Suđaje, Mojre, suđenice

Tri sestre koje su određivale sudbinu svakog pojedinca zvale su se Mojre ili suđaje. One bi svakoj osobi još na rođenju odredile dužinu života.

Sudbina nas vodi: ustupite Sudbi!
Sva briga što pamet uzrujava ljudsku
ne okrete sudbe vreteno unazad!
Sve patnje što smrtno izduramo pleme,
i sve što činimo – odgore na prispije.
Nad preslicom Lahesa bdi i nad pređom
što ruka rasplesti ne umije nijedna.

— Seneka „Edip“, prevod Darko Todorović —

 

Prema grčkoj mitologiji, suđaje ili Mojre (sudbe), bile su tri boginje-sestre koje su krojile sudbinu, i to ne samo običnim ljudima već i samim bogovima. Prema pojedinim izvorima (npr. Pausanija u Opis Grčke), jedino je Zevs mogao da im naređuje odnosno da upravlja sudbinom. Njihova uloga je bila da odrede koliko dugo će neko živeti, pa je u skladu s tim svaka suđenica imala određen, jedinstven zadatak.

Prva sestra se zvala Klota ili Prelja. Najčešće je prikazivana kao žena koja u ruci drži preslicu ili okreće veliki točak na koji je namotano predivo. Preslica ili točak simbolički predstavljaju sam život. Nekad je prikazana kako u ruci drži svitak koji predstavlja knjigu sudbine.

Druga sestra se zvala Lahesa. Njen zadatak je bio da meri dužinu niti, te da na taj način određuje koliko će neka osoba dugo da živi. Ponekad je prikazivana sa štapom u ruci koji pokazuje na horoskop na zemljinoj kugli.

Treća sestra se zvala Atropa ili Neumitna. Ona je bila zadužena da velikim makazama preseče nit i na taj način okonča život osobe.

mojre
„Trijumf smrti“ tapiserija iz 1520. godine koja se čuva u muzeju u Londonu. Na njoj su prikazane tri Mojre

Najčešće su prikazivane kao tri vrlo ružne starice, u skladu s tim kako je običan svet doživljavao sudbinu i jedinu izvesnu stvar po rođenju – kraj života. Na manje ili više sličan način, Mojre se pojavljuju u mitovima brojnih naroda. U slovenskoj mitologiji se pojavljuju kao Suđenice koje bi zapečatile sudbinu novorođenčeta prve, treće ili sedme noći po rođenju. Navodno, prva suđenica najpre predodređuje sudbinu, potom joj se druga suprotstavlja drugačijim mišljenjem, da bi se na posletku sve tri složile. Treća suđenica donosi konačnu odluku čime sudbina novorođenčeta biva zapečaćena i nepromenljiva.

Homer u svojim epovima vidi Mojre kao jednu osobu, koja zavrti točak budućeg života deteta, a potom, prateći njegove postupke usmerava njegove odluke i dela u onom pravcu koji su predodredili bogovi.

Ono što je važno istaći, to je da, uprkos svemu, sudbina nije viđena kao nešto apsolutno nepromenljivo. Zevs je, kada bi to poželeo, imao moć da se umeša i na taj način promeni tok dešavanja odnosno sudbinu pojedinca. Ni same Mojre se, pored toga što su određivale dužinu nečijeg života, nisu u život neke osobe, mada kod Stacija u Tebaidama imamo navode da su oživljavale mrtve.

POVEZANE TEME:

Pet razdoblja postojanja
Elizar, kraljica Kartagine


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *