Dispozitori – šta su i kako se koriste

Šta su dispozitori, koja je njihova uloga u astrološkoj analizi, o čemu nam govore – možemo li bez njih? Na koji način se razmatraju?

Kada je planeta u nepovoljnom zodijačkom ili mundanom položaju, a njen dispozitor je dobro postavljen, pitanja označena prvom planetom će na početku ići loše, ali će kasnije krenuti dobro, pogotovo ako prva planeta aplicira svom dispozitoru dobrim aspektom. S druge strane, ako je planeta u dobrom zodijačkom položaju, a njen dispozitor u lošem, uspeh i sreća na početku lako se preobrate u nesreću.

— Moren de Vilefranš —

 

Dispozitori su sastavni deo svake astrološke analize. Oni upotpunjuju priču o određenom životnom segmentu, kazuju o tome kako će se nešto razvijati ili izgledati u konačnici. Jednako mogu biti spas u lošim okolnostima, kao što mogu biti izvor dodatnih problema i nevolja. Ali pre nego što definišemo šta su to dispozitori, moramo se osvrnuti na još neke termine.

U tekstovima koji su u vezi sa tradicionalnom astrologijom, naići ćete često na termin predavanje dispozicije. Ovaj termin se ne odnosi na dispozitora u klasičnom smislu, iako s njim može imati veze u nekim varijacijama planetarnih interakcija. Predavanje dispozicije je jednostavno povezivanje jedne planete sa drugom, bilo da je reč o telesnoj ili o aplikaciji aspektom, ili uzajamnoj recepciji bez aspekta[1]. Pri tom kontaktu, planeta koja se povezuje sa drugom predaje joj u ruke, tj. poverava joj poslove kojima upravlja.

Ova planetarna predaja poslova može biti najobičnija aplikacija jedne planete ka drugoj bez relevantnih dostojanstava (predavanje uprave[2]), ili kada planeta iz sopstvenog sedišta ili egzaltacije aplicira drugoj (predavanje moći[3]), ili kada jedna planeta aplicira drugoj iz njenog sedišta ili egzaltacije (predavanje prirode[4]).

predavanje
Slika 1: Predavanje uprave, moći i prirode među planetama

Predavanje moći i prirode se može obaviti i preko seta manjih dostojanstava, kao što je slučaj sa recepcijom, a postoje i situacije dvostrukog predavanja prirode ili čak vraćanja vrline, ali o svemu tome neki drugi put. Predavanje moći i predavanje prirode su u teoriji pozitivni planetarni odnosi, ali se mora uzeti u obzir celokupna situacija, posebno kada je reč o predavanju prirode. Taj poslednji odnos implicira da planeta koja se nađe u sedištu druge planete „gura“ resurse toj drugoj planeti iz njene kuće.

Na slici iznad Mars aplicira Jupiteru iz njegovog sedišta i tako mu šalje preko potrebne resurse. Zar ne ispada da će u svakom odnosu u kom planeta u znaku aplicira vladaru tog znaka biti prisutno predavanje prirode? Da li to govori da je onda svaki takav odnos povoljan?

Da, u svakom takvom odnosu će biti prisutno predavanje prirode. Ali uprkos tome što bi u teoriji svaki takav odnos trebao da bude povoljan jer vladar dobija potrebne resurse, to u praksi ne funkcioniše uvek tako. Videćemo kasnije da je važno i u kakvoj je poziciji ta druga planeta.

 

U savremenoj astrologiji se upražnjava pronalaženje konačnog dispozitora tako što se formira lanac planetarnih dispozicija. Tu titulu može da ponese samo planeta koja je u svom sedištu, jer ona nema drugog vladara nad sobom – sama je sebi gospodar. Ukoliko nema takve planete, nema ni konačnog dispozitora pošto se lanac ne prekida. Konačni dispozitor ne postoji ni u onim horoskopima u kojima imamo dve ili više planeta u sedištu.

Konačni dispozitor se neretko pogrešno identifikuje sa dominatnom planetom ili vladarom horoskopa. On to nije. Dominatna planeta se u savremenoj astrologiji računa po određenoj formuli, slično kao što se u tradicionalnoj astrologiji računa Almuten Figuris, tj. vladajući duh ili dominirajući kvalitet duše.

Na slici dole levo, može se videti situacija kada nema konačnog dispozitora. Planete jedna drugu dispozituju bez kraja, nema nijedne planete koja bi se našla na kraju lanca. Na slici dole desno vidimo da se lanac završava planetom u sedištu – Lunom u Raku. Navodno, konačni dispozitor nosi na svojim leđima teret čitavog horoskopa.

konacni-dispozitor
Slika 2: Konačni dispozitor je planeta u svom sedištu

Dispozitori – definicija

Šta je, zapravo, dispozitor? To je planeta koja vlada znakom u kom se nalazi neka druga planeta, ili više njih. Koren ove reči nalazimo u latinskom jeziku: dispono što znači postaviti, urediti, upraviti. Imajući to značenje u vidu, dolazimo do zaključka da je dispozitor neko ko upravlja, odnosno uređuje pitanja određenog znaka/kuće tako što kontroliše njihov konačni ishod.

Za procenu neke životne oblasti, na prvom mestu je važna planeta u kući, naravno. Ona najdirektnije utiče na to polje života u skladu sa sopstvenom prirodom i stanjem, kao i vladarstvom nad drugim poljem (ili poljima). Ako je u pitanju kvalitetna i moćna planeta, ona će proizvoditi dobro i korist za tu kuću, ali ako je nesrećna — stvaraće probleme.

Ipak, na koji način će se pitanja te kuće realizovati u konačnici, da li će se loše izokrenuti na dobro ili će dobro biti praćeno stalnim problemima, ili se neće značajno menjati u odnosu na polaznu tačku, zavisi od njenog vladara, tj. dispozitora. Pri tom je od izuzetne važnosti da on nije u averziji prema znaku kojim upravlja, jer ako jeste neće biti u stanju da kontroliše ono što se u njegovoj kući dešava. To je posebno važno ukoliko je u kući oštećena planeta.

Dakle, ako je planeta u kući loše postavljena ali njen vladar dobar i usrećen, možemo reći da će se pitanja te kuće isprva razvijati nepovoljno i problematično, sa tendencijom popravljanja. Ako je planeta u kući dobro postavljena, ali njen dispozitor unesrećen i slab, stvari koje se isprva razvijaju dobro mogu biti praćene problemima i postati kost u grlu.

Ako je vladar znaka dobro postavljen, ta planeta koju ispitujemo takođe deli deo sreće s domaćinom koji je uživa. Ali, ako je vladar znaka na bilo koji način oštećen, ta planeta koju ispitujemo, bez obzira što je postavljena u dobroj kući, biće ometena zbog oštećenosti koju trpi planeta koja je vladar znaka.

Ovo se lako može potvrditi u ljudskom ponašanju. Ako uđeš pozvan u nečiji dom, a domaćin je blagosloven uvećanjem bogatstva, ti ćeš postati učesnik u njegovoj dobroj sreći, podelićeš radost dobre sreće s domaćinom. Ali ako domaćin trpi veliko siromaštvo i pritisak nesrećnih događaja, ti ćeš postati njegov sapatnik u tuzi i nevolji, a nesreće koje deliš s njim će i tebe skrhati. Ovo je jednako istina kada je reč o planetama koje upravljaju znacima.

— Firmik Materno

Kombinacije mogu biti različite:
1) planeta u kući usrećena, a dispozitor unesrećen;
2) planeta u kući usrećena i dispozitor usrećen;
3) planeta u kući unesrećena, a dispozitor usrećen;
4) planeta u kući unesrećena i dispozitor unesrećen.

dispozitori
Slika 3. Odnos planete u kući sa svojim dispozitorom

Isprva, čini se da je sve vrlo jednostavno – dovoljno je pogledati dispozitora i doneti zaključak o tome da li će nešto u ishodu biti dobro ili loše. Međutim, nije važno samo kako je dispozitor postavljen sam za sebe već i kako je postavljen u odnosu na planetu koju dispozituje. Ako se desi da se dispozitor nađe na mestu gde se njegov gost ne oseća dobro (u kući njegovog izgona ili pada), to ne možemo oceniti kao povoljno, za razliku od pozicije u znaku u kom se gost dobro oseća.

Moraš znati da, iako sam ti naveo da stvari mogu biti svršene aspektima trigona ili sekstila, moraš dobro razumeti sledeće: ako je mesto odakle je vladar Ascendenta (ili Luna) aspektovan vladarom pitane stvari (tačnije, onim kojim je sama stvar označena), odnosno ako je mesto iz kog je signifikator stvari aspektovan od strane vladara Ascendenta (ili Lune), detriment aspektujuće planete, stvar neće biti svršena, bez obzira na sekstil ili trigon.

Kao, na primer: Ascendent je bio u Lavu, a pitanje se ticalo braka, da li će se desiti ili ne, pa se Sunce ili Luna (koja označava žene) združuju sa Saturnom iz Ovna, gde je pad Saturna. Uprkos tome što je aspekt (iako vrlo moćan) uz recepciju, Saturn neće privesti stvar kraju, već će je radije omesti tako da ne bude svršena – i ne samo da će je omesti, nego će pokušati da je uništi ako bude mogao.

A ako je Sunce združeno sa Saturnom iz Raka ili Lava, učiniće isto, jer su oba znaka mesta njegovog izgona. Slično, ako se signifikator bilo koje stvari (ili Luna), združuju sa Suncem iz znaka Vage (što je njegov pad) ili Vodolije (što je njegov izgon)… I možeš isto shvatiti ako je signifikator ili Luna združena sa planetom koja je u detrimentu samog signifikatora (ili Lune), kao, ako je Merkur signifikator i združuje se sa planetom koja je u Strelcu ili Ribama, ili se Luna združuje sa bilo kojom planetom koja je u Škorpionu ili Jarcu.

— Gvido Bonati

U prvom primeru na slici 3, imamo situaciju gde je Jupiter dobro postavljen, a njegov dispozitor Saturn u znaku svog pada. Ovo bi bio pokazatelj da bi početak svih stvari označenih kućom u kojoj je Jupiter bio relativno dobar, ali da bi se kasnije one „izokrenule“ i postale nepovoljne. Naravno, ta nepovoljnost bi bila mnogo veća da je u pitanju loš aspekt. Drugim rečima, Jupiter pokušava da produkuje nešto dobro u nepovoljnim okolnostima.

Pošto Saturn prima Jupitera u svoje sedište, imamo jednostranu recepciju koja olakšava i poboljšava odnos ove dve planete. No, koliko pozitivnog može uraditi planeta koja je sama u problemu? Ne mnogo. Bez obzira što imamo situaciju predavanja prirode, Saturn je oštećen i predstavlja izvor problema, kako za znak u kom se nalazi tako i za znakove kojima vlada. Realizacija pitanja kuće – nepovoljna.

U drugom primeru imamo situaciju gde je Jupiter dobro postavljen, a njegov dispozitor još bolje – Mars je egzaltiran. Ovo bi značilo da bi stvari kuće u kojoj je Jupiter krenule dobro u početku a potom bi bile još bolje, da ne kažem odlične. Pored toga što je Mars vrlo moćan, on prilazi Jupiteru predajući mu svoju moć, što je vrlo pozitivno svedočanstvo. Realizacija pitanja kuće – povoljna.

Specifičnost u ovom primeru je ta što odnos dve planete nije dobar. Ako ostavimo po strani to što se spajanje odvija putem kvadrata i što se ove dve planete prirodno ne trpe, Mars se nalazi na mestu gde se Jupiter ne oseća dobro, u znaku njegovog pada. Dakle, imamo takzovani situaciju odbojnosti, suprotno recepciji. To dalje znači da Jupiter vidi potencijalnu pretnju u Marsu. Bez obzira što su namere Marsa iskrene i dobre (kvalitetna planeta), Jupiter smatra da to što mu Mars nudi može na neki način da mu naškodi, da bude uzrok nekim njegovim problemima, pa je manje kooperativan.

Ovim se situacija komplikuje. Pitanja kuće se uspešno realizuju, ali će Jupiter pružati značajniji otpor u odnosu sa Marsom. Ovo se naročito može potvrditi u horarnim pitanjima, gde može ukazati na velike probleme u realizaciji onog što je u domenu Jupitera, pa čak i na krah čitave stvari. O tome je i Bonati pisao u gorenavedenom citatu.

Treći primer oslikava sličnu situaciju prethodnoj, samo je jedna od planeta debilitirana. Venera je egzaltirana i prilazi Marsu koji je u znaku svog izgona. To znači da bi pitanja kuće u kojoj se nalazi Mars bila u startu problematična, ali bi se situacija bitno popravljala na račun dispozitora.

Pored toga što se gledaju dobrim aspektom i što Venera prima Marsa u svoj dom, ona mu predaje i svoju moć, a sve to iz znaka u kom Mars ne vidi potencijalnu pretnju po sebe. Ovo je vrlo dobar odnos i bio bi još bolji da se planete povezuju trigonom. Sva šteta koju Mars eventualno može da napravi, može biti sređena i okrenuta na pozitivno. Realizacija pitanja kuće – povoljna.

Poslednji, četvrti primer prikazuje situaciju kada se iz jednog problema ide u još veći. Vidimo da je Jupiter u znaku svog pada, a njegov dispozitor Saturn se takođe našao u znaku svog pada. Ovaj odnos je vrlo loš, posebno ako se planete povezuju lošim aspektom. Manje olakšanje i ublažavanje napetosti bi mogla doneti uzajamna recepcija. Realizacija pitanja kuće – nepovoljna.

Još neki primeri

Navešću nekoliko primera među kojima su neki „škakljivi“ (slika 4). U prvom primeru, Merkur se nalazi u znaku svog pada i izgona, dok je njegov dispozitor Jupiter u odličnom stanju. Tipična situacija gde imamo početno loše stanje, ali kvalitetan dispozitor obećava uspešnu realizaciju stvari.

Pozicija Jupitera jeste dobra za kuću/znak kojom vlada, ali će Merkur imati problem valjane interakcije s Jupiterom. Naravno, jasno je da problem proizlazi iz toga što se Jupiter nalazi na mestu izgona Merkura, zbog čega će ga ovaj videti kao pretnju. U najboljem slučaju, saradnja među njima će biti malo otežana i komplikovana. U horarnim pitanjima ovakva situacija bi bacila senku na pozitivan ishod u vezi s onim što Merkur predstavlja.

U drugom primeru imamo sličnu situaciju – Merkur je u padu i izgonu. Ali ovog puta je i Jupiter debilitiran jer je postavljen u znaku svog izgona. Ovo bi bio primer kada se iz jednog problema ide u drugi. Ipak, pošto se svaka planeta nalazi u sedištu one druge, tj. postoji uzajamna recepcija po visokom dostojanstvu, obe planete će uložiti maksimalne napore da prevaziđu probleme u kojima su se našle, iako u tome neće u potpunosti uspeti.

dispozitori_2
Slika 4. Dispozitor može biti u (ne)povoljnom položaju za sebe ili za planetu koju dispozituje

U trećem primeru imamo veoma pozitivno svedočanstvo, gde vrlo kvalitetni Mars dispozituje peregriniranog Merkura, tako da se sva pitanja kuće kojom Mars vlada pozitivno realizuju.

 

Ono što smo mogli da vidimo u ovim primerima jeste da kvalitetan dispozitor ide u prilog realizaciji pitanja kuće kojom vlada. Svaka planeta koja se nalazi u kući kojom on vlada takođe profitira od njegove dobre pozicije. Problem nastaje kada se dispozitor nalazi na mestu pada ili izgona dispozitovane planete, zbog čega saradnja biva otežana ili bude kolateralne štete.

U svim primerima koje sam koristio u izlaganju naglasak sam stavio samo na zodijačke pozicije planeta, da bih približio njihov kvalitet i interakcije koje imaju. Ali kada procenjujemo stanje nekog dispozitora, mi moramo uzeti u obzir sve – sektu, njegovu mundanu poziciju, tj. da li je ugaon, sukcendentan ili kadentan, da li je u aspektima s maleficima ili beneficima, vladarima loših kuća, da li ga i ko nadjačava itd. Tek kada napravimo valjanu procenu svih ovih faktora, možemo doneti konačni zaključak o tome da li će i u kojoj meri dispozitori nekihe kuća uspeti da realizuju njihova pitanja.


Napomene:

[1]I Abu Mašar je rekao, ako se predavanje dispozicije obavlja bez aspekta, stvar će biti svršena bez učešća kralja i on će misliti da neće dobiti svoj novac.↩nazad na tekst
[2] Abu Ma’shar & al-Qabisi: Introduction to Astrology, III.18.↩nazad na tekst
[3] Abu Ma’shar & al-Qabisi: Introduction to Astrology, III.16.↩nazad na tekst
[4] Abu Ma’shar & al-Qabisi: Introduction to Astrology, III.15.↩nazad na tekst

 • Ben Dykes – Works of Sahl & Masha’allah, (Golden Valley: The Cazimi Press, 2008).
 • Guido Bonatti – The Book of Astronomy, Ben Dykes (Golden Valley: The Cazimi Press, 2007).
 • Guido Bonatti – On Horary, Ben Dykes (Golden Valley: The Cazimi Press, 2010).
 • Al-Qabisi – The Introduction to Astrology, Charles Burnett, Keiji Yamamoto, Michio Yano (London and Turin: The Warburg Institute, 2004).
 • Abu Ma’shar & al-Qabisi – Introductions to Traditional Astrology, Ben Dykes (Golden Valley: The Cazimi Press, 2010).
 • Firmicus Maternus – Mathesis, James Herschel Holden, (Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011).
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

7 komentara

 1. Maja kaže:

  Pozdrav i pitanje,

  može li se u razmatranju konačnog dispozitora, kada se gleda „lanac“, uzeti u obzir (kao dispozitor) planeta koja je egzaltirana na mjestu druge planete? Npr. lanac u mom horoskopu ide tako da sve vodi k Merkuru (u Djevici) kao konačnom dispozitoru, ali pod uslovom da Saturn u Djevici posmatram kao dispozitora Marsa u Vagi, drukčije mi taj Mars prekida lanac i kvari sliku 😀

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje Majo,

   Nažalost, odgovor je NE. Dispozitor je domicilni vladar znaka. Ostali vladari nekog znaka (egzaltacioni, triplicitetni, terminski) imaju svoju ulogu, ali ne mogu zameniti domicilnog vladara.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 2. Maja kaže:

  Hvala!

 3. Ana kaže:

  Pozdrav,

  Lakse mi je na primeru.
  Mars je u vagi. Vodi ga venera u ribama. A nju jupiter u skorpiji. Pa jel moze tako da se gleda kao da se konacno doveo i mars u skorpiju tim lancem?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Ana,

   Ne, niko nikoga nigde ne vodi, planete su tu gde jesu. Ono o čemu Mars u Vagi govori zavisi od Venere u Ribama. I tu je kraj što se tiče Marsa u Vagi. To što je Jupiter u Škorpiji, a Mars njegov dispozitor, samo bi opet priču vratilo na Marsa u Vagi i krug bez kraja. Dakle, dispozitori nigde nikoga ne vode, oni samo dalje razvijaju priču.

 4. Ana kaže:

  Postovani,ako bi ste hteli da odgovorite,bila bih vam veoma zahvalna.Sunce 180 Saturn,Sunce u Blizancima,Saturn u Strelcu,osa 4/10.Dispozitor Sunca Merkur opet u Blizancima,a ono sto mene zanima jel se gleda dispozitor Saturna-Jupiter?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *