O braku u natalnoj astrologiji: V. Lili

lili

Ovaj prevod obuhvata poglavlja od polovine CXXX do polovine CXXXVII trećeg toma Hrišćanske astrologije u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, obrađuje natalnu astrologiju i tematiku sedme kuće i piše o braku u muškim i ženskim geniturama. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE.

O braku: i najpre o braku muškarca

Mnoge stvari su ovde vredne razmatranja, ali naročito ove koje slede:
Prvo, moraš da razumeš da za brak muškarca, Veneru i Lunu moraš prvo razmotriti.
Drugo, VII kuću i njenog vladara.
Treće, planetu ili planete postavljene u VII kući, a pravim i ozbiljnim razmatranjem, moguće je prosuditi prirodu i kvalitet, miraz i druge okolnosti koje se tiču žene.

Da li će se natus oženiti: da ili ne

[Znaci nemanja braka]

Ovde ćeš da uravnotežiš sud prema svim signifikatorima koji pripadaju ovom razmatranju, kako su položeni, prvenstveno Venera i Luna. Ako su obe planete u jalovim znakovima, tj. Devici, Blizancima, Lavu i takođe u kadentnim kućama, tj. šestoj, devetoj, dvanaestoj, osmoj (u vezi osme kuće, iako ona nije kadentna, ipak je dodata ovom prosuđivanju iz razloga svoje malignosti), ova svedočanstva upućuju ili na samački život ili na protivnost braku. A ako se, slučajno, ostali signifikatori slažu sa ovim i ako su u sterilnim znakovima i kadentnim kućama, efekti pređašnjih signifikatora će se više i sigurnije manifestovati.

Ako pomenuti signifikatori, ali naročito Luna i Venera, nisu tako postavljeni, pogledaj onda da li je bilo koji od njih slab ili slabo utvrđen. I pored toga, združen sa Saturnom koji je vrlo potentan, a Venera bez podrške dobrim aspektom od bilo koje planete. A ako nađeš Lunu postavljenu u jalovom znaku ili kadentnoj kući ili izuzetno aflikovanu, to ukazuje na nemanje braka niti želje za istim. Ali, u ovoj tački razmatranja, moraš razumeti da Saturn mora biti veoma snažan, jer, ako su Venera i Luna bolje utvrđeni od Saturna, onda prethodno tumačenje nije istinito.

Isto tumačenje kao ranije izneto, podržavaće samački život ili nenaklonjenost braku: kada u natalu nađeš Saturna više eleviranog nego Lunu ili Veneru, i ako im nijedna planeta ne pomaže. Jer, ovde je njegova elevacija ekvivalentna konjunkciji. I ovo tumačenje, čini se, utvrđeno je razumno, jer Luna i Venera označavaju legitiman brak i natusovu posvećenost bračnom životu, stoga, ako je bilo koji od ovih ili oboje izuzetno oštećen Saturnom, autorom monaštva i usamljeništva, ili samačkog života, oduzima uticaje uma koji obično podstiču želju natusa da sklopi brak. Konkubine i ljubavnice se otkrivaju aspektima Venere prema Saturnu i Marsu, ako su svi peregrini ili slabi, i ako nisu u dobrom aspektu sa Suncem ili Lunom. Sunce, Jupiter, Venera ukazuju na čednost; Merkur i Mars na bestidnost i požudu.

Moraš upamtiti ovo, da i drugi signifikatori braka moraju biti razmotreni, tj. da li su u jalovim znakovima ili kadentnim kućama ili slabi i mnogo aflikovani i u konjunkciji sa Saturnom i da li je on dobro utvrđen. Jer, ako se svedočanstva ovih signifikatora podudaraju sa aflikcijama Venere i Lune, bez sumnje, natus se neće nikad ženiti. Luna u Škorpionu, u kvadratu sa Saturnom koji je u Lavu ili Biku, Luna spaljena od Sunca i u kvadratu ili opoziciji prema Saturnu, ako je Luna u Jarcu, Vodoliji ili Vagi – natus se neće nikad ženiti.[1].

Opozicija Venere i Saturna, ili kvadrat, pomažu mnogo samački život. Luna takođe, ako je u jalovom znaku i kadentnoj kući, i ako su neki drugi signifikatori nesrećno postavljeni bilo u lošim kućama ili u neplodnim znakovima. Ali, primetno je, da Luna u kvadratu ili opoziciji sa Saturnom nema toliko snažnu signifikaciju samačkog života, kao što sam po sebi bez mnogo drugih svedočanstava neće označavati nijednu takvu stvar, niti Venera sama po sebi iako se nađe u jalovom znaku.

Znaci braka

Znak VII kuće je plodan znak. Ako je njen vladar usrećen; benefična planeta u VII kući. Venera i Luna u plodnim znakovima i u V, I ili XI ili X kući. Vladar Ascendenta u aplikaciji prema vladaru VII kuće, ako takođe postoji uzajamna recepcija među njima, natus će želeti brak i ovo su sigurna svedočanstva o njegovim sposobnostima i potentnosti za sladostrasna dela; pa tako, gde nađeš ove konfiguracije ili veći deo njih da se podudaraju, oni će ukazati da će se natus ženiti itd.

Da li će natus doći do svoje žene lako ili uz mnogo teškoća

Ovde moraš razmotriti sve kvalitete signifikatora braka, gde, ako nađeš veći broj njih kao usrećene planete ili dobro utvrđene, on [natus] će lako doći do svoje žene; ako su slabi, i ako su označeni maleficima, onda ne bez napora i teškoća: ali ako su svi nemoćni i loše postavljeni, onda će on voditi ljubav sa mnogima i biće često neveran i na kraju će imati mnogo teškoća da nađe sebi ženu. U čijem natalu Venera nije u nekom dobrom aspektu sa Marsom, ta će osoba trpeti mnogo neprijatnosti u svojim ljubavima ili privrženostima.

Opet, priroda signifikatora je značajna, jer benefične planete obećavaju sreću i uspeh; veća je sreća što su one jače. Malefici obećavaju obično kroz mnogo truda, mada moraju biti vrlo moćni. Ja sam uvek nalazio, kada su Saturn i Mars u opoziciji iz I ili VII kuće, ili ako je Saturn sam blizu vrha VII kuće, ili kada je Venera u Lavu ili Škorpionu i bez aspekta sa Marsom, ili kada je Mars u Devici, Jarcu ili Biku u VII kući, bilo da je u aspektu sa Venerom ili ne, da će natus imati posebne teškoće da pronađe ženu i na posletku se iznenada ženi; ali pored toga, da je sklon ženama i da je veoma libidozan i ekstremno pohotan u najgorem smislu.

Vreme braka

Ako su svi signifikatori braka ili najveći deo njih i među njima Luna orijentalni od Sunca i u orijentalnoj četvrti neba tj. X, XI, XII, IV, V, VI kući , onda će se natus ženiti u mladosti ili će nakon zrelih godina oženiti mladu ženu. Ako su signifikatori okcidentalni od Sunca i u okcidentalnim kvadrantima neba tj. IX, VIII, VII, I, II, III, on će onda ili vrlo kasno sklopiti brak ili će u svojoj mladosti oženiti udovicu ili vrlo stariju ženu. Pored ovoga, osmotri kretanje signifikatora, jer ako su direktni i brzi u kretanju, oni objavljuju brak u mladosti: ali ako su retrogradni, sporog kretanja ili stacionarni, oni produžavaju vreme. Nakon što prikupiš svedočanstva signifikatora, ako tada nađeš protivrečnosti, onda ćeš u tom slučaju uvažiti one signifikatore koji su najbliskije usklađeni sa Lunom ili Venerom, a posebno Lunom.

Mnogo određenije vreme se najbolje prosuđuje na osnovu direkcija stepena VII kuće ili njenog vladara, ili Lune ili Venere prema stepenu, ili prema vladaru Ascendenta. Vreme braka je bolje određeno prema mom mišljenju, uz svo poštovanje mišljenja Drevnih suprotnog tome, tj. direkcijama MC-a prema konjunkciji, sekstilu, kvadratu ili trigonu Venere, ako je ona potentna u radiksu ili prema istim aspektima sa Lunom: ili direkcijama Sunca, direktnim i konverznim prema telu, sekstilu, kvadratu ili trigonu Lune ili Venere; ili direkcijama Lune prema bilo kom od predloženih aspekata Sunca ili Marsa; ako se direkcija sreće sa kvadratom ili opozicijom bilo Sunca ili Marsa, pogledaj da ne pada u termine benefika; takođe bilo MC ili Sunce ili Luna direktovani prema sekstilu ili trigonu vladara VII kuće ili srećnoj planeti u VII kući, upućuju na vreme braka.

O broju žena

Ako su svi signifikatori braka u vodenim znakovima, koje smatramo plodnim, najvećim delom će ukazati na više žena ili više od jedne; suprotno, ako su postavljeni u Devici, Lavu, Blizancima. Među svim signifikatorima Luna i Venera daju najevidentnija svedočanstva, jer imaju najviše moći u brakovima muškaraca; pa tako obično Luna u VII kući, u bilo kom znaku, daje više od jedne žene, osim ukoliko je izuzetno aflikovana Saturnom ili Suncem. Moram priznati, nije mi poznato da natus nije uspeo da ima mnoštvo prijateljica (alijas, konkubinu ili dve) kada je Luna u VII kući, ali ne uvek dve žene, osim kada je vrlo potentna i tada doista upućuje na više od jedne žene itd.

Luna združena samo sa jednom planetom, bilo platik ili partilnim aspektom, upućuje na samo jednu ženu: tu opazi, kada je združena samo sa jednom planetom, i kada je snažnija od planete sa kojom je u aspektu, muškarac će nadživeti ženu; ali ako je planeta sa kojom je Luna združena mnogo moćnija od nje, muž će umreti pre žene. Ako Luna nije telesno združena ni sa jednom planetom, razmotri koliko je planeta koje su direktne i oslobođene spaljenosti i koje nisu u svom padu ili izgonu, aspektuje partilno, ali tako da Luna aplicira njima, a ne oni njoj, (Sunce ovde nije značajno) odakle možeš pretpostaviti broj žena[2].

Moraš razmotriti kvalitet znakova u kojima su planete koje aspektuju Lunu, jer plodni znakovi dupliraju broj. Ptolemejevo pravilo je sledeće: Luna u znaku jednog oblika[3] i aplikaciji ka jednoj planeti, obeležava jednu ženu; u dvotelesnom znaku u aplikaciji ka više planeta, mnogo žena, ili brak više nego jednom. Ako se ne pojavljuju takve stvari koje su prethodno pomenute, razmotri koliko je planeta direktnih i oslobođenih spaljenosti, ili Sunčevih zraka smešteno između MC-a i Venere, napredujući od MC-a prema Ascendentu, toliko će žena natus imati. Ako one planete koje su postavljene između MC-a i Venere trpe retrogradnost ili spaljenost i nalaze se u svojim esencijalnim dostojanstvima, tj. ili kući ili egzaltaciji, ili u uzajamnoj recepciji po takvim dignitetima, onda će broj takvih planeta iskazati signifikatore žene ili žena.

Kada ova pravila nisu podržana, ili se od njih ne može izvući korist, pogledaj koliko planeta podržava vladara VII kuće partilnim aspektom, bez obzira da li su retrogradne ili spaljene i odatle prikupi broj žena. Najbolje potvrđeno pravilo koje sam dosad našao prema iskustvu je sledeće: razmotri koliko se planeta nalazi u znaku u kom je Luna i da im aplicira, a ne da je u separaciji [od njih], toliko žena natus može očekivati; ako nema telesnog prisustva [planete], pogledaj koliko planeta ima dostojanstvo na mestu gde se Luna nalazi, koje je podržavaju partilnim aspektom, tolikom [broju] žena se može nadati itd.

Pridržavaj se ovog opšteg pravila o ženama: ako su signifikatori slabi, oni će radije upućivati na ljubavnice i devojke, ili one kojima se može udvarati, nego na brak sam po sebi; opet, ako Luna aplicira planeti u promenljivom znaku, to upućuje na dve žene. Ako je Luna u plodnom znaku i aplicira planeti u plodnom ili duplom znaku, to ukazuje na tri žene; ako je skupa sa ovim aforizmom znak u VII kući plodan i vladar VII kuće u promenljivom ili plodnom znaku, onda je neosporno da će natus imati tri žene.

Odakle ili iz koje četvrti će natus doći do žene

Signifikatori braka u IX ili III kući ili još peregrini, bez ikakvog esencijalnog dostojanstva, najavljuju da će natus oženiti strankinju i onu koja nije rođena u okrugu (ne kažem državi) u kome je i on rođen.

Vladar VII kuće u IX kući ili vladar IX u VII kući nagoveštava da natus ženi onu koja nije rođena blizu njegove države ili mesta u kome je rođen; ipak, ona će se pokazati kao religiozna, bogata i moralna žena, posebno ako su signifikatori benefični i dobro utvrđeni. Venera vladarka IX kuće u I ili X kući, daje ženu rođenu u drugoj državi; Sunce i Luna u konjunkciji u VII kući ili ako podržavaju VII kuću, signifikuju ženu strankinju. Fortuna u III kući, signifikuje da žena natusa neće biti iz mesta u kome je on rođen. Ako razmotriš znak u VII kući, znak u kome je vladar VII kuće, znake u kojima su Venera i Luna i četvrti neba u kojima su postavljeni, možeš dati svoj sud mnogo sigurnije, prosuđujući prema većem broju svedočanstava.

Kakav tip žene ili žena će natus imati, da li poštene ili izopačene

Istinska signifikacija se ovde obično uzima od znaka u VII kući i prirode planete koja je glavni signifikator žene ili od planete koja podržava Lunu, kojima ona aplicira bilo konjunkcijom ili nekim drugim partilnim aspektom. Ako su svi ili većina ovih u znakovima lepote, oni upućuju na lepu ženu; u znakovima izopačenosti, na zapuštenu ženu. Znakovi koji upućuju na lepotu su Blizanci, Devica, Vaga i prva polovina Strelca; Škorpion, Vodolija i Ribe pokazuju osrednjost; znakovi izopačenosti su Ovan, Bik, Rak, Lav i poslednji delovi Jarca i Strelca. Glavni signifikator deformiteta je Saturn, [pa] kada Saturn aflikuje signifikatora svojim zlim aspektom, on uzrokuje izopačenost; signifikator spaljen od Sunca, izopačuje ten. Kada je Venera sa Saturnom u terminima Saturna ili Saturn podržava Veneru, natus će oženiti stariju ženu ili onu čije su godine veće od njegovih. Saturn i Mars u VII kući obećavaju isto.

Jupiter, Venera i Luna srećno konfigurisani jedni s drugima ili u aspektu prema vrhu VII kuće, ili glavnom signifikatoru, upućuju na lepu ženu. Uprkos tome, Jupiter u VII kući u konjunkciji sa Lunom, ne daje mnogo lepu ženu ako druge okolnosti to ne potvrđuju; i to sam potvrdio mnogo puta, kao takođe da, ako je u VII kući i nije esencijalno snažna, daje udovice a ne device.

[Stanja žene]

Sada uopšteno u vezi stanja žene, ona su takva kao što upućuje planeta koja opisuje ženu, i prema Ptolemeju od koga su Leovitije, Pezelije, Šoner, Gaurika i Origano pozajmili ono što su imali o ovom prosuđivanju, poimence. Ako Luna aplicira Saturnu, on obećava, kada je dobrog uticaja, ženu koja je uzdržana, ozbiljna, promišljena, štedljiva, vredna itd. ali ako je zlog uticaja, žena se pokazuje napornom, neposlušnom, sumnjičavom, tvrdoglavom, zavidnom, pukom neradnicom ili vrlo lenjom. Jupiter dobro postavljen, upućuje na veoma pobožnu, blagu, čednu, otmenu, poštenu, dobru kućepaziteljku i domaćicu. Ako je loše postavljen, ona ima ovih vrlina u sebi, ali su zamagljene i ona ih ne pokazuje, iz razloga neke ljage ili drugog bačenog na nju.

Luna u aplikaciji ka Marsu i dobrog uticaja, pokazuje ženu koja je srdačna i čila, devojka hrabrog srca koja prezire potčinjenost, koja ne trpi uvrede ili povrede, mahnita ili srdita, sklona da se osveti zbog bilo kakve nepravde koja joj je načinjena; svojevoljno će nositi pantalone; kada je zlog uticaja, ona je svađalica, izopačena, nasilna, zahtevna žena, i ponosita, bestidna, nikad ćutljiva, poznata kao nemirna žena. Kada Luna aplicira Veneri i ako je ona dobro postavljena, to upućuje na lepu, zgodnu damu, prijatnu, dražesnu, učtivu i vaspitanu, predusretljivu, punu vrlina; ako je loše kvalifikovana u dignitetima, onda se može očekivati da žena bude suprotnog stanja prema sledećem, tj. tada je ohola, rasipna, pričljiva, prijatna domaćica, bludna, koja troši svoj imetak itd. možda ne najpoštenija itd.

Kada je Luna u konjunkciji ili aplikaciji ka Merkuru koji je ili snažnog esencijalnog dostojanstva ili oslobođen nesreće, upućuje na pametnu ženu, razboritu, prijatnog i dobrog izražavanja, pažljivu u obezbeđivanju svoje porodice itd. Ako je loše dignifikovan, onda je ona brbljiva, tračara, lažov, govori jednu stvar a namerava drugu, promenljiva, maliciozna, budalasta domaćica, koja pravi zavadu gde god da se pojavi.

Sunce i Luna ovde nemaju dodeljnu signifikaciju ponašanja, mislim na stanje žene. Izgled i stanje žene moraju biti dobijeni ili uokvireni prema prirodi planeta i znakova u karti, o čemu smo obilno govorili.

Aforizmi o braku koji se tiču pozicije Venere

Ako je Venera orijentalna i u esencijalnom dostojanstvu i Jupiter u aspektu sa njom, to upućuje da će žena gospodariti. Venera u II kući, ukazuje da će natus oženiti ženu radi bogatstva. Venera u VI kući, natus ženi ženu koja je služavka ili nižeg porekla. Venera u IV kući, u kvadratu ili opoziciji sa Lunom u Vodoliji, pokazuje da će žena biti blaga; ako je u Raku, to upućuje da će natus biti predan pohoti.

Venera u VII kući, natus će se ubrzo oženiti i voleće bludnice. Venera u XI kući, natus će zajedno živeti sa ženom koja ima decu. Venera u X kući, natus ženi galantnu, otmenu dušu; ako je u aspektu sa Jupiterom, još je otmenija. Venera u I kući sa Saturnom, naročito u njegovoj kući ili u kući Venere, donose da je žena natusa ili nepoštena, stara ili vrlo siromašna, spletkašica.

Venera združena sa Merkurom u IV kući ili u kući Merkura, a Saturn postavljen u X kući, predviđaju da će natus oženiti poganu ženu ili onu koja nema nikakvih kvaliteta. Ako je Venera istovremeno u bilo kom aspektu sa Marsom, ona je [onda] čudno zla i biće sumnjičena za vračanje ili trovanje; u Raku ili Jarcu, upućuje na prostitutke. Luna u IV kući i Venera sa Saturnom u IX kući, žena neće imati dece, bilo zbog godina ili prirodnog defekta. Venera u konjunkciji sa Saturnom i Marsom u VI kući, savetuje da se natus čuva rogova. Venera i Saturn u konjunkciji u VII kući, pokazuju da natus nema sposobnosti ili je impotentan da začne decu.

Venera u konjunkciji sa Saturnom, Jupiterom, Merkurom daje vredne žene, dobre domaćice, žene koje privrženo vole svoje muževe. Mars sa Venerom ukazuje na ženu koja je puna duha, pokretna, loša domaćica, rasipna i da je natus avanturista ili će to postati. Saturn koji se aspektom meša sa Venerom, uvećava raskalašnost, nečistotu, neskromnost. Jupiter [uvećava] lepotu, čistotu i skromnost. Merkur varira mnogo puta između dobrog i lošeg, [u zavisnosti] da li je dignifikovan ili unesrećen.

[Bogatstvo žene]

O bogatstvu koje pripada ženi ili gomilanju njenog dela, moraš razmotriti one planete koje sam naznačio ranije, tj. koje podržavaju Lunu bilo kojim dobrim aspektom ili su u konjunkciji sa njom; ako su planete benefične i esencijalno snažne, one objavljuju bogatu i imućnu ženu, dobrog porekla itd. ako su malefične planete i loše postavljene onda govore suprotno.

U čemu ti moram dati ovo opšte upozorenje tj. da razmotriš kvalitet i rođenje natusa, pre nego što brzopleto objaviš dobru ženu ili neku dobrog porekla; jer uzmimo da imam da procenim natal prosjaka i da on ima Jupitera u Strelcu, oslobođenog svake vrste oštećenja, da signifikuje ženu koju će oženiti. Ja ću onda opisati osobu [prema] Jupiteru i njegovom stanju, samo neću reći da je ona otmena ili čuvena rođena, već ću oblikovati ovaj sud, da će on oženiti ženu tako kvalifikovanu itd. ali onu koja je dobrog porekla i prema njegovom stanju tj. možda ona može biti ćerka nekog trgovca ili farmera itd., prema njemu i njegovom siromaštvu, kao da je ona rođena otmena, razmatrajući razliku između siromaha i farmera, i gde bi signifikovana Jupiterom, ona trebala biti bogata itd.[4] Bez sumnje, žena tako signifikovana će imati priličan deo nasledstva od svojih roditelja ili prijatelja i dovešće ovog siromašnog čoveka i prosjaka ovim svojim brakom, do boljeg načina života ili bogatstva; jer Umetnik ne sme predviđati nemogućnosti, već svakome prema stanju itd. što je naša prvobitna namera.

Uopšteno, benefici ili bilo koji od njih u VII kući, naročito ako su snažni, ukazuju na bogatu ženu i dobrog porekla: malefične planete u toj kući ukazuju na mnogo nevolje; ako su potentne, možda žena može biti bogata, ali pored toga lošeg stanja. Vladar VII kuće u X kući ili vladar X u VII kući, obećavaju dobru ženu. Vladar II u VII kući ili vladar VII u II kući, obećava isto. Vladar XII kuće u VII ili vladar VII u XII kući obično predviđa siromašnu ženu i nepoznate roditelje.

Znaci dobre žene

Srećni aspekti Jupitera ka Veneri ili Luni, uz recepciju po odgovarajućim dignitetima, ukazuju na bogatu ženu i brak sa osobom istaknutog porekla. Vladar VII u VII kući, daje poštenu jednostavnu ženu. Vladar VII u VIII kući, ako je benefik, upućuje na bogatu ženu i rođenu sa obilnim nasledstvom. Kraljevske fiksne zvezde prve magnitude blizu vrha VII kuće, ako je njen vrh takođe usrećen, govore o bogatoj ženi dobre naravi.

Znaci ženine loše sreće

Malefične planete u VII kući vrlo snažne, ukazuju na bogatstvo žene, ali nedostižno bez nekakvog skandala ili nevolje. Malefici vrlo imbecilni u VII kući, ukazuju na žene ili ženu, vrlo siromašnu, bednog i poganog stanja i porekla. Vladar VII kuće u VI ili XII kući ili obrnuto, vladar VI ili XII u VII kući, pokazuje ženu koja je ili sluškinja ili vrlo siromašna rođena. Nije dobro za natusa da bilo Saturn ili Mars budu u VII kući, osim ako ih benefici aspektuju i ako nisu kadentni od [te] kuće, jer Saturn uzrokuje tugu i patnju u pitanjima braka i Mars pokazuje njihovu[5] smrt i rušenje pre natusa. Venera u kvadratu ili opoziciji Lune signifikuje štetu kroz brak. Venera u II kući, u lošem aspektu sa malefičnim planetama, objavljuje štetu na račun žene. Luna vladarka VII kuće i postavljena u VIII kući, i svetlost joj opada, negira bilo kakvo veće blaženstvo u braku.

O uzajamnoj ljubavi i slaganju između muža i žene

Razmotri planetu ili planete koje pokazuju broj žena, da li su benefici i podržavaju Lunu prijateljskim aspektom; ako je tako, onda objavljuju mnogo ljubavi, dražesnu zajednicu i da će doživotno dobro biti među njima u kontinuitetu. Ali ako su malefične prirode i imaju kvadrat ili opoziciju ka Luni, oni će se svađati zbog svakog beznačajnog razloga, niti će među njima ikada biti bilo kakvog potpunog slaganja.

Ako benigna planeta aspektuje Lunu lošim aspektom, natus i njegova žena će se slagati, ali osrednje, ipak oko većine stvari će se sporazumevati. Ako maligna planeta ima prijateljski aspekt prema Luni, oni će se slagati ali osrednje i biće podložni neslaganju u većini stvari; jer kao što zli aspekti benefika štete samo malo, tako benefični aspekti malefika većim delom teže zlu. Ono što sam rekao o dobrim ili lošim aspektima u ovim stvarima jedino ima vezu sa vladarom VII kuće i Lunom, ali ne sa ostalim signifikatorima.

Najsigurniji način da se sazna o slaganju ili neslaganju muža i žene je, poređenjem njihovih genitura, ako ih je moguće pribaviti; gde, ako nađeš Sunce u genituri žene, da je u istom znaku i na stepenu gde je Luna u muževljevoj [genituri], ili ako je Luna u ženinoj na mestu Sunca u muževljevoj, to je veoma dobar znak zajedništva i slaganja.

Ili, ako su signifikatori braka u sekstilu ili trigonu, oni ukazuju na slaganje i privrženost; u suprotnim aspektima, suprotno privrženosti. Dobre planete koje podržavaju Lunu ili vladara VII kuće sekstilom ili trigonom ukazuju na slaganje. Venera sa Saturnom podržani Marsom, izniknuće ljubomora između natusa i njegove žene. Venera u XII kući kreira loš brak; ako je Jupiter takođe u XII kući žena donosi malo sreće.

Kada je Venera u lošem aspektu sa Lunom ili maleficima, pokazuje otpadništvo između muža i žene radi pohotljivosti itd. Signifikatori braka u pokretnim znakovima, ukazuju na nestabilnost u braku, niti se ikakvo veliko slaganje izdiže odatle. Venera u pokretnom znaku ukazuje na nepostojanost muža u privrženosti, niti će biti zadovoljan jednom ženom, naročito ako su Luna ili Venera u Raku ili Jarcu. Venera u promenljivom znaku pokazuje zadovoljstvo u braku.

Ako je vladar Ascendenta u promenljivom znaku, a Venera unesrećena, natus neće biti zadovoljan jednom ženom. Ako Luna podržava Sunce dobrim aspektom, ako su oboje u ljudskim znakovima, i ako jedan od benefika aspektuje jedno ili oba svetla, natus i njegova žena će se dobro slagati; ako je aspekt između Sunca i Lune loš i ako malefik ima kvadrat ili opoziciju prema jednom ili oba, oni će biti u doživotnom neslaganju. Luna u opadanju svetlosti i u konjunkciji sa Marsom u pokretnom znaku, žena nikada neće iskreno voleti natusa, već nekog drugog čoveka. Ili, ako je Luna vladarka VII kuće i opada u svetlosti i postavljena u VIII kući, natus neće imati blaženstvo u braku.

Da li će natus ili njegova žena umreti prvi

U prosuđivanju ovog pitanja, moraš uzeti u obzir signifikatore žene ili vladara VII kuće, ako su aflikovani od malefika ili postavljeni u kadentnim kućama, naročito u II kući koja je opozitna VIII kući, onda upućuju na smrt žene ili duge i zamorne bolesti. Luna združena samo sa jednom planetom i tako signifikuje samo jednu ženu, ako je bolje utvrđena nego planeta sa kojom je, onda žena umire prva; ako je planeta bolje utvrđena nego Luna, muž umire prvi. Luna u IV kući, natusova žena ili žene umiru prve.

Kada je Luna u separaciji od Marsa i aplicira Veneri na zapadu, ili okcidentalnom delu Neba, natus će imati mnogo žena, ali će sve one umreti pre njega. Luna i Venera u konjunkciji sa Saturnom u VII, pokazuje smrt žene i mnogo teškoća da dođe do iste. Venera u IV kući, u zlom aspektu sa Marsom i Saturnom, ukazuje na smrt žene; ako je Venera u pokretnom znaku, natus će imati mnogo žena i sve će umreti pre njega.

Luna u VII kući, u lošem aspektu sa maleficima, bez pomoći Jupitera i Venere, žena umire prva. Venera okcidentalna od Sunca, peregrina, u konjunkciji sa maleficima, ili kvadratu ili opoziciji sa njima, žena će živeti ali kratko vreme. Venera u konjunkciji sa Marsom u XII kući, natus će biti nitkov prema svojoj ženi i podlo je koristiti. Jedan od malefika u VII ili IV kući, natus će sahraniti svoju ženu. Malefik peregrin u VII kući, dominatan tamo, objavljuje da će natus videti smrt svojih neprijatelja i žene. Vladar VII kuće spaljen i kadentan, natusova žena umire pre njega. Vladar VII u VIII kući upućuje na isto.

O braku žene

Prvo, signifikatori su Sunce i Mars koji u ženskim natalima imaju najviše signifikacija. Drugo, VII kuća i njen vladar. Treće, planeta ili planete u VII kući. Na osnovu stanja ovih signifikatora, njihovog kvaliteta i pozicije, prosuđujemo na isti način kao u muškim natalima, prihvatajući Sunce umesto Lune i Mars umesto Venere; i razmatramo, da li su signifikatori u jalovim ili plodnim, ili u dvotelesnim znakovima, ili u produktivnim; da li su signifikatori benefici ili malefici, snažni ili slabi i otuda izvodimo prosuđivanje o ovih nekoliko pitanja.

Da li će se žena udavati

Ako su signifikatori u ženinom natalu plodni, snažni u srećnim kućama i u dobrim aspektima sa beneficima, oni onda obećavaju brak. Ali ako su signifikatori jalovi, postavljeni u nesrećnim kućama, imbecilni i aflikovani od malefika, onda ne obećavaju brak. Okcidentalna Venera u VII kući i Saturn u IV kući u ženskoj genituri, ukazuje da žena neće imati veliku želju za udajom i da nimalo ne uživa u venerijanskim delima. Ako su Sunce i Luna u muškim znakovima, ili u istoj muškoj četvrti neba, ili u jednom istom znaku, ako je muški, žena će biti muškarača, neće mariti za muškarce i ako se kojim slučajem uda, pokazaće se jogunastom ženom.

Uz teškoće ili ne

Signifikatori u aplikaciji jedan prema drugom benefičnim aspektima, ili ako su sami benefici, ukazuju, da se ona udaje bez teškoća; suprotni aspekti i signifikatori, suprotno.

Kada, ili u koje vreme

Određeno vreme [braka] se raspoznaje prema direkcijama MC-a ili Sunca; opšte vreme preko Sunca: ako je u orijentalnim kvadrantima, upućuje na udaju u mladosti bilo za mladog ili starijeg muškarca, ili nakon zrelih godina za mladog muškarca; ako je Sunce u okcidentalnoj četvrti, onda upućuje, da će dugo vremena proći do udaje i tada za starijeg muškarca.

Koliko muževa

Sunce u znaku jednog oblika, ili u aspektu sa jednom orijentalnom planetom, ukazuje da će se ona udavati samo jednom. Sunce u znaku mnogih oblika, ili u aspektu sa mnogo orijentalnih planeta, ukazuju da će se udavati više nego jednom. Znak u VII kući, njegov vladar i Sunce u promenljivom znaku, signifikuju da će žena imati dva muža; bilo Sunce ili Mars u dvotelesnim znakovima, signifikuju dva muža. Venera u promenljivom znaku ili tropskom, i njeni dispozitori takođe u takvim znakovima, upućuju na više muževa. Opet, pogledaj sa koliko je planeta Sunce združeno telesno, u znaku u kome je na rođenju, partilno ili platik, toliko će muževa imati. Ako se Sunce ne združuje telesno ni sa jednom planetom, pogledaj koliko planeta ima dostojanstvo u znaku u kome je Sunce, i podržavaju Sunce [tako da] Sunce aplicira njima, a ne oni njemu, toliko će muževa žena imati.

Gde će se udati?

Ako su signifikatori peregrini, muž će biti stranac; ili Fortuna, u ženskom natalu, u III kući, upućuje na isto.

Kakvog je ponašanja muž

Uzmi znak u VII kući da signifikuje oblik njegovog tela, vladara te kuće njegovog stanja, uz osvrt na aspekte vladara VII kuće i Sunca sa drugim planetama, i ovo sam uvek nalazio najsigurnijim načinom; ako je muž saturnovski [tip], opiši Saturna itd. ako je Jupiter, uradi tako za njega; i tako za ostale.

Ako je bogat

Suprotno pravilima Drevnih, ja stalno posmatram na sledeći način: ispitam snagu VIII kuće, njenog vladara, planetu ili planete postavljene u njoj i prema njihovoj poziciji ili utvrđenju, tako prosuđujem: jer ako su ovi signifikatori snažni, i oslobođeni malefičnih aspekata, oni ukazuju na bogatog muža; i tako dalje suprotno. Ako je vladar VIII kuće u svom sedištu i ugaon, nikada se nisam plašio za muževljev imetak.

Ako se slažu

Signifikatori braka bilo u uzajamnoj recepciji, ili u sekstilu ili trigonu jedan prema drugom, ili u dobrim aspektima sa beneficima, ukazuju na zajedništvo; suprotni aspekti i signifikatori u XII, VI ili VIII, ukazuju na neslaganje.

POVEZANE TEME:

Omar: O braku i deci


Napomene:

[1] Pošto je Lili podrazumevao da planeta može biti spaljena samo ako je u istom znaku sa Suncem, onda spaljenost Lune u znaku svog izgona ili u znakovima pada i izgona Sunca, predstavlja posebno veliku aflikciju.↩nazad na tekst
[2] Sunce je značajno u natalima žena, gde predstavlja prirodnog signifikatora braka i gde njegove aplikacije prema drugim planetama pokazuju potencijalni broj muškaraca. U natalima muškaraca, partilne aplikacije Lune će biti pokazatelji broja žena. ↩nazad na tekst
[3] U znaku koji nije dupli.↩nazad na tekst
[4] U ovoj vrlo dugačkoj rečenici, lili zapravo pokušava da kaže da uvek treba voditi računa o poreklu osobe. Planeta koja upućuje na plemenito poreklo, u karti prosjaka će imati drugačije značenje od iste takve planete u karti plemića. I u jednoj i drugoj karti, Jupiter koga Lili navodi, biće pokazatelj bogatstva i otmenosti, ali u skladu sa društvenim statusom osobe, pa tako prosjak ne može oženiti princezu niti će se princ oženiti ćerkom nekog siromaha.↩nazad na tekst
[5] Misli na partnerku.↩nazad na tekst

 • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

50 komentara

 1. maya71 kaže:

  A ako su Signifikatori braka u istom znaku ali nisu u konjukciji, kao kod mene, VE i MA vladar 1 i 7 u strelcu, udajeni 20 ak stepeni, Prvo ide JU pa MA pa VE…izmedju MA i VE nema planeta ali nisu u konjukciji zato sto su daleko?

 2. Ramona Ručnov kaže:

  7. polje u Skorpionu, Mars u 10. polju u Jarcu gradi sekstil sa Venerom, Merkurom i Suncem, ali i egzaktan kvadrat sa Uranom. Sunce je u 12, polju u znaku Riba. Mesec je u 5. polju u znaku Lava, gradi sekstil sa Uranom. Vladar Ascendenta Venera je u 12. polju u znaku Riba, a gradi konjunkciju sa Suncem i retrogradnim Merkurom, aplikacioni sekstil sa Marsom i separacioni kvadrat sa Saturnom. Fortuna je u 6. polju u znaku Device.

  • cmok kaže:

   E vala si ga zbrkala, više ne znam ni da li postavlja muško ili žensko…Venera u konjukciji sa Suncem, ukazuje na Ljubav(Venera) sa oženjenim ili zauzetim, zrelim muškarcem(Sunce). Takodje Sunce u konjukciji sa Merkurom(dvoje) u ženskom natalu bi dao više muževa. Sunce u promenljivim i plodnim Ribama, ali u 12 polju može dati partnera koji ima veze sa bolnicama. VII polje u Škorpionu, na previše strastvenog partnera ili traženje zadovoljstva kroz erotske užitke, dok Mars kao signifikator partnera u kardinalnom Jarcu, gde je i egzaltiran Mars, pritom u aspektu sa Suncem, drugim prirodnim signifikatorom partnera, da bi broj brakova trebao biti sveden na jedan. Još ako dispozitor kvadrira signifikatore partnera, skraćuje mogućnost ponovnog ulaska, ali slika, mapa karte možda uopšte ne izgleda kako si nabrojala :/

 3. Andrijana kaže:

  Ako mi je sedma kuca u biku,a Venera u trecoj kuci u jarcu spaljena od Sunca u opoziciji sa Jupiterom da li ce biti neslaganja u mom braku? Sunce mi je takodje u trecoj kuci u opoziciji sa Jupiterom koji je u devetoj kuci u raku. Kakav bi trebao biti fizicki izgled mog buduceg supruga?

  • Bojan Šojić kaže:

   Andrijana,

   Već sam Vam odgovorio na temi o spaljenosti gde ste se potpisali kao Jovana, o mogućim značenjima spaljene Venere. A fizički izgled supruga Vam ne mogu tumačiti niti na ovaj način ulaziti u bilo kakve ozbiljnije analize.

 4. cimi kaže:

  Poštovanje, Bojane
  Imam 33god. Asc.Ovan.
  Venera mi je u Strelcu u 9. Jupiter na 23′ Vage, na Dc. Jupiter0Pluton. A Venera0Neptun.
  Više drugarica sa istim položajem kuća i sa vladara u 7, vladara 9 na Dc su vec par godina upoznale partnere, i sada se udaju. Neke za razvedene muškarce.
  Samo ja nisam srela osobu za vezu.
  🙁 već mislim da se to neće ni desiti.
  Pored Jupitera i Plutona u 7/Vagi, imam i Merkura ispred Dc, ali je u 6 polju.
  I Mesec i Sunce su mi u 7/Škorpiji.
  Tranzit Saturna nije doneo ništa. Ja sam domaćica, tj.nezaposlena.
  Ako imate neki komentar, bicu Vam zahvalna.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana,

   Ma koliko da Vam se čini da postoje sličnosti sa kartama Vaših drugarica, svaka natalna karta je priča za sebe. Čak se razlikuju i životi blizanaca rođenih u razmaku od svega nekoliko minuta. Hoću da kažem da u Vašem natalu sigurno ima određenih faktora koji idu u prilog tome da ostvarenje neke ozbiljnije veze ili braka bude kasnije. Ne može se ništa konkretno reći bez podrobne analize natala.
   Postavka planeta koju ste naveli (isključujem transcendente pošto ih ne koristim) može da indicira dve stvari. Prva je da se može desiti da Vam za oko zapadnu oni koji iz nekog razloga nisu dostupni, oni koji ne bi ništa ozbiljnije ili oni koji su fizički prilično udaljeni od Vas, na primer, da su u drugom gradu, pa čak i u drugoj državi. Nije isključeno da jedna od prepreka ozbiljnijoj vezi bude neka vrsta kulturološkog ili religijskog jaza. Ipak, mislim da ima potencijala da se ostvari neka ozbiljnija veza ili brak samo kasnije u životu.
   Samo neke od mogućih manifestacija jer, kao što pomenuh, bez podrobnije analize ne može se ništa konkretno reći.

   Pozdrav,
   B.

   • cimi kaže:

    Hvala Bojane.
    Izmedju mene i drugarica je mala razlika u vremenu rodjenja.
    Imaju istu Ve0Ne – momci, sada muzevi, jesu iz drugih gradova nase zemlje, ali ne bizarno daleko. Jer je to tesko ocekivati sa nasim finansijsk stanjem. Tj.prilicno smo nogama na zemlji sve tri kad moram reći. Vec su se upoznali putem neta, obicnog chata.
    Tacnije, ja imam stacioniran Merkur vladara 3 polja, a njima je direktan i malo dalje od Saturna
    U svakom slučaju, jedna razlika menja sve. Verovatno cu morati još malo da pricekam : ) do tad udajemo drugu sa Ve0Ne – identican način upoznavanja kao i prva. Možda se i sama bacim na isto 😉
    Veliki pozdrav

 5. PantaRei kaže:

  Poštovanje Bojane!
  Da li bi mi mogao iznijeti svoje mišljenje po pitanju ovih aspekata iz moje natalne karte? Imam konjukciju Ve i Sa u 9. kući (u znaku vodolije) blizu MC( Ve i Sa prave trigon sa Ju, a Ve Sa i Ju sekstil sa Me) .Ju je u vagi 5. kuca, Me u strijelcu 6. kuca. Mjesec je takođe u 6. kuci ( pravi trigon sa marsom koji se nalazi u drugoj kući u raku;mars je u opoziciji sa konjukcijom urana i neptuna u 8. Kući) Vrh sedme kuće mi je u znaku strijelca ( u njoj mi je samo sunce koje ima jedino aspekt opozicije sa Asc-blizanac).Vrh treće kuće je u znaku lava, prazno polje. Naglasila bih da imam 22 godine, uspiješna poprilično, iz imućne porodice, (kažu prijatne spoljašnjosti, fina, kulturna, pametna, obrazovana)…ali nikada nisam bila u vezi. Mnogi pokazuju interesovanje ali kao da se boje prići i načiniti korak više koji ja NIKADA ne bih prva.Samo sam prije 4godine imala priliku ući u vezu(jedina osoba u koju sam se ikada zaljubila), međutim ostavila sam to zbog fakultetskih obaveza. Sad mene interesuje kakvi su mi pokazatelji braka? Po dosadašnjem iskustvu se ne mogu nadati lijepom…Duboko zahvaljujem!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Panta Rei,

   Pre svega, prilično ste mladi tako da će biti mnogo prilika da ostvarite željeno, to ne treba da Vas sputava. Naravno, isključivost tipa NIKADA, NEĆU i slično, ne može doneti dobro, treba biti liberalan i otvoren za sve mogućnosti.
   Iz ovako nabacanih pozicija planeta ne mogu da budem naročito konkretan. Mogu samo da kažem da potencijal za veze i brak postoji, a svaki drugi detalj se ne može rastumačiti bez detaljnije analize natalne karte.
   Srdačan pozdrav,
   B.

 6. Tina kaže:

  Zanimljiv tekst ali malo mi je nejasan….. Da li mi mozete molim Vas reci da li ja kao osoba sa 7 kucom u ribama i bez planeta u toj kuci mogu ocekivati brak….? Sve sto sam nasla o ovoj poziciji je lose pa se brinem….. Ja sam jarac podznak mi je devica …… U 4 kuci imam veneru, mars,merkur,neptun u strelcu ……a jupiter i sunce su mi u 5 kuci u jarcu….. venera i saturn su u opoziciji….. Da li je ovo sve lose za brak…… ??? Ako mozete da mi odgovorite bilo bi mi drago…. I vladar 7 kuce mi je u 4 kuci….Pozdrav!!!!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Tina,

   Navedene pozicije jesu malo problematične, ali to i dalje ne znači da braka ne može biti – mogu jednostavno biti pokazatelj kraha braka. Koliko je nešto dobro/loše ili ne, može da se zaključi samo na osnovu detaljne analize natala.

   Srdačan pozdrav,
   B.

   • Tina kaže:

    Ja sam mislila na normalan brak koji traje da li je moguc…. a negde pise i da je bolje ni ne ulaziti u brak>>>> Na osnovu Vaseg odgovora vidim da je ipak tako…tj da nije bas sjajno…. U svakom slucaju hvala puno na odgovoru! Pozdrav ! Tina

    • Bojan Šojić kaže:

     Tina,

     Na osnovu mog odgovora se može samo izvesti zaključak „može biti, ali ne mora da znači“. Ne može se na osnovu par pozicija ništa reći sa sigurnošću. Možda ima nekih drugih faktora koji će ići u prilog suprotnom i tako ublažiti prvobitne loše pozicije. Još jednom ponavljam, bez uvida u čitavu kartu i sve faktore, nema sigurnog zaključka.
     Pozdrav,
     B.

 7. Almir kaže:

  Poštovani Bojane,

  možete li mi dati Vaše mišljenje o mom ljubavnom statusu. Načitao sam se puno astroloških tekstova o odnosima i sve mi je potpuna konfuzija, pogotovo zbog nedostatka informacija iz tradicionalne astrologije jer već sam uvidio da moderna astrologija pravi veću konfuziju zbog Ur, Pl i Ne. Trenutno sam u vezi sa djevojkom, ASC rak kojoj 7 kuća počinje u jarcu (mali dio), dok je većina u Vodoliji. Da li da zaključim da je vladar sedme kuće Saturn? Drugo, njen Mjesec je na samom kraju druge kuće u Djevici. A Venera je u 4 kući spaljena od Sunca u znaku Vage. Mars joj je u 11 u Blizancima. Poprilično teška i neshvatljiva osoba. Ja sam Rak, podznak Strijelac, Ve u 7 kući u blizancima 90 sa MC, Merkur u 8, Mjesec u trećoj u Ribama, kvadrat sa ASC i sekstil sa Marsom, a Mars u petoj na samom kraju znaka Ovana. nadam se da nisam previše zakomplicirao. Zajedno samo godinu i po, međutim često se svađama zbog njenih promjena raspoloženja, uglavnom ja popustim. Vrijedi li se truditi? Unaprijed hvala.

  Lijep pozdrav.

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovani Almire,

   Ne mogu Vam na ovaj način davati tumačenje, posebno kada je sinastrija u pitanju koja zahteva detaljno razmatranje dve natalne karte. Ali ću Vam odgovoriti na ova opšta pitanja.
   Da, njen vladar VII kuće je Saturn. Svađe su obično rezultat napetih aspekata Merkura jedne i Marsa druge osobe, ili Marsa jedne i vladara Ascendenta druge osobe. Čak i Merkuri u kvadratu, a koji su u natalima osoba u nekoj vezi sa Marsom (aspekt, termin, dignitet), mogu ukazati na svađe i neslaganje.
   Kao što pomenuh na početku, potrebno je mnogo toga razmotriti da bi se reklo da li neko može opstati ili ne, tako da Vam ne mogu astrološki savetovati ništa. Ali, ovako ljudski, dokle god postoji malo razuma na drugoj strani, vredi truditi se. U suprotnom, bolje je razići se na vreme.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 8. Ozana kaže:

  Ja sam u znaku lav, u podznaku sam devica. Venere i Mars su mi u 10 polju u raku. Saturn mi je u 7 polju u ovnu. Merkur mi je u devici u 12 polju i mesec mi je u biku u devetoj polju. u 4 polju su mi jupiter i neptunu jarcu , a uran mi je u izlazu iz 4 polja i ide u vodoliju. Jos nisam shvatila kako gledam vladare kuca. Descedent mi je u ribama, MC mi je u blizancima. Mene zanima kako ce da mi izgleda muz i da li imam predispozicije za brak, jer mi je 7 kuca u ribama, a to je dvopolni znak, a u sedmom polju imam saturn u ovnu, pa me strah da ne ostanem sama. Saturn mi pravi konjukciju sa juznim cvorom u ovnu, venera mi pravi konjukciju sa marsom i MC, kao i mars sa MC. Ne znam koji vam jos podaci trebaju da biste mi rekli kakav ce da mi bude muz i hocu li ga uopste imati, jer sam tek pocela da se bavim astrologijom i da shvatam sto sta znaci. Hvala

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Ozana,

   Ne dajem tumačenja na ovaj način. A inače, pominjanje aspekata i planeta u poljima ništa ne znači, jer su za ozbiljniju analizu potrebni kompletni podaci o datumu, vremenu i mestu rođenja.

   Srdačan pozdrav,
   B.

  • cmok kaže:

   Podaci koji mu trebaju su daleko kraćeg tekstualnog formata 😀 i otprilike idu ovako: datum, vreme i mesto rodjenja. I zakazani termin :)))))

   • Ozana kaže:

    Ma ne treba da mi govori nista detaljno samo da mi kaze da li je moguce stupiti u brak, jer mi je saturn u ovnu u sedmom polju, a u sedmoj kuci mi se nalaze ribe. A ribe daju dva braka, a saturn u polju partnerstva otezava situaciju.. Pa me to bas zanima. Jer su mi neki astrolozi rekli da se ne zalecem, jer ako se mlada udam, razvod mi ne gine..

 9. Agnes kaže:

  Postovani, skoro mmi je jedna prijateljica gledala natalnu kartu ( nije profesionalni astrolog ) i rekla mi je da ja i moj decko nemamo Jupiter i veneru i to znaci da nece doci do braka. Da li se mogu osloniti na to i da li iako imam prilicno skladnu vezu trebam da vjerujem u to da mi neko nije sudjen ? Gledajuci nase uporedne horoskope, mnogo imamo vise pozitivnih aspekata nego negativnih..
  Srdacan pozdrav

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Agnes,

   Ne znam šta je Vaša prijateljica mislila time da „nemate Jupitera i Veneru“, verovatno da nisu povezani ili nešto slično tome. No, to sigurno nije pokazatelj da neće biti braka. Postoji mnogo faktora koje treba uzeti u obzir.
   Druga stvar, loši aspekti nisu znak neuspeha odnosa. Oni mogu biti pokazatelj sukoba i svađa, a nije tako retko da ljudi imaju dugotrajne odnose uprkos tim razmiricama. Štaviše, dešava se da drugačije i ne mogu da funkcionišu, da su upravo te razmirice osnov veze.
   Tako da, nemojte brinuti zbog toga što Vam je prijateljica rekla 😉

   Srdačan pozdrav,
   B.

 10. Ana kaže:

  Ako u nekoj natalnoj karti postoji pokazatelj razvoda ili vise brakova,da li postoji mogucnost da se to ne desi,nego da ostane samo na predispozicija ili moze da se spreci bas zato sto znamo za mogucnost vise brakova?Hvala unapred

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Ana,

   Naravno da postoji mogućnost da se to spreči. Astrološki pokazatelji nisu slovo u kamenu iako se često dešava kao da jesu. Svrha astrologije i jeste da u sklopu predviđanja obeleži neke kritične periode (u vezi bilo čega) da bi osoba svojim (ne)delovanjem pokušala da to spreči, ublaži ili ostvari.
   Ipak, ništa se samo od sebe neće promeniti. Ako imate saznanje o mogućnosti više od jednog braka, u periodima u kojima bi moglo to da se aktivira potrebno je raditi na tome da se to ne desi. Ako prete svađe, valja ih izbegavati, savladavati koler i slično. Takođe, postoje situacije u kojima okolnosti diktiraju da li ćete i koliko moći da delate. Primera radi, ako vas partner prevari ili u nekom momentu fizički nasrne na vas, to su već situacije koje ne možete kontrolisati, a koje lako mogu da iniciraju razvod.
   Tako da, ima puno varijacija na temu, neke stvari je moguće menjati, neke manje, a znamo da se neke stvari jednostavno ne mogu menjati (porodica/roditelji, nasleđe, smrt itd.). U svakom slučaju, potrebno je mnogo, mnogo rada.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 11. Ana kaže:

  Hvala puno,
  u mom natalu nema lepih aspekata,vec samo kvadrati i opozicije,pa me je zanimalo da li se oni mogu prevazici radom na sebi.

  • Bojan Šojić kaže:

   Mada kvadrati mogu da budu vrlo naporni i problematični, njih je moguće savladati. Ima i laganijih kvadrata, posebno ako su u igri benefične ili dignifikovane planete, i još bolje ako postoje recepcije – tada je kvadrat prilično rasterećen.
   U svakom slučaju, kao što sam ranije pomenuo, moguće je poraditi na nekim stvarima i, ako ništa drugo, umanjiti neke njihove nepovoljnosti.

 12. Ana kaže:

  Nazalost,kod mene Mars iz prve kuce pravi kvadrate sa So,Mo,Ve i Me,tako da mi to bas predstavlja problem.Hvala vam puno na objasnjenju.

  • cmok kaže:

   Ana, nemoj da si na kraj srca. 😉 i meni MA iz 5 kuće pravi 60 sa SO i MO u 7, pa ni to nije donelo neku sjajnu priču. btw.MA im je dispozitor. kako god okreneš, velika zabluda u svemu tome što čitaš 🙂

 13. Tijana kaže:

  Postovani, 7.kuca mi je u znaku Raka i Saturn je u njoj.
  Inace sam Vaga, sa podznakom Jarca. Imala sam jednu dugu vezu i sada samujem. Hocu li se udati i imati djecu? Rodena sam 3.10.1974.
  Hvala!

 14. Anny kaže:

  Pozdrav Bojane.
  Dosad sam primjetila da direkcija 1stepen 1godina venere na sunce ili obratno rezultira brakom ili upoznavanjem vaznog partnera,rekli bismo, ljubav svog zivota. Zar je bitno jel brak ili nije kad je jedino vazno zivot sa odabranom osobom.
  Druga stvar, ja sam primjetila (mozda nije u praksi drugih astrologa, a jos manje tradicionalista) da KOMPOZIT karta (midpoint metod) jako reagira na direkcije. Uvijek kod parova pogledam i to i direktiram planete za onaj broj godina koji dobijem iz njihovog tzv Davison charta. Znaci, od godine upoznavanja/braka oduzmem broj godina dobiven iz Davison datuma i to dodavam na kompozit planete. Zanimljivi rezultati izlaze iz toga. Primjetila sam cak i da antiscije djeluju na nacin da, na prvi pogled nije u kompozitu bilo naznaka za formiranje aspekata u vrijeme vjencavanja, no direkcijom je mjesec ipak dosao na stepen antiscije, neznam, mislim da je venera. S druge strane direktirani kompozit ukazuje na recimo upoznavanje prilikom promjene/prijelaza mjeseca u naredni znak, 0 stepen.
  Isto tako cesto, ali nije nuzno ima primjera gdje je direkcija npr So/Ve dosla u konjunkciju sa natalnim planetama nekog od partnera, uglavnom So ili Mo ili Ve.
  Po meni je najbolje i najsigurnije pratit te direkcije pa vidit orjentaciono period za udaju. Ja mislim da to moze svako bez da druge moli da mu urade chart. Koliki je maksimum udaljenosti Ve o So, neznam sad tocno, 45*? Uglavnom, u 45 godina svakom je pruzena prilika za srest onog „pravog/pravu“, vise ili manje 😀

  • Bojan Šojić kaže:

   Anny,

   Maksimalna udaljenost Venere od Sunca je 48°.
   Postoje različiti načini da se dođe do odgovora na neko pitanje. Prediktivnih tehnika ima veliki broj. Što se neki pokazatelj potvrdi u više tehnika, to je sigurnost njegovog ispunjenja veća.

   Pozdrav,
   B.

 15. Milutin kaže:

  Pozdrav, nailazim na razna misljenja po pitanju aspekata prema vrhu 7.kuće. Neki gledaju aspekte, dok drugi gledaju samo prema vrhu ascedenta. Pa me zanima moze li opisati fizički izgled i karakter muža opozicija, trigon, sekstil i opozicija? Hvala.

 16. Danica kaže:

  Pozdrav, zanima me ako je sedma kuca bez planeta u njoj, u znaku lava, a Sunce u 10. kuci u Strelcu, i u sekstilu je sa Uranom, i sekstilu sa Ascendentom, a u podznaku sam Vodolija, da li sve ovo može biti pokazatelj braka sa razvedenom osobom ili ne? Hvala!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje Danice,

   Ne, nije pokazatelj braka sa razvedenom osobom. Uzgred, vladar Vodolije je Saturn pa bi u skladu s tim trebalo da pogledate odnos Sunca i Saturna.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 17. Sanja kaže:

  Postovani Bojane, sta u natalnoj karti ukazuje na znatno starijeg supruga, više od 20god. uz to i na naucnika? Da li bi to mogao biti vladar 7.-Blizanci (Merkur u Skorpiji) u s. konjukciji sa Marsom (4*) i a. konjukciji sa Plutonom (2*) kao vladarima 12 kuce? Uz to ima sekstile sa Ur i Ne iz Jarca (separacione) i kvadrat sa Sa (aplikacioni). Sunce ima sep. konj. sa Jupiterom u Vagi i sep. trigon sa r. Saturnom u Vodoliji. Inace, covek ima izuzetno jake konjukcije u Ribama i Devici. Sve mi ovo deluje kao da ovaj trenutni partner odgovara ovom opisu, ali me jako buni Blizanac na vrhu 7., i njegov vladar Merkur sto bi ukazivalo na nekog mladjeg ili mojih godina.

  Unapred zahvalna, Sanja

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Sanja,

   Navedene pozicije ne znače mnogo jer se starost koja se vezuje za neku planetu tradicionalno ne posmatra na taj način. Na stranu što transcendente ne koristim i primenjujem drugačiji sistem kuća.
   Mogu biti mlađi partneri sa Saturnom kao vladarom, kao što mogu biti mnogo stariji sa Merkurom, Lunom ili Venerom. U proceni starosti se razmatraju faza planete (da li je orijentalna ili okcidentalna) i četvrt neba u kojoj se nalazi (orijentalna ili okcidentalna), čak se mogu koristiti i znakovi tj. podela na severne i južne kao dodatni faktor.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 18. Sanja kaže:

  Zaboravila sam da naglasim da je Merkur (vladar 7.) u 12. kuci, na 22* Skorpije. Sama 7. kuca je prazna. Nekoliko minuta do DC-a je jmc, ali je tehnicki jos uvek u 6.

 19. Sanja kaže:

  U redu, hvala Vam na odgovoru.

 20. Dragana kaže:

  Poštovanje,
  Sedma kuća mi je na 13 stepeni 55″ riba i završava u ovnu.
  U sedmoj kući imam Jupiter na 21 stepeni i 44″ riba, koji je u trigonu sa Merkurom iz 11 kuće (26 stepeni i 44″ raka), opoziciji sa Venerom iz prve kuće (29 stepeni i 31″ djevice) i kvadratu sa Uranom iz 4. kuće (18 stepeni i 32″ strijelca).

  Neptun, vladar sedmog polja, je u 4 polju u jarcu, i pravi sekstil sa plutonom, kvadrat sa Venerom, trigon sa Mjesecom i konjunkciju sa Marsom.

  Trenutno prolazim kroz jednu, čini mi se problematičnu fazu u braku pa me zanima da li imam aspekte za razvod jer mi sve liči na to, ali mi se čini da izvjegavam da to sebi priznam.

  Očekujući Vaš odgovor,
  Najljepše Vas pozdravljam!

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana, s obzirom da su vladar prve kuće Merkur i sedme kuće Jupiter u nestabilnim znakovima (ne Neptun!) u separaciji i to dvostrukoj (izostavili ste vrlo važnu stvar a to je retrogradnost Jupitera) to može da bude znak nestabilnosti braka/odnosa. Ipak, problematična faza može da bude samo to — problematična faza i ništa drugo. Važno je razmotriti triplicitetne vladare sedme kuće, tačku braka i njenog vladara i druge faktore koji se u vezi s brakom posmatraju, pa tek onda doći do ozbiljnijeg zaključka ima li naznaka prekidu braka.

   Srdačan pozdrav,
   B.

 21. Bojana kaže:

  Postovani Bojane,

  Jako me zanima da li je moguce ostvarenje braka ako je Venera u 2 kuci u skorpiji i pritom ne pravi lose aspekte a Mjesec je u vodoliji u 4 kuci i pravi lose aspekte sa Merkurom i Marsom koji je vladar braka i nalazi se u 10 kuci?
  Zahvalna bih Vam bila na odgovoru ukoliko odgovarate na ovu vrstu pitanja, jer me jako zanima zasto Lili nije naveo i 2 i 4 kucu kao dobre za ostvarenje bracnog odnosa.
  Srdacan pozdrav

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovana Bojana,

   2. kuća je opozitna 8. kući, pa iz tog razloga nije smatrana povoljnom, a 4. se između ostalog odnosi na kraj života itd. Ali, to su sve generalije i ne treba ih shvatati doslovno.
   U ženskom horoskopu je važno Sunce, posebno jer je on jedan od vladara 7. kuće i postavljen u Vašoj 1. kući. Venera ne trpi loše aspekte, mada nije baš u najboljem izdanju, ali opet, ima podršku dispozitora s vrha neba itd. Dalje je važno gde je tačka braka i njen vladar i tome slično, pa bi tek onda mogao da se donese nekakav zaključak. Prema ovim postavkama koje ste naveli, verovatno bi bilo problema u odnosima, trzavica, ljubomore i tvrdoglavosti na obe strane, neki odnosi bi se mogli prekidati bez razloga (tipa da osoba jednostavno prestane da se javlja) ili da postoje preperke (daljina i slično).

   • Bojana kaže:

    Hvala Vam na odgovoru. Ipak je u pitanju muski horoskop koji me je zaintrigirao zbog postavke planeta, a posto sam nedavno pocela da se zanimam astrologijom i Vas sajt koristim za ucenje.
    Pozdrav
    Bojana

 22. Mila kaže:

  Poštovanje, ’81 sa godište. Asc Ovan. U 7-moj imam 4 planete (Jupiter, Pluton, Mesec, Sunce) + može se računati i Merkur, pošto je u Vagi na 3 do DC.
  Nisam ulazila u brak do danas, niti bila blizu istog. Poslednje decenije čak ni vezu nisam imala konkretnu. A nisam ljubitelj kombinacija.
  Zanima me da li je možda Merkur stacioniran taj koji je problem (kao prirodni vladar3/6), jer aplikaciju pravi sa Saturnom na nižem stepenu? Kao što mi čitavog života pravi problem s papirima od škole, autoškole, državnih ustanova, zdravstvom i sl. Jel se to može prevazići?!
  Planete u 7 /8 mi nemaju izazovnih aspekata. Sa Marsom 60Mo0So. Dok je vladar 7 Venera u 9, tačnije Ve0Ne60Me0Ju0Pl.
  Imam par prijateljica koje su takođe sa Asc Ovan i Ve0Ne u Strelcu /9, prvo bile ljubavnice, nazovi švalerke po etiketi. Si nisu iz toga htele nešto više. Već je partner izašao iz braka, te ušao i u zvaničnu vezu, zatim u brak, drugi. Pa se pitam da li je to i put koji mene čeka?

  • Bojan Šojić kaže:

   Poštovanje, Mila!

   Ja gledam sistem celih znakova, tako da bi za pitanja 7. kuće isključivo uzimao ono što ima veze sa Vagom, uz, naravno, prirodne signifikatore. Pre svega, nekoliko primedbi. Stavili ste akcenat na potpuno nebitne transcendente, a nekako ste Saturna gurnuli u stranu kao manje važnog. Prema pozicijama koje ste naveli, Saturn je zapravo ekstremno moćan i istaknut, jer je u istom znaku kao vrh 7. kuće i relativno blizu njega sa Merkurom. U kontekstu veza i brakova, to nije baš najsrećniji pokazatelj. Drugo se tiče samog Merkura – ako je stacionaran i kreće direktno, onda ne može aplicirati Saturnu već će se odvajati od njega. Merkur za kratko vreme ubrzava posle stacionarnosti. U svakom slučaju, njegova sporost i konjunkcija sa Saturnom mogu biti izvor problema u vezi sa svim onim što je u merkurijanskoj simbolici, kao i u vezi sa partnerstvima jer je usmeren pozicijom na tu temu.
   Da ne ulazim previše u analitiku, ne mora biti napetih aspekata da bi nešto negde zapinjalo. Dovoljno je da veze između vladara Asc Marsa i planeta u 7. kući i njenih vladara ne budu valjane. Venera i Mars su u separaciji, Mars i Sunce su u separaciji, Mars nema kontakt ni sa jednom planetom u Vagi, što su sve ometajući i otežavajući faktori.

 23. Mila kaže:

  Hvala Vam da odgovoru, ali sa svime što ste napisali ne mogu se složiti iz razloga što po dosadašnjem životu rekla bih da je Saturn uticao i dalje utiče na 6 polje. Objektivno, ili posao nemam, veći deo života, ili su jako loši uslovi. A kao vladar 10 u 6, radi baš onako „školski“. Posao mi uvek izmiče. Merkur je stacioniran i po tabeli još uvek pokazuje aplikaciju ka Saturnu. U suprotnom, da aplicira Jupiteru, ne bih opisivala probleme koje sam doživljavala kroz život.
  Uz dužno poštovanje Vaš rad sam pratila i pre deset godina, mislim da ste dosta nazadovali uz primenu proizvoljno stvorenih tehnika.

  • Bojan Šojić kaže:

   Naravno, Vi imate pravo na svoje mišljenje i taman posla kad bi se oko svega složili. Tradicionalno posao nema veze sa 6. nego 10. kućom, pa je Saturn i te kako opravdan da se u tom kontekstu posmatra. Što se tiče aplikacije, u produkciji događaja ona podrazumeva da takav kontakt ima perfekciju, a ovde ga nema. Dakle, pogledajte malo efemeride, a ne tabele – Merkur je stacionaran i ubrzava i NIKAD se ne spaja sa Saturnom nego beži od njega i ide pravo ka Jupiteru.
   Uzgred, tehnike su daleko od proizvoljnih – toplo bih Vam preporučio da se sa tim tehnikama upoznate (postoje i prevodi na srpski), jer odlično funkcionišu.

   Svako dobro,
   B.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *