Saturn u znakovima (od Ovna do Device)

firmik materno

Prvi deo serije tekstova o značenjima planeta u različitim znakovima prema pisanju rimskog astrologa Firmika Materna – Saturn u znakovima od Ovna do Device.

 

Julije Firmik Materno je bio ugledni rimski advokat, potom astronom i astrolog koji je živeo i radio u vreme vladavine cara Konstantina Velikog, a kasnije i njegovih sinova – Konstantina II, Konstancija II i Konstansa. Nema pouzdanih podataka o godini njegovog rođenja. Prema nekim izvorima, rođen je oko 300. godine naše ere na Siciliji, u uglednoj porodici što mu je obezbedilo odlično obrazovanje u to vreme. Podatke o svom poreklu i interesovanjima, kao i o mestu u kom je odrastao, Firmik iznosi u prvoj knjizi svog astrološkog dela.

Firmik je imao brojna interesovanja – proučavao je filozofiju, književnost i retoriku, a potom i astronomiju i astrologiju, pa u nekom momentu odlučuje da napusti advokaturu. Jednom prilikom, prolazeći kroz Kampaniju u povratku s dužeg putovanja, upoznaje senatora Loliana Mavorcija. Brzo se sprijateljuju te tako, na nagovor Mavorcija, Firmik piše i posvećuje mu svoje astrološko delo na latinskom jeziku Osam knjiga o astrologiji, što je posebno značajno ako imamo u vidu da je u tom periodu gotovo čitava astrološka literatura bila ispisana na grčkom jeziku. Ovo delo, uprkos tome što sadrži dosta jedinstvenog materijala, nije steklo ozbiljniju popularnost među kasnijim astrolozima.

Iako odgojen kao paganin, Firmik prihvata hrišćanstvo. Tako je nastalo još jedno njegovo delo, O zabludama paganskih religija koje posvećuje Konstantinovim sinovima, a koje se bavi kritikom paganskih religija iz ugla hrišćanstva. Postoje indikacije da je napisao najmanje desetak knjiga, koje su nažalost izgubljene.

 

Ovaj prevod je prvi u nizu brojnih tekstova koji će se baviti značenjima planeta u određenim znakovima, uzetih iz Firmikovog dela Osam knjiga o astrologiji. U savremenoj astrološkoj literaturi, takve tekstove obično obeležavamo kao astrološke kuvare koji nam služe da bolje razumemo potencijalne manifestacije planete u nekom znaku. Za ta značenja se ne vezujemo striktno jer je svaki natalni horoskop unikatan, pa je tako i svaka planetarna pozicija specifična. Drugim rečima, Saturn u Ovnu u horoskopu jedne osobe neće nositi istu simboliku kao Saturn u Ovnu u horoskopu druge, treće ili desete osobe. Isto važi za bilo koju planetu.

Stoga, nemojte se vezivati za značenja koja budete pročitali. Kao što se jelo ne sprema od jednog sastojka, tako se ni horoskop ne analizira prema dobrom ili lošem stanju jedne planete, već uzimanjem u obzir kompletne slike. Tako, ako pomislite da vas čeka neka tragedija zato što imate Saturna u Biku, ne donosite brzoplet sud pre nego što podrobno razmotrite u kom delu neba se taj Saturn nalazi, da li je u ili van sekte, gde mu je postavljen dispozitor, pod kakvim je aspektima i kojim kućama upravlja, i da li ima još nekih ojačanja (ili oštećenja).

Ne treba smetnuti s uma da je ovo delo nastalo pre 1700 godina, u vrlo turbulentnom periodu, kada su Rimsko carstvo potresali građanski rat i brojni politički sukobi. Primetićete, takođe, da Firmik sve izlaže u odnosu na muškarce odnosno muške horoskope, što oslikava patrijarhalno vaspitanje i društvo u Rimskom carstvu.

Saturn u Ovnu

U čijem god horoskopu se nađe Saturn u Ovnu, učiniće da bude upleten u zla i nesrećna dela u prvom delu svog života. I uvek će ga ometati u svemu. Ali, takođe, kad Saturn bude završio prvi krug svog ciklusa tj. prvih 30 godina, umanjiće imetak od oca i majke, i štagod da je natus dobio od ovih osoba, biće uvek ili umanjeno ili izgubljeno. I biće iscrpljen stalnim gubicima i čestom štetom. Ali, nakon što bi mu Saturn oduzeo glavninu pređašnjeg imetka, s prolaskom vremena bi stvorio novu količinu bogatstva koja bi natusu bila dodeljena.

Taj će, sasvim sigurno, biti trom i podložan nesrećama, izlažući se ozbiljnim opasnostima u godinama deljivim sa sedam ili onim deljivim sa devet[1]. I biće preopterećen ovim opasnostima ako u isto vreme bude izostala zaštita srećnih planeta i ako je Saturn vladar čitavog horoskopa. U svom prvom dobu[2], neće se slagati sa svojom ženom i ta neslaganja će prerasti u svađe. Trebalo bi, zasigurno, da izbegava da se ženi devicom, jer će u kratko vreme da ga razdvoji od njegove devičanske žene bilo iznenadnom smrću ili razvodom.

Tako postavljen Saturn će ukazati na tupoglavu ženu ili neku koja je izopačena, ili udovicu, ili onu koja je zavedena od strane nekog drugog, ili onu koja je rodila decu drugom mužu i koju je mrlja neke sramote dovela na loš glas. Ali, ukazuje na ženu onda kada tranzitni Saturn (tj. onaj u to vreme) bilo aspektuje Lunu kvadratom, ili ako Sunce trigonom aspektuje Saturna iz Lava ili Strelca. Jer sa tako postavljenim Saturnom, koja god žena da mu je dodeljena biće mu poslušna i očuvaće iskrenu privrženost ka njemu sve do poslednjih dana njegovog života.

Takođe će dobiti decu kad god se Saturn nađe u istom aspektu koji smo pomenuli. I tada će srećno začeti potomstvo, ako je Saturn postavljen u Ovnu, a Jupiter u bilo kom aspektu prema Luni. Ali, ako ne, onda će ili izgubiti potomstvo koje je stvoreno ili, zasigurno, nikada neće ukazati na bilo kakvo potomstvo. Ako se Saturn vratio u Ovna s drugog mesta[3], ukazaće na ozbiljan slom zbog opasnosti. I podstiče njegovu braću na žestoka međusobna neprijateljstva.

Saturn u Biku

Ako se Saturn nađe u Biku, onaj koji ga takvog ima napredovaće u svim svojim poduhvatima na račun svojih sopstvenih sposobnosti. Ali umanjuje sve ono što dobija u svom prvom dobu. A kroz svoje sopstvene napore steći će obilje ličnog bogatstva. Ipak, u toku svoje mladosti biće pod teretom različitih okolnosti; i biće potčinjen drugima; a iz nužde će se ulagivati mnogo moćnijim ljudima.

Biće mu teško u prvom dobu i u to vreme će biti iznuren ozbiljnim slabostima; zbog oskudice će trpeti razna ograničenja u svom životu. Jer, u svom prvom dobu može biti uznemiravan pogoršanjima traumatičnih groznica[4] i biće ometen nekim vrlo opasnim telesnim defektima; i skrhan teškim bolestima. A ipak, nakon što prebrodi krizne smetnje živeće dug život.

Svo njegovo porodično nasledstvo će biti uništeno i neće ništa dobiti niti od očevog niti majčinog imetka, ali će kroz svoje sopstvene napore uvek dobijati tuđe prihode i deo materijalne imovine. Ovako postavljen Saturn čini da natusova majka bude opterećena siromaštvom koje je nastalo gubitkom njene lične imovine; i primorava je da s teškom mukom krene od početka, osim ako Venera ne ublažava materijalne neprilike i nesreću tako što svedoči Saturnu dobrim aspektom. No, samo svedočenje Venere nije dovoljno za ovo, osim ako Luna takođe šalje dobar aspekt ka Veneri u horoskopu. Natus će zasigurno dostići najveća obeležja dobre sreće svojim sopstvenim snagama i sopstvenim zaslugama. Ali će biti opterećen bremenom nesreće sve dok Saturn ne navrši prvi ciklus[5] na svom putu.

Štaviše, opasnosti ga mogu snaći ili nesrećnim slučajem ili zbog bolesti ili na putovanjima. Nadalje, biće u ozbiljnoj opasnosti u svojoj devetoj ili četrnaestoj ili petnaestoj ili tridesetdrugoj godini života; ali, ako u vreme opasnosti postoji podrška srećnih planeta, izbeći će preteću opasnost od smrti. Tako dobija dodatno vreme, do svoje četrdesettreće ili pedesettreće godine[6]. Jer, u ovim godinama će biti izložen zaverama i gubicima i nesrećama. Ali, ako srećna planeta ima uticaja u ovim periodima, u vreme kada nesreća treba da nastupi, natus će biti oslobođen svih ovih nesreća.

Pre nego što prođe tridesetdruga godina života, Saturn mu neće dozvoliti da sebi uzima ženu, niti će mu devica biti davana za ženu. Ako mu ipak bude data, on će potvrditi postojanje dece koja su otuđena i nisu u vezi sa njegovim romansama.[7] No, takvim natusima često budu dodeljene žene koje su strankinje ili zavedene od drugih. A doći će do svoje žene kada, nakon trideset godina, Saturn uđe u Raka ili bude postavljen u Devici ili u Jarcu.

Saturn u Blizancima

Ako se Saturn nađe u Blizancima, poremetiće prvu životnu dob opasnostima i bolestima, i činiće da natus sve nedaće okonča s teškoćama. Ove nedaće će sasvim sigurno biti mnogo opasnije ako se nametnu u godinama koje su deljive sa sedam ili devet. Štaviše, u čijem god horoskopu se nađe ovakav Saturn, taj će biti u opasnosti sve do dvadesettreće godine života. Trebalo bi da strepi od bolesti u tim godinama, naročito ako je Mars u znakovima koji su u kvadratu prema ovom znaku. Jer, zbog toga će biti pometen, i imaće svađe, bolesti i sukobe; i biće često predan teškom radu.

Neće dobiti ništa značajno niti od očevog niti majčinog nasledstva, već će svako uvećanje ugleda i materijalnog bogatstva ostvariti sopstvenim naporima. Ali će biti pritisnut teretom teškoća i nevolja kad god Saturn tranzitira Raka, Vagu i Ovna. Opet, biće napretka u svemu kada Saturn napusti svoju prvu stanicu u Lavu ili Jarcu. Saturn u Bliznacima može stvoriti telesne nedostatke, takođe. A ukazuje i na najmoćnije protivnike u sudskim sporovima i u takmičenjima. I još označava brze i česte gubitke ličnog bogatstva, koji su posledica čestih različitih sukoba. A kada prođu poslednje krizne godine, učiniće da nakon toga bude postavljen na neku veliku funkciju naredbom neke osobe od autoriteta. I biće povezan sa slavnim i moćnim ljudima na račun svoje javne službe. Sasvim sigurno će biti poznat i uzvišen u svim svojim poduhvatima, stalno će biti na putovanjima i biće premeštan u različite regije.

Devica mu neće biti data za ženu, ali ako Jupiter snažno svedoči o devičanskoj ženi, oni će se rastaviti ili razvodom ili zbog njene smrti.[8] Pored toga, biće bez dece ili će začeti samo jedno dete. Ali, kada Saturn bude došao u Škorpiona, onda će natus biti usrećen i slavan i bogat. No, tada mu može biti dodeljena udovica za ženu s kojom će živeti bez ikakve svađe do poslednjih dana svog života.

Mnoge stvari će mu biti poverene i na mnoge stvari će trošiti, i imaće mnogo svađa sa moćnim ljudima zbog kojih će biti i u opasnosti, osim ako dobro postavljen Jupiter u horoskopu ne ublaži te opasnosti. Jer, oni koji imaju ovako postavljenog Saturna, uvek će biti neprijateljski nastrojeni prema uglednim i moćnim ljudima, tražeći za sebe pomoć potčinjenih ljudi; i često može biti stavljen pod otvoren nadzor[9]. Pustiće da mu izraste duga kosa zbog nevolje proizašle iz nekog prijateljstva ili na račun smrti ili teških muka neke osuđene osobe.[10]

Ali, nakon što bude potresen različitim neprilikama, izdići će se na račun dobre sreće i njenog uvećanja, tako da može steći i slavu i materijalna blaga, a i može dobiti iznenadno nasledstvo. A tada će steći bogatstvo i vlasništvo nad najvećim zemljišnim posedima.

saturn u znakovima
Stranica iz dela Osam knjiga o astrologiji, Firmika Materna, na latinskom jeziku. Ovaj primerak je napisao i ukrasio biskup Anđelo Fasolo 1468. godine u Rimu. Knjiga je prodata na aukciji kuće Sotbi za 173.000 funti

Saturn u Raku

Ako se Saturn nađe u Raku, oni koji ga imaju tako postavljenog biće uvučeni u pobune, parnice i u mnoge sporove. Šta god da naslede od svog oca ili svoje majke uvek će nesrećno izgubiti; ali će steći najveće bogatstvo svojim sopstvenim naporima i sopstvenim sposobnostima. Njihov život će biti takav da će uvek i sticati i gubiti imetak. Biće u opasnosti od nekih nevolja ili od bolesti, ali samo u godinama koje su deljive sa sedam ili devet, sve dok ne prožive dvadesettreću godinu života.

Sve do tih godina života nosiće se s velikim opasnostima. Ali, ako su u vreme opasnosti dobroćudne planete vladari vremena[11], ili ako aspektuju Saturna ili vladara horoskopa dobrim aspektom, ili ako je srećna planeta vladar horoskopa i dobro postavljena, nesrećni slučajevi koji dolaze biće umanjeni. Ako je u vreme opasnosti, baš kao što smo rekli, natus pomognut srećnim planetama, biće gubitka roditelja ili braće ili gubitaka usled parničenja, ali će on sam biti sačuvan od svake nesreće. Ali, kada je Saturn postavljen u nekom od svojih domicila, onda ukazuje na gubitke, pa bure, pa bolesti, pa parnice, sve u neprestanom nizu. Ako se nađe u znakovima koji su suprotni njegovim domicilima, ukazuje na slične stvari na sličan način.

Ali, kada je u Blizancima, uznemiriće ove osobe i izložiće ih iznenadnim strahovima i opasnostima. Jer, tada je indikator nesreća i potresaće ih neprestanim zlom sve dok ne tranzitira u znak Raka. Kada Saturn dođe na stepene tropskog znaka Raka, uzrokovaće gubitke natusovog ličnog bogatstva i dovešće ga u takvu situaciju da ga samo milost nekog stranca može održati. Potom će biti nemira, potom pobune, potom razlitih opasnosti po njegov život. Ali, kada Saturn napusti stepene tropskog Raka, pređašnje zlo će se lagano smirivati tako da će biti oslobođen strahova i opasnosti.

Takođe, njegova prva žena nikada neće ostati s njim, niti će biti srećan ishod njihovog prvog ugovorenog braka. Jer, u prvom delu života će se oženiti nekom neuglednom ženom ili onom koja je degenerisana na neki način, ali će kasnije isterati istu tu ženu pozivajući se čvrsto na zdrav razum[12]. Ako je Saturn postavljen u ovom znaku skupa sa Lunom ili je aspektuje snažnim aspektom, negiraće potomstvo ili će deca biti nagrđena nekom lošom bojom[13], obojena viškom crne žuči i trpeće stalne neprijatnosti od crne žuči. Biće očajni zbog svoje bolesti, od koje će se s teškoćom oporaviti.

Natus će biti otvorenog uma, human, saosećajan, pomagaće neznance u finansijskim problemima, dobijaće nasledstvo od njih i izdržavaće ga. Biće otac tuđoj deci; imaće skrivene telesne nedostatke. Takođe, biće mu darovana takva pozicija da će vladati i nad sopstvenom braćom. Svakako će biti bogat i imućan, znan mnogim moćnim ljudima. Biće promišljen u svim svojim delanjima, i biće među onima koji se neće brzo uplesti u javne poslove. Oslobođen bilo kakve servilnosti i darovan divotom časnog i božanstvenog uma, uvek će biti naklonjen samostalnosti u poslovnim delanjima[14].

Saturn u Lavu

Oni koji imaju Saturna u Lavu u svojim horoskopima biće na udaru neprestane zavisti. Imaće snagu u prvim godinama svog života. Biće često predodređeni za čuvena i slavna dela, i dobijaće najveće nagrade od istih tih poduhvata; i biće darovani najvećom srećom. Povremeno će biti odvojeni od tih poslova, a takođe oslobođeni i svake uprave. Od svojih roditelja neće dobiti apsolutno ništa, a ako dobiju nešto – izgubiće. U svom prvom dobu i mladosti biće lenji, podložni opasnostima i uključeni u mnoge delatnosti. Trpeće neke telesne patnje i biće iznureni bolovima u udovima.

Ali, natus se nikad neće oženiti devicom. Ako je pribavi nasilno, razdvojiće se od nje na neki način. Nego će mu biti dodeljena žena koja je već rodila decu. Ali, dok Saturn ne završi svoj prvi ciklus, niti će se ženiti, niti će dobiti nasledstvo, niti će postati slavan. I štagod da stekne pre tog vremena, izgubiće. Saturn postavljen u ovom znaku upućuje na brakove sa dve žene. A ako bude više od ovog broja, te koje se potvrde na bilo koji način biće ili zauvek napuštene ili pokopane.

Biće tužan zbog nevolja svoje dece. Ako je Luna u konjunkciji sa Saturnom ili mu prilazi, dobiće decu ali s teškoćama. Kada god Saturn uđe u tropski znak, najaviće nesreću, a takođe i kada u svom kruženju dođe u Ribe ili Blizance, označiće iste stvari kao i u tropskim znakovima[15]. Ali u drugim znakovima proizvodi velika napredovanja i označava veliku slavu. U poslovima i delima, kao i u čitavom svom životu, praviće neprestane promene. Ploviće velikim rekama i morima i probijaće se kroz nenaseljena mesta. I sve ono u šta njegovi roditelji nisu smeli da se upuste, završiće na najlakši način.

Takođe, imaće mnogo braće, bilo od drugog oca ili druge majke, ali će biti bolji od svih svojih rođaka, uzvišeniji na račun vrlo moćne službe. Biće vrlo mudar, neprijateljski nastrojen prema strancima, plahovit, dobar, dobroćudan, učen, i od onih koji očuvaju svoje poštenje u svim poslovima; natus je osoba dobrog rezonovanja, čestitog i neokaljanog uma. Prijatelj mnogih, i od onih koji završavaju sve s najjačim naporima. Imaće ožiljak na nekom delu svog tela. Iznova će doživljavati gubitke zvanja tako da će često padati s visoke pozicije uz neku ponižavajuću degradaciju. Ali, to će se dešavati kada Saturn uđe u jedan od tropskih znakova, za koje smo rekli da indiciraju opasnosti.

Zasigurno će steći lično bogatstvo koje će mu biti zaveštano kao dar neznanca, ali toliko veliko da će moći da olakša novčane nedaće drugih. Braniće nejake, uvek pružajući pomoć onim ljudima koji pate. A kada bude postigao sve ove stvari, umreće nakon dugog života, a njegov duh će se uzdići na nebo blizu bogova. Jer, Saturn postavljen u Lavu podseća na nebesa i na same početke njihovog nastanka, na duhove onih koji su se tako našli na Zemlji oslobođeni bezbrojnih ograničenja.

Saturn u Devici

Oni koji imaju Saturna u Devici u svojim horoskopima patiće od bolesti i neprijatnosti u životu u svom prvom dobu; a biće uvučeni u snažnije zlo kada Saturn tranzitom dođe u Jarca ili Bika, ili kada uđe u neki dupli znak. Jer u tim znakovima ukazuje na smetnje, nemire, gubitke, tugu i iznenadne nesreće. Ali, prolaskom kroz druge znakove ukazuje na dobre poslove, dobra dela i obilje vrlo dobre sreće. Tako, svojim delima mogu steći slavu i uvećati svoj lični imetak. ili sasvim sigurno obezbediti mir i biti zaštićeni od svih neprijatnosti i teškog rada i opasnosti. U tom periodu života će imati radost i slavu.

Ali, ako u horoskopu Saturn dođe u znak Device, neće moći da natusu pruži bilo kakvu dobru sreću. Sigurno će imati više od svojih sopstvenih napora nego od nasledstva svojih roditelja; čas će biti ponižen, čas uzvišen. Stalno će se premeštati s mesta na mesto i menjaće poslove, a šta god prvo stekne biće uništeno nesrećnim i obilnim gubicima. I kada celokupno bogatstvo bude uništeno, onda će ponovo steći novo obilje bogatstva. Ali će i to uništiti na sličan način tako da nikad neće posedovati željeno bogatstvo.

Uvek će biti labilan sa ženama u mladosti, ali, takođe, žene će mu po zakonu biti dodeljene u mladosti s kojima se neće slagati, i od njih neće imati nikakvog korisnog napretka. Zapravo, device mu neće biti dodeljene za žene, nego će ženiti ili one koje su drugi obeščastili ili one koje su već rodile decu. Ali, ako mu kojim slučajem dodele devicu za ženu, brzo će se rastaviti. Neće imati poznanstvo samo s jednom ženom nego će se sigurno mešati sa prezrenim i ženama niskog porekla i gajiće prema njima odanu privrženost.

Zasigurno će biti mudar, biće učen i posedovaće obilno znanje, obavljaće puno delatnosti, istraživaće mnoge stvari. I uništiće sve što bude stekao od ovih delatnosti, kao i svoj sopstveni imetak. Pretrpeće mnoge gubitke zbog drugih, a obmanjivaće ih lažima o istim tim gubicima. Takođe, biće izložen opasnostima i spreman na njih kada se nalazi na javnim mestima. Biće uključen u javne poslove, znane i bliske svima. Biće ožalošćen zbog nevolja svoje dece. osipaće svoje bogatstvo onda kada se Saturn nađe na uglovima natalnog horoskopa ili odgovarajućim kućama. Imaće telesne nedostatke i neprestane bolove u odgovarajućim delovima tela. Nekima će rođake biti dodeljene za žene.

Ali, ako je Saturn vladar vremena, deleći upravu sa drugim planetama, natus će biti uznemiren, pretrpeće povrede, ići će na putovanja na kojima će bez razloga doživeti neprijatnosti. I biće u takvim opasnostima koje će prerasti u mnoge krize. Jer, neki će biti u opasnosti na visokim mestima ili liticama, ili od divljih zveri ili četvoronožnih životinja ili od vode. I tako, pred očima će videti smrtne opasnosti, nakon čega će misliti da su se ponovo rodili.

Natusa će zapaziti ugledni i moćni ljudi, pa kada se smesti među njima, biće sačuvan uz njihovu pomoć. A kada bude oslobođen svih opasnosti, izdići će se do velikog bogatstva. zasigurno će biti svadljiv i od onih koji nikad neće podnositi iskrenu skromnost. Biće plemenit, dugovečan i od onih kojima dobra sreća sporo dolazi. Ali, biće mu dozvoljena ako Saturn nije vladar horoskopa.


Napomene:

[1] Takozvane klimakterične godine.↩nazad na tekst
[2] Misli se na period do prvog povratka Saturna.↩nazad na tekst
[3] Iz drugog znaka.↩nazad na tekst
[4] Groznice i povišena temperatura koji nastaju nakon neke povrede tela.↩nazad na tekst
[5] Prvi povratak Saturna.↩nazad na tekst
[6] Holden navodi da ovi brojevi najverovatnije nisu tačni. Oni bi trebalo da indiciraju periode kada tranzitni Saturn pravi kvadrat, opoziciju ili je u konjunkciji sa natalnim Saturnom.↩nazad na tekst
[7] Bramova u prevode piše:

…ako se ožene devicama, njihova će deca umreti ili će se sami udaljiti od ljubavi svojih žena.

↩nazad na tekst
[8] Brakovi su u većini slučajeva bili unapred ugovarani i imali su političku pozadinu. Što je žena bila višeg staleža, to je imala manju slobodu u odlučivanju za koga će se udati. Brak su ugovarale porodice, tj. roditelji još dok su deca mlada, obezbeđujući sebi na taj način zaštitu ili savezništvo ili veći ugled.↩nazad na tekst
[9] Holden pretpostavlja da je reč o tome da bi natus mogao biti stavljen pod nadzor nekih ljudi, ali da bi i dalje bio slobodan čovek, tj. ne bi bio utamničen, već radije kao u kućnom pritvoru ili slično.↩nazad na tekst
[10] U tadašnjem Rimu je bilo uobičajeno da muškarac u vreme tugovanja zbog neke nesreće, gubitka ili nečije smrti, pusti da mu brada i kosa rastu. Rimljani su se u tom smislu razlikovali od Grka koji su činili obrnuto: šišali bi svoju kosu i brijali brade. ↩nazad na tekst
[11] Ako imaju vladavinu nad većim vremenskim ciklusima.↩nazad na tekst
[12] Natus se ne razvodi od žene, već je samo izbacuje iz kuće. Holden navodi primer Aurelija Avgustina poznatijeg i kao Avgustin Hiponski, koji je nakon 10 godina braka isterao svoju ženu, shvativši da je njeno prisustvo smetnja njegovim ambicijama da napreduje u svešteničkom pozivu. Imao je Saturna na prvom stepenu Raka.↩nazad na tekst
[13] Situacija kada je otac belac, a majka tamnoputa pa svoju tamnoputost u potpunosti prenese na decu.↩nazad na tekst
[14] Bramova u svom prevodu navodi drugačije:

…biće lenji u svakom zanimanju i nenaklonjeni radu u javnim službama

↩nazad na tekst
[15] Holden navodi da Firmik koristi izraz tropski znakovi ne da bi označio tropske znakove Raka i Jarca, već da bi naglasio kardinalne znakove, jer je među astrolozima klasičnog perioda bilo uobičajeno da sve kardinalne znakove nazivaju tropskim.↩nazad na tekst

  • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
  • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

2 komentara

  1. Milica kaže:

    A SA u vagi? 🙂

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *