Prosuđivanje četvrte kuće: V. Lili

lili

Ovaj prevod obuhvata poglavlja od polovine CXXI do polovine CXXVII trećeg toma Hrišćanske astrologije u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, obrađuje natalnu astrologiju i daje uputstva za prosuđivanje četvrte kuće i stanja roditelja natusa te njegovog slaganja sa njima. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE.

Razmatranje roditelja i nasledstva oca

Signifikatori oca u svakoj genituri su: Prvo, IV kuća. Drugo, njen vladar. Treće, Sunce u dnevnoj genituri i Saturn u noćnoj. Četvrto, planeta ili planete u IV kući su značajne. Ovi signifikatori ili većina njih snažnih i usrećenih, u dobrom aspektu sa Jupiterom ili Venerom, pokazaće srećne uslove [života] oca nakon rođenja deteta.

Ako su neki snažni i drugi slabi, i ako naginju osrednjosti, onda je sreća roditelja namerena ili umanjena prema prirodi planete ili planeta koje se nalaze u IV kući; i ako ih tamo ima više, ona koja je najviše dignifikovana treba da bude prioritetna u tumačenju. Ali ova prosuđivanja je najbolje izvući iz očevog natala.

Ako u IV kući nađeš srećne planete i njihove vladare na uglovima ili u sukcedentnim [kućama], dobro postavljene, bez aspekata sa nesrećnim [planetama], možeš prosuditi stanje roditelja kao pohvalno i dobro; ali ako su signifikatori u kadentnim kućama i nesrećne zvezde u IV kući ili ako su vladari ranije pomenutih mesta aflikovani od nesrećenih planeta, možeš predvideti, da su roditelji podložni mnogim nesrećama i obavi svoj sud o veličini njihove sreće ili nesreće prema snazi ili debilitaciji signifikatora. Vladar IV kuće u recepciji sa vladarom ascendenta ili u trigonu ili sekstilu sa njim, ukazuje na procvat oca.

Sunce ili Jupiter u IV kući, ukazuju da je otac čovek dobrih kvaliteta; ako se planeta koja signifikuje oca nađe na uglu ili sukcedentnoj kući i u svom sedištu ili egzaltaciji, to generalno označava oca kao čoveka od poštovanja i vrednosti. Sunce, Saturn, Mars i Merkur u IV kući, pokazuju da otac neće dugo živeti. Ako su Jupiter i Venera bilo kakvom aplikacijom[1] ili aspektom u konfiguraciji sa Suncem ili Saturnom, i ako postoji bilo kakav prijateljski aspekt među njima, [ako su] oboje snažni, oni obećavaju dug život ocu. Sunce sa Severnim čvorom i Luna u IV kući, ukazuju da je otac od dobrih roditelja, ali natus neće biti dugovečan.

Ako je Sunce bolje dignifikovano od Lune, pokazuje bolje poreklo oca nego majke; i obrnuto. Sunce i Luna u konjunkciji u muškom znaku, pokazuju dostojanstvo oca, ali kratak život majke i to kraći nego oca. Sunce ili vladar IV kuće peregrini u XII kući, pokazuju da je otac vrlo niskog položaja. Sunce u konjunkciji sa Južnim čvorom i kadentno u životinjskom znaku, pokazuje bedne roditelje. Sunce i Saturn u kadentnim kućama i u konjunkciji, pokazuju kraći život ocu. [Ako] Saturn unesrećuje Sunce, otac umire od melanholije itd.

O majci

Signifikatori majke su: Prvo, X kuća Drugo, njen vladar Treće, Venera u dnevnoj genituri i Luna u noćnoj Četvrto, planeta ili planete u X kući

Ako su svi ili veći deo ovih signifikatora dobro konfigurisani u natalu odnosno u dobrim kućama ili esencijalno dignifikovani, ukazuju na dobro majci, u skladu sa kvalitetom familije iz koje potiče; i ovo [važi] nakon rođenja deteta čiji natal uzimaš u razmatranje. Ali, ako su signifikatori, naročito Luna, izuzetno aflikovani ili vrlo unesrećeni, to oznaćava mnogo nesreće i bolesti majci ili će još biti opterećena mnogim neugodnostima i očajanjem; ispitivanjem signifikatora i oca i majke, možeš lako otkriti da li će stanje oca ili majke biti više srećno, bilo da razmatraš imovinu, telo ili um; jer ovo je osnovno pravilo da oni signifikatori koji su najbolje postavljeni, oni su najsrećniji.

Kvalitet onoga što je dobro ili [što] može unaprediti bilo kog roditelja, signifikovano je Jupiterom ili Venerom; ono što im može štetiti, Saturnom ili Marsom i razmatranjem kuća u kojima su postavljeni. [Ako] Mars aflikuje signifikatora, onda će marsijalni ljudi ili stvari škoditi; ako Saturn [aflikuje] , onda saturnijanski [ljudi i stvari] uz obzir prema kućama, kao što je rečeno. Isto tako, orijentalnost i okcidentalnost Lune i Venere: [kada su] orijentalni, benefici više škode životu[2] , a okcidentalni imetku. Usrećenost majčinih signifikatora pokazuje njeno dobro stanje; signifikatori oca dobro dignifikovani ukazuju na dobru sreću i prosperitet.

Luna ili Venera u bednim mestima neba odnosno jedna u XII, druga u VI kući, pokazuju da je majka služavka.

Ako Saturn i Mars aflikuju Lunu kvadratom ili opozicijom, [ako su] takođe sporog kretanja i van uglova, ukazuju na bolešljivu majku; ako su Luna i oni brzog kretanja, i ako su Luna i Venera u I ili X kući, II ili XI kući, oni skraćuju majčin život. Orijentalna Luna aflikovana Saturnom pokazuje groznice, malariju, drhtavicu ili velike strahove majci; okcidentalna Luna i isto aflikovana, objavljuje mnogo bolesti; smrt majke usled nekog apscesa u tajnim delovima, kao što su materica, slabine i slično. Luna u opoziciji sa Saturnom ukazuje na smrt majke usled kontinuirane bolesti i grčeva.

Da li će majka imati težak porođaj pri rođenju natusa ili će živeti nakon toga

Znak oblitičke ascenzije[3] , kao Jarac, Vodolija, Ribe, Ovan, Bik, Blizanci, na ascendentu i nesrećna planeta koji ga aflikuje kvadratom ili opozicijom ili [ako je] južni čvor tamo, govore o opasnom porođaju majke. Znaci dugog uzlaza u Horoskopu[4], sa aspektima dobrih planeta ili severnim čvorom tu, objavljuju lake porođaje.

Kada benefici pomažu Lunu, konjunkcijom ili aspektom ili su Sunce ili Luna u muškim znacima prave ascenzije, koji su Lav, Vaga, Strelac u muškim natalima, ali Rak, Devica i Škorpion u ženskim, [to je znak] da je natus lako napustio matericu majke.

Nesrećne planete u XII kući pokazuju sporo napredovanje natusa iz majke i veliku opasnost po nju na porođaju. Luna u oblitičkim znacima, [združen] sa retrogradnom ili stacionarnom planetom ili [onom] koja je sporog kretanja, [ukazuju] da je majka dugo porađala natusa. Ako je vladar X kuće u VIII kući, postoji sumnja da majka može umreti na porođaju.

Da li će natus uživati imovinu oca; i da li će je proćerdati ili potrošiti

Sunce združeno sa Jupiterom ili Venerom po danu ili Saturn i Luna sa istim planetama u noćnom rođenju ili u dobrom aspektu sa njima, naročito u II ili IV kući ili ako imaju dominaciju u IV kući, oni signifikuju dobru očevinu ostavljenu natusu, koji će je dobro poboljšati i značajno uvećati svoju očevinu. Ali, [ako] Mars na sličan način aflikuje bilo Sunce po danu ili Saturn u noćnom rođenju i ako nema benefičnih aspekata srećnih planeta da spreče taj aspekt, natus će raskućiti očev imetak.

Opet, ako Luni u noćnom rođenju opada svetlost i ako je ometena od Marsa ili Saturna i vladar II kuće na sličan način ili su vladar IV kuće i ta kuća aflikovani i zajedno sa ovim [ako su] II kuća i njen vladar unesrećeni, to sve ukazuje da će natus proćerdati očevinu i pretvoriti je u ništa.

Saturn u XII kući sa vladarom IV kuće, i obojica peregrini, natus troši očev imetak; tako ako su nesrećne planete u IV kući i sa njima vladar V kuće unesrećen, Sunce i Luna u konjunkciji, peregrini i aflikuju II kuću, prosudi isto.

O međusobnom slaganju roditelja

U dnevnim geniturama razmotri Sunce i Veneru i prosudi prema njihovoj konfiguraciji ili uzajamnoj recepciji jedne [planete] sa drugom, o uzajamnoj ljubavi roditelja; pa ako je Venera usrećena i ide u spaljenost, to je argument da će žena nastojati da udovolji svom suprugu; ako je retrogradna, peregrina unesrećena i u separaciji od Sunca, prosudi suprotno odnosno da će biti tvrdoglava, neposlušna i slično.

U noćnim rođenjima, razmotri Saturna i Lunu i kako aspektuju jedno drugo; ako je benefični aspekt, onda možeš prosuditi ljubav, slogu i dobru volju; i obrnuto kada su u kvadratu ili opoziciji, večito nesložni. Ako je vladar X kuće u opoziciji prema vladaru IV kuće oni se ne slažu; [ako je] nesrećna planeta u X kući, majka je uzrok; u IV kući, otac je lošeg stanja i slično.

O roditeljskoj uzajamnoj ljubavi sa natusom i koji će ga od roditelja više voleti

Opšti signifikatori moraju prvo biti razmotreni; u dnevnim rođenjima Sunce za oca, Veneru za majku; ova dva signifikatora, ako podržavaju vladara I kuće ili sam Horoskop[5] prijateljskim aspektom, nemoj sumnjati da će biti ljubavi i sloge između roditelja i natusa. Ako šalju svoj kvadrat ili opoziciju prema vladaru Ascendenta, taj aspekt ukazuje na mnogo neslaganja koje će se podići među njima.

Moraš osmotriti da, ako Luna ili Venera šalju svoje sekstile ili trigone prema vladaru Ascendenta a ne Saturn ili Sunce, onda će majka najbolje uticati na natusa; i tako prosudi kada se suprotni aspekti zadese[6] ili kada postoji uzajamna recepcija između vladara Ascendenta i bilo kog signifikatora oca ili majke; razmotri sa kojim je [signifikatorom] u recepciji i od tog roditelja koji je signifikovan tim signifikatorom, natus će imati najviše ljubavi.

Regiomontan je podučavao kako da se izvede očev natal iz sinovljevog, u problemu 24. i to je bilo mnogo korišćeno od strane nekih izuzetnih astrologa ovog kraljevstva, a stvar je ukratko sledeća. Ako je dnevna genitura i Sunce nije na vrhu X ili IV kuće, pronađi njegov krug pozicije[7] i pod tim polom neka stepen Sunca bude Ascendent; oduzmi 90 stepeni oblitičke ascenzije od Sunca i to će ti dati rektascenziju Zenita; pogledaj polove drugih kuća prema Regiomontanusu, str. 175. i stalnim dodavanjem po 30 stepeni na rektascenziju, nalazeći stepen ekliptike koji odgovara njihovim oblitičkim ascenzijama, naći ćeš vrhove XI, XII, II i III kuće i potom ćeš kartu jednostavno napraviti pošto ćeš imati pravo mesto u natalu, pa postavi prema tome sve planete u njega.

O signifikatorima velikog bogatstva u natalu koje se može dobiti u rudniku

Kada je Saturn vladar IV kuće ili postavljen u IV kući, bilo u svojoj egzaltaciji ili sedištu i ako je direktan, brzog kretanja i konfigurisan dobrim aspektima sa dobrim planetama, on pokazuje da će natus steći obilno bogatstvo upravljajući kamenolomima i rudnicima gde se iskopavaju metali, rude, drago kamenje i minerali; što je [Saturn] potentniji, to se veća dobit može očekivati i mnogo evidentniji će biti efekti.

Vladar IV kuće primljen od bilo kod luminara ili planeta koja dispozituje bilo koje svetlo, uz uzajamnu recepciju, ukazuje na obilje bogatstva na račun rudnika, bilo da su rudnici uglja, kamenolomi, rudnici olova, rudnici gvožđa ili slični. Jupiter u IV kući u Vagi, obećava natusu mnogo bogatstva iz utrobe zemlje, posebno kalaja i ukazuje na dobro nasledstvo ili lično bogatstvo oca; bez sumnje u ovom prosuđivanju Saturnu se daje najveći prioritet kada se nađe u IV kući u Vodoliji i Jupiter se tada nađe u Vagi; Mars u IV kući u Lavu i Sunce u Ovnu, apsolutno obećavaju natusu bavljenje rudnicima gvožđa, srebra ili rudnicima zlata.

Da bi bio uspešan u rudnicima uglja ili olova, potrebno je da Saturn bude u zemljanom znaku, u nekom dobrom aspektu sa Suncem, Marsom ili Merkurom i da bude ili u IV kući ili da je u dobrom aspektu sa planetama koje su postavljene u IV kući.

POVEZANE TEME:

El-Hajat: O roditeljima


Napomene:

[1] Misli se na telesnu aplikaciju.↩nazad na tekst
[2] Lili verovatno i dalje misli samo na Lunu i Veneru. Jupiter kao benefik i superiorna planeta ne može biti sa njima u istom rangu, jer njegove orijentalne i okcidentalne pozicije imaju suprotno značenje u odnosu na iste pozicije inferiornih planeta. ↩nazad na tekst
[3] Znaci kratkog uzlaza.↩nazad na tekst
[4] Stari izraz posebno upotrebljavan u helenskoj astrologiji, horoscopus što znači Ascendent.↩nazad na tekst
[5] Ascendent.↩nazad na tekst
[6] Odnosno kada Saturn ili Sunce šalju dobre aspekte prema vladaru Ascendenta, a ne Luna ili Venera.↩nazad na tekst
[7] Krug pozicije predstavlja mali krug ucrtan na površini Zemlje u kome je, u svakoj tački u momentu osmatranja, posmatrano nebesko telo na istoj visini i samim tim na istom rastojanju u odnosu na zenit (radijus kruga je proporcionalan osmotrenoj udaljenosti zenita).↩nazad na tekst

  • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *