Signifikatori u horarnim pitanjima

Signifikatori u horarnim pitanjima i njihovo pravilno određivanje često mogu biti kamen spoticanja i razlog pogrešnog tumačenja horarnog pitanja.

Prva konsideracija je, da opaziš šta je to što osobu pokreće da podnese ili postavi pitanje astrologu, gde moramo primetiti tri pokretača. Prvi, um, kada je čovek podstaknut svojim mislima i ima nameru da pita. Drugi, superiorna i nebeska tela, pa tako su ona u to vreme utisnuta u stvar za koju će se pitati kasnije, šta će biti od nje. Treći, slobodna volja, koja ga navodi na sam čin postavljanja pitanja, jer iako je um podstaknut da pita, to nije dovoljno sem ako su superiorna tela u skladu s tim; niti je takvo kretanje zvezda dovoljno, sem ako izborom svoje volje osoba zaista upita.

— Gvido Bonati —

 

Uspešnost analiziranja nekog horarnog pitanja najpre zavisi od pravilnog određivanja signifikatora. Važnu ulogu u tome ima osoba koja se obraća astrologu sa određenim pitanjem, koja mora pružiti istinite i precizne informacije o onome za šta pita. Na primer, ako pitač postavi pitanje „Da li ćemo biti zajedno?“ a pritom vam ne kaže da je već u braku sa drugom osobom, više istaknutih planeta u karti može vas navesti na pogrešan zaključak. Ili, ako se postavi pitanje „Gde je novčanik?“, važno je znati čiji se novčanik traži, da li je samog pitača ili je njegovih roditelja, dece, prijatelja itd.

Prilikom određivanja signifikatora vodimo se osnovnim horarnim pravilima – pitaču najčešće dodeljujemo Ascendent i njegovog vladara, kao i Lunu, dok vladara stvari za koju se pita pronalazimo prema kući kojoj pripada. Ipak, moramo biti fleksibilni i otvoreni za ono što nam karta nameće, jer nije tako retko da se planete vrlo upadljivo postave na nekom mestu koje nema direktne veze sa onim za šta se pita. Tada odstupamo od pravila, a tumačenje prilagođavamo onome što nam karta sugeriše.

U tabeli koja sledi, nalaze se određene teme i neka od često postavljanih pitanja, a vidimo ih u prvoj koloni. U drugoj koloni se nalaze oznake kuća kojima pitanja pripadaju, a u trećoj koloni imena autora koji sugerišu takvu podelu signifikatora ili u svojim delima/radovima na primerima obrađuju tu tematiku. Važno je imati na umu da je u tabeli dat prost prikaz, jer, na primer, u pitanjima o suđenjima treba razmatrati I (pitač), VII (suparnička strana), X (sudija) i IV kuću (presuda/ishod), uz dodatak II i VIII kuće koje predstavljaju advokate.

Ovu tabelu je svojevremeno priložila američki astrolog Li Lejman, a ja sam je malo skratio i izmenio za potrebe sajta. Među izvorima se uglavnom izdvajaju pomenuta Lejmanova, Vilijam Lili, Henri Koli i Džon Gedberi, a iako se oko nekih pitanja svi slažu, nisu redom navedeni kao izvor već samo jedan ili dvoje njih. Moram da napomenem da signifikatori u nekim pitanjima koje Lejmanova sugeriše odstupaju u odnosu na viđenje starih majstora, a sva objašnjenja možete pronaći u fusnotama.

Napomena: nisam u prilici da precizno navedem izvor jer sajt sa kog sam svojevremeno preuzeo tabelu više nije u funkciji. Posetite zvaničan sajt Li Lejman za dodatne informacije.

Predmet pitanjaKućaIzvor
Da li je nestala osoba živa ili mrtva?I-VIILejman/Lili
Nesreće (npr. saobraćajke)[1]VILejman
Akutne ili hronične bolesti?VIGedberi
Administrativne službe državeXILejman
Suparnici pitačaVIILili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš?IIIGedberi
Da li će se supružnici slagati nakon braka?VIILili
Ljubav i privrženost među prijateljimaXILili
Može li prodavac prodati, a kupac priuštiti?[2]II-VIIILejman
Avioni i njihovo stanje[3]ILejman
AlkoholVLejman
AmbasadoriVLili/Lejman
Ukradene životinje ili predmeti, nestale osobeVIILili
Velike životinje (konji, krave, slonovi, kitovi, divlje životinje)XIILejman
Zalutale životinjeVIILili
Male životinje (manje od koze)VILejman
Da li će pitač pronaći malu životinju?VIGedberi
ZabavaVLejman
Arbitar u pregovorimaXLejman
Da li će uhapšena osoba biti osuđena ili oslobođena?VIIIKoli
UdruženjaXILejman
Astrolozi kao konsultanti[4]VIILejman
Automobil i njegovo stanjeILejman
Da li je bezbedno kupiti auto, da li je razumna cena?[5]ILejman
Nagrade i počastiXLili
Pol još nerođene bebeVGedberi
Bankovni računIILejman
Da li će grad pod opsadom pasti?VIILili
Bitke, ratovi i drugi sukobiVIILili
Najbolji period života, koji?[6]ILejman
Da li je pod magijom ili ne?XIILili
IshodIVLejman
PticeVILejman
Da li će se žena poroditi?VGedberi
Bolesti tela i uma, da ili ne?VIGedberi
ObvezniceIILejman
Prihod od mešetarenjaII-VLejman
Kada će beba biti rođena?VGedberi
Pozajmice i pozajmljivanjeII-VIIILejman
Šefovi i direktoriXLejman
Potkupljivanje, mitoVLejman
Braća i sestreIIILejman
Imetak braće ili sestara[7], nestala braća i sestreIIIGedberi
Da li pitač ima braću i sestre?IIILili
NekretnineIVLejman
Stanje nekretninaIVLejman
GrobljaIVLejman
Zakopano blagoIVLili
Poslovna partnerstvaVIILejman
Da li će kupac obaviti kupovinu ili da li će prodavac dobiti novac?II-VIIILejman
Kupovina-prodajaI-VIILejman
Zarobljenici, robovi ili žrtve kidnapovanjaXIILili
Pokretne stvari koje pitač može ponetiIILejman
Zamkovi, farme, varoši, gradoviIVLili
Uzrok slabosti ili bolestiVILili
Pitanja o poznatima[8]XFlečer
Kada će se natusu desiti neka promena?[9]IGedberi
Karakter ili priroda supružnikaVIILili
Da li će se deca slagati sa roditeljimaVLili
ReligijaIXLejman
Klubovi (društveni)XILejman
Prinuda, iznudaXIILejman
Slanje nekoga da sakupi porezVLili
Stanje vojske i njenog komandantaVIILili
Da li će nastaviti svoju službu?XLili
Zanimanje na bilo kom mestu u vlasti, služba, unapređenje, da li će ih dobiti ili ne?XLili
TakmičenjaVIILili
Da li je začeće uspešno?VGedberi
Mesto zatočeništvaXIILejman
Pitanja koja se tiču velikih korporacijaXLejman
Rođaci, bliži i daljiIIILejman
Kriminal ili kriminalne aktivnosti[10]VIILejman
Opasnosti, opasna dešavanja?VIIILejman
Da li će se pitač vratiti sa opasnog putovanja?VIILili
FizikalciVILejman
Da li je odsutna osoba živa ili mrtva?I-VIILejman/Lili
SmrtVIIILili
Zajmovi, otplate, dugovi, hipotekeVIIILejman
Druge osobeVIILili
Ko će nadživeti – supružnik ili pitač?VIILili
Da li će bolesnik ozdraviti ili umreti?VIGedberi
Koliko će bolest trajati?VILili
Da li će brak okončati razvodom?VIILili
Doktori kao konsultantiVIILejman
Dominantna religija u nekoj kulturi[11]IXLejman
Snovi u kontekstu želja[12]XILejman
Proročki snovi[13]IXLejman
Da li snovi označavaju nešto istinito ili ne?IXLili
Droge, stimulativna sredstvaVLejman
Stanje prebivalištaIVLejman
Imejlovi, pisma, telefonski pozivi, sms poruke, pisanje preko društvenih mrežaIIILejman
Obrazovanje, da li je od koristi?IXLejman
Osnovno obrazovanjeIIILejman
Više obrazovanjeIXLejman
Kraj stvariIVLejman
Kada će se okončati sukob ili rat?VIILili
Da li pitač ima neprijatelje?XIILili
Skriveni neprijateljiXIILili
Javni neprijateljiXIILili
Banketi i proslaveVGedberi
Imetak oca, da li će ga natus naslediti?[14]IVGedberi
Iznenadni opasni događaji?VIIILejman/Lili
Da li su mogući iznenadni događaji dobri ili loši?ILejman/Lili
Dobro ili loše u nastavku životaIGedberi
Da li je supružnik veran ili ima ljubavnicu?VIILili
OtacIVLili
Bilo koji zločinVIILejman
Novac, kartice, menice, akcijeIILejman
Zaturene ili zagubljene stvari, gde su?IVGedberi
Pitanja o pecanjuVIILejman
Masoni i članovi masonerijeXILejman
PrijateljiXILili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš?XIGedberi
Slaganje prijateljaXILili
Finansijska tela vladinih agencijaXILejman
KockanjeVLejman
PokloniVLejman
Rođenje blizanaca?VGedberi
Gurui, spiritualni lideri[15]XIILejman
Sreća pitačaILejman
ZdravljeILejman
Dom u koji će se pitač preselitiI-VIILejman/Lili
Zakopano blagoIVLejman
Da li će pitač dobiti posao za koji je konkurisao?XKoli
Domaći tim u sportskim takmičenjima[16]IVLejman
Nagrade i počastiXLejman
NadeXILejman
BolniceXIILejman
Kuće, selidbeVIILejman
Izvođači radova kao konsultantiVIILejman
Pitanja o lovuVIILili
Prihod od prodaje poljoprivrednih dobaraV-IILejman
Nasleđivanje očevineIVGedberi
Nasleđivanje zemljeIVLejman
Nasleđivanja nevezano za očevinuVIIILejman
OsiguranjeVIIILejman
Putovanja i njihov uspehIXLili
Sudija u suđenjuXLejman
Da li će se vladar ponovo vratiti na vlast?XLili
Druga strana u parnicamaVIILejman
Ko će pobediti u parničenju?VIILili
Pitačev advokat na suđenjuIILejman
Advokat unajmljen da napravi testament, ugovor[17]IXLejman
Advokat suparničke strane na suđenjuVIIILejman
Mudrost ili poduka, da li je istinita ili ne?IXLili
Zakonodavna telaXILejman
ZakonodavstvoXILejman
Dužina životaILejman
Duga putovanja (na nepoznata mesta)IXLejman
Posao u upraviXLejman
Posrednik u pregovorimaXLejman
KuririVLili
Manjinska religija u nekoj kulturiIIILejman
Novac osobe na visokom položajuXILili
Novac partneraVIIILejman
MajkaXLejman
Da li da se preselim ili ostanem ovde gde sam?IVGedberi
SelidbaVIILejman
SusediIIILejman
Da li će se pitač slagati sa susedima?IIIGedberi
Broj žena/muževaVIILili
Opsesije i opsesivna ponašanjaXIILejman
Ishod rataVIILili
FilozofijaIXLejman
Lekari kao konsultantiVIILejman
MakroiVLejman
Da li će održati obećanje?IIILejman
UnapređenjeXLejman
ProstitucijaVLejman
Psihijatri i psiholozi kao konsultantiVIILejman
Pitanja koja se tiču izdavaštvaIXLejman
Agent za nekretnine (peta od I ili VII)V/XILejman
Pomirenje rastavljenih supružnika?VIILili
Rizična i spekulativna ulaganjaVLejman
Menjanje toka vodotokovaIVLili
LopoviVIILili
Da li su glasine tačne ili ne?IIIGedberi/Lejman
Odbegle slugeVIILili
PlataIILejman
Uspeh putovanja moremIXLili
Ponašanje kojim pitač sebi nanosi štetuXIILejman
Da li su sluge poštene ili ne?VIGedberi
SeksVLejman
Kratka putovanja ili ona na poznatom terenuIIILili
Gostujući tim u sportskim takmičenjimaILejman
Tarotolozi kao konsultantiVIILejman
TeologijaIXFlečer
Da li će se pitač vratiti sa opasnog putaVIILili
Da li će se rat okončati?VIILili
Dovođenje vode ili cevi do kućeIVLili
PisanjeIIILejman
Da li je armija velika ili mala?VIILili
Trke konja i klađenjaXIISal
HodočašćaIXLili
Stvari kojih se pitač plašiXIIBonati
Ispiti, doktorati, magistratiXLejman
ProfesoriIXLejman
Zaposleni, sluge, majstoriVILili
Roditelji, njihovo stanjeIVLejman
Doktorske i magistarske studijeIXLejman

POVEZANE TEME:

Kako postaviti horarno pitanje?
120 aforizama Ibn Ezre


Napomene:

[1] Neke astrološke škole preporučuju da se za saobraćajke gleda III kuća, što je pogrešno.↩nazad na tekst
[2] Klasično tumačenje finansijskog aspekta u pitanjima o kupoprodaji.↩nazad na tekst
[3] Ovakva pitanja se ne odnose na putovanja nego na stanje prevoznog sredstva. Nekada, pitanja su se postavljala u vezi brodova. Kada pitač ide na put morem, a želi da zna da li je brod kojim će ići siguran i dobar, brodu se dodeljivalo prvo polje i njegov vladar pa bi se gledalo da li postoje neka oštećenja. Na neki način, kao da se pitanje tiče zdravlja broda. Danas se ista takva pitanja mogu postavljati za avione, automobile, vozove i druga prevozna sredstva. Još jednom, to nisu klasična pitanja o putovanjima već o stanju prevoznih sredstava.↩nazad na tekst
[4] Uvek se pravi razlika između konsultanta pitača i čoveka od struke. Na primer, astrologa kao učenjaka posmatramo preko IX kuće, ali kao nekog kod koga pitač ide na konsultaciju preko VII kuće. Lekare kao ljude od medicinske struke posmatramo preko IX kuće, ali lekare koji leče pitača posmatramo preko VII kuće.↩nazad na tekst
[5] Mnogo zavisi kako se pitanje postavlja. Ako je pitanje o kupoprodaji, onda se automobil kao prevozno sredstvo posmatra preko III kuće. Ali, ako nas zanima sam automobil, njegovo stanje i kvalitet, kao i da li je taj kvalitet u skladu sa predloženom cenom, posmatraćemo preko I kuće.↩nazad na tekst
[6] Opšte razmatranje srećnih ili nesrećnih perioda života preko glavnih i triplicitetnih vladara I kuće.↩nazad na tekst
[7] Opšte stanje braće i sestara treba posmatrati preko III kuće, ali njihovo imovinsko stanje treba razmatrati prema derivatnim kućama.↩nazad na tekst
[8] Ako je reč o osobama koje su u državnom vrhu, na upravljačkoj poziciji i slično, onda je smisleno. Ali, ako je bilo koja druga javna ličnost u pitanju, posmatraćemo je preko VII kuće.↩nazad na tekst
[9] Opšte pitanje u kome se razmatra bliža budućnost pitača i potencijalni događaji. Ovakva pitanja su postavljana u slučaju da pitač nema pouzdane podatke o datumu i vremenu rođenja.↩nazad na tekst
[10] Lopovi i kriminalci pripadaju ovoj kući u horarnim pitanjima.↩nazad na tekst
[11] Lejmanova razdvaja religiju na dominatnu i manjinsku. Prvoj dodeljuje IX polje, a drugoj III polje. U natalnoj astrologiji se IX kuća posmatra kao kuća religije više u kontekstu filozofije/teologije/teorije, dok se III kuća posmatra u kontekstu obrednih radnji tj. praktične primene. ↩nazad na tekst
[12] Nije reč o klasičnim snovima već više o maštanju, sanjarenju.↩nazad na tekst
[13] Zapravo, IX kuća se odnosi na sve vrste snova – obične, košmare, proročke.↩nazad na tekst
[14] Iako očeve finansije pripadaju V kući kao derivatnoj drugoj od četvrte, ovakav tip pitanja koja se tiču nekog nasleđivanja od roditelja tumače se preko IV kuće.↩nazad na tekst
[15] Radije ih treba posmatrati preko IX kuće jer je to kuća divinacije i duhovne prakse, kao i ljudi koji se istim bave.↩nazad na tekst
[16] U pitanjima o sportskim takmičenjima, Lejmanova timove razvrstava prema I i IV kući.↩nazad na tekst
[17] Advokat kao čovek od struke.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

48 komentara

 1. Ivana kaže:

  Koliko sam ja citala zar Lehman ne koristi modernu verziju astrologije?

 2. Zarko kaže:

  Sta reci na iscrpnost ovog teksta ?
  Bojane,KRALJU !!
  Pozz 🙂

 3. Ja kaže:

  Pozz, kako bi gledao poznatu licnost na internetu, youtubera, nekog koga dosta prate na instagramu? Mozda kao sunce, vladar sedme ?
  Hvala.

 4. Banjalucanka kaže:

  Pozdrav, jedno pitanje, ako pitam za partnera koji je predstavljem Marsom, ja Venerom i Mesecom, da li mu onda mogu dodeliti i Sunce. Znam da vecina njih se fokusira samo na signifikatore u smislu vladari polja i Mo.

 5. Cicimici kaže:

  Da li.slMjesec na spaljenom putu u jorarnoj daje uvek negativan odgovor, iako naprimer aplicira signifikatorima?

 6. Lady T kaže:

  Poštovani Bojane,

  Za horarno pitanje, da li ima drugu(prevara nije u pitanju),kao signifikatori se gledaju:
  1.)
  -pitač: mesec
  – on: vladar 7. kuće
  – ona: vladar ac, tj. 1. kuće

  ili

  2.)
  – pitač: vladar ac, tj. 1. kuće
  – on: vladar 7. kuće
  i, ako postoji separacija između vladara 1. i 7. kuće, druga ne postoji.
  Takođe, ukoliko vladar 1. i 7. nije venera, a ona se nađe u 7. kući, može da ukaže na postojanje druge, kao i u slučaju, ako je u triplicitetu 7. kuće.

  Molim Vas za odgovor i unapred veliko hvala!

  Pozdrav!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Lady,

   Pitaču pripada prva kuća, a muškarcu sedma, odnosno njihovi vladari. Druga osoba s njegove strane može biti predstavljena planetom s kojom ima uzajamnu recepciju, može biti neka od ženskih planeta u igri, a takođe i neki od triplicitetnih vladara prve kuće. Ono što je potrebno je upravo SEPARACIJA, jer bi u kontekstu ovako formulisanog pitanja ona bila pokazatelj da se nedavno nešto desilo. Aplikacija je pokazatelj da tek nešto treba da se odigra.

   Srdačan pozdrav,
   Bojan

   • Lady T kaže:

    Poštovani Bojane,da se nadovežem na Vaš odgovor:ako je dnevno pitanje,gledamo dnevnog vladara tripliciteta(Sa rx u jarcu)koji sa vladarom 7.(Ma u vodoliji)ima uzajamnu recepciju,ali nema aspekt.
    Da li je to pokazatelj druge osobe?
    Ili,ako nema aspekta,nema ni dogadjaja?
    Hvala za odgovor.

    • Bojan Šojić kaže:

     Poštovana lady,

     Ako nema aspekta, nema događaja, što ne isključuje drugu osobu. Neka naklonost postoji, a ako horoskop dozvoljava, možda su neki raniji aspekti mogli da označe kontakt.

 7. Lady T kaže:

  Postovani Bojane,

  Dodala bih jos ovo, na moje pitanje od juce:
  Ako su, u gore pomenutom(cekam Vaš odgovor),Sa rx u jarcu i Ma u vodoliji, u uzajamnoj recepciji, ali u znaku do znaka, da li to znaci da su u averziji?
  Takođe, ako dobro gledam, nema ni antiscije, ni kontra antiscije.
  Hvala na odgovorima.
  Pozdrav! Lady T

 8. Lady T kaže:

  Potpuna averzija Ovna je samo sa znakom Bika, jer sa Škorpionom deli istog vladara. Takođe, bik nije u averziji sa Vagom, jer dele istog vladara(ovo sam pronašla na Vašem sajtu).
  Da li mi možete pojasniti kako to da averzija ne važi, onda, i za Saturna i Marsa, jer i oni dele istog vladara?
  Hvala unapred na pomoći.

  • Bojan Šojić kaže:

   Morao sam da obrišem prethodni komentar jer nisam bio dovoljno jasan. Dakle, to što ste naveli ima primarno veze sa odnosom znakova. I ono što se u praksi pokazalo kao delotvorno, je da planeta koja upravlja jednim svojim domicilom jednako može da upravlja i onim drugim, ukoliko se nađe u nekom od njih. Dakle, Venera može da upravlja i Bikom i Vagom ako se nađe u jednom od njih, bez obzira što se ovi znakovi ne vide, a samim tim ima i određen vid kontrole nad planetama koje se u tim znakovima nalaze. Međutim, kada je u pitanju odnos drugih planeta, na primer, Mars u Vagi i Merkur u Biku, u praksi nije zapažen kao funkcionalan, averzija se vidno manifestuje. Prema nekim helenističkim astrolozima koji i iznose ove definicije (vizantijski astrolog Olimpiodor Mlađi je najeksplicitniji), planete u ovim znakovima iskazuju neki vid simpatije pa je zlo averzije ublaženo (ne i izbegnuto). Nadam se da sam sada bio jasniji.

 9. Lady T kaže:

  Poštovani Bojane,
  Da rezimiram, tj.da vidim da li sam Vas razumela: Znači (u ovom mom slučaju, tj. pitanju), da se Saturn rx našao u vodoliji (inače je u jarcu), u kojoj je i Mars-u vodoliji, ali u različitoj kući (Sa u 3., a Ma u 4.), onda bi averzija bila ublažena?
  Pošto je Sa rx u jarcu-u 3., a Ma u vodoliji u 4.-planete su u averziji, iako dele istog vladara?
  Hvala na odgovorima i na posvećenom vremenu!
  Veliki pozdrav!
  Lady T

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Lady,

   Ne, kuće nemaju veze sa averzijom već znakovi. U ovom slučaju, teorijski bi averzija bila ublažena, planete bi pokazivale neki vid naklonosti (što je i očekivano s obzirom na situaciju velikodušnosti). Saturn može da upravlja Vodolijom jer je u Jarcu, dakle, reguliše pitanja oba domicila ali to ne znači da sa Marsom može da ostvari konkretan odnos iz prostog razloga – nema aspekta. To je situacija kada dvoje očijukaju i mnogo se jedno drugom dopadaju, čak možda dele zajedničko dvorište ali iz nekog razloga im se ne pruža prilika da jedno drugom priđu i konkretizuju odnos.

 10. Dani kaže:

  Ako su signifikatori Mo i Sa u separaciji, medjutim od Mo se odvaja Ve a ide ka Sa, da li je onda ta Ve prenosnik svetlosti i da li.kao takva moze dati pozitivan odgovor? Negdje sam.procitala da bi obe planete tj signifikatori trebali biti.u aplikaciji sa trecom planetom za pouitivan odg, pa me zanima da li moze i na ovaj nacin..hvala

  • Bojan Šojić kaže:

   Venera ne može da se odvaja od Meseca, može samo obrnuto da bude. To što ste negde pročitali se verovatno odnosi na koncept sakupljanja svetlosti – dve planete koje međusobno nisu povezane, u kontaktu su sa trećom planetom koja „sakuplja“ njihovu svetlost.

 11. Lady T kaže:

  Postovani Bojane,

  U horaru, ishod veze, kada su u pitanju osobe sa kojima nemamo direktne veze, signifikatori bi bili:
  npr.:
  – on (bivsi partner pitaca) bi bio predstavljen 7. poljem, ona (posto je u novoj vezi), bi bila predstvljena 1. poljem-derivatnim 7. od 7., mesec kao kosignifikator, ishod vrh 10. polja-derivatnim 4. od 7., a pitac se u ovom slucaju izostavlja

  – ona (prijateljica) 11. polje, on (suprug prijateljice) 5. polje – derivatno 7. od 11., mesec kao kosignifikator, ishod veze vrh 2. polja – derivatno 4. od 11., pitac se izostavlja

  Ako nisam u pravu, molim Vas da me ispravite.

  Hvala.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Lady,

   Deriviranje u prvom slučaju je bespotrebno. Pitač je svakako eliminisan, pa se glavna osa dodeljuje najbitnijim osobama, odnosno sedmo polje se dodeljuje sadašnjem partneru te ženske osobe (pod uslovom da po nekoj logici ili prioritetu muškarac ne dobije prvu kuću). Sve ostale osobe koje se pojavljuju, bivše ili buduće, biće prikazane odnosima signifikatora s drugim planetama.
   U drugom slučaju je derivacija dobra.
   A što se ishoda tiče, kartu treba posmatrati u celosti, sa svim planetama i aspektima a posebno onima koje su na uglovima, važnim nekretnicima itd. Nikakav vladar četvrte kuće neće preokrenuti ishod koji naslućuju glavni signifikatori.

   Pozdrav,
   B.

   • Lady T kaže:

    Da rezimiram,sve navedeno vazi u slucaju,kad se pitac interesuje za ishod veze svog bivseg partnera(supruga),a on ima novu vezu(bivsi suprug-7.,nova partnerka-1.)? U tom slucaju nema deriviranja?
    Hvala na odgovoru.

    • Bojan Šojić kaže:

     To je nešto previše zapetljano, ne zna ko tu s kim šta radi. Kako god bilo, treba izdvojiti dve osobe koje su važnije i njima dodeliti glavne uglove. Sve druge učesnike posmatrati u skladu s postavkama ostalih planeta.

 12. Kica kaže:

  Da li za dobrog prijatelj gledam recepcije signifikatora jedanaeste kuce ili trece kuce ako je blizak prihatelj ili osnovno dostojanstvo?

  • Bojan Šojić kaže:

   Prijatelj može biti i osoba koja je sumnjivog morala ili kriminalac ili narkoman itd. Takva osoba može biti predstavljena užasnom planetom, ali to ne znači da je ta osoba loš prijatelj. I ljudi loše naravi i problematičnog ponašanja imaju prijatelje tj. mogu biti naši prijatelji, što znači da nema mnogo smisla posmatrati dostojanstvo planete.

 13. Kica kaže:

  Mislim prema meni da je dobar, da je iskren i da mi dobro misli.. nije mi bitno cime se bavi i sta radi vec prema meni kakav je.

 14. Ana kaže:

  Da li se vise izolovati, štedeti ili se više kretati i priustiti sebi male zivotne radosti, otici na pice? Ja sam to gledala kao promenu situacije, znaci sedmu. Medjutim asc mi pade u strelca i u njemu jupiter i mesec sto i jeste jedan opusteniji zivot sa ljudima, sirenje iskustva s njima, a merkur u skorpiji kao vladar sedme. A meni mesec i jupiter u prvoj dal je to sirenje iskustva samo i samoci.. Volim tako komlikovane horarne..

 15. Danijela kaže:

  nemam gdje da pitam pa cu pitati ivdje. Vezano za radikalnost karte…da li je karta radikalna ako je vl sata Mars a sedmo polje u ribama ( pitanje je vezano za sedmo polje ) jer je mars triplicitetni vl riba..

 16. Lady T kaže:

  Poštovani Bojane,

  Da li bi signifikator u horarnom pitanju, “ da li će mi stići paket iz inostranstva ( nešto sam naručila )?“, bio vladar 7. polja, ili već nekog drugog?

  Hvala unapred na odgovoru.

 17. Marija kaže:

  Postovanje Bojane…
  Ako moze mala pomoc.
  Ona je prestavljena mesecom u skorpiji 5 kuca na 16 stepenu,on saturn u 7 polju ali u 8 znaku na drugom stepenu vodolije u konjukciji sa jupiterom koji je na 4 stepenu vodolije. Tu je i konjukcija sa merkurom .Da li to mogu da protumacim kao postojanje trece osobe ? Sve te tri planete su u kvadratu sa marsom koji je promenio znak,iz ovna u bika u 10 polju. Da li to znaci da je ta neka osoba vezana za njegov posao? A ona kao mesec je u sekstilu sa suncem u 7 polju u jarcu . Iako ona tvrdi ja bih rekla da tu postoji jos neki muskarac sa njene strane… Hvala vam puno.
  Tek ucim da tumacim … Sva sam zbunjena… Srecni praznici….

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Marija, ne, ne mora da znači. Postojanje treće osobe se radije utvrđuje preko triplicitetnih vladara, postojanja antiscije ili kontraantiscije, uzajamnih recepcija i slično, pod uslovom da sami signifikatori i mesta na kojima se nalaze upućuju na tako nešto. Tema ljubavnih odnosa je među najtežima za tumačenje, ima mnogo pravila, zato se mora dobro poznavati teorija da bi moglo bilo šta da se tumači na tu temu. U suprotnom, a posebno uplićući treću osobu, kao tumač možete napraviti ozbiljnu štetu
   Pozdrav,
   B.

 18. Marija kaže:

  Ok hvala puno :))) sve najbolje

 19. XX kaže:

  Poštovani, molim Vas cijenu za ovu vrstu astrologije.

 20. Ana kaže:

  Postovani, kod pitanja da li ce doci do razvoda, da li je dovoljno za pozitivan odgovor aplikacija, pa i ako je kvadrat u pitanju? I da li automatski znaci ne, ako je vladar Asc ili 7 polja spaljen? Hvala unapred

  • Bojan kaže:

   Poštovana Ana,
   Ako se pitanje tako formuliše, da li će doći do razvoda, onda bilo kakva aplikacija bez ometanja upućuje na ispunjenje očekivanog. Spaljenost ne mora uticati na negativan ishod u ovom slučaju.

 21. Euridika kaže:

  Zdravo Bojane 🙂

  Interesuje me šta se dešava kada se karta ne uklapa u situaciju? Npr ako je vladar 7. ima egzaltaciju od strane vladara 1. a situacija je da su partneri u lošem odnosu ili da se zainteresovana strana ponaša nezainteresovano. Da li u tom slučaju treba tražiti planetu koja ima najviše dostojanstva na dsc kao signifikatora ili uzeti nekog od triplicitetnih vladara?

  I da li planeta koja se nađe u polju interesovanja, npr u 5. ako pitamo za potomstvo ili 10. ako pitamo za posao da li ona postaje signifikator ili ipak gledamo vladara polja u kome počinje znak? Isto važi i za planete na asc, pretpostavljam da se ne može ignorisati planeta na uglu

 22. Euridika kaže:

  Pozdrav Bojane 🙂

  Interesuje me kako se tumači kada se neka planeta nađe u kući predmeta pitanja? Preciznije, da li ta planeta preuzima ulogu vladara ili se ipak držimo planete koja vlada tim poljem (npr. u ljubavnim pitanjima, neka planeta se nađe na dsc)?
  Kod profekcija „prednost“ ima planeta koja se nalazi u polju gde pada asc za tu godinu, pa mi je kliknulo da možda ne treba ignorisati tu pojavu u horaru.

  • Bojan kaže:

   Planeta u kući predmeta pitanja može da bude značajan pokazatelj – može da ukaže na neku osobu i/ili situaciju koja je u direktnoj vezi s postavljenim pitanjem odnosno potencijalnim ishodom. Iako ne može da zameni glavnog vladara, može da pomogne realizaciju pitanja ukoliko to nije u stanju da učini glavni vladar.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *