Planete u kvadratima: Firmik Materno

firmik materno

Šta označavaju planete u kvadratima, iz pera rimskog astrologa Firmika Materna. Novi deo iz serije tekstova koji se bave planetarnim aspektima.

 

Na redu je drugi tekst u kom se opisuju ostale planete u kvadratima, nakon prvog o kvadratima Saturna i Jupitera. U ovom tekstu biće priložen prevod XI, XII, XIII i XIV poglavlja VI knjige. Tumačenja su izvedena na osnovu prirodnih značenja svake planete, a šta će one konkretnije u nekom horoskopu da predstavljaju zavisi od celokupne slike tog horoskopa. Stoga, budite oprezni i ne prihvatajte ova značenja zdravo za gotovo, posebno ne ona koja se tiču kažnjavanja natusa od strane vlasti. Treba imati u vidu da su te surove kazne koje Firmik navodi bile u duhu vremena u kom je živeo.

Mars i Sunce

1. Ako su Mars i Sunce združeni aspektom kvadrata, i ako se Mars nalazi na superiornoj dekster strani kvadrata tvoreći preteći aspekt ka Suncu koje mu je postavljeno s leve strane, pod ovom konfiguracijom ne izostaje pojava nijedne nevolje, i uvek pobija svaku mogućnost za napredovanje i unapređenja svojim zlokobnim delovanjem.

2. Ako je Sunce superiorno i postavljeno na dekster strani, aspektujući Marsa postavljenog na nižem delu aspekta kvadrata, bedna smrt je namerena i ocu i onom ko je rođen sa ovakvom konfiguracijom, takođe i mnoštvo nevolja i raznoraznih nesreća je obećano; podstiče pobune, ukazuje na sukobe i pobuđuje opasnosti od javnog kažnjavanja od kojih treba strepeti.

3. A uvek uzrujava postojanost uma i zaključaka[1]; …[2] drugih, i ukazuje na teret slepila na očima. Ali ovaj niz nevolja se pokreće mnogo snažnije u dnevnim rođenjima, naročito ako je konfiguracija povezana sa Ascendentom putem zlokobnog aspekta, ili je Mars postavljen na Descendentu ili stepenu MC-a ili na drugom uglu odakle prima svetlost rastuće Lune.

4. Potom, unesrećene dalje uništava javnim kažnjavanjem odsecanjem udova; zatim, nakon što su im udovi pokidani, neće im biti dozvoljeno da budu časno sahranjeni tako da se kažnjavanje nastavlja, a nesreća biva još veća nakon smrti. U noćnim rođenjima se iste ove stvari izvršavaju sličnim redosledom.[3]

Mars i Venera

5. Ako su Mars i Venera združeni aspektom kvadrata i Mars se nalazi na superiornom dekster delu kvadrata tvoreći zlokoban aspekt prema Veneri postavljenoj na sinister strani kvadrata, ta konfiguracija ukazuje na svakojaka zla. Upućuje na sukobe i opasnosti od optužbi; potom se javljaju opasnosti na račun žena koje napadaju muškarce. Ali, ako se ova konfiguracija dešava u tropskim znakovima, onda se sve sramotne nečistoće snažnije razvijaju u telima feminiziranih muškaraca, koji tada osete strasti svojstvene ženama; nakon toga su obeščašćeni i osramoćeni[4] zbog moralne izopačenosti.

6. Oni čak prisiljavaju i svoje sopstvene žene da načine preljubu, i prepuštaju ih zagrljajima stranaca da im osramote čestitost, i podstiču brak koji se svezuje pod lošim uslovima da služi požudi stranaca uz neminovnost bedne propasti; ili lažima skrivenim u umu podvodača, oni slobodno dozvoljavaju preljubu žene. A ako je ovo u horoskopu žene, uvek će s jakim mentalnim bolom trpeti taj izopačen nagon bludnog tela.

7. Ali ako je Venera superiorna i nalazi se na dekster strani, aspektujući Marsa postavljenog na inferiornoj strani aspekta kvadrata, ukazuje na iste ove stvari na sličan način. No, oni koji imaju ovakvu Veneru izvode svoja nedela u tajnosti, pa su sramna dela zaštićena prikrivanjem nečistoća požude, jer iz osećaja krivice kriju sve strasti poročnog uma, naročito ako Jupiter aspektuje jednog od njih trigonom ili je sa njima.

Mars i Merkur

8. Ako su Mars i Merkur združeni aspektom kvadrata, i Mars postavljen na superiornom delu dekster kvadrata aspektuje Merkura postavljenog na sister delu, ta konfiguracija ukazuje na mnoga velika zla; oslabljuje čoveka ozleđujući ga neprestanim bolovima; i različitim preprekama se uvek isprečuje svim njegovim poslovima, i činiće da isti ti budu oklevetani; i izaziva velike opasnosti od zlobnih optužbi, što za posledicu ima da oni budu stavljeni pod nadzor ili u zatvor. No, ova zla dobijaju na snazi u dnevnom rođenju, dok su u noćnom donekle izbegnuta.

9. Ali ako je Merkur superioran na dekster strani aspektujući Marsa postavljenog na nižem delu aspekta kvadrata, ta konfiguracija će proizvesti loše, zlonamerne i pakosne osobe koje uvek imaju vrlo loše i opasne mentalne porive, koji vrše svakojake prevare, pohlepne osobe, i one koji namiruju nestalne duševne porive tuđim stvarima, i one koji idu od čoveka do čoveka smišljeno tražeći nekog kome bi mogli da iskamče novac i nanesu štetu, tako da budu zatečeni zlim lukavštinama i ostavljeni na cedilu od spretnih prevaranata, one koji se nepoštenjem služe da napreduju, opljačkane zlobnim prevarama, dozvoliće da čitav njihov lični imetak propadne.

Mars i Luna

10. Ako su Mars i Luna združeni aspektom kvadrata, i Mars postavljen na superiornom delu dekster kvadrata aspektuje Lunu postavljenu na sinister delu ovim zlim aspektom, to ukazuje na težak teret udovištva[5] majci, i ubija tu istu ženu telesnim slabostima ili obilnim krvarenjem, ili grozotom bedne smrti; učiniće one koji su ovako rođeni da budu izloženi opasnim napadima duhova, tako da zaposednut snagom zlog duha um mu predaje svoju moć nad telom.

11. Naročito ako se Mars nađe u terminu Saturna, a Luna ili u terminu Merkura ili Marsa – jer često štetnost zla biva ublažena u terminima benefika. Uz to, kada osobe pogođene ovim nevoljama zaposednutosti traže izlaz, one beže po pomoć nekog dobroćudnog božanstva, tako da mogu biti oslobođeni opasnosti.

12. Ako je Luna superiorna na dekster strani aspektujući Marsa postavljenog na nižem delu aspekta kvadrata, ta konfiguracija čini da majka bude neugledna i iz porodice nižeg staleža, a takođe ukazuje na skučenost koja proizlazi iz oskudice. Sudbina takođe uništava život i ličnu imovinu; a među ovim nevoljama, skupa s uvećanjem loše sreće ukazuje na loše supruge.

planete u kvadratima
Mada se Paris iz Troje smatra mitskom ličnošću, Firmik prilaže njegov horoskop

Sunce i Luna (XII)

1. Ako su Sunce i Luna združeni aspektom kvadrata, nalazeći se bilo na desnoj ili levoj strani na uglovima, biće im data moć da odlučuju o ljudima prema svedočenjima drugih planeta. Pa ako neka benefična planeta aspektuje ovu konfiguraciju, iz moći ove unije proizlaze najveća dela, pristojan kvalitet života i obeležja slave su obećana dobrim vrlinama[6].

2. Ali ako zlokobne planete šalju loš aspekt prema ovoj konfiguraciji Sunca i Lune, bez zaštite benefika, najveće opasnosti po život i najveće neprijatnosti izazvane nevoljama su obećane. No, ako uz ove aspekte zlokobnih planeta Luna puna svetlosti prilazi Jupiteru i Jupiter prima konjunkciju[7] rastuće Lune, to ukazuje na obeležja uzvišenosti skupa s najvećom zavišću drugih. Ako nema prethodno navedene zaštite konjunkcije Jupitera, štetnost zlokobnih planeta se snažno uvećava.

Venera i Merkur (XIII)

1. Ako su Venera i Merkur združeni aspektom kvadrata[8] , bez obzira na to ko se od njih nalazi na dekster strani ukazuju na sve na sličan način. Ova konfiguracija označava različita zanimanja u nekim ugodnim veštinama, ili podučavanje nekim uzvišenim naukama, tako da primenom naučenog stiču slavu. Zbog zluradih govorkanja bivaju ozloglašeni na račun svojih ljubavnih odnosa sa ženama.

Venera i Luna

2. Ako su Venera i Luna združeni aspektom kvadrata, i Luna se nalazi na superiornoj, dekster strani aspektujući ovim pretećim aspektom Veneru postavljenu na sinister strani, ova konfiguracija ukazuje na najveće bogatstvo. Ali uvek uznemirava čoveka različitim gubicima zbog žena ili štetom zbog ozloglašenosti.

3. Ali, ako se Venera nađe na dekster strani aspektujući Lunu postavljenu na nižem delu aspekta kvadrata, uvek će uvećati dobru sreću; i označava još bolja napredovanja od dotadašnjih, i unapređuje i delovanje i život časnim vezama, i ljubav njihovih žena čuva netaknutom za njih i označava vrlu i iskrenu privrženost njihovih supruga; takođe, ukazuje na veliku radost i obeležja slave od umetnosti, i status od časnih veza, i dražesnost govora uz najveću dobru sreću. Uprkos tome, iste ove osobe će želeti intimne odnose sa drugima vođeni nezadrživom žudnjom. Takođe, obećava uglednu reputaciju čestitih žena njihovim majkama. Ovako rođenim će biti dodeljene pokorne žene koje su drugi oslobodili ropstva.

Luna i Merkur (XIV)

1. Ako su Luna i Merkur združeni aspektom kvadrata, a Merkur postavljen u superiornom, dekster delu kvadrata aspektujući ovim pretećim aspektom Lunu postavljenu na sinister strani, takva konfiguracija ukazuje na osobu istaknutu po svom znanju i po obilju mudrih izreka i slavnim govorima. Ali opasnost ovim ljudima često dolazi od pobuna naroda.

2. Ako zlokobna planeta sa superiorne pozicije kvadratom aspektuje Merkura ovako postavljenog, tako da, zapravo, aspektuje njega kvadratom, a Lunu opozicijom, to ukazuje na prestup falsifikovanja, a oni koji su uhvaćeni u ovakvom delu bivaju pod nadzorom ili bačeni u zatvor, ili budu okovani i proterani uz javnu osudu.

3. Ali, ako je Luna na superiornoj, dekster strani i aspektuje Merkura postavljenog na nižem delu aspekta kvadrata, ta konfiguracija daje nestalne, površne osobe, čije zamisli se menjaju čas ovako ili onako uz promenljive misli, a njihov um nikada nije razumno usmeren ka jednom cilju.

4. Aspekt kvadrata ukazuje na ove stvari u horoskopima muškaraca, a Suđaje svakodnevno presuđuju ovako prema aspektu kvadrata. Ova prosuđivanja treba pažljivo da ispitaš u horoskopu naročito zato što isti ovi, u nepromenjenom rasporedu planeta u kvadratu, mogu učiniti da konačni zaključci budu promenjeni.


Napomene:

[1] U grčkoj verziji kaže: „.. i uzrokuje im poremećaj uma, i takođe uništava vid; a mnogo gore u dnevnim rođenjima“. ↩nazad na tekst
[2] Nedostaje tekst.↩nazad na tekst
[3] Ovaj oblik kažnjavanja je bio uobičajen u Rimu, posebno u drugom i trećem veku.↩nazad na tekst
[4] Ovde je reč o takozvanoj društvenoj stigmi – osoba je javno osramoćena i prezrena u društvu zbog svojih postupaka. Na osnovu ovoga bi moglo da se zaključi da Rimljani nisu odobravali homoseksualne odnose, ali to nije slučaj. Oni zapravo nisu blagonaklono gledali na one muškarce koji preuzimaju ulogu žene, na feminizirane i „podređene“. Rimljanin je trebao da bude dominantan i u odnosu sa ženom i u odnosu sa drugim muškarcem, a podređena uloga je dozvoljena robovima ili mladićima iz javnih kuća. ↩nazad na tekst
[5] U grčkoj verziji je siromaštvo.↩nazad na tekst
[6] U Pruknerovoj verziji na latinskom (Iulii Firmici Materni iunioris siculi v. c. ad Mauortium Lollianum Astronomicon libri VIII, per Nicolaum Prucknerum astrologum nuper ab innumeris mendis vindicati, his accesserunt) stoji mnogo više teksta. Između ostalog se navodi moguće napredovanje na poziciju magistrata ili neku dužnost u službi kralja itd. ↩nazad na tekst
[7] Nije sasvim jasno da li je reč o konjunkciji ili aspektu, mada u prevodu Bramove stoji da Jupiter aspektuje Lunu. Naime, često se u tekstovima može naći da su autori telesna spajanja nazivali konjunkcijama, a aspekte kao konjunkcije preko trigona, kvadrata i sl. S obzirom da Holden ne daje nikakve napomene, poslužio sam se Pruknerovom verzijom u kojoj se pravi jasna razlika između aspekta (radiatione coniunctio ili aspectus) i konjunkcije (coniunctio). U skladu s tim bi trebalo da je reč o konjunkciji Jupitera i Lune, a ne o njihovom aspektu: …malis que infortunatum aspectibus adiectis, Luna plena luminibus feratur ad Iovis, & Iovis coniunctionem Luna crescentis exceperit, nobilitatis insignia…↩nazad na tekst
[8] Holden navodi da, iako Merkur i Venera ne mogu biti u kvadratu prema stepenima, oni se ipak mogu naći u znakovima koji se povezuju kvadratom. Tako, ukoliko bi se Sunce našlo u Biku, Venera bi mogla biti u Ribama, a Merkur u Blizancima, pa bi na taj način njih dvoje bili u znakovima koji se gledaju kvadratom.↩nazad na tekst

  • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. James Herschel Holden, Tempe, Az., A.F.A., Inc., 2011.
  • Firmicus Maternus – Mathesis, pr. J.R. Bram Ancient Astrology, Theory and Practice (1975), Park Ridge, NJ.Noyes Press.
  • Julii Firmici Materni – Matheseos Libri VIII, ed. W. Kroll, F. Skutch.
  • Julius Firmicus Maternus, Plato Tiburtinus, ex officina Ioannis Hervagii, 1533.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *