Upotreba Morinus programa II deo

Upotreba Morinus programa, praktična i korisna uputstva za rad sa ovim odličnim, besplatnim astrološkim alatom. Podešavanja programa.

PODEŠAVANJE OPCIJA I

Uprethodnom tekstu smo se pozabavili pravljenjem karte. Sada je vreme da se pozabavimo podešavanjem opcija. Najpre kliknete dugme options (na slici 1. uokvireno crvenom bojom). Dobijate padajući meni gde možete podesiti razne stvari.

opcije
Slika 1. Padajući meni sa spiskom opcija

Odaberite prvu opciju Appearance I . Ta opcija će vam pomoći da podesite prikaz glavnog ekrana odnosno karte koju ste izradili. Klikom na ovu opciju, otvara vam se novo prozorče koje možete videti na slici 2.

opcija 1
Slika 2. Opcije za podešavanje glavnog ekrana

Sa leve strane su opcije vezane za prikaz karte i to su sledeće:

 • kuće (da li želite prikaz mundanih kuća u karti ili ne)
 • termini (da li želite prikaz planetarnih termina u znacima)
 • dekani (da li želite prikaz podele znakova na lica tj. dekane)
 • topocentrični sistem (centar koordinantnog sistema nije centar Zemlje nego mesto posmatrača)
 • omogući klik (opcija da se klikom na planetu u karti prikažu aspekti prema celim znacima i planetarni orbisi (da li se dodiruju ili ne)
 • prikaži podatke (da li da se datum, vreme i mesto prikazuju u centru karte)
 • bez prikaza (da li da se na obodu karte prikazuju neke od niženavedenih stavki. *Napomena: možete odabrati prikaz samo jedne od ponuđenih opcija, ne mogu se istovremeno prikazati antiscije i arapske tačke)
 • fiksne zvezde (prikaz naziva fiksnih zvezda na obodu karte. Ukoliko označite ovu opciju, imate ponuđene još 3 opcije: da li želite da se prikažu i fiksne zvezdena kojima su čvorovi, mundane kuće i tačka Fortune)
 • antiscije (prikaz antiscija na obodu karte)
 • arapske tačke (prikaz arapskih tačaka na obodu karte)
 • dodekatemorije (prikaz dodekatemorija odnosno duada)

Sa desne strane su opcije da li želite da karta bude crno-bela ili u boji, koliku želite debljinu linije koja predstavlja osu uglova, da li želite da tabele budu u većem fontu ili manjem itd. Sa ovim opcijama se možete malo igrati.Prelazimo na narednu opciju Appearance II (slika 3). Tu nema mnogo podešavanja. Jednostavno, možete odabrati podatke koje želite da vam se prikazuju u posebnoj tabeli prema Plasidus i Regiomontan sistemu. To su uglavnom astronomski podaci o poziciji planete prema nebeskim koordinatama tj. o njenoj longitudi i latitudi, deklinaciji, rektascenziji, ascenzijalnoj razlici, polu itd. Nekada su se na osnovu ovih podataka ručno izračunavale primarne direkcije, a danas taj posao uglavnom završavaju astrološki softveri.

opcija 2
Slika 3. Podešavanje tabelarnog prikaza astronomskih podataka

Treća opcija koja je prikazana na slici 4. tiče se glavnih planetarnih digniteta odnosno domicila (sedišta) i egzaltacija. Kliknite na dignities i dobićete mogućnost podešavanja planetarnih sedišta i egzaltacija. I ne, Merkur nije egzaltiran u Vodoliji 🙂 Ne pokušavajte to.

opcija 3
Slika 4. Podešavanje domicila i egzaltacija planeta

Četvrta opcija minor dignities se tiče manjih planetarnih dostojanstava: tripliciteta, termina i dekana. Opcije su uglavnom predefinisane tako da ne morate da razmišljate da li vatrenim triplicitetom u Dorotejevom sistemu vlada Sunce ili neka druga planeta. Ali vam je bez obzira na to data mogućnost da ih menjate. Autor programa je imao razumevanja za astrološke inovatore 🙂

Dakle, kada kliknete minor dignities dobićete još jedan padajući meni gde ćete najpre odabrati opciju triplicities. Tu možete odabrati tri vrste tripliciteta: ptolemejske, Dorotejeve (preporučujem) ili Morenove. Primetićete da kod ptolemejskih tripliciteta nema trećeg participirajućeg vladara već samo primarni (dnevni) i sekundarni (noćni). Ovde nema prostora da se objašnjava zašto se Ptolemejeva tabela razlikuje, pa o tome drugom prilikom.

Nakon što ste odabrali triplicitete, onda odaberite planetarne termine klikom na opciju terms. Tu možete odabrati između egipatskih (preporučujem) i ptolemejskih termina. Nikakve druge izmene nemojte vršiti u tabeli jer su podaci upisani onako kako treba. Na posletku su ostali dekani pa njih podešavamo klikom na opciju decans. Možete birati između haldejskih (preporučujem) i dekana zasnovanih na triplicitetnoj podeli.

opcija 4
Slika 5. Podešavanje minornih dostojanstava – tripliciteta, termina i dekanata

Peta opcija se odnosi na podešavanje izračunavanja almutena. Almuten je planeta koja ima najviše dostojanstva na nekom mestu koje posmatramo. Npr. almuten Ascendenta je planeta koja ima najviše dostojanstva na stepenu Ascendenta. Dobija se sabiranjem dostojanstava tako što se vladarstvu daje 5, egzaltaciji 4, triplicitetima 3, terminima 2 i dekanima 1 poen. Dakle, kliknete na almutens i otvara se padajući meni sa još dve opcije: chart i topical. Uputstvo za računanje tematskih almutena će biti obrađeno u posebnom uputstvu zbog svoje obimnosti pa ćemo ga sada preskočiti.

Almuten karte ili Almuten figuris (vladalac karte) dobija se podešavanjem formule kao što se vidi na slici 6. To je formula za računanje Almuten Figurisa prema metodi Ibn Ezre gde se boduju dostojanstva planeta, njihova pozicija u kući, faza u odnosu na Sunce i vladar dana i sata. Može da se koristi sistem sa sva tri triplicitetna vladara ili sa jednim triplicitetnim vladarom prema dobu dana.

uporteba Morinus opcija 5
Slika 6. Podešavanje računanja Almutena karte

Sledeća opcija je Ayanamsa. Ona predstavlja razliku između tropske i sideralne pozicije vernalne tačke (0°Ovna) uslovljenu precesijom i tu ima mnoštva ponuđenih opcija. Uobičajeno je korišćenje vrednosti koje su ustanovili Lahiri ili Fagan-Bradley.

Sedma opcija colors se odnosi na podešavanje boja, pa tu možete eksperimentisati do mile volje. Klikom na obojene kvadratiće možete odabirati različite boje za prikaz kuća, planeta, brojeva i teksta u tabelama itd.

Osma opcija Housesystems odnosi se na odabir sistema kuća. Ponuđeni su sistemi koji su u najširoj upotrebi i koji bi trebalo da zadovolje sve korisnike.

Deveta opcija nodes vam nudi mogućnost da odaberete prikaz pozicije čvorova prema srednjoj mean ili pravoj true poziciji. Pošto se Luna u svom kretanju malo klati napred-nazad, to se i čvorovi klate po istom principu. Prava pozicija uzima u obzir to pomeranje dok srednja pozicija to ne čini.

Deseta opcija je Orbs odnosno podešavanje planetarnih orbisa (slika 7). Kada kliknete ovu opciju, otvoriće vam se novo prozorče u kome možete podesiti planetarne orbise prema nekom autoru ili prema sopstvenom iskustvu. To se nalazi u prvoj koloni. U drugoj koloni su podešavanja za orbise paralela. Standard je da se svim telima daje maksimalno 1°.

U trećoj koloni, deo uokviren plavom bojom odnosi se na podešavanje koliko je potrebno da planeta bude blizu vrha kuće da bi se smatrala da je u toj kući. Obično se za uglove uzima 5° , a za ostale kuće 3°, mada ima i onih koji za uglove daju 8° , za sukcendentne 5°, a za kadentne 3°. Dakle, kada se planeta nađe u nekoj kući ali na 5° od vrha naredne kuće, program će je prepoznavati kao da je u toj narednoj kući.

Ono što je uokvireno crvenom bojom odnosi se na orbis fiksnih zvezda. Standard je da to ne bude više od 1° za sve fiksne zvezde. Tako ukucajte vrednost 1.0 i kliknite opciju all da biste automatski podesili orbise za sve zvezde.

upotreba Morinus
Slika 7. Podešavanje orbisa planeta

I toliko za sada o podešavanju opcija. U narednom uputstvu podesićemo neke opcije koje su nam neophodne u prediktivnim ciklusima: firdarijama, primarnim direkcijama, profekcijama itd.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

6 komentara

 1. Razija kaže:

  Pozdrav,
  je li neko vec ovo instalirao- pa da mi javi Almuten? 🙂
  Ja ako i uspijesno instaliram opet cu polupati (u izboru opcija) neke loncice…

 2. milica kaže:

  Boki koja jej ovo verzija Morinusa -tradicionalna ili moderna ?

 3. milica kaže:

  skinula sam obe ,ovo je moderna ,jel tako ,u tradicionalnoj verziji ne vidim firdarie u opcijama 🙂

 4. Anny kaže:

  Neznam gdje na ovom sajtu to pitat pa ću ovdje:
  Dodekatemorije- koja su tvoja iskustva u praćenju istih (prvenstveno mislim u prediktivnim metodama), mogu li se uzimati u obzir kod recimo direkcija na njih (natalne dodekatemorije) ili jačih tranzita na njih.
  Spominju li stari učitelji gdje u svojim knjigama takvo što?

  Zahvaljujem na odgovoru,
  Anny

  • Bojan Šojić kaže:

   Anny,

   Dodeke u prediktivnim tehnikama ne koristim. Abu Mašar ih pominje, da ih treba neizostavno posmatrati u solarnim povratcima, ali on takođe savetuje i da se za solarni horoskop posebno računaju arapske tačke, mimo natalnih. Ne sećam se da sam našao da su se drugi autori ozbiljnije bavili tom temom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *