Znak Ovna: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za prvi prolećni znak – znak Ovna?

znak Ovna termini

Znak Ovna – egipatski termini i haldejski dekani

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar:
Egzaltacioni vladar: ☉ 19. stepen
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N)
Triplicitetni vladari (Ptolomej): (D) (N)
Izgon:
Pad: ♄ 21°

Pozicije fiksnih zvezda 2018. godine

Difda 02°50′ Algenib 09°24′
Alferac 14°33′ Baten Kaitos 22°12′
Alferg 27°04′ Verteks 28°05′
Alriša 29°37′    

Znak Ovna: Opšte karakteristike

Element: vatra.
Temperatura: umereno topao i suv.
Temperament: koleričan.
Pol: muški.
Doba dana: dnevni.
Doba godine: prolećni (sangvinična sezona), ekvinocijski.
Deklinacija: severna .
Modalitet: kardinalan (pokretan).
Pravac sveta: istok.
Pravac vetra: istočni [Firmik Materno navodi severne vetrove].
Sektor: lunarni.
Klima: treća [Bonati navodi prvu].
Brzina uspona: kratkouzlazni.
Glas: poluglasan.
Plodnost: više neplodan nego plodan [Lili ga ubraja u jalove znake; većina drevnih je saglasna da ovaj znak može ukazati na blizance].
Ostalo: požudan, strastven, senzualan, lascivan (Firmik), dominatan (Firmik), raskošan, kraljevski, srećan, nadmen (El-Biruni), hrabar, oštrog jezika, zabavan, brbljiv, voli poeziju; znak deformiteta.
Boja: bela i crvenkasta, crvena pomešana sa belom.
Ukus: gorak (Ezra navodi sladak).
Životinje: sve rogate životinje poput koze i ovce, jeleni (El-Biruni).
Arhanđel: Malkidel.

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: glava, lice, uši.
Slabosti/bolesti: ćelavost, bolesti i slabosti glave, rozacea, osip, boginje, lepra, kraste, istrošeni udovi, sve akutne i iznenadne (Ezra), bolovi u zubima, ušima i očima (Ezra).
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn – grudi; Jupiter – stomak; Mars – glava; Sunce – slabine; Venera – stopala; Merkur – noge; Mesec – kolena [Šoner – glava].
[Ezra] Ako je Mesec u ovom znaku u horoskopu ili Fortuna, i sa maleficima, označiće čireve, lepru, gluvoću, ćelavost spreda ili na zadnjem delu glave.

Izgled: srednje visine, vitak, tamnih očiju, sivih ili tamnosivih, velikih ušiju i nosa (El-Biruni), ružnih usana, kovrdžave kose crvenkaste boje.
[Ezra] Osoba koja ima znak Ovna na Ascendentu imaće izduženo lice i krupne oči, gledaće prema zemlji; imaće debeo vrat, uši klempave, gustu kovrdžavu kosu, noge tanke, govor prijatan; i biće brbljiv, požudan, plahovit, pravdoljubiv.
[Kalpeper] Pod Ovnom su rođeni ljudi guste kose, bele ili žućkaste, kovrdžave, duguljastog lica, zakrivljenog nosa, očiju boje lešnika, malih ušiju, kratkih nogu, malih stopala; prvih 15 stepeni daju mnogo krupnije telo nego drugih [15 stepeni].
[Remzi] Srednjeg rasta, vitkog i suvog tela, krupnih kostiju, jak, razvijenih ramena, dugačkog vrata, duguljastog lica, tamnije puti.

[Firmik] Kada je Ascendent u Ovnu, on označava mnoge stvari u mladosti, negira braću ili očuva samo jednog od mnoge braće. Ali će, takođe, on sam biti oštećen nekim telesnim defektom. Njegovo ime će uvek pratiti mržnja. Bogatstvo njegovog oca neće biti u istom stanju, već će biti rastureno, a nakon što bude rastureno ponovo će se povratiti. Sigurno će prema nekome biti izdašan na račun svoje preterane darežljivosti, ali će postojanost njegove darežljivosti biti nedopadljiva drugima. Biće dobročinitelj prema nezahvalnicima, tako da mu se nikada neće vratiti istom merom. Sigurno će biti nepostojan, a glava će mu uvek biti mučena različitim bolovima.

[Vetije Valens] Znak Ovna je kuća Aresa, muški znak, pokretni, zemaljski, komandujući, vatreni, slobodan, uzdižući, poluglasan, dobar, nepostojan, upravni, javni, građanski, neplodan, servilan, sredina neba kosmosa i uzrok slavi, uzrokuje osip na koži; takođe je nepovezan, mesto eklipsi.

Oni koji su rođeni u ovom znaku u skladu sa odnosom vladara, biće ugledni, slavni, komandujući, pravedni, mrzeće podlace, biće slobodni, zapovednički, smeli, svađalice, uzvišenog duha, nepostojani, neposlušni, nabusiti, ponositi, preteći, brzo će se menjati, biće imućni. Kada su vladari dobro postavljeni i osvedočeni beneficima, natus će postati kraljevski, moćan i imaće moć nad životom i smrću.

[Morison] Saturn u Ovnu – crvenkast ten, koščat, okruglog lica, tamne kose, bez brade ili sa vrlo malo; veoma nezgodne naravi, sklon svađama, odsečan, razmetljiv.

Jupiter u Ovnu – osrednje građe, više mršav nego mesnat, brzih prodornih očiju, prćastopg nosa, ovalnog lica, ima bubuljice ili neko čudno crvenilo na licu; moralna osoba, darežljiva, plemenita, liberalna.

Mars u Ovnu – srednja visina, dobra građa, krupne kosti, tamnija put, svetla kovrdžava kosa sa crvenkastim odsjajem, oštar izgled; hrabar, voli ratovanje, neustrašiv.

Sunce u Ovnu – dobre građe, snažnog tela, lepog tena mada ne naročito čistog, svetle kose boje lana, krupnih očiju; plemenitog držanja, hrabar i odlučan, uživa u sukobljavanjima i preduzimanju.

Venera u Ovnu – srednja visina, vitak stas, svetla kosa, dobar ten, zamišljen izgled, obično ima beleg ili ožiljak na licu; voli društvo često na svoju štetu, lakomislen, nesrećan osim ako Jupiter šalje trigon ili sekstil ka ovom mestu.

Merkur u Ovnu – osrednji stas, suvonjavost, vitko telo, ovalnog lica, svetlo smeđe kovrdžave kose, sivkastog tena; svađaliuca, nezadovoljan, lažljiv, kradljivac i bitanga, posebno ako malefici aspektuju.

Mesec u Ovnu – neodređenog stasa mada više punačak, okruglog lica, pristojno dobrog tena, svetle kose; koleričnog ponašanja, ljut, ambiciozan, vrlo promenljiv, pokreće istovremeno različite životne promene.

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: kraljevi, bankari, kovači novca, kovači, kazandžije, kasapi, pastiri, špijuni i lopovi, ratnici i svi koji vole krvoproliće (Ezra).
Mesta: pustinje, pašnjaci za stoku, mesta gde se odlažu drva, mesta pored vatre, lopovske jazbine, mesta gde se pravi nakit
[Lili i Remzi] nedavno obrađeno zemljište, tavanica u kući, ciglane i krečane, samotna mesta.
[Ezra navodi Ptolomeja kao izvor] hramovi i sudnice.

Države: Vavilon, Palestina, Azerbejdžan, Persija, Irak (ibn Laban), Jermenija (ibn Laban), Sirija (Ibn Laban), Kipar (El-Rijal), obale Male Azije (El-Rijal), zemlja Slovena (El-Rijal).
[Remzi] Engleska, Francuska, Bastarnia, Sirija, Palestina, gornja Burgundija, Nemačka, Švedska, gornja Silesija, Malopoljska, Danska, Kampanija (Ptolomej deli Ovna na spoljašnji severozapadni deo u kom se nalaze Britanija, Galija, Nemačka i Bastarnija, i unutrašnji jugoistočni deo kom pripadaju Sirija, Idumeja i Judeja).

Gradovi: Mosul (El-Rijal), Napulj, Ankova, Imola, Ferarija, Firenca, Verona, Pavija, Lindau, Branzvik, Krakov, Marselj, Saragosa, Bergen, Cezareja, Padova, Augzburg, Utreht.

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′ 6°40′ 10° 13°20′ 16°40′ 20° 23°20′ 26°40′ 30°

Dvanaestine (duade)

2°30′ 7°30′ 10° 12°30′ 15° 17°30′ 20° 22°30′ 25° 27°30′ 30°

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam raspodelu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, prevod Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004) koje se u najvećoj meri i Lili drži.

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepen MON M/Ž S/T J E/X stepen MON M/Ž S/T J E/X
1. M T     16. Ž T    
2. M T     17. Ž S *  
3. M T     18. Ž S    
4. M S     19. Ž S   E
5. M S     20. Ž S    
6. M S *   21. Ž P    
7. M S     22. Ž P    
8. M S     23. M P *  
9. Ž T *   24. M P    
10. M T     25. M S    
11. M T *   26. M S    
12. M T     27. M S    
13. M T     28. M S *1  
14. M T     29. M S *  
15. M T     30. M P    

1 – prema Džafaru


aspektni odnosi znak Ovna

Znak Ovna u odnosu prema drugim znakovima. Potpuna averzija je samo sa znakom Bika jer sa Škorpionom deli istog vladara

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Ovna, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Onaj ko je rođen u prvom dekanu Ovna biće plavuškast, ravnog stomaka i mršav. Imaće mladež na svojoj levoj nozi, kao i pod levim pazuhom. Imaće mnogo prijatelja i mrzeće zlo.
Onaj ko je rođen u drugom dekanu biće tamnoput, lepog lica, plahovit ali ne i osvetoljubiv, ponosit s puno znanja i moralan, imaće mnogo neprijatelja.
Onaj ko je rođen u trećem dekanu biće svetlo plav i oprezan prema ljudskim bićima.

[Hefestion iz Tebe] Onaj ko je rođen u prvom dekanu, ako se rano oženi imaće loš brak, ali dobro u zrelim godinama. Grudi su nerazvijene i slabe, noge gole i mršave.Imaće beleg s leve strane ili pod levom miškom. Kritične godine su 4, 9, 12, 21, 33, 49, 52, 64 i 74. godina.

Rođen u drugom dekanu biće dobro odgojen ali će biti aflikovan nekako u ranim godinama, no biće razuman i učen i vođa mnogih i imaće dobar kraj. Oči će mu biti krupne i vlažne, brzo će se ljutiti, stas će mu biti primeren a visina skladna. Kritične godine: 2, 7, 17, 19, 24, 32, 39, 41, 52, 64, 71, 86. godina.

Rođen u trećem dekanu često će boraviti u inostranstvu i neće imati koristi od roditeljskog imetka, i imaće nemira u braku, ali će kasnije uzeti zavedenu ženu i imati dete i radosno proživeti ostatak života. Biće rođen žut ili bled, pristojne veličine; njegov rast će biti ometen intervencijom bogova. Kritične godine: 7, 11, 19, 28, 33, 35, 40, 52, 67, 74, 88, 97. godina.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Prvi dekan Ovna daje opasnosti, prevare, promene. Drugi dekanat daje one koji su bogati i poštovani, ali su podložni tome da iznanda preminu. U trećem dekanatu daje bolesti, uzbuđenja, bedu u mladosti ali radost u starosti.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Ovna ima lice Marsa. Ime mu je Aulatmas. To je spreman znak, uspravan, pokretan, koji nalikuje čoveku, stoji na nogama nalik kandžama, drži iznad glave borbenu dvoseklu sekiru s obe ruke. Vlada klimom Atlantika.

Drugi dekan ima lice Sunce i ime mu je Sabaot. Ima dva lica i otvoren kraljevski lotos na glavi. Lotos je okružen zvezdama zlatnog sjaja. U desnoj ruci ima vrč s vodom koji se zove život, a u levoj skiptar čiji se kraj račva. Ovaj dekan je odeven u lan i hoda imajući pod nogama kornjače koje su potpuno prekrivene mrežom. Vlada klimom Baktrije.

Treći dekan je lice Venere i njegovo je ime Disornafa. Poput žene je, uspravan, odeven u lan ukrašen zlatnim nitima obojenim u tamno crvenu boju. Ima kraljevsku krunu na glavi. Na sredini njenog stomaka nalaze se dragulji. Na vrehu štapa koji drži nalazi se četvoroglava zmija. Dve glave u sredini su prema jednoj strani, a druge dve na suprotnoj. Vlada nad klimom Lidije.

 

Ukoliko želite profesionalnu analizu natalnog, horarnog, godišnjeg ili uporednog horoskopa, ili želite da postanete profesionalni astrolog, kontaktirajte sa mnom kontakt@astroriznica.com | tel/viber: +381 62 146 81 52

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *