Saturn u znakovima II (Vaga – Ribe)

firmik materno

Drugi deo serije tekstova o značenjima planeta u različitim znakovima prema pisanju rimskog astrologa Firmika Materna – Saturn u znakovima II (Vaga – Ribe)

 

Drugi deo prevoda o Saturnu u različitim znakovima Zodijaka, ovog puta u znakovima od Vage do Riba. Kao što sam naveo u prvom delu prevoda, ova tumačenja ne treba doslovno shvatiti jer Saturn nije jedina planeta u horoskopu, a pozicija u znaku, svakako, nije alfa i omega manifestacija koje neka planeta obećava. Isto tako, treba uzeti u obzir i doba u kom je Firmik živeo i radio, drugačiju kulturu, običaje, društveno uređenje itd. Ono što možemo da prepoznamo, što je zajedničko onom i ovom vremenu, jeste da su Saturnovi tranziti preko osetljivih mesta u horoskopu u većini slučajeva izazovni i teški, donoseći velike životne promene.

Saturn u Vagi

29. Oni koji u svojim horoskopima imaju Saturna u Vagi koji je podržan svedočanstvima dobroćudnih planeta, imaće najveću potporu bogatstva. Ali, ako dobroćudne planete ne svedoče Saturnu, one neće biti u prilici da pruže bilo kakvu podršku, pa će takve osobe s lakoćom gubiti sve što steknu, bilo od roditelja ili drugih ljudi. Ako nesrećna planeta šalje loš aspekt prema ovako postavljenom Saturnu, skupa sa ranije navedenim zlom, to upućuje na ozbiljne teškoće. Ali, mnogo su ozbiljnije opasnosti koje se jave u godinama deljivim sa sedam ili devet, tako da te opasnosti mogu prevazići samo uz najveće poteškoće.

30. Pored toga, mogu biti u tako teškim prilikama, da moraju da od drugih traže sredstva za život; nakon toga sledi osramoćenje, pa finansijske teškoće, a onda će imati štetu od svake nevolje koja ih snađe. Ali, ako se u to isto vreme kada preti opasnost, dobroćudna planeta nađe u srećnim kućama u horoskopu, oni će biti oslobođeni tereta bilo kakve nesreće. Takođe, sve ono što su stekli u svom prvom životnom dobu, pretrpeće nesrećne gubitke, naročito kada Saturn bude ušao u znak Raka. Jer, tada će biti u teškoćama, imaće gubitke, biće optuživani, bolesni i u zatvoru.

31. Kada se Saturn nađe u dekster kvadratu, ali, takođe, kada ulazi u glavne kuće horoskopa, tada označava neprijatnosti od nesreća raznih vrsta na svim stranama. Zatim, može biti progonstva; zatim, gubitka ličnog bogatstva nakon čega mogu biti pritisnuti teretom prosjaštva. Saturn će doneti tugu roditeljima zbog nesreće njihove dece; zatim, bogatstvo roditelja će biti uništeno; nakon toga, ukazaće na finansijska ograničenja, strepnje, a onda na optužbe i sudske procese. Ali, takođe, kada bude ponovo ušao u sopstveni domicil, ukazaće na iste ove stvari na sličan način.

32. Istovremeno, spariće se s bezvrednim ženama ili strankinjama ili robinjama. Trpeće sve ove stvari dok Saturn ne završi svoj prvi krug tj. do 30. godine života. Ali, nakon tog vremena, bez ikakvih smetnji će se izlagati neograničenim bračnim privrženostima prema bilo kom tipu žena koje su odredili, očarani njihovim šarmom.

33. Istu ovu stvar Saturn označava i u horoskopima žena[1]. One će zasigurno biti mudre, uzdržane, dobrog rasuđivanja, obrazovane, učene, moćne, zapovedaće, želeće moć, biće poznate, slavne, uključene u velike poslove i združivaće se s moćnim muškarcima prijateljskim vezama. I održavaće obeležja slave u velikim gradovima i među velikim nacijama. One će biti od onih osoba koje nikad ne mogu biti prevarene i obmanute, ali koje su svadljive, koje uče o mnogim stvarima i poznaju mnoge stvari, i od onih koje se brzo oslobode opasnosti. Mnogo će propatiti zbog nerava i od bolova u nervima.

34. Natus će biti postavljen da upravlja javnom službom, pomagaće nekim osobama, a drugi će mu davati upravu nad ljudima. Biće srećan ako se Saturn nalazi u dobroj kući u horoskopu – imaće imovinu stranaca i biće odgovoran za mnoge stvari. Biće od onih ljudi kojima bogovi otkrivaju budućnost i koji predviđaju budućnost na račun intuicije u sopstvenom umu. Steći će kontrolu nad imovinom i posedom, predajući svoje sopstveno bogatstvo svojoj deci; a dobiće ženu i decu u skladu sa pokazateljima u svom horoskopu. Povrh toga, najverovatnije će umreti nakon što podeli svoje bogatstvo među svojom decom i bude oslobođen svih opasnosti i strepnji, ako mu, naravno, vladar horoskopa obećava dug život. A to bi trebalo da razmotriš u svakom horoskopu, kao što sam često iznosio.

Saturn u Škorpionu

35. Oni koji imaju Saturna u Škorpionu, pogođeni su mnogim smetnjama i mnogim opasnostima u prvom delu svoje mladosti; i nikada neće imati nadležnost nad nasledstvom od oca i majke. Ali, ako im ipak pripadne nešto od očeve ili majčine imovine, sve će biti umanjeno različitim rasipanjima. Životi njihovih roditelja neće biti ni znameniti niti otmeni. U svom prvom dobu će biti odgojeni u najdivnijim uslovima[2], ali će nakon toga biti u nepovoljnim okolnostima, i u periodima robovanja i teškog rada, i bolesti. S najvećim teškoćama će obezbeđivati svakodnevne potrepštine, u najgorim okolnostima i uz najveće napore.

36. Štaviše, slične opasnosti su označene u godinama deljivim sa sedam i devet sve do 43. godine života. Ali, ako u vreme nastupanja opasnosti one budu izbegnute podrškom dobroćudnih planeta, oni će izbeći preteće opasnosti. Ipak, uprkos tome će u tim godinama biti uznemiravani stalnim nedaćama. Ako Saturn šalje aspekt trigona prema sopstvenom mestu, naročito ako se nađe u Raku, doneće tugu, žalost, putovanja i smanjene finansije.

37. Ali, kada dođe u Lava i u tom znaku bude u stanici, onda će ukazati na početke dobre sreće, i nagoniće ih da napreduju u svakom pogledu. Potom će steći časnu reputaciju, zatim će im biti ukazana čast dobijanjem službe zvaničnika u znamenitim poslovima. Čim napravi svoju prvu stanicu u Lavu, čitav horoskop se prebacuje na početak dobre sreće. Tada patnje, žalosti i strepnje odlaze na počinak. Ali, oni koji imaju Saturna u Škorpionu, neće opstati sa svojom prvom ženom. Tako postavljen će ukazati da žena neće biti devica, već udovica ili ona koja je već imala odnose sa drugima. Natus će svakako imati odnose sa mnogim ženama, ali će od nekih biti rastavljen smrću, a od drugih razvodom.

38. Saturn u Škorpionu će sigurno izazivati bolesti i telesne mane u ekstremitetima, i hronične bolove u skrivenim i tajnim mestima[3]. Ali, ako se Jupiter nađe u srećnoj kući u horoskopu odakle šalje srećan aspekt prema Saturnu u Škorpionu, i žalost i bolesti i telesne mane će biti umanjeni. No, Saturn postavljen u kući dece biće štetan, a prva začeta deca će biti usmrćena na različite načine. Nakon toga, natus će uživati u svom potomstvu.

39. Kada se Saturn vrati u isti znak tj. u Škorpiona, natus će postati snažniji, postaće moćniji i slavan u mestima i među ljudima, a mnogi ljudi će im se drage volje staviti na raspolaganje u isto to vreme. Takođe, ukazuje na slične stvari u horoskopima žena. Jer, kao što sam rekao u Knjizi načela, one stvari koje se pominju u vezi sa horoskopima muškaraca, te iste stvari će, takođe, biti delotvorne i u horoskopima žena.

Saturn u Strelcu

40. Oni koji imaju Saturna u Strelcu biće izloženi mnogim opasnostima i mnogim bolestima. I neće dobiti ništa od imetka, niti oca, niti majke, već će biti izloženi najvećoj šteti i strepnjama. A kada budu stvorili najveće bogatstvo svojim sopstvenim naporima, opet će izgubiti iste te stvari kroz neke nesrećne gubitke. Biće izloženi bolestima i najrazličitijim vrstama slabosti, a imaće čitav niz opasnosti kada dođu u godine deljive sa sedam ili devet.

41. Ali, lišiće se ovih opasnosti na vrlo jednostavne načine. Takođe, kada Saturn uđe u kvadratne kuće u horoskopu[4] tj. kada dođe ili na stepen MC-a ili stepen IC-a, prouzrokovaće neku beskorisnost uma. I podsticaće nemire i porodično neslaganje, tugu i neprilike. Takođe će načiniti štetu, zatočeništvo, parnice, gubitke, nevolje i žalost. Ali, kada dođe u Ribe, to će biti početak dobre sreće, a kada bude u stanici u tom znaku, ukazaće na slavu i darivaće uvećanje ličnog bogatstva.

42. Kada dođe u Blizance ili Raka, biće štetan po natusa u svakom smislu. Kada dođe u Strelca, Jarca i Vodoliju, ukazaće na nemire i pobune protiv njega. Kada dođe u Ribe po drugi put, ponovo će ga načiniti poznatim i sve što je izgubio, povratiće uz najveće uvećanje svoje imovine.

43. Oni koji imaju Saturna srećno postavljenog u ovom znaku, nikada neće imati device za žene, a uvek će im biti dodeljene žene strankinje. I uvek će se nositi sa tugom zbog nesreća svoje dece. Ali, ako Jupiter ne aspektuje Saturna u Strelcu, onda neće dati niti ženu niti decu. Od ili zbog žena će sigurno imati tešku tugu; suočiće se sa ozbiljnim opasnostima u vodi ili blizu nje.

saturn u znakovima II
Fragment jedne kopije Osam knjiga o astrologiji koja se čuva u Univerzitetskoj biblioteci u Glazgovu

Saturn u Jarcu

44. Oni koji imaju Saturna u Jarcu, tačnije, na tropskim stepenima[5], svo njihovo bogatstvo i čitava njihova sudbina će se menjati stalnim poniženjima. Jer, čim dosegnu krajnji stepen dobre sreće, odmah su u nevolji zbog nekih obmanjujućih razmišljanja; i sputani su različitim nesrećama sve dok Saturn ne dovrši svoj prvi krug na svom putu i dok ne istroši moć koju ima kao vladar vremena[6].

45. Štaviše, natus će prolaziti kroz ove životne teškoće sve dok Saturn prolazi kroz Blizance i Raka. Biće zasigurno od onih osoba koje se nadaju da će steći najveće lično bogatstvo, a nemaju nikakav veliki zalog. Nego, suprotno svojim očekivanjima, biće ometen porodičnim problemima, a njegovo nasledstvo od oca i majke će uvek biti uništeno. Takođe, izgubiće bilo šta što je dobio u to vreme na ovaj ili onaj način i tako smanjiti svoje celokupno bogatstvo.

46. Putovaće i biće podložan bolestima, i imaće životne krize u petoj, sedmoj i devetoj godini svog života, naročito kada se taj broj godina utrostruči. Jer, tada će biti izložen bolestima, gubicima, uznemiravanjima, žalosti i povredama. Biće zasut velikim nesrećama, osim ako postoji intervencija srećnih planeta. Biće nesreća, zatim siromaštvo, i sve druge stvari koje smo ranije pomenuli, ako srećne zvezde svojom zaštitom ne oslabe ove zle uticaje. Štaviše, biće zasut ovim zlom onda kada Saturn, ušavši na svoje sopstveno mesto, dođe u dekster trigon.[7]

47. Ali, uopšteno, kada je postavljen u Jarcu i dođe u Blizance i Raka, ukazuje na neprijatnosti zbog najrazličitijih teškoća. A kada dođe na isti stepen Lava na kom se nalazi u Jarcu, onda će ukazati na najveće poduhvate i uvećanje dobre sreće. Postavljen u ovom znaku ne daje devicu za ženu, a još i razdvaja tu istu ženu od natusa ili razvodom ili smrću. Neće dozvoliti da se brak sklopi ili da opstane, s kojom god prvom ženom da se zaruči. I biće mu dodeljena žena koja je obeščašćena od drugih. Ovakve osobe će začeti decu s dve žene, ali, uprkos tome, snaći će ih tuga zbog stalnog gubitka svoje dece; ili će im deca biti uskraćena.

48. Imaće bolove i slabosti ili u ekstremitetima ili u svojim skrivenim i tajnim delovima. Iskusiće najveće bure u životu i najveće opasnosti onda kada Saturn uđe u Raka. A kada uđe u Lava, bure će se smiriti pa će iskusiti mir i spokoj uz najveće uvećanje dobre sreće. Jer Saturn tada obećava počinak, uvećanje novca i bogatstva, i dobro zdravlje i radost, i pristojan red u životu, dok će sve nesreće ostati po strani.

Saturn u Vodoliji

49. Oni koji imaju Saturna u Vodoliji će u svom prvom delu života biti poniženi, a kakvo god porodično nasledstvo da dobiju, izgubiće ga. Takođe, ono što isprva dobiju biće srušeno gubitkom, a nakon toga će napredovati u velikim poduhvatima svojim sopstvenim naporima. Imaće velike bure u životu zbog bolesti, ali će ih se rešiti. Čitav niz opasnosti se može pojaviti u godinama deljivim sa sedam ili devet, sve do 43. godine života.

50. U to vreme će biti najvećih opasnosti – biće bolesti, biće parničenja, biće strahova, biće putovanja, a biće i poniženja koja dolaze kao šteta od zatočeništva ili ropstva; biće finansijskih teškoća, i biće velikih napora. Sve ovo što se bude dešavalo nalikovaće bednoj smrti. Ali, nakon što ove opasnosti prođu, ako su Jupiter i Venera dobro postavljeni u horoskopu, dobiće slavu, veliku zaradu i poziciju. Imaće neku telesnu manu ili loše zdravlje, ili neki primetni ožiljak od vatre ili gvožđa.

51. Kakva god žena da mu bude dodeljena zakonito, biće beskorisna, i biće od onih koji ne žive po slovu zakona. Patiće zbog ovih neprijatnosti kad god Saturn dođe u znak Lava. A pre nego uđe u Lava, umanjiće se lično bogatstvo, pa će biti gubitaka, pa povreda, pa stvari koje se uzalud obavljaju, pa smrti u porodici, a zatim tako velike nesreće da će taj čovek, pritisnut neprestanim nevoljama, željno pokušati da okonča sopstveni život.

52. Isto tako, kada dođe u kvadrat prema svojoj natalnoj poziciji, ukazuje na ove iste stvari na sličan način, tako da se ove neprijatnosti uvećavaju iz dana u dan. Zatim, žalost može doći zbog smrti rođaka, zatim neki sumoran period, onda neke neprilike od siromaštva, naročito ako dolaze u sedmoj ili devetoj godini kao dodatak kvadratima. Jer, tada će biti zatočeništva, sramotnog prosjačenja; kosa će biti prljava i zapuštena, posebno ako je Saturn postavljen u Vodoliji ujedno vladar vremena.

53. Mnoge rođene s ovakvom pozicijom, obeshrabriće u ta vremena toliko da će preduzimati teške poslove. A kroz te poslove će se suočiti sa najrazličitijim opasnostima koje neće moći lako da izbegnu. Biće u takvom stanju da neće moći da pronađu nikakav put koji vodi ka dobroj sreći, već će sve biti izgubljeno u javnim sudskim postupcima. Ali, ako se uz ovako postavljenog Saturna nađe Jupiter postavljen u odgovarajućim kućama horoskopa, i u ono vreme kada se pojavljuju opasnosti, biće pošteđeni bekstva ili dugih putovanja.

54. Kada Saturn ispuni sve ove stvari, i kada veći deo života protekne s ovim nevoljama, tada će se, malo po malo, osloboditi ovih nesreća – podići će glavu, očistiće se od sve prljavštine i zapuštenosti i odenuti se čestitom odećom dostojanstvenosti. Savetovaće sami sebe i izdiće će svoje sopstvene živote korak po korak, i obezbediće sebi uglednu poziciju na račun toga što će im biti poverena uprava i vladavina nad ljudima. Iznad svega, biće slavni i imaće najveću moć, nadležni nad regijama i ljudima moćnom upravom, tako da će na javnim mestima i u gradovima ostati trajna uspomena na njihovu poziciju.

55. Sklopiće prijateljstva sa moćnim ljudima, a potom i sa kraljevima, prema meri horoskopa. Dobijaće poklone, i mesta u hramovima, i sveštenstvo; potom radost. Dobijaće plodove bogatstva, imaće vlast nad robovima, i nad zgradama, potom nad muškarcima i ženama; nad pokretnim dobrima od kojih će dobijati i novac. I biće toliko obilno imućni, da će i druge pomagati svojim bogatstvom. I svi rođaci biće pod njihovom zaštitom. A kada iskuse sve blagodeti te dobre sreće i kada budu obdareni veličanstvenim obiljem bogatstva i kada poberu plodove tih istih bogatstava, umreće u poodmakloj starosti s dobrom reputacijom.

Saturn u Ribama

56. Oni koji imaju Saturna u Ribama neće biti u posedu niti očevog niti majčinog imetka, i biće ostavljeni siromašni bez igde ičega. Takođe, kakav god imetak da dobiju u svojim ranim godinama, izgubiće ga na nesrećan način. Ali, sami obavljajući velike poslove, skupiće zalihe bogatstva. Patiće od najvećih bolesti i suočiće se sa najvećim opasnostima, naročito kada budu u svojoj sedmoj ili devetoj godini, i onim godinama koje su deljive sa 7 i 9. I ove opasnosti se nastavljaju sve do 33. godine života.

57. Ali, ove opasnosti neće pratiti samo bolesti već i parnice, i optužbe podignute bez razloga i bez ikakve osnove. Biće uznemiravanja i iznenadne pobune, i stalnog duševnog mučenja, i neočekivanih opasnosti u vodi, i svađa sa ženama. Prva žena koja natusu bude dodeljena, neće mu biti od koristi. I Saturn postavljen u Ribama ne ukazuje na device za žene. Kada Saturn bude prelazio preko uglova horoskopa, načiniće da natus iskusi najveće teškoće i najveće sukobe, a naročito tokom njegovog prvog obilaska.

58. Kada Saturn završi svoj ciklus od prvih 30 godina i započne svoje drugo doba, tada će ukazati na neprilike i zlo. Ali, kada uđe u znak Raka, ukazaće na bolja vremena za natusa. A kada uđe u znak Lava, poboljšaće njegove poslove; potom natus dobija slavu, zatim bogatstvo, potom najveće počasti; a ishod svih njegovih poslova biće povoljan. Steći će poverenje zbog čega će mu biti povereni poslovi uglednih ljudi, uprava od koje će imati uvećanje ličnog bogatstva.

59. U ekstremitetima ili skrivenim delovima tela imaće mane i hroničan bol. Takođe, imaće vrlo velike ožiljke od gvožđa. I biće u stalnoj žalosti zbog nevolja koje snalaze njegovu decu. Ali, kada ga Saturn svojim burama slomi u ranijem dobu, onda će mu kasnije doneti radost i od dece i od braka. A sve to, naravno, prema meri i građi horoskopa, koje druge planete određuju svojom sopstvenom upravom.


Napomene:

[1] Konkretan navod da sve ono što piše za horoskope muškaraca, važi jednako i za horoskope žena.↩nazad na tekst
[2] Misli se na odrastanje natusa, ne njegovih roditelja.↩nazad na tekst
[3] Genitalni deo.↩nazad na tekst
[4] U odnosu na stepen u usponu, tj. Ascendent.↩nazad na tekst
[5] Holden navodi da je kod astrologa klasičnog perioda bilo uobičajeno da sve kardinalne znakove nazivaju tropskim, pa su tako i stepenovi u tim znakovima nazivani tropskim stepenima. ↩nazad na tekst
[6] Dok se ne završi njegova vladavina širim vremenskim okvirima, kao što su veliki firdarski period ili decenija i sl.↩nazad na tekst
[7] Holden navodi da ova rečenica u tekstu nema jasan smisao. Možemo pretpostaviti da je reč o dekster trigonu u odnosu na sopstvene domicile, što bi značilo da bi zlo potrajalo sve dok Saturn ne uđe u znak Device odnosno znak Vage, ali ne možemo biti sigurni. Bramova tu rečenicu prevodi kao:

Ova će se zla nastaviti sve dok Saturn ne dođe u svoje sopstvene kuće u desnom trigonu

↩nazad na tekst

 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
 • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

4 komentara

 1. Nevenka kaže:

  Postovani Bojane,
  Kako se moze tumaciti pozicija Saturna u znaku vage koji nema nikakve aspekte?
  Hvala!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Nevenka,

   Prema polju u kom se nalazi. Prilično je kvalitetan, pa ako nema drugih značajnijih ometanja, može biti profitabilan za kuću u kojoj se nalazi.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 2. Nevenka kaže:

  Postovani Bojane,
  Telefon mi je vec duze vreme u servisu I pitanje je da li ce se moci popraviti a tamo mi je broj Vaseg racuna. Koristim rezervni I drugi mail uz ovaj telefon , te Vas ponovo molim broj racuna za uplatu tumacenja natalne karte.
  Na sajtu vidim da se tumace do dve oblasti u natalu. Koja je cena za tri?
  Hvala, pozdrav!
  Nevenka

 3. Zoran kaže:

  Jao Bojan, puno hvala za taj prevod. Vrlo sam fasciniran, pa sam rad nastavio, čak i sa analizama porodičnih članova koji su mi najdraži, deca, mama, otac, baka. Svi oni, iako su naravno rodtelji i baka rodjeni puno pre mene, imaju saturna na ulazku ili na ivici kuče ili znaka. Baka, rodjena 1906 čak imala je, ko ja u ribama R Saturn na 14;05 stepena , dok je meni na 15:55 stepeni naravno u Ribama, isto tako retrogradno.
  Što se navodi teksta ili prevoda, me je opis za Saturna u Ribi vrlo impresionirao, jer sve je točno, kako mi se zbivao život do sada iako nikad nisam ništa nasledio u mladjim godinama. Iako ne nasledim u nastavku života, svejedeno mi je.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *