O drugoj kući u natalnoj astrologiji: V. Lili

lili

Ovaj prevod obuhvata poglavlja od polovine CXIII do polovine CXVII trećeg toma Hrišćanske astrologije u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, piše o drugoj kući i bogatstvu natusa u natalnom horoskopu. Svojevremeno, prevod sam objavio na ovom sajtu i nekim forumima i drugim sajtovima u skraćenoj, slobodnoj verziji. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE.

U svakom horoskopu razmotri sledeće signifikatore.
Prvo, vrh ili početak druge kuće i to pet stepeni pre samog vrha i do pet stepeni od vrha treće kuće, vladara te kuće i kako je dignifikovan. Drugo, vladara umetnutog znaka u drugoj kući (ako takav znak postoji ). Treće, Fortunu i njenog vladara, i Jupitera kao opšteg signifikatora bogatstva. Četvrto, onu planetu ili planete koje su slučajno u drugoj kući. Neka pred tobom uvek bude ova konsideracija – što je planeta bliža vrhu druge kuće, to je mnogo očigledniji njen uticaj.

Ptolemej navodi samo ona uputstva o poreklu ili uzrocima natusovog bogatstva, u prvom poglavlju četvrte knjige[1] . Razmotri, kaže on, planete koje imaju dominaciju u znaku u kome se nalazi Fortuna i kakvu srodnost ili aspekt imaju sa Fortunom; razmotri benefične aspekte planeta prema tim planetama i Fortuni i takođe [razmotri] planete koje su u elevaciji nad njima, bilo da su istog ili suprotnog kvaliteta: kada su one koje vladaju Fortunom veoma snažne, one veoma uvećavaju bogatstvo natusa, naročito ako su pomognute Suncem ili Lunom.

Saturn donosi bogatstvo putem građevine, plovidbe, poljoprivrede. Jupiter putem povereništva, vlasti, sveštenstva, tj. religije; Mars putem rata i podizanja armija; Venera uz pomoć prijatelja i darova žena; Merkur putem govorništva i trgovanja.

Kada Saturn vlada nad fortunom, a Jupiter šalje dobar aspekt prema njoj, to obećava nasledstvo, naročito ako je aspekt sa superiornih uglova ili je Jupiter u dvotelesnom znaku i na zapadnom uglu i u dobrom aspektu sa Lunom ili da on pomaže, onda će natus biti neko usvojeno dete i biće naslednik dobra nekog drugog čoveka.

Njegovo će bogatstvo potrajati, ako se planete iste prirode udružuju u značenjima sa onim planetama koje dispozituju Fortunu, ali ako nesrećne planete imaju glavnu dominaciju na tim mestima ili im apliciraju, onda će uzrokovati uništenje bogatstva. Vreme kada će se to desiti uopšteno će biti određeno dolaskom tih planeta na uglove ili sukcedentna mesta. Toliko o Ptolemeju.

Leovitije, marljivi pisac, imao je mnogo finija prosuđivanja u vezi sa ovom kućom, u kojim je daleko nadmašio Ptolemeja, koji je u svim svojim pisanijima bio veoma kratak. Ja sledim Leovitija i Origana.

Da li će natus biti bogat?

Ako su svi signifikatori ili veći deo njih dobro postavljeni kao što je rečeno, tj. na uglovima i ako su esencijalno dignifikovani, to je argument da će natus pribaviti veliki imetak, da će imati mnoštvo stvari i neće mu ničeg zafaliti. A nakon što nađeš više svedočanstava, bilo o dostojanstvima ili debilitacijama, onda daj sud o veličini ili nedostatku bogatstva natusa. Ako su svi signifikatori slabi, to je znak siromaštva; ako su osrednje postavljeni, natusu neće ni preteći ni manjkati; ili ako su sa Regulusom ili Spikom ili srećnim planetama u dobrim kućama neba. U ovakvom prosuđivanju nije toliko važno da li su signifikatori bogatstva srećne ili nesrećne planete. Veliko bogatstvo je označeno kada se dva luminara nađu na znamenitim nekretnicama ili sa srećnim planetama.

Znaci bogatstva

Luna na Ascendentu usrećena, daje bogatstvo i ugled koji traju ceo život. Sunce i Luna u trigonu, Sunce u znaku svoje egzaltacije, a nijedno od njih nije unesrećeno Saturnom ili Marsom, može se prosuditi kao veliko bogatstvo. Jupiter u drugoj kući a Luna u prvoj kući, ili Jupiter na Ascendentu u svom dostojanstvu a Luna u drugoj kući u svom dostojanstvu, obećavaju bogatsvo. Saturn u dnevnoj genituri u osmoj kući, u aspektu sa bilo kojom srećnom planetom ukazuje na bogatstvo od nečije smrti. Slično je i ako je vladar osme kuće usrećen u nekom od svojih esencijalnih dostojanstava i postavljen u desetoj kući – natus će imati dobru sreću i pribaviće imetak od preminulih. Kada je vladar Fortune u osmoj kući, a vladar Ascendenta ga aspektuje, bogatstvo dolazi od preminulih osoba.

Kada je Saturn dobro postavljen, i esencijalno snažan i aspektuje Ascendent trigonom, natus postaje bogat na račun zemlje, voćnjaka, polja i pašnjaka.

Znaci siromaštva

Luna u konjunkciji sa Saturnom na bilo kom uglu, čak i ako je kralj, biće osiromašen. Saturn i Luna u kvadratu ili opoziciji uništavaju imetak. Nesrećne planete na uglovima, a srećne u sledujućim kućama, ili spaljena Luna a njen dispozitor unesrećen, ili mesto konjunkcije ili opozicije pritisnuto nesrećnim planetama u kadentnim kućama, a vladar snažna nesrećna planeta, ili Jupiter kadentan i slabe dispozicije – natus iz ogromnog bogatstva pada u veliku oskudicu; i obrnuto.

Na koji način natus stiže do bogatstva?

Treba razmotriti prirodu signifikatora, kuće u kojima su postavljeni i kojim vladaju, jer samo snažni i usrećeni signifikatori donose imućnost. Oni signifikatori koji su osrednji, daju takav i imetak. Unesrećene i slabe planete, i one koje su opozitne osrednjim signifikatorima, ukazuju na oskudicu i siromaštvo. Biću mnogo opširniji u objašnjavanju ovog poglavlja nego drugih, jer će dobro razumevanje i ispravna primena u svakom natalu, izuzetno pomagati i usavršiti prosuđivanje Astrologa. Stoga, prvo razmotri prirodu planeta koje imaju dominaciju i moć u označavanju bogatstva. Drugo, znake u kojim su signifikatori postavljeni. Treće, prirodu kuća u kojim se signifikatori nalaze. Četvrto, partilne aspekte planeta prema tim signifikatorima itd.

Priroda signifikatora karakteristična za stvari i osobe

Saturn Stvari: poljoprivreda ili oranje, profit od plodova zemlje, rudnici pod zemljom, zakopano blago, zgrade, kuće, očevina, pogane profesije i poslovi, nasleđe od umrlih, zatvor, zelenašenje, plovidba. Ličnosti: stari ljudi, ratari, kopači metala, štavljači, kožari, kamenorezci, lončari; tvrdoglavi i sumorni ljudi, melanholični.

Jupiter Stvari:sveštenički poziv, religija, vlada, pravda, preporuke od uglednih ljudi, beneficijum , prirodno poštenje i moral. Ličnosti: plemenite duše, stidljivi ljudi, humani, prelati i sveštenici, episkopi, kardinali, prezbiterijanci, pravnici, sudije, advokati, plemići, bogati ljudi, guverneri provincija ili gradova, otmeni ljudi.

Mars Stvari: suđenja, sporovi, svađe, rasprave, ratovi, oružani sukobi, hrabri poduhvati, alhemija, izrada rukotvorina, rad sa metalima ili vatrom, tiranija, ugnjetavanje, nasilje, konji, jahanje. Ličnosti: drske osobe, buntovnici, zaverenici, lopovi, nemilosrdni, okrutni, besramni, smeli, bezočni, klevetnici, hirurzi, pukovnici, kapetani, vojnici, topdžije, livci, narednici, nožari, pravobranioci, svađalice.

Sunce Stvari: kraljevstva, Komonvelt, plemstvo, magistrat, velikodušnost, čestitost, čast, vlast ili uprava, unapređenje, služba, javna zaposlenja, plate, penzije. Ličnosti: imperatori, kraljevi, vojvode, markizi, grofovi, baroni, vitezovi, magistrati, slavoljubivi, željni poštovanja i unapređenja, bilo koji čovek od autoriteta.

Venera Stvari: ljubav, milosrđe, učtivost, uslužnost, pokloni prijatelja, zbog ili od žena, brak, miraz, dragulji, blud, razuzdanost, kockanje, kartanje, kocke, igre itd. Ličnosti: proračunate i taktične osobe, nežne i ljubazne, igrači, muzičari, pesnici, slikari, švalje, svi ljubopitljivi profesori ili fini pronalazači, oni koji obožavaju žene; supruga, majka, ljubavnica.

Merkur Stvari: ugovori, pregovori, sve fine nauke bazirane na oštroumnosti i govoru, pronalasci novih veština i uređaja, divinacija, geometrija, astronomija, astrologija, zanimljivosti, slobodoumne nauke. Ličnosti: filozofi, učenjaci, notari, graveri, savetnici, trgovci, sve vrste dosetljivih i dovitljivih zanatlija, zastupnici, govornici, istoriografi.

Luna Stvari: sve stvari bogate vlagom, more, reke, izučavanje istorije, ambasade, plovidbe, duga putovanja, voda, ribolov, spravljanje piva, kuvanje stipse, pravljenje soli itd. Ličnosti: kraljice, carice, princeze, udovice, običan ili prost svet, oni koji su stalno u pokretu, mornari, lakeji, kuriri, izaslanici, ribari, skitnice, vodonoše, plašljivi ljudi, gazdarice kuća, majke.

Priroda znakova

Vatreni znakovi označavaju profit od stvari koje su napravljene vatrom, ili pljačkom i sukobom. Zemljani znakovi označavaju profit od stvari povezanih sa zemljom. Vazdušni, od vetrenjača, darova magistrata. Vodeni, od vodenica, ribnjaka, plovidbe.

Profit Saturna je od zemlje, kukuruza, metala, zelenašenja. Žovijalni , od javne službe ili crkvenog zanimanja. Marsijalni, od sukoba i rada sa vatrom. Solarni, od kraljeva, vladara i njihovih darova. Venerijanski, od žena. Merkurijanski, od uma, marljivosti, trgovine, putovanja, ambasada.

Priroda kuća

Prva kuća označava bogatstvo stečeno natusovim sopstvenim radom.

Druga kuća označava bogatstvo i substanciju neophodne da podrže život čoveka, a takođe i njegovo domaćinstvo, dobit koja se pribavlja sopstvenim trudom.

Treća kuća označava braću, sestre, rođake, bliže susede, kraća putovanja, gostoprimstvo, iznenadne vesti ili novosti.

Četvrta kuća ima signifikaciju nad ocem, zemljom, očevinom, nepokretnim dobrima, zgradama, temeljima, poljima, pašnjacima, selima, skrivenim blagom, svim vrstama rudnika i profitom od utrobe zemlje, zemljoradnjom.

Peta kuća [označava] žensku i mušku decu, darove, neobične ukrase, bankete, igre i sve prijatne stvari.

Šesta kuća [označava] svaku stvar koja nagoveštava ili označava tugu ili brige, povrede tela ili njegovih delova, sluge, malu stoku; teče i tetke sa očeve strane; bolesti, lekove ili purgative; pčele, golubove, guske, kokoši, svinje.

Sedma kuća označava brak, žene, partnerstva, parnice, spoljne poslove, javne neprijatelje, lopove, pljačke, sve vrste ratova itd., pobune.

Osma kuća [označava] smrt ljudi, miraz žene, bogatstvo žene, neočekivano nasledstvo, otrove, smrtne strahove, zaveštanja.

Deveta kuća označava religiju ili pobožnost, sekte, snove, duga putovanja, sveštenike i stvari koje pripadaju crkvi, poslanice, mudrosti, nauku, učenje, učenost, ambasade.

Deseta kuća [označava] vlast, kraljevstva ili kneževine, službu, moć, komandovanje, čast, javne magistrate, javnu upravu u Komonveltu, zanat, nekoliko vrsta zanimanja, naročito ukazuje na majku i natusovo zvanje.

Jedanaesta kuća [označava] srećno zaključenje bilo kog posla, prijateljstvo, podršku prijatelja, profit od službe ili unapređenja, nade, udobnosti, napredovanje na račun preporuke prijatelja.

Dvanaesta kuća je kuća „zlog duha“, ima signifikaciju nad tužnim događajima; to je kuća tuge, mučenog uma, nesreće, napora, siromaštva, zatočeništva, tajnih neprijatelja, uljeza, velike stoke koja je divlja i kojom je teško ovladati, bludnice; konji, krave, volovi, bikovi.

[Praktični deo]

Ali, da bi sve ovo sproveo u praksi, moraš uraditi sledeće, ako želiš da znaš od koga će ili odakle će natus doći do bogatstva ili od koga će gubitak ili šteta proizaći. Na prvom mestu, razmotri utvrđenost signifikatora i koliko je njih snažnih i da li je većina njih utvrđena, ili je slaba i unesrećena. Jer, ako se svi pokažu snažni i usrećeni, kao što retko biva, onda prosudi prema prirodi svake planete i kući u kojoj je, da će natus imati dalje unapređivanje imetka ili bogatstva, ili sredstava datih mu od drugih ljudi, označeno onim kućama odakle može uvećati svoj imetak.

Ako nisu svi signifikatori snažni, nego većina njih, prosudi prema znaku i kući u kojim su, zajedno sa prirodom planeta. Prosudi gubitak bogatstva ili smetnje pribavljanju bogatstva prema onoj planeti koja je slaba i prema kući u kojoj se nalazi. Ako je planeta koja oštećuje u trećoj kući, prosudi ili opiši osobu prema planeti, a kuća će ti reći da je u pitanju brat, rođak itd. Jer može biti, što se i dešava, da čovek tokom većeg dela svog života može uvek biti srećne ruke ili uvek uvećavati svoje bogatstvo, a ipak, u nekim godinama i u neko vreme, može imati štetu ili gubitke koji mu, uprkos svemu, neće mnogo naškoditi zbog snage opštih signifikatora koji obećavaju bogatstvo.

Možeš prosuditi na isti način kada su svi signifikatori ili većina njih slabi a samo neki od njih usrećeni, jer tada, bez sumnje, iako ponekad može napredovati, naglašena nesreća većine signifikatora neće dozvoliti nagomilavanje bogatstva. Odmeravajući svoje tumačenje, možeš znati od koga ili kojih stvari će natus imati uvećanje, a od koga će imati gubitak.

Ako ima onoliko signifikatora bogatstva koji su unesrećeni koliko i snažnih, onda će oni ukazati na nepostojano bogatstvo i da će natus u to vreme, od takvih ljudi i takvim stvarima ili sredstvima, uvećati svoje bogatstvo, a da će u drugo vreme tako ili od takvih, osiromašiti sebe, pa tako neće imati ni obilje bogatstva niti će ikada biti nesrećan zbog oskudice. Razmotri u kakvom su ga stanju bogatstva ostavili preci i najverovatnije ćeš ga naći u istom stanju, bez da je uvećao svoju ličnu imovinu ili da je bilo kakvom nepažnjom ili lošim upravljanjem smanjio svoju očevinu.

Da li će natus postati bogat zakonito ili posredno?

Rešavanje ovog pitanja zavisi od prirode signifikatora bogatstva koji su dobri ili su loši. Benefičnim signifikatorom, nazivamo onu planetu koja je ili benefična po prirodi, ili je postavljena u dignitetima dobre planete a prirodno je malefična. U takvom prosuđivanju moraš napraviti razboritu procenu.

Ako su benefične planete signifikatori bogatstva, i nisu u lošem aspektu sa maleficima, onda će natus doći do bogatstva opravdanim i zakonitim sredstvima, ne posredno.

Ako su malefici signifikatori i nemaju nikakvog opštenja sa beneficima, onda obećavaju suprotno. I isto to čine i kada su retrogradni, spaljeni, peregrinirani ili na drugi način mnogo aflikovani.

Ako je benefik signifikator, ali postavljen u dignitetima malefika, onda će natus doći do bogatstva neposredno ili zakonitim sredstvima, ali takođe i posredno i nezakonitim sredstvima; prosudi slično ako su benefične planete spaljene ili retrogradne.

Na isti način, prosuđivanje daj ako je malefična planeta signifikator imetka i postavljena u dignitetima benefika.

Ako je prirodni malefik signifikator bogatstva i ako je postavljen u dignitetima benefika i ako je pored toga i retrogradan ili spaljen, zbog toga će njegovo zlo biti duplirano i natus će mnogo više bogatstva steći nezakonito ili posrednim putem, nego zakonito. Suprotno, ako je dobra planeta u dignitetima malefika, retrogradna ili spaljena, čovek će steći više nezakonskim sredstvima nego drugačije.

Tako, vidiš da prosuđivanje zavisi od četiri konsideracije.

Prva, od prirode signifikatora, da li je dobar ili loš. Druga, od prirode znaka u kome se nalazi jedan ili više njih. Treća, od njegovog ili njihovog stanja ili da nisu spaljeni. Četvrta, od njegove retrogradnosti ili direktnosti, prema čemu obećava dobro ili loše, zakonita ili posredna sredstva.

U svim ovim prosuđivanjima, prosudi prema mnoštvu svedočanstava, gde moraš razmotriti i aspekte signifikatora sa drugim planetama. Hajde da pretpostavimo da je Jupiter vladar druge kuće ili dispozitor Fortune i da Saturn ima kvadrat sa njim iz šeste kuće. Zamislimo da je Jupiter izuzetno usrećen i esencijalno dignifikovan, što je najsigurnije svedočanstvo da će natus biti vrlo bogat. No, uprkos tome, on će imati štetu od očevih rođaka ili od sluge ili slugu ili od bavljenja malom stokom.

A ako želiš da znaš u koje vreme ga može snaći takva šteta, pogledaj kada Fortuna dolazi u termin, kvadrat, konjunkciju ili opoziciju sa Saturnom, a prema odgovarajućoj dobi natusa ili njegovoj sposobnosti da se bavi svetovnim stvarima[2] – u to vreme će doći šteta od takvih ljudi ili stvari ili blizu tog vremena, [koje određuje] direktovana Fortuna, konverzno ili direktno. Ili opet, može imati štetu sa onih strana koje su prethodno navedene, kada Ascendent dođe u loš aspekt sa Saturnom i [ako] ova direkcija padne u drugu kuću, ili ako se u revoluciji nađe Saturn u drugoj kući u bilo kakvom lošem aspektu prema vladaru druge kuće ili Fortuni u Radiksu.

Benefične planete ili signifikatori koji su osrednje postavljeni, kada su u bilo kakvom lošem aspektu sa maleficima, imaju određenog učešća svojim uticajem i prirodom. Malefici pomognuti benefičnim aspektima benefika, gube dosta od svog malefičnog uticaja.

Priroda signifikatora, kada su osrednje postavljeni, uvek je nepostojana i vidno se manifestuje bilo dobro ili loše, u vreme kada se signifikatori nađu u terminima tih ili takvih planeta koje u Radiksu ometaju ili oštećuju signifikatora substancije. Onaj koji svojim prosuđivanjem dobro proceni ono što je prethodilo, može oblikovati važan sud za ono što što je obećano na početku poglavlja.

Da li će se bogatstvo natusa održati i biti trajno?

Na osnovu glavnih signifikatora substancije izvodimo ovaj vid tumačenja, a to je uvek ona planeta koja je postavljena u drugoj kući, ako je esencijalno dignifikovana Ako je planeta benefična, moćna i, kao što sam rekao, esencijalno dignifikovana, njegovo bogatstvo će se održati i zadržati tokom čitavog njegovog života, bez smetnji.

Ako je ta planeta slaba, njegovo će se bogatstvo održati, ali sa velikom štetom, pa će tako imati dosta problema da ga prikupi i uz veliki napor da ga sačuva. Jer, mnogo puta će prikupiti dosta bogatstva i opet, iznenada će izgubiti približno toliko.

Ako je malefik u drugoj kući, razmotri da li je snažan ili slab. Ako je potentan, bogatstvo će se održati, ali sa teškoćama. Ipak, biće podložniji gubicima nego prikupljanju. Ako je [malefik] unesrećen, onda njegovo bogatstvo neće dugo trajati, već će biti uništeno i neće ostati ništa. Kada su planete osrednje postavljene, onda oblikuj svoj sud u skladu sa tim.

Ako je mnogo planeta u drugoj kući, glavna će biti ona koja je najmoćnija, prema čijoj prirodi moraš prosuditi.

Ako nema planeta u drugoj kući, što će se mnogo puta desiti, prednost daj onoj planeti koja je vladar druge kuće i dispozitoru Fortune i potom razmotri bogatstvo ili siromaštvo natusa.

Ako želiš da znaš vreme, u kom delu njegovog života ili kada natus može očekivati bogatstvo, to se najbolje da otkriti preko signifikatora i Fortune koji su direktovani prema benefičnim promisorima, prema sekstilu, trigonu ili konjunkciji vladara druge kuće ili dispozitora Fortune ili planete u drugoj kući i njihovim aspektima.

Opet, ako želiš da znaš uopšteno, razmotri četvrti neba u kojima nađeš bilo kog pomenutog signifikatora bogatstva i naročito onog koji je najbolje postavljen. Jer, ako je jedan ili više njih ili najveći broj njih, postavljen između Ascendenta i desete kuće, onda će natus imati bogatstvo ili uvećanje bogatstva u mladosti. Ako su postavljeni u devetoj, osmoj ili sedmoj, onda u zrelom dobu ili između dvadesetpet i tridesetpet ili četrdeset godina. Ako su u šestoj, petoj ili četvrtoj kući, onda bliže starosti ili posle četrdesete a pre pedesetpete godine. Ako su u trećoj, drugoj ili prvoj kući, onda prema kraju [života]. U ovom prosuđivanju moraš dobro proceniti da li će natus živeti mnogo ili malo godina i u skladu sa tim izvršiti podelu vremena i tako proceniti vreme bogatstva.

Signifikatori koji su orijentalni od Sunca, pokazatelji su brzine i ranijeg vremena. Okcidentalni od Sunca, pokazuju doba starosti. Retrogradne planete označavaju istu stvar tj. one kasne. Planete koje su direktne i brzog kretanja, ubrzavaju vreme. Ako se direkcije poklope sa procenjenim vremenom, onda će se sud koji si dao pokazati sigurnijim i možeš biti uvereniji u njega.

Saturn, Mars ili Sunce su loši, postavljeni u drugoj kući. A vrlo loše je kada nađeš vladara druge kuće spaljenog i Fortunu unesrećenu, [jer] to obično predskazuje konfiskovanje imetka, proterivanje i slično. [Ako su] luminari u aplikaciji prema planetama na uglovima, natus će održati bogatstvo koje su mu preci ostavili, ali ako apliciraju planetama u kadentnim kućama, on će umanjiti očevinu.

Aldebaran, Antares ili Algol sa Fortunom ili združeni sa njenim vladarom, pokazatelji su gubitka bogatstva i pretnje siromaštvom. Onaj čije je bogatstvo određeno Saturnom, biće gramziv, ali ako Sunce i Luna imaju signifikacije, onda ne. Ako bilo koji od malefika podržava signifikatora substancije i ako su oboje retrogradni, kadentni, peregrinirani, u znakovima suprotnih priroda , onda će natus biti večno siromašan.


Napomene:

[1] U Ašmandovom prevodu u pitanju je drugo poglavlje u kome Ptolemej kaže: Kada je utvrđena Fortuna, mora se utvrditi kojoj planeti pripada dominacija nad njom; i njena moć i povezanost, a takođe i moć i povezanost drugih koje su konfigurisane sa njima, ili elevirane nad njima, bilo da su iste ili suprotne prirode, moraju se razmotriti: pa, ako su planete koje imaju dominaciju nad Fortunom, u punoj snazi, one će ostvariti mnogo bogatstva i naročito ako i luminari podržavaju odgovarajućim svedočanstvima.↩nazad na tekst
[2] Drugim rečima, natus mora biti odgovarajućeg uzrasta.↩nazad na tekst

  • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
  • J.M. Ashmand – Ptolemy’s Tetrabiblos or quaripartite, London 1822.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *