Prediktivne tehnike: O profekcijama I deo

Prvi deo teksta o profekcijama, staroj prediktivnoj tehnici, iz ugla različitih autora, helenističke i arapsko-persijske astrološke škole.

U ovom tekstu ćemo se upoznati sa načinom korišćenja profekcija koje daje Vilijam Lili u svojoj Hrišćanskoj astrologiji, dok ću u narednim tekstovima predstaviti još neka uputstva korišćenja profekcija koji su nam ostavili helenski i arapski autori, a koja su zapravo u praksi pokazala najbolje rezultate te koje je Lili samo ovlaš objasnio.

 

Profekcije se svrstavaju među najstarije prediktivne tehnike, a o njihovoj upotrebi svedoče dela astrologa helenističke ere, poput Paula iz Aleksandrije i Vetija Valensa. O profekcijama možemo učiti i iz dela arapskih astrologa poput Abu Mašara, Saala ili Mašalaha, koji su naledili helenistička učenja i nadogradili ih svojim iskustvom.

Vekovima kasnije, italijanski astrolog Gvido Bonati u svojoj Liber astronomiae takođe obrađuje profekcije, oslanjajući se uglavnom na radove arapskih autora. Međutim, u periodu renesanse, tumačenje profekcija se u nekim segmentima predstavljalo nešto drugačije u odnosu na ono iz ranijih perioda. U ovom tekstu ćemo se upoznati sa profekcijama prema uputstvima Vilijama Lilija.

Profekcije i progresije su jedno i nisu ništa drugo do obična promena signifikatora prema redosledu znakova. Anualne (godišnje) profekcije su one kada dodajemo 30 stepeni ili ceo jedan znak solarnoj godini. Na primer, ako je nečiji natalni Ascendent u usponu na 6° Blizanaca, onda će od 6° Blizanaca do 6° Raka biti profekcioni znak prve godine.

U drugoj godini, Ascendent će biti od 6° Raka do 6° Lava i tako redom svake godine se pomeri za po jedan ceo znak sve dok se ne izređaju svih 12 znakova. I nakon toga sve počinje od početka, svakih 12 godina je anualna profekcija ista. Treba obratiti pažnju da profekciju treba početi onda kada se Sunce u stepen i minut vrati na svoju radiks poziciju i to je razlog što tu godinu zovemo solarnom. I treba znati i da su na vrhu svake kuće isti stepeni i minuti kao što su i u radiksu, da se to nikad ne menja, već se samo menjaju znaci.

Kao što ćemo kasnije videti, solarni horoskop je veoma važan kada određujemo profekcije, jer pod određenim uslovima neka planeta iz solarnog horoskopa može preuzeti ulogu vladara godine. Ovo o čemu Lili ovde govori jeste sistem profekcija koji se bazira na pomeranju vrhova kuća. Taj metod, detaljnije opisan, nalazimo kod Omara iz Tiberije. Zapravo, kasnije su u upotrebi bila dva metoda u vezi s ovim: jedan koji izvorno pominje Omar i podrazumeva da se Ascendent pomera za po 30° godišnje (poput sistema jednakih kuća); drugi se oslanja na raspodelu kuća bez obzira na broj stepeni u kući, pa u nekoj godini profekcija može obuhvatiti samo 17°, a u nekoj drugoj i 40° (ako imamo kuće sa umetnutim znakovima).

Lili daje primer profekcije Ascendenta, mada se ona može primeniti na bilo koju kuću i bilo koju planetu, na taj način što se od stepena vrha kuće ili pozicije planete odbroji po 30 stepeni za svaku godinu što odgovara broju stepeni jednog znaka.

U mesečnim profekcijama, svakom mesecu dajemo jedan znak, na taj način što je znak godišnje profekcije ujedno profekcioni znak prvog meseca, drugi znak drugog meseca i tako redom. Na ovaj način delimo solarnu godinu na trinaest jednakih delova, gde se svaki deo naziva profekcionim mesecom.

Princip određivanja mesečnih profekcija je isti kao i princip određivanja godišnjih profekcija. Profekcija prvog meseca će UVEK biti u znaku u koji pada godišnja profekcija. Dakle, ako profekcija godišnjeg Ascendenta pada u znak Ovna, onda će i profekcija prvog meseca pripasti znaku Ovna, drugog meseca znaku Bika, trećeg Blizancima i tako redom dok se ne izređaju svi znaci. Profekcije možemo posmatrati i preko još manjih intervala kao što su dnevne profekcije (2.5 dana po znaku) ili časovne profekcije (2 časa po znaku).

U jednom od narednih tekstova ćemo videti da prostom podelom na 12 postoji prekid u kontinuitetu poretka profekcionih znakova, ali su pojedini antički astrolozi koristili profekcije na taj način da prekida u kontinuitetu nije bilo, već tamo gde se završavala jedna profekcija odmah bi u narednom znaku počinjala druga. Te dve podele možemo definisati kao solarne (12) ili lunarne (13) mesečne profekcije.

U dnevnim profekcijama, jedan znak obuhvata dva dana, tri sata i pedestčetiri minuta itd. ali je to suviše detaljno nego što je zaista potrebno. Ja ću se samo baviti godišnjim profekcijama, jer sam mišljenja, ako bi neko želeo da se u svakoj pojedinosti drevnih majstora bavi finesama, bilo bi nemoguće da precizno prosudi horoskop ni za pola godine.

U nastavku ću priložiti dve tabele koje će pomoći razumevanje Lilijevih navoda. Jedna je iz Lilijeve Hrišćanske astrologije, a druga je tabela za lako izračunavanje profekcija.

profekcije
Tabela za lako izračunavanje profekcija
o profekcijama
Tabela profekcija za osobu rođenu 16.9.1616. godine čiji je natal Lili obrađivao u tekstu

Ako želim da izradim profekcionu sliku za dvadesetpetu godinu života natusa, potražiću svršenu dvadesetčetvrtu godinu, koju nalazim u trećoj koloni iznad 1640. Tako, ulazak našeg natusa u dvadesetpetu godinu života se desio devetnaestog septembra 1640. i trajao je sve do devetnaestog septembra 1941. U produžetku od 1640. u sedmoj koloni ćeš naći znak Jarca, a iznad njega Ascendent i 6°37’, što ti govori da je znak u usponu profekcione slike u toku natusove dvadesetpete godine života bio Jarac.

Upotreba profekcija

Godišnje profekcije nam koriste da izdvojimo i saznamo određeno vreme tj. mesece i dane one godine u koju padaju srećne ili nesrećne direkcije. Jer kada se zahteva otkrivanje vremena, u kom mesecu ili blizu kog dana će se događaj označen direkcijom desiti, mi se upućujemo na profekcionu sliku: razmatramo kakva je vrsta direkcije na snazi, i da li je dobra ili loša, ko je signifikator, a ko promisor. Jer, profekcije same po sebi, bez direkcija, nisu od velike važnosti ili su slabog uticaja. Takođe, direkcije su manje moćne i validne kada su u suprotnosti sa profekcijama i tranzitima koji su suprotnog uticaja.

U Lilijevo vreme su primarne direkcije bile najkorišćenija prediktivna tehnika. Iako se profekcije mogu posmatrati u odnosu na direkcije prema metodi koju Lili iznosi, one se zapravo posmatraju zajedno i sa solarnim horoskopom.

Kada direkcije najsnažnije deluju

Razmotri profekcije signifikatora i promisora, naročito one planete čije direkcije prilaze telima ili aspektima dobrih ili loših planeta, ili njihovim dobrim ili lošim aspektima, u istim godinama. I pažljivo pogledaj u određenoj godini, kakvu vrstu profekcija imaš, kako se podudaraju sa direkcijama, kakve vrste aspekata, kakve su prirode planeta prema kojima postoje aplikacije.

Lili savetuje da najpre nađemo direkciju. Potom, da odredimo ko je signifikator direkcije, a ko promisor. Najčešće, za signifikatore direkcija su korišćene glavne tačke i to Ascendent, Zenit (MC), Sunce, Luna i Fortuna. Međutim, signifikatori su mogli da budu i preostale planete (vidi tekst o primarnim direkcijama).

Kada odredimo signifikatora i promisora neke direkcije i kada utvrdimo kakav potencijal nose, pogledamo gde se te planete nalaze u godišnjoj profekciji, odnosno u kom su znaku i polju, pa ako imamo poklapanje signifikacija onda možemo da očekujemo snažno ispunjenje direkcije.

Kada su direkcije slabije

Tamo gde se godišnje profekcije ne podudaraju sa direkcijama te godine, onda će efekti te direkcije biti slabi ili neprimetni, ili će biti odloženi do neke druge godine, u kojoj će se godišnja profekcija i signifikatora i promisora, prvenstveno istog kvaliteta i prirode signifikacije podudariti.

Kada su najsnažnije

Efekti direkcije mogu trajati mnogo godina, sve dok signifikator ne dođe do drugog promisora. No, snaga te direkcije će biti najveća na početku, a zatim će se malo po malo smanjivati itd.

Za razliku od simboličkih direkcija stepen za godinu, koje najčešće deluju 6 meseci do godinu dana aplikaciono ili separaciono od egzaktnog kontakta planeta, primarne direkcije mogu trajati nekoliko godina. Na primer, ukoliko imamo direkciju Sunca i Venere, gde je Sunce signifikator a Venera promisor, ta direkcija će biti na snazi sve do onog momenta dok neka druga planeta ne napravi aspekt ili konjunkciju sa Suncem.

Vladar godine – koja planeta?

Profekcije pokazuju ko je vladar godine ili njen upravnik. I to nije nijedna druga planeta do vladar znaka u usponu. Pa, ako je u usponu početak znaka, onda će jedna planeta biti Dominus Anni ili vladar te godine. Ali, ako je sredina znaka u usponu, onda će postojati dva vladara, tj. planeta koja vlada nad prvih petnaest stepeni u usponu i ona koja vlada nad sledećih petnaest stepeni.

Metod koji Lili iznosi podrazumeva da vladar profekcione godine bude vladar onog znaka u koji profekcija pada, što je u skladu s praksom većine drugih astrologa. Ukoliko su profekcijom obuhvaćena dva znaka, što je najčešći slučaj, onda bi ta godina imala dva vladara. Kod helenističkih profekcija signifikatori se pomeraju u skladu sa celim znacima, bez obzira na to gde padne vrh Ascendenta, tako da ne postoji mogućnost da imamo vladare dva različita znaka.

Kako ćemo naći mesec i dan nesreće

Mesec i dan u mesecu kada će bilo koji signifikator doći do tela ili aspekta promisora, nalazi se ovako: oduzmi mesto signifikatora čija se profekcija traži, od mesta promisora, dodajući trideset stepeni ako se oduzimanje ne može drugačije izvršiti ; ono što ostane biće udaljenost promisora od signifikatora. U tabeli koja sledi, najpre potraži stepene razdaljine koji će ti pokazati broj dana koji treba da dodaš na stepene. Ako imaš i minute, njih ćeš potražiti u drugoj tabeli pa u produžetku tog broja minuta naći ćeš broj dana koji im pripadaju.

tabela
Tabele za određivanje dana (desno), sata i minuta (levo). Ove tabele možete videti na stranama 302. i 303. trećeg dela Hrišćanske astrologije

Ovaj metod se još naziva i direktiranje profekcija. Detaljnije će o njemu biti reči u nekom od narednih tekstova.

Kako prosuđujemo profekcije

Na prvom mestu razmotri znak u usponu u profekciji, gde se nalazi u radiksu tj. da li je na nekom od četiri ugla ili u sukcedentnim ili kadentnim kućama. Zatim, čije su to kuće, koje su planete egzaltirane u njima, u čijim triplicitetima su, da li se u njima nalaze dobre ili loše planete u radiksu, ili Fortuna ili antiscija bilo koje planete…
Jer ako je znak profekcije i u natalnom horoskopu i u ovoj progresivnoj revoluciji oslobođen nesreće, i ako je vladar znaka direktan u oba horoskopa i u znaku sopstvene prirode (da li je rođenje dnevno ili noćno) odnosno ako je snažan u bilo kom svom esencijalnom dostojanstvu, u dobroj kući neba, kako u natalnom horoskopu tako i u godišnjoj revoluciji Sunca, to je siguran znak da će natus u potpunosti, na sopstveno zadovoljstvo, ostvariti one stvari nad kojima vladar godine ima signifikacije u radiksu.

Ovde nije potrebno posebno detaljno objašnjavati Lilijeva uputstva. Prosuđivanje se svodi na procenu kvaliteta profekcionog znaka u natalnoj karti, da li, recimo, profektira znak koji se nalazi u XII kući ili znak koji se nalazi u VII kući; da li u nekom od tih znakova imamo postavljene benefike ili malefike; ko su vladari tog znaka, razmatrajući najpre vladara domicila a potom i ostale vladare (egzaltacije, tripliciteta).

Lili savetuje da se pogleda profekcioni znak u solarnom horoskopu za tu godinu, što je zapravo suština arapskog profekcionog metoda kojim ćemo se baviti kasnije, ali taj metod Lili ne iznosi u celosti i objašnjenja sa tim u vezi su prilično štura, što može navesti na pomisao da jednostavno nije želeo da iznosi sve detalje jer se podrazumevaju, ili da nije najbolje razumeo način na koji se profekcije koriste, što je malo verovatno.

Ako želiš, možeš zajedno sa ovim tumačenjem, za zdravlje tela razmotriti sledećih pet stvari, koje sam prema iskustvu našao vrlo tačnim.
1. Znak profekcije;
2. Termin u koji Ascendent dolazi;
3. Termin u kome se nalazi Afeta u to vreme;
4. Pozicija Lune;
5. Ascendent horoskopa godišnje revolucije Sunca .
Kada se desi da su dve planete vladari profekcije, onda treba odrediti vreme kada prestaje uticaj jedne, a kada počinje uticaj druge. Uzeću primer da su u usponu Ribe na 6°37′ . Ako želim da znam koliko će dana Jupiter vladati u toku te godine, oduzeću 6°37′ od 30. Dobijam 23°23′ što daje period kojim će Jupiter vladati. Sada valja ovo pretvoriti u dane i sate, što ću pogledati u prvoj i drugoj tabeli koje su ranije date i dobijam na kraju 284 dana i to nalazim u tabeli trećoj pod mesecom jun i datumom 29. Tako kažem da će Jupiter vladati tim znakom do 29. juna. Pošto Ovan sledi za Ribama i Mars je vladar Ovna, on će vladati ostatkom godine.

Konsultovanje pet tačaka koje Lili navodi ne odnose se samo na zdravlje tela, kako on kaže, već i na opšte stanje natusa u toku jedne godine. Kada se posmatraju termini u koje direktujemo Ascendent, onda je taj period, svakako, mnogo duži i može iznositi i nekoliko godina, pa i desetinu godina ako se Ascendent nađe, recimo, u terminu Venere u Ribama. Tu prepoznajemo tehniku tzv. distribucija signifikatora kroz termine.

Lili određuje vladare godine na osnovu vladara znaka profekcije, pa kada se desi da profekcija obuhvata dva znaka, što je, rekosmo, najčešći slučaj, onda će se na osnovu broja stepeni znakova odrediti period vladavine njihovih vladara. Ukoliko bi imali situaciju da profekcija obuhvati deo od 15° Vage do 15° Škorpiona, lako bi došli do zaključka da će Venera vladati prvih 6 meseci, a Mars drugih 6 meseci. Međutim, kada je broj stepeni nejednak, kao u primeru koji Lili daje, onda ćemo slediti njegova uputstva za računanje:

Ako je vladar godine u radiksu jak, ali slab u revoluciji, to govori da će u toj godini napori natusa biti slabi, a dela u skladu sa količinom te nesreće koja ga pogađa. Ali, ako je u radiksu vladar godine nesrećan i aflikovan, a u profekcionoj revoluciji je dobro postavljen i jak, to će pokazati umereno dobro za natusa i ne treba da se plaši nikakve bolesti jer je snaga vladara godine moćna.

Ako je vladar godine u profekciji i u radiksu i u godišnjoj revoluciji oštećen, onda će to indicirati štetu po natusa, prema signifikaciji planeta. Zajedno sa ovim, valja razmotriti u kojoj kući ili na kom mestu se nalazi vladar godine, kako u radiksu tako i profekcionoj revoluciji, da li je snažan ili oštećen. Ako je snažan u dve karte, on obećava dobro i natus će profitirati i živeti u dobrim uslovima. Ako je dobro postavljen u obe karte, ali nije ni u kakvoj konfiguraciji sa beneficima, onda će natus imati dobra ali će ono biti manje od očekivanog. Ako je u obe karte unesrećen i kadentan, ali je ipak u aspektima sa beneficima, to pokazuje malo uvećanje bogatstva.

Ako je vladar godine oštećen maleficima u obe karte i ako je u radiksu takođe u kvadratu ili opoziciji sa maleficima, to ukazuje na opasnosti i mnogo štete tokom godine. Ali ako malefična planeta ide u spaljenost ili je retrogradna, ona implicira da će neka nerazumna nesreća da pritiska natusa u prirodi date planete. I ako je ugaona, zlo je još veće. Ako je vladar godine u obe karte postavljen na uglu, ali nije loše postavljen i ne podržava Ascendent, onda pomenuto zlo neće da se manifestuje javno već će biti zapaženo samo od strane prijatelja. Ali ako su planete u II, VI, VIII ili XII kući, onda će ove nesreće biti ublažene i držane u tajnosti tako da niko ne zna za njih.

Ako su planete odvojene od Ascendenta i ako ih neka planeta sa ugla aspektuje, to znači da će nakon nekog vremena doći do otkrića iako u sadašnjosti to može delovati da se čuva u tajnosti. U astrologiji važi generalno pravilo da ono čega nema u natalu, toga ne može biti ni u predikcijama. Međutim, to pravilo ne možemo da koristimo tako što ćemo reći da natalno imamo snažnu planetu u sedištu koja će zauvek biti snažna i kvalitetna.

Kao što možemo da vidimo i u Lilijevim navodima, natalna planeta može da bude ojačana ili oslabljena u zavisnosti od svoje pozicije u solarnom horoskopu. Stoga, ako imamo Veneru u Biku natalno, ali je u solaru ona postavljena u Ovnu, ne možemo reći da će sve signifikacije Venere u toj godini biti dobre jer je Venera u svom sedištu u radiksu. Naprotiv, njene natalne signifikacije će biti korumpirane u toj solarnoj godini, logično, mnogo manje nego da je ista ta Venera i u natalu oštećena. Tada bi imali duple negativne pokazatelje pa bi se i veća šteta mogla očekivati.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

7 komentara

  1. Maya71 kaže:

    Hm nije mi baš najasnije, ako sam ja rodjenja u februaru 71, sada imam 46 godina, da li je znak profekcije za ovu godinu lav ili devica?

  2. Maya71 kaže:

    Hvala Bojane ♥

  3. PenelopeAldaya kaže:

    Profekcija u 8 kuci pod vladavinu Saturna, u inaku Vodenjak. Sta bih mogla ocekivati?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *