Ascendent u znakovima III: Termini planeta

firmik materno

Treći tekst koji se bavi određenim pozicijama Ascendenta. U pitanju su termini planeta odnosno postavka Ascendenta u nekom od pet planetarnih termina.

 

Pred vama je treći, poslednji deo iz serije tekstova o Ascendentu u različitim pozicijama. Prvi tekst se bavio značenjima koje imaju pozicije Ascendenta u znakovima od Ovna do Device, a drugi značenjima koje imaju u znakovima od Vage do Riba. U ovom delu Firmik daje neka od značenja koja može imati Ascendent postavljen u terminima planeta. Primetićete da navodi značenja i za situacije kada se u terminu u kom se nalazi Ascendent nalazi i neka od planeta.

Tumačenja koja Firmik iznosi su vrlo uopštena, stoga, ono što iznova napominjem, nemojte se za ta tumačenja striktno vezivati.

 

1. I tako, pošto smo uopšteno rekli šta uglovi neba označavaju, sada ćemo malo konkretnije objasniti šta Ascendent postavljen u terminima planeta označava. Pažljivo primi ove stvari koje budemo rekli i upamti ih iznova ih čitajući. Jer, nećeš moći drugačije da objasniš ljudske sudbine, osim ako ih tvoje dobro pamćenje ne zadrži brzo na račun čestog korišćenja.

Ascendent u terminima Saturna

2. Ako se Ascendent nađe u terminima Saturna, on će dati osobe koje su trome i spore, ograničene dubokom rezervisanošću uma, pokvarene, pakosne osobe, i one od kojih je odvojena sva lepota dobrote, i čiji saveti uvek daju slabe rezultate, i koji napadaju svakog različitim vidovima mržnje, i čija ljutnja opstaje uz večnu ozlojeđenost. Ali, ako se sa Ascendentom postavljenim u terminima Saturna, Saturn nađe partilno u istim tim terminima, on će negirati braću ili će bednom smrću oboriti one koji su prvorođeni, ili će ukazati na nesreću trajne jalovosti, tako da će im potomstvo zauvek biti uskraćeno.

3. Ako se Jupiter nađe u terminima Saturna tj. u onim u kojima je Ascendent postavljen, daće škrte, pohlepne, zapuštene osobe, i one koji izbegavaju draži uživanja čitavog života, uvek upletene u servilne poslove i servilnih navika, i one koji predaju sav svoj imetak drugima ugovorom o poklonu. Ali, ako se Mars nađe na istim ovim stepenima, daće zlikovce, okrutne osobe, i one koji su zaposednuti gorčinom potpune zlobe, i one koji sebe nude na različite načine za različita dela ili drugima nude svoje usluge za nadoknadu. No, njihova zloba i zločini nikada ne mogu biti prikriveni, već će prestupi i učinjeno zlo biti otkriveni na račun njihove sopstvene žarke impulsivnosti.

4. Ako se Sunce nađe na ovim stepenima, daće one koji su smireni u ponašanju, ali spremni na svaki otrov zlobe, i one koji uvek napuštaju svoje sopstvene pogrešne i nepotpune planove. Ako se Venera nađe na ovim istim stepenima, daće one koji su nečisti u svojim seksualnim činovima, i koji čeznu za tuđim imetkom žudnjom i zavišću. Ako se Merkur nađe na istim tim stepenima, daće one koji su nečisti u svim svojim udruživanjima, i koji su često predati u zatvor ili javno zatočeništvo[1], i koji se izlažu opasnostima zbog prestupa. Ako se Mesec nađe da je u rastu na ovim istim stepenima ili je pun svetlosti, daće one koji su tromog i uma i tela. Ali, ako ima malo svetlosti, onda kvari čitavo telo malignim tumorima, i može dati one koji pate od edema ili one koji su unakaženi modrinom kože; ili može ukazati na ludilo.

Ascendent u terminima Jupitera

5. Ako se Ascendent nađe u terminima Jupitera, ukazuje na sve ukrase visokog morala i mudrosti. Ali, ako se i sam Jupiter nalazi u istim ovim terminima, daće velikodušne osobe, ali koje će biti vrlo stroge. Ako se Saturn ili Mars nađu na istim ovim stepenima i ako je dnevno rođenje, daće podmukle osobe i one koje nikad neće ispuniti data obećanja, one koje lažiraju mudrost i misle za sebe da su mudre; one koje su ponizne u životu i pritisnute jadom i bedom tuge. Ali, ako se Jupiter nalazi u ovim terminima po danu, sve ove stvari će biti umanjene u nekoj meri.

6. Ako se Venera nađe na ovim stepenima, načiniće natuse prikladnim za sva dobra dela; ali svoje brakove neće srećno održavati. Biće dobroćudni, ubiraće plodove svih dobrih stvari od neprestano dobre sreće. Ako se Merkur nađe u ovim terminima, učiniće da ove osobe budu uvek ukrašene dobrim navikama i da se klone svakog zla, i da sve shvataju jasno; učiniće da budu od onih koji promišljaju o mnogim stvarima. Ako se Mesec nađe u ovim terminima, ukazaće na sve ukrase dobre sreće; i daće dobru vitalnost telu; i pokloniće im zdravlje, a isključiće zdravstvene nedostatke. Ako se Sunce nađe na ovim stepenima, ukazaće na iste stvari kao i Mesec, na sličan način.

Ascendent u terminima Marsa

7. Ako se Asecndent nađe u terminima Marsa, učiniće natuse da budu od onih koji su ukrašeni oštrim duhom. Ako je Saturn u ovim terminima, slično će ukazati na oštre osobe, ali one koje svoj bes održavaju u večnom ogorčenju. Ako se Jupiter nađe u ovim terminima, slično će ukazati na oštre osobe, ali one koje su izuzetne u svim stvarima. Ako se Mars nađe u ovim terminima na Ascendentu i ako je dnevno rođenje, učiniće da natusi naprave svakakve prekršaje podstaknuti izopačenom žudnjom za nasiljem. Načiniće osobe impulsivnim, ali i onim koji će biti izloženi brojnim nezgodama i nesrećama, i koji će biti iznureni neprekidnim napornim radom. Ali, u noćnim rođenjima načiniće osobe snažnim, okrutnim, ateistima, grabljivim i onim koji rasturaju tuđe stvari najrazličitijim načinima traćenja.

8. Ako se Sunce nađe na ovim stepenima, učiniće osobe da budu vešti pojedinci koji će jednako i varati i biti nadvladani. Ako se Venera nađe na ovim stepenima, uvek će ukazati na želju za preljubom; i činiće da te iste preljube budu sprovedene u delo. I učiniće da osobe budu takve da naporno rade na uvećanju svake lepote, pa da se za njih kaže da su lepe; i one kojima se daruju svi plodovi naklonosti muškaraca. Ako je Merkur na ovim stepenima, načiniće odlučne ubice, i one koji će bezočnom žudnjom za sladostrašćem čeznuti za nedopuštenim seksualnim odnosima s dečacima. To će biti nastrane, raskalašne osobe, ali pametne, i one kod kojih se nijedna istina ne može pronaći, koje će se uvek poigravati i opijati. I one koje će bez plana ili koje će s lažnim dozvolama težiti da plate svoje troškove.

9. Ako se Mesec nađe na ovim stepenima, učiniće osobe takvim da će saplitati svoje suparnike na različite načine, i koji će zauzvrat biti saplitani od istih tih suparnika na sličan način. Takođe, biće pritisnuti naporima svog neprestanog rada; i biće oni koji će pretrpeti bol od ozbiljne rane načinjene vatrom ili gvožđem. Ali, u dnevnim rođenjima, ako je Mesec pun svetlosti, načiniće dobar telesni sklop. No, u noćnim rođenjima, ako Mesec ima malo svetlosti, načiniće osobe snažnim ličnostima i onima čija su tela ojačana osobenom snagom. I onima koji se premeštaju iz mesta u mesto raznolikim i neprestanim odlascima i promenama. Ali, nasilna smrt je obećana ovim osobama.

termini
Dijagram međusobne povezanosti zodijačkih znakova, drugo poglavlje Osam knjiga o rođenjima (edicija na latinskom jeziku štampana 1499. godine u Veneciji)

Ascendent u terminima Venere

10. Ako se Ascendent nađe u terminima Venere, daće muzičare ili one koji vole muzičke stvari, zdrave, nežne, dobroćudne, blage i one koji svima žele dobro. Ali u dnevnim rođenjima, ako se Venera nađe na istim ovim stepenima, ukazaće na veliki ugled i združiće natusa prijateljskim vezama sa moćnim ljudima ili carevima. Takođe, ukazuje na uvećanje zdravog potomstva.

11. Ako se Saturn nađe na istim ovim stepenima i u dnevnom rođenju, daće one koji mrze žene i koji proklinju bračne privrženosti. Ali u noćnim rođenjima, načiniće natuse nečistim, nepristojnim, prljavim osobama koje prave greške na račun nesrećne požude. I koje ne mogu da imaju prirodan odnos, već su suprotno prirodi uhvaćeni u klopku nečuvenog ludila požude. Uvek će praviti greške zbog promenljivosti mišljenja i nestalnosti, i biće od onih ljudi koji proklinju sve dobre ljude gorčinom mržnje. Ako se Jupiter nađe u ovim terminima, učiniće natuse erotičnim, požudnim, sladostrasnim, i onim koji svakoj dužnosti prilaze umerenošću, i koji će biti daleko od bilo kakve zlovoljne okrutnosti; poznatim zanatlijama i onim koji stiču slavu u hramovima.

12. Ako se Mars nađe na istim ovim stepenima, i ako je rođenje dnevno, ukazuje na neprijatnosti koje će se podići zbog iznenadnih smetnji; i uznemirava utvrđen red u životu; natus će uvek biti uključen u narodne pobune. Ili će ukazati na različite opasnosti na račun žena. Zasigurno će načiniti muzičare, koji sviraju milozvučne instrumente ili su posvećeni poeziji. Ili će zasigurno proizvesti skulptore ili dekoratere, ili tehničare koji imaju odličan talenat za te umetnosti. Ali, ako je noćno rođenje i Mars postavljen na istim ovim stepenima, daće brak s vrlo moćnom i otmenom ženom, tako da će preko nje steći veličanstveno bogatstvo. Ali će biti mučen velikom nervozom usled previše žara.

13. Ako se Sunce nađe na istim ovim stepenima, označiće postojana srećna dela. Ali će dati neprijatnosti zbog razmirica u braku. Daće profit i povezaće natusa prijateljskim vezama sa moćnim ljudima, tako da će sijati uz povoljne preporuke najmoćnijih ljudi. Ako se Merkur nađe na ovim istim stepenima, ukazaće na sladostrasne osobe i na one koji su uvek ogrnuti dobrotom u svom ponašanju, mudre osobe i one koji se trude da uvek budu korisni drugima, gramatičari, astrolozi, božanstvene poete, i one čije su priče dražesno očaravajuće. One koji su ljubazne, dopadljive osobe, i koji su ogrnuti veličanstvenošću svakog znanja, i koji stvaraju mnoge stvari zahvaljujući moći svojih sopstvenih talenata. Govornici darovani otmenim tečnim govorom, ili pesnici koji sjaje božanstvenom veličanstvenošću poezije, čiji se govori ili pesme pamte i prenose budućim generacijama.

14. Ako se Mesec nađe na istim ovim stepenima, načiniće zanatlije i one koji se bave vrlim veštinama; načiniće skulptore, ali one koje preporučuje veličanstvenost njihovog sopstvenog rada. Ali, ove stvari su označene ako je dnevno rođenje. No, ako je noćno rođenje i Mesec se nađe ovako postavljen, daće potporu životu od poslova s vodom, ili trgovine, ili od ribarenja, ali neće imati dodira sa društvom. On stvara zanesenjake[2] koji su dobrog uma i koji sve obavljaju nepristrasnom odmerenošću.

Ascendent u terminima Merkura

15. Ako se Ascendent nađe u terminima Merkura, daće pisce i one koji najodanije izvršavaju poslove koji su im povereni; učene osobe koje krasi ispravno rasuđivanje; poverenike ili upravnike gradova postavljene da upravljaju javnim poslovima; razumne osobe i one koji odano vode računa o budžetu. Ali, ako se Merkur nađe na tim stepenima na kojima je Ascendent, daće astrologe, matematičare, haruspekse[3], koji će uvek posedovati brojne vrline. I one koji će poznavati neke načine za spoznavanje budućih događaja i koji će tome biti predani, i koji će steći slavu zbog ljudi koji će to pominjati.

16. Ako se Saturn nađe na ovim stepenima, daće nesrećne, tužne, rezervisane osobe, i one koji odmeravaju redosled reči uz umerenost u govoru, i one koji odanim ćutnjem čuvaju tajne. Ali, oni će sporo napredovati u svemu, radiće veoma naporno i uvek će doći na loš glas kod ljudi. Jer, biće trovači i oni čiji pakosni um ume da iskoristi svaki otrov; održavaće svoju ogorčenost stalnim gnevom sve dok ne budu opravdani slučajno ili sopstvenim zaslugama. I biće od onih koji su naviknuti na predviđanje svega što će se desiti, tako što su im stanje u budućnosti i sadašnje stanje stvari poznati kroz otkrovenja u snovima; ali koji će se predavati svakom impulsu u svojim odlukama.

17. Ako se Jupiter nađe na ovim stepenima, učiniće natusa veštim u zakonu, medicini…[4] tako da će uređivati poslove moćnih ljudi svojim sopstvenim zalaganjem. Biće zasigurno poznati među ljudima. Ali će uvek biti opterećeni preljubom, tako da će je ujedno i želeti i činiti. Po noći će ovako rođene načiniti zastupnicima, druge pisarima, ali slavnim, o kojima će drugi dobro svedočiti tako da će sjaj tih svedočanstava opstati sve do poslednjeg dana njihovih života.

18. Ali, ako se Mars nađe na ovim stepenima i u dnevnom rođenju, daće rđave, zlobne, zloćudne osobe i one koji su u stalnim sukobima, okrutne, impulsivne i one koji ne mogu biti stišani ničim čovečnim; bučne, besramne osobe, izopačene mahnitim gnevom i koje sve odbacuju jer se ne mogu zasititi. Nestalne osobe i one koje je lako odvratiti od svega jednostavnim ubeđivanjem, prevaranti, podlaci i oni koji počine svaki prestup uz bezočno oduševljevenje. No, ako je noćno rođenje, sve ove stvari su umanjene u određenoj meri.

19. Ali, ako se Sunce nađe u ovim terminima, načiniće osobe poznatim, otmenim i onim koji su uvek ovenčani slavom, i za čiju otmenost će se znati širom čitave države; i koje će ljudi priznati štiteći ih svojim sopstvenim posredovanjem. Oni će zasigurno izvršavati mnoge dužnosti. Ali, ako se sam Merkur nađe sa Suncem u terminima Merkura na Ascendentu, kao što smo ranije rekli, onda će natusi biti od onih osoba koje sve izvršavaju ispravno, i koje svi podržavaju zbog njihove nekvarljive mudrosti.

20. Ako se Venera nađe na ovim stepenima, činiće sve one stvari koje smo pominjali da čini Merkur na stepenima Venere. Načiniće uspešne, bogate, prijatne osobe, i one koji sve dobijaju lako, i koje svojim javnim govorima lako ubeđuju mnoštvo da im daju sve što žele. Vesele, učene, otmene osobe koje vole muziku, pesnici čije su pesme ogrnute sjajem otmenosti. I oni kojima su darovi dobre sreće dati od tuđe nesreće.

21. Ali, ako se Mesec nađe u terminima Merkura, i ako je dnevno rođenje, daće zanatlije i to one koji su iznad svih ostalih zanatlija. A u noćnim rođenjima, ukazaće na poznavanje svih veština i one koji će imati zadovoljstvo od svih svojih napora, darovite osobe i one koje mogu da upravljaju poslovima trgovine sa strancima, poznajući sve. I one koji se premeštaju ovde i onde zbog različitih razloga; i koji su ravnodušni prema svakom vidu tuge.


Napomene:

[1] U ranijim tekstovima sam to objasnio da nalikuje savremenom kućnom pritvoru.↩nazad na tekst
[2] Bramova ovo prevodi kao ljubomorne osobe.↩nazad na tekst
[3] Sveštenici u starom Rimu koji su proricali budućnost gledajući u utrobu žrtvovanih životinja.↩nazad na tekst
[4] Nedostaje deo teksta.↩nazad na tekst

 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press.
 • Julii Firmici Materni – Matheseos Libri VIII, ed. W. Kroll, F. Skutch.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

5 komentara

 1. Zdenka Gleißberg kaže:

  Dobar dan Bojane,

  Prije svega veliko hvala na ovom novom prevedenom tekstu kojeg nam stavljas ovdje na raspolaganje.

  Citajuci ovaj tekst ostalo mi je nejasno dali te planete na tim terminima moraju biti na Ascedentu ili se radi o tome da mogu biti u bilo kojem znaku ali naravno u terminu te iste planete koja vlada stupnjem Ascendenta…
  Puno ljepih pozdrava, Zdenka

  • Bojan Šojić kaže:

   Dobar dan, Zdenka!

   Da, reč je o tome da je neka planeta sa Ascendentom u određenom terminu. Na samom početku kaže „Ali, ako se sa Ascendentom postavljenim u terminima Saturna, Saturn nađe partilno u istim tim terminima“ a dalje, čitajući opise koje prilaže, primećujemo da se oni najviše tiču ličnosti osobe tj. njenog ponašanja, karaktera, fizičkog izgleda i slično, najviše onih stvari koje su upravo definisane Ascendentom i pozicijom planete na Ascendentu.

   Svako dobro,
   B.

 2. Zdenka Gleißberg kaže:

  Dobar dan Bojane,

  Puno hvala na brzom i jasnom odgovoru.
  Zelim sve najbolje i ljep pozdrav, Zdenka

 3. Maya kaže:

  Bojane da li su ovi termini zapravo Ptolomejevi termini ili neki drugi?
  Unapred hvala

  • Bojan Šojić kaže:

   Ne, Firmik je kao i većina njegovih kolega koristio egipatski set termina. No, apsolutno je nebitno o kom setu je reč jer ova univerzalna značenja nisu izvedena prema raspodeli stepenova već, jednostavno, prema osobinama planeta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *