Vernost i (ne)slaganje partnera u horarnim pitanjima

lili

Drugi deo prevoda poglavlja u vezi sa tematikom veza i braka u horarnim pitanjima, u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, iznosi pravila, aforizme drugih astrologa i primere iz prakse. Odnosi partnera su sada u fokusu i uvek aktuelna tema – vernost. 

Svojevremeno je bilo komentara kako su uputstva starih majstora, a posebno u vezi s ovom temom, obojena seksizmom. Da, to je bilo u duhu tog vremena — žene su bile u vidno podređenoj poziciji i mi taj deo ljudske istorije ne možemo promeniti. Pravila koja se navode su većinom predstavljena kao da je muškarac taj koji se konsultuje sa astrologom (iz tog razloga se ispituju vernost, poštenje i nevinost žene), što ne znači da nisu primenjiva ako je žena ta koja sedi prekoputa astrologa. Osim ako je drugačije naznačeno, uz eventualnu zamenu opštih signifikatora, većina pravila je primenjiva kod oba pola.

Prethodno: Brak u horarnim pitanjima

Slaganje partnera

Ako horoskop obećava zaključenje braka, pogledaj da li su vladar Ascendenta i vladar sedme kuće u aspektu trigona ili sekstila jer će to biti pokazatelj dobrog slaganja. Slično, ako Luna dobrim aspektom podržava domicilnog ili egzaltacionog vladara kuće u kojoj je. Ako je vladar sedme kuće teža planeta i na uglu, on će biti glavni ili će tome težiti. Ako ni vladar Ascendenta ni vladar sedme nisu na uglu, onda pogledaj koja je od njih teža planeta jer će ona biti glavna. Ako je Sunce ometeno, to je lošije za muškarca; ako je Venera ometena, za ženu; ako je Luna ometena ili unesrećena, to je loše za oboje.

Neslaganje.

Vladar Ascendenta i vladar sedme kuće u kvadratu ili opoziciji, oštećen dispozitor Lune podržava Ascendent ili su Mars, Saturn ili retrogradna ili spaljena planeta na Ascendentu, ukazuju na sukobe koje uvek izaziva pitač; suprotno, ukoliko vladar sedme trpi ovakva oštećenja onda će strana za koju se pita biti uzrok sukobima. Ako Luna podržava Ascendent a u svom je padu ili kvadratu ili opoziciji sa Saturnom ili Marsom ili retrogradnom planetom, ukazuje na svađe koje uvek započinje žena; Saturn, Mars ili Južni čvor na Ascendentu isto, ako pitanje postavlja muškarac.

Ko će biti uzrok svađa ili tvorac dobra?

Ako je vladar treće kuće planeta koja oštećuje ili ometa, i nalazi se na Ascendentu ili u sedmoj kući, to će biti braća ili rođaci; nesrećna planeta u desetoj kući ukazuje na svađe i neprestano gunđanje i prepiranje. Ako je vladar četvrte, ili razvod ili spremnost na njega ili problemi sa mirazom.

Unesrećena Luna koja podržava Ascendent ukazuje na svađe, rastavu i nečastan život. Zle planete u desetoj ili četvrtoj kući – zli ljudi prave svađe, ili njihovi[1] roditelji. Izostanak aplikacije između planete od koje se Luna odvaja i one kojoj prilazi, uvek označava sukobljavanje. Ako je Luna u konjunkciji ili aspektu sa Saturnom ili Marsom, jedan od partnera će ubrzo umreti ili doživeti neku nesreću; ako je ova konjunkcija u desetoj ili četvrtoj kući u muškom znaku, muškarac će stradati, a ako u ženskom – žena.

Luna u trigonu ili sekstilu sa dobrim planetama obećava darove od prijatelja; ako je u kvadratu sa dobrom planetom, od umrlih ljudi; u konjunkciji sa dobrim planetama obećava dobro sopstvenim trudom i naporima. Ako Luna aspektuje Saturna ili Marsa, ili je u dvanaestoj ili osmoj kući, ili u praznom hodu, oba partnera će snaći nevolje, žalost i bolesti; na uglovima, označava mogućnost rastave ili dugotrajnog neslaganja.

Da li će brak biti prekinut i zbog kojih razloga

Pogledaj planetu koja prima svetlost signifikatora: ako je to teška planeta i ako je ometena kvadratom ili opozicijom zle planete, ili je kadentna, nameren brak će biti otkazan iako je u datom trenutku vrlo ostvarljiv. Pogledaj čiji je vladar snažniji, jer će ta strana prva zaključiti brak nakon ovog poništenja.

Ako je loša planeta koja ometa brak vladar druge ili osme kuće, u pitanju je miraz; ako vladar treće, brat; ako vladar četvrte ili desete, otac ili majka, i slično tumači za ostalo. Ako zla planeta prenosi svetlost između signifikatora, zbog kurira; opiši tu planetu i možeš je napomenuti pitaču.

[Aforizam Arabljana na koji se ne treba puno oslanjati bez uzimanja u obzir ostalih signifikatora] Ona žena koja se odvoji od svog muža ili postane udovica, ako se Luna nađe između 17. stepena Strelca i prvog minuta Jarca, nikada se neće vratiti ili [ponovo] udati. Onaj ko uzme ženu u vreme kada je Luna na 21. stepenu Jarca, izgubiće je pre braka, ili će umreti u okviru šest meseci, ili će živeti u neslozi s njom.

Da li će muškarac ili žena prvi umreti i kada?

Pogledaj vladare Ascendenta i sedme kuće, koji od njih prvi ide u spaljenost, pa ako je to vladar Ascendenta pitač će prvi umreti; ako je vladar sedme, obrnuto. Vladar Ascendenta retrogradan ili spaljen ili u znaku svog pada, ili u blizinu vladara osme kuće, muškarac; ako je vladar sedme u toj poziciji, žena.[2] Sunce unesrećeno – muškarac; Venera unesrećena – žena.

Obično posmatram čiji će signifikator najpre biti spaljen i u kom znaku. Ako je spaljen u nekom od tropskih znakova, kao što su Ovan, Rak, Vaga i Jarac, upućuje na smrt za kratko vreme; u promenljivim znakovima, za duže vreme; u fiksnim znakovima za dugo vremena osoba neće umreti, itd.

Ko će živeti najduže?

Pogledaj vladare Ascendenta i sedme kuće: onaj koji je od njih na boljem mestu na nebu, sa više dostojanstva i u dobrom aspektu sa srećnim planetama, i najudaljeniji od tela ili aspekta vladara osme kuće, ukazaće na osobu koja će najduže živeti. Pri tom moraš opaziti da je vladaru sedme kuće druga kuća kao osma, pa je njen vladar signifikator smrti.[3]

Da li će žena za koju se pita biti nevina ili čedna

Pogledaj vladara Ascendenta, Veneru i Lunu da li su u fiksnim znakovima i da li ih podržavaju dobre planete, jer tada možeš reći da je ona devica i čedna. Ali ako umesto srećnih planeta imamo nesrećne, onda ćeš reći da nije ni devica ni čedna, naročito ako je Mars prisutan i u kući Venere, bez recepcije. Takođe, ako se Luna i Sunce podržavaju sa Marsom, ona nije devica.

Ako su signifikatori u pokretnim znakovima i nesrećne planete ih podržavaju, reći ćeš da ona veoma žudi za muškarcima, i da se vrlo uzdržava i obuzdava svoju pohotu, i tera svoje prosce. Doduše, ne može se uvek verovati ovome, jer je priroda žena vrlo promenljiva.
Signifikator žene u svom dignitetu, ili u trigonu sa Suncem ili Jupiterom uz bilo kakvu recepciju, ili su Luna i signifikator u trigonu ili sekstilu i recepciji van uzajamnih digniteta, ili ako Venera u Lavu nije oštećena, ili Luna u Vodoliji koja nije u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Marsom, sudio sam da je čedna i to sam uvek potvrđivao.

Da li je gospođica devica ili ne?

Pogledaj Ascendent i njegovog vladara i Lunu, pa ako ih nađeš dobro postavljene i u fiksnim znakovima, označiće da je devica; ali ako su u promenljivim ili pokretnim znakovima, ili ih podržavaju zle planete iz fiksnih znakova, ili ih bilo kako aspektuju, može se sumnjati na opsenu; takođe, ako se Škorpion uzdiže, pokazuje da jeste ili može biti poznata.[4]

Po mnogo čemu se razlikujem od drevnih, pa tako i u vezi s ovim; jer ako je Škorpion u usponu a Mars u Lavu, pitač je kušan i sumnjiv ali ipak čestit.

Da li će žena biti verna svom mužu?

Vladar Ascendenta, Luna ili Venera u fiksnim znakovima u aspektu sa srećnim planetama, ona je verna; ako su u aspektu sa nesrećnim planetama, prvenstveno sa Marsom, nije verna. Luna u Škorpiji u opoziciji sa Marsom u Biku, ili ako je Mars u Vagi a Luna u Ovnu je loš pokazatelj. Ako Sunce ili Luna podržavaju Marsa, ona je prostitutka; ako Sunce i Luna nisu u aspektu niti je Mars sa njima, onda se može sumnjati da bi bludničila u tajnosti ali to još nije počela da čini.

Upozorio bih sve sinove ove veštine da oskudno daju sud u vezi s ovim pitanjima, da radije budu nemi; jer smo kao ljudi podložni greškama, pa davanjem lošeg tumačenja možemo napraviti mnogo štete.

Da li će žena biti nepoštena i imati ljubavnika pored muža ili dragana

Pogledaj Ascendent i njegovog vladara i Lunu, i vidi da li su oboje na uglovima ili u fiksnim znakovima, jer tad možeš reći da je devojka devica i da lažu o njoj, tj. ono što se govorka nije istina. Ako su vladar Ascendenta i Luna u fiksnim znakovima a uglovi u pokretnim, ona je bila u iskušenjima ali im nije podlegla.

Ako je Luna združena sa Saturnom, Jupiterom, Marsom, Suncem telesno ili aspektom tako da između njih nema više od pet stepeni, kušana je od strane nekog ko ima izgled te planete s kojom se združuje; ali ako je Luna združena sa Venerom ili Merkurom, kušana je od strane neke žene za muškarca, no ne uzima za ozbiljno reči stare ili mlade svodnice već joj se smeje s prezirom.

Ako su uglovi u fiksnim znakovima a vladar Ascendenta ili Luna u pokretnim ili promenljivim (mada su u ovom slučaju promenljivi manje važni), bila je kušana i još uvek je u iskušenju ali je verna; i ranije je bila obmanuta ako je sa Severnim čvorom; ali ako je Luna sa Južnim čvorom, ranije je zgrešila i još uvek je kriva, niti će se u budućnosti popraviti; slično se može reći za Marsa ako je umesto Južnog čvora, ipak, Mars ne tovari toliko zla na ženu kao Južni čvor. Uopšteno, Luna sa Južnim čvorom u svakom pitanju označava lažne izveštaje o ženi koje možeš nazvati klevetama.

Da li je žena poštena?

[Ovakvo se pitanje postavljalo radi provere iskrenosti osobe za koju se pita]. Luna u poslednjem dekanu Blizanaca, čini se da je žena zavedena; ako je Ascendent u pokretnom ili promenljivom znaku, ili je vladar Ascendenta ili Luna u pokretnom ili promenljivom znaku, ona nije nevina.

Vladar Ascendenta spaljen u pokretnom znaku, žena je kušana i nasilno navedena na blud, ili je nevoljno podstaknuta na razvrat. Vladar Ascendenta i Ascendent u fiksnom znaku a Luna u pokretnom, ona je i dalje nevina i čestita. Ako je Luna na Ascendentu sa Saturnom, žena je obeščašćena silom, bez svog pristanka.

Ako je Ascendent u fiksnom znaku a vladar Ascendenta u petoj kući ili je Luna u petoj, ili je vladar pete na Ascendentu, ili su oboje telesno združeni u jednom znaku, čini se da je žena nedavno začela ili je bila kušana; ali ako su u separaciji tri stepena, čini se da je žena rodila ili se oslobodila osobe zbog koje je bila u strahu.

Da li žena druguje s još nekim pored svog supruga?

[Mora se pažljivo razmotriti pre donošenja negativnog suda, tj. da nije verna]. Pogledaj Ascendent, njegovog vladara, Lunu i planetu od koje se Luna odvojila jer oni pripadaju pitaču; sedma kuća i njen vladar, planeta ka kojoj Luna aplicira su signifikatori žene. Pogledaj s kim se Luna i vladar sedme združuju, pa ako se oboje povezuju sa vladarom Ascendenta, telesno ili uz recepciju, reći ćeš da žena ne vara, da je verna.

Ali ako je vladar sedme kuće ili Luna ili bilo ko od njih povezan sa triplicitetni vladarom Ascendenta, tj. sa vladarom dnevnog ili noćnog tripliciteta znaka u usponu, ili ako je bilo ko od njih združen sa vladarom sedme a Luna u separaciji od vladara Ascendenta, onda se čini da žena ima pratioca kog voli pored svog supruga; ako je vladar sedme kuće u praznom hodu, onda žena nema pratioca.

Vladar sedme kuće, Luna, ili oboje, u separaciji od bilo koje druge planete koja nije vladar Ascendenta ne više od tri stepena, žena je volela drugog ali ga je ostavila. Vladar sedme kuće sa Severnim čvorom, žena je nedužna, osim ako je u konjunkciji sa nekom drugom planetom, jer je to znak da je kriva sada, jednako kao što je bila i u prošlosti i kao što će biti u budućnosti; pa i ako neće zgrešiti delima, žudnjom i privrženošću [drugom] hoće.

Vladar sedme kuće ili Luna združeni sa Marsom i ako je Severni čvor tu, čini se da žena ima ljubavnika kog voli i koji uživa u njenom društvu. Ako je Mars sa Južnim čvorom a vladar sedme združen kao što je malopre navedeno, to umanjuje zlo, i mada žena voli nekakvog marsijalnog čoveka on je ipak ne može podjarmiti, jer ju je teško nagovoriti i treba je puno ubeđivati.

Ako je Mars sa vladarom sedme kuće ili sa Lunom, ili su u konjunkciji u istom znaku, ili sa Južnim čvorom[5], žena ima ljubavnika po ugovoru nedaleko od svoje kuće; a ako su na istom stepenu, onda se on nalazi u kući i deo je familije čoveka koji postavlja pitanje, ili njenog supruga.

Ako se Luna ili vladar sedme kuće odvajaju od Marsa ili Mars od vladara sedme, možda je žena imala ljubavnika pre nego što je poznavala svog supruga, ali su sada napustili ili zaboravili jedno na drugo.

Mars vladar sedme kuće ili Luna vladarka sedme u Ovnu ili Škorpionu, i ako Mars aspektuje bilo koji od njih uz recepciju koju daje Luni[6], jer ako Mars prima Lunu žena je pre dugo vremena volela nekog, ali sada s njim nema kontakta. Luna vladarka sedme kuće u konjunkciji sa Marsom ili Jupiterom u bilo kom znaku[7], žena je volela izvesnog čoveka, gospodina ili biskupa, tj. čoveka koji je boljeg porekla od nje itd., ali ako među njima postoji uzajamna recepcija, oni se još uvek vole ili još uvek među njima postoje izlivi nežnosti, osim ako se ne ukazuje prilika.

Vladar sedme kuće ili Luna združeni sa Merkurom, čini se da žena voli mladog činovnika, ili trgovca, ili dovitljivog bistrog momka.

Vladar sedme kuće združen sa Venerom uz recepciju, sa ili bez bilo kakvog aspekta, ili trigonom ili sekstilom, ili kvadratom bez recepcije, žena ne mari za muškarce već je naklonjena ženama, ili bezobrazno govori a nije prirodno požudna niti poročna.

Vladar sedme kuće ili Luna u konjunkciji sa Saturnom, žena voli starijeg muškarca ili religioznog čoveka, ili paora, ili jednostavnog, uzdržljivog čoveka.

Vladar sedme kuće združen sa Suncem, ona trenutno voli i volela je i ranije izvesnu uglednu osobu, u poređenju sa poreklom pitača; ako je sa recepcijom, on je imao ili će imati odnos sa njom ako bude izvoleo; ali ako je bez recepcije, on ne mari za nju već ju je napustio. Ako više planeta podržava Sunce jednako kao vladara sedme kuće, naročito Saturn ili Merkur, više je muškaraca imalo dodira s njom; niti se ona još uvek popravila, već to sporo čini itd.

Da li ljubavnica ili žena ima dragana pored njega?

Pogledaj da li je Mars u sedmoj kući ali da nije u svom sedištu, jer tada nema; ako je Saturn tu, ona voli nekog ali ne lȇže s njim; ako je Jupiter tu, ona se mnogo trudi da bude verna; ako Venera, ona je nestašna i misli se da je bludna, ali nije; ako Merkur, imala je pratioca ali ga sada nema; ako je Luna u sedmoj kući, ona još uvek nema nikog ali će ga imati, i on će biti neplemenit; ako su Sunce ili Severni čvor tu, ona je neporočna i nema pratioca.
Na isti način možeš suditi o pratiocima ili mužu kada žena postavlja pitanje.

Ima li ljubavnika?

Bilo koja planeta u sedmoj kući (a da nije vladar sedme), ima jednog koji izgleda prema opisu planete (ako nijedne nema u sedmoj kući, nema); ovako i za muškarca, ali u odnosu na jedanaestu kuću. Vladar sedme kuće u praznom hodu — ona nema ljubavnika; sa Severnim čvorom, isto; vladar sedme kuće ili Luna združeni sa Marsom, ona ima dragana, ili ima nekog s kim je bliska i koga mnogo poštuje ali nikako na nepošten način.

Da li će brak biti zaključen ili ne

Razmotri vladara Ascendenta i Lunu kao signifikatore pitača, a sedmu kuću i njenog vladara za osobu za koju se pita.
Ako se vladar Ascendenta ili Luna združuju sa vladarom sedme kuće, u bilo kom dostojanstvu vladara sedme, i u prvoj, jedanaestoj ili desetoj, teže u sedmoj, pitač će pridobiti željenu osobu.

Ako se oba signifikatora podržavaju sekstilom ili trigonom, iz prve i jedanaeste, ili devete i sedme, ili sedme i pete kuće, sa ili bez recepcije, bez prohibicije, frustracije ili abscisije, i ako retrogradnost ne ometa glavne signifikatore, brak će biti zaključen ako je pitaču po volji (jer dozvoljavamo slobodnu volju u vezi s ovim); ako su kvadrat ili opozicija među signifikatorima (a nema recepcije) stvar će propasti.

Kvadrat signifikatora sa recepcijom završava stvar, ali uz malo poteškoća; ako nema recepcija onda ostaju samo nade, jer nema temelja na osnovu kog bi se prosudilo ostvarenje.

Suprotno svim pravilima drevnih, uvek sam nalazi da kada je vladar sedme na Ascendentu, pitač više voli, a kada je vladar Ascendenta u sedmoj, osoba za koju se pita više voli.

Ako signifikatori nisu u aspektu, već neka planeta prenosi njihove uticaje od jedne do druge dobroćudnim aspektom, onda će stvar biti ispunjena zahvaljujući onom koga predstavlja ta planeta, čiji opis možeš dobiti prema znaku u kom se nalazi i prema kvalitetu kuće kojom vlada. Muška i dnevna planeta označava muškarca; ženska, noćna planeta ženu ili muškarca ženske konstitucije, sic e contrario[8].

Ako planeta predaje dispoziciju signifikatora, pogledaj koga predstavlja ta planeta i kome predaje dispoziciju, i da li je retrogradna, spaljena ili unesrećena, ili kadentna od svoje kuće ili u samom horoskopu, ili u opoziciji ili kvadratu sa nesrećnom planetom bez recepcije; jer ako pomenute stvari izostanu, stvar će biti ispunjena i nastavljena, brak dobar, naročito ako je u pitanju srećna planeta, a supružnici će voleti jedno drugo.

Da li će začeto dete biti dete onog za kog se misli da je otac?

Pogledaj vladara Ascendenta i Lunu koji označavaju pitača; potom pogledaj znak u jedanaestoj kući i njegovog vladara koji će se ticati začeća. Ako se ovi signifikatori podržavaju trigonom ili sekstilom, sa ili bez recepcije, začeće je zakonito; ako se podržavaju kvadratom ili opozicijom uz uzajamnu recepciju i egzaktan aspekt, ili ako su vladar Ascendenta ili Luna u petoj kući, ili vladar pete u prvoj bez zlih aspekata nesrećnih planeta, ili ako jedna ili obe srećne planete podržavaju petu kuću ili njenog vladara, dete je zakonito i pouzdano začeto.

Ali ako nema ničeg od pomenutog već Saturn, Mars ili Merkur podržavaju petu kuću ili njenog vladara, može postojati sumnja da je dete začeto u preljubi, a majka obeščašćena.

O ženi koja je napustila supruga, da li će ikada ponovo živeti s njim ili ne, ili steći naklonost?

Ovo pitanje takođe može razrešiti nedoumice u vezi sa ljubavnicama ili draganama. Ako sama žena koja je otuđena od supruga ili pratioca postavlja pitanje da li će joj ponovo biti pokazana naklonost ili ne.

Pogledaj vladara sedme kuće koja je Ascendent žene u ovom slučaju, jer se sedma uvek daje prognanoj ili izopštenoj osobi. Pogledaj da li vladar sedme kuće partilno podržava Ascendent ili tako dobrim aspektom kao nijedna druga [planeta], bez sumnje možeš reći da će se ona vratiti i da će joj ponovo biti pokazana naklonost.

Ako vladar sedme ne podržava Ascendent, već to čini druga planeta koja nije ometena, žena će biti primljena nazad uz posredovanje neke osobe koja će iskoristiti svoje prijateljstvo sa mužem ili pratiocem i pomiriti ih.

Ako ničeg od pomenutog nema, onda pogledaj Sunce prirodnog signifikatora muškarca ili muža, i Veneru prirodnu signifikatorku žena: ako je Sunce iznad zemlje a Venera podržava Ascendent prijatnim sekstilom ili trigonom, žena će se vratiti svojoj kući ili draganu s lakoćom ili bez velike halabuke.

Ako je Sunce ispod zemlje a Venera iznad i podržava Ascendent sekstilom ili trigonom, žena ili supruga će biti primljena ali uz moljakanje i odugovlačenje, uz mnogo teškoća i napora, i svi će njeni susedi to primetiti.

Ako je Luna u rastu svetlosti i u bilo kom dobrom aspektu prema Ascendentu, ona će se vratiti ali uz mnogo moljakanja.
Ako je u opadanju svetlosti, u svojoj drugoj ili poslednjoj četvrti, a nije blizu sunčevih zraka i podržava Ascendent, vratiće se lako i brzo.

Pogledaj da li je Venera okcidentalna, retrogradna i hita u spaljenost, onda će se svojevoljno vratiti svom mužu, plašeći se da ga je svojim odsustvom uvredila i uz žaljenje što je ikada otišla od njega; ali ako je Venera nedavno napustila sunčeve zrake, onda će muž žaliti što je dozvolio da se žena udalji, ili što ju je grdio, a žena će biti ljuta i bezobrazna, i čini se da će žaliti što se vraća, a neće više ni poštovati svog supruga nakon toga.


Napomene:

[1] Misli se na roditelje pitača ili osobe za koju se pita. ↩nazad na tekst
[2] Ukoliko muškarac postavlja pitanje; ako žena, onda obrnuto. ↩nazad na tekst
[3] Druga kuća je derivatna osma od sedme. ↩nazad na tekst
[4] Nije nevina. ↩nazad na tekst
[5] Lili ovde greši. Bonati navodi ako se Mars združuje sa vladarom sedme kuće ili Lunom u istom znaku bez prisustva Južnog čvora↩nazad na tekst
[6] Veći deo ovog poglavlja je Lili preuzeo najverovatnije od Bonatija, jer su rečenice identične. Upravo je ovaj pasus kod Bonatija teško razumljiv, pa je i Lilijev „prevod“ takav. Rečenicu sam malo prepravio da bi bila jasnija. ↩nazad na tekst
[7] I ovde se Bonati i Lili razilaze. Bonati kaže da ako su Luna ili vladar sedme kuće združeni sa Jupiterom bez recepcije. On podvlači da ukoliko postoji aplikacija prema Jupiteru bez recepcije, žena voli tog otmenog čoveka ali on ne voli nju. Ali ako postoji uzajamna recepcija onda je i ljubav obostrana. ↩nazad na tekst
[8] I obrnuto. ↩nazad na tekst

  • William Lilly, Christian Astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *