Signifikatori u horarnim pitanjima

Signifikatori u horarnim pitanjima i njihovo pravilno određivanje često mogu biti kamen spoticanja i razlog pogrešnog tumačenja horarnog pitanja.

Prva konsideracija je, da opaziš šta je to što osobu pokreće da podnese ili postavi pitanje astrologu, gde moramo primetiti tri pokretača. Prvi, um, kada je čovek podstaknut svojim mislima i ima nameru da pita. Drugi, superiorna i nebeska tela, pa tako su ona u to vreme utisnuta u stvar za koju će se pitati kasnije, šta će biti od nje. Treći, slobodna volja, koja ga navodi na sam čin postavljanja pitanja, jer, iako je um podstaknut da pita, to nije dovoljno, sem ako su superiorna tela u skladu sa tim; niti je takvo kretanje zvezda dovoljno, sem ako izborom svoje volje osoba zaista upita.

~ Gvido Bonati ~

sep

Uspešnost analiziranja nekog horarnog pitanja najpre zavisi od pravilnog određivanja signifikatora. Važnu ulogu u tome ima osoba koja se obraća astrologu sa određenim pitanjem, koja mora pružiti istinite i precizne informacije o onome za šta pita. Na primer, ako pitač postavi pitanje „Da li ćemo biti zajedno?“ a pritom vam ne kaže da je već u braku sa drugom osobom, više istaknutih planeta u karti može vas navesti na pogrešan zaključak. Ili, ako se postavi pitanje „Gde je novčanik?“, važno je znati čiji se novčanik traži, da li je samog pitača ili je njegovih roditelja, dece, prijatelja itd.

Prilikom određivanja signifikatora vodimo se osnovnim horarnim pravilima – pitaču najčešće Kako postaviti horarno pitanje?
120 aforizama Ibn Ezre
dodeljujemo Ascendent i njegovog vladara, kao i Mesec, dok vladara stvari za koju se pita pronalazimo prema kući kojoj pripada. Ipak, moramo biti fleksibilni i otvoreni za ono što nam karta nameće, jer nije tako retko da se planete vrlo upadljivo postave na nekom mestu koje nema direktne veze sa onim za šta se pita. Tada odstupamo od pravila, a tumačenje prilagođavamo onome što nam karta sugeriše.

U tabeli koja sledi, nalaze se određene teme i neka od često postavljanih pitanja, a vidimo ih u prvoj koloni. U drugoj koloni se nalaze oznake kuća kojima pitanja pripadaju, a u trećoj koloni imena autora koji sugerišu takvu podelu signifikatora ili u svojim delima/radovima na primerima obrađuju tu tematiku. Važno je imati na umu da je u tabeli dat prost prikaz, jer, na primer, u pitanjima o suđenjima treba razmatrati I (pitač), VII (suparnička strana), X (sudija) i IV kuću (presuda/ishod), uz dodatak II i VIII kuće koje predstavljaju advokate.

Ovu tabelu je svojevremeno priložila američki astrolog Li Lehman, a ja sam je malo skratio i izmenio za potrebe sajta. Među izvorima se uglavnom izdvajaju pomenuta Lehmanova, Vilijam Lili, Henri Koli i Džon Gedburi, a iako se oko nekih pitanja svi slažu, nisu redom navedeni kao izvor već samo jedan ili dvoje njih. Moram da napomenem da signifikatori u nekim pitanjima koje Lehmanova sugeriše odstupaju u odnosu na viđenje starih majstora, a sva objašnjenja možete pronaći u fusnotama.

separ

Predmet pitanja Kuća Izvor
Da li je nestala osoba živa ili mrtva? I-VII Lehman/Lili
Nesreće (npr. saobraćajke)[1] VI Lehman
Akutne ili hronične bolesti? VI Gedburi
Administrativne službe države XI Lehman
Suparnici pitača VII Lili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš? III Gedburi
Da li će se supružnici slagati nakon braka? VII Lili
Ljubav i privrženost među prijateljima XI Lili
Može li prodavac prodati, a kupac priuštiti?[2] II-VIII Lehman
Avioni i njihovo stanje[3] I Lehman
Alkohol V Lehman
Ambasadori V Lili/Lehman
Ukradene životinje ili predmeti, nestale osobe VII Lili
Velike životinje (konji, krave, slonovi, kitovi, divlje životinje) XII Lehman
Zalutale životinje VII Lili
Male životinje (manje od koze) VI Lehman
Da li će pitač pronaći malu životinju? VI Gedburi
Zabava V Lehman
Arbitar u pregovorima X Lehman
Da li će uhapšena osoba biti osuđena ili oslobođena? VIII Koli
Udruženja XI Lehman
Astrolozi kao konsultanti[4] VII Lehman
Automobil i njegovo stanje I Lehman
Da li je bezbedno kupiti auto, da li je razumna cena?[5] I Lehman
Nagrade i počasti X Lili
Pol još nerođene bebe V Gedburi
Bankovni račun II Lehman
Da li će grad pod opsadom pasti? VII Lili
Bitke, ratovi i drugi sukobi VII Lili
Najbolji period života, koji?[6] I Lehman
Da li je pod magijom ili ne? XII Lili
Ishod IV Lehman
Ptice VI Lehman
Da li će se žena poroditi? V Gedburi
Bolesti tela i uma, da ili ne? VI Gedburi
Obveznice II Lehman
Prihod od mešetarenja II-V Lehman
Kada će beba biti rođena? V Gedburi
Pozajmice i pozajmljivanje II-VIII Lehman
Šefovi i direktori X Lehman
Potkupljivanje, mito V Lehman
Braća i sestre III Lehman
Imetak braće ili sestara[7], nestala braća i sestre III Gedburi
Da li pitač ima braću i sestre? III Lili
Nekretnine IV Lehman
Stanje nekretnina IV Lehman
Groblja IV Lehman
Zakopano blago IV Lili
Poslovna partnerstva VII Lehman
Da li će kupac obaviti kupovinu ili da li će prodavac dobiti novac? II-VIII Lehman
Kupovina-prodaja I-VII Lehman
Zarobljenici, robovi ili žrtve kidnapovanja XII Lili
Pokretne stvari koje pitač može poneti II Lehman
Zamkovi, farme, varoši, gradovi IV Lili
Uzrok slabosti ili bolesti VI Lili
Pitanja o poznatima[8] X Flečer
Kada će se natusu desiti neka promena?[9] I Gedburi
Karakter ili priroda supružnika VII Lili
Da li će se deca slagati sa roditeljima V Lili
Religija IX Lehman
Klubovi (društveni) XI Lehman
Prinuda, iznuda XII Lehman
Slanje nekoga da sakupi porez V Lili
Stanje vojske i njenog komandanta VII Lili
Da li će nastaviti svoju službu? X Lili
Zanimanje na bilo kom mestu u vlasti, služba, unapređenje, da li će ih dobiti ili ne? X Lili
Takmičenja VII Lili
Da li je začeće uspešno? V Gedburi
Mesto zatočeništva XII Lehman
Pitanja koja se tiču velikih korporacija X Lehman
Rođaci, bliži i dalji III Lehman
Kriminal ili kriminalne aktivnosti[10] VII Lehman
Opasnosti, opasna dešavanja? VIII Lehman
Da li će se pitač vratiti sa opasnog putovanja? VII Lili
Fizikalci VI Lehman
Da li je odsutna osoba živa ili mrtva? I-VII Lehman/Lili
Smrt VIII Lili
Zajmovi, otplate, dugovi, hipoteke VIII Lehman
Druge osobe VII Lili
Ko će nadživeti – supružnik ili pitač? VII Lili
Da li će bolesnik ozdraviti ili umreti? VI Gedburi
Koliko će bolest trajati? VI Lili
Da li će brak okončati razvodom? VII Lili
Doktori kao konsultanti VII Lehman
Dominantna religija u nekoj kulturi[11] IX Lehman
Snovi u kontekstu želja[12] XI Lehman
Proročki snovi[13] IX Lehman
Da li snovi označavaju nešto istinito ili ne? IX Lili
Droge, stimulativna sredstva V Lehman
Stanje prebivališta IV Lehman
Imejlovi, pisma, telefonski pozivi, sms poruke, pisanje preko društvenih mreža III Lehman
Obrazovanje, da li je od koristi? IX Lehman
Osnovno obrazovanje III Lehman
Više obrazovanje IX Lehman
Kraj stvari IV Lehman
Kada će se okončati sukob ili rat? VII Lili
Da li pitač ima neprijatelje? XII Lili
Skriveni neprijatelji XII Lili
Javni neprijatelji XII Lili
Banketi i proslave V Gedburi
Imetak oca, da li će ga natus naslediti?[14] IV Gedburi
Iznenadni opasni događaji? VIII Lehman/Lili
Da li su mogući iznenadni događaji dobri ili loši? I Lehman/Lili
Dobro ili loše u nastavku života I Gedburi
Da li je supružnik veran ili ima ljubavnicu? VII Lili
Otac IV Lili
Bilo koji zločin VII Lehman
Novac, kartice, menice, akcije II Lehman
Zaturene ili zagubljene stvari, gde su? IV Gedburi
Pitanja o pecanju VII Lehman
Masoni i članovi masonerije XI Lehman
Prijatelji XI Lili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš? XI Gedburi
Slaganje prijatelja XI Lili
Finansijska tela vladinih agencija XI Lehman
Kockanje V Lehman
Pokloni V Lehman
Rođenje blizanaca? V Gedburi
Gurui, spiritualni lideri[15] XII Lehman
Sreća pitača I Lehman
Zdravlje I Lehman
Dom u koji će se pitač preseliti I-VII Lehman/Lili
Zakopano blago IV Lehman
Da li će pitač dobiti posao za koji je konkurisao? X Koli
Domaći tim u sportskim takmičenjima[16] IV Lehman
Nagrade i počasti X Lehman
Nade XI Lehman
Bolnice XII Lehman
Kuće, selidbe VII Lehman
Izvođači radova kao konsultanti VII Lehman
Pitanja o lovu VII Lili
Prihod od prodaje poljoprivrednih dobara V-II Lehman
Nasleđivanje očevine IV Gedburi
Nasleđivanje zemlje IV Lehman
Nasleđivanja nevezano za očevinu VIII Lehman
Osiguranje VIII Lehman
Putovanja i njihov uspeh IX Lili
Sudija u suđenju X Lehman
Da li će se vladar ponovo vratiti na vlast? X Lili
Druga strana u parnicama VII Lehman
Ko će pobediti u parničenju? VII Lili
Pitačev advokat na suđenju II Lehman
Advokat unajmljen da napravi testament, ugovor[17] IX Lehman
Advokat suparničke strane na suđenju VIII Lehman
Mudrost ili poduka, da li je istinita ili ne? IX Lili
Zakonodavna tela XI Lehman
Zakonodavstvo XI Lehman
Dužina života I Lehman
Duga putovanja (na nepoznata mesta) IX Lehman
Posao u upravi X Lehman
Posrednik u pregovorima X Lehman
Kuriri V Lili
Manjinska religija u nekoj kulturi III Lehman
Novac osobe na visokom položaju XI Lili
Novac partnera VIII Lehman
Majka X Lehman
Da li da se preselim ili ostanem ovde gde sam? IV Gedburi
Selidba VII Lehman
Susedi III Lehman
Da li će se pitač slagati sa susedima? III Gedburi
Broj žena/muževa VII Lili
Opsesije i opsesivna ponašanja XII Lehman
Ishod rata VII Lili
Filozofija IX Lehman
Lekari kao konsultanti VII Lehman
Makroi V Lehman
Da li će održati obećanje? III Lehman
Unapređenje X Lehman
Prostitucija V Lehman
Psihijatri i psiholozi kao konsultanti VII Lehman
Pitanja koja se tiču izdavaštva IX Lehman
Agent za nekretnine (peta od I ili VII) V/XI Lehman
Pomirenje rastavljenih supružnika? VII Lili
Rizična i spekulativna ulaganja V Lehman
Menjanje toka vodotokova IV Lili
Lopovi VII Lili
Da li su glasine tačne ili ne? III Gedburi/Lehman
Odbegle sluge VII Lili
Plata II Lehman
Uspeh putovanja morem IX Lili
Ponašanje kojim pitač sebi nanosi štetu XII Lehman
Da li su sluge poštene ili ne? VI Gedburi
Seks V Lehman
Kratka putovanja ili ona na poznatom terenu III Lili
Gostujući tim u sportskim takmičenjima I Lehman
Tarotolozi kao konsultanti VII Lehman
Teologija IX Flečer
Da li će se pitač vratiti sa opasnog puta VII Lili
Da li će se rat okončati? VII Lili
Dovođenje vode ili cevi do kuće IV Lili
Pisanje III Lehman
Da li je armija velika ili mala? VII Lili
Trke konja i klađenja XII Sal
Hodočašća IX Lili
Stvari kojih se pitač plaši XII Bonati
Ispiti, doktorati, magistrati X Lehman
Profesori IX Lehman
Zaposleni, sluge, majstori VI Lili
Roditelji, njihovo stanje IV Lehman
Doktorske i magistarske studije IX Lehman

 


[1]Neke astrološke škole preporučuju da se za saobraćajke gleda III kuća, što je pogrešno↩nazad na tekst
[2]Klasično tumačenje finansijskog aspekta u pitanjima o kupoprodaji↩nazad na tekst
[3]Ovakva pitanja se ne odnose na putovanja nego na stanje prevoznog sredstva. Nekada, pitanja su se postavljala u vezi brodova. Kada pitač ide na put morem, a želi da zna da li je brod kojim će ići siguran i dobar, brodu se dodeljivalo prvo polje i njegov vladar pa bi se gledalo da li postoje neka oštećenja. Na neki način, kao da se pitanje tiče zdravlja broda. Danas se ista takva pitanja mogu postavljati za avione, automobile, vozove i druga prevozna sredstva. Još jednom, to nisu klasična pitanja o putovanjima već o stanju prevoznih sredstava.↩nazad na tekst
[4]Uvek se pravi razlika između konsultanta pitača i čoveka od struke. Na primer, astrologa kao učenjaka posmatramo preko IX kuće, ali kao nekog kod koga pitač ide na konsultaciju preko VII kuće. Lekare kao ljude od medicinske struke posmatramo preko IX kuće, ali lekare koji leče pitača posmatramo preko VII kuće.↩nazad na tekst
[5]Mnogo zavisi kako se pitanje postavlja. Ako je pitanje o kupoprodaji, onda se automobil kao prevozno sredstvo posmatra preko III kuće. Ali, ako nas zanima sam automobil, njegovo stanje i kvalitet, kao i da li je taj kvalitet u skladu sa predloženom cenom, posmatraćemo preko I kuće↩nazad na tekst
[6]Opšte razmatranje srećnih ili nesrećnih perioda života preko glavnih i triplicitetnih vladara I kuće↩nazad na tekst
[7]Opšte stanje braće i sestara treba posmatrati preko III kuće, ali njihovo imovinsko stanje treba razmatrati prema derivatnim kućama↩nazad na tekst
[8]Ako je reč o osobama koje su u državnom vrhu, na upravljačkoj poziciji i slično, onda je smisleno. Ali, ako je bilo koja druga javna ličnost u pitanju, posmatraćemo je preko VII kuće↩nazad na tekst
[9]Opšte pitanje u kome se razmatra bliža budućnost pitača i potencijalni događaji. Ovakva pitanja su postavljana u slučaju da pitač nema pouzdane podatke o datumu i vremenu rođenja↩nazad na tekst
[10]Lopovi i kriminalci pripadaju ovoj kući u horarnim pitanjima↩nazad na tekst
[11]Lehmanova razdvaja religiju na dominatnu i manjinsku. Prvoj dodeljuje IX polje, a drugoj III polje. U natalnoj astrologiji se IX kuća posmatra kao kuća religije više u kontekstu filozofije/teologije/teorije, dok se III kuća posmatra u kontekstu obrednih radnji tj. praktične primene. ↩nazad na tekst
[12]Nije reč o klasičnim snovima već više o maštanju, sanjarenju↩nazad na tekst
[13]Zapravo, IX kuća se odnosi na sve vrste snova – obične, košmare, proročke↩nazad na tekst
[14]Iako očeve finansije pripadaju V kući kao derivatnoj drugoj od četvrte, ovakav tip pitanja koja se tiču nekog nasleđivanja od roditelja tumače se preko IV kuće↩nazad na tekst
[15]Radije ih treba posmatrati preko IX kuće jer je to kuća divinacije i duhovne prakse, kao i ljudi koji se istim bave↩nazad na tekst
[16]U pitanjima o sportskim takmičenjima, Lehmanova timove razvrstava prema I i IV kući↩nazad na tekst
[17]Advokat kao čovek od struke↩nazad na tekst

Napomena: nisam u prilici da precizno navedem izvor jer sajt sa kog sam svojevremeno preuzeo tabelu više nije u funkciji. Posetite zvaničan sajt Lee Lehman za dodatne informacije.

Podeli s drugima
Ukoliko želite profesionalnu analizu natalnog, horarnog, godišnjeg ili uporednog horoskopa, ili želite da postanete profesionalni astrolog, kontaktirajte sa mnom kontakt@astroriznica.com | tel/viber/whatsApp: +381 62 146 81 52

Pročitajte i ovo...

9 komentara

 1. Ivana kaže:

  Koliko sam ja citala zar Lehman ne koristi modernu verziju astrologije?

 2. Zarko kaže:

  Sta reci na iscrpnost ovog teksta ?
  Bojane,KRALJU !!
  Pozz 🙂

 3. Ja kaže:

  Pozz, kako bi gledao poznatu licnost na internetu, youtubera, nekog koga dosta prate na instagramu? Mozda kao sunce, vladar sedme ?
  Hvala.

 4. Banjalucanka kaže:

  Pozdrav, jedno pitanje, ako pitam za partnera koji je predstavljem Marsom, ja Venerom i Mesecom, da li mu onda mogu dodeliti i Sunce. Znam da vecina njih se fokusira samo na signifikatore u smislu vladari polja i Mo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *