Znak Strelca: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za promenljivi jesenji znak Strelca? Opšta i specifična značenja su navedena na osnovu poređenja materijala dvadesetak najeminentnijih astrologa helenističke, srednjovekovne i renesansne epohe.

znak strelca termini
Znak Strelca – egipatski termini i haldejski dekani
Kada kopirate sadržaj ovog teksta u svoje tekstove i objave, budite korektni i savesni pa postavite link do ove stranice ili napišite da je izvor citiranog materijala AstroRiznica.
To je navedno i u uslovima korišćenja. Hvala!

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar: .
Egzaltacija: nema.
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N).
Triplicitetni vladari (Ptolemej): (D) (N).
Izgon: .
Pad: nema.

Znak Strelca – pozicije fiksnih zvezda za 2019. godinu

Korneforos
01°21′Kajam
01°50′
Jed Prior
02°34′Džuba02°50′
Akrab
03°27′Jed Posterior
03°46′
Džabah
04°54′Marfik05°51′
Han09°30′Antares10°01′
Kuma10°36′Alvaid12°14′
Sarin
15°02′Ras Algeti
16°25′
Grafias
17°30′Sabik
18°14′
Masim20°10′Atria
21°10′
Ras Alhag
22°43′Lesat
24°17′
Šaula24°51′Grumium
25°02′
Kelb Alrai25°36′Sargas
25°52′
Akuleus26°00′Etamin
28°14′
Akumen29°01′  

Znak Strelca: opšte karakteristike

Element: vatra.
Temperatura: topao i suv.
Temperament: koleričan.
Pol: muški.
Doba dana: dnevni.
Doba godine: jesenji (melanholična sezona).
Deklinacija: južna.
Modalitet: promenljiv.
Pravac sveta: istok ka jugoistoku.
Pravac vetra: istočni.
Sektor: solarni.
Klima: druga (Ezra); severni deo pete klime (Bonati).
Brzina uspona: dugouzlazni.
Glas: poluglasan; glasan (Ezra).
Plodnost: umereno plodan .
Ostalo: dvotelesni, vetrovit, ljudski (prva polovina), životinjski (druga polovina), kraljevski, polulep, požudan (Firmik), istinoljubiv, delimično pitom, suzdržan (el-Biruni).
Boja: žuta, crvenkasta, oker; zelena s prelazom u crvenu (Remzi).
Ukus: gorak i opor.
Životinje: konji, ptice, divlje životinje, magarci (el-Biruni); majmuni (Pikatriks).
Arhanđel: Advakiel.

Svi navedeni opisi i karakteristike služe da bi se odredila izvesna značenja. Astrolozi iz ranijih perioda nisu koristili gotova rešenja, tzv. astrološke kuvare, već su zaključivali o manifestacijama i okolnostima nekog događaja na osnovu toga da li je znak nasilan, da li je životinjski ili ljudski, glasan ili tih, vatren ili vazdušni, da li je brzog ili sporog uzlaza itd.
 

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: kukovi i butine, višak udova poput viška prstiju (Ezra).
Slabosti/bolesti: fistule, pregrevanje krvi, glavobolje (el-Biruni), zarazne groznice, slepilo i groznice (Ezra, el-Biruni), pad s visokih mesta ili konja, bolesti uzrokovane otrovom životinja i zmija (Ezra), od amputacije uda (Ezra); katar (el-Biruni), epilepsija (el-Biruni).
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn — stopala; Jupiter – glava i noge; Mars – stopala i šake; bedra (Ezra); Sunce – stomak; srce (Ezra); Venera – ruke, bedra; genitalije (Ezra); Merkur – srce, genitalije; creva (Ezra); Luna – stomak (Ezra), leđa (Alkabitus, Bonati), bedra (Šoner).

Izgled: Iznad prosečne visine, robusnog tela, skladnih udova, prijatnog lica punačkog i izduženog; preplanulog tena i svetlije kose ili boje lešnika.

[Ezra] Osoba koja ima znak Strelca na Ascendentu biće srednje visine, svetlija, dugačkih butina i snažnih golenjača; biće vesela, snažna, darežljiva, užeg čela i šiljate brade; imaće retke vlasi i veliki stomak; brzo će skakati; voleće konje, biće učen u geometriji, lažljiv, promenljiv, imaće slab glas i neće imati mnogo dece.

[Kalpeper] Pod Strelcem se rađaju vitki [ljudi], tela dobrih proporcija, čvrstog i snažnog; dopadljivog veselog lika, rumenog, okruglog lica, vešti jahači konja i odlični strelci; srčani, smeđe kose; i brzo oćelave.

[Remzi] Znak Strelca označava one koji su snažnog, dobro oblikovanog tela, malo iznad srednje visine, ljupkog lepuškastog lica donekle izduženog oblika, rumenog tena, kose boje lešnika.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Strelcu natus će steći mnogo suparnika a njegovo lično bogatstvo će biti stečeno ili prikupljeno iz nekog neočekivanog izvora. Često će biti zauzet u stranim zemljama; ploviće nekim velikim rekama ili velikim morima. Biće uvek postavljen u javne službe, a izdržavaće se i ostvarivati prihode od vodenih stvari ili na mestima uz vodu. Steći će mnoge veštine i umeća; biće mudar, talentovan i dobro upoznat sa svim stvarima.

[Vetije Valens] Znak Strelca je kuća Jupitera, muški, vatreni, uzdižući, glasan, vlažan na račun sazvežđa Argo, uzvišen, krilat, promenljiv, dvotelesni, dvostruke prirode, enigmatski, s malo potomstva, nedovršen, komandujući, kraljevski. Osobe rođene pod ovim znakom biće uzvišene, pravedne, velikodušne, sudije, darežljive, voleće svoju braću i prijatelje. Izgubiće mnogo od svog prvobitnog imetka, ali će ga povratiti. Superiorni su u odnosu na svoje neprijatelje, traže ugled, dobročinitelji su, ugledni, ponašaju se misteriozno.

[Javanajataka] Saturn u Strelcu označava slabog čoveka koji malo govori i raduje se da postupa prema sopstvenoj darmi; onog koji poznaje svete tradicije, sudijske procedure, učenje, i kako da govori o sukobima, i koji ima veliki ugled; čoveka znamenitog na zemlji i koji stiče slavu zahvaljujući različitim plemenitim osobinama tuđih sinova (koje je podučavao); onog koji se isprva odrekao sveg imetka zbog svojih svetačkih osobina i koji stiče bogatstvo na kraju svog života i biva vrlo uspešan.

Jupiter u Strelcu označava čooveka koji voli službu i vezan je za svete tradicije i prosvetljenje; učitelja žrtvovanja i zavetovanja u čije se znanje ne sumnja; plemenitog i darežljivog čoveka koji ima mnogo prijatelja i saveznika; onog koji živi u mnogim oblastima i zemljama i uživa sam u hramovima i hodočašćima; miroljubiv čovek kog ne zanima započinjanje poslova; onog koji čezne za svečanostima, poukama, svetim tradicijama i učenjem.

Mars u Strelcu ukazuje na mršavog i višestruko povređivanog čoveka; nevaljalca koji nalazi užitak u oštrim rečima, čija su žena i deca umrli, i koji je izgubio samostalnost; čoveka koji se vozi u bojnim kolima ili se bori iz njih ili jaše na konju ili je strelac u nečijoj armiji; onog koji se ne vezuje za svoje duhovne učitelje i čiji su napori uzaludni; čoveka čiji su se prijatelji uništili međusobnim svađama.

Sunce u Strelcu daje uzvišenog čoveka kog poštuju kraljevi, onog ko je slavan i učen u naukama, mudru i učtivu osobu sposobnu za parničenja; mirnog čoveka koji je naklonjen bogovima i bramanima; onog ko je hvaljen među dobrim ljudima i koji uživa u dobročinstvima prema rodbini; bogatog čoveka, junaka plemenite hrabrosti čije je telo široko, masivno, visoko i lepo.

Venera u Strelcu ukazuje na čoveka koji zna o izgubljenom blagu i stiče reputaciju u svetu; onog koji ima korist od dobre darme, kame i arte; čoveka koji je drag drugima, koji je lep i voli nakit; otmenu osobu koja ima uspravno, široko i snažno telo; onog ko je hvaljen među dobrim ljudima i poštovan zbog svog dobrog vladanja, čoveka koji je srećan i koji će oženiti dobru ženu; daje kuma, pesnika ili pratioca kraljevih poslanika.

Merkur u Strelcu daje otmenog čoveka velikog ugleda koji je obdaren hrabrošću, razumevanjem nauka, veština i svetih tradicija; mudrog čoveka koji vešto govori; onog ko sebi daje oduška kroz prinošenje žrtava, davanje zaveta, bogosluženja i milosrđe; sveštenika ili prinčevog špijuna; čoveka istaknutog u svojoj porodici koji zna da piše i prepisuje, koji pametno donosi odluke u vezi s postupanjem i korišćenjem stvari.

Luna u Strelcu daje čoveka uzvišenog vladanja koji je poštovan među kraljevima, nesebičan, istinoljubiv i uljudan junak; uspešnu i bogatu osobu koja je posvećena drevnima i bogovima; veličanstvenu osobu čiji su rođaci, bogatstvo i vrline znameniti; poštenog i zahvalnog čoveka čija su dela odvažna; onog koji sam stiče slavu i koji je obdaren čvrstinom, snagom, inteligencijom, pameću i lepotom; čoveka koji je nadmoćan u stvarima kao što su poezija, poslovanje, zanati, učenje, žrtvovanja, zaveti i bogosluženja; darežljivu osobu koja je sklona pravičnosti i koju je teško napasti; onog koji čini šta mu je drago i koji je neodoljiv drugima; snažnog, umilnog i saosećajnog čoveka, ponositog čoveka koji voli da štiti i koji ima užasnu narav; onog koji izgleda kao konj, koji je debeo i ima veliku glavu; lepo obučenog čoveka; onog koji nema žena ni sinova i koji se užasno smeje; čoveka sklonog piću čiji je um zaokupljen bitkama; onog koji zna kako da koristi svoju snagu i koji neustrašivo govori; plahovitu osobu koja voli žene.

Ako Jupiter aspektuje, kralj; ako Venera, onaj ko ima mnogo imovine i moći; ako Merkur, učen čovek burnih reakcija; ako Sunce, otmena i slavna osoba; ako Mars, zla osoba; ako Saturn, bogata osoba.

[Morison] Saturn u Strelcu — krupnog tela dobro oblikovanog, zadovoljavajućeg tena, prijatnog ponašanja, nije gramziv, umereno je štedljiv i retko rasipan; pomalo koleričan, ne trpi uvrede, želi da čini dobro svima, voli svoje prijatelje, milostiv je prema neprijateljima.

Jupiter u Strelcu — lep, visok, uspravnog držanja, dobro oblikovanog tela, ovalnog lica i rumenog tena, kose koja je smeđa ili boje lešnika, guste brade i brkova, lepih očiju; kosa počne da opada rano u životu, pojava dubokih zalizaka; um je ispravan, ponašanje plemenito, učtivo, humano, ljubazno i prijatno; voli konje i lov.

Mars u Strelcu — osoba je visoka, tela dobrih proporcija kompaktnog i dobro oblikovanog, rumenog tena, ovalnog lica i brzih prodornih očiju; veseo, razdragan; ponašanje strastveno i impulsivno, ali uzvišeno i velikodušno; osoba je hrabra, govorljiva, voli aplauze; u celosti dobrog karaktera.

Sunce u Strelcu — visoka osoba, zgodna, dobrih proporcija, ovalnog lica, rumenog tena, svetlosmeđe kose; uzvišenog držanja, ponosita, želi velike stvari, stroga i opasna; često dobija nagrade i počasti za svoja dobra dela.

Venera u Strelcu — osoba je radije visoka, zgodna, lepa, čistog tena, ovalnog lica i smeđe kose; darežljiva, ne stremi ka lošim stvarima, ponosita i strastvena, dobrog temperamenta i prijatna; uopšteno srećna.

Merkur u Strelcu — visoka osoba, dobre građe, krupnih kostiju ali nije ni korpulentna ni suvonjava, ovalnog lica, velikog nosa i rumenog tena; strastvena ali se brzo smiri, impulsivna u mnogim stvarima na sopstvenu štetu; uopšteno dobrog ponašanja, žudi za časnim stvarima ali ih retko postiže, nije naročito srećna.

Luna u Strelcu — zgodna osoba ovalnog lica, rumenog tena, smeđe kose, dobrog ponašanja, otvorena i darežljiva ali brzopleta i strastvena; brzo oprašta; ambiciozna, poštena, ljubazna, srećna i poštovana.

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: sudije, sveštenici, plemići, ljubazni ljudi, tumači snova, strelci i trgovci, proroci (Firmik).
Mesta: planine i brda, bašte (Ezra), navodnjena mesta (Ezra), mesta gde ima konja i bikova (štale), hrišćanske crkve (el-Biruni).
[Lili i Remzi]  Štale, konjušnice, najviša mesta, brda, kamenita mesta, mesta gde gori vatra ili se često potpaljuje; gornje sobe u kući.

Države i oblasti: Španija, Arabija, Irak, Barbarija do Maroka (el-Biruni), Mađarska, Kilikija (Paul), Krit (Paul, Dorotej), Sicilija (Manilije), Pamfilija (Hermes), Galija (Dorotej), Magreb (el-Rijal), Jabal (Abu Mašar), Rusija (ibn Laban), Jemen (ibn Laban).
[Remzi] Arabija Velika, Sicilija, Keltika, Španija, Dalmacija, Slavonija, Mađarska, Moravija, Ligurija. (Ptolemej deli znak Strelca na spoljašnji severozapadni deo u kom su Tirenija, Keltika i Španija, i unutrašnji jugoistočni deo gde se nalazi Arabija Velika).

Gradovi: Narbona, Nirnberg, Rotenberg, Keln, Štutgart, Edinburg, Šefild, Budimpešta, Piemont, Stargard, Toskana, Jerusalim, Avinjon, Toledo, Modena, Kalahora, Serp, Ivora, Bagdad (Ezra, el-Biruni, ibn Laban), Isfahan, Kus (el-Rijal).

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′6°40′10°13°20′16°40′20°23°20′26°40′30°

Dvanaestine (duade)

dvanaestine_strelac

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam onu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, tr. Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepenMONM/ŽS/TJE/XstepenMONM/ŽS/TJE/X
1.MS X16.ŽS  
2.MS  17.ŽS  
3.ŽS  18.ŽS X
4.ŽS  19.ŽS X
5.ŽS  20.ŽD E
6.MS  21.ŽD  
7.MS*X22.ŽD  
8.MS X23.ŽD  
9.MS  24.ŽS* 
10.MT  25.MS  
11.MT  26.MS  
12.MT* 27.MS* 
13.ŽS E28.MS  
14.ŽS  29.MS  
15.ŽS* 30.MS* 

znak strelca
Znak Strelca u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znakovima obeleženim sivom bojom

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Strelca, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Rođen u prvom dekanu biće lep i zgodan, srednje visine; biće moralan i mešaće se sa kraljevima i prinčevima.
Rođen u drugom dekanu imaće lepo telo ali će imati žućkast ten, spojene obrve i imaće mladež na grudima.
Rođen u trećem dekanu će biti visok, prelepog lica; imaće oči nalik mačijim, široke grudi, biće snažan, i imaće mladež na levoj golenjači; biće savetnik, skroman i moralan.
Onaj ko je rođen na kraju znaka biće preljubnik, ali znak uopšteno označava da će biti pravedan čovek.

[Hefestion iz Tebe] Onaj ko je rođen u prvom dekanu biće manjkav i beskoristan, i suočavan sa zavišću (jer Strelac i otpušta i prima); i imaće znanje o bogu i biće dobar u poslu i videće smrt svojih srodnika, a onog [natusa] koji bude u opasnosti sačuvaće bogovi. Ovako rođeni će imati ud viška, i pomagaće drugima iz dobrote, i biće uz moćnike. Takođe će odgajati konje ili biti čuvari i generali i trgovački činovnici i visoki sveštenici, i biće omiljeni među ženama. Biće vrlo lepog stasa, divnih očiju, velikog nosa, lepih obrva; imaće beleg u predelu rebara. Kritični periodi ovog boga su 11, 22, 31, 46, 53, 63, 77. i 86. godina.

Rođen u drugom dekanu će se odvojiti od roditelja i živeće u problemima i siromaštvu i živeće u inostranstvu i natrčavaće na one kojima se ne nada, i uzdići će svoju dušu. Prijatelji će ga ceniti i iskusiće posekotine i prolivanje krvi. A ako jedna od dobroćudnih planeta svedoči zlim stvarima ona će ih poništiti, i kako natus bude stario biće bolje. Baviće se radom sa srebrom i zlatom ili kovanicama. Biće bled, širokih obrva, imaće beleg na grudima, biće poguren. Kritični periodi ovog boga su 11, 19, 21, 32, 46, 51, 61, 72, 86. i 91. godina.

Rođen u trećem dekanu biće bogato odgojen i imaće uticajne roditelje, biće jak, učen; i imaće javnu službu i biće gospodar života i smrti, i blizak sa kraljevima. I biće izvršilac kraljevih naređenja i poduhvata. A ako ovom dekanu svedoči Jupiter načiniće ga vođom, podučavaocem kraljeva, onim ko potčinjava gradove. Ali ako dekanu svedoči Saturn ili se stepen Saturna uzdiže, uzrokovaće izdaju mnogih, i gubitak novca i nepostojanost i neprijateljstva i zavere slugu. Biće nižeg rasta, lepog lica, na levom oku imaće kataraktu, prilično širokih grudi, smelog duha; imaće beleg na levoj nozi. Kritični periodi ovog boga su 11, 26, 36, 42, 51, 67. i 72. godina.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Onaj ko je rođen u prvom dekanu Strelca neće imati problema sa ženom, ali će biti u žalosti zbog dece.  Rođen u drugom dekanu živeće bez patnje, osim što će umreti među strancima. U trećem dekanu, ukazuje na one koji su bogati i poštovani, i koji će dobiti nasledstvo od žene.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Strelca ima lice Merkura. Njegovo ime je Klinotos. Uzrokuje čireve. Predstavljen je čovekom koji ima glavu psa i drži nešto oštro u svojoj levoj šaci koju pruža naniže. To je zapravo malo oružje sa oštricama. Opasan je šarolikom mrežom sve do butina. Vlada klimom Azije, Ahaje i Pamfilije.

Drugi dekan Strelca ima lice Lune. njegovo ime je Tursos. Uzrokuje probleme u kolenima. Ovaj lik stoji na klizavom mestu nagnut naniže. Ima lice lasice, ali telo čoveka. Vlada rekom Nekar.

Treći dekan Strelca ima lice Saturna. Njegovo ime je Renetis. Uzrokuje išijas i bolove u kolenima. Ima ljudski lik. Vlada Afrikom.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *