Zmija i astrologija

Zmija se u mnogim mitovima pojavljuje kao faktor koji razdvaja čoveka i Boga. Postoje nespretni pokušaji da se ista poslednjih godina ubaci i u astrologiju.

Ali zmija beše lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?
A žena reče zmiji: Mi jedemo rod sa svakog drveta u vrtu; Samo rod s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.
A zmija reče ženi: Nećete vi umreti; nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo.

— Stari zavet —

 

Tu i tamo iznikne neka polemika o suprotnosti religije i astrologije. Više puta su mi ljudi govorili da ne mogu da se bavim astrologijom i verujem u Boga jer to dvoje ne ide jedno sa drugim u koš. Za moj pojam to je besmislica i smatram da može. Iako se isprva može tako učiniti, nije mi cilj da se u ovom komentaru bavim religijom kao religijom, već samo simbolikom pred kojom se uporno zatvaraju oči i govori se suprotno.

Istina je da u Bibliji na mnogo mesta stoje upozorenja da oni koji proriču budućnost neće videti carstva nebeskog, ali isto tako na mnogo mesta postoje alegorije pa čak i direktna upućivanja na astrologiju. Šarlatana je uvek bilo i onih koji za sitan novac varaju ljude. Upozorenje da predviđanje sudbine može biti pogubno po dušu onog koji se time bavi jeste sasvim legitimno, jer je vrlo lako skrenuti sa pravog puta kada je reč o divinaciji.

U prirodi je čoveka da kada ovlada nekom veštinom, brzo zaboravi gde mu je mesto. Tako su i predviđači budućnosti uvek na ivici da se pogorde, i umesto da slavu i zahvalnost za uvide podare onom ko upravlja Nebesima (ma kako posmatrali to), u iskušenju su da je zadržavaju za sebe. Na koncu, predviđač od sebe napravi idola kome se drugi klanjaju i, maltene, preuzima na sebe zasluge za sve ono što se dešava na nebu. Nažalost, danas je mnogo takvih slučajeva svuda u svetu i kod nas.

zmija
Sazvežđe Zmijonoša (Ofijuks)

Naravno, svako može izvoditi tumačenje prema svom nahođenju, naći će i za i protiv, ali kada otvorite Bibliju i krenete da čitate Knjigu postanja, kaže:

Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama.

Mislim da nema potrebe detaljnije objašnjavati ovaj citat i šta zapravo predstavlja ova reč „znaci“.

Mnoga poglavlja Biblije su prepuna astrološke simbolike a naročito knjiga proroka Jezekilja, gde je vrlo simbolički opisan aristotelovski univerzum, Zodijak i zodijački znakovi, uz poseban naglasak stavljen na 4 fiksna znaka.

Simbolika astrologije se ogleda i u 12 apostola koji su pratili Isusa. Juda izdajnik je nazvan 13. apostol, onaj u koga je, navodno, ušao đavo s namerom da razjedini tu vezu apostola s njihovim predvodnikom. Moderna satanizacija astrologije je bezuspešno pokušala da ubaci u Zodijak sačinjen od 12 znakova tzv. 13. znak, nazvan Ofijuks (Zmijonoša) prema istoimenom sazvežđu.

A ko ili šta je Ofijuks? U vavilonskoj mitologiji, Ofijuks je zvan Nirah, bog-zmija koji je bio glasnik jednom od sedam demona. Kasnije, u grčkoj mitologiji se javlja više mitova od kojih je jedan posebno interesantan. Prema tom mitu, Ofijuks zapravo predstavlja borbu Apolona (astrološki, Sunce) sa ogromnom zmijom koja je čuvala proročište u Delfima. Ta zmija je bila demon-božanstvo podzemnog sveta.

Svuda se zmija javlja kao faktor razdvajanja čoveka od Boga. I u ovim mitološkim prikazima, zmija je ta koja se pojavljuje kao prepreka da čovečanstvo spozna božanske objave tj. znake. Simboliku zmije nalazimo i u drugim mitovima, a sa istom se srećemo i u priči o Adamu i Evi i prvom sagrešenju, tako da tu simboliku neću sada produbljivati.

Pokušaj moderne satanizacije astrologije je nad nju trebao ponovo da simbolički navuče božanstvo podzemnog sveta koje bi divinaciju i astrologiju odvojilo od istinskog znanja (Sunce, materijalna predstava Boga).

U svakom slučaju, konstantno se radi na pokušajima da se između astrologije i njenih praktikanata s jedne strane i Boga s druge strane, ubaci zmija u svojim najrazličitijim oblicima, simbol velike izdaje i prevare. Jedna od tih prevara je i da astrologija nema veze sa božanskim. A upravo je astrologija ta čijim se jezikom simbola tumači božanska volja. Nijedna druga divinacija se ne bavi božanskim i nema toliko poštovanja prema Bogu koliko ima astrologija. Ili je možda bolje da kažem da je imala, jer je evidentno da, iako se zmija nije našla na mestu koje su joj namenili, njen otrov jeste.

POVEZANE TEME:

Istine i zablude o astrologiji
Tribina protiv astrologije


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *