Praktični primeri u vezi sa zaključenjem braka

lili

Treći i poslednji deo prevoda u vezi sa tematikom veza i braka u horarnim pitanjima, gde Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere iz prakse. Nakon teorijskog izlaganja slede praktični primeri u vezi sa zaključenjem braka.

Prethodno:
Brak u horarnim pitanjima
Vernost i (ne)slaganje partnera

 

Nakon razmatranja da li će se žena vratiti mužu ili ne, Lili počinje novo poglavlje i temu koja se tiče slugu, životinja i izgubljenih stvari. Praktični primeri, između ostalog i oni koji su u vezi sa brakom, nalaze se tek u poglavljima posle teorijskog izlaganja svih drugih pitanja sedme kuće. Radi očuvanja kontinuiteta, ja ću te Lilijeve primere iznositi na kraju svake pojedinačno obrađene teme. Tako ću ovde pridružiti dva horarna horoskopa u vezi sa brakom. Njih Lili prilaže (poglavlja LIX i LX) nakon obrade teme o otvorenim neprijateljima, i to su prvi od ukupno desetak horoskopa u vezi sa sedmom kućom.

Jedna napomena u vezi sa horoskopima. Ukoliko želite da sami unesete podatke u softver (posebno se odnosi na korisnike Morinusa), obratite pažnju na kalendar zbog razlike koja postoji između julijanskog i gregorijanskog. Većina boljih softvera automatski prebacuje iz novog u stari stil (i obrnuto), ali tamo gde nema te opcije ili ona ne funkcioniše, jednostavno treba dodati 10 dana na postojeći datum. Dakle, ako je datum 5.8. iz Lilijevog vremena, u Morinusu ćete uneti 15.8. da bi dobili ispravan horoskop.

I još jedna stvar: obratite pažnju na vreme. U prvom horoskopu stoji 16.6.1646. u 19.26 PM. To je, zapravo, pre podne narednog dana, jer je 7.26 PM popodne 16. juna, a 19.26 PM je dvanaest sati kasnije, tj. 7.26 AM 17. juna. Sistem kuća u horoskopima je Regiomontan. A što se tiče odstupanja pozicija Ascendenta i planeta, uobičajeno za ono vreme nepreciznih efemerida.

Praktični primeri: Da li će se dama udati za gospodina za kog želi?

Istinski razvoj stvari kod ove dame je bio sledeći: jedan gospodin je dugo vremena bio ozbiljan prosioc nudeći joj brak, ali ona nikako nije mogla da ga zavoli toliko da bi pomišljala na brak s njim, pa ga je stalno blago odbijala. Na kraju, na veliko nezadovoljstvo gospodina, odbila ga je konačno.

Nakon što ga je tako odbila, postala je strastveno zaljubljena u njega i gorko se pokajala zbog svoje gluposti, pa je, nakon što se tako grubo ponela, poželela da joj se opet ukaže prilika kao ranije. Takve su bile okolnosti u vreme kada mi je postavila pitanje.

praktični primeri da li će se dama udati
Praktični primeri: Da li će se dama udati? (OVDE možete videti horoskop u modernom softveru u većem formatu)

Ascendent i Sunce pripadaju pitaču; vladar sedme kuće Saturn osobi za koju se pita. Pitač je srednje visine, okruglog lica, rumenog tena, vedrog i skromnog držanja, sivih očiju, svetlosmeđe kose, čemu je, prema mom mišljenju, uzrok Sunce kao vladar Ascendenta u terminu Marsa – bila je učtiva i dovoljno lepa.

Našavši Saturna na južnom uglu u konjunkciji sa Marsom a obojicu u Biku, fiksnom zemljanom znaku, zaključio sam da je muškarac za kog se pita osrednji, niti visok niti mnogo lep, izduženog i nepravilnog lica, bledog ili bolešljivog tena, tamne ili zagasito kestenjaste boje kose, kovrdžave i oštre, prodornih očiju povijenih nadole, zamišljen, pognute glave, s nekom ometenošću u hodu kao da gazi nakrivo itd. [ovo mi je potvrđeno].

Nalazeći Saturna kao što sam gore pomenuo, izdignutog i u konjunkciji sa Marsom, zaključio sam da je gospodin bio tužan, ljut, vrlo nezadovoljan i prezirao je svoje ranije pokušaje (što ljudi Saturna inače čine). Protumačio sam da ga je mnogo razjario rođak ili ugledni gospodin označen Marsom, drugim vladarom treće od sedme kuće, i četvrte, pošto je u desetoj od sedme[1]; i da su ovaj gospodin i on ili živeli u istoj kući ili jedan blizu drugog, jer su oba signifikatora ugaona i fiksna [i tako je bilo].

Rekao sam da gospodin nije imao nikakvih namera ili naklonosti prema njoj, našavši Lunu kako završava prazan hod i opozicijom prilazi Suncu, vladaru Ascendenta. To govori da su male nade za ostvarenje njene želje, jer je sopstvenom zadrtošću sama sebi nanela veliku štetu.

Nakon toga mi je ispričala celokupnu istinu, ne ranije, i preklinjala za uputstva, na koji način bi, bez štete po njenu čast, [stvar] mogla ponovo da bude pokrenuta, ako je moguće. Odista, bila je smetena u očaju i veoma tužna.

Potom sam, uz mnogo saosećanja, počeo da razmatram kakve nade imamo u horoskopu. Našao sam da Sunce sekstilom prilazi Saturnu – ovo ukazuje na želju žene i snagu njene ljubavi prema osobi za koju pita, jer je označena bržom planetom. Ali među signifikatorima nema recepcije, stoga ta aplikacija daje malo nade.

Našao sam recepciju između Jupitera i Lune, i između Sunca i Lune (ona je u njegovom triplicitetu[2], a Sunce u njenoj kući). Takođe sam primetio da Luna dispozituje Saturna u znaku njene egzaltacije i Jupitera u njenom sedištu, i da je Jupiter vrlo blizu dekster sekstila sa Saturnom, još uvek u aplikaciji a ne u separaciji. Uz to, Jupiter je u svojoj egzaltaciji, srećna planeta koja uvek pomaže, a koji je sposoban da svojom snagom i kvalitetom odagna Saturnovo zlo.

Pored toga, blizina Jupitera sekstilu Saturna uverila me je da je osoba za koju se pita blizak poznanik jednog uglednog i uticajnog čoveka, kako Jupiter i nalaže, kog sam tačno opisao i koji je dobro poznat dami. Savetovao sam je da se njemu požali i u potpunosti ga upozna sa svojom nesrećnom nepromišljenošću. Potvrdio sam joj da će opisani gospodin biti častan i od poverenja, i nisam sumnjao da će uz božiji blagoslov on ponovo oživeti stvar (zbog koje sad očajava) a njeno srce naći zadovoljstvo.

Ali našavši da će Saturn i Sunce doći u sekstil 27. istog meseca, savetovao sam da se stvari ubrzaju pre nego što aspekt prođe. I uputio sam je da 19. juna oko podne, gospodin treba prvi da pokrene u ovoj stvari osobu za koju se pita; razlog za ovo je bio taj što su tad Saturn i Jupiter bili u egzaktnom aspektu sekstila.

Moj savet je poslušan, a ishod je bio sledeći. Zahvaljujući gospodinovom posredovanju stvar je ponovo pokrenuta, susret ostvaren, sve u narednih dvadeset dana, na zadovoljstvo ucveljene (mada po meni nezahvalne) dame itd.

Astrološki, pravi razlog ovog ispunjenja je, najpre, aplikacija sekstilom dva signifikatora, tj. vladara sedme i prve. Potom, aplikacija Lune prema vladaru Ascendenta, mada opozicijom ali uz recepciju, je još jedan mali argument. Ali glavna prilika, koje bez ovoga u horoskopu ne bi bilo, jeste aplikacija Jupitera sekstilom ka Saturnu vladaru sedme kuće. Primajući vrline koje mu Saturn predaje i prenoseći ih ka Suncu vladaru Ascendenta, Jupiter će bez prohibicije, abscisije ili frustracije doći u egzaktnu konjunkciju sa Suncem[3] koja se dešava 29. juna, tako da nema naknadnih komplikacija.

Izneo sam ovoj dami da je nedavno pre izrade ovog horoskopa njenom draganu bio ponuđen spoj, a da je gospođa koja je to predložila označena Venerom, ne samo bogata već i izuzetnog porekla. Ohrabrio sam damu da sledi moja uputstva, uz nadu i očekivanje dobrog kraja, i rekao joj da ne treba da strepi da će se on oženiti Venerom.

Dao sam sud da će iz razloga što je Mars bio bliži Veneri nego Saturn, on umetnuti svoj uticaj i omesti Saturna. Zaključio sam da je Mars neki vojnik, ili gospodin koji je bio u vojsci. Ovo sam uradio više da bih umirio njenu maštu, koju sam našao dovoljno uznemirenom. Ona je dobro poznavala i gospođu i muškarca, i priznala da su se tako stvari odigravale.

Da je pitanje glasilo Ko će živeti najduže? sigurno bih protumačio da bi to bila žena, jer Sunce ide u konjunkciju sa Jupiterom, a Mars svojim prisustvom oštećuje Saturna. Da je pitala Da li će strana za koju se pita biti bogata? morao bih da razmotrim vladara druge kuće Jupitera, koga bih našao u egzaltaciji, direktnog, brzog itd. samo pod sunčevim zracima. Tako bih zaključio da bi njegov imetak bio dobar.

Za slaganje, pošto Sunce prilazi Saturnu sekstilom, pomislio sam da će se dobro slagati; ipak, Saturn će bez sumnje zahtevati više pažnje, jer em što je rđav po prirodi em je pokvaren Marsom i tako pored melanholije obeležen i kolerom, pa će biti po prirodi ljubomoran bez razloga. No, zbog nežnog sekstila Jupitera ka Marsu i Saturnu, čini se da će vaspitanje suzbijati tu prirodno usađenu svojeglavost kojoj će biti podložan.

Da je pitano Da li će pitač biti pošten? odgovorio bih da njen signifikator, tj. Sunce nije oštećeno Marsom; njen znak u usponu je Lav i recepcija između Jupitera i Lune su argumenti vrle žene.
Na ovaj način možeš ispitati svaki horoskop radi otkrivanja neophodnog itd.

Da li će se udati za željenog čoveka?

Pitač je visoka, rumenog tena, trezvena, oprezna i učtiva itd. Osoba za koju se pita je vrlo visoka, vitka, suvonjava, duguljastog lica, crne kose. Njegova visina se pripisuje Jupiteru koji je u terminu Merkura, kao i vrhu sedme koji je takođe u njegovom terminu. Zaista, bit signifikatora u terminima bilo koje planete malo odstupa od prirodnog temperamenta i konstitucije osobe, tako da će u manjoj ili većoj meri zadržati obojenost tom planetom u skladu s njenom postavkom. O tamnijoj boji njegove kose sam zaključio na osnovu aspekta Jupitera ka Saturnu i kvadrata Lune ispod horizonta ka njemu [Jupiteru].

udaja za željenog
Praktični primeri: Da li će udati za željenog čoveka? (OVDE možete videti horoskop u modernom softveru u većem formatu)

Merkur je signifikator pitača, retrogradan, pod sunčevim zracima, pa je bila zabrinuta i u nekakvom strahu da je osoba za koju pita neće želeti. I mogla je imati osnova za to, jer je Jupiter bio u svojoj egzaltaciji i blizu sekstila sa Venerom, što je argument da muškarac ima visoke kriterijume i da šuruje sa drugom.

Ipak, pošto su oba signifikatora u semisekstilu i u dobrim kućama, odakle crpim nade, među njima postoje iskrice ljubavi. A potom sam našao da se Luna kvadratom odvaja od Jupitera i da trigonom prenosi njegovu svetlost ka Merkuru vladaru Ascendenta, i da je on na uglu i u retrogradnosti voljno prima vrline koje mu je prenela od Jupitera. Bio sam ubeđen da će do spoja iznenada doći zahvaljujući osobi koja je predstavljena Lunom, koja se puno uplitala u stvar, koja je na kraju, uz malo teškoća, rezultirala brakom na zadovoljstvo obe strane.


Napomene:

[1] Zapravo, u desetoj radikalnoj je, što je derivatna četvrta od sedme.↩nazad na tekst
[2] Lili je dozvoljavao recepcije po triplicitetu, iako su slabe; da bi recepcija bila delotvorna potrebno je da uz triplicitet planeta ima bar još dekan ili termin. ↩nazad na tekst
[3] Nakon što se Jupiter odvoji od Saturna, prva sledeća planeta s kojom će se spojiti je Sunce koje mu telesno prilazi. ↩nazad na tekst

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *