ako Mars ne svedoči.

7. Jer, ako Mars pretećim aspektom udari na ove pomešane uticaje, ili ako je noćno rođenje, sve pomenute stvari[6] će biti umanjene. Ovo ukazuje mnogo jače na prekore zlobnika i suprotstavljanja, i da će ih lažno optuživati skriveni neprijatelji, ili će škodljivo svedočanstvo Marsa u celosti preokrenuti koje god dobro da je obećano.

sazvežđe Lav
Sazvežđe Lava prikazano u latinskoj verziji Osam knjiga o astrologiji, Firmika Materna

Saturn i Mars u trigonu

8. Ako se Saturn združuje s Marsom aspektom trigona i taj odnos se gradi iz povoljnih kuća horoskopa, i ako su oboje u kućama u kojima se raduju ili na stepenima na kojima se raduju[7] i ako svedočanstva Jupitera ili Merkura ne izostaju, to će načiniti one osobe koje će dobiti najveće novčane nagrade, i ukazuje da će imati uvećanje svojih svakodnevnih prihoda.

9. Načiniće, takođe, one osobe čije će sve poslove pratiti srećan ishod, i one koji će se u svakom poslu uzdići na poziciju moći, pribavljajući sebi najveće zvanje svojim sopstvenim naporima. Oni će biti naširoko poznate, plemenite, moćne osobe, i one koje će upravljati poslovima najvećih gradova. No, ove osobe će često videti smrt svoje starije braće.

Saturn i Sunce u trigonu

10. Ako se Saturn združuje sa Suncem aspektom trigona i ako su oboje postavljeni u povoljnim kućama horoskopa, i ako su oslobođeni svih poniženja[8], i ako je rođenje dnevno, oni će obezbediti visoku poziciju u životu stalnim napredovanjem u zvanju. I označavaju moć najveće slave; i daju javno priznanje i uzvišenost. Načiniće i da roditeljima ovih osoba budu data slična uvećanja ugleda, posebno ako ovaj aspekt postoji u muškim znakovima. Ali, ako je noćno rođenje, nakon što njihova očevina bude uništena, steći će bogatstvo stvoreno njihovim sopstvenim naporima.

Saturn i Venera u trigonu

11. Ako se Saturn združuje s Venerom aspektom trigona, i ako su oboje postavljeni u povoljnim kućama horoskopa, i ako su oslobođeni svih poniženja, načiniće živote ovih ljudi slavnim po plemenitosti i umerenosti. I ulepšavaju ponašanje ljudi ukrasima neporočnog i časnog opštenja; i čine da od tih osoba budu odstranjene sve nečistote razvratnosti, istovremeno negujući njihovu čednost i slavu na račun čistote, pa će na njih zbog te njihove slave biti usmerena zavist slabih. No, iste te osobe će stupiti u bračnu zajednicu tek kasnije u životu.

Saturn i Merkur u trigonu

12. Ako se Saturn združuje s Merkurom aspektom trigona, i ako su oboje u povoljnim kućama horoskopa i oslobođeni svih poniženja, oni će načiniti osobe koje su mudre, darovite i stalno posvećene dužnostima učenja[9]. No, načiniće da njihov karakter vrlo rano bude ukrašen težinom ozbiljnosti, i načiniće one čiji saveti će biti uvek podržani snagom razuma. A daće rad pri trgovini ili će zasigurno biti postavljeni da upravljaju javnim i računima riznica, ili će postati kraljevski savetnici, tako da će im preko ovih pozicija biti dodeljeno najveće bogatstvo. No, prikladno je da upamtimo da se jedino Merkur raduje u dvanaestoj kući od Ascendenta.[10].

Saturn i Luna u trigonu

13. Ako se Saturn združuje sa Lunom aspektom trigona, i ako su oboje postavljeni u povoljnim kućama horoskopa, i ako je Luna puna svetlosti, oni koji ih imaju ovako postavljene će se povoljnim ili srećnim preporukama probijati do kraljeva, careva i moćnih ljudi i biće u njihovoj naklonosti. I najveća slava im je obećana ovom konfiguracijom. Ali ako Luna ima malo svetlosti, uvećanje dobre sreće je umanjeno.

14. No, moramo upamtiti sledeće o Luni – da je usrećena ako se sama nađe u osmoj kući od Ascendenta u noćnim rođenjima, naročito ako je u toj kući puna svetlosti u znakovima ili terminima u kojima se raduje[11]. Jer tada obećava dobru sreću i ugled, najveće bogatstvo, poziciju i vladavinu na osnovu moći te kuće. Ako je postavljena u toj kući po danu, označava slične stvari ali [samo] ako se Jupiter nađe u jedanaestoj kući od Ascendenta.


Napomene:

[1] Planete.↩nazad na tekst
[2] Kadentne i kuće koje su u averziji prema Ascendentu.↩nazad na tekst
[3] Ako ga aspektuje Luna koji je u fazi svog rasta.↩nazad na tekst
[4] Holden navodi da se latinske reči sacrae annonae mogu jednako odnositi i na zalihe žita i na novac.↩nazad na tekst
[5] U grčkoj verziji stoji: …i Merkur povezan s njima, daće javnu službu kroz prenos informacija, ili će dati mistike, ili skupljače poreza za kraljeve.↩nazad na tekst
[6] Misli se na sve ono dobro što je ranije rečeno.↩nazad na tekst
[7] Stepeni egzaltacije.↩nazad na tekst
[8] Svih oštećenja.↩nazad na tekst
[9] U verziji na grčkom se kaže: …načiniće senzibilne osobe, pametne, postojane u svom sudu i posredne.↩nazad na tekst
[10] Firmikov navod značajno odstupa od toga da se Merkur raduje u prvoj, a Saturn u dvanaestoj kući. Moguće da je u pitanju njegov lični stav ili previd, ili greška koja se pojavila prilikom prevođenja s jezika na jezik.↩nazad na tekst
[11] Smatra se da Luna ima termine u svim znakovima koji pripadaju lunarnoj polovini Zodijaka (od Vodolije do Raka). Slično važi za Sunce u solarnoj polovini (Lav – Jarac).↩nazad na tekst

 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press
 • Julii Firmici Materni – Matheseos Libri VIII, ed. W. Kroll, F. Skutch
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

3 komentara

 1. Sandra kaže:

  Dupli jarac, Sa120Mo (Sa u jarcu u 12., Mo u devici na samon kraju 7. i gledam ga u 8.) . Inace mi je Mo vladar 7. polja, tako da mi ovaj trihon pruza prvenstveno lep odnos za brak (Sa vladar Asc, Mo vladar 7. polja- volim i voljena sam) 🙂 veliki pozdrav !

 2. Andrijana kaže:

  Bojane, da li je greška i ovo što piše u poslednjem pasusu, pod 14, da je Luna usrećena u 8. kući?

  • Bojan Šojić kaže:

   Nije greška 🙂 Skoro identičnu stvar pominje i Valens. Pošto je uslov da Luna bude u rastućoj fazi, to znači da je Sunce ispod horizonta kad je Luna u VIII kući, pa je u sekti i halbu i može dati nešto profitabilno u vezi sa nasledstvom od umrlih osoba, tuđim novcem ili novcem partnera. VIII kuća je i sukcedentna.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *