Tačke u sistemu celih znakova

Kako u sistemu celih znakova odrediti poziciju arapske tačke u čijoj formuli je jedan od faktora vrh neke kuće ?

Opet, rekao je, odbroj od vladara druge kuće do same druge kuće i taj iznos projektuj od Ascendenta, pa ispitaj znak u koji pada — koje se tu planete nalaze i kako su postavljene…

— Hefestion iz Tebe —

 

Put astrološkog sazrevanja prate brojne nedoumice i poteškoće. One su jednako vrlo zanimljive (u cilju istraživanja i proučavanja) i frustrirajuće (kada se treba opredeliti između više mogućnosti). Koji sistem kuća da koristimo? Čiji set tripliciteta, termina i dekana? Helenistički ili srednjovekovni aspektni model? Primarne direkcije – Plasidusove ili Regiomontanove? Čiji vremenski ključ – Ptolemejev ili Naibodov? Profekcije – helenističke ili srednjovekovne; podelu na 12 ili 13 na mesečnom nivou? Čiju formulu tačke braka da koristimo – Hermesovu, Pavlovu ili Valensovu?

Sva ova i mnoga druga pitanja i nedoumice su sasvim opravdani, ali nema jednostavnog niti konačnog odgovora. Iza većine nabrojanih stvari stoji ozbiljna matematika i teorija uspešno potvrđena u praksi. Sve je legitimno za korišćenje! Naravno, um se buni, jer nije isto da li tačka braka prema Doroteju pada u Jarca sa Saturnom kao vladarom, ili u Devicu čiji je vladar Merkur. Ili je Mars u petoj kući ili šestom znaku. Zato je bavljenje astrologijom neprestano istraživanje, isprobavanje više mogućnosti i varijanti, dok se ne zadržimo na onom što se u praksi pokaže kao najpouzdanije.

Određivanje pozicija arapskih tačaka uglavnom ne predstavlja problem. Jednom kada se odlučite koje ćete formule koristiti (tamo gde imate izbor između više mogućnosti), lako ćete odrediti njihove pozicije, bilo da koristite softver ili ih računate „peške“. Ipak, problemi se mogu pojaviti u formulama u kojima je jedan od faktora vrh nekog polja, jer na koliko će stepeni biti zavisi od sistema kuća koji koristite. Izuzev uglova — oni su u svim sistemima na istim stepenima.

Na primer, tačka izdržavanja ili tačka substancije ima formulu Asc + vrh II kuće – vladar II kuće. Gde će se tačno naći tačka zavisi od stepena na kom se nalazi vrh II kuće, a to zavisi od sistema. U Plasidusu može biti na 17°, u Alkabitusu na 24°, a u sistemu jednakih kuća na 8°. Dakle, pozicija tačke može značajno varirati od astrologa do astrologa zbog alata koji koristi.

Sistem celih znakova može predstavljati poseban problem jer se polja i znakovi podudaraju, pa početak znaka predstavlja i početak polja. Šta je vrh drugog polja? Početak drugog znaka? Osetljiva tačka u znaku (stepen u znaku koji odgovara stepenu Ascendenta)? Postoje dva rešenja.

#1. Vrh kuće je početak znaka.

Ovu praksu nalazimo kod Doroteja i Hefestiona. Jednostavno se početak znaka uzima kao vrh kuće (što je 0°00′ svakog znaka). Hefestionov stav smo mogli pročitati na početku teksta.

I bilo je onih učenih u nauci o zvezdama koji su tačku smrti računali od Lune do osmog mesta pa brojali od Saturna, i gde god padne gledali bi taj znak i ko je njegov vladar.

— Dorotej iz Sidona (O smrti)

Tačka smrti (jedna od nekoliko) ima formulu + vrh VIII – . Osmo mesto koje Dorotej pominje je, naravno, osmi znak, a njegov početak se posmatra kao vrh osme kuće.

tačke u sistemu celih znakova

Prema gorenavedenim formulama, u horoskopu Grejs Keli tačka smrti se nalazi na 6° Riba, a tačka izdržavanja na 20° Ovna. Dakle, ovo su pozicije tačaka u sistemu celih znakova.

#2. Osetljiva tačka je vrh kuće.

Ovo je rešenje koje pojedini astrolozi nude za sistem celih znakova. Kao što sam ranije pominjao, isti stepen na kom se nalazi Ascendent biće osetljiva tačka u svakom znaku. Tu tačku bi trebalo koristiti kao vrh kuće. U priloženom horoskopu Ascendent se nalazi na 4°42′ Škorpiona, što znači da je osetljiva tačka u drugoj kući na 4°42′ Strelca, a u osmoj na 4°42′ Blizanaca. Moramo li sad ručno računati poziciju svake tačke?

Ne, ne moramo. Možemo to elegantno uraditi – da promenimo sistem kuća na jednake kuće, pogledamo gde se nalazi tačka, pa vratimo nazad na sistem celih znakova. Evo kako bi to uradili u Morinusu.

tačke u morinusu

Dakle, ako koristite sistem celih znakova imate izbor između dve mogućnosti. Lako ćete ih upoređivati i tako doći do zaključka šta vam u praksi daje bolje rezultate. Ali ako radite sa kvadrantnim sistemima, pa, imate izbor između mnoooogo mogućnosti.

U narednoj tabeli će biti prikazane pozicije tačaka u najkorišćenijim sistemima kuća. Možda vam se čini da su odstupanja zanemarljiva, ali možda ne budu. U zavisnosti od sistema tačka se može naći u drugoj kući, ili doći u konjunkciju ili aspekt sa nekom planetom itd. Sve to može uticati na tumačenje.

pozicije tačaka
Pozicije tačaka u najkorišćenijim sistemima kuća

RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *