Centilokvijum Bethema

el batani

Centilokvijum ili 100 aforizama arapskog astrologa El-Batanija poznatog i kao Bethem, koje je sakupio i objavio Lilijev posinak, Henri Koli.

Aforizmi koje vam ovde predstavljam, mogu se naći u knjizi Henrija Kolija (Henry Coley) Key to the whole art of astrology . Ovi astrološki aforizmi poput onih koje piše Ibn Ezra, a koje sam predstavio u ovom tekstu mogu dobro poslužiti u razumevanju nekih osnovnih pravila u horarnoj i natalnoj astrologiji.

 

Puno ime ovog arapskog astrologa je veoma teško upamtiti (Abu Abdallah Mohammad ibn Jabir ibn Sinan al-Raqqi al-Harrani al-Sabi al-Battani), ali je zato lako upamtiti skraćeno ime El-Batani ili Bethem, pod kojim je poznat u astrologiji. Neki su ga nazivali i Albategnius, Albategni ili Albatenius.

Ovaj vrsni matematičar, astronom i astrolog, rođen je 858. godine u Haranu, na teritoriji današnje Turske. Porodica u kojoj je rođen, pripadala je sabijanskom redu ili sekti, kako su je neki istoričari nazivali. Sabijanci su verovali da svakom zvezdom upravlja po jedan anđeo, te da meditacijom mogu ostvariti kontakt sa nekima od njih.

Stoga se kod Sabijanaca, a između ostalog i kod El-Batanija, javlja snažan interes za astronomiju. poput većine astronoma tog doba, on se u svom učenju primarno oslanjao na radove Ptolemeja. Kao rezultat toga nastalo je jedno od njegovih najpoznatijih dela Kitāb az-Zīj odnosno Knjiga astronomskih tablica, ali se nalaze još i komentari Ptolemejevog Tetrabiblosa, kao i delo posvećeno ascenzijama zodijačkih znakova.

El-Batanijevi radovi, poslužili su vekovima kasnije mnogim naučnicima da dalje napreduju na polju matematike, geofizike i astronomije, kao što su Kopernik, Tiho Brahe, Kepler, Galileo…

Preminuo je 929. godine u gradu Samara, na teritoriji današnjeg Iraka.

Centilokvijum ili 100 aforizama

1. Počećemo ovu knjigu prema starim običajima prosuđivanja zvezda.

2. Možeš znati, kada je planeta retrogradna, ona je poput čoveka koji je bolestan, opijen i zabrinut.

3. Ako je kadentna, ona je poput mrtvog čoveka i nema kretanja.

4. Ako je spaljena, ona je kao čovek u zatvoru, bez nade za oslobođenjem.

5. Ako je stacionarna pred retrogradnost, ona je poput zdravog čoveka kome se zdravlje pogoršava ali ipak postoji nada za oporavak.

6. Ako je stacionarna pred direktno kretanje, ona je poput bolesnika koji se oporavlja.

7. Ako je pod opsadom, ona je poput uplašenog čoveka koji se nađe između dva neprijatelja, kada je između dva malefika.

8. Planeta između Jupitera i Venere je slična prijatnom čoveku koji je lišen siromaštva i nevolje.

9. Ako je aspektovana od malefika iz četvrte kuće, ona je poput čoveka kome se bliži smrt.

10. Planeta u aspektu sa svojim neprjateljem je poput čoveka koji se plaši da upadne u zamku ili bude izdan.

11. Planeta u konjunkciji sa malefikom je poput nekog ko se bori sa svojim neprijateljem.

12. Planeta u konjunkciji sa benefikom je poput nekog ko je u zagrljaju prijatelja.

13. Planeta u sedištu druge planete koja vlada istim triplicitetom je poput čoveka koji je u kući svog prijatelja.

14. Planeta koja je kadentna u odnosu na svoje sedište ili egzaltaciju je poput nekog ko je van svog prebivališta.

15. Planeta u svom sedištu ili egzaltaciji je poput čoveka koji je u svom zamku ili tvrđavi.

16. Ukoliko je tu retrogradna, onda je poput bolesnika kod kuće.[1]

17. Ako je spaljena u svom sedištu ili egzaltaciji, ona je poput čoveka čija su dela ograničena od strane njegovog kralja.

18. Ako je u svom dignitetu i kadentna, planeta je poput uznemirenog i uplašenog čoveka.

19. Benefične planete retrogradne ili unesrećene: ako su kadentne od uglova ili svojih sedišta i sl. su poput onih koji se nadaju dobrom ali ga mimoilaze.

20. Retrogradni benefik sa malefikom, ojačava prirodu malefika ali umanjuje svoju sopstvenu.

21. Malefik u svom sedištu, direktan i tamo združen sa benefikom, ukazuje da će se njegova malicioznost okrenuti na dobro.

22. Planeta na poslednjem stepenu znaka je poput nekog ko pada u svojoj moći.

23. Planeta na prvim stepenima znaka je slaba u svojoj signifikaciji.

24. Od 1. do 15. stepena, planeta je u usponu (svoje snage); ali od 15. do 25. stepena, njena snaga je potpuna.

25. Planeta na poslednjih pet stepeni znaka je poput čoveka koji napušta svoj dom.

26. Zemljana planeta (vladar zemljanog tripliciteta) koja je snažna na Ascendentu, ukazuje na dobro u bilo čemu.

27. Planeta koja nije u svojoj kući je poput čoveka koji kuca na tuđa vrata i njena signifikacija je male važnosti jer nema moći na tom mestu.

28. Kada su planete sa Suncem, njihova indikacija i moć su umanjeni.

29. Kada su planete retrogradne na poslednjim stepenima znaka, njihovo značenje se prenosi, njihova svetlost umanjuje i njihova snaga i slava jenjavaju.

30. Planeta koja je sedam stepeni udaljena od Sunca u svojoj kući, retrogradna, je poput čoveka u svom dvorcu koji je u milosti svojih neprijatelja i nastojanju da se oslobodi ropstva.

31. Planeta u kući svog neprijatelja je kao čovek u takvoj poziciji, npr. zarobljenik.

32. Planeta u svojoj kući, oslobođena aflikcija, najavljuje perfekciju pitanja ili stvari koja se ispituje.

33. Luna u separaciji od neke planete pokazuje ono što je bilo.

34. Ali ona kojoj aplicira (Luna) pokazuje ono što će doći.

35. Ako se Luna odvaja od Saturna u bilo kom pitanju, to je pokazatelj tuge, nevolje i neslaganja.

36. Ako se Luna odvaja od Jupitera, to je pokazatelj veselja, zadovoljstva, bogatstva i dobre sreće.

37. Ako se Luna odvaja od Marsa, to je pokazatelj rivaliteta, borbe, krvoprolića, ropstva, krivokletstva i sl.

38. Ako se Luna odvaja od Sunca, to je pokazatelj bolesti, briga, strahova, zatočeništva i sl.

39. Ako se odvaja od Venere, onda se prosuđuje strast, razonoda, zabava, igra, pesma i sl.

40. Ako se odvaja od Merkura, prosuđuje se prema poziciji Merkura.

41. Luna u aplikaciji ka nekoj planeti pokazuje stvari koje će doći, u skladu sa samom aplikacijom.

42. Luna usrećena u usponu, poslovi pitača stalno idu nabolje; onaj ko je rođen tada, biće srećan i sl.

43. Ali ako je unesrećena u usponu, ukazaće na izopačenje pitanja i sl. Onaj ko je rođen tada, umreće brzo ili će biti bolestan.

44. Luna u konjunkciji sa Saturnom obično ukazuje na loš dan za bilo kakav posao.

45. Luna u konjunkciji sa Jupiterom je dobra za sve stvari u globalu.

46. Luna u konjunkciji sa Marsom je prema iskustvima nesrećna u bilo kakvoj svrsi.

47. Luna u konjunkciji sa Suncem je odgovarajuća za privatne stvari; onaj koji se u to vreme razboli, umreće.

48. Luna u konjunkciji sa Venerom ukazuje na dobar dan, posebno u ljubavnim pitanjima.

49. Luna u konjunkciji sa Merkurom ukazuje na dobar dan, posebno po pitanju ugovora i pisanja.

50. Luna u opoziciji prema Saturnu ukazuje na loš dan za sve stvari, posebno u vezi sa ljudima saturnijanskog tipa.

51. Luna u opoziciji prema Jupiteru je povoljna u svakom pogledu, iako sumnjam da opozicije proizvode dobre efekte.

52. Luna u opoziciji prema Marsu upozorava da ne treba ništa važno započinjati tog dana, jer se dobro ne može očekivati.

53. Luna u opoziciji prema Suncu nije dobra ni na koji način za posao ili rad, te stoga to treba izbegavati.

54. Luna u opoziciji prema Veneri je povoljna u svakom pogledu.[2]

55. Luna u opoziciji prema Merkuru pokazuje dobar dan za svaki rad.[3]

56. Luna u kvadratu prema Saturnu je znak lošeg dana, posebno za susrete sa kraljem ili uticajnim osobama. Neka plemići i uticajni ljudi ne idu na putovanja, jer će se pokazati kao loša. Bolesnik će teško ozdraviti ukoliko se razboli u to vreme.

57. Luna u kvadratu prema Jupiteru je dobar dan za prijem kod uticajnih ljudi, za prijateljstva. Ali u trigonu sa Jupiterom je mnogo bolje.

58. Luna u kvadratu prema Marsu je nesrećna u svim stvarima; prvenstveno u odnosu sa uticajnim ljudima i u braku. Ukoliko se osoba razboli u to vreme, umreće ili iskrvariti.

59. Luna u kvadratu prema Suncu je dobra za dovršavanje poslova uticajnih ljudi, ali je trigon mnogo bolji.

60. Luna u kvadratu prema Veneri je dobra u svim stvarima, posebno u ljubavnim pitanjima.

61. Luna u kvadratu sa Merkurom je dobra za trgovinu, učenje ili razgovore sa kraljevima.

62. Luna u sekstilu prema Saturnu je dobra za druženje sa starim ljudima ili za započinjanje bilo kakvog posla saturnovske prirode.

63. Luna u sekstilu prema Jupiteru je dobra za sklapanje poslova, za suđenja, za brak i sl.

64. Luna u sekstilu prema Marsu je dobra za borbu protiv neprijatelja, za smanjenje ili podelu vojske.

65. Luna u sekstilu prema Suncu je dobar dan za poslovanje sa uvaženim osobama.

66. Luna u sekstilu prema Veneri je odlična za sve stvari, posebno za ljubavna pitanja.

67. Luna u sekstilu prema Merkuru je posebno dobar dan za ugovore, dogovore, trgovinu.

68. Luna u trigonu sa Saturnom je dobra za razgovore sa članovima magistrature; za gradnju, zemljoradnju i sl.

69. Luna u trigonu prema Jupiteru je dobar dan za sve stvari, a posebno za susret sa kraljevima, sudijama, advokatima i sl.

70. Luna u trigonu prema Marsu je dobar dan za započinjanje rata i okončanje sporova; za lov ili druženje sa marsijalnim tipovima.

71. Luna u trigonu prema Suncu je dobar dan za susret sa kraljevima, prinčevima i plemićima, ili sudijama ili za traženje njihove milosti.

72. Luna u trigonu prema Veneri je dobra za sve stvari, posebno u pitanjima braka i svim ljubavnim pitanjima.

73. Luna u trigonu prema Merkuru je dobra za kontakte sa advokatima, pisarima, sekretarima i sl.

74. Saturn na Ascendentu šteti pitanju i kada je retrogradan uništava ga.

75. Saturn u desetoj kući uništava najveća očekivanja, bilo da je u natalu ili pitanju.

76. Saturn u sedmoj kući, često menja pogodbe i donosi nevolje kroz nepoštenje ili drugo.

77. Saturn u četvrtoj kući pokazuje nesretan završetak svakog poduhvata iako je rađen sa velikom pažnjom i mukom.

78. Šta Saturn vezuje, to Jupiter razvezuje.

79. Ono što Venera oslobađa, Mars vezuje.

80. Luna u separaciji od Jupitera ili Venere poništava ono što je ograničeno Merkurom, u svakom natalu, pitanju ili elekciji.

81. Tri superiorne planete u opoziciji prema Suncu, kvare i ometaju pitanje.

82. Saturn u kvadratu prema Suncu pokazuje dobar napredak; ali loš kraj svih stvari.

83. Saturn u kvadratu ili opoziciji prema Jupiteru umanjuje pritisak i nasilnost kojima preti.

84. Saturn u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa Marsom, sprečava radost, ograničava ili uništava pitanje.

85. Saturn u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Veneri u desetoj kući, pitanje koje je tad postavljeno ukazuje na nepoštenje.

86. Saturn u konjunkcjii, kvadratu ili opoziciji sa Merkurom uništava pitanje, pravi stvari koje su besmislene i ništavne.

87. Jupiter u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Saturnu, sprečava predskazano zlo i okreće ga na dobro.

88. Jupiter u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Marsu umanjuje snagu pokvarenosti.

89. Ako je Jupiter u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Veneri, to pokazuje prikladnost pitanja i njegov dobar kraj.

90. Ako je Jupiter u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji prema Merkuru, pitana stvar će imati dobar kraj uz dodatak onoga što pitač očekuje.

91. Malefici na Ascendentu ili u drugoj kući koji su snažni, pokazuju da će pitačeva sreća biti okrenuta sa lošeg na dobro. Podrazumevati isto i u natalima kao i u pitanjima.

92. Ali ako su u ovim kućama unesrećeni, onda se sreća menja sa dobrog na loše, što mora biti ostavljeno astrologu da prosudi.[4]

93. Isto ovo važi i kada su planete na bilo kom od uglova. Spretni umetnik zna kako da primeni ovo.

94. Vladar Ascendenta na spaljenom putu, pitanje je oštećeno. Spaljeni put se prostire od 15° Vage do 15° Škorpiona.

95. Malefik u desetoj ili četvrtoj kući od Ascendenta pitanja, čini nejasnom stvar za koju se pita i pitač će se tresti od pomisli na zlo koje se sprema.

96. Malefik na Ascendentu ili u drugoj kući, usrećen, predskazuje posao koji će odgovoriti na želje pitača; ali mu pokazuje da će od toga imati malu dobit.

97. Ako je u istim kućama unesrećen, to pokazuje da će stvari za koje se pita postati ništavne.

98. Mali broj stepeni na Ascendentu i vladar Ascendenta u dvanaestoj ili šestoj, pitač nikada neće dobiti ono šta je očekivao; ako su benefici kadentni i malefici ugaoni, isto.

99. Planeta koja signifikuje bilo koju stvar, ako je loše postavljena u vreme pitačevog prvog koraka, isto[5] . To pokazuje nesretan kraj za pitanu stvar.; ako je dobro postavljena, prosuđuje se suprotno.

100. Kada je signifikator neke stvari u recepciji ili dobrom aspektu sa malefikom na uglu, pitačev poduhvat onda može biti postignut; ali on obično oduzima ono čemu daje nadu na kraju. Nauka o recepcijama je, kada je planeta u sedištu ili egzaltaciji druge ( i druga na istim mestima prve) i kada su obe oslobođene zraka malefika.

POVEZANE TEME:

Hermesov centilokvijum
120 aforizama Ibn Ezre


Napomene:

[1] Misli se na poziciju u sedištu ili egzaltaciji.↩nazad na tekst
[2] Koli daje primedbu na ovaj aforizam „Često se dešava suprotno, naročito ženama.“↩nazad na tekst
[3] Još jedna Kolijeva primedba na aforizam „Ne za ugovore, u to sam siguran.Neka oni budu izuzeti.“↩nazad na tekst
[4] Prema drugim izvorima, promena sreće se očekuje zapravo kada je benefik u I kući, a malefik u II kući.↩nazad na tekst
[5] U odnosu na prethodni aforizam.↩nazad na tekst

  • Henry Coley – Key to the whole art of astrology
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

1 komentar

  1. ivana kaže:

    super tekst 🙂

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *